redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W12

"Dry up" và "shut up" có khác nhau không?

“In bits” có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "maneuver"?

"Competition" có nghĩa là gì?

Tại sao lại nói "enters" mà không dùng "entered"?

Có phải "scores of" có nghĩa là "a lot of"? "Scores of" được sử dụng như nào?

"Run a laundry" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là sử dụng máy giặt không?

"Outta" có nghĩa là gì?

"Blew someone's flat top" có nghĩa là gì?

Tại sao "no" trong câu lại có nghĩa là "nothing"?

Khi nào thì tôi sử dụng "the last thing~"?

What's the original form of "where'd"? and how do you recognize whether it's "would" or "did"?

“Have at him” có nghĩa là gì?

Cách nói "A is true of B" có thông dụng không?

Tại sao lại phải dùng "bring in"? Tôi dùng "bring customers" có được không?

What does "stalls" mean?

How come "reason" is spoken as singular form even it's followed by "some"?

Tại sao động từ là "is" mà không phải là "are"?

"Plow" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích kỹ hơn về cách diễn đạt "come and go" được không ạ?

“Funnily enough” là thành ngữ đúng không ạ? Nó có nghĩa là gì ạ?

Nói "have cooked" thay cho "cooked" có đúng không?

Anh ấy đang kể chuyện đã xảy ra, tại sao anh ấy lại dùng thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và cả quá khứ đơn nữa?

"Nonsense" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp không?

Tại sao lại sử dụng “with” trước “wasabi”? Không phải nói “put this wasabi in my mouth” là sai sao? Tôi không biết cách sử dụng giới từ “with”?

"Pertaining" có nghĩa là gì?

“Cool someone off” có nghĩa là gì?

“Nobody bats a thousand” có nghĩa là gì?

"Bad tipper" có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của "fend off" được không?

"Kinda" là gì?

"Went up" nghĩa là gì ạ?

"Role-model stability" có nghĩa là gì? Tôi có thể là một "role-model" không, dù không "stability"?

"huh" có nghĩa là gì?

"Contact" và "touch" khác nhau như thế nào? Hai từ này có dùng thay thế cho nhau được không?

Có phải "predicament" có nghĩa nghiêm trọng hơn "problem" không?

Từ "alone time" có được sử dụng thường xuyên không?

“Have an affair” có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích thêm về “ad nauseam” được không?

"Sports" và "physical activity" khác nhau như thế nào?

"For God's sake" có nghĩa là gì?

“blow things off” nghĩa là gì ạ?

"Wait" và "await" khác nhau như thế nào?

"Turn somebody on" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ nào thay thế "enough of"? 😄

“Try the veal” có nghĩa là gì?

Khi nào thì chúng ta có thể sử dụng "infection" dạng số nhiều? Hay đây là lỗi của người nói?

"Nature" trong câu có nghĩa là gì?

Dùng "near" thay cho "nearby" được không? RedKiwi đưa ví dụ mà "near" và "nearby" có nghĩa khác nhau giúp mình với.

Có phải chỉ cần tôi dùng "the" trước tính từ thì từ đó sẽ trở thành danh từ không? Như "the bad, the dark".

Tại sao "was" lại được sử dụng trong câu, tại sao không phải là "were"?

"Road-test" có nghĩa là gì?

Why does he say the word 'the' as "thee", not "thuh"?

"It’s over between us" có nghĩa là gì?

Tại sao "all" lại được đặt giữa các từ?

"Oh my God" vaf "Oh my goodness" khác nhau như thế nào? OMG có phải cũng có nghĩa là "Oh my goodness" không?

Schmorby là ai?

"Boy" trong câu này có nghĩa là gì?

“page-turner” nghĩa là gì ạ?

Câu này có nghĩa là gì?

What does "over at" mean and how do you use it?

"Go-to" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó với từ khác được không?

Tại sao "like poor Kiki" lại được đặt ở giữa câu?

"Singles table" là gì?

"Save the day" có nghĩa là gì?

What does “homie” mean? Is this a expression for close friends? and is this a general expression?

“Around the clock” có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "register" thay cho "enroll" được không?

Có cách nào khác để nói “young man” không?

"To do something out loud" có nghĩa là gì?

"All over me" có nghĩa là gì?

" 'around" có phải là từ viết tắt không?

“Pointer finger” có nghĩa là gì? Có cách khác để nói không?

"Race against time" có nghĩa là gì?

"Anything" và "everything" khác nhau như thế nào? Dùng "anything" trong trường hợp này được không?

Có phải câu này có cấu trúc là "Subject + Verb + Complement"?

Tôi có thể sử dụng "doesn't matter what I do..." thay cho "no matter..." không?

Nói "we pay all taxes" có được không?

"All the years" có nghĩa là gì?

Có phải "be into" có nghĩa là "really like something"?

Người nói sử dụng cấu trúc “What + adjective + noun” là có ý gì?

"Small social gathering" có nghĩa là gì?

"Nick" trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích thêm về cụm "play out" giúp mình với nhé!

