redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W1

Cụm "emotional island" có được sử dụng nhiều không?

“Take off” có nghĩa là gì?

Tại sao chương trình lại tên là "Nailed it" trong khi đây là một chương trình nấu ăn, nhưng nấu ăn dở tệ.

"Some folks" nghĩa là gì vậy?

'Go ballistic' có liên quan gì đến "ballistic missiles" không?

"Wind up" có nghĩa là gì?

"Tug" và "pull" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể lược bỏ từ "with" trong câu này không?

"Watch out" có nghĩa là gì?

Anh ấy nói "double bow" rồi, sao anh ấy lại nói lại lần nữa? Tại sao "thus" lại được sử dụng ở đây.

What does "turn out" mean here?

Câu này không có động từ thì có đúng không?

Có phải "Flying Start" là một tổ chức nổi tiếng đúng không?

“What not” trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "there is this~" là một cụm từ không? RedKiwi hướng dẫn mình cách sử dụng cụm từ này với nhé.

“Meta-human” là gì?

Tại sao câu này lại dùng thì hiện tại hoàn thành?

"That meal" trong câu này chỉ cái gì?

"A force to be reckoned with" có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu câu "strutting about the castle" lắm, hãy giúp tôi giải thích nhé.

"Held back" trong câu này có nghĩa là gì?

"Shy" trong câu này có nghĩa là gì? Không phải nó chỉ tính cách của một người sao?

"Homicide" và "murder" khác nhau như thế nào?

Tại sao cô ấy lại nói "toodles"

"Feature films" là gì? Có phải là "commercial films" không?

Từ đồng nghĩa của "all too often" là từ gì?

"It wasn't until" và "when" có cùng ý nghĩa không?

Tôi có thể dùng "part of" thay cho "one of" không?

"Shit" có nghĩa là gì?

"Charts" trong câu này có nghĩa là gì?

"Teetering" có nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh, bỏ chủ ngữ có phổ biến không?

"Screw up" có nghĩa là gì?

Tôi sử dụng từ "possibility" thay cho "likelihood" được không?

"Wait" và "wait for" có khác nhau không?

"Silly" và "stupid" khác nhau như thế nào?

"Make-believe" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Umami" là gì? Vị của nó như thế nào?

Không phải "sour" chỉ vị giác sao?

Tại sao lại có "the" trước từ "Japanese"?

"Emotional island" có phải là thành ngữ không? Nó có nghĩa là gì?

Từ "they" chỉ cái gì, hay chỉ ai?

"Gonna" và "going to" có khác nhau không?

"Nonsense" có nghĩa là gì?

"Fine for" có nghĩa là gì?

"XO" là gì?

"Overdrive" có nghĩa là gì?

"It was gonna be you" có nghĩa là gì?

Từ "peak" ngoài nghĩa "nhìn trộm" thì còn nghĩa khác không?

"Might be" có nghĩa là gì?

Tôi không thể nghe được chữ "what". Người bản ngữ có hay bỏ qua chúng không?

Tại sao "is" lại được dùng hai lần ở đây?

Sự khác biệt giữa "affect" và "effect"?

"That" có vai trò gì trong câu?

"Bear in mind" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

"They are coming to visit" và "they are coming" khác nhau như thế nào?

"Convinced" có nghĩa là gì?

Khi nào thì dùng "no matter"?

Tại sao lại dùng "get hurt"? Sao không dùng "take hurt"?

Người nói có thật sự nói "let's see what" không?

Sử dụng cụm từ “tens of thousands of” như thế nào?

Sử dụng "embracing" như thế nào?

Trong trường hợp này, chúng ta có thể hiểu là "write a letter" dù câu nói không đề cập đến thư "letter" hay không?

"Induce" có nghĩa là gì?

"AF" là viết tắt của từ gì?

Tôi có thể sử dụng từ nào khác để thay thế cho "smashed" trong câu này?

Có thể dùng "relatively easy" thay vì "with relative ease" không?

Cụm "you know" ở giữa câu có cần thiết không?

Có vẻ "their voice doesn't matter more they have to say" đúng. Kiểm tra lại nội dung App nhé.

Động từ có thường xuyên bị bỏ đi không?

Isn’t this sentence necessary "the" before "easy way"?

"Backed by" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với từ "be reckoned with" là gì?

Chẳng phải nói "stepmother" mới đúng sao?

Tại sao lại đặt từ "you" sau từ "don't", không phải chỉ cần nói "don't take the easy way out" thôi sao?

"Start" trong câu này có nghĩa gì?

Tại sao lại không có mạo ở trước "duty-free"?

Từ "reckon" có phải là Anh-Anh không? Anh-Mỹ có sử dụng từ "reckon" nhiều không? Hãy giải thích thêm về sự khác biệt của từ "reckon".

Tôi có thể sử dụng từ "sweet" khi mọi việc diễn ra đúng như mong muốn không?

"Love to do" và "want to do" khác nhau như thế nào?

What does "throw back" mean?

Tôi không biết cách đặt câu với cấu trúc "More to •••ing than".

"brb" là viết tắt của từ nào? Từ này có được sử dụng nhiều khi nhắn tin không?

"Tend to something" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi tưởng "tend to + động từ" mới đúng?

Tôi có thể nói "A hundred fifty thousand people" (không có từ "and") được không?

