• Tiếng Việt

Question List of W16

"Easy does it" có nghĩa là gì?

"Mind your p's and q's" có nghĩa là gì?

"Quite" trong câu này có nghĩa là gì?

"Hit the park" có nghĩa là gì?

"Go on" có nghĩa là gì?

Có phải "stay thin" có nghĩa là "stay healthy" không?

"Around" trong câu có nghĩa là gì? Tôi bỏ đi được không?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

Tại sao cậu ấy lại dùng "who is this guy" thay vì "who is he"? Sắc thái có khác nhau không? Khi nào thì gọi người khác là "guy"?

"Thang" có nghĩa là gì?

"Here's bottom line" có nghĩa là gì?

"Few decades" và "decades" khác nhau như thế nào?

"Run" và "jog" khác nhau như thế nào? Tại sao lại sử dụng "a" trước "run"?

"Loosen up" có nghĩa là gì?

"Overactive" có nghĩa là gì? Ngoài từ "imagination", tôi có thể sử dụng từ nào khác?

"Miss" trong câu này có nghĩa là gì?

Cụm từ "shoot low aim high" có thông dụng không?

Mình không dùng "as long as" có được không?

Tôi có thể dùng "she" thay cho "her" không?

Không phải nói "done at home" đúng hơn "done from home" sao?

"Take up the rear" có nghĩa là gì? "Plain-jane" có nghĩa là gì?

"Be made of" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "walking to door" thay cho "walking into door" không?

"Smack dab" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Be out in theaters" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "think it first" thay cho "think of it first" được không?

Đây có phải là câu mệnh lệnh không?

"A butt" và "a hip" khác nhau như thế nào?

Trong Anh - Mỹ phát âm "we're" thành "were" có phổ biến không?

“Stand for” có nghĩa là gì?

"Out loud" có nghĩa là gì?

"It's like" ở đầu câu có nghĩa là gì?

“Smooth as a city” có nghĩa là gì?

What does "look down" mean here?

"Of all" có nghĩa là gì?

"So as to" có nghĩa là gì?

"Stay behind" có nghĩa là gì?

"Rub against" có nghĩa là gì?

What does "indeed it is" mean here?

Có phải "could" lịch sự hơn "can" không? Tại sao anh ấy lại dùng "could?

"Drip off" có nghĩa là gì?

"Tears" ở dạng số nhiều có phổ biến không?

"Get up to" nghĩa là gì ạ?

What does "meant to" mean here?

"Holy moly" là gì?

Từ trái nghĩa với từ 'poor nerves' là từ gì?

Dịch từ "now that" như thế nào? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Khi nào thì sử dụng "I will be heard"?

What's the difference between "What's going on" and "What are you doing"?

"Reserve" và "corps" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dụng "call a meeting" được không? Nếu dùng trong làm việc, tôi có thể dùng cụm từ nào khác thay thế?

Tại sao anh ấy nói là "go dentist" mà không phải là "go to dentist"?

"Instead of" có nghĩa là gì?

"Start" và "start on" khác nhau như thế nào?

"Out" trong câu này có nghĩa là gì?

"Cut it" trong câu này có nghĩa là gì?

"Unspoken" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

"Went like this" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Get attached" có nghĩa là gì?

"Circumstance" và "situation" khác nhau như thế nào?

"Mad-beautiful" có nghĩa là gì?

“Lie through your teeth” có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Tại sao anh ấy nói "nowhere" mà không phải là "somewhere"? Hai từ này có khác nhau không?

"Bend" trong câu này có nghĩa là gì?

"The hell" trong câu này có nghĩa là gì?

Nếu tôi dùng "by a taxi" thì nghĩa có thay đổi không?

"Cracking up" có nghĩa là gì?

"Make a pledge" có nghĩa là gì?

"The other night" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"fall asleep" có nghĩa là gì?

Từ "in" sau "believe" có cần thiết không?

"Catastrophe" và "disaster" khác nhau như thế nào?

"Yam" là món gì? Người Mỹ có ăn "yam" vào lễ Tạ ơn không? Có phải nó giống khoai lang không?

"Which is why" có nghĩa là gì?

"Ain't" có nghĩa là gì?

"Tumble down" có nghĩa là gì?

"Fire and rescue" có nghĩa là gì?

"Settle out of court" có nghĩa là gì?

"Jolly + awkward" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

Tôi có thể thay "just" bằng "for no reason" không? Câu mới sẽ là "You can't take anyone for no reason."

Tại sao lại sử dụng "me" trong câu đầu tiên? Tôi có thể sử dụng "I" thay thế không?

"In unison" có nghĩa là gì?

Question tag có nghĩa là gì?

"Rock" trong câu này có nghĩa là gì? Từ này có được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày không?

Tôi chỉ nói "try" thôi có được không?

"Put sth down" và "put down sth" khác nhau như thế nào?

Từ "to" ở cuối câu có cần thiết không?

"Stall someone" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "how many are those" không?

Cụm từ "get off on the hurtin' " có được sử dụng thường xuyên không?

Tại sao lại có từ "your" ở đây? Bỏ từ "your" đi được không?

Tại sao lại có "to" sau "hold on"? Tôi nói "hold on my dream" có được không?

