• Tiếng Việt

Question List of W11

"Have the butterflies" có nghĩa là gì?

"Did have" có phải là cách diễn đạt chung không? Khi nào thì dùng nó?

Sử dụng cụm “If I had a nickel for every time, ~” như thế nào?

"Nauseous" trong câu này có nghĩa là gì?

Do you often put an interrogative words at the end of sentences like "Get on with what?" Or is it a special expression here?

"‘bout" là gì?

Có cách diễn đạt nào tương tự "I have no idea" không?

Có thể dùng "in something" để diễn tả rằng bạn đang mặc đồ không?

Có phải từ đằng trước hay đằng sau "pretigious" bị bỏ đi rồi không?

"Match" có nghĩa là gì?

“Pet peeve” có nghĩa là gì?

“Begin with sth” có nghĩa là gì?

“The bust of the century” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ nào để thay thế cho từ “rambunctious”?

"Scheme" và "plan" khác nhau như thế nào?

"Avoid" có nghĩa là gì?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

"Gon" có nghĩa là gì?

"Was to" có nghĩa là gì?

“Where this leads” có được sử dụng phổ biến không?

"Taiga" là gì?

“Turn up” có nghĩa là gì?

Tại sao lại là "all the answers" mà không phải là "the all answers"? Hai cụm này khác nhau ở điểm nào?

"Whip into shape" có nghĩa là gì?

"Something is someone’s middle name” nghĩa là gì ạ?

Why is there "the" before "inside"?

"Attract" và "lure" khác nhau ở điểm nào?

Ngoài nghĩa là làm việc thì "work" còn có nghĩa nào khác?

"Though" có nghĩa là gì?

"Just that" có nghĩa là gì?

Có phải "homered" là động từ có nghĩa là "hit a homerun" - ăn điểm trực tiếp?

"Couldn't" là động từ quá khứ của "can't". Không phải nên sử dụng "knew" thay cho "know" sao? Lỗi này của người bàn ngữ có thường gặp không?

"Lit" trong câu và từ lóng "lit" khác nhau như thế nào?

"flights" is a plural form, and "there were" is at the front, so shouldn't it be without "an"? To be accurate, shouldn't it be "there were estimated 45million flights"?

Tôi có thể sử dụng "jeez" trong các tình huống trang trọng, như ở nơi làm việc được không?

"Come to mean" có nghĩa là gì?

Tại sao "turn" được sử dụng trong câu này?

“Take chances” nghĩa là gì ạ?

“Torso oil” là gì?

“Call someone out” nghĩa là gì ạ?

Is it a rule to use "in" after "disappoint"? Can I replace it with "at" or "with"?

"Bloke" có nghĩa là gì?

Sử dụng “shoo-in” trong trường hợp nào?

"Hit the road" có nghĩa là gì?

"Shrunk" có nghĩa là gì?

"Nuts" và "crazy" khác nhau như thế nào?

"Will" trong câu này có nghĩa là gì?

"Jockey" có nghĩa là gì?

Pompous là gì ạ?

"Root around" có nghĩa là gì?

"Hang on" và "Just a moment" khác nhau như thế nào?

"It is going to not help" có chuẩn ngữ pháp không? Cách dùng này có phổ biến không?

Không phải câu đúng là “She’d better be here" sao? Cô ấy bỏ 'd đúng không?

"To cry their eyes out" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về từ "nudge" không?

Câu “what difference does that make” có được sử dụng thường xuyên không? Có thể dùng cụm từ nào khác tương tự không?

How come "go look" is used like this? For emphasis, shouldn't it be "don't do look at me"?

"Crimson" là gì?

Có cách diễn đạt nào tương tự "wish me luck" không?

"like" nghĩa là gì ạ?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi muốn biết thêm ví dụ về "be off the table" với nghĩa tương tự.

“Keep sth up” nghĩa là gì ạ?

"Pass up" có nghĩa là gì?

"Dirty" trong câu có nghĩa là gì?

Tôi có thể sắp xếp lại câu thành "Hampson goes back" không?

What does "you have hands on me" mean? Is it referring to "reach out hands"?

“Cannoli" là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “be the linear” không?

Có thể dùng từ "not" ngay sau từ "can't" được không?

Có phải "head up" có nghĩa là cảnh báo ai đó không? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Từ đồng nghĩa với "point is" là gì?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"Make oneself" có nghĩa là gì?

"Things went on like that" có nghĩa là gì?

Có phải "roll" có nghĩa là "run away" không? RedKiwi có thể giải thích thêm được không?

Có phải "dark" trong câu có nghĩa là "scary" (đáng sợ) không?

“let it slide” nghĩa là gì ạ?

"Paid off" nghĩa là gì ạ?

"Stare" và "gaze" khác nhau như thế nào?

“Tempt” và “seduce” khác nhau như thế nào?

Câu này có được sử dụng nhiều không?

"Stomach" trong câu có nghĩa là gì?

