RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W13

Trong trường hợp này, "could" có nghĩa là gì?

"Drift" và "drive" khác nhau như thế nào?

"Ottoman" là gì? Nó có phải là tên thương hiệu không?

"Crush on someone" có nghĩa là gì?

"Fellas" có nghĩa là gì?

“Pluck up” có nghĩa là gì?

"Ball for someone" có nghĩa là gì?

"Rip on something" có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì "itself" được dùng ngay sau chủ ngữ?

"Hare" và "rabbit" khác nhau như thế nào? Người Mỹ sử dụng từ nào nhiều hơn?

"Break up with" có nghĩa là gì?

"Spot" có nghĩa là gì?

Tại sao "has to say" được sử dụng trong câu này? Tôi có thể dùng "has said" hay "said" thay thế được không?

What does "wanna" mean?

RedKiwi có thể giới thiệu về Bang Missouri giúp mình được không? Vì tôi chỉ biết Bang này liên quan đến St. Louis Cardinals.

Tại sao anh ấy lại sử dụng "dang"? Có phải nó có nghĩa giống "heck" không?

Why "the" was put before "go to"?

“Primed for something” có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì?

"Defy" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa với nó là từ nào?

"Give birth" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "will" thay cho "can" được không?

Tại sao giữa câu này lại có từ "guys"?

Cobbler có nguồn gốc từ đâu?

"Atta" có nghĩa là gì? "Atta boy" có nghĩa là gì?

"Go wrong" có nghĩa là gì?

When do you use "here we go again"? When you're sick of something?

"Chump" trong câu này có nghĩa là gì?

"I've done" và "I'm done" có khác nhau không?

“Side by side”, “day by day” từ "by" có vai trò gì? Còn từ nào khác cũng có dạng như này không?

"As if from nowhere" có nghĩa là gì?

“Spitballing” có nghĩa là gì?

"Afraid you're gonna lose" và "afraid of losing" có khác nhau không?

" 'bout" là gì?

"Hell" trong câu này có nghĩa tích cực chứ? Hay nó dùng để châm biếm?

Người lớn có sử dụng "Pssst" không?

"Stand-off" có nghĩa là gì?

Nói "she's not good" có đúng không?

"Nerve" có nghĩa là gì?

“Fish out” có nghĩa là gì?

“A before-and-after piece” có nghĩa là gì?

Có phải "potentially" chỉ tần suất đúng không? Giống như "sometimes" vậy?

Có cách nào khác để "spot me some cash" không?

Tại sao lại dùng "do" ở đây? Nó có nghĩa là gì? Tôi có thể bỏ "do" đi được không?

"A nail on the head" có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng nó?

"End of the line" có nghĩa là gì?

"Gonna" là gì?

“Lay that crap on me” có nghĩa là gì?

'Emotional day' có nghĩa là gì?

"Mummy" và "Mommy" khác nhau như thế nào?

Tại sao "a" lại được sử dụng ở đây?

"Blow someone's mind" có nghĩa là gì?

"Challenge" ở đây có nghĩa là gì?

Tại sao "cake boy" lại có nghĩa là "gay"?

Khi tôi muốn thể hiện sự hiếu khách thì tôi dùng "dear" có được không?

“Mortifying” và “humiliated” khác nhau như thế nào?

What does “depot” mean here?

Tôi có thể dùng từ "it" được không?

"Break" trong câu này có nghĩa là gì?

Vì tất cả đều đang diễn ra, không phải dùng "passing by" phù hợp hơn sao?

Tại sao "a 1" lại được sử dụng trước danh từ số nhiều "pence"?

Tại sao "Santa" lại gọi một mảnh giấy là "her"?

"Dick around" có nghĩa là gì?

Sao lại dùng từ power ở đây?

“Let someone down” và “get someone high” có nghĩa là gì? Chúng có ngược nghĩa nhau không?

"Coward" có nghĩa là gì?

Tôi thường sử dụng "bang"! Có phải "Fringe" là dùng cho Anh - Anh hay chỉ Anh - Mỹ không?

Có phải "and" có nghĩa là "when" trong câu này không" Có phải "when" được sử dụng nhiều hơn "and" khi nói không?

"Engage" trong câu này có nghĩa là gì?

"Down" và "feather" khác nhau như thế nào?

RedKiwi giải thích thêm về cụm từ “her facialist ruptured a disc” giúp mình với nhé.

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “dignity intact” được không?

Tại sao lại phát âm là "ei" mà không phải là "a"?

“Take care of something” có nghĩa là gì?

“Catch my eye” có nghĩa là gì?

"Fucking sick" có nghĩa là gì? Nó có vẻ là một từ có nghĩa tiêu cực, nhưng có thể sử dụng nó với nghĩa tích cực không?

“Kingly” có nghĩa là gì?

