RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W11

"During" và "while" khác nhau như thế nào?

"Have the butterflies" có nghĩa là gì?

"Did have" có phải là cách diễn đạt chung không? Khi nào thì dùng nó?

Sử dụng cụm “If I had a nickel for every time, ~” như thế nào?

"Nauseous" trong câu này có nghĩa là gì?

Do you often put an interrogative words at the end of sentences like "Get on with what?" Or is it a special expression here?

"‘bout" là gì?

Có cách diễn đạt nào tương tự "I have no idea" không?

Có thể dùng "in something" để diễn tả rằng bạn đang mặc đồ không?

Tiền tố "non-" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải từ đằng trước hay đằng sau "pretigious" bị bỏ đi rồi không?

"Match" có nghĩa là gì?

“Pet peeve” có nghĩa là gì?

“Begin with sth” có nghĩa là gì?

“The bust of the century” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ nào để thay thế cho từ “rambunctious”?

"Scheme" và "plan" khác nhau như thế nào?

"Avoid" có nghĩa là gì?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

"Gon" có nghĩa là gì?

"Was to" có nghĩa là gì?

“Where this leads” có được sử dụng phổ biến không?

"Taiga" là gì?

“Turn up” có nghĩa là gì?

Tại sao lại là "all the answers" mà không phải là "the all answers"? Hai cụm này khác nhau ở điểm nào?

"Whip into shape" có nghĩa là gì?

"Something is someone’s middle name” nghĩa là gì ạ?

RedKiwi có thể đưa ra những từ có thể thay thế "devoting" trong câu này giúp mình được không?

Why is there "the" before "inside"?

"Attract" và "lure" khác nhau ở điểm nào?

Ngoài nghĩa là làm việc thì "work" còn có nghĩa nào khác?

"Though" có nghĩa là gì?

"Just that" có nghĩa là gì?

Tôi tưởng "patron" chỉ người tài trợ hay hỗ trợ. Nhưng trong trường hợp này, có phải nó có nghĩa tương tự như "guardian" đúng không?

Có phải "homered" là động từ có nghĩa là "hit a homerun" - ăn điểm trực tiếp?

"Couldn't" là động từ quá khứ của "can't". Không phải nên sử dụng "knew" thay cho "know" sao? Lỗi này của người bàn ngữ có thường gặp không?

"Lit" trong câu và từ lóng "lit" khác nhau như thế nào?

"flights" is a plural form, and "there were" is at the front, so shouldn't it be without "an"? To be accurate, shouldn't it be "there were estimated 45million flights"?

Tôi có thể sử dụng "jeez" trong các tình huống trang trọng, như ở nơi làm việc được không?

"Come to mean" có nghĩa là gì?

Tại sao "turn" được sử dụng trong câu này?

“Take chances” nghĩa là gì ạ?

“Torso oil” là gì?

“Call someone out” nghĩa là gì ạ?

"On the beat" có nghĩa là gì?

Is it a rule to use "in" after "disappoint"? Can I replace it with "at" or "with"?

"Bloke" có nghĩa là gì?

Sử dụng “shoo-in” trong trường hợp nào?

"Hat off to you" có nghĩa là gì? Có phải cụm từ này dùng để thể hiện sự tôn trọng với người khác không?

"Hit the road" có nghĩa là gì?

"Shrunk" có nghĩa là gì?

Có phải từ "care" có nghĩa tương tự "worries" không? Nếu vậy thì có phải "care" có nghĩa tiêu cực trong trường hợp này đúng không?

Có phải người nói dùng từ "almost" vì sự việc đó đã xảy ra trước sinh nhật lần thứ 2 của Helen Keller đúng không?

"Nuts" và "crazy" khác nhau như thế nào?

"Will" trong câu này có nghĩa là gì?

"Jockey" có nghĩa là gì?

Pompous là gì ạ?

Có phải "rail" là "a train rail" không?

"Root around" có nghĩa là gì?

"Hang on" và "Just a moment" khác nhau như thế nào?

"It is going to not help" có chuẩn ngữ pháp không? Cách dùng này có phổ biến không?

"Put" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải câu đúng là “She’d better be here" sao? Cô ấy bỏ 'd đúng không?

"To cry their eyes out" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về từ "nudge" không?

Câu “what difference does that make” có được sử dụng thường xuyên không? Có thể dùng cụm từ nào khác tương tự không?

How come "go look" is used like this? For emphasis, shouldn't it be "don't do look at me"?

"Crimson" là gì?

Có cách diễn đạt nào tương tự "wish me luck" không?

"like" nghĩa là gì ạ?

