RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W1

Cụm "emotional island" có được sử dụng nhiều không?

“Take off” có nghĩa là gì?

Tại sao chương trình lại tên là "Nailed it" trong khi đây là một chương trình nấu ăn, nhưng nấu ăn dở tệ.

"Some folks" nghĩa là gì vậy?

'Go ballistic' có liên quan gì đến "ballistic missiles" không?

"Wind up" có nghĩa là gì?

"Tug" và "pull" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể lược bỏ từ "with" trong câu này không?

"Watch out" có nghĩa là gì?

Anh ấy nói "double bow" rồi, sao anh ấy lại nói lại lần nữa? Tại sao "thus" lại được sử dụng ở đây.

What does "turn out" mean here?

Câu này không có động từ thì có đúng không?

Có phải "Flying Start" là một tổ chức nổi tiếng đúng không?

“What not” trong câu này có nghĩa là gì?

“Meta-human” là gì?

Tại sao câu này lại dùng thì hiện tại hoàn thành?

"That meal" trong câu này chỉ cái gì?

"A force to be reckoned with" có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu câu "strutting about the castle" lắm, hãy giúp tôi giải thích nhé.

"Held back" trong câu này có nghĩa là gì?

"Shy" trong câu này có nghĩa là gì? Không phải nó chỉ tính cách của một người sao?

"Homicide" và "murder" khác nhau như thế nào?

Tại sao cô ấy lại nói "toodles"

"Feature films" là gì? Có phải là "commercial films" không?

Từ đồng nghĩa của "all too often" là từ gì?

"It wasn't until" và "when" có cùng ý nghĩa không?

Tôi có thể dùng "part of" thay cho "one of" không?

"Shit" có nghĩa là gì?

"Charts" trong câu này có nghĩa là gì?

"Teetering" có nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh, bỏ chủ ngữ có phổ biến không?

"Screw up" có nghĩa là gì?

Tôi sử dụng từ "possibility" thay cho "likelihood" được không?

"Wait" và "wait for" có khác nhau không?

"Silly" và "stupid" khác nhau như thế nào?

"Make-believe" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Umami" là gì? Vị của nó như thế nào?

Không phải "sour" chỉ vị giác sao?

Tại sao lại có "the" trước từ "Japanese"?

"Emotional island" có phải là thành ngữ không? Nó có nghĩa là gì?

Từ "they" chỉ cái gì, hay chỉ ai?

"Gonna" và "going to" có khác nhau không?

"Nonsense" có nghĩa là gì?

"Fine for" có nghĩa là gì?

"XO" là gì?

"Overdrive" có nghĩa là gì?

"It was gonna be you" có nghĩa là gì?

Từ "peak" ngoài nghĩa "nhìn trộm" thì còn nghĩa khác không?

"Might be" có nghĩa là gì?

Tôi không thể nghe được chữ "what". Người bản ngữ có hay bỏ qua chúng không?

Tại sao "is" lại được dùng hai lần ở đây?

Sự khác biệt giữa "affect" và "effect"?

"That" có vai trò gì trong câu?

"Bear in mind" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

"They are coming to visit" và "they are coming" khác nhau như thế nào?

"Convinced" có nghĩa là gì?

Khi nào thì dùng "no matter"?

Tại sao lại dùng "get hurt"? Sao không dùng "take hurt"?

Người nói có thật sự nói "let's see what" không?

Sử dụng cụm từ “tens of thousands of” như thế nào?

Sử dụng "embracing" như thế nào?

Trong trường hợp này, chúng ta có thể hiểu là "write a letter" dù câu nói không đề cập đến thư "letter" hay không?

"Induce" có nghĩa là gì?

"AF" là viết tắt của từ gì?

Tôi có thể sử dụng từ nào khác để thay thế cho "smashed" trong câu này?

Có thể dùng "relatively easy" thay vì "with relative ease" không?

Cụm "you know" ở giữa câu có cần thiết không?

Có vẻ "their voice doesn't matter more they have to say" đúng. Kiểm tra lại nội dung App nhé.

Động từ có thường xuyên bị bỏ đi không?

Isn’t this sentence necessary "the" before "easy way"?

"Backed by" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với từ "be reckoned with" là gì?

Chẳng phải nói "stepmother" mới đúng sao?

Tại sao lại đặt từ "you" sau từ "don't", không phải chỉ cần nói "don't take the easy way out" thôi sao?

"Start" trong câu này có nghĩa gì?

Tại sao lại không có mạo ở trước "duty-free"?

Từ "reckon" có phải là Anh-Anh không? Anh-Mỹ có sử dụng từ "reckon" nhiều không? Hãy giải thích thêm về sự khác biệt của từ "reckon".

Tôi có thể sử dụng từ "sweet" khi mọi việc diễn ra đúng như mong muốn không?

"Love to do" và "want to do" khác nhau như thế nào?

What does "throw back" mean?

Tôi không biết cách đặt câu với cấu trúc "More to •••ing than".

"brb" là viết tắt của từ nào? Từ này có được sử dụng nhiều khi nhắn tin không?

"Tend to something" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi tưởng "tend to + động từ" mới đúng?

Tôi có thể nói "A hundred fifty thousand people" (không có từ "and") được không?

