redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W11

"During" và "while" khác nhau như thế nào?

"Have the butterflies" có nghĩa là gì?

"Did have" có phải là cách diễn đạt chung không? Khi nào thì dùng nó?

Sử dụng cụm “If I had a nickel for every time, ~” như thế nào?

"Nauseous" trong câu này có nghĩa là gì?

Do you often put an interrogative words at the end of sentences like "Get on with what?" Or is it a special expression here?

"‘bout" là gì?

Có cách diễn đạt nào tương tự "I have no idea" không?

Có thể dùng "in something" để diễn tả rằng bạn đang mặc đồ không?

Tiền tố "non-" trong câu có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ "sort of thing"?

Có phải từ đằng trước hay đằng sau "pretigious" bị bỏ đi rồi không?

"Match" có nghĩa là gì?

“Pet peeve” có nghĩa là gì?

“Begin with sth” có nghĩa là gì?

“The bust of the century” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ nào để thay thế cho từ “rambunctious”?

"Scheme" và "plan" khác nhau như thế nào?

"Avoid" có nghĩa là gì?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

"Gon" có nghĩa là gì?

"Was to" có nghĩa là gì?

“Where this leads” có được sử dụng phổ biến không?

"Taiga" là gì?

“Turn up” có nghĩa là gì?

Tại sao lại là "all the answers" mà không phải là "the all answers"? Hai cụm này khác nhau ở điểm nào?

"Whip into shape" có nghĩa là gì?

"Something is someone’s middle name” nghĩa là gì ạ?

RedKiwi có thể đưa ra những từ có thể thay thế "devoting" trong câu này giúp mình được không?

Why is there "the" before "inside"?

"Attract" và "lure" khác nhau ở điểm nào?

Ngoài nghĩa là làm việc thì "work" còn có nghĩa nào khác?

"Though" có nghĩa là gì?

"Just that" có nghĩa là gì?

Tôi tưởng "patron" chỉ người tài trợ hay hỗ trợ. Nhưng trong trường hợp này, có phải nó có nghĩa tương tự như "guardian" đúng không?

Có phải "homered" là động từ có nghĩa là "hit a homerun" - ăn điểm trực tiếp?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì?

"Couldn't" là động từ quá khứ của "can't". Không phải nên sử dụng "knew" thay cho "know" sao? Lỗi này của người bàn ngữ có thường gặp không?

"Lit" trong câu và từ lóng "lit" khác nhau như thế nào?

"flights" is a plural form, and "there were" is at the front, so shouldn't it be without "an"? To be accurate, shouldn't it be "there were estimated 45million flights"?

Tôi có thể sử dụng "jeez" trong các tình huống trang trọng, như ở nơi làm việc được không?

"Come to mean" có nghĩa là gì?

Tại sao "turn" được sử dụng trong câu này?

“Take chances” nghĩa là gì ạ?

“Torso oil” là gì?

“Call someone out” nghĩa là gì ạ?

"On the beat" có nghĩa là gì?

Is it a rule to use "in" after "disappoint"? Can I replace it with "at" or "with"?

"Bloke" có nghĩa là gì?

Sử dụng “shoo-in” trong trường hợp nào?

"Hat off to you" có nghĩa là gì? Có phải cụm từ này dùng để thể hiện sự tôn trọng với người khác không?

"Hit the road" có nghĩa là gì?

"Shrunk" có nghĩa là gì?

Có phải từ "care" có nghĩa tương tự "worries" không? Nếu vậy thì có phải "care" có nghĩa tiêu cực trong trường hợp này đúng không?

Có phải người nói dùng từ "almost" vì sự việc đó đã xảy ra trước sinh nhật lần thứ 2 của Helen Keller đúng không?

"Nuts" và "crazy" khác nhau như thế nào?

"Will" trong câu này có nghĩa là gì?

"Jockey" có nghĩa là gì?

Pompous là gì ạ?

Có phải "rail" là "a train rail" không?

"Root around" có nghĩa là gì?

"Hang on" và "Just a moment" khác nhau như thế nào?

"It is going to not help" có chuẩn ngữ pháp không? Cách dùng này có phổ biến không?

"Put" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải câu đúng là “She’d better be here" sao? Cô ấy bỏ 'd đúng không?

"To cry their eyes out" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về từ "nudge" không?

Câu “what difference does that make” có được sử dụng thường xuyên không? Có thể dùng cụm từ nào khác tương tự không?

How come "go look" is used like this? For emphasis, shouldn't it be "don't do look at me"?

"Crimson" là gì?

Có cách diễn đạt nào tương tự "wish me luck" không?

"like" nghĩa là gì ạ?

