• Tiếng Việt

Question List of W11

"Have the butterflies" có nghĩa là gì?

"Did have" có phải là cách diễn đạt chung không? Khi nào thì dùng nó?

Sử dụng cụm “If I had a nickel for every time, ~” như thế nào?

"Nauseous" trong câu này có nghĩa là gì?

Do you often put an interrogative words at the end of sentences like "Get on with what?" Or is it a special expression here?

"‘bout" là gì?

Có cách diễn đạt nào tương tự "I have no idea" không?

Có thể dùng "in something" để diễn tả rằng bạn đang mặc đồ không?

Có phải từ đằng trước hay đằng sau "pretigious" bị bỏ đi rồi không?

"Match" có nghĩa là gì?

“Pet peeve” có nghĩa là gì?

“Begin with sth” có nghĩa là gì?

“The bust of the century” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ nào để thay thế cho từ “rambunctious”?

"Scheme" và "plan" khác nhau như thế nào?

"Avoid" có nghĩa là gì?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

"Gon" có nghĩa là gì?

"Was to" có nghĩa là gì?

“Where this leads” có được sử dụng phổ biến không?

"Taiga" là gì?

“Turn up” có nghĩa là gì?

Tại sao lại là "all the answers" mà không phải là "the all answers"? Hai cụm này khác nhau ở điểm nào?

"Whip into shape" có nghĩa là gì?

"Something is someone’s middle name” nghĩa là gì ạ?

Why is there "the" before "inside"?

"Attract" và "lure" khác nhau ở điểm nào?

Ngoài nghĩa là làm việc thì "work" còn có nghĩa nào khác?

"Though" có nghĩa là gì?

"Just that" có nghĩa là gì?

Có phải "homered" là động từ có nghĩa là "hit a homerun" - ăn điểm trực tiếp?

"Couldn't" là động từ quá khứ của "can't". Không phải nên sử dụng "knew" thay cho "know" sao? Lỗi này của người bàn ngữ có thường gặp không?

"Lit" trong câu và từ lóng "lit" khác nhau như thế nào?

"flights" is a plural form, and "there were" is at the front, so shouldn't it be without "an"? To be accurate, shouldn't it be "there were estimated 45million flights"?

Tôi có thể sử dụng "jeez" trong các tình huống trang trọng, như ở nơi làm việc được không?

"Come to mean" có nghĩa là gì?

Tại sao "turn" được sử dụng trong câu này?

“Take chances” nghĩa là gì ạ?

“Torso oil” là gì?

“Call someone out” nghĩa là gì ạ?

Is it a rule to use "in" after "disappoint"? Can I replace it with "at" or "with"?

"Bloke" có nghĩa là gì?

Sử dụng “shoo-in” trong trường hợp nào?

"Hit the road" có nghĩa là gì?

"Shrunk" có nghĩa là gì?

"Nuts" và "crazy" khác nhau như thế nào?

"Will" trong câu này có nghĩa là gì?

"Jockey" có nghĩa là gì?

Pompous là gì ạ?

"Root around" có nghĩa là gì?

"Hang on" và "Just a moment" khác nhau như thế nào?

"It is going to not help" có chuẩn ngữ pháp không? Cách dùng này có phổ biến không?

Không phải câu đúng là “She’d better be here" sao? Cô ấy bỏ 'd đúng không?

"To cry their eyes out" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về từ "nudge" không?

Câu “what difference does that make” có được sử dụng thường xuyên không? Có thể dùng cụm từ nào khác tương tự không?

How come "go look" is used like this? For emphasis, shouldn't it be "don't do look at me"?

"Crimson" là gì?

Có cách diễn đạt nào tương tự "wish me luck" không?

"like" nghĩa là gì ạ?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi muốn biết thêm ví dụ về "be off the table" với nghĩa tương tự.

“Keep sth up” nghĩa là gì ạ?

"Pass up" có nghĩa là gì?

"Dirty" trong câu có nghĩa là gì?

Tôi có thể sắp xếp lại câu thành "Hampson goes back" không?

What does "you have hands on me" mean? Is it referring to "reach out hands"?

Tại sao lại dùng "well" ở đây?

“Cannoli" là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “be the linear” không?

Có thể dùng từ "not" ngay sau từ "can't" được không?

Có phải "head up" có nghĩa là cảnh báo ai đó không? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Từ đồng nghĩa với "point is" là gì?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"Make oneself" có nghĩa là gì?

"Things went on like that" có nghĩa là gì?

Có phải "roll" có nghĩa là "run away" không? RedKiwi có thể giải thích thêm được không?

Có phải "dark" trong câu có nghĩa là "scary" (đáng sợ) không?

“let it slide” nghĩa là gì ạ?

"Paid off" nghĩa là gì ạ?

"Stare" và "gaze" khác nhau như thế nào?

“Tempt” và “seduce” khác nhau như thế nào?

