• Tiếng Việt

Question List of W15

"After" trong câu có nghĩa là gì?

Tại sao "if" lại được sử dụng trong câu? Đây không phải là câu điều kiện mà.

Tại sao anh ấy lại nói "Jackie and not Marilyn"?

RedKiwi đưa thêm ví dụ về cấu trúc "someone's in", "I'm in" giúp mình với nhé?

"Push yourself" có nghĩa là gì?

I will be heard vẫn không hiểu từ này dịch là tôi sẽ nói cho mọi người nghe vậy ạ

"Go" trong câu này có nghĩa là gì?

"Cuddle party" có nghĩa là gì?

"Walk the line" có nghĩa là gì? 😀

"Had a fit" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "very angry" hay "pissed off" (tức giận) không?

Có phải "it is" bị lược bỏ trong câu này không? Có vẻ như câu "Because it is critical thing..." là câu đúng ngữ pháp.

"Half-eaten" nghĩa là gì?

"Crissake" nghĩa là gì ạ?

What does 'come out' phrase refer?

"Keeping" có nghĩa là gì?

“Save it” trong câu này có nghĩa là gì?

"Be offended" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

What's "darn"?

"Plan on" có nghĩa là gì? "Plan on" có khác "plan" không?

"Sugar rush" có được sử dụng phổ biến không? Nó có nghĩa là gì?

Có phải tóc "flat-top" có liên quan đến việc bố cô ấy làm cho "marine corps" đúng không?

"Come up with" có nghĩa là gì?

"By the time" có nghĩa là gì?

Từ đầy đủ của 'slo-mo' là gì?

"Quite" trong câu này có nghĩa là gì?

"Hatcha" có nghĩa là gì?

"Entice" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "become" thay thế cho "be" không?

Câu này có đúng ngữ pháp không? Tôi có thể nói "Not only he has homered" được không?

Trong trường hợp này thì tôi có thể sử dụng "but the thing is"?

"Out of it" có nghĩa là gì?

"by then" nghĩa là gì ạ

" 'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"You mean it" nghĩa là gì ạ ?

Có phải "own" được dùng để phấn mạnh không?

"O" trong "o'clock" có nghĩa là gì? Nó có phải là từ viết tắt không?

Khi nào thì dùng “no offense”?

"Pack" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

What does "would" mean here?

"Commonly-held" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao co ấy lại dùng "me" sau "lay"

"Set up" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "very" thay cho "piping" không? "Piping" có nghĩa là gì?

Có phải "bud" có nghĩa là bạn không?

Tôi có thể sử dụng "carried" thay cho "delivered" không? Hai từ này có cùng nghĩa không?

"Draw something closer" có nghĩa là gì?

"Go public" có nghĩa là gì?

What is "aisle"? Could you give some examples?

"You should not be meeting friends" và "You should not meet friends" có khác nhau không?

"Upsies" là gì?

"Stare at" và "look at" có giống nhau không?

"Cuddle" có nghĩa là gì?

"Stick in" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "a" trước tên người?

"what's up right here" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ được không?

Tại sao lại dùng "Am I ever" mà không dùng "I am ever"?

"Soft" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "lazy" không?

"Dick around" có nghĩa là gì?

"My lord" có nghĩa là gì?

Từ "see" có thể đứng sau từ "does" không?

"Get flatter" có nghĩa là gì?

Is "predicament" a general expression which is used on daily conversation?

"As is" có nghĩa là gì?

"Mother of God" nghĩa là gì ạ?

Tôi có phải thêm giới "on" đằng sau "focus" không?

"She was all" có nghĩa là gì?

What does "through" mean here?

"Hit" trong câu này có nghĩa là gì?

"Survive someone" có nghĩa là gì?

"Go through" trong câu này có nghĩa là gì?

"Cardio" trong câu này có nghĩa là gì?

"Be addicted to" có nghĩa là gì?

Tại sao là That’s definitely not mà không phải là That’s not definitely

"Hells" trong câu này có nghĩa là gì?

"Be forced to" có nghĩa là gì?

Tại sao họ lại nói anh ấy đang chết?

"Though" có nghĩa là gì?

"Take the chance" nghĩa là gì ạ?

"Take on" có nghĩa là gì?

"What" trong câu có nghĩa là gì?

"Mankind" có nghĩa là gì? "Mankind" và "human" khác nhau như thế nào?

"Have in common" có nghĩa là gì?

"Party animal" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "animal" trong các trường hợp khác không?

