redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W15

"After" trong câu có nghĩa là gì?

Tại sao "if" lại được sử dụng trong câu? Đây không phải là câu điều kiện mà.

"Crush culture" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "Jackie and not Marilyn"?

RedKiwi đưa thêm ví dụ về cấu trúc "someone's in", "I'm in" giúp mình với nhé?

Có phải câu này có nghĩa là dùng đồng tiền chung Euro gây bất lợi cho nhiều nước ở châu Âu?

"My Huckleberry Friend" có nghĩa là gì?

"MP" là viết tắt của từ nào?

"Push yourself" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "discovery" thay cho "finding" được không?

I will be heard vẫn không hiểu từ này dịch là tôi sẽ nói cho mọi người nghe vậy ạ

"Go" trong câu này có nghĩa là gì?

Để bỏ phiếu bầu cử thì người dân cần đăng ký gì?

"Cuddle party" có nghĩa là gì?

"Walk the line" có nghĩa là gì? 😀

"Had a fit" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "very angry" hay "pissed off" (tức giận) không?

Tôi có thể nói "don't look at your phone" thay cho "don't look at your phone" được không?

Có phải "it is" bị lược bỏ trong câu này không? Có vẻ như câu "Because it is critical thing..." là câu đúng ngữ pháp.

"Half-eaten" nghĩa là gì?

"Hysteria" có nghĩa là gì?

"Crissake" nghĩa là gì ạ?

What does 'come out' phrase refer?

"Lifeline" có nghĩa là gì?

Hai từ "execute" và "executive" có liên quan đến nhau không?

"Keeping" có nghĩa là gì?

"Shot out" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tương tự như "exposed" không?

“Save it” trong câu này có nghĩa là gì?

"Kill shelter" có nghĩa là gì?

"Be offended" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Tôi có thể nói "composed of" thay cho "made of" được không?

Có phải "American" chỉ người dân có quốc tịch Mỹ đúng không? Hay chỉ tất cả những người sống ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ?

What's "darn"?

"Plan on" có nghĩa là gì? "Plan on" có khác "plan" không?

"Sugar rush" có được sử dụng phổ biến không? Nó có nghĩa là gì?

"Zeal" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải tóc "flat-top" có liên quan đến việc bố cô ấy làm cho "marine corps" đúng không?

"Observational comed" có nghĩa là gì? Có phải đây là một thể loại hài đúng không?

Tại sao cô ấy lại trách mọi người?

"Come up with" có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích thêm cho mình về hệ thống bầu cử ở Mỹ với? Vấn đề Cử tri đoàn có hơi khó hiểu?

"By the time" có nghĩa là gì?

Từ đầy đủ của 'slo-mo' là gì?

"Ownership" có nghĩa là gì?

"Preferment" có nghĩa là gì?

"Quite" trong câu này có nghĩa là gì?

"Hatcha" có nghĩa là gì?

"Consigned to oblivion" có nghĩa là gì?

"Entice" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "become" thay thế cho "be" không?

Câu này có đúng ngữ pháp không? Tôi có thể nói "Not only he has homered" được không?

Không phải Sicily ở Ý sao? Tại sao lại bảo anh ấy là người Hy Lạp?

Có phải từ "unconscious" trong trường hợp này có nghĩa là thiếu hiểu biết về cái gì đó đúng không?

Có phải từ "monitor" có nghĩa tương tự như "examine" đúng không?

Trong trường hợp này thì tôi có thể sử dụng "but the thing is"?

What does "even" mean here?

"Out of it" có nghĩa là gì?

Có phải "statist" có nghĩa tương tự như "conservative" không? Hai từ này có dùng thay thế cho nhau được không?

"Hard" trong câu này có nghĩa là gì?

"by then" nghĩa là gì ạ

" 'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"You mean it" nghĩa là gì ạ ?

Có phải "own" được dùng để phấn mạnh không?

"O" trong "o'clock" có nghĩa là gì? Nó có phải là từ viết tắt không?

Khi nào thì dùng “no offense”?

"Pack" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Có phải "all this love is suffocating" có nghĩa tương tự như "all this love is making me sick" không?

"Nonfiction" và "fiction" khác nhau như thế nào?

What does "would" mean here?

"Task" và "mission" khác nhau như thế nào?

"Under one's nose" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

"Commonly-held" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao co ấy lại dùng "me" sau "lay"

"Set up" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "very" thay cho "piping" không? "Piping" có nghĩa là gì?

"House of Commons" và "House of Lords" khác nhau như thế nào? Có phải từ "Lord" chỉ quý tộc đúng không?

Có phải "bud" có nghĩa là bạn không?

Có phải từ "doll" có nghĩa tương tự như "adorable"?

Tôi có thể sử dụng "carried" thay cho "delivered" không? Hai từ này có cùng nghĩa không?

B.C. là viết tắt của từ gì?

