RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W15

"After" trong câu có nghĩa là gì?

Tại sao "if" lại được sử dụng trong câu? Đây không phải là câu điều kiện mà.

Tại sao anh ấy lại nói "Jackie and not Marilyn"?

RedKiwi đưa thêm ví dụ về cấu trúc "someone's in", "I'm in" giúp mình với nhé?

"Push yourself" có nghĩa là gì?

I will be heard vẫn không hiểu từ này dịch là tôi sẽ nói cho mọi người nghe vậy ạ

"Go" trong câu này có nghĩa là gì?

"Cuddle party" có nghĩa là gì?

"Walk the line" có nghĩa là gì? 😀

"Had a fit" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "very angry" hay "pissed off" (tức giận) không?

Có phải "it is" bị lược bỏ trong câu này không? Có vẻ như câu "Because it is critical thing..." là câu đúng ngữ pháp.

"Half-eaten" nghĩa là gì?

"Hysteria" có nghĩa là gì?

"Crissake" nghĩa là gì ạ?

What does 'come out' phrase refer?

"Keeping" có nghĩa là gì?

“Save it” trong câu này có nghĩa là gì?

"Be offended" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

What's "darn"?

"Plan on" có nghĩa là gì? "Plan on" có khác "plan" không?

"Sugar rush" có được sử dụng phổ biến không? Nó có nghĩa là gì?

Có phải tóc "flat-top" có liên quan đến việc bố cô ấy làm cho "marine corps" đúng không?

"Come up with" có nghĩa là gì?

"By the time" có nghĩa là gì?

Từ đầy đủ của 'slo-mo' là gì?

"Quite" trong câu này có nghĩa là gì?

"Hatcha" có nghĩa là gì?

"Entice" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "become" thay thế cho "be" không?

Câu này có đúng ngữ pháp không? Tôi có thể nói "Not only he has homered" được không?

Trong trường hợp này thì tôi có thể sử dụng "but the thing is"?

What does "even" mean here?

"Out of it" có nghĩa là gì?

"by then" nghĩa là gì ạ

" 'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"You mean it" nghĩa là gì ạ ?

Có phải "own" được dùng để phấn mạnh không?

"O" trong "o'clock" có nghĩa là gì? Nó có phải là từ viết tắt không?

Khi nào thì dùng “no offense”?

"Pack" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

What does "would" mean here?

"Task" và "mission" khác nhau như thế nào?

"Commonly-held" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao co ấy lại dùng "me" sau "lay"

"Set up" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "very" thay cho "piping" không? "Piping" có nghĩa là gì?

Có phải "bud" có nghĩa là bạn không?

Tôi có thể sử dụng "carried" thay cho "delivered" không? Hai từ này có cùng nghĩa không?

"Draw something closer" có nghĩa là gì?

"Go public" có nghĩa là gì?

What is "aisle"? Could you give some examples?

"You should not be meeting friends" và "You should not meet friends" có khác nhau không?

"Upsies" là gì?

"Stare at" và "look at" có giống nhau không?

"Cuddle" có nghĩa là gì?

"Stick in" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "a" trước tên người?

"what's up right here" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ được không?

Tại sao lại dùng "Am I ever" mà không dùng "I am ever"?

"Soft" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "lazy" không?

"Dick around" có nghĩa là gì?

"My lord" có nghĩa là gì?

Từ "see" có thể đứng sau từ "does" không?

"Get flatter" có nghĩa là gì?

Is "predicament" a general expression which is used on daily conversation?

"As is" có nghĩa là gì?

"Mother of God" nghĩa là gì ạ?

Tôi có phải thêm giới "on" đằng sau "focus" không?

"She was all" có nghĩa là gì?

What does "through" mean here?

"Hit" trong câu này có nghĩa là gì?

"Survive someone" có nghĩa là gì?

"Go through" trong câu này có nghĩa là gì?

"Cardio" trong câu này có nghĩa là gì?

"Be addicted to" có nghĩa là gì?

Tại sao là That’s definitely not mà không phải là That’s not definitely

"Hells" trong câu này có nghĩa là gì?

"Be forced to" có nghĩa là gì?

Tại sao họ lại nói anh ấy đang chết?

"Though" có nghĩa là gì?

"Take the chance" nghĩa là gì ạ?

"Take on" có nghĩa là gì?

"What" trong câu có nghĩa là gì?

"Mankind" có nghĩa là gì? "Mankind" và "human" khác nhau như thế nào?

"Have in common" có nghĩa là gì?

"Party animal" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "animal" trong các trường hợp khác không?

Tại sao lại dùng "over the past 10 years" mà không phải là "for the past 10 years"? Chúng khác nhau như thế nào?

Có phải người ở khu vực bờ biển phía Đông thật sự chú trọng niềm kiêu hãnh hơn tính cách không?

