redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W17

"Director" và "producer" trong lĩnh vực làm phim khác nhau như thế nào?

"Reach someone" có nghĩa là gì?

What does "even" mean here?

Tôi hiểu "mainland" là khu vực đất liền. Vậy khu vực tách biệt với "mainland" thì gọi là gì?

“Something of value” có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là “something valuable” không?

Cách gọi người Mỹ là "fellow" có phổ biến không?

Tôi thường thấy người lính nhận huân chương danh dự "Congressional Medal of Honor", nhưng có phải chỉ có người làm trong quân đội mới được nhận huân chương này không?

"At the height of" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Có phải sau "I had to" có từ đã bị lược bỏ hay chưa?

“Go viral” có nghĩa là gì?

“A deal is a deal“ có nghĩa là gì?

Tôi biết là đặt tên cho con rất quan trọng. Nhưng liệu có tên nào mà ta không được tên cho con không?

"Let somebody in" có nghĩa là gì?

Dùng từ "won't" thay cho "wouldn't" có được không?

"Raise eyebrows" trong trường hợp này có nghĩa là gì, ngạc nhiên hay bị xúc phạm?

"Of + ing" có nghĩa là gì?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

Nếu người vợ có địa vị cao hơn trong hoàng gia, như Nữ Hoàng Victoria, thì người chồng có thay đổi họ theo họ của vợ không?

Có phải "in under" có nghĩa là "within" đúng không?

Tôi có thể dùng "believe" thay cho "understand" được không?

Trong câu này, có phải nhịp trống khiến trái tim đập không? "Echo" trong câu này có nghĩa là gì?

Why did he say "get to the coconut", not "get the coconut"?

"Cooler" trong câu này có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Pluck" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó là một phép ẩn dụ không?

"Dating his own butt" có nghĩa là gì?

Tôi cho rằng từ "tip" cũng có nghĩa là "a small fee for service employees" (tiền boa, tiền hoa hồng). Ở Mỹ, hoạt động này có bắt buộc không?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ sử dụng từ "observe" được không?

"Obligation" và "duty" khác nhau như thế nào?

"Puppet" và "doll" khác nhau như thế nào?

"Fast forward" có nghĩa là gì?

"Buzz" có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

Vì cả hai từ này đều có nghĩa là câu chuyện không có thật, vậy tôi có thể dùng "fiction" thay cho "novel" được không?

"I always carry a scarf" và "I'm always carrying a scarf" có khác nhau về nghĩa không?

"Get to" trong câu này có nghĩa là gì?

"Step up" có nghĩa là gì?

"With" trong câu này có nghĩa là gì?

"Go" và "go down" khác nhau như thế nào?

Có phải "a bunch of" trang trọng hơn "a lot of" không?

"Polynesians" là ai?

Có từ nào khác có thể thay thế cho từ "tip" không?

"y'all's" có nghĩa là gì?

"At the same time" có nghĩa là gì?

Có phải "affinity" luôn là danh từ đếm được đúng không?

"Aerial ladder" là gì?

Có phải "fuzz" có nghĩa là "police" (cảnh sát) không?

Sự khác nhau giữa "make" và "maketh"?

Tôi có thể sử dụng "take a photo" thay cho "get a pitcture of sth" được không?

Sử dụng câu hỏi "why not?" như thế nào? Cách sử dụng này có phổ biến không?

"Airmax Chamber" có nghĩa là gì?

Có vẻ như từ "first-amendment" không được dùng nhiều với vai trò là động từ. Có phải nó có nghĩa là "Don't explain about the first-amendment to me" đúng không?

"Let it sink in" có nghĩa là gì?

Sử dụng "on top of that" như thế nào?

"Dean" có nghĩa là gì? Có phải đó là "superintendent" - giám thị đúng không?

"Won't" là viết tắt của từ nào?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

"Maiden" có nghĩa là gì? Nó có liên quan đến từ "maid" không?

Tôi có thể nói "facing burglary charges" sau "he" được không? Câu sẽ là "as he facing burglary charges appeared before her."

Trong trường hợp cụ thể nào thì tôi có thể sử dụng "affirmative"?

Tại sao anh ấy nói "blonde" là điều không tốt?