"Approaches most interactions" có nghĩa là gì?

"Have something to do with" có nghĩa là gì?

"Appear" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao trong câu này không có mạo từ?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ sử dụng "place" có cùng ý nghĩa như trong câu này được không?

"You're fair game" có nghĩa là gì?

“Come up with” có nghĩa là gì?

“On the whole” có được sử dụng phổ biến không?

"Every day" và "each day" khác nhau như thế nào? Hai cụm từ này có thay thế cho nhau được không?

How come "desperately" describes "neened"? not "said"?

"Contain" trong câu này có nghĩa là gì?

"Very many" có đúng ngữ pháp không?

Tại sao từ "liquid" lại để dạng số nhiều?

"Out of the blue" có nghĩa là gì?

Mọi người có hay dùng "But you know what" không?

Tôi dùng "practice" thay thế cho "do simulation" có được không?

Từ nào có thể thay thế cho "heathens"?

RedKiwi giới thiệu một số từ có thể thay thế cho "scold" giúp mình với nhé.

Từ nào khác có nghĩa tương tự "for a while"?

Từ nào đồng nghĩa với "dishy"?

Từ ngữ trang trọng hơn “nonsense” là gì?

What's "butt off"?

“Beef” có nghĩa là gì?

Từ "capricious" có được sử dụng nhiều không? RedKiwi cho mình biết mấy từ đồng nghĩa khác nữa nhé.

"Au naturel" có nghĩa là gì?

“Break character” có nghĩa là gì?

'Casting call' có nghĩa là gì?

"Pair with" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "connect with" hoặc "link with" để thay thế không?

Không dùng "the" có được không?

Tại sao lại dùng "did have" mà không phải là "had"?

“Beat your butt” có nghĩa là gì?

"Wind up" có nghĩa là gì?

"Chicken is the way to go" có nghĩa là gì?

"Big ones" có nghĩa là gì?

"Tween" có nghĩa là gì?

"Common", "usual" và "ordinary" khác nhau như thế nào?

“More than meets the eye” có nghĩa là gì?

Tại sao "in your face" lại được sử dụng để chửi thề?

"Posh" có phải là giọng Anh - Anh không? "Posh" trong câu này có nghĩa là gì?

"Butt-balling" có nghĩa là gì?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

Tôi tưởng đàn kiến sẽ bỏ mặc con châu chấu cho đến chết.

What does "sure" mean here?

"Go out on" và "a bunch of" có nghĩa là gì?

"Vaguely" có nghĩa là gì?

"Run for office" có nghĩa là gì?

"Look out" và "watch out" có giống nhau không?

"Take advantage of something" có nghĩa là gì?

"Tease" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là bắt nạt người khác không?

Có phải "metre" là Anh - Anh không? Từ Anh - Mỹ có nghĩa tương tự là gì?

"Soak" và "absorb" khác nhau như thế nào?

"Take the world on" có nghĩa là gì?

"Something is peppered around" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "dude"?

Tại sao "an" lại đứng trước tên người?

“Playing with someone’s head” có nghĩa là gì?

"Not pull any punches" có nghĩa là gì?

"The Adventures of Huckleberry Finn" và "The Adventures of Tom Sawyer" khác nhau như thế nào? Tên nào là tên chính thức của câu chuyện?

"Roll over" có nghĩa là gì?

Tại sao tự nhiên cô ấy lại nói tên "Addison"? Đó có phải là một cái tên hay và phổ biến ở Mỹ không?

Từ "tramp" có được sử dụng phổ biến không?

Tại sao học sinh lại gọi giáo viên là Mr. Kim? Như vậy có vô lễ không?

"Turtle" và "tortoise" khác nhau như thế nào? Có phải từ "tortoise" trang trọng và học thuật hơn không?

“One-night stand” có nghĩa là gì?

Câu bắt đầu bằng chữ "quite" có nghĩa là gì?

"Divide and conquer" có nghĩa là gì?

"Look in" và "look out" khác nhau như thế nào?

Dùng từ "device" cho người có được không?

Có từ "so" ở giữa "go" và "wrong". Có thể đặt trạng từ được không?

Tôi không hiểu câu này, tại sao "someone" lại liên quan đến "someday"?

"Flee" và "run away" khác nhau như thế nào?

"Drill" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "early" thay cho "early on" không?

"Everything is way off" có nghĩa là gì?

“Innit” có nghĩa là gì?

"Dig in" có nghĩa là gì? Có phải nó có nhiều nghĩa khác nhau không?

Tại sao lại sử dụng "a" trong câu này?

"Shot of" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ nào có thể thay thế cho từ "amenabe"?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Từ "you" có thường được đặt sau "don't" không?

What does "it" refer to here?

Các cậu ấy dùng số "zẻo" (số không) để nói về tiền, cách diễn đạt này có phổ biến không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.