redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W19

What does "every single of" mean?

Cụm từ "heart-shaped face" có thông dụng không?

"Case closed" có nghĩa là gì?

"Truck in" có nghĩa là gì?

"I could sure use" có nghĩa là gì?

"Pane" có nghĩa là gì?

Nếu một người thấp là "tiny" thì người cao gọi là gì?

Có phải "grin" có nghĩa là "evil smile" với ý đồ xấu đúng không?

"Go for" có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

"Just more" có nghĩa là gì? 🙇🏻‍♀️

"Same with" và "same as" khác nhau như thế nào?

"See the upside" có nghĩa là gì?

"Much of" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao lại gọi là "monsoon" khi không có mưa chứ? Không phải nên gọi là "drought" sao?

Tại sao lại nói "story" mà không dùng từ "floor"?

"Sweet" và "cute" khác nhau như thế nào? 🤔

"Jump" và "hop" khác nhau như thế nào?

Why does the speaker say "faster" not "fast"?

Sao "blue" và "yellow" lại ở dạng số nhiều?

"You made the team" có nghĩa là gì?

"A wrist lock" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "lock" cho bộ phận khác của cơ thể được không?

Cụm từ "don't you..." có nghĩa là gì?

When do you use "off to"?

It seems that "where" here is referring to a quote from the previous sentence. But why did she use "where"? Do native speakers think a 'quote' as an abstract place?

Có phải từ "hop" trong câu này có nghĩa tương tự với từ "hop" trong "hip-hop" không?

"Boundless" có nghĩa là gì? Nghĩa của nó có giống "endless" hay "infinite" không?

"From time to time" có nghĩa là gì?

"Grand" có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Disproportionately" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "more likely" để thay thế cho "disproportionately" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "it didn't sound right to me either"?

"News" có nghĩa là gì? Nó có phải là danh từ số nhiều của "new" không?

"King" và "emperor" khác nhau như thế nào?

"Bring in" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "80-hour weeks" thay thế cho "80 hours a week" không?

"Fondly" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó trong câu này là gì?

Tại sao lại dùng "some" sau "fresh air"?

Có phải "pack heavy" trái nghĩa với "pack light"?

What are "friendish", "friendoid"?

"Mix up" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Tôi thường thấy từ "bot" online như "Reddit", "Twitter" hay trong trò chơi điện tử. Tôi biết trong câu này nó là tên gọi, nhưng "bot" thực sự có nghĩa là gì?

"Dear" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "yap"?

Tôi không biết khi nào thì sử dụng "Britain", "England", và "United Kingdom".

"Town" và "village" khác nhau như thế nào? Hai từ này có dùng thay thế cho nhau được không?

"Centuries-old" có nghĩa là gì?

Tôi tò mò là liệu có phải "Jack" và "John" là cùng một cái tên đúng không? Bởi vì tôi nghe nhiều người gọi JFK là Jack Kennedy chứ không phải là John.

"Don't you dare" có nghĩa là gì?

"In public" có nghĩa là gì?

"Fine with" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "okay" để thay thế cho "fine" được không?

Có phải "cams" là viết tắt của "camera" không?

Khi nào thì sử dụng từ "boom"?

"Roll out" có nghĩa là gi?

"Right there" trong câu này có nghĩa là gì?

"Dent" có nghĩa là gì?

Why did she say "lights out" not "lights off"?

What does "stop by" mean?

Tôi có thể sử dụng từ "wave" khi lúc chào gặp mặt và khi chào tạm biệt, không?

"Ain't" có nghĩa là gì?

Are "I'm gonna be gone" and "I'm gonna go" mean the same thing?

Tôi có thể dùng từ nào khác thay thế cho "good luck"?

Câu "She’s a quite girl" có cùng ý nghĩa với câu gốc không?

"Path", "road" và "route" khác nhau như thế nào?

What does "so that" mean?

"Decide" trong câu này có nghĩa là gì?

"Turn" trong câu này có nghĩa là gì?

Có thể đếm "Mississippi" được không?

Có phải từ "sit" trong câu này có nghĩa tương tự "settle" đúng không?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "field" thay cho "patch" không?