Việc tự dạy học ở nhà như trường hợp của Helen Keller có phổ biến không?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi muốn biết thêm ví dụ về "be off the table" với nghĩa tương tự.

“Keep sth up” nghĩa là gì ạ?

"Pass up" có nghĩa là gì?

"Dirty" trong câu có nghĩa là gì?

Tôi có thể sắp xếp lại câu thành "Hampson goes back" không?

What does "you have hands on me" mean? Is it referring to "reach out hands"?

Tại sao lại dùng "well" ở đây?

“Cannoli" là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “be the linear” không?

Có thể dùng từ "not" ngay sau từ "can't" được không?

Có phải "head up" có nghĩa là cảnh báo ai đó không? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Từ đồng nghĩa với "point is" là gì?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"Make oneself" có nghĩa là gì?

"Things went on like that" có nghĩa là gì?

Có phải "roll" có nghĩa là "run away" không? RedKiwi có thể giải thích thêm được không?

"Ban", "prohibit" và "forbid" khác nhau như thế nào? Chúng có thể được sử dụng để thay thế cho nhau được không?

Có phải "dark" trong câu có nghĩa là "scary" (đáng sợ) không?

“let it slide” nghĩa là gì ạ?

"Paid off" nghĩa là gì ạ?

"Stare" và "gaze" khác nhau như thế nào?

“Tempt” và “seduce” khác nhau như thế nào?

Câu này có được sử dụng nhiều không?

"Stomach" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải "Odyssey" có nghĩa tương tự "adventure" đúng không? Tôi tưởng đó là tên của một người trong huyền thoại Hy Lạp.

What do you use for women beside "bro"?

"Some" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "princessin' " là viết tắt của từ nào?

“Call dibs” có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Ping" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "into" ở đây mà không dùng "to"?

Tại sao từ "that" lại ở đầu câu?

Có phải "trailing" có nghĩa là bị dẫn trước không? Từ trái nghĩa của từ này là gì?

I don't understand the connection of "here's how". Could you show me some example starting with "here's" and "how" used like this?

Taị sao "dig" lại có nghĩa là "try hard"?

"Convert" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "crush" có nghĩa là thích ai đó không?

"Break of dawn" có nghĩa là gì?

"Offer" trong câu này có nghĩa là gì?

"Frost the cake" có nghĩa là gì? Có phải từ "frost" chỉ được sử dụng cho bánh ngọt không?

"Missionary" có nghĩa là gì? Từ này có liên quan đến "mission" không?

"All ears" có nghĩa là gì? Cách dùng này có thông dụng không?

Có phải "scout" có nghĩa là "check"?

"Tradition" và "custom" khác nhau như thế nào?

Có phải "back" có nghĩa là “do something again”?

Có vẻ như người bản ngữ hỏi "who are you?" khi họ tức giận. Đây là phải từ lóng không?

"Act up” có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "shout" thay cho "cry" được không? Hoặc tôi có thể sử dụng từ nào khác nữa không?

Tại sao "throw" lại có nghĩa là bôi, thoa? Khi nào thì tôi sử dụng được?

"like" có nghĩa là gì?

"Disrupt" và "disturb" khác nhau như thế nào? Chúng có thể thay thế cho nhau được không?

"Doodied on" có nghĩa là gì?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"Chase" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

Tại sao lại hát "jump up"? Có phải nó có nghĩa là vượt qua khó khăn không?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của từ "conflict-wise" giúp mình với nhé.

RedKiwi đưa thêm ví dụ cụm từ "nothing could be done" được không?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của cụm từ "soar away" giúp mình với nhé.

5つの風とは何ですか?

Tôi biết cụm từ "zoom in" và "zoom out", nhưng trong trường hợp này, có phải nó có nghĩa là "travel fast" không?

What does "watch out for" mean?

Tại sao người nói lại phân biệt "British" và "Irish"? Không phải chúng đều thuộc Vương Quốc Anh sao?

"Planking" có nghĩa là gì?

Tại sao "sure" lại được sử dụng ở đây?

Tôi hiểu từ "superstar" chỉ những người nổi tiếng tuy nhiên những người có thanh thế cao hơn thì gọi là gì?

“On the clock” có nghĩa là gì?

Câu hỏi nghi vấn bắt đầu bằng "do" và "don't" khác nhau như thế nào?

"Coin" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là báu vật không? Hay nó chỉ là phép ẩn dụ?

“Give her that” có nghĩa là gì? Tôi có nên dùng cụm từ này khi tranh luận không?

"Grub" trong câu có nghĩa là gì?

"Sort of" có nghĩa là gì?

What does "the heck" mean?

“Be about to” có nghĩa là gì?

"Man" trong câu này có nghĩa là gì?

