• Tiếng Việt

Question List of W13

Trong trường hợp này, "could" có nghĩa là gì?

"Drift" và "drive" khác nhau như thế nào?

"Ottoman" là gì? Nó có phải là tên thương hiệu không?

"Crush on someone" có nghĩa là gì?

"Fellas" có nghĩa là gì?

“Pluck up” có nghĩa là gì?

"Ball for someone" có nghĩa là gì?

"Rip on something" có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì "itself" được dùng ngay sau chủ ngữ?

"Break up with" có nghĩa là gì?

"Spot" có nghĩa là gì?

Tại sao "has to say" được sử dụng trong câu này? Tôi có thể dùng "has said" hay "said" thay thế được không?

What does "wanna" mean?

Tại sao anh ấy lại sử dụng "dang"? Có phải nó có nghĩa giống "heck" không?

Why "the" was put before "go to"?

“Primed for something” có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì?

"Defy" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa với nó là từ nào?

"Give birth" có nghĩa là gì?

Tại sao giữa câu này lại có từ "guys"?

Cobbler có nguồn gốc từ đâu?

"Atta" có nghĩa là gì? "Atta boy" có nghĩa là gì?

"Go wrong" có nghĩa là gì?

When do you use "here we go again"? When you're sick of something?

"Chump" trong câu này có nghĩa là gì?

"I've done" và "I'm done" có khác nhau không?

“Side by side”, “day by day” từ "by" có vai trò gì? Còn từ nào khác cũng có dạng như này không?

"As if from nowhere" có nghĩa là gì?

“Spitballing” có nghĩa là gì?

"Afraid you're gonna lose" và "afraid of losing" có khác nhau không?

" 'bout" là gì?

"Hell" trong câu này có nghĩa tích cực chứ? Hay nó dùng để châm biếm?

Người lớn có sử dụng "Pssst" không?

"Stand-off" có nghĩa là gì?

Nói "she's not good" có đúng không?

"Nerve" có nghĩa là gì?

“Fish out” có nghĩa là gì?

“A before-and-after piece” có nghĩa là gì?

Có phải "potentially" chỉ tần suất đúng không? Giống như "sometimes" vậy?

Có cách nào khác để "spot me some cash" không?

Tại sao lại dùng "do" ở đây? Nó có nghĩa là gì? Tôi có thể bỏ "do" đi được không?

"A nail on the head" có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng nó?

"End of the line" có nghĩa là gì?

"Gonna" là gì?

“Lay that crap on me” có nghĩa là gì?

'Emotional day' có nghĩa là gì?

"Mummy" và "Mommy" khác nhau như thế nào?

Tại sao "a" lại được sử dụng ở đây?

"Blow someone's mind" có nghĩa là gì?

"Challenge" ở đây có nghĩa là gì?

Tại sao "cake boy" lại có nghĩa là "gay"?

“Mortifying” và “humiliated” khác nhau như thế nào?

What does “depot” mean here?

Tôi có thể dùng từ "it" được không?

"Break" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao "a 1" lại được sử dụng trước danh từ số nhiều "pence"?

Tại sao "Santa" lại gọi một mảnh giấy là "her"?

"Dick around" có nghĩa là gì?

Sao lại dùng từ power ở đây?

“Let someone down” và “get someone high” có nghĩa là gì? Chúng có ngược nghĩa nhau không?

"Coward" có nghĩa là gì?

Tôi thường sử dụng "bang"! Có phải "Fringe" là dùng cho Anh - Anh hay chỉ Anh - Mỹ không?

Có phải "and" có nghĩa là "when" trong câu này không" Có phải "when" được sử dụng nhiều hơn "and" khi nói không?

"Engage" trong câu này có nghĩa là gì?

"Down" và "feather" khác nhau như thế nào?

RedKiwi giải thích thêm về cụm từ “her facialist ruptured a disc” giúp mình với nhé.

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “dignity intact” được không?

Tại sao lại phát âm là "ei" mà không phải là "a"?

“Take care of something” có nghĩa là gì?

“Catch my eye” có nghĩa là gì?

"Fucking sick" có nghĩa là gì? Nó có vẻ là một từ có nghĩa tiêu cực, nhưng có thể sử dụng nó với nghĩa tích cực không?