"Draw something closer" có nghĩa là gì?

"Goldsmith" và "blacksmith" khác nhau như thế nào?

"Go public" có nghĩa là gì?

What is "aisle"? Could you give some examples?

Có phải từ "humble" có tính mỉa mai ở đây đúng không?

"You should not be meeting friends" và "You should not meet friends" có khác nhau không?

"Upsies" là gì?

"Workers" và "laborers" khác nhau như thế nào?

Có phải "chairman" có nghĩa tương tự như CEO đúng không?

"Stare at" và "look at" có giống nhau không?

"Cuddle" có nghĩa là gì?

"Stick in" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "a" trước tên người?

"Narrative" có nghĩa là gì? Từ này có liên quan đến "narrator" không?

Trong lĩnh vực chính trị, "administration" và "cabinet" khác nhau như thế nào?

Có phải "catch" trong trường hợp này có nghĩa là "precondition" đúng không?

"Chancellor" và "prime minister" khác nhau như thế nào?

"what's up right here" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ được không?

Tại sao lại dùng "Am I ever" mà không dùng "I am ever"?

"Shed" và "barn" khác nhau như thế nào? Tôi có thể dùng "shed" để chỉ một cái kho thông thường không?

"Soft" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "lazy" không?

"Dick around" có nghĩa là gì?

Nước châu Âu có bắt buộc phải sử dụng đồng tiền chung Euro không?

"My lord" có nghĩa là gì?

Từ "see" có thể đứng sau từ "does" không?

"Get flatter" có nghĩa là gì?

Is "predicament" a general expression which is used on daily conversation?

Tôi có thể nói "Morning" và lược bỏ "Good" được không?

"Make a point" trong câu này có nghĩa là gì?

"As is" có nghĩa là gì?

"Loveproof" có nghĩa là gi?

"Mother of God" nghĩa là gì ạ?

Tôi có phải thêm giới "on" đằng sau "focus" không?

Tôi biết là giới tính khác nhau thì danh hiệu quý tộc khác nhau (như Duke & Duchess hay Baron và Baroness). Nhưng có phải từ "lord" chỉ cả hai giới đúng không? Hay "lord" chỉ dùng cho quý tộc nữ?

"She was all" có nghĩa là gì?

What does "through" mean here?

"Hit" trong câu này có nghĩa là gì?

"Survive someone" có nghĩa là gì?

"Go through" trong câu này có nghĩa là gì?

"Cardio" trong câu này có nghĩa là gì?

"Round the bend" có nghĩa là gì?

"Be addicted to" có nghĩa là gì?

Tại sao là That’s definitely not mà không phải là That’s not definitely

"Hells" trong câu này có nghĩa là gì?

"Be forced to" có nghĩa là gì?

Uber có nghĩa là gì? Liệu nó có liên quan đến từ "Über" trong tiếng Đức không?

Tại sao họ lại nói anh ấy đang chết?

"Sizzlin'" có nghĩa là gì?

"Though" có nghĩa là gì?

"Take the chance" nghĩa là gì ạ?

"Take on" có nghĩa là gì?

"What" trong câu có nghĩa là gì?

"Mankind" có nghĩa là gì? "Mankind" và "human" khác nhau như thế nào?

"Have in common" có nghĩa là gì?

"Basic construction" có nghĩa là gì?

"Party animal" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "animal" trong các trường hợp khác không?

"Godsome" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "awesome" - tuyệt vời đúng không?

Tại sao lại dùng "over the past 10 years" mà không phải là "for the past 10 years"? Chúng khác nhau như thế nào?

Có phải người ở khu vực bờ biển phía Đông thật sự chú trọng tự tôn hơn tính cách không?

"A couple of" có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

"Goof" có nghĩa là gì?

Từ nào có thể thay thế cho "work"?

Từ "perplexed" có nghĩa là gì?

"Not bad" và "not half bad" khác nhau như thế nào?

"Off-the-cuff line" có nghĩa là gì?

“Be in love” có nghĩa là gì?

Có phải Spongebob là một sinh vật biển như những nhân vật khác hay anh ấy chỉ là "a sponge" - bọt biển?

"Snog someone" có nghĩa là gì?

“Table something” có nghĩa là gì?

"Rainbow's end" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

"Off" có nghĩa là gì? Nếu nói "wheel her to the delivery" thì nghĩa có khác không?

"Whozits and whatzits" có nghĩa là gì?

Tại sao lại là "can you be prepared" mà không phải là "you can be prepared"?

"Yet" trong câu có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Mass-produce" có nghĩa là gì?

Câu "I will be a good husband" thì khác gì so với câu gốc?

"li'l birdie" là gì?

Câu này có phải dùng để mỉa mai không?

"Hard feelings" có nghĩa là gì?

Có phải từ "narcissism" chỉ dùng khi nói về dáng vẻ bề ngoài đúng không? Hay cả tính cách nữa?