"A couple of" có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

"Goof" có nghĩa là gì?

Từ nào có thể thay thế cho "work"?

"Not bad" và "not half bad" khác nhau như thế nào?

“Be in love” có nghĩa là gì?

"Snog someone" có nghĩa là gì?

“Table something” có nghĩa là gì?

"Off" có nghĩa là gì? Nếu nói "wheel her to the delivery" thì nghĩa có khác không?

"Whozits and whatzits" có nghĩa là gì?

Tại sao lại là "can you be prepared" mà không phải là "you can be prepared"?

"Yet" trong câu có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

Câu "I will be a good husband" thì khác gì so với câu gốc?

"li'l birdie" là gì?

"Hard feelings" có nghĩa là gì?

Có phải từ "narcissism" chỉ dùng khi nói về dáng vẻ bề ngoài đúng không? Hay cả tính cách nữa?

What does "are you out there" meaning?

"Whopping" có nghĩa là gì?

"Fast lane" trong câu này có nghĩa là gì?

"White and black" có nghĩa gì khác không?

"Better off" có nghĩa là gì?

Có phải "video" chỉ video nói chung không? Vì ở nước tôi, "video" có nghĩa là VHS.

What does “smooth sailing” mean?

"End up being" trong câu này có nghĩa là gì? Câu "this will be your housewarming gift" thì có khác về nghĩa không?

"Stuffed crust" có nghĩa là gì? Có phải là vỏ bánh phô mai của pizza không?

Tôi có thể hiểu "what we waited for" là "something what we expected" không? Có phải "what we waited for" chỉ thời gian không?

"Risky" và "shaky" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể sử dụng "anyway" trong câu này được không?

"Expect to" và "expect from" khác nhau như thế nào?

"Widen" trong câu này có nghĩa là gì?

Why is "with" placed at the back? Could you give some similar examples?

"Absolutely" và "of course" khác nhau như thế nào?

"Put something down" có nghĩa là gì?

"Fashion" có nghĩa là gì?

Tại sao "that" lại được dùng ở đây?

"Add up" có nghĩa là gì?

"Brand new" có nghĩa là gì?

"Too far" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao "will" lại được sử dụng trong câu? Dù nó không thể hiện hành động trong tương lai?

Tại sao lại dùng "at" trước "what time"? Thứ tự đúng của câu là gì?

"y’all" có nghĩa là gì?

"Whatever" có thông dụng không? Khi nào thì sử dụng nó? RedKiwi cho mình thêm ví dụ nhé.

"Shove in" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "choose" thay cho "take" không?

"That's sweet" có nghĩa là gì? Có thể coi là "thank you" không?

"Go out" trong câu này có nghĩa là gì?

What is "gonna"?

"Crowded places" và "crowding places" có khác nhau không? Từ nào thông dụng hơn?

Tại sao anh ấy lại dùng "anything", mà không dùng "something"?

"Anyways" nghĩa là gì ạ? Từ này khác "anyway" như thế nào?

"Who" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi biết "bit" là động từ quá khứ của "bite". Nhưng trong câu này nó có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ về "better" được không? Có phải nó có nghĩa là "more" (hơn) không?

Tôi không biết cách sử dụng "how". Tôi có thể sử dụng "what" được không?

Chẳng phải những chú gấu đã ăn cả đĩa rồi sao? Tại sao anh ấy lại nói "half-eaten"?

What does "not done -ing" mean?

"Mind" và "care" có cùng sắc thái không? 🐶

"Necessities" có nghĩa là gì? Liệu tôi có phải luôn luôn dùng từ này dạng số nhiều không?

“Ace something” có nghĩa là gì?

Sử dụng "I guess" như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “after all”?

"Somethin' " có nghĩa là gì?

"Hand over" có nghĩa là gì?

"Leave it there" có nghĩa là gì?

Có phải "get" trong câu này có nghĩa là "understand" không?

"New York" và "New York City" có khác nhau không?

"Contribute to" và "contribute into" khác nhau như thế nào?

Dùng từ "travel" để chỉ việc đi làm có phổ biến không?

"Reppies" có nghĩa là gì? Từ này có được sử dụng phổ biến không?

RedKiwi có thể giải thích về tình huống này không? 😥 Tôi không hiểu.

Tại sao cô ấy lại dùng "you" mà không dùng "I"?

"Snag" có nghĩa là gì?

"Yo" có nghĩa là gì?

“Going around” trong câu này có nghĩa là gì?

Are "shut up" and "shut it" different? Is it both common to use?

Có phải "welcome" là từ ghép của "well" và "come" đúng không?

"Makeshift" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "temporary" thay cho "makeshift" được không? Từ này có khác với từ "extraordinary" không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.