"Scarlet" trong câu này là gì?

Tại sao lại dùng "could", động từ quá khứ?

"Your kind" có nghĩa là gì?

What is “red rover”?

"Face" là động từ thì có nghĩa là gì?

"Outta" có nghĩa là gì?

Good heavens có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng từ "with"? Nếu bỏ từ "with" đi thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Từ đồng nghĩa với "baptism by fire" là gì?

"Audience" có nghĩa là gì?

"Ever" trong câu này có nghĩa là gì và sử dụng như thế nào?

"Hold on for dear life" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

"Thank god for that" có nghĩa là gì?

"Vice mommy" có nghĩa là gì? Có phải "vice" có nghĩa tiêu cực không?

Có phải "stay evil" có nghĩa là "being a bad person" không?

"Betcha" có nghĩa là gì?

What is the meaning of “be up to someone”?

"For now on" có nghĩa là gì? "For now on" và "from now on" có khác nhau không?

"Make adjustments" có nghĩa là gì?

"Weird" và "odd" khác nhau như thế nào?

"Modest" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng từ này?

"Get caught up in" có nghĩa là gì?

"Come true" có nghĩa là gì?

"Get something on one's mind" có nghĩa là gì?

"Get in on something" có nghĩa là gì?

"A vulnerable person" là ai?

“Pop-up” là gì?

"Following" có nghĩa là gì?

Từ "shadow" có thường xuyên được sử dụng dưới dạng số nhiều không?

"Stamp" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng phổ biến trong giao tiếp không?

Tại sao anh ấy lại nhắc đi nhắc lại "me"?

Tại sao "maketh" (dạng số ít) lại theo sau "manners" (chủ ngữ số nhiều)?

"Games" trong câu này có nghĩa là gì?

“Wanna” có nghĩa là gì?

“Break your heart” có nghĩa là gì?

"How come" có nghĩa là gì? Từ để hỏi này có được dùng nhiều không?

"Tell" là danh từ thì có nghĩa là gì?

What does "somehow" mean here? Also can I put this word anywhere in the sentence? Please give me some examples, too.

What does "go out one's way" mean?

Tôi có thể dùng 'dear' để xưng hô với ai?

"Be on time" có nghĩa là gì?

"Stand still" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "stay the same" không?

"Crowning away" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Any minute now" có nghĩa là gì?

"Report in" có nghĩa là gì? "Chips" là gì?

"Companion" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Another round" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng được?

What does "out of love" mean? Can I just say "lack of love" instead?

"I will have a little talk" và "I will talk a little." khác nhau như thế nào?

"Break out" có nghĩa là gì?

"Eat something right out of" có nghĩa là gì?

Có phải "any medical" là số nhiều không?

“Take something for granted” có nghĩa là gì?

"Spa music" có nghĩa là gì?

"Put up" có nghĩa là gì?

Có phải trong trường hợp này "hit" có nghĩa là "go to" không?

Từ "this" trong câu này chỉ cái gì, chỉ một người hay chỉ cái tên?

"Put 'em" có nghĩa là gì?

Nếu sử dụng "to" thay cho "into" thì nghĩa của câu có thay đổi không? Nó khác nhau như thế nào?

“Given the circumstances” có nghĩa là gì?

Có phải “water” trong câu là động từ không?

"Move on" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là quên đi thứ gì đó không?

"Lately" và "recently" khác nhau như thế nào?

Why is it not I am telling? How's it different?

Tại sao lại cần có từ "the" đằng trước "water"?

Ý nghĩa là "why don’t you ~?"

"Literally" có nghĩa là gì?

Is it common to use "what" to "she" which is a person?

"Stick in" và "shove in" có nghĩa là gì?

"Blowing up" có nghĩa là gì?

"Some company" trong câu này có nghĩa là gì?

"No" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao cô ấy lại nói "no" trong khi cô ấy đồng ý với câu hỏi?

Khi người bản ngữ nói "wink" có phải là họ thật sự nháy mắt không? Hay nó có nghĩa khác?

Where did the word "rub" originate from?

"Tie" có nghĩa là gì?

Dùng "awake" hay "up" tự nhiên hơn? Hai từ này có khác nhau không?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"Get antsy" có thường được sử dụng cho người lớn không?

What does “getting up there” mean? What does "there" refer to here? and how to use this kind of expression?

"Late-night snack" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "story" thay cho "tale" không? Tại sao cô ấy lại nói "tale"?

"Guess" trong câu này có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

What does "dang it" mean? Is it commonly used?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"I'd" là chữ viết tắt của chữ gì?

What does "embark on" mean?

Cấu trúc “be born + adjective” có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "a" trong câu này? "A" có cần thiết trong câu không?

When can I use the word "odyssey"? And could you give some synonym for this word?

"Burning through" có nghĩa là gì?

How do I use "up for"? Please explain me the meaning and give me some examples.

"Time’s up" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07
 • person
  おちょぼ口武雄
  starstarstarstarstar
  ディクテーション用アプリでこれほど優れたものは他にないと思う。 フリー登録でも1時間ごとに10分は利用できるので、一本聞き取りを行うのにちょうどいい。 上級者はシャドウイング用にも ・・・
  2020-09-04