What does "are you out there" meaning?

"Whopping" có nghĩa là gì?

"Fast lane" trong câu này có nghĩa là gì?

"White and black" có nghĩa gì khác không?

"Better off" có nghĩa là gì?

Có phải "video" chỉ video nói chung không? Vì ở nước tôi, "video" có nghĩa là VHS.

Có phải từ "stake" có nghĩa tương tự như "portion" đúng không?

What does “smooth sailing” mean?

"End up being" trong câu này có nghĩa là gì? Câu "this will be your housewarming gift" thì có khác về nghĩa không?

"Stuffed crust" có nghĩa là gì? Có phải là vỏ bánh phô mai của pizza không?

Tôi có thể hiểu "what we waited for" là "something what we expected" không? Có phải "what we waited for" chỉ thời gian không?

"Risky" và "shaky" khác nhau như thế nào?

"Sister division" có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu yếu tố gây cười của câu "I wish I was high on potenuse". RedKiwi giải thích giúp mình với nhé.

"President" và "prime minister" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể sử dụng "anyway" trong câu này được không?

"Expect to" và "expect from" khác nhau như thế nào?

"Widen" trong câu này có nghĩa là gì?

Why is "with" placed at the back? Could you give some similar examples?

"Absolutely" và "of course" khác nhau như thế nào?

"Put something down" có nghĩa là gì?

"Fashion" có nghĩa là gì?

Tại sao "that" lại được dùng ở đây?

"Add up" có nghĩa là gì?

"Brand new" có nghĩa là gì?

"Too far" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao "will" lại được sử dụng trong câu? Dù nó không thể hiện hành động trong tương lai?

"Cozy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Computer animation" và "cel animation" khác nhau như thế nào? Có phải "cel animation" liên tục hơn "computer animation" đúng không?

Tại sao lại dùng "at" trước "what time"? Thứ tự đúng của câu là gì?

"y’all" có nghĩa là gì?

"Whatever" có thông dụng không? Khi nào thì sử dụng nó? RedKiwi cho mình thêm ví dụ nhé.

"Shove in" có nghĩa là gì?

"To go" và "takeaway" khác nhau như thế nào? Hai cụm từ này có thể dùng thay thế cho nhau không?

Tôi có thể dùng "choose" thay cho "take" không?

Có phải "air mobility" có nghĩa là "drone" - máy bay không người lái không?

"That's sweet" có nghĩa là gì? Có thể coi là "thank you" không?

"Go out" trong câu này có nghĩa là gì?

What is "gonna"?

"Crowded places" và "crowding places" có khác nhau không? Từ nào thông dụng hơn?

Tại sao anh ấy lại dùng "anything", mà không dùng "something"?

"Anyways" nghĩa là gì ạ? Từ này khác "anyway" như thế nào?

"Who" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi biết "bit" là động từ quá khứ của "bite". Nhưng trong câu này nó có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm ví dụ về từ "pioneered" giúp mình với nhé.

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ về "better" được không? Có phải nó có nghĩa là "more" (hơn) không?

Tôi không biết cách sử dụng "how". Tôi có thể sử dụng "what" được không?

Chẳng phải những chú gấu đã ăn cả đĩa rồi sao? Tại sao anh ấy lại nói "half-eaten"?

What does "not done -ing" mean?

"Mind" và "care" có cùng sắc thái không? 🐶

"Necessities" có nghĩa là gì? Liệu tôi có phải luôn luôn dùng từ này dạng số nhiều không?

“Ace something” có nghĩa là gì?

Sử dụng "I guess" như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “after all”?

"Somethin' " có nghĩa là gì?

"Hand over" có nghĩa là gì?

"Leave it there" có nghĩa là gì?

Có phải "get" trong câu này có nghĩa là "understand" không?

"New York" và "New York City" có khác nhau không?

"Contribute to" và "contribute into" khác nhau như thế nào?

"Accident" và "incident" khác nhau như thế nào?

Dùng từ "travel" để chỉ việc đi làm có phổ biến không?

"Pale moonlight" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

"Reppies" có nghĩa là gì? Từ này có được sử dụng phổ biến không?

RedKiwi có thể giải thích về tình huống này không? 😥 Tôi không hiểu.

Tại sao cô ấy lại dùng "you" mà không dùng "I"?

"Snag" có nghĩa là gì?

"Yo" có nghĩa là gì?

“Going around” trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao lại nói "some" ở đây? Có phải có nghĩa là phần lớn Nghị Sỹ đều tham gia vào Đảng nào đó đúng không?

Are "shut up" and "shut it" different? Is it both common to use?

Có phải "welcome" là từ ghép của "well" và "come" đúng không?

"Makeshift" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "temporary" thay cho "makeshift" được không? Từ này có khác với từ "extraordinary" không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  This app is very good for learning English . Perfect

  2021-07-27

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26