RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W14

Sidetracked ở đây nghĩa là gì? Được dùng thế nào?

"Take away" có nghĩa là gì?

Từ "stuff" trong câu này chỉ cái gì?

Cụm từ nào đồng nghĩa với "flatten the curve"?

Có phải "football" trong câu này chỉ "American football's pigskin" thay cho "soccer ball"?

Tại sao không phải là "we" mà lại là "ourselves"? RedKiwi giải thích cấu trúc câu giúp mình với nhé.

"Thingamabobs" nghĩa là gì ạ?

Sử dụng cụm "over time" như thế nào?

"Tighten on" có nghĩa là gì?

Có phải "Why did you give them a quarter?" được rút gọn thành "Why give a quarter" không?

"Chief" và "captain" khác nhau như thế nào?

"Kush" trong câu này có nghĩa là gì?

"Make it official" có nghĩa là gì?

Có phải "divine" có nghĩa là "cool" không? "Divine" có nghĩa là gì?

Tại sao Kansas City lại ở Missouri trong khi tên của nó là "Kansas"?

RedKiwi giải thích ngữ pháp câu này giúp mình với.

"Do a full one-eighty" có được sử dụng cùng nhau nhiều không?

Có phải từ "off" có nghĩa là "right away" không?

"Stoner" có nghĩa là gì?

"I don’t suppose" được sử dụng như một câu hỏi ư?

Tôi có thể nói "observed" thay cho "watched" được không?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ về "then" được không, tôi hơi không hiểu lắm?

"Band" và "orchestra" khác nhau như thế nào?

What does "One or the other" mean?

"Figure out" có nghĩa là gì?

"Have balls" có phải là tiếng lóng không? Nó có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích thêm về cụm "play out" giúp mình với nhé!

"Edit-undo" có nghĩa là gì?

"Good at" có được sử dụng nhiều không? RedKiwi cho mình thêm ví dụ nhé.

“Oldie but goodie” có nghĩa là gì?

"Fewer" và "decrease" khác nhau như thế nào? Sử dụng chúng như thế nào?

"Positive" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao "this big" lại được đặt ở cuối câu? Tôi muốn biết cách dùng từ này.

"Something goes a long way" có nghĩa là gì?

"Picture" và "photo" khác nhau như thế nào? Tôi biết là hai từ này đề có định nghĩa giống nhau nhưng từ nào thông dụng hơn?

“Once in a while” có nghĩa là gì?

Từ "poor" có nghĩa là đáng thương hay nghèo?

What does "get this straight" mean?

"Test track" có nghĩa là gì?

Vì "Earth" chỉ một hành tinh, không phải nên sử dụng "the" trước "Earth" sao?

"Out of" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói là "takes it outta you" chứ không phải là "takes it outta me" dù cô ấy đang nói về chính mình?

"Lock" và "lock-up" khác nhau như thế nào?

"Gigantic" có nghĩa là gì?

“Brown-nose” có nghĩa là gì?

Có phải "the hell you are" là tiếng lóng không? Nó có nghĩa là gì?

“Calzones” là gì?

"Get married to", "married someone", và "be married to" khác nhau như thế nào?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

Sử dụng cụm “a big name” như thế nào?

"Badly enough" có nghĩa là gì?

"Marine corps" là gì?

Tôi có thể sử dụng "little" thay cho "some" không?

"I love her" và "I'm in love with her" khác nhau như thế nào?

"Hon" có nghĩa là gì?

"Ball" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tương tự như "prom" đúng không?

"Animation" và "cartoon" khác nhau như thế nào?

"Go-to" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó với từ khác được không?

Tại sao "unavailable" trong câu lại có nghĩa là "busy"?

Tiền tố "step-" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “it’s a shame”? Có phải khi tôi cảm thấy thương hại hay buồn hay tội lỗi không?

Có phải "way" dùng để nhấn mạnh sự so sánh không? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

Trong câu không có từ "by" sau "made", sao câu có thể có ý nghĩa được?

"Wax" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là mặt trăng sáng hơn như được đánh bóng không?

"Something-lined" có nghĩa là gì? Hình thành như thế nào?

"Go over" có nghĩa là gì?

Từ trái nghĩa của "kindhearted" là gì?

Đặt "far" trước từ "easier" để làm gì?

"Get lost" có nghĩa là gì?

Lược bỏ "so" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Sử dụng "make it" như thế nào?

"Gonna" có nghĩa là gì?

"Where have u been" và "Where did u go" khác nhau như thế nào?

Có phải từ "companion" có nghiã giống "a partner" hơn "a friend" không?

"Go through" trong câu này có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

Tên "Carabas" có phổ biến không?

"Ended up" trong câu này có nghĩa là gì?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

"Put" và "pay" trong câu này khác gì nhau?

Tại sao từ "out" lại được dùng ở đây? Nói "I saw her on Friday night" thì nghĩa của câu khác như thế nào?

"Be made of" có nghĩa là gì?

“I am a black belt” có được dùng phổ biến không?

Tôi thấy chỉ cần nói "I'm from Illinois" là được rồi, sao lại cần nói "originally" nữa?

Lần đầu gặp mặt mà hỏi người khác là "Who are you?" thì có mất lịch sự không?