Việc tự dạy học ở nhà như trường hợp của Helen Keller có phổ biến không?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi muốn biết thêm ví dụ về "be off the table" với nghĩa tương tự.

“Keep sth up” nghĩa là gì ạ?

"Pass up" có nghĩa là gì?

"Dirty" trong câu có nghĩa là gì?

Có cần phải sử dụng dấu chấm hết câu sau từ viết tắt không?

Tôi có thể sắp xếp lại câu thành "Hampson goes back" không?

What does "you have hands on me" mean? Is it referring to "reach out hands"?

Tại sao lại dùng "well" ở đây?

“Cannoli" là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “be the linear” không?

Có thể dùng từ "not" ngay sau từ "can't" được không?

Có phải "head up" có nghĩa là cảnh báo ai đó không? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Từ đồng nghĩa với "point is" là gì?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"Make oneself" có nghĩa là gì?

"Things went on like that" có nghĩa là gì?

Có phải "roll" có nghĩa là "run away" không? RedKiwi có thể giải thích thêm được không?

"Ban", "prohibit" và "forbid" khác nhau như thế nào? Chúng có thể được sử dụng để thay thế cho nhau được không?

Có phải "dark" trong câu có nghĩa là "scary" (đáng sợ) không?

“let it slide” nghĩa là gì ạ?

"Paid off" nghĩa là gì ạ?

"Stare" và "gaze" khác nhau như thế nào?

“Tempt” và “seduce” khác nhau như thế nào?

Câu này có được sử dụng nhiều không?

"Stomach" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải "Odyssey" có nghĩa tương tự "adventure" đúng không? Tôi tưởng đó là tên của một người trong huyền thoại Hy Lạp.

What do you use for women beside "bro"?

"Some" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "princessin' " là viết tắt của từ nào?

“Call dibs” có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Ping" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "into" ở đây mà không dùng "to"?

Có phải "trailing" có nghĩa là bị dẫn trước không? Từ trái nghĩa của từ này là gì?

I don't understand the connection of "here's how". Could you show me some example starting with "here's" and "how" used like this?

Taị sao "dig" lại có nghĩa là "try hard"?

"Convert" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "crush" có nghĩa là thích ai đó không?

"Break of dawn" có nghĩa là gì?

"Offer" trong câu này có nghĩa là gì?

"Frost the cake" có nghĩa là gì? Có phải từ "frost" chỉ được sử dụng cho bánh ngọt không?

"Missionary" có nghĩa là gì? Từ này có liên quan đến "mission" không?

"All ears" có nghĩa là gì? Cách dùng này có thông dụng không?

Có phải "scout" có nghĩa là "check"?

"Tradition" và "custom" khác nhau như thế nào?

Có phải "back" có nghĩa là “do something again”?

Có vẻ như người bản ngữ hỏi "who are you?" khi họ tức giận. Đây là phải từ lóng không?

"Act up” có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "shout" thay cho "cry" được không? Hoặc tôi có thể sử dụng từ nào khác nữa không?

Tại sao "throw" lại có nghĩa là bôi, thoa? Khi nào thì tôi sử dụng được?

"like" có nghĩa là gì?

"Disrupt" và "disturb" khác nhau như thế nào? Chúng có thể thay thế cho nhau được không?

"Doodied on" có nghĩa là gì?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"Chase" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

Tại sao lại hát "jump up"? Có phải nó có nghĩa là vượt qua khó khăn không?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của từ "conflict-wise" giúp mình với nhé.

RedKiwi đưa thêm ví dụ cụm từ "nothing could be done" được không?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của cụm từ "soar away" giúp mình với nhé.

5つの風とは何ですか?

Tôi biết cụm từ "zoom in" và "zoom out", nhưng trong trường hợp này, có phải nó có nghĩa là "travel fast" không?

What does "watch out for" mean?

Tại sao người nói lại phân biệt "British" và "Irish"? Không phải chúng đều thuộc Vương Quốc Anh sao?

"Planking" có nghĩa là gì?

Tại sao "sure" lại được sử dụng ở đây?

Tôi hiểu từ "superstar" chỉ những người nổi tiếng tuy nhiên những người có thanh thế cao hơn thì gọi là gì?

“On the clock” có nghĩa là gì?

Câu hỏi nghi vấn bắt đầu bằng "do" và "don't" khác nhau như thế nào?

"Coin" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là báu vật không? Hay nó chỉ là phép ẩn dụ?

“Give her that” có nghĩa là gì? Tôi có nên dùng cụm từ này khi tranh luận không?

"Grub" trong câu có nghĩa là gì?

