• Tiếng Việt

Question List of W13

Trong trường hợp này, "could" có nghĩa là gì?

"Drift" và "drive" khác nhau như thế nào?

"Ottoman" là gì? Nó có phải là tên thương hiệu không?

"Crush on someone" có nghĩa là gì?

"Fellas" có nghĩa là gì?

“Pluck up” có nghĩa là gì?

"Ball for someone" có nghĩa là gì?

"Rip on something" có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì "itself" được dùng ngay sau chủ ngữ?

"Break up with" có nghĩa là gì?

"Spot" có nghĩa là gì?

Tại sao "has to say" được sử dụng trong câu này? Tôi có thể dùng "has said" hay "said" thay thế được không?

Tại sao anh ấy lại sử dụng "dang"? Có phải nó có nghĩa giống "heck" không?

Why "the" was put before "go to"?

“Primed for something” có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì?

"Defy" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa với nó là từ nào?

"Give birth" có nghĩa là gì?

Tại sao giữa câu này lại có từ "guys"?

Cobbler có nguồn gốc từ đâu?

"Atta" có nghĩa là gì? "Atta boy" có nghĩa là gì?

"Go wrong" có nghĩa là gì?

When do you use "here we go again"? When you're sick of something?

"Chump" trong câu này có nghĩa là gì?

"I've done" và "I'm done" có khác nhau không?

“Side by side”, “day by day” từ "by" có vai trò gì? Còn từ nào khác cũng có dạng như này không?

"As if from nowhere" có nghĩa là gì?

“Spitballing” có nghĩa là gì?

"Afraid you're gonna lose" và "afraid of losing" có khác nhau không?

" 'bout" là gì?

"Hell" trong câu này có nghĩa tích cực chứ? Hay nó dùng để châm biếm?

Người lớn có sử dụng "Pssst" không?

"Stand-off" có nghĩa là gì?

Nói "she's not good" có đúng không?

"Nerve" có nghĩa là gì?

“Fish out” có nghĩa là gì?

“A before-and-after piece” có nghĩa là gì?

Có phải "potentially" chỉ tần suất đúng không? Giống như "sometimes" vậy?

Có cách nào khác để "spot me some cash" không?

Tại sao lại dùng "do" ở đây? Nó có nghĩa là gì? Tôi có thể bỏ "do" đi được không?

"A nail on the head" có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng nó?

"End of the line" có nghĩa là gì?

"Gonna" là gì?

“Lay that crap on me” có nghĩa là gì?

'Emotional day' có nghĩa là gì?

"Mummy" và "Mommy" khác nhau như thế nào?

Tại sao "a" lại được sử dụng ở đây?

"Blow someone's mind" có nghĩa là gì?

"Challenge" ở đây có nghĩa là gì?

Tại sao "cake boy" lại có nghĩa là "gay"?

“Mortifying” và “humiliated” khác nhau như thế nào?

What does “depot” mean here?

Tôi có thể dùng từ "it" được không?

"Break" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao "a 1" lại được sử dụng trước danh từ số nhiều "pence"?

Tại sao "Santa" lại gọi một mảnh giấy là "her"?

"Dick around" có nghĩa là gì?

Sao lại dùng từ power ở đây?

“Let someone down” và “get someone high” có nghĩa là gì? Chúng có ngược nghĩa nhau không?

"Coward" có nghĩa là gì?

Tôi thường sử dụng "bang"! Có phải "Fringe" là dùng cho Anh - Anh hay chỉ Anh - Mỹ không?

Có phải "and" có nghĩa là "when" trong câu này không" Có phải "when" được sử dụng nhiều hơn "and" khi nói không?

"Engage" trong câu này có nghĩa là gì?

"Down" và "feather" khác nhau như thế nào?

RedKiwi giải thích thêm về cụm từ “her facialist ruptured a disc” giúp mình với nhé.

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “dignity intact” được không?

Tại sao lại phát âm là "ei" mà không phải là "a"?

“Take care of something” có nghĩa là gì?

“Catch my eye” có nghĩa là gì?

"Fucking sick" có nghĩa là gì? Nó có vẻ là một từ có nghĩa tiêu cực, nhưng có thể sử dụng nó với nghĩa tích cực không?

“Kingly” có nghĩa là gì?

"Approaches most interactions" có nghĩa là gì?

"Have something to do with" có nghĩa là gì?