"Mo" là gì? Có phải là người không?

"Around" trong câu này có nghĩa là gì?

"Kind of" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải "like as" là thành ngữ đúng không?

Có phải "comfy" là viết tắt của "comfortable" không? Cách diễn đạt này có phổ biến không?

Có phải "sing at the top of both our lungs" là thành ngữ không?

Does "situation" mean problem?

Tại sao cậu ấy lại nói "you" để chỉ chính cậu ấy?

Đây có phải là cách nói mỉa mai không?

"Head" trong câu này có nghĩa là gì?

"That's how it's gonna be" có nghĩa là gì? RedKiwi có thể giải thích cho tôi được không?

"Spelling tips" có nghĩa là gì?

Cũng tương tự như tàu, gọi đất là giới tính nữ có phổ biến không? Và tại sao lại vậy?

Vì chỉ có mỗi một người đứng đầu, không phải dùng mạo từ "the" thay cho "a" mới đúng sao?

RedKiwi đưa thêm ví dụ sử dụng từ “deceivingly” để tôi hiểu từ này hơn với nhé.

Phân biệt phát âm "he's" và "his" như thế nào?

"Containment" có nghĩa là gì?

Gọi người khác là "shorty" có thông dụng không?

"Hit" trong câu này có nghĩa là gì?

"Unfortunate consequences" chỉ cái gì? Có phải là án tử hình? Hay phạt lưu vong không?

Họ cạn kiệt cái gì? Tinh thần hay vật chất?

Tôi có thể sử dụng "be not good with" với từ khác không?

Có phải "stomach" trong câu này có nghĩa là "gut" không?

Từ "admit" có thể đứng sau từ "do" không?

Tại sao cậu ấy lại nói "hot dog"? Có phải là phép ẩn dụ gì không?

Có vẻ như "pound for pound" được sử dụng trong thể thao chiến đấu?

RedKiwi có thể giải thích thêm giúp mình về cụm từ "whole other bag" được không?

Có phải "Lords" có nghĩa là Lãnh chúa không?

"Crushing it" có nghĩa là gì?

"Thank you" và "that's sweet" có khác nhau không?

"Convoluted" có nghĩa là gì?

Có phải "bar mitzvah" là tên lễ kỷ niệm tuổi trưởng thành ở Judaism không?

"Hard-core" trong câu này có nghĩa là gì?

"Pack light" có nghĩa là gì?

Who does "you" refer to here? What kind of expression is it?

Có thể nói rằng make nonsense được không ?

“Catch a break” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng “don’t make mistake” thay cho “make no mistake” không?

"like" nghĩa là gì?

"Exhibit" có nghĩa là gì?

Nếu nói "It's like a bird" thì nghĩa có khác không?

"Kickin' it" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "hanging over" hay "drop by" không?

"Vogue" là gì?

What is the meaning of "Great" here?

Tại sao lại sử dụng "you" mà không phải là "I"?

"Set sail" có nghĩa là gì"? "Set sail up" có phải là một cụm từ không?

Tôi có thể sử dụng "hand in" thay cho "pitch in" không?

Không phải dùng "him" trong câu này mới đúng sao?

Tại sao Phoebe lại nói câu này?

Giống như "Royal Navy" hay "Royal Air Force", có phải từ "Royal" chỉ một tổ chức được gia đình Hoàng gia điều hành đúng không?

Tôi có thể dùng "of" thay cho "about" trong câu này được không?

Cấu trúc ngữ pháp của cụm từ "dig me a hole" là như thế nào?

"The bag lady" có nghĩa là gì?

"Munshi" là ai?

Có vẻ từ "gut" có nhiều nghĩa khác nhau. Trong câu này nó có nghĩa là gì?

"Be thankful for" có nghĩa là gì?

Có phải ở Mỹ, môn hình học (geometry class) tách biệt với môn toán (math classes) đúng không?

"Take off" trong câu này có nghĩa là gì?

"Something looks wicked" có nghĩa là gì?

"Pocanos" và "Flipper" là gì?

"Break" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "a chance" (cơ hội) không? Nghĩa này có thông dụng không?

What does "we’re getting it right" mean? and what does "it" refer to?

"Dead" trong câu này có nghĩa là gì?

