RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W16

"Easy does it" có nghĩa là gì?

"Mind your p's and q's" có nghĩa là gì?

"Quite" trong câu này có nghĩa là gì?

"Hit the park" có nghĩa là gì?

"Go on" có nghĩa là gì?

Có phải "stay thin" có nghĩa là "stay healthy" không?

"Around" trong câu có nghĩa là gì? Tôi bỏ đi được không?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

Tại sao cậu ấy lại dùng "who is this guy" thay vì "who is he"? Sắc thái có khác nhau không? Khi nào thì gọi người khác là "guy"?

"Thang" có nghĩa là gì?

"Here's bottom line" có nghĩa là gì?

"Few decades" và "decades" khác nhau như thế nào?

"Run" và "jog" khác nhau như thế nào? Tại sao lại sử dụng "a" trước "run"?

"Chances are" trong câu này có nghĩa là gì?

"Loosen up" có nghĩa là gì?

"Overactive" có nghĩa là gì? Ngoài từ "imagination", tôi có thể sử dụng từ nào khác?

"Miss" trong câu này có nghĩa là gì?

Cụm từ "shoot low aim high" có thông dụng không?

Mình không dùng "as long as" có được không?

Tôi có thể dùng "she" thay cho "her" không?

Không phải nói "done at home" đúng hơn "done from home" sao?

"Take up the rear" có nghĩa là gì? "Plain-jane" có nghĩa là gì?

"Be made of" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "walking to door" thay cho "walking into door" không?

"Smack dab" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Be out in theaters" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "think it first" thay cho "think of it first" được không?

Đây có phải là câu mệnh lệnh không?

"A butt" và "a hip" khác nhau như thế nào?

Trong Anh - Mỹ phát âm "we're" thành "were" có phổ biến không?

“Stand for” có nghĩa là gì?

"Out loud" có nghĩa là gì?

"It's like" ở đầu câu có nghĩa là gì?

“Smooth as a city” có nghĩa là gì?

What does "look down" mean here?

"Of all" có nghĩa là gì?

"So as to" có nghĩa là gì?

"Stay behind" có nghĩa là gì?

"Rub against" có nghĩa là gì?

What does "indeed it is" mean here?

Có phải "could" lịch sự hơn "can" không? Tại sao anh ấy lại dùng "could?

"Drip off" có nghĩa là gì?

"Tears" ở dạng số nhiều có phổ biến không?

"Get up to" nghĩa là gì ạ?

What does "meant to" mean here?

"Holy moly" là gì?

Từ trái nghĩa với từ 'poor nerves' là từ gì?

Dịch từ "now that" như thế nào? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Khi nào thì sử dụng "I will be heard"?

"What's going on" và "What are you doing" khác nhau như thế nào?

"Reserve" và "corps" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dụng "call a meeting" được không? Nếu dùng trong làm việc, tôi có thể dùng cụm từ nào khác thay thế?

Tại sao anh ấy nói là "go dentist" mà không phải là "go to dentist"?

"Instead of" có nghĩa là gì?

"Start" và "start on" khác nhau như thế nào?

"Out" trong câu này có nghĩa là gì?

"Cut it" trong câu này có nghĩa là gì?

"Unspoken" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

"Went like this" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Get attached" có nghĩa là gì?

"Circumstance" và "situation" khác nhau như thế nào?

"Mad-beautiful" có nghĩa là gì?

“Lie through your teeth” có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Tại sao anh ấy nói "nowhere" mà không phải là "somewhere"? Hai từ này có khác nhau không?

"Bend" trong câu này có nghĩa là gì?

"The hell" trong câu này có nghĩa là gì?

Nếu tôi dùng "by a taxi" thì nghĩa có thay đổi không?

"Cracking up" có nghĩa là gì?

"Make a pledge" có nghĩa là gì?

"The other night" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"fall asleep" có nghĩa là gì?

Từ "in" sau "believe" có cần thiết không?

"Catastrophe" và "disaster" khác nhau như thế nào?

"Yam" là món gì? Người Mỹ có ăn "yam" vào lễ Tạ ơn không? Có phải nó giống khoai lang không?

"Which is why" có nghĩa là gì?

"Ain't" có nghĩa là gì?

"Tumble down" có nghĩa là gì?

"Fire and rescue" có nghĩa là gì?

"Settle out of court" có nghĩa là gì?

"Jolly + awkward" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

Tôi có thể thay "just" bằng "for no reason" không? Câu mới sẽ là "You can't take anyone for no reason."

Tại sao lại sử dụng "me" trong câu đầu tiên? Tôi có thể sử dụng "I" thay thế không?

"In unison" có nghĩa là gì?

Question tag có nghĩa là gì?

"Rock" trong câu này có nghĩa là gì? Từ này có được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày không?

Tôi chỉ nói "try" thôi có được không?

"Put sth down" và "put down sth" khác nhau như thế nào?

Từ "to" ở cuối câu có cần thiết không?

"Stall someone" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "how many are those" không?

Cụm từ "get off on the hurtin' " có được sử dụng thường xuyên không?