“quiet a sth” nghĩa là gì ạ ? 😀

"Legend" và "myth" khác nhau như thế nào? Hai từ này có được dùng để thay thế cho nhau như "urban legend" và "urban myth" được không?

“Isn’t she?” và “Is she not?” có giống nhau không? Hay nó nhấn mạnh ý khác nhau?

"Lizard brain" và "put out bad vibes" có nghĩa là gì?

"Snake" và "serpent" khác nhau như thế nào? Bởi vì tôi thấy trong kinh thánh, từ "serpent" được sử dụng nhiều hơn.

Không phải “retrievers” là một giống loài sao? Trong câu này nó có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa ví dụ về cách cư xử trên bàn ăn giúp mình với nhé.

“War” và “battle” khác nhau như thế nào? ;

What does "like" mean here?

Từ đồng nghĩa với “acceptance” là gì?

Tôi có thể luôn luôn gọi giáo viên hay giáo sư là "Sir" không?

Is "screw" used when someone's upset and mad?

'em là viết tắt của từ nào?

“Take your word for it" có nghĩa là gì?

Khi nào thì ta có thể dùng "breathtaking"? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Có phải "lie" có nghĩa tệ hơn "trick". Và bởi vì cậu bé muốn trêu trọc mọi người, nên không phải từ "trick" là không phù hợp sao?

Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng "wacky"?

"1-UP" có nghĩa là gì? Đây có phải là phép ẩn dụ không?

Tôi không hay thấy "there exists", cụm này có thông dụng không? "There exist" và "there is/are" khác nhau như thế nào?

Tại sao từ "classic" lại được dùng ở đây? Và nó có nghĩa là gì?

"Jibbs" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải cụm “get something on” liên quan đến quần áo không?

Có tổ chức giáo dục dành riêng cho trẻ em như Helen Keller không?

Tại sao cô ấy lại dùng "husbands" số nhiều?

Có phải "shits và giggles" thường đi cùng nhau không?

Sử dụng cụm "get over yourself" như thế nào?

"Doin’" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về “break bread together” không? Cụm từ này có được sử dụng phổ biến không?

Có phải "Guinness Beer" và "Guinness World Record" liên quan đến nhau đúng không? Tại sao cả hai đều sử dụng từ "Guinness"?

Có phải búp bê Trung Quốc giống như búp bê nhồi bông không?

"Bust someone's ass" có nghĩa là gì?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Sử dụng từ “anti-climactic” như thế nào?

Tôi gặp từ " 'd" khá thường xuyên nhưng không biết nghĩa của nó? Trong trường hợp nào thì tôi có thể dùng " 'd"?

"Lead off" có nghĩa là gì?

What does "make sense" mean?

"So hard" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải từ "Guinness" chỉ "alcohol" - rượu, bia đúng không? Hai từ này có thể dùng thay thế cho nhau được không?

“Pull up a chair” có nghĩa là gì?

"There" trong trường hợp này có vai trò gì?

“Sprinkle” và “spread” khác nhau như thế nào?

Tại sao “Am I doin’ it” lại được dịch là "I'm doing well"?

“Made of” và “made from” khác nhau như thế nào?

"Sail" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó như danh từ được không?

Có phải từ "lead" ám chỉ rằng người khuyết tật có thể tự mình xây dựng một cuộc sống thành công không?

Tại sao uống bia rượu lại bị cấm? Ireland có luật cấm không?

Những người ở thế hệ trước và sau thế hệ "millennials" thì gọi là gì?

"Raiders" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "bandits" không?

Có phải "drove out" có nghĩa tương tự "exterminate" đúng không?

Tại sao anh ấy lại dùng "me being" mà không phải là "I" hay "my"?

Có phải Everything you have, everything you are” là chủ ngữ trong câu này đúng không?

"Fire away" có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể dùng từ này?

“Kinda” có nghĩa là gì?

Khi nào thì ta sử dụng dấu gạch nối (-)?

"Handicapped" và "disabled" khác nhau như thế nào?

"Little mean" có nghĩa là gì?

Sử dụng từ "spoiler" như thế nào?

Có phải “base loaded” là tình huống người chơi ở căn cứ không?

Có cách nói nào khác thay cho "bring it" không?

“Amongst” có nghĩa là gì?

"Disgustington" là gì?

How come does she use past tense here?

"Really was tired" và "was really tired" khác nhau như thế nào?

Sử dụng câu “I’ll be the judge of that.” như thế nào?

what does "get real" mean?

"Big deal" có thông dụng không?

Vậy là ngay từ đầu Ireland không hề có rắn rồi ư? Chúng bị tuyệt chủng sao?

Có phải từ "have" trước "been" bị bỏ đi không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  This app is very good for learning English . Perfect

  2021-07-27

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26