• Tiếng Việt

Question List of W1

Cụm "emotional island" có được sử dụng nhiều không?

“Take off” có nghĩa là gì?

Tại sao chương trình lại tên là "Nailed it" trong khi đây là một chương trình nấu ăn, nhưng nấu ăn dở tệ.

"Some folks" nghĩa là gì vậy?

'Go ballistic' có liên quan gì đến "ballistic missiles" không?

"Wind up" có nghĩa là gì?

"Tug" và "pull" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể lược bỏ từ "with" trong câu này không?

"Watch out" có nghĩa là gì?

Anh ấy nói "double bow" rồi, sao anh ấy lại nói lại lần nữa? Tại sao "thus" lại được sử dụng ở đây.

What does "turn out" mean here?

Câu này không có động từ thì có đúng không?

Có phải "Flying Start" là một tổ chức nổi tiếng đúng không?

“What not” trong câu này có nghĩa là gì?

“Meta-human” là gì?

Tại sao câu này lại dùng thì hiện tại hoàn thành?

"That meal" trong câu này chỉ cái gì?

"A force to be reckoned with" có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu câu "strutting about the castle" lắm, hãy giúp tôi giải thích nhé.

"Held back" trong câu này có nghĩa là gì?

"Shy" trong câu này có nghĩa là gì? Không phải nó chỉ tính cách của một người sao?

"Homicide" và "murder" khác nhau như thế nào?

Tại sao cô ấy lại nói "toodles"

"Feature films" là gì? Có phải là "commercial films" không?

Từ đồng nghĩa của "all too often" là từ gì?

"It wasn't until" và "when" có cùng ý nghĩa không?

Tôi có thể dùng "part of" thay cho "one of" không?

"Shit" có nghĩa là gì?

"Teetering" có nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh, bỏ chủ ngữ có phổ biến không?

"Screw up" có nghĩa là gì?

Tôi sử dụng từ "possibility" thay cho "likelihood" được không?

"Wait" và "wait for" có khác nhau không?

"Silly" và "stupid" khác nhau như thế nào?

"Make-believe" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Umami" là gì? Vị của nó như thế nào?

Không phải "sour" chỉ vị giác sao?

Tại sao lại có "the" trước từ "Japanese"?

"Emotional island" có phải là thành ngữ không? Nó có nghĩa là gì?

Từ "they" chỉ cái gì, hay chỉ ai?

"Gonna" và "going to" có khác nhau không?

"Nonsense" có nghĩa là gì?

"Fine for" có nghĩa là gì?

"XO" là gì?

"Overdrive" có nghĩa là gì?

"It was gonne be you" có nghĩa là gì?

Từ "peak" ngoài nghĩa "nhìn trộm" thì còn nghĩa khác không?

"Might be" có nghĩa là gì?

Tôi không thể nghe được chữ "what". Người bản ngữ có hay bỏ qua chúng không?

Tại sao "is" lại được dùng hai lần ở đây?

Sự khác biệt giữa "affect" và "effect"?

"That" có vai trò gì trong câu?

"Bear in mind" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

"They are coming to visit" và "they are coming" khác nhau như thế nào?

"Convinced" có nghĩa là gì?

Khi nào thì dùng "no matter"?

Tại sao lại dùng "get hurt"? Sao không dùng "take hurt"?

Người nói có thật sự nói "let's see what" không?

Sử dụng cụm từ “tens of thousands of” như thế nào?

Sử dụng "embracing" như thế nào?

Trong trường hợp này, chúng ta có thể hiểu là "write a letter" dù câu nói không đề cập đến thư "letter" hay không?

"Induce" có nghĩa là gì?

"AF" là viết tắt của từ gì?

Tôi có thể sử dụng từ nào khác để thay thế cho "smashed" trong câu này?

Có thể dùng "relatively easy" thay vì "with relative ease" không?

Cụm "you know" ở giữa câu có cần thiết không?

Có vẻ "their voice doesn't matter more they have to say" đúng. Kiểm tra lại nội dung App nhé.

Động từ có thường xuyên bị bỏ đi không?

Isn’t this sentence necessary "the" before "easy way"?

Từ đồng nghĩa với từ "be reckoned with" là gì?

Chẳng phải nói "stepmother" mới đúng sao?

Tại sao lại đặt từ "you" sau từ "don't", không phải chỉ cần nói "don't take the easy way out" thôi sao?

"Start" trong câu này có nghĩa gì?

Tại sao lại không có mạo ở trước "duty-free"?

Từ "reckon" có phải là Anh-Anh không? Anh-Mỹ có sử dụng từ "reckon" nhiều không? Hãy giải thích thêm về sự khác biệt của từ "reckon".

Tôi có thể sử dụng từ "sweet" khi mọi việc diễn ra đúng như mong muốn không?

"Love to do" và "want to do" khác nhau như thế nào?

What does "throw back" mean?

Tôi không biết cách đặt câu với cấu trúc "More to •••ing than".

"brb" là viết tắt của từ nào? Từ này có được sử dụng nhiều khi nhắn tin không?