"Saving" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể đặt "into" đằng sau "good men" không? Lược bỏ "into" trong câu này thì có sao không?

Tôi có thể nói "let's go" thay cho "let's roll" không?

"Copy that" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng cụm từ này trong giao tiếp hàng ngày không?

"Gauge" có nghĩa là gì?

"Do" trong câu này có nghĩa là gì, tại sao nó lại đứng trước "you"?

"Your best" có nghĩa là gì?

"Trip" trong câu này có nghĩa là gì?

Liệu "put one's head on the table" có phải là một cụm từ thông dụng không?

What kind of school is a boarding school?

"Baby Corp" có nghĩa là gì?

"Catch up" có nghĩa là gì?

"Later" và "later on" khác nhau như thế nào?

"Form" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi chỉ nói "wasterful food" có được không?

Tại sao trong câu này lại có hai từ "sound"?

"Market" và "bazaar" khác nhau như thế nào?

What is the meaning and usage of "get this right"?

Why did you shorten the word "something" to "somethin' " in the script? Is there any difference?

I do understand that the word "foxy" means "sly" but doesn't "foxy" normally refers to something that's "sexually attractive"?

Có phải trước "love to stop and catch up" còn có từ nào nữa đúng không?

Có phải "Geez" có nghĩa là "my god" không?

Why does it need “a” before natural? Isn't "natural" adjective?

Tôi có thể sử dụng cụm từ "light up" cho điện, mặc dù nó không ám chỉ lửa được không?

What does "beeped" mean here? Does it refer to the beeping sound? How can I use this expression?

Từ "flash" trong câu này có nghĩa giống với từ "rage" không?

"Rack focus to me" và "focus to me" và "tighten on me" khác nhau như thế nào?

"You made it" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

What is the difference between "pass" and "hand"?

Câu này có hai từ "us", tôi có thể lược bỏ một từ được không thành "see or hear us"?

"Pretty" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể đặt từ "pretty" ở vị trí nào trong câu?

What is the difference between "inmate" and "prisoner"?

"Went into" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "went through" để thay thế không?

"Stress" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao một vật lại có thể "suggest" được?

Từ "Schumacher" có liên quan đến "shoemaker" không?

RedKiwi giải thích thêm giúp mình cụm từ "meant to be" với ạ.

Người lớn cũng sử dụng "dude" được không?

Nguồn gốc của từ "robot" là gì? Có phải nó cũng có nguồn gốc từ chữ Latin hay chữ Hy Lạp như nhiều từ tiếng Anh khác không?

What does "here comes something" mean? Can I say "An airplane comes here" or "here airplane comes" instead?

"When it comes to ~" có nghĩa là gì?

Is "hurray" a word used by children? What does it mean?

I don't understand well about "one hell of a woo". Please let me know the meaning and nuance of it.

Có phải từ "caterpillar wheel" của xe tăng hay máy kéo bắt nguồn từ "caterpillar" - con sâu đúng không?

Tại sao Gru lại nói "go to bed" trong khi các cô gái đã ở trên giường rồi. Không phải nói "go to sleep" thì tự nhiên hơn sao?

"Slug" có nghĩa là gì? "Slug", "punch" và "hit" khác nhau như thế nào?

Tôi tò mò không biết từ "kids" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói là "I won't ask twice" không? Hay "I won't ask a second time" nghe trang trọng hơn?

What does "at" from "at the heart of" mean? Can I say omitting "at" in this case?

"Evening" và "night" khác nhau như thế nào?

"Web someone up" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

What's the difference between "surrogate" and "someone-in-the-law"?

"Play along" có nghĩa là gì?

Có phải chủ ngữ "I" bị lược bỏ không? Việc này có hay xảy ra không hay chỉ vì đây là lời bài hát?

Nếu tôi nói "easy" thay cho "simple" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Killjoys" có nghĩa là gì?

Is there any difference between "his friend" and "a friend of his"?

"Whereabouts" là gì?

"Party guy" có nghĩa là gì?

"It's safe to say~" có nghĩa là gì?

Có phải "D-day" là viết tắt của từ nào không?

Tại sao lại nói là "I'm not done" mà không phải là "I haven't done"?