Tôi có thể dùng từ gì thay thế cho từ "barrier"?

Tôi nghĩ rừng không có đoạn sâu nhất như biển, đại dương, hồ, hang động chứ. Tại sao lại nói "deepest part of the forest"?

Sau khi dạy Helen xong liệu Anne Sullivan có giúp học sinh khiếm khuyết nào khác không?

Khi tôi chơi trò chơi điện tử mô phỏng thời trung cổ, tôi thấy từ "peasant" được sử dụng nhiều hơn. Hai từ này có luôn thay thế được cho nhau không?

"Nasty" có nghĩa là gì? Dùng nó khi nào?

"Polar" và "arctic" khác nhau ở điểm nào?

"Tied to" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng từ nào thay thế cho "tied to"?

"Mess up" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ nào khác thay thế cho "mess up"?

Cụm từ "what good is it to me" có thông dụng không?

"Kinda" là gì?

“Faint” và “pass out” khác nhau như thế nào?

“Pick-me-up” trong câu này có nghĩa là gì?

"A bit of" có nghĩa là gì? "A bit of an expert" có khác "an expert" không?

RedKiwi giải thích thêm về ý nghĩa của từ "overwhelming" giúp mình với.

"Breath mint" có nghĩa là gì?

"College" và "university" khác nhau như thế nào?

Tại sao bà ấy lại hôn quả trứng?

"Vial" và "bottle" khác nhau như thế nào?

"A good dry camp" có nghĩa là gì?

Tôi biết là "millionaire" và "billionaire" đều chỉ người giàu có, nhưng sự khác biệt chính của nó là gì?

"Roll with someone" nghĩa là gì ạ?

"Donked" có nghĩa là gì?

Tại sao ông ấy lại dùng "could" chứ không dùng "can"?

"Get up" trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích thêm về cụm "urge someone to ~" giúp mình nhé?

"Turn out" trong câu này có nghĩa là gì?

"Mess around" có nghĩa là gì?

"As if" có nghĩa là gì? Từ nào đồng nghĩa với nó?

"Pass up" có nghĩa là gì?

"Light somebody up" có nghĩa là gì?

"Rub" có nghĩa là gì?

"Practically" có nghĩa là gì?

"Up to something" có nghĩa là gì?

Tôi hay nói là "gonna be stuck". Nói vậy có đúng không? "Gonna be stuck" và "gonna stick" có khác nhau không?

"Only child" có nghĩa là gì?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải từ "coop" có nghĩa tương tự như "pen" hay "cage" không?

"Heads up" có nghĩa là gì?

Câu trước thì sử dụng "adélie" số ít, câu này dùng dạng số nhiều. Có phải "adélies" có nghĩa là một nhóm "adélie" không?

"Trendline" có nghĩa là gì? Tôi dùng "trend" có được không?

Tôi có thể sử dụng "dying" hay "death" cho thực vật không?

"From long ago" có nghĩa là gì? Có phải từ "time" bị bỏ đi rồi không?

"What" có nghĩa là gì?

"Social distancing" là gì?

Tại sao "on" lại đặt sau "information"?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cách diễn đạt "Oh jeez" không?

"Hang" có nghĩa là gì?

"Tummy" và "stomach" khác nhau như thế nào?

"Running out" có nghĩa là gì?

"Show up" có nghĩa là gì? Từ nào đồng nghĩa với "show up" là từ nào?

Từ nào có nghĩa tương tự với từ "chilled"?

"Shrugged" có nghĩa là gì?

What does "if you will" mean?

"Pandamic" là gì? Trong trường hợp nào thì có thể dùng từ này?

Tôi có thể dùng từ nào khác thay thế cho "reminisce"? Khi nào thì tôi có thể dùng "reminisce"?

"The hell" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "pretty" mean when it's coming before "please"?

“Get someone there” có nghĩa là gì?

"Glorified" có nghĩa là gì?

When do you use "off to"?

Tại sao cậu ấy lại dùng dấu ngoặc kép để nói từ "dangerous dogs"?

"In my honor" trong câu có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ về từ "toll" có nghĩa tương tự trong câu được không?

"Rip up" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm cho mình về "missed me" được không?

"Outbreak" có nghĩa là gì?

Sử dụng từ "affected" như thế nào? Tôi có thể dùng từ này thay thế từ "affected"?

Tại sao lại dùng tính từ "unannounced" sau động từ "come" mà không dùng trạng từ?

'a có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Keep me company" có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ từ "teacher" hơi bình thường. Vậy tôi có thể dùng "mentor" thay cho "teacher" được không?

"You bet" có nghĩa là gì?

Có phải "love to" có nghĩa là "of course" không? Hay nó có nghĩa gì khác?

Có từ nào có nghĩa tương tự cụm "a bunch of" không?

Tôi nghĩ là trứng rất dễ vỡ, nhưng tại sao bà ấy lại đập trứng vào chuồng gà?

“Draw inside the lines” có nghĩa là gì?

"Soar" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  It is very good app for learning English .You can choose every video on YouTube and dictat ・・・

  2021-07-07

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26