• Tiếng Việt

Question List of W16

"Easy does it" có nghĩa là gì?

"Mind your p's and q's" có nghĩa là gì?

"Quite" trong câu này có nghĩa là gì?

"Hit the park" có nghĩa là gì?

"Go on" có nghĩa là gì?

Có phải "stay thin" có nghĩa là "stay healthy" không?

"Around" trong câu có nghĩa là gì? Tôi bỏ đi được không?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

Tại sao cậu ấy lại dùng "who is this guy" thay vì "who is he"? Sắc thái có khác nhau không? Khi nào thì gọi người khác là "guy"?

"Thang" có nghĩa là gì?

"Here's bottom line" có nghĩa là gì?

"Few decades" và "decades" khác nhau như thế nào?

"Run" và "jog" khác nhau như thế nào? Tại sao lại sử dụng "a" trước "run"?

"Loosen up" có nghĩa là gì?

"Overactive" có nghĩa là gì? Ngoài từ "imagination", tôi có thể sử dụng từ nào khác?

"Miss" trong câu này có nghĩa là gì?

Cụm từ "shoot low aim high" có thông dụng không?

Mình không dùng "as long as" có được không?

Tôi có thể dùng "she" thay cho "her" không?

Không phải nói "done at home" đúng hơn "done from home" sao?

"Take up the rear" có nghĩa là gì? "Plain-jane" có nghĩa là gì?

"Be made of" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "walking to door" thay cho "walking into door" không?

"Smack dab" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Be out in theaters" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "think it first" thay cho "think of it first" được không?

Đây có phải là câu mệnh lệnh không?

"A butt" và "a hip" khác nhau như thế nào?

Trong Anh - Mỹ phát âm "we're" thành "were" có phổ biến không?

“Stand for” có nghĩa là gì?

"Out loud" có nghĩa là gì?

"It's like" ở đầu câu có nghĩa là gì?

“Smooth as a city” có nghĩa là gì?

What does "look down" mean here?

"Of all" có nghĩa là gì?

"So as to" có nghĩa là gì?

"Stay behind" có nghĩa là gì?

"Rub against" có nghĩa là gì?

What does "indeed it is" mean here?

Có phải "could" lịch sự hơn "can" không? Tại sao anh ấy lại dùng "could?

"Drip off" có nghĩa là gì?

"Tears" ở dạng số nhiều có phổ biến không?

"Get up to" nghĩa là gì ạ?

What does "meant to" mean here?

"Holy moly" là gì?

Từ trái nghĩa với từ 'poor nerves' là từ gì?

Dịch từ "now that" như thế nào? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Khi nào thì sử dụng "I will be heard"?

What's the difference between "What's going on" and "What are you doing"?

"Reserve" và "corps" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dụng "call a meeting" được không? Nếu dùng trong làm việc, tôi có thể dùng cụm từ nào khác thay thế?

Tại sao anh ấy nói là "go dentist" mà không phải là "go to dentist"?

"Instead of" có nghĩa là gì?

"Start" và "start on" khác nhau như thế nào?

"Out" trong câu này có nghĩa là gì?

"Cut it" trong câu này có nghĩa là gì?

"Unspoken" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

"Went like this" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Get attached" có nghĩa là gì?

"Circumstance" và "situation" khác nhau như thế nào?

"Mad-beautiful" có nghĩa là gì?

“Lie through your teeth” có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Tại sao anh ấy nói "nowhere" mà không phải là "somewhere"? Hai từ này có khác nhau không?

"Bend" trong câu này có nghĩa là gì?

"The hell" trong câu này có nghĩa là gì?

Nếu tôi dùng "by a taxi" thì nghĩa có thay đổi không?

"Cracking up" có nghĩa là gì?

"Make a pledge" có nghĩa là gì?

"The other night" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"fall asleep" có nghĩa là gì?

Từ "in" sau "believe" có cần thiết không?

"Catastrophe" và "disaster" khác nhau như thế nào?

"Yam" là món gì? Người Mỹ có ăn "yam" vào lễ Tạ ơn không? Có phải nó giống khoai lang không?

"Which is why" có nghĩa là gì?

"Ain't" có nghĩa là gì?

"Tumble down" có nghĩa là gì?

"Fire and rescue" có nghĩa là gì?

"Settle out of court" có nghĩa là gì?

"Jolly + awkward" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

Tôi có thể thay "just" bằng "for no reason" không? Câu mới sẽ là "You can't take anyone for no reason."

Tại sao lại sử dụng "me" trong câu đầu tiên? Tôi có thể sử dụng "I" thay thế không?

"In unison" có nghĩa là gì?

Question tag có nghĩa là gì?

"Rock" trong câu này có nghĩa là gì? Từ này có được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày không?

Tôi chỉ nói "try" thôi có được không?

"Put sth down" và "put down sth" khác nhau như thế nào?

Từ "to" ở cuối câu có cần thiết không?

"Stall someone" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "how many are those" không?

Cụm từ "get off on the hurtin' " có được sử dụng thường xuyên không?