"Gig" có nghĩa là gì?

ZPD là gì?

Push nghĩa là gì

Vì cậu Walter đang lơ lửng trong không trung, tôi có thể nói "up" thay cho "into" được không?

"Quality time" có nghĩa là gì?

"Meet the ground" có nghĩa là gì?

Tại sao từ "the only" ở phía trước mà "reason" lại để số nhiều?

"Labor" có nghĩa là gì?

"Lose to" và "lose" khác nhau như thế nào?

"Cope with" có nghĩa là gì?

Tôi có thể bỏ "where" đi được không?

"Depend on" có nghĩa là gì?

"Turn in" có nghĩa là gì?

"Fall away" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Khi nào thì sử dụng "thingy"?

"Been a while" có nghĩa là gì?

Gọi người khác là "honey" có thông dụng không? Có thể dùng từ nào khác để thay thế được không?

“Set something in motion” có nghĩa là gì?

"Must admit to" trong câu này có nghĩa là gì?

"Worth dying for" có thông dụng không?

"Reckon" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Make claims" có nghĩa là gì?

"Shore up", "build up", "strength" có cùng nghĩa không?

"Fine dining environment" là gì?

"Draw", "doodle" và "illustrate" khác nhau như thế nào?

"About" trong câu có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "with" hay "for" được không?

“In the pickle” có nghĩa là gì?

Có phải "take a leak" có nghĩa là đi tiểu không? RedKiwi có thể đưa thêm từ đồng nghĩa nữa không?

Tại sao cậu ấy lại nói "I'd try", mà không phải là "I tried"?

"Build on" có nghĩa là gì?

What's the grammar of "is to"?

Tôi có thể nói "garden" thay cho "yard" được không?

"Kick some ass" có nghĩa là gì?

"Drift off", "go to bed", "go to sleep" khác nhau như thế nào?

What does "this" refer to?

"Fly" trong câu này có nghĩa là gì?

‘Freakishly’ có nghĩa là gì?

Tôi dùng "be infected" thay cho "get infected" có được không?

"Long way round" có nghĩa là gì? Có phải là vé khứ hồi không?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

Sao câu này lại bắt đầu bằng từ "did"?

Có phải "most of all" có nghĩa tương tự như "above all" đúng không?

"Deli Joe" là gì?

"Give someone a break" có nghĩa là gì?

"Like" có nghĩa là gì?

Vậy đèn gắn phía sau gọi là gì?

"Betty" có nghĩa là gì?

"RSVP" là viết tắt của từ nào?

Khi nào thì ta gọi ai đó là "a bad ass"?

"Either" có nghĩa là gì?

"Make any sense" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "All people can get treatment" thay vì "these people can all get treatment" được không?

"Jumping macadamias" có nghĩa là gì?

"Stand one's ground" có nghĩa là gì?

“All the way back” có nghĩa là gì?

"Available" có nghĩa là gì?

"Lose count" có nghĩa là gì?

"Shady" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "to deal with" thay cho "in response" được không? Hai từ này có nghĩa giống nhau không?

"Great aunt" có nghĩa là gì?

Nói "Would you marry me?" thì ý nghĩa có khác không?

“Never once” có nghĩa là gì?

Có phải từ "once" chỉ sự kiện đã xảy ra rất lâu rồi đúng không?

"Make a meal of sth" có nghĩa là gì?

Trong câu này "by the way" có nghĩa là "however"?

"Cat", "kitty" và "puss" khác nhau như thế nào? Các từ này có thay thế được cho nhau không?

Nếu có nhiều hơn một câu chuyện thì tôi có thể dùng từ gì thay cho "this one"?

“Have the drop on someone” có nghĩa là gì?

"Too long a time" và "a too long time" khác nhau như thế nào?

"Desk-dwelling" có nghĩa là gì?

Có phải "distress" liên quan đến "stress" không?

"The crack" có nghĩa là gì?

"If you would" và "if you want" khác nhau như thế nào?

"Reckon" có nghĩa là gì?

Có phải "that's so neat" có nghĩa tương tự như "that's so cool" không? Hay từ "neat" có phải đồng nghĩa với "cool" không?

"a.m" là viết tắt của cái gì?

"Wintergreen" có nghĩa là gì?

"Hacky sack" là gì?

"Would-be" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi hiểu là "crescent" có nghĩa là trăng khuyết, nhưng từ này có liên quan đến thuật ngữ âm nhạc "crescendo" không?

"Rack focus" có nghĩa là gì?

Is "start" necessary here?

Tôi có thể sử dụng "well-oiled machines" để nói là mọi việc vẫn đang diễn ra tốt đẹp không?

Khi nào thì sử dụng câu này?

Có phải từ "active" chỉ sử dụng cho máy móc thôi đúng không? Tôi có thể sử dụng từ này cho người được không?

"‘bout" là gì?

"A full one-eighty" có nghĩa là gì?

"Innovative" và "creative" có nghĩa là gì?

Động từ "reel" có nghĩa là gì?

What does "arts" mean in "magical arts"?

"Going on" có nghĩa là gì?

Cụm từ "eyes almost popped out of his head!" có thông dụng không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.