RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W12

"Dry up" và "shut up" có khác nhau không?

“In bits” có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "maneuver"?

"Competition" có nghĩa là gì?

Tại sao lại nói "enters" mà không dùng "entered"?

Có phải "scores of" có nghĩa là "a lot of"? "Scores of" được sử dụng như nào?

"Run a laundry" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là sử dụng máy giặt không?

"Outta" có nghĩa là gì?

"Blew someone's flat top" có nghĩa là gì?

Tại sao "no" trong câu lại có nghĩa là "nothing"?

Khi nào thì tôi sử dụng "the last thing~"?

What's the original form of "where'd"? and how do you recognize whether it's "would" or "did"?

“Have at him” có nghĩa là gì?

Cách nói "A is true of B" có thông dụng không?

Tại sao lại phải dùng "bring in"? Tôi dùng "bring customers" có được không?

What does "stalls" mean?

How come "reason" is spoken as singular form even it's followed by "some"?

Tại sao động từ là "is" mà không phải là "are"?

"Plow" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích kỹ hơn về cách diễn đạt "come and go" được không ạ?

“Funnily enough” là thành ngữ đúng không ạ? Nó có nghĩa là gì ạ?

Anh ấy đang kể chuyện đã xảy ra, tại sao anh ấy lại dùng thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và cả quá khứ đơn nữa?

"Nonsense" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp không?

"Pertaining" có nghĩa là gì?

“Cool someone off” có nghĩa là gì?

“Nobody bats a thousand” có nghĩa là gì?

"Bad tipper" có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của "fend off" được không?

"Kinda" là gì?

"Went up" nghĩa là gì ạ?

"Role-model stability" có nghĩa là gì? Tôi có thể là một "role-model" không, dù không "stability"?

"huh" có nghĩa là gì?

Có phải "predicament" có nghĩa nghiêm trọng hơn "problem" không?

Từ "alone time" có được sử dụng thường xuyên không?

“Have an affair” có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích thêm về “ad nauseam” được không?

"Sports" và "physical activity" khác nhau như thế nào?

"For God's sake" có nghĩa là gì?

“blow things off” nghĩa là gì ạ?

"Wait" và "await" khác nhau như thế nào?

"Turn somebody on" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ nào thay thế "enough of"? 😄

“Try the veal” có nghĩa là gì?

Khi nào thì chúng ta có thể sử dụng "infection" dạng số nhiều? Hay đây là lỗi của người nói?

"Nature" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải chỉ cần tôi dùng "the" trước tính từ thì từ đó sẽ trở thành danh từ không? Như "the bad, the dark".

Tại sao "was" lại được sử dụng trong câu, tại sao không phải là "were"?

"Road-test" có nghĩa là gì?

Why does he say the word 'the' as "thee", not "thuh"?

"It’s over between us" có nghĩa là gì?

Tại sao "all" lại được đặt giữa các từ?

"Oh my God" vaf "Oh my goodness" khác nhau như thế nào? OMG có phải cũng có nghĩa là "Oh my goodness" không?

Schmorby là ai?

"Boy" trong câu này có nghĩa là gì?

“page-turner” nghĩa là gì ạ?

Câu này có nghĩa là gì?

What does "over at" mean and how do you use it?

"Go-to" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó với từ khác được không?

Tại sao "like poor Kiki" lại được đặt ở giữa câu?

"Singles table" là gì?

"Save the day" có nghĩa là gì?

What does “homie” mean? Is this a expression for close friends? and is this a general expression?

“Around the clock” có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "register" thay cho "enroll" được không?

Có cách nào khác để nói “young man” không?

"To do something out loud" có nghĩa là gì?

"All over me" có nghĩa là gì?

" 'around" có phải là từ viết tắt không?

“Pointer finger” có nghĩa là gì? Có cách khác để nói không?

"Race against time" có nghĩa là gì?

Có phải câu này có cấu trúc là "Subject + Verb + Complement"?

"All the years" có nghĩa là gì?

Có phải "be into" có nghĩa là "really like something"?

Người nói sử dụng cấu trúc “What + adjective + noun” là có ý gì?

"Small social gathering" có nghĩa là gì?

"Nick" trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích thêm về cụm "play out" giúp mình với nhé!

Tôi có thể dùng từ gì thay thế cho từ "barrier"?

Tôi nghĩ rừng không có đoạn sâu nhất như biển, đại dương, hồ, hang động chứ. Tại sao lại nói "deepest part of the forest"?

Sau khi dạy Helen xong liệu Anne Sullivan có giúp học sinh khiếm khuyết nào khác không?