Có phải "come in someone size" có nghĩa là "fit" (vừa) không? Còn cách nói nào khác nữa không?

"Set out" có nghĩa là gì?

"Doing" và "doing up" khác nhau như thế nào?

Trong câu này từ "so" xuất hiện hai lần. RedKiwi giải thích ý nghĩa là "so" thứ hai giúp mình nhé?

"Million-dollar question" có nghĩa là gì?

"Happen to" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Tại sao trong một câu lại có cả hai chữ "on" và "to"?

Tôi không thấy răng cửa của anh ấy, anh ấy bị sao thế? 🤔

"One bit" và "a bit" khác nhau như thế nào?

"Rage on" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ "feast" có nghĩa là yến tiệc nhưng trong câu này, nó có nghĩa khác không?

"Club World" là loại ghế gì?

"Turn out" có nghĩa là gì?

Có vẻ người Anh dùng từ "lovely" rất nhiều, dùng từ "lovely" với các từ khác được không?

"Accountant" làm việc gì?

"Go out for" trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm các cụm từ đồng nghĩa với "carry on" giúp mình với nhé.

Từ nào đồng nghĩa với “in essence”?

Trong từ điển "pry" có nghĩa là nhìn tò mò, tọc mạnh, xoi mói vào chuyện riêng của người khác. Trong câu này, nó có nghĩa như vậy không?

Có "as it was being" và không có "as it was being" thì nghĩa của câu khác như thế nào?

Lược bỏ "the" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

Thay vì dung “I got no words”, tôi có thể dùng “I have no words” không?

"Adopt" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "loveliest" khá lạ với tôi. Tôi có thể sử dụng "the most lovely" thay cho "loveliest" không?

"Surge over" có nghĩa là gì?

"Turn up" có nghĩa là gì?

Đổi đơn vị "feet" sang km như thế nào?

What is the meaning of "after all"?

Có phải cụm từ “end up on someone” có nghĩa là muốn ở bên ai đó đến cuối đời không?

"Fork off" có nghĩa là gì?

"In the can" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Khi nào thì tôi có thể dùng 'dawn on'?

"Pops" là gì?

Có phải "all alone" có sắc thái mạnh hơn "alone" đúng không?

Tôi có thể dùng "take out the easy way" với nghĩa tương tự không?

Tại sao lại không có mạo từ "a" trước "carrot cake"?

Chẳng phải gọi mọi người là "muppet" rất mất lịch sự sao?

Dùng từ "imagine" thay cho "picture" được không? Hai từ này có phải từ đồng nghĩa của nhau không?

Tại sao ông ấy lại nói "my child" trong khi Cinderella không phải là con của ông ấy?

"Hold onto" có nghĩa là gì?

"OK" và "Sure" có cùng nghĩa không?

"Take-off" có nghĩa là gì? Từ trái nghĩa của nó là gì?

Từ "ambition" có nghĩa là yêu không?

Nói "people dye from~" thay cho "people are dying from" thì nghĩa của câu khác nhau như thế nào?

Tại sao "which" lại được sử dụng trong câu này? Tôi có thể sử dụng "how" thay cho "which" được không?

"Feature" ở đây có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "has" thay cho "stands" được không?

Khi nào thì dùng "-" (dấu gạch nối) ở giữa các từ?

Tôi có thể dùng từ "have" hay "take" thay cho "get" được không?

Có phải trong câu này từ "that" bị lược bỏ không? Câu hoàn chỉnh là "All you need to know is (that) you work for me" đúng không?

"Wrap" có nghĩa là gì?

"We will" nghe giống như "people". Xin hãy kiểm tra lại sub.

" 'em (them)" trong câu này chỉ ai?

"Cost" và "costs" khác nhau như thế nào?

"Spot on" có nghĩa là gì?

“Put something to good use” có nghĩa là gì?

"Hot spot" có nghĩa là gì?

What is "selfie"? Where does this word come from?

"To have a baby" có phải có nghĩa là "to be pregnant" (mang thai), chứ không phải là "deliver a child" (đang sinh con) đúng không?

1. "One" chỉ cái gì? 2. Tại sao lại dùng "prettiest of views", mà không phải là "prettiest view"?

Tại sao lại dùng "on inside" ở đây?

Có phải "rearward" có nghĩa là "backward" đúng không?

Vai trò của từ "up" trong câu này là gì?

"Bust loose" có nghĩa là gì?

"lol" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "backsies" là gì?

"Goes with" trong câu này có nghĩa là gì?

"Middleman" có nghĩa là gì? RedKiwi giới thiệu thêm từ đồng nghĩa giúp mình với nhé.

Có phải "intrude" có thể dùng thay thế cho "bother" và "disturb" không?

Tôi có thể sử dụng từ nào khác để thay thế cho "sit" trong câu này?

"That’s our show for this morning" và "that's all for this morning" có nghĩa giống nhau không?

"Mistletoe" thì có liên quan gì đến "kiss"?

"Every now and again" có nghĩa là gì?

"Went" trong câu này có nghĩa là gì?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì?

501s có nghĩa là gì?

"Good Samaritans" là ai?

"Spike" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có phải là động từ trong câu này không?

"Miss" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng từ "role" thay cho từ "part" trong câu này được không?

"Castaway" là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.