Tại sao lại có từ "your" ở đây? Bỏ từ "your" đi được không?

Tại sao lại có "to" sau "hold on"? Tôi nói "hold on my dream" có được không?

"Scarlet" trong câu này là gì?

Tại sao lại dùng "could", động từ quá khứ?

"Your kind" có nghĩa là gì?

What is “red rover”?

"Face" là động từ thì có nghĩa là gì?

"Outta" có nghĩa là gì?

Good heavens có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng từ "with"? Nếu bỏ từ "with" đi thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Từ đồng nghĩa với "baptism by fire" là gì?

"Audience" có nghĩa là gì?

"Ever" trong câu này có nghĩa là gì và sử dụng như thế nào?

"Hold on for dear life" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

"Thank god for that" có nghĩa là gì?

"Vice mommy" có nghĩa là gì? Có phải "vice" có nghĩa tiêu cực không?

Có phải "stay evil" có nghĩa là "being a bad person" không?

"Betcha" có nghĩa là gì?

What is the meaning of “be up to someone”?

"For now on" có nghĩa là gì? "For now on" và "from now on" có khác nhau không?

"Make adjustments" có nghĩa là gì?

"Weird" và "odd" khác nhau như thế nào?

"Modest" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng từ này?

"Get caught up in" có nghĩa là gì?

"Come true" có nghĩa là gì?

"Get something on one's mind" có nghĩa là gì?

"Get in on something" có nghĩa là gì?

"A vulnerable person" là ai?

“Pop-up” là gì?

"Following" có nghĩa là gì?

Từ "shadow" có thường xuyên được sử dụng dưới dạng số nhiều không?

"Stamp" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng phổ biến trong giao tiếp không?

Tại sao anh ấy lại nhắc đi nhắc lại "me"?

Tại sao "maketh" (dạng số ít) lại theo sau "manners" (chủ ngữ số nhiều)?

"Games" trong câu này có nghĩa là gì?

“Wanna” có nghĩa là gì?

“Break your heart” có nghĩa là gì?

"How come" có nghĩa là gì? Từ để hỏi này có được dùng nhiều không?

"Tell" là danh từ thì có nghĩa là gì?

What does "somehow" mean here? Also can I put this word anywhere in the sentence? Please give me some examples, too.

What does "go out one's way" mean?

Tôi có thể dùng 'dear' để xưng hô với ai?

"Be on time" có nghĩa là gì?

"Stand still" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "stay the same" không?

"Crowning away" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Any minute now" có nghĩa là gì?

"Report in" có nghĩa là gì? "Chips" là gì?

"Companion" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Another round" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng được?

What does "out of love" mean? Can I just say "lack of love" instead?

"I will have a little talk" và "I will talk a little." khác nhau như thế nào?

"Break out" có nghĩa là gì?

"Eat something right out of" có nghĩa là gì?

Có phải "any medical" là số nhiều không?

“Take something for granted” có nghĩa là gì?

"Spa music" có nghĩa là gì?

"Put up" có nghĩa là gì?

Có phải trong trường hợp này "hit" có nghĩa là "go to" không?

Từ "this" trong câu này chỉ cái gì, chỉ một người hay chỉ cái tên?

"Put 'em" có nghĩa là gì?

Nếu sử dụng "to" thay cho "into" thì nghĩa của câu có thay đổi không? Nó khác nhau như thế nào?

“Given the circumstances” có nghĩa là gì?

Có phải “water” trong câu là động từ không?

"Move on" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là quên đi thứ gì đó không?

"Lately" và "recently" khác nhau như thế nào?

Why is it not I am telling? How's it different?

Tại sao lại cần có từ "the" đằng trước "water"?

Ý nghĩa là "why don’t you ~?"

"Literally" có nghĩa là gì?

Is it common to use "what" to "she" which is a person?

"Stick in" và "shove in" có nghĩa là gì?

"Blowing up" có nghĩa là gì?

"Some company" trong câu này có nghĩa là gì?

"No" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao cô ấy lại nói "no" trong khi cô ấy đồng ý với câu hỏi?

Khi người bản ngữ nói "wink" có phải là họ thật sự nháy mắt không? Hay nó có nghĩa khác?

Where did the word "rub" originate from?

"Tie" có nghĩa là gì?

Dùng "awake" hay "up" tự nhiên hơn? Hai từ này có khác nhau không?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"Get antsy" có thường được sử dụng cho người lớn không?

What does “getting up there” mean? What does "there" refer to here? and how to use this kind of expression?

"Late-night snack" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "story" thay cho "tale" không? Tại sao cô ấy lại nói "tale"?

"Guess" trong câu này có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

What does "dang it" mean? Is it commonly used?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"I'd" là chữ viết tắt của chữ gì?

What does "embark on" mean?

Cấu trúc “be born + adjective” có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "a" trong câu này? "A" có cần thiết trong câu không?

When can I use the word "odyssey"? And could you give some synonym for this word?

"Burning through" có nghĩa là gì?

How do I use "up for"? Please explain me the meaning and give me some examples.

"Time’s up" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24