Tại sao lại có từ "your" ở đây? Bỏ từ "your" đi được không?

Tại sao lại có "to" sau "hold on"? Tôi nói "hold on my dream" có được không?

"Scarlet" trong câu này là gì?

Tại sao lại dùng "could", động từ quá khứ?

"Your kind" có nghĩa là gì?

What is “red rover”?

"Face" là động từ thì có nghĩa là gì?

"Outta" có nghĩa là gì?

Good heavens có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng từ "with"? Nếu bỏ từ "with" đi thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Từ đồng nghĩa với "baptism by fire" là gì?

"Audience" có nghĩa là gì?

"Ever" trong câu này có nghĩa là gì và sử dụng như thế nào?

"Hold on for dear life" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

"Thank god for that" có nghĩa là gì?

"Vice mommy" có nghĩa là gì? Có phải "vice" có nghĩa tiêu cực không?

Có phải "stay evil" có nghĩa là "being a bad person" không?

"Betcha" có nghĩa là gì?

What is the meaning of “be up to someone”?

"For now on" có nghĩa là gì? "For now on" và "from now on" có khác nhau không?

"Make adjustments" có nghĩa là gì?

"Weird" và "odd" khác nhau như thế nào?

"Modest" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng từ này?

"Get caught up in" có nghĩa là gì?

"Come true" có nghĩa là gì?

"Get something on one's mind" có nghĩa là gì?

"Get in on something" có nghĩa là gì?

"A vulnerable person" là ai?

“Pop-up” là gì?

"Following" có nghĩa là gì?

Từ "shadow" có thường xuyên được sử dụng dưới dạng số nhiều không?

"Stamp" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng phổ biến trong giao tiếp không?

Tại sao anh ấy lại nhắc đi nhắc lại "me"?

Tại sao "maketh" (dạng số ít) lại theo sau "manners" (chủ ngữ số nhiều)?

"Games" trong câu này có nghĩa là gì?

“Wanna” có nghĩa là gì?

“Break your heart” có nghĩa là gì?

"How come" có nghĩa là gì? Từ để hỏi này có được dùng nhiều không?

"Tell" là danh từ thì có nghĩa là gì?

What does "somehow" mean here? Also can I put this word anywhere in the sentence? Please give me some examples, too.

"Go out one's way" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "after all"?

Tôi có thể dùng 'dear' để xưng hô với ai?

"Be on time" có nghĩa là gì?

"Stand still" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "stay the same" không?

"Crowning away" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Any minute now" có nghĩa là gì?

"Report in" có nghĩa là gì? "Chips" là gì?

"Companion" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Another round" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng được?

What does "out of love" mean? Can I just say "lack of love" instead?

"I will have a little talk" và "I will talk a little." khác nhau như thế nào?

"Break out" có nghĩa là gì?

"Eat something right out of" có nghĩa là gì?

Có phải "any medical" là số nhiều không?

“Take something for granted” có nghĩa là gì?

"Spa music" có nghĩa là gì?

"Put up" có nghĩa là gì?

Có phải trong trường hợp này "hit" có nghĩa là "go to" không?

Từ "this" trong câu này chỉ cái gì, chỉ một người hay chỉ cái tên?

"Put 'em" có nghĩa là gì?

Nếu sử dụng "to" thay cho "into" thì nghĩa của câu có thay đổi không? Nó khác nhau như thế nào?

“Given the circumstances” có nghĩa là gì?

Có phải “water” trong câu là động từ không?

"Move on" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là quên đi thứ gì đó không?

"Lately" và "recently" khác nhau như thế nào?

Why is it not I am telling? How's it different?

Tại sao lại cần có từ "the" đằng trước "water"?

Ý nghĩa là "why don’t you ~?"

"Literally" có nghĩa là gì?

Is it common to use "what" to "she" which is a person?

"Stick in" và "shove in" có nghĩa là gì?

"Blowing up" có nghĩa là gì?

"Some company" trong câu này có nghĩa là gì?

"No" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao cô ấy lại nói "no" trong khi cô ấy đồng ý với câu hỏi?

Khi người bản ngữ nói "wink" có phải là họ thật sự nháy mắt không? Hay nó có nghĩa khác?

Where did the word "rub" originate from?

"Tie" có nghĩa là gì?

Dùng "awake" hay "up" tự nhiên hơn? Hai từ này có khác nhau không?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"Get antsy" có thường được sử dụng cho người lớn không?

What does “getting up there” mean? What does "there" refer to here? and how to use this kind of expression?

"Late-night snack" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "story" thay cho "tale" không? Tại sao cô ấy lại nói "tale"?

"Guess" trong câu này có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

What does "dang it" mean? Is it commonly used?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"I'd" là chữ viết tắt của chữ gì?

What does "embark on" mean?

Cấu trúc “be born + adjective” có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "a" trong câu này? "A" có cần thiết trong câu không?

When can I use the word "odyssey"? And could you give some synonym for this word?

"Burning through" có nghĩa là gì?

How do I use "up for"? Please explain me the meaning and give me some examples.

"Time’s up" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.