"Saving grace" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

"It's going down" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "we'll start a fight" không?

Stephen Fry là ai?

RedKiwi viết lại câu này giúp mình với? Câu của mình là “Do you have any other thing to appeal?"

"Fella" có nghĩa là gì?

"Good at directions" và "good with directions" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng "sucked" thì quá khứ đơn? Có phải nó là câu giả định không?

"Doing" trong câu này có nghĩa là gì?

"Go into cold" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

Câu "Every rule I had you breakin'" có đúng ngữ pháp không?

Có phải nhiều tên gọi tiếng Anh bắt nguồn từ Kinh thánh đúng không?

"Get over with" có nghĩa là gì? Tại sao lại đặt "this thing" ở giữa câu?

What is the difference between "flock" and "dress"?

"Lay something on you" có nghĩa là gì?

Có phải "sister" có nghĩa là chị hoặc em gái ruột không? Phân biệt như thế nào? Tại sao ở đây lại dịch là chị gái?

"Write a lot" và "write prolifically" có nghĩa giống nhau không ạ?

Từ "ass" trong câu này có nghĩa là gì? Cách sử dụng này của nó có thông dụng không?

Từ "nigh" trong câu này có nghĩa là gì? Nó là tính từ hay trạng từ? Và từ "on" có vẻ như không cần thiết không câu này phải không?

Khi được phong tước hiệp sĩ, có phải bạn mặc định trở thành quý tộc đúng không?

Có phải từ "is" được bỏ đi sau "Ice Bear" không? Không phải như vậy là sai ngữ pháp sao?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

"Ever" trong câu này có nghĩa là gì?

"Time share" có nghĩa là gì?

"Seen and heard" có thông dụng không?

Tôi hiểu từ "pinpoint" có nghĩa là chỉ vào một vật cụ thể. Tuy nhiên, từ này có nguồn gốc gì không?

"op-ed" có nghĩa là gì? Có phải là "opening and ending" không?

"In labor" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "occasionally" thay cho "frequently" được không?

"Freezing cold" có nghĩa là gì?

"Major" trong câu này có nghĩa là gì?

"None other than" có nghĩa là gì?

"Void" có nghĩa là gì?

Có phải "Crossfire" là tên của chương trình đúng không?

"Fit right in" có nghĩa là gì? Chỉ nói "fit in" có được không?

"Get" trong câu này có nghĩa là gì?

“Far along” có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Tôi có thể dùng "operation" thay cho "surgery" được không?

Khi nào thì tôi có thể dùng “don’t get me wrong”?

So "get through" means "peel" something. Is this a general expression?

Tôi biết là có tổng cộng 5 đại dương, bao gồm Thái Bình Dương. RedKiwi có thể giới thiệu nguồn gốc tên của chúng được không?

"Strand" trong câu này có nghĩa là gì?

“To make one's point" có nghĩa là gì?

Từ "dude" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này cho người lớn tuổi hơn không?

"Idea" và "inspiration" khác nhau như thế nào?

"Consultant" và "advisor" khác nhau như thế nào?

"Halo" có nghĩa là gì?

Dạ cho hỏi fuss about nothing , e chưa hiểu câu này cho lắm

Có phải "break" cũng có nghĩa là "chance"?

“Trust” và “believe” có giống nhau không?

Joe Joe có phải là tên thật không?

"Cozy" có nghĩa là gì?

"Sea", "ocean" và "marine" khác nhau như thế nào?

"break down" có nghĩa là gì?

Trong câu này, anh ấy nói "you have to try" hai lần, có phải anh ấy cần động viên mình đúng không?

"Shore" vaf "coastline" khác nhau như thế nào?

What does “word on sth” mean?

What does "Just represent" mean here?

"Give this to her" và "give her this" khác nhau như thế nào?

Why is it "this" not "he" even though she is talking about the person?

"Longer" và "wider" khác nhau như thế nào? Hai từ này có dùng thay thế được cho nhau trong trường hợp này không?

"So far" trong câu này có nghĩa là gì?

"In this light" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "in this moment" không?

What does "taffy" mean? Is it a common word?

"Daily routine" có nghĩa là gì?

What does "ma'am" mean?

Tại sao cô ấy lại so sánh các nhân vật với Dorothy ở xứ Oz?