Câu này có được sử dụng nhiều không?

"Stomach" trong câu có nghĩa là gì?

What do you use for women beside "bro"?

"Some" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "princessin' " là viết tắt của từ nào?

“Call dibs” có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Ping" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "into" ở đây mà không dùng "to"?

Có phải "trailing" có nghĩa là bị dẫn trước không? Từ trái nghĩa của từ này là gì?

I don't understand the connection of "here's how". Could you show me some example starting with "here's" and "how" used like this?

Taị sao "dig" lại có nghĩa là "try hard"?

Có phải "crush" có nghĩa là thích ai đó không?

"Break of dawn" có nghĩa là gì?

"Offer" trong câu này có nghĩa là gì?

"Frost the cake" có nghĩa là gì? Có phải từ "frost" chỉ được sử dụng cho bánh ngọt không?

"All ears" có nghĩa là gì? Cách dùng này có thông dụng không?

Có phải "scout" có nghĩa là "check"?

Có phải "back" có nghĩa là “do something again”?

Có vẻ như người bản ngữ hỏi "who are you?" khi họ tức giận. Đây là phải từ lóng không?

"Act up” có nghĩa là gì?

Tại sao "throw" lại có nghĩa là bôi, thoa? Khi nào thì tôi sử dụng được?

"like" có nghĩa là gì?

"Doodied on" có nghĩa là gì?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"Chase" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của từ "conflict-wise" giúp mình với nhé.

5つの風とは何ですか?

What does "watch out for" mean?

"Planking" có nghĩa là gì?

Tại sao "sure" lại được sử dụng ở đây?

“On the clock” có nghĩa là gì?

Câu hỏi nghi vấn bắt đầu bằng "do" và "don't" khác nhau như thế nào?

“Give her that” có nghĩa là gì? Tôi có nên dùng cụm từ này khi tranh luận không?

"Grub" trong câu có nghĩa là gì?

"Sort of" có nghĩa là gì?

What does "the heck" mean?

"Man" trong câu này có nghĩa là gì?

“quiet a sth” nghĩa là gì ạ ? 😀

“Isn’t she?” và “Is she not?” có giống nhau không? Hay nó nhấn mạnh ý khác nhau?

"Lizard brain" và "put out bad vibes" có nghĩa là gì?

Không phải “retrievers” là một giống loài sao? Trong câu này nó có nghĩa là gì?

“War” và “battle” khác nhau như thế nào? ;

What does "like" mean here?

Từ đồng nghĩa với “acceptance” là gì?

Tôi có thể luôn luôn gọi giáo viên hay giáo sư là "Sir" không?

Is "screw" used when someone's upset and mad?

'em là viết tắt của từ nào?

“Take your word for it" có nghĩa là gì?

Khi nào thì ta có thể dùng "breathtaking"? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Tại sao từ "classic" lại được dùng ở đây? Và nó có nghĩa là gì?

"Jibbs" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải cụm “get something on” liên quan đến quần áo không?

Tại sao cô ấy lại dùng "husbands" số nhiều?

Có phải "shits và giggles" thường đi cùng nhau không?

Sử dụng cụm "get over yourself" như thế nào?

"Doin’" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về “break bread together” không? Cụm từ này có được sử dụng phổ biến không?

"Bust someone's ass" có nghĩa là gì?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Sử dụng từ “anti-climactic” như thế nào?

Tôi gặp từ " 'd" khá thường xuyên nhưng không biết nghĩa của nó? Trong trường hợp nào thì tôi có thể dùng " 'd"?

"Lead off" có nghĩa là gì?

What does "make sense" mean?

"So hard" trong câu này có nghĩa là gì?

“Pull up a chair” có nghĩa là gì?

"There" trong trường hợp này có vai trò gì?

“Sprinkle” và “spread” khác nhau như thế nào?

Tại sao “Am I doin’ it” lại được dịch là "I'm doing well"?

“Made of” và “made from” khác nhau như thế nào?

Những người ở thế hệ trước và sau thế hệ "millennials" thì gọi là gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "me being" mà không phải là "I" hay "my"?

Có phải Everything you have, everything you are” là chủ ngữ trong câu này đúng không?

"Fire away" có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể dùng từ này?

“Kinda” có nghĩa là gì?

Khi nào thì ta sử dụng dấu gạch nối (-)?

"Little mean" có nghĩa là gì?

Sử dụng từ "spoiler" như thế nào?

Có phải “base loaded” là tình huống người chơi ở căn cứ không?

“Amongst” có nghĩa là gì?

"Disgustington" là gì?

How come does she use past tense here?

"Really was tired" và "was really tired" khác nhau như thế nào?

Sử dụng câu “I’ll be the judge of that.” như thế nào?

what does "get real" mean?

"Big deal" có thông dụng không?

Có phải từ "have" trước "been" bị bỏ đi không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24