Khi tôi chơi trò chơi điện tử mô phỏng thời trung cổ, tôi thấy từ "peasant" được sử dụng nhiều hơn. Hai từ này có luôn thay thế được cho nhau không?

"Nasty" có nghĩa là gì? Dùng nó khi nào?

"Polar" và "arctic" khác nhau ở điểm nào?

"Tied to" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng từ nào thay thế cho "tied to"?

"Mess up" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ nào khác thay thế cho "mess up"?

Cụm từ "what good is it to me" có thông dụng không?

"Kinda" là gì?

“Faint” và “pass out” khác nhau như thế nào?

“Pick-me-up” trong câu này có nghĩa là gì?

"A bit of" có nghĩa là gì? "A bit of an expert" có khác "an expert" không?

RedKiwi giải thích thêm về ý nghĩa của từ "overwhelming" giúp mình với.

"Breath mint" có nghĩa là gì?

"College" và "university" khác nhau như thế nào?

Tại sao bà ấy lại hôn quả trứng?

"Vial" và "bottle" khác nhau như thế nào?

Tôi biết là "millionaire" và "billionaire" đều chỉ người giàu có, nhưng sự khác biệt chính của nó là gì?

"Roll with someone" nghĩa là gì ạ?

"Donked" có nghĩa là gì?

Tại sao ông ấy lại dùng "could" chứ không dùng "can"?

RedKiwi giải thích thêm về cụm "urge someone to ~" giúp mình nhé?

"Turn out" trong câu này có nghĩa là gì?

"Mess around" có nghĩa là gì?

"As if" có nghĩa là gì? Từ nào đồng nghĩa với nó?

"Pass up" có nghĩa là gì?

"Light somebody up" có nghĩa là gì?

"Rub" có nghĩa là gì?

"Practically" có nghĩa là gì?

"Up to something" có nghĩa là gì?

Tôi hay nói là "gonna be stuck". Nói vậy có đúng không? "Gonna be stuck" và "gonna stick" có khác nhau không?

"Only child" có nghĩa là gì?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải từ "coop" có nghĩa tương tự như "pen" hay "cage" không?

"Heads up" có nghĩa là gì?

Câu trước thì sử dụng "adélie" số ít, câu này dùng dạng số nhiều. Có phải "adélies" có nghĩa là một nhóm "adélie" không?

"Trendline" có nghĩa là gì? Tôi dùng "trend" có được không?

Tôi có thể sử dụng "dying" hay "death" cho thực vật không?

"From long ago" có nghĩa là gì? Có phải từ "time" bị bỏ đi rồi không?

"What" có nghĩa là gì?

"Social distancing" là gì?

Tại sao "on" lại đặt sau "information"?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cách diễn đạt "Oh jeez" không?

"Hang" có nghĩa là gì?

"Tummy" và "stomach" khác nhau như thế nào?

"Running out" có nghĩa là gì?

"Show up" có nghĩa là gì? Từ nào đồng nghĩa với "show up" là từ nào?

Từ nào có nghĩa tương tự với từ "chilled"?

"Shrugged" có nghĩa là gì?

What does "if you will" mean?

"Pandamic" là gì? Trong trường hợp nào thì có thể dùng từ này?

Tôi có thể dùng từ nào khác thay thế cho "reminisce"? Khi nào thì tôi có thể dùng "reminisce"?

"The hell" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "pretty" mean when it's coming before "please"?

“Get someone there” có nghĩa là gì?

"Glorified" có nghĩa là gì?

When do you use "off to"?

Tại sao cậu ấy lại dùng dấu ngoặc kép để nói từ "dangerous dogs"?

"In my honor" trong câu có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ về từ "toll" có nghĩa tương tự trong câu được không?

"Rip up" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm cho mình về "missed me" được không?

"Outbreak" có nghĩa là gì?

Sử dụng từ "affected" như thế nào? Tôi có thể dùng từ này thay thế từ "affected"?

Tại sao lại dùng tính từ "unannounced" sau động từ "come" mà không dùng trạng từ?

'a có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Keep me company" có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ từ "teacher" hơi bình thường. Vậy tôi có thể dùng "mentor" thay cho "teacher" được không?

"You bet" có nghĩa là gì?

Có phải "love to" có nghĩa là "of course" không? Hay nó có nghĩa gì khác?

Có từ nào có nghĩa tương tự cụm "a bunch of" không?

Tôi nghĩ là trứng rất dễ vỡ, nhưng tại sao bà ấy lại đập trứng vào chuồng gà?

“Draw inside the lines” có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.