"Parody" và "homage" khác nhau như thế nào?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"Wet himself" có nghĩa là gì?

Is "not only does it have" used because of the emphasis?

Câu này có nghĩa là gì?

"Be super chill" có nghĩa là gì?

"Pretty old" và "very old" khác nhau như thế nào? Tại sao cô ấy lại dùng "pretty" mà không dùng "very"?

"File down something" có nghĩa là gì?

"High camp" có nghĩa là gì?

"Appointment" và "reservation" khác nhau như thế nào?

"Step up" trong câu này có nghĩa là gì?

"Feel" trong câu này có nghĩa là gì?

"Play around with" có nghĩa là gì?

"Day off" và "vacation" khác nhau như thế nào?

"Roll" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi sử dụng từ này được?

Tại sao chỉ sử dụng "in case" mà không sử dụng "in case of"?

Tại sao cô ấy lại dùng "stuffed animal" mà không phải là "doll"? Cách diễn đạt này có thông dụng không?

Tại sao anh ấy lại dùng "find" mà không dùng "see"?

Tại sao lại gọi mạng xã hội là "platform"?

Tại sao từ "punch" lại được sử dụng trong câu này?

"Put-in" có nghĩa là gì?

"Homey" có thông dụng không?

Tôi có thể nói "unique" thay cho "special" được không?

"Dime" trong câu này có nghĩa là gì?

"Closed set" trong câu này có nghĩa là gì?

"Crack open" có nghĩa là gì?

"Congressional Medal of Honor" là gì?

"Roll with something" nghĩa là gì ạ?

"Make yourself a brand" có nghĩa là gì?

"I dare you" có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng nó?

"Corollary" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "consequence" để thay thế không?

RedKiwi đưa thêm ví dụ về cụm "off the deep end" giúp mình với nhé. Và nó có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "pack light" là gì?

“Time for your idea” ở đây có nghĩa là gì vậy ạ?

What does "as to" mean?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"The shallow" có nghĩa là gì?

"Run" và "run around" khác nhau như thế nào?

Có phải "You know what" có nghĩa là "that's enough" không?

"Your bark is much worse than your bite" có nghĩa là gì?

"Might" và "may" khác nhau như thế nào?

Tùy thuộc vào tình huống, có phải "defend" có nghĩa tương tự như "fight for" đúng không?

"Good place" trong câu này có nghĩa là gì?

"Boy" trong câu này có nghĩa là gì?

Cấu trúc "keep + V-ing" có nghĩa là gì?

"Mad", "annoy" và "angry" khác nhau như thế nào?

RedKiwi có thể giải thích thêm về câu này được không?

"Wave" và "tsunami" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể sử dụng "master" với vai trò là một động từ được không?

"Yet" trong câu này có nghĩa là gì?

"Homey" có nghĩa là gì? Có phải "cozy" và "comfortable" có nghĩa giống nhau không?

"like" có nghĩa là gì?

Tại sao trong câu này lại có hai động từ? Có phải là hai câu khác nhau không?

Có phải "bundle of joy" chỉ một đứa trẻ không? Hay tôi có thể sử dụng cụm từ này với bất cứ thứ gì quý giá không?

What does "I'm part Jewish" mean? Is it different from "I'm Jewish"?

Why does Dobby use "he" when he's talking about his own thing?

"On the scene" có nghĩa là gì?

"Frontin' " trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói "where" khi đang nói về một địa điểm cụ thể? Có vẻ như "when" nghe hợp lý hơn.

Từ đồng nghĩa của "breed into" là từ nào?

"Chock full" có nghĩa là gì?

Sử dụng "up to" như thế nào?

Tôi có thể dùng "rip out" thay cho "get through" không?

"Veritable" có nghĩa là gì?

"Wait around for nothing" có nghĩa là gì? "For nothing" có được sử dụng phổ biến không?

Folding có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

"Ain't" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "a pair of"? Tôi nói "you can make yourself a paste pant" có được không?

Từ trái nghĩa của "freezing cold" là từ nào?

"Empirical" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tương tự như "decisive" hay "significant" đúng không?

"and stuff" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  This app is very good for learning English . Perfect

  2021-07-27

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26