"Some" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "princessin' " là viết tắt của từ nào?

“Call dibs” có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Ping" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "into" ở đây mà không dùng "to"?

Có phải "trailing" có nghĩa là bị dẫn trước không? Từ trái nghĩa của từ này là gì?

I don't understand the connection of "here's how". Could you show me some example starting with "here's" and "how" used like this?

Taị sao "dig" lại có nghĩa là "try hard"?

Có phải "crush" có nghĩa là thích ai đó không?

"Break of dawn" có nghĩa là gì?

"Offer" trong câu này có nghĩa là gì?

"Frost the cake" có nghĩa là gì? Có phải từ "frost" chỉ được sử dụng cho bánh ngọt không?

"All ears" có nghĩa là gì? Cách dùng này có thông dụng không?

Có phải "scout" có nghĩa là "check"?

Có phải "back" có nghĩa là “do something again”?

Có vẻ như người bản ngữ hỏi "who are you?" khi họ tức giận. Đây là phải từ lóng không?

"Act up” có nghĩa là gì?

Tại sao "throw" lại có nghĩa là bôi, thoa? Khi nào thì tôi sử dụng được?

"Doodied on" có nghĩa là gì?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"Chase" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của từ "conflict-wise" giúp mình với nhé.

5つの風とは何ですか?

What does "watch out for" mean?

"Planking" có nghĩa là gì?

Tại sao "sure" lại được sử dụng ở đây?

“On the clock” có nghĩa là gì?

Câu hỏi nghi vấn bắt đầu bằng "do" và "don't" khác nhau như thế nào?

“Give her that” có nghĩa là gì? Tôi có nên dùng cụm từ này khi tranh luận không?

"Grub" trong câu có nghĩa là gì?

"Sort of" có nghĩa là gì?

What does "the heck" mean?

"Man" trong câu này có nghĩa là gì?

“quiet a sth” nghĩa là gì ạ ? 😀

“Isn’t she?” và “Is she not?” có giống nhau không? Hay nó nhấn mạnh ý khác nhau?

"Lizard brain" và "put out bad vibes" có nghĩa là gì?

Không phải “retrievers” là một giống loài sao? Trong câu này nó có nghĩa là gì?

“War” và “battle” khác nhau như thế nào? ;

Từ đồng nghĩa với “acceptance” là gì?

Tôi có thể luôn luôn gọi giáo viên hay giáo sư là "Sir" không?

Is "screw" used when someone's upset and mad?

'em là viết tắt của từ nào?

“Take your word for it" có nghĩa là gì?

Khi nào thì ta có thể dùng "breathtaking"? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Tại sao từ "classic" lại được dùng ở đây? Và nó có nghĩa là gì?

"Jibbs" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải cụm “get something on” liên quan đến quần áo không?

Tại sao cô ấy lại dùng "husbands" số nhiều?

Có phải "shits và giggles" thường đi cùng nhau không?

Sử dụng cụm "get over yourself" như thế nào?

"Doin’" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về “break bread together” không? Cụm từ này có được sử dụng phổ biến không?

"Bust someone's ass" có nghĩa là gì?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Sử dụng từ “anti-climactic” như thế nào?

Tôi gặp từ " 'd" khá thường xuyên nhưng không biết nghĩa của nó? Trong trường hợp nào thì tôi có thể dùng " 'd"?

"Lead off" có nghĩa là gì?

"So hard" trong câu này có nghĩa là gì?

“Pull up a chair” có nghĩa là gì?

"There" trong trường hợp này có vai trò gì?

“Sprinkle” và “spread” khác nhau như thế nào?

Tại sao “Am I doin’ it” lại được dịch là "I'm doing well"?

“Made of” và “made from” khác nhau như thế nào?

Những người ở thế hệ trước và sau thế hệ "millennials" thì gọi là gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "me being" mà không phải là "I" hay "my"?

Is this part “Everything you have, everything you are” object in this sentence?

"Fire away" có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể dùng từ này?

“Kinda” có nghĩa là gì?

Khi nào thì ta sử dụng dấu gạch nối (-)?

"Little mean" có nghĩa là gì?

Sử dụng từ "spoiler" như thế nào?

Có phải “base loaded” là tình huống người chơi ở căn cứ không?

“Amongst” có nghĩa là gì?

"Disgustington" là gì?

How come does she use past tense here?

"Really was tired" và "was really tired" khác nhau như thế nào?

Sử dụng câu “I’ll be the judge of that.” như thế nào?

what does "get real" mean?

"Big deal" có thông dụng không?

Có phải từ "have" trước "been" bị bỏ đi không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07
 • person
  おちょぼ口武雄
  starstarstarstarstar
  ディクテーション用アプリでこれほど優れたものは他にないと思う。 フリー登録でも1時間ごとに10分は利用できるので、一本聞き取りを行うのにちょうどいい。 上級者はシャドウイング用にも ・・・
  2020-09-04