RedKiwi

Blog

Tiếng Việt
redkiwi-cover

Giơ tay nào nếu✋, Bạn gọi đồ uống Starbucks ở nước ngoài

10/08/2021

2 mins

editor Louie

Trong tiếng Anh, hỏi cho kem tươi vào cà phê như thế nào?😉

Có thể bạn đã nói câu này bằng ngôn ngữ mẹ để hàng trăm lần rồi. Nhưng khi ở nước ngoài, bạn nên tự hỏi liệu "whipping cream" có phải là từ đúng không và sự nghi ngờ trong tích tắc đó có thể khiến bạn nhận lại cốc cà phê không có kem tươi. Sau đây là bài viết cho những ai cùng cảnh. (Không phải chúng ta muốn cà phê với kem tươi sao?👉👈)


🔶 Whipping Cream (X) Whipped Cream (O)

Đã bao giờ bạn định thử phát âm 'h' trong từ 'whipping cream' để chắc là nó nghe không như từ 'wipping cream' không? Tuy nhiên, 'whipping cream'không phải là kem cho lên trên đồ uống, mà nó chỉ là loại kem dạng lỏng, trộn cùng với đồ uống! Vậy nên để gọi kem cho vào cà phê, bạn nên dùng whipped cream hoặc foam!

Can I get some whipped cream on my drink? 👌


🔶 Cái đựng cốc là gì?!

Khi cà phê quá nóng hoặc quá lạnh, bạn có thể hỏi lấy cái đựng cốc để bảo vệ tay. Nhưng nếu ở Starbucks ở nước ngoài, và bạn hỏi 'a cup holder', thì người ta sẽ nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu!🤣 Từ 'cup holder' thực ra chỉ "a carrier" cho nhiều đồ uống. Vậy nên khi bạn chỉ cầ cái đựng một cốc, thì bạn dùng từ cup sleeve!

Can I get a cup sleeve for this? 👌


🔶 Với người đang ăn kiêng, hỏi sữa không béo như thế nào

Starbucks cho phép cá nhân hóa đồ uống! Ở nước của bạn, bạn có thể gọi đồ uống không caffeine, có sữa đậu lành, vv. Chú ý nhé nếu bạn không biết gọi sữa không béo trong tiếng Anh!👏 Các từ skinny, skimmed milk, non-fat đều chỉ sữa không béo. Bạn nên nhớ rằng sữa thông thường còn được gọi là whole milk hoặc full fat!

One decaf(decaffeine) skinny latte, please. 👌


Nếu bạn thấy chỉ đọc thôi vẫn không đủ💦

Điều bạn cần là
Một video trên YouTube và học nghe!


Cách dễ dàng nhất để học nghe tiếng Anhlà xem video trên YouTube!
Chúng tôi chào mừng những người🙌

• Được chẩn đoán mắc bệnh lười
• Người cầu toàn, thích nằm giường lo lắng
• Nghiện xem video trên YouTube.

Hãy đầu tư 5 phút để học nghe tiếng Anh,