"Appear" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao trong câu này không có mạo từ?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ sử dụng "place" có cùng ý nghĩa như trong câu này được không?

"You're fair game" có nghĩa là gì?

“Come up with” có nghĩa là gì?

“On the whole” có được sử dụng phổ biến không?

How come "desperately" describes "neened"? not "said"?

"Contain" trong câu này có nghĩa là gì?

"Very many" có đúng ngữ pháp không?

Tại sao từ "liquid" lại để dạng số nhiều?

"Out of the blue" có nghĩa là gì?

Mọi người có hay dùng "But you know what" không?

Tôi dùng "practice" thay thế cho "do simulation" có được không?

Từ nào có thể thay thế cho "heathens"?

Từ nào khác có nghĩa tương tự "for a while"?

Từ nào đồng nghĩa với "dishy"?

Từ ngữ trang trọng hơn “nonsense” là gì?

What's "butt off"?

“Beef” có nghĩa là gì?

Từ "capricious" có được sử dụng nhiều không? RedKiwi cho mình biết mấy từ đồng nghĩa khác nữa nhé.

"Au naturel" có nghĩa là gì?

“Break character” có nghĩa là gì?

'Casting call' có nghĩa là gì?

"Pair with" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "connect with" hoặc "link with" để thay thế không?

Không dùng "the" có được không?

Tại sao lại dùng "did have" mà không phải là "had"?

“Beat your butt” có nghĩa là gì?

"Wind up" có nghĩa là gì?

"Chicken is the way to go" có nghĩa là gì?

"Big ones" có nghĩa là gì?

"Tween" có nghĩa là gì?

"Common", "usual" và "ordinary" khác nhau như thế nào?

“More than meets the eye” có nghĩa là gì?

Tại sao "in your face" lại được sử dụng để chửi thề?

"Posh" có phải là giọng Anh - Anh không? "Posh" trong câu này có nghĩa là gì?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

What does "sure" mean here?

"Go out on" và "a bunch of" có nghĩa là gì?

"Vaguely" có nghĩa là gì?

"Run for office" có nghĩa là gì?

"Look out" và "watch out" có giống nhau không?

"Take advantage of something" có nghĩa là gì?

Có phải "metre" là Anh - Anh không? Từ Anh - Mỹ có nghĩa tương tự là gì?

"Soak" và "absorb" khác nhau như thế nào?

"Take the world on" có nghĩa là gì?

"Something is peppered around" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "dude"?

Tại sao "an" lại đứng trước tên người?

“Playing with someone’s head” có nghĩa là gì?

"Not pull any punches" có nghĩa là gì?

"Roll over" có nghĩa là gì?

Tại sao tự nhiên cô ấy lại nói tên "Addison"? Đó có phải là một cái tên hay và phổ biến ở Mỹ không?

Từ "tramp" có được sử dụng phổ biến không?

Tại sao học sinh lại gọi giáo viên là Mr. Kim? Như vậy có vô lễ không?

“One-night stand” có nghĩa là gì?

Câu bắt đầu bằng chữ "quite" có nghĩa là gì?

"Divide and conquer" có nghĩa là gì?

"Look in" và "look out" khác nhau như thế nào?

Dùng từ "device" cho người có được không?

Có từ "so" ở giữa "go" và "wrong". Có thể đặt trạng từ được không?

Tôi không hiểu câu này, tại sao "someone" lại liên quan đến "someday"?

"Flee" và "run away" khác nhau như thế nào?

"Drill" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "early" thay cho "early on" không?

"Everything is way off" có nghĩa là gì?

“Innit” có nghĩa là gì?

"Dig in" có nghĩa là gì? Có phải nó có nhiều nghĩa khác nhau không?

Tại sao lại sử dụng "a" trong câu này?

"Shot of" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ nào có thể thay thế cho từ "amenabe"?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Từ "you" có thường được đặt sau "don't" không?

What does "it" refer to here?

Các cậu ấy dùng số "zẻo" (số không) để nói về tiền, cách diễn đạt này có phổ biến không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07
 • person
  おちょぼ口武雄
  starstarstarstarstar
  ディクテーション用アプリでこれほど優れたものは他にないと思う。 フリー登録でも1時間ごとに10分は利用できるので、一本聞き取りを行うのにちょうどいい。 上級者はシャドウイング用にも ・・・
  2020-09-04