Tôi có thể nói "A hundred fifty thousand people" (không có từ "and") được không?

Có phải "come in someone size" có nghĩa là "fit" (vừa) không? Còn cách nói nào khác nữa không?

"Set out" có nghĩa là gì?

"Doing" và "doing up" khác nhau như thế nào?

Trong câu này từ "so" xuất hiện hai lần. RedKiwi giải thích ý nghĩa là "so" thứ hai giúp mình nhé?

"Million-dollar question" có nghĩa là gì?

"Happen to" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Tại sao trong một câu lại có cả hai chữ "on" và "to"?

Tôi không thấy răng cửa của anh ấy, anh ấy bị sao thế? 🤔

"One bit" và "a bit" khác nhau như thế nào?

"Rage on" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ "feast" có nghĩa là yến tiệc nhưng trong câu này, nó có nghĩa khác không?

"Club World" là loại ghế gì?

"Turn out" có nghĩa là gì?

"Accountant" làm việc gì?

"Go out for" trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm các cụm từ đồng nghĩa với "carry on" giúp mình với nhé.

Từ nào đồng nghĩa với “in essence”?

Trong từ điển "pry" có nghĩa là nhìn tò mò, tọc mạnh, xoi mói vào chuyện riêng của người khác. Trong câu này, nó có nghĩa như vậy không?

Có "as it was being" và không có "as it was being" thì nghĩa của câu khác như thế nào?

Thay vì dung “I got no words”, tôi có thể dùng “I have no words” không?

"Adopt" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "loveliest" khá lạ với tôi. Tôi có thể sử dụng "the most lovely" thay cho "loveliest" không?

"Surge over" có nghĩa là gì?

"Turn up" có nghĩa là gì?

Đổi đơn vị "feet" sang km như thế nào?

What is the meaning of "after all"?

Có phải cụm từ “end up on someone” có nghĩa là muốn ở bên ai đó đến cuối đời không?

"Fork off" có nghĩa là gì?

"In the can" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Khi nào thì tôi có thể dùng 'dawn on'?

"Pops" là gì?

Có phải "all alone" có sắc thái mạnh hơn "alone" đúng không?

Tôi có thể dùng "take out the easy way" với nghĩa tương tự không?

Tại sao lại không có mạo từ "a" trước "carrot cake"?

Chẳng phải gọi mọi người là "muppet" rất mất lịch sự sao?

Dùng từ "picture" thay cho "imagine" được không? Hai từ này có phải từ đồng nghĩa của nhau không?

Tại sao ông ấy lại nói "my child" trong khi Cinderella không phải là con của ông ấy?

"Hold onto" có nghĩa là gì?

"OK" và "Sure" có cùng nghĩa không?

"Take-off" có nghĩa là gì? Từ trái nghĩa của nó là gì?

Từ "ambition" có nghĩa là yêu không?

Nói "people dye from~" thay cho "people are dying from" thì nghĩa của câu khác nhau như thế nào?

Tại sao "which" lại được sử dụng trong câu này? Tôi có thể sử dụng "how" thay cho "which" được không?

"Feature" ở đây có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "has" thay cho "stands" được không?

Khi nào thì dùng "-" (dấu gạch nối) ở giữa các từ?

Tôi có thể dùng từ "have" hay "take" thay cho "get" được không?

Có phải trong câu này từ "that" bị lược bỏ không? Câu hoàn chỉnh là "All you need to know is (that) you work for me" đúng không?

"Wrap" có nghĩa là gì?

"We will" nghe giống như "people". Xin hãy kiểm tra lại sub.

" 'em (them)" trong câu này chỉ ai?

"Cost" và "costs" khác nhau như thế nào?

"Spot on" có nghĩa là gì?

“Put something to good use” có nghĩa là gì?

"Hot spot" có nghĩa là gì?

What is "selfie"? Where does this word come from?

"To have a baby" có phải có nghĩa là "to be pregnant" (mang thai), chứ không phải là "deliver a child" (đang sinh con) đúng không?

1. "One" chỉ cái gì? 2. Tại sao lại dùng "prettiest of views", mà không phải là "prettiest view"?

Tại sao lại dùng "on inside" ở đây?

Có phải "rearward" có nghĩa là "backward" đúng không?

Vai trò của từ "up" trong câu này là gì?

"Bust loose" có nghĩa là gì?

"lol" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "backsies" là gì?

"Goes with" trong câu này có nghĩa là gì?

"Middleman" có nghĩa là gì? RedKiwi giới thiệu thêm từ đồng nghĩa giúp mình với nhé.

Có phải "intrude" có thể dùng thay thế cho "bother" và "disturb" không?

"Mistletoe" thì có liên quan gì đến "kiss"?

"Every now and again" có nghĩa là gì?

"Went" trong câu này có nghĩa là gì?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì?

501s có nghĩa là gì?

"Good Samaritans" là ai?

"Spike" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có phải là động từ trong câu này không?

"Miss" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng từ "role" thay cho từ "part" trong câu này được không?

"Castaway" là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17