"Sort of" có nghĩa là gì?

What does "the heck" mean?

“Be about to” có nghĩa là gì?

"Man" trong câu này có nghĩa là gì?

“quiet a sth” nghĩa là gì ạ ? 😀

"Legend" và "myth" khác nhau như thế nào? Hai từ này có được dùng để thay thế cho nhau như "urban legend" và "urban myth" được không?

“Isn’t she?” và “Is she not?” có giống nhau không? Hay nó nhấn mạnh ý khác nhau?

"Lizard brain" và "put out bad vibes" có nghĩa là gì?

"Snake" và "serpent" khác nhau như thế nào? Bởi vì tôi thấy trong kinh thánh, từ "serpent" được sử dụng nhiều hơn.

Không phải “retrievers” là một giống loài sao? Trong câu này nó có nghĩa là gì?

“War” và “battle” khác nhau như thế nào? ;

What does "like" mean here?

Từ đồng nghĩa với “acceptance” là gì?

Tôi có thể luôn luôn gọi giáo viên hay giáo sư là "Sir" không?

Is "screw" used when someone's upset and mad?

'em là viết tắt của từ nào?

“Take your word for it" có nghĩa là gì?

Khi nào thì ta có thể dùng "breathtaking"? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Có phải "lie" có nghĩa tệ hơn "trick". Và bởi vì cậu bé muốn trêu trọc mọi người, nên không phải từ "trick" là không phù hợp sao?

Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng "wacky"?

"1-UP" có nghĩa là gì? Đây có phải là phép ẩn dụ không?

Tôi không hay thấy "there exists", cụm này có thông dụng không? "There exist" và "there is/are" khác nhau như thế nào?

Tại sao từ "classic" lại được dùng ở đây? Và nó có nghĩa là gì?

"Jibbs" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải cụm “get something on” liên quan đến quần áo không?

Có tổ chức giáo dục dành riêng cho trẻ em như Helen Keller không?

Tại sao cô ấy lại dùng "husbands" số nhiều?

Có phải "shits và giggles" thường đi cùng nhau không?

Sử dụng cụm "get over yourself" như thế nào?

"Doin’" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về “break bread together” không? Cụm từ này có được sử dụng phổ biến không?

Có phải "Guinness Beer" và "Guinness World Record" liên quan đến nhau đúng không? Tại sao cả hai đều sử dụng từ "Guinness"?

Có phải búp bê Trung Quốc giống như búp bê nhồi bông không?

"Bust someone's ass" có nghĩa là gì?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Sử dụng từ “anti-climactic” như thế nào?

Tôi gặp từ " 'd" khá thường xuyên nhưng không biết nghĩa của nó? Trong trường hợp nào thì tôi có thể dùng " 'd"?

"Lead off" có nghĩa là gì?

What does "make sense" mean?

"So hard" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải từ "Guinness" chỉ "alcohol" - rượu, bia đúng không? Hai từ này có thể dùng thay thế cho nhau được không?

“Pull up a chair” có nghĩa là gì?

"There" trong trường hợp này có vai trò gì?

“Sprinkle” và “spread” khác nhau như thế nào?

Tại sao “Am I doin’ it” lại được dịch là "I'm doing well"?

“Made of” và “made from” khác nhau như thế nào?

"Sail" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó như danh từ được không?

Tại sao uống bia rượu lại bị cấm? Ireland có luật cấm không?

Những người ở thế hệ trước và sau thế hệ "millennials" thì gọi là gì?

"Raiders" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "bandits" không?

Có phải "drove out" có nghĩa tương tự "exterminate" đúng không?

Tại sao anh ấy lại dùng "me being" mà không phải là "I" hay "my"?

Có phải Everything you have, everything you are” là chủ ngữ trong câu này đúng không?

"Fire away" có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể dùng từ này?

“Kinda” có nghĩa là gì?

Khi nào thì ta sử dụng dấu gạch nối (-)?

"Little mean" có nghĩa là gì?

Sử dụng từ "spoiler" như thế nào?

Có phải “base loaded” là tình huống người chơi ở căn cứ không?

“Amongst” có nghĩa là gì?

"Disgustington" là gì?

How come does she use past tense here?

"Really was tired" và "was really tired" khác nhau như thế nào?

Sử dụng câu “I’ll be the judge of that.” như thế nào?

what does "get real" mean?

"Big deal" có thông dụng không?

Vậy là ngay từ đầu Ireland không hề có rắn rồi ư? Chúng bị tuyệt chủng sao?

Có phải từ "have" trước "been" bị bỏ đi không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.