"India" và "Indonesia" trong lịch sử có gì liên quan đến nhau không? Tại sao cả hai nước đều có tên là "Indo-"?

Có phải tên "Detie" là biệt danh của "Dietrich" đúng không? Như tên Marlene Dietrich?

"Speak one's language" có nghĩa là gì?

Có từ nào khác có thể thay thế cho từ "fly" trong câu này được không?

Tôi có thể sử dụng từ "twinkle" thay cho "stars" được không?

Nói "balanced more than" có đúng không?

Với vai trò là động từ thì "want" và "wish" khác nhau như thế nào? Hai từ này có thay thế cho nhau được không?

Từ "arousal" có thông dụng không?

Tại sao lại dùng từ "surpass" mà không phải là các từ đồng nghĩa khác như "over", "go beyond", vv?

Tại sao "others" và "something of value" lại đi cùng nhau?

Could you teach me how "go out" became to mean "date someone"?

What does "as" do here?

Tại sao người nói lại dùng từ "hit" mà không phải từ "push" hay "press"?

"Speak at the tone" có nghĩa là gì?

"Hold the horses" nghĩa là gì ạ?

Tôi không hiểu cụm từ "just as much my friend". Có phải trong câu còn thiếu từ "as" sau "as much" không?

"Sky is falling" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Tại sao lại dùng "could" trong câu này? Tôi có thể dùng "would" hay trợ động từ khác không?

"at the end of the day" có nghĩa là gì?

"Spry" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Tại sao "going to be sick" lại có nghĩa là "going to puke"?

Tôi chưa đọc truyện này, nhưng có phải Heidi là trẻ mồ côi đúng không?

"In terms of" có nghĩa là gì?

"Would" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao lại dùng "would"?

Tại sao cứ sau mỗi ba số lại dùng dấu phẩy?

"Aye" có nghĩa là gì?

Có phải chỉ có bò mới cho sữa đúng không?

Tại sao lại dùng là "is to be married" mà không phải là "is going to marry"?

Tại sao họ lại không nhìn thấy cậu nhóc?

"Freaking" có nghĩa là gì?

"Nada" nghĩa là gì ạ?

Isn't it right to say "didn't you" not "did we" considering the meaning? I'm curious why he used positive which is "did" and "we" (but it seems like asking to Ron alone).

"Someone's in a family way" có nghĩa là gì?

"Pollen" là gì?

Từ "sale" trong trường hợp này chỉ có nghĩa là bán thôi hay có nghĩa là bán giảm giá?

Tại sao không dùng "week" mà lại dùng "weeks"?

Tôi đoán từ "rookie" chỉ người không có kinh nghiệm. Vậy người có kinh nghiệm thì gọi là gì?

What's the meaning of "defiance"?

Tôi nghĩ là "forever" đã có nghĩa là mãi mãi rồi, liệu "forevermore" có nghĩa mạnh hơn không?

Trong trường hợp nào thì "itself" được dùng ngay sau chủ ngữ?

How do you use “ go through a phase”?

What does "winky" mean here?

"Set someone up" có nghĩa là gì?

"Nope" có phải là cách thông thường để nói "no" không?

"Tell" và "say" khác nhau như thế nào?

What does "stuff" mean here? Can I take this sentence as "there's something you don't know"?

"Speed round" có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu cấu trúc câu này, RedKiwi giải thích thêm giúp mình với? 😥

Khi nào tôi có thể sử dụng "it's a shame"?

Nghĩa gốc của "pad" có nghĩa là gì?

"Sound" và "noise" khác nhau như thế nào? Có phải "noise" mang lại cảm giác khó chịu hơn?

"Chillaxing" có nghĩa là gì?

"Long as" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "nickname" cho vật được không?

"Grazed" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa với "graze" là gì?

Có phải "staple" có nghĩa tương tự "product" không?

When do you often use the term turbo-huge?

Tôi nghĩ "Lots of other skills" là tân ngữ, nhưng sao nó lại được đặt ở đầu câu?

Tôi có thể sử dụng "make" thay cho "send" không?

