redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W13

Trong trường hợp này, "could" có nghĩa là gì?

"Drift" và "drive" khác nhau như thế nào?

Từ "gear" trong câu này có cần thiết không?

"Ottoman" là gì? Nó có phải là tên thương hiệu không?

"Crush on someone" có nghĩa là gì?

"Fellas" có nghĩa là gì?

“Pluck up” có nghĩa là gì?

Từ "tease" và "teaser" trong trailer phim có liên quan tới nhau không?

"Ball for someone" có nghĩa là gì?

"Rip on something" có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì "itself" được dùng ngay sau chủ ngữ?

"Hare" và "rabbit" khác nhau như thế nào? Người Mỹ sử dụng từ nào nhiều hơn?

"Break up with" có nghĩa là gì?

"Spot" có nghĩa là gì?

Tại sao "has to say" được sử dụng trong câu này? Tôi có thể dùng "has said" hay "said" thay thế được không?

What does "wanna" mean?

RedKiwi có thể giới thiệu về Bang Missouri giúp mình được không? Vì tôi chỉ biết Bang này liên quan đến St. Louis Cardinals.

Tại sao anh ấy lại sử dụng "dang"? Có phải nó có nghĩa giống "heck" không?

Why "the" was put before "go to"?

“Primed for something” có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì?

"Defy" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa với nó là từ nào?

"Give birth" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "will" thay cho "can" được không?

Tại sao giữa câu này lại có từ "guys"?

Cobbler có nguồn gốc từ đâu?

"Atta" có nghĩa là gì? "Atta boy" có nghĩa là gì?

"Go wrong" có nghĩa là gì?

When do you use "here we go again"? When you're sick of something?

"Chump" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải mùa thu gọi là "fall" vì lá vụng (fall) đúng không?

"I've done" và "I'm done" có khác nhau không?

“Side by side”, “day by day” từ "by" có vai trò gì? Còn từ nào khác cũng có dạng như này không?

"As if from nowhere" có nghĩa là gì?

“Spitballing” có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "why not" thay cho "sure" được không?

"Afraid you're gonna lose" và "afraid of losing" có khác nhau không?

" 'bout" là gì?

"Hell" trong câu này có nghĩa tích cực chứ? Hay nó dùng để châm biếm?

Người lớn có sử dụng "Pssst" không?

"Stand-off" có nghĩa là gì?

"Come to someone" và "come up to someone" khác nhau như thế nào?

"Play", "drama" và "theater" khác nhau như thế nào?

Nói "she's not good" có đúng không?

"Nerve" có nghĩa là gì?

"Be by myself", "be on my own" và "be alone" khác nhau như thế nào?

“Fish out” có nghĩa là gì?

“A before-and-after piece” có nghĩa là gì?

Có phải "potentially" chỉ tần suất đúng không? Giống như "sometimes" vậy?

Có cách nào khác để "spot me some cash" không?

Tại sao lại dùng "do" ở đây? Nó có nghĩa là gì? Tôi có thể bỏ "do" đi được không?

"A nail on the head" có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng nó?

"End of the line" có nghĩa là gì?

"Gonna" là gì?

“Lay that crap on me” có nghĩa là gì?

'Emotional day' có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "with family" mà không dùng "with her family"?

Tại sao "was released" lại được sử dụng trước "of the new movie"? Không phải nói "when this cast photo of the new movie “Jumanji: Welcome To The Jungle” was released" hợp lý hơn sao?

"Mummy" và "Mommy" khác nhau như thế nào?

Tại sao "a" lại được sử dụng ở đây?

"Blow someone's mind" có nghĩa là gì?

"Challenge" ở đây có nghĩa là gì?

Tại sao "cake boy" lại có nghĩa là "gay"?

"Stature" và "height" khác nhau như thế nào?

Khi tôi muốn thể hiện sự hiếu khách thì tôi dùng "dear" có được không?

“Mortifying” và “humiliated” khác nhau như thế nào?

What does “depot” mean here?

Tôi có thể dùng từ "it" được không?

"Break" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "motivate" thay cho "encourage" được không?

Vì tất cả đều đang diễn ra, không phải dùng "passing by" phù hợp hơn sao?

Tại sao "a 1" lại được sử dụng trước danh từ số nhiều "pence"?

Tại sao "Santa" lại gọi một mảnh giấy là "her"?

"Dick around" có nghĩa là gì?

Sao lại dùng từ power ở đây?

“Let someone down” và “get someone high” có nghĩa là gì? Chúng có ngược nghĩa nhau không?

"Coward" có nghĩa là gì?

Tôi thường sử dụng "bang"! Có phải "Fringe" là dùng cho Anh - Anh hay chỉ Anh - Mỹ không?

Có phải "and" có nghĩa là "when" trong câu này không" Có phải "when" được sử dụng nhiều hơn "and" khi nói không?

"Engage" trong câu này có nghĩa là gì?

"Down" và "feather" khác nhau như thế nào?

RedKiwi giải thích thêm về cụm từ “her facialist ruptured a disc” giúp mình với nhé.

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “dignity intact” được không?

Tại sao lại phát âm là "ei" mà không phải là "a"?

“Take care of something” có nghĩa là gì?

“Catch my eye” có nghĩa là gì?

Tại sao lại nói "will be focused" mà không nói "will focus"?