“Kingly” có nghĩa là gì?

"Approaches most interactions" có nghĩa là gì?

"Have something to do with" có nghĩa là gì?

"Appear" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao trong câu này không có mạo từ?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ sử dụng "place" có cùng ý nghĩa như trong câu này được không?

"You're fair game" có nghĩa là gì?

“Come up with” có nghĩa là gì?

“On the whole” có được sử dụng phổ biến không?

How come "desperately" describes "neened"? not "said"?

"Contain" trong câu này có nghĩa là gì?

"Very many" có đúng ngữ pháp không?

Tại sao từ "liquid" lại để dạng số nhiều?

"Out of the blue" có nghĩa là gì?

Mọi người có hay dùng "But you know what" không?

Tôi dùng "practice" thay thế cho "do simulation" có được không?

Từ nào có thể thay thế cho "heathens"?

Từ nào khác có nghĩa tương tự "for a while"?

Từ nào đồng nghĩa với "dishy"?

Từ ngữ trang trọng hơn “nonsense” là gì?

What's "butt off"?

“Beef” có nghĩa là gì?

Từ "capricious" có được sử dụng nhiều không? RedKiwi cho mình biết mấy từ đồng nghĩa khác nữa nhé.

"Au naturel" có nghĩa là gì?

“Break character” có nghĩa là gì?

'Casting call' có nghĩa là gì?

"Pair with" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "connect with" hoặc "link with" để thay thế không?

Không dùng "the" có được không?

Tại sao lại dùng "did have" mà không phải là "had"?

“Beat your butt” có nghĩa là gì?

"Wind up" có nghĩa là gì?

"Chicken is the way to go" có nghĩa là gì?

"Big ones" có nghĩa là gì?

"Tween" có nghĩa là gì?

"Common", "usual" và "ordinary" khác nhau như thế nào?

“More than meets the eye” có nghĩa là gì?

Tại sao "in your face" lại được sử dụng để chửi thề?

"Posh" có phải là giọng Anh - Anh không? "Posh" trong câu này có nghĩa là gì?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

What does "sure" mean here?

"Go out on" và "a bunch of" có nghĩa là gì?

"Vaguely" có nghĩa là gì?

"Run for office" có nghĩa là gì?

"Look out" và "watch out" có giống nhau không?

"Take advantage of something" có nghĩa là gì?

Có phải "metre" là Anh - Anh không? Từ Anh - Mỹ có nghĩa tương tự là gì?

"Soak" và "absorb" khác nhau như thế nào?

"Take the world on" có nghĩa là gì?

"Something is peppered around" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "dude"?

Tại sao "an" lại đứng trước tên người?

“Playing with someone’s head” có nghĩa là gì?

"Not pull any punches" có nghĩa là gì?

"Roll over" có nghĩa là gì?

Tại sao tự nhiên cô ấy lại nói tên "Addison"? Đó có phải là một cái tên hay và phổ biến ở Mỹ không?

Từ "tramp" có được sử dụng phổ biến không?

Tại sao học sinh lại gọi giáo viên là Mr. Kim? Như vậy có vô lễ không?

“One-night stand” có nghĩa là gì?

Câu bắt đầu bằng chữ "quite" có nghĩa là gì?

"Divide and conquer" có nghĩa là gì?

"Look in" và "look out" khác nhau như thế nào?

Dùng từ "device" cho người có được không?

Có từ "so" ở giữa "go" và "wrong". Có thể đặt trạng từ được không?

Tôi không hiểu câu này, tại sao "someone" lại liên quan đến "someday"?

"Flee" và "run away" khác nhau như thế nào?

"Drill" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "early" thay cho "early on" không?

"Everything is way off" có nghĩa là gì?

“Innit” có nghĩa là gì?

"Dig in" có nghĩa là gì? Có phải nó có nhiều nghĩa khác nhau không?

Tại sao lại sử dụng "a" trong câu này?

"Shot of" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ nào có thể thay thế cho từ "amenabe"?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Từ "you" có thường được đặt sau "don't" không?

What does "it" refer to here?

Các cậu ấy dùng số "zẻo" (số không) để nói về tiền, cách diễn đạt này có phổ biến không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24