Có phải "come in someone size" có nghĩa là "fit" (vừa) không? Còn cách nói nào khác nữa không?

"Set out" có nghĩa là gì?

"Doing" và "doing up" khác nhau như thế nào?

Trong câu này từ "so" xuất hiện hai lần. RedKiwi giải thích ý nghĩa là "so" thứ hai giúp mình nhé?

"Million-dollar question" có nghĩa là gì?

"Happen to" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Tại sao trong một câu lại có cả hai chữ "on" và "to"?

Tôi không thấy răng cửa của anh ấy, anh ấy bị sao thế? 🤔

"One bit" và "a bit" khác nhau như thế nào?

"Rage on" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ "feast" có nghĩa là yến tiệc nhưng trong câu này, nó có nghĩa khác không?

"Club World" là loại ghế gì?

"Turn out" có nghĩa là gì?

Có vẻ người Anh dùng từ "lovely" rất nhiều, dùng từ "lovely" với các từ khác được không?

"Accountant" làm việc gì?

"Go out for" trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm các cụm từ đồng nghĩa với "carry on" giúp mình với nhé.

Từ nào đồng nghĩa với “in essence”?

Trong từ điển "pry" có nghĩa là nhìn tò mò, tọc mạnh, xoi mói vào chuyện riêng của người khác. Trong câu này, nó có nghĩa như vậy không?

Có "as it was being" và không có "as it was being" thì nghĩa của câu khác như thế nào?

Lược bỏ "the" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

Thay vì dung “I got no words”, tôi có thể dùng “I have no words” không?

"Adopt" trong câu này có nghĩa là gì?

"Think" và "happen to think" khác nhau như thế nào?

Từ "loveliest" khá lạ với tôi. Tôi có thể sử dụng "the most lovely" thay cho "loveliest" không?

"Surge over" có nghĩa là gì?

"Turn up" có nghĩa là gì?

Đổi đơn vị "feet" sang km như thế nào?

What is the meaning of "after all"?

Có phải cụm từ “end up on someone” có nghĩa là muốn ở bên ai đó đến cuối đời không?

"Fork off" có nghĩa là gì?

"In the can" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Khi nào thì tôi có thể dùng 'dawn on'?

"Pops" là gì?

Có phải "all alone" có sắc thái mạnh hơn "alone" đúng không?

Tôi có thể dùng "take out the easy way" với nghĩa tương tự không?

Tại sao lại không có mạo từ "a" trước "carrot cake"?

Chẳng phải gọi mọi người là "muppet" rất mất lịch sự sao?

Dùng từ "imagine" thay cho "picture" được không? Hai từ này có phải từ đồng nghĩa của nhau không?

Tại sao ông ấy lại nói "my child" trong khi Cinderella không phải là con của ông ấy?

"Hold onto" có nghĩa là gì?

"OK" và "Sure" có cùng nghĩa không?

"Take-off" có nghĩa là gì? Từ trái nghĩa của nó là gì?

Từ "ambition" có nghĩa là yêu không?

Nói "people dye from~" thay cho "people are dying from" thì nghĩa của câu khác nhau như thế nào?

Tại sao "which" lại được sử dụng trong câu này? Tôi có thể sử dụng "how" thay cho "which" được không?

"Feature" ở đây có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "has" thay cho "stands" được không?

Khi nào thì dùng "-" (dấu gạch nối) ở giữa các từ?

Tôi có thể dùng từ "have" hay "take" thay cho "get" được không?

Có phải trong câu này từ "that" bị lược bỏ không? Câu hoàn chỉnh là "All you need to know is (that) you work for me" đúng không?

"Wrap" có nghĩa là gì?

"We will" nghe giống như "people". Xin hãy kiểm tra lại sub.

" 'em (them)" trong câu này chỉ ai?

"Cost" và "costs" khác nhau như thế nào?

"Spot on" có nghĩa là gì?

“Put something to good use” có nghĩa là gì?

"Hot spot" có nghĩa là gì?

What is "selfie"? Where does this word come from?

"To have a baby" có phải có nghĩa là "to be pregnant" (mang thai), chứ không phải là "deliver a child" (đang sinh con) đúng không?

1. "One" chỉ cái gì? 2. Tại sao lại dùng "prettiest of views", mà không phải là "prettiest view"?

Tại sao lại dùng "on inside" ở đây?

Có phải "rearward" có nghĩa là "backward" đúng không?

Vai trò của từ "up" trong câu này là gì?

"Bust loose" có nghĩa là gì?

"lol" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "backsies" là gì?

"Goes with" trong câu này có nghĩa là gì?

"Middleman" có nghĩa là gì? RedKiwi giới thiệu thêm từ đồng nghĩa giúp mình với nhé.

Có phải "intrude" có thể dùng thay thế cho "bother" và "disturb" không?

Tôi có thể sử dụng từ nào khác để thay thế cho "sit" trong câu này?

"That’s our show for this morning" và "that's all for this morning" có nghĩa giống nhau không?

"Mistletoe" thì có liên quan gì đến "kiss"?

"Every now and again" có nghĩa là gì?

"Went" trong câu này có nghĩa là gì?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì?

501s có nghĩa là gì?

"Good Samaritans" là ai?

"Spike" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có phải là động từ trong câu này không?

"Miss" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng từ "role" thay cho từ "part" trong câu này được không?

"Castaway" là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31