"Fucking sick" có nghĩa là gì? Nó có vẻ là một từ có nghĩa tiêu cực, nhưng có thể sử dụng nó với nghĩa tích cực không?

"Have never not eaten off" có nghĩa là gì? Tôi không hiểu tại sao lại dùng "not" sau "never"?

“Kingly” có nghĩa là gì?

"Approaches most interactions" có nghĩa là gì?

"Have something to do with" có nghĩa là gì?

"Appear" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao trong câu này không có mạo từ?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ sử dụng "place" có cùng ý nghĩa như trong câu này được không?

"You're fair game" có nghĩa là gì?

“Come up with” có nghĩa là gì?

“On the whole” có được sử dụng phổ biến không?

"Every day" và "each day" khác nhau như thế nào? Hai cụm từ này có thay thế cho nhau được không?

How come "desperately" describes "neened"? not "said"?

"Contain" trong câu này có nghĩa là gì?

"Very many" có đúng ngữ pháp không?

Tại sao từ "liquid" lại để dạng số nhiều?

"Out of the blue" có nghĩa là gì?

Mọi người có hay dùng "But you know what" không?

Tôi dùng "practice" thay thế cho "do simulation" có được không?

Từ nào có thể thay thế cho "heathens"?

RedKiwi giới thiệu một số từ có thể thay thế cho "scold" giúp mình với nhé.

Từ nào khác có nghĩa tương tự "for a while"?

Từ nào đồng nghĩa với "dishy"?

Từ ngữ trang trọng hơn “nonsense” là gì?

What's "butt off"?

“Beef” có nghĩa là gì?

Từ "capricious" có được sử dụng nhiều không? RedKiwi cho mình biết mấy từ đồng nghĩa khác nữa nhé.

"Au naturel" có nghĩa là gì?

“Break character” có nghĩa là gì?

'Casting call' có nghĩa là gì?

"Pair with" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "connect with" hoặc "link with" để thay thế không?

Không dùng "the" có được không?

Tại sao lại dùng "did have" mà không phải là "had"?

Tôi có thể dùng từ "dwell" thay cho "live" được không?

“Beat your butt” có nghĩa là gì?

"Wind up" có nghĩa là gì?

"Chicken is the way to go" có nghĩa là gì?

"Big ones" có nghĩa là gì?

"Tween" có nghĩa là gì?

"Common", "usual" và "ordinary" khác nhau như thế nào?

“More than meets the eye” có nghĩa là gì?

Tại sao "in your face" lại được sử dụng để chửi thề?

"Posh" có phải là giọng Anh - Anh không? "Posh" trong câu này có nghĩa là gì?

"Butt-balling" có nghĩa là gì?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

Tôi tưởng đàn kiến sẽ bỏ mặc con châu chấu cho đến chết.

What does "sure" mean here?

"Go out on" và "a bunch of" có nghĩa là gì?

"Vaguely" có nghĩa là gì?

"Run for office" có nghĩa là gì?

"Look out" và "watch out" có giống nhau không?

"Take advantage of something" có nghĩa là gì?

"Tease" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là bắt nạt người khác không?

Có phải "metre" là Anh - Anh không? Từ Anh - Mỹ có nghĩa tương tự là gì?

"Soak" và "absorb" khác nhau như thế nào?

"Take the world on" có nghĩa là gì?

"Something is peppered around" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "dude"?

Hậu tố "-pokes" có nghĩa là gì? Có phải nó chỉ "folks" như "slow folks like yourself"?

Tại sao "an" lại đứng trước tên người?

“Playing with someone’s head” có nghĩa là gì?

"Not pull any punches" có nghĩa là gì?

"The Adventures of Huckleberry Finn" và "The Adventures of Tom Sawyer" khác nhau như thế nào? Tên nào là tên chính thức của câu chuyện?

"Roll over" có nghĩa là gì?

Tại sao tự nhiên cô ấy lại nói tên "Addison"? Đó có phải là một cái tên hay và phổ biến ở Mỹ không?

Từ "tramp" có được sử dụng phổ biến không?

Tại sao học sinh lại gọi giáo viên là Mr. Kim? Như vậy có vô lễ không?

"Turtle" và "tortoise" khác nhau như thế nào? Có phải từ "tortoise" trang trọng và học thuật hơn không?

“One-night stand” có nghĩa là gì?

Câu bắt đầu bằng chữ "quite" có nghĩa là gì?

"Divide and conquer" có nghĩa là gì?

"Look in" và "look out" khác nhau như thế nào?

Dùng từ "device" cho người có được không?

Có từ "so" ở giữa "go" và "wrong". Có thể đặt trạng từ được không?

Tôi không hiểu câu này, tại sao "someone" lại liên quan đến "someday"?

"Flee" và "run away" khác nhau như thế nào?

"Drill" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "early" thay cho "early on" không?

"Everything is way off" có nghĩa là gì?

“Innit” có nghĩa là gì?

"Dig in" có nghĩa là gì? Có phải nó có nhiều nghĩa khác nhau không?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng từ "indeed"?

Tại sao lại sử dụng "a" trong câu này?

"Shot of" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ nào có thể thay thế cho từ "amenabe"?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Từ "you" có thường được đặt sau "don't" không?

What does "it" refer to here?

Các cậu ấy dùng số "zẻo" (số không) để nói về tiền, cách diễn đạt này có phổ biến không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  It is very good app for learning English .You can choose every video on YouTube and dictat ・・・

  2021-07-07

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26