Tại sao lại dùng "over the past 10 years" mà không phải là "for the past 10 years"? Chúng khác nhau như thế nào?

"A couple of" có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

"Goof" có nghĩa là gì?

"Not bad" và "not half bad" khác nhau như thế nào?

“Be in love” có nghĩa là gì?

"Snog someone" có nghĩa là gì?

“Table something” có nghĩa là gì?

"Off" có nghĩa là gì? Nếu nói "wheel her to the delivery" thì nghĩa có khác không?

"Whozits and whatzits" có nghĩa là gì?

Tại sao lại là "can you be prepared" mà không phải là "you can be prepared"?

"Yet" trong câu có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

Câu "I will be a good husband" thì khác gì so với câu gốc?

"li'l birdie" là gì?

"Hard feelings" có nghĩa là gì?

What does "are you out there" meaning?

"Whopping" có nghĩa là gì?

"Fast lane" trong câu này có nghĩa là gì?

"White and black" có nghĩa gì khác không?

"Better off" có nghĩa là gì?

What does “smooth sailing” mean?

"End up being" trong câu này có nghĩa là gì? Câu "this will be your housewarming gift" thì có khác về nghĩa không?

"Stuffed crust" có nghĩa là gì? Có phải là vỏ bánh phô mai của pizza không?

Tôi có thể hiểu "what we waited for" là "something what we expected" không? Có phải "what we waited for" chỉ thời gian không?

"Risky" và "shaky" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể sử dụng "anyway" trong câu này được không?

"Expect to" và "expect from" khác nhau như thế nào?

"Widen" trong câu này có nghĩa là gì?

Why is "with" placed at the back? Could you give some similar examples?

"Absolutely" và "of course" khác nhau như thế nào?

"Put something down" có nghĩa là gì?

"Fashion" có nghĩa là gì?

Tại sao "that" lại được dùng ở đây?

"Add up" có nghĩa là gì?

"Brand new" có nghĩa là gì?

"Too far" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao "will" lại được sử dụng trong câu? Dù nó không thể hiện hành động trong tương lai?

Tại sao lại dùng "at" trước "what time"? Thứ tự đúng của câu là gì?

"y’all" có nghĩa là gì?

"Whatever" có thông dụng không? Khi nào thì sử dụng nó? RedKiwi cho mình thêm ví dụ nhé.

"Shove in" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "choose" thay cho "take" không?

"That's sweet" có nghĩa là gì? Có thể coi là "thank you" không?

"Go out" trong câu này có nghĩa là gì?

What is "gonna"?

"Crowded places" và "crowding places" có khác nhau không? Từ nào thông dụng hơn?

Tại sao anh ấy lại dùng "anything", mà không dùng "something"?

"Anyways" nghĩa là gì ạ? Từ này khác "anyway" như thế nào?

"Who" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi biết "bit" là động từ quá khứ của "bite". Nhưng trong câu này nó có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ về "better" được không? Có phải nó có nghĩa là "more" (hơn) không?

Tôi không biết cách sử dụng "how". Tôi có thể sử dụng "what" được không?

Chẳng phải những chú gấu đã ăn cả đĩa rồi sao? Tại sao anh ấy lại nói "half-eaten"?

What does "not done -ing" mean?

"Mind" và "care" có cùng sắc thái không? 🐶

"Necessities" có nghĩa là gì? Liệu tôi có phải luôn luôn dùng từ này dạng số nhiều không?

“Ace something” có nghĩa là gì?

Sử dụng "I guess" như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “after all”?

"Somethin' " có nghĩa là gì?

"Hand over" có nghĩa là gì?

"Leave it there" có nghĩa là gì?

Có phải "get" trong câu này có nghĩa là "understand" không?

"New York" và "New York City" có khác nhau không?

"Contribute to" và "contribute into" khác nhau như thế nào?

Dùng từ "travel" để chỉ việc đi làm có phổ biến không?

"Reppies" có nghĩa là gì? Từ này có được sử dụng phổ biến không?

RedKiwi có thể giải thích về tình huống này không? 😥 Tôi không hiểu.

Tại sao cô ấy lại dùng "you" mà không dùng "I"?

"Snag" có nghĩa là gì?

"Yo" có nghĩa là gì?

“Going around” trong câu này có nghĩa là gì?

Are "shut up" and "shut it" different? Is it both common to use?

"Makeshift" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "temporary" thay cho "makeshift" được không? Từ này có khác với từ "extraordinary" không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17