redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W14

Sidetracked ở đây nghĩa là gì? Được dùng thế nào?

"Take away" có nghĩa là gì?

Từ "stuff" trong câu này chỉ cái gì?

Cụm từ nào đồng nghĩa với "flatten the curve"?

Có phải "football" trong câu này chỉ "American football's pigskin" thay cho "soccer ball"?

Tại sao không phải là "we" mà lại là "ourselves"? RedKiwi giải thích cấu trúc câu giúp mình với nhé.

"Thingamabobs" nghĩa là gì ạ?

Sử dụng cụm "over time" như thế nào?

"Tighten on" có nghĩa là gì?

Có phải "Why did you give them a quarter?" được rút gọn thành "Why give a quarter" không?

"Chief" và "captain" khác nhau như thế nào?

"Kush" trong câu này có nghĩa là gì?

"Make it official" có nghĩa là gì?

Có phải "divine" có nghĩa là "cool" không? "Divine" có nghĩa là gì?

Tại sao Kansas City lại ở Missouri trong khi tên của nó là "Kansas"?

RedKiwi giải thích ngữ pháp câu này giúp mình với.

"Do a full one-eighty" có được sử dụng cùng nhau nhiều không?

Có phải từ "off" có nghĩa là "right away" không?

"Stoner" có nghĩa là gì?

"I don’t suppose" được sử dụng như một câu hỏi ư?

Tôi có thể nói "observed" thay cho "watched" được không?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ về "then" được không, tôi hơi không hiểu lắm?

"Band" và "orchestra" khác nhau như thế nào?

What does "One or the other" mean?

"Figure out" có nghĩa là gì?

"Have balls" có phải là tiếng lóng không? Nó có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích thêm về cụm "play out" giúp mình với nhé!

"Edit-undo" có nghĩa là gì?

"Good at" có được sử dụng nhiều không? RedKiwi cho mình thêm ví dụ nhé.

"Smile" và "grin" khác nhau như thế nào?

“Oldie but goodie” có nghĩa là gì?

"Fewer" và "decrease" khác nhau như thế nào? Sử dụng chúng như thế nào?

"Positive" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao "this big" lại được đặt ở cuối câu? Tôi muốn biết cách dùng từ này.

"Something goes a long way" có nghĩa là gì?

"Picture" và "photo" khác nhau như thế nào? Tôi biết là hai từ này đề có định nghĩa giống nhau nhưng từ nào thông dụng hơn?

“Once in a while” có nghĩa là gì?

Từ "poor" có nghĩa là đáng thương hay nghèo?

What does "get this straight" mean?

"Test track" có nghĩa là gì?

Vì "Earth" chỉ một hành tinh, không phải nên sử dụng "the" trước "Earth" sao?

"Some" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao lại dùng "girl" mà không dùng "girls"?

"Out of" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói là "takes it outta you" chứ không phải là "takes it outta me" dù cô ấy đang nói về chính mình?

"Lock" và "lock-up" khác nhau như thế nào?

"Gigantic" có nghĩa là gì?

“Brown-nose” có nghĩa là gì?

Có phải "the hell you are" là tiếng lóng không? Nó có nghĩa là gì?

“Calzones” là gì?

"Get married to", "married someone", và "be married to" khác nhau như thế nào?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

Sử dụng cụm “a big name” như thế nào?

"Badly enough" có nghĩa là gì?

"And then" trong câu này có nghĩa là gì?

"Marine corps" là gì?

Tôi có thể sử dụng "little" thay cho "some" không?

"I love her" và "I'm in love with her" khác nhau như thế nào?

"Hon" có nghĩa là gì?

"Ball" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tương tự như "prom" đúng không?

"Animation" và "cartoon" khác nhau như thế nào?

"Go-to" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó với từ khác được không?

Tại sao "unavailable" trong câu lại có nghĩa là "busy"?

Tiền tố "step-" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “it’s a shame”? Có phải khi tôi cảm thấy thương hại hay buồn hay tội lỗi không?

Có phải "way" dùng để nhấn mạnh sự so sánh không? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

Trong câu không có từ "by" sau "made", sao câu có thể có ý nghĩa được?

"Wax" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là mặt trăng sáng hơn như được đánh bóng không?

"Something-lined" có nghĩa là gì? Hình thành như thế nào?

"Go over" có nghĩa là gì?

Từ trái nghĩa của "kindhearted" là gì?

Đặt "far" trước từ "easier" để làm gì?

"Get lost" có nghĩa là gì?

Lược bỏ "so" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Sử dụng "make it" như thế nào?

"Gonna" có nghĩa là gì?

"Where have u been" và "Where did u go" khác nhau như thế nào?

Có phải từ "companion" có nghiã giống "a partner" hơn "a friend" không?

"Go through" trong câu này có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

Tên "Carabas" có phổ biến không?

"Ended up" trong câu này có nghĩa là gì?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

"Put" và "pay" trong câu này khác gì nhau?

Tại sao từ "out" lại được dùng ở đây? Nói "I saw her on Friday night" thì nghĩa của câu khác như thế nào?

"Be made of" có nghĩa là gì?

“I am a black belt” có được dùng phổ biến không?

Tôi thấy chỉ cần nói "I'm from Illinois" là được rồi, sao lại cần nói "originally" nữa?

Lần đầu gặp mặt mà hỏi người khác là "Who are you?" thì có mất lịch sự không?

Có phải từ "hillbilly" và "redneck" chỉ người sống ở nông thôn không?

"Gig" có nghĩa là gì?

ZPD là gì?