Không phải "anti-" có nghĩa là "opposed to something" sao? Tại sao "anti + trust" lại là "anti + monopoly"?

I thought "get open" mean "to open something", but what does it mean here?

"Wash away" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tương tự như "wiped out" không?

What does "mid-stir" mean? Can I replace "mid-" with "half-"?

"It sure is" có nghĩa là gì? Không phải câu đúng là "it is sure" sao?

"Cabbage patch" có nghĩa là gì?

What does 'come out' phrase refer to?

"Overwork something" có nghĩa là gì?

Tôi đoán "commander" có liên quan đến "command". vậy "commando" có liên quan đến những từ này không?

Có phải "will not" nghe nhẹ nhàng hơn "must not" không?

Tôi có thể nói "moan" thay cho "groan" được không?

Sử dụng từ "deserve" như thế nào?

"Though" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải từ "monster" có nghĩa là cái gì đó rất khắc nghiệt đúng không?

Tôi có thể lược bỏ "over" và chỉ nói "look there" được không?

"Gentleman" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ là từ này chỉ được sử dụng trong tình huống trang trọng thôi.

Tại sao lại sử dụng từ "the" trước "rain"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ "run into"?

What does "big ole" mean?

"Totes" trong câu này có nghĩa là gì?

"Trait" và "characteristic" khác nhau như thế nào?

I think there should be one more "as" phrase to make it comparative, so I think "as it comes now" is omitted somehow. Is the phrase "as it comes now" omitted somewhere?

No, nope, nada giống nhau về nghĩa và cách sử dụng không?

Tôi có thể dùng "have in common" cho vật được không?

What's the nuance of "the idea" here? Would "I've always loved summer and Sun" without "the idea" make the same sentence?

Tôi có thể sử dụng từ "gasp" trong tình huống trang trọng được không?

What is the difference between "assignment" and "homework"?

"Winnebago" là gì?

Tôi có thể nói "mad for [something]" thay cho "mad about [something]" được không?

"Freak" và "strange" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng "choose" thay thế cho "pick" không?

Có phải từ "magical" chỉ cái gì đó kỳ diệu đúng không?

Tại sao lại có "the" ở trước "move"? Khi tôi nói câu tương tự, tôi có nên luôn luoonn dùng "move" không?

Có phải từ "monsoon" chỉ có nghĩa là mùa mưa ở khu vực Đông Nam Á đúng không? Hay tôi có thể sử dụng từ này cho các nước khác nữa?

"Hurts to [something]" có nghĩa là gì?

"Live up" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"The" trước "fairy princess" có vai trò gì?

"Be-ith" có nghĩa là gì?

"Roll over" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "attractive" thay cho "alluring" không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

Tại sao "all" lại được đặt ở đó?

"Out" trong cụm từ "test out" có cần thiết không? "Test" và "test out" khác nhau như thế nào?

Trong tình huống nào thì tôi có thể dùng câu "get the green light"?

"Dabble in something" có nghĩa là gì?

"Going to be spending" và "going to spend" khác nhau như thế nào?

Why did she use "homey" instead of "home"? Can I use "home" instead?

"Take it out of someone" có nghĩa là gì?

"Pet peeves" có nghĩa là gì?

Khi tôi đọc truyện tranh của Mỹ, tôi thường thấy những dòng chữ viết nghiêng, in đậm, hoặc viết trong ngoặc kép. Mục đích của nó là gì?

"Get a gimmick" có nghĩa là gì?

"Even" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "one" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "full-screen" used as a verb here? I thought only the verb can come after "let's".

Cụm từ "dig in" có khác "eat in" không?

"Something" trong câu này có nghĩa là gì? Và sử dụng nó như thế nào?

Tôi không hiểu tại sao Hiddlestoners trở thành Hiddlestoners lại buồn cười?

Tôi có thể dùng "sometime" thay cho "time to time" không?

"Deal" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "so" commonly used to emphasis things? What's the other expression of "so" in this case?

Có phải Gru nói "never get older" là vì sự ngây thơ của Agnes phải không?

"Render" có nghĩa là gì? Sử dụng từ này trong tình huống khác như thế nào?

Tôi có thể dùng "to be honest" thay cho "if I'm