Push nghĩa là gì

Có phải từ "humble" có nghĩa tiêu cực không?

Vì cậu Walter đang lơ lửng trong không trung, tôi có thể nói "up" thay cho "into" được không?

"Quality time" có nghĩa là gì?

"Waning" có phải có nghĩa là thu hẹp lại, nhỏ lại không?

"Meet the ground" có nghĩa là gì?

Tại sao từ "the only" ở phía trước mà "reason" lại để số nhiều?

"Labor" có nghĩa là gì?

"Telescope" và "binocular" khác nhau như thế nào?

"Lose to" và "lose" khác nhau như thế nào?

"You out here" có nghĩa là gì?

"Cope with" có nghĩa là gì?

Tôi có thể bỏ "where" đi được không?

"Depend on" có nghĩa là gì?

"Turn in" có nghĩa là gì?

"Fall away" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Khi nào thì sử dụng "thingy"?

"Been a while" có nghĩa là gì?

Gọi người khác là "honey" có thông dụng không? Có thể dùng từ nào khác để thay thế được không?

“Set something in motion” có nghĩa là gì?

"Must admit to" trong câu này có nghĩa là gì?

"Worth dying for" có thông dụng không?

"Reckon" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Make claims" có nghĩa là gì?

"Shore up", "build up", "strength" có cùng nghĩa không?

"Fine dining environment" là gì?

"Draw", "doodle" và "illustrate" khác nhau như thế nào?

Tại sao "you are home" lại đúng, "you are in home" lại không?

"About" trong câu có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "with" hay "for" được không?

“In the pickle” có nghĩa là gì?

Có phải "take a leak" có nghĩa là đi tiểu không? RedKiwi có thể đưa thêm từ đồng nghĩa nữa không?

Tại sao cậu ấy lại nói "I'd try", mà không phải là "I tried"?

"Build on" có nghĩa là gì?

What's the grammar of "is to"?

Tôi có thể nói "garden" thay cho "yard" được không?

"Kick some ass" có nghĩa là gì?

"Drift off", "go to bed", "go to sleep" khác nhau như thế nào?

What does "this" refer to?

"Fly" trong câu này có nghĩa là gì?

‘Freakishly’ có nghĩa là gì?

"Carriage" và "chariot" khác nhau như thế nào?

Tôi dùng "be infected" thay cho "get infected" có được không?

"Long way round" có nghĩa là gì? Có phải là vé khứ hồi không?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

Sao câu này lại bắt đầu bằng từ "did"?

Có phải "most of all" có nghĩa tương tự như "above all" đúng không?

"Deli Joe" là gì?

"Give someone a break" có nghĩa là gì?

"Like" có nghĩa là gì?

Vậy đèn gắn phía sau gọi là gì?

"Betty" có nghĩa là gì?

"RSVP" là viết tắt của từ nào?

Khi nào thì ta gọi ai đó là "a bad ass"?

"Either" có nghĩa là gì?

"Make any sense" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "All people can get treatment" thay vì "these people can all get treatment" được không?

"Jumping macadamias" có nghĩa là gì?

"Stand one's ground" có nghĩa là gì?

“All the way back” có nghĩa là gì?

"Available" có nghĩa là gì?

"Lose count" có nghĩa là gì?

"Fairy tale" và "folk tale" khác nhau như thế nào?

"Shady" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "to deal with" thay cho "in response" được không? Hai từ này có nghĩa giống nhau không?

"Great aunt" có nghĩa là gì?

Nói "Would you marry me?" thì ý nghĩa có khác không?

“Never once” có nghĩa là gì?

Có phải từ "once" chỉ sự kiện đã xảy ra rất lâu rồi đúng không?

"Cut to a B roll" có nghĩa là gì?

"Make a meal of sth" có nghĩa là gì?

Trong câu này "by the way" có nghĩa là "however"?

"Cat", "kitty" và "puss" khác nhau như thế nào? Các từ này có thay thế được cho nhau không?

Nếu có nhiều hơn một câu chuyện thì tôi có thể dùng từ gì thay cho "this one"?

“Have the drop on someone” có nghĩa là gì?

"Too long a time" và "a too long time" khác nhau như thế nào?

"Desk-dwelling" có nghĩa là gì?

Có phải "distress" liên quan đến "stress" không?

"The crack" có nghĩa là gì?

"If you would" và "if you want" khác nhau như thế nào?

"Reckon" có nghĩa là gì?

Có phải "that's so neat" có nghĩa tương tự như "that's so cool" không? Hay từ "neat" có phải đồng nghĩa với "cool" không?

"a.m" là viết tắt của cái gì?

"Wintergreen" có nghĩa là gì?

"Hacky sack" là gì?

"Would-be" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi hiểu là "crescent" có nghĩa là trăng khuyết, nhưng từ này có liên quan đến thuật ngữ âm nhạc "crescendo" không?

"Rack focus" có nghĩa là gì?

Is "start" necessary here?

Tôi có thể sử dụng "well-oiled machines" để nói là mọi việc vẫn đang diễn ra tốt đẹp không?

Khi nào thì sử dụng câu này?

Có phải từ "active" chỉ sử dụng cho máy móc thôi đúng không? Tôi có thể sử dụng từ này cho người được không?

"‘bout" là gì?

"A full one-eighty" có nghĩa là gì?

"Innovative" và "creative" có nghĩa là gì?

Động từ "reel" có nghĩa là gì?

What does "arts" mean in "magical arts"?

"Going on" có nghĩa là gì?

Cụm từ "eyes almost popped out of his head!" có thông dụng không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  This app is very good for learning English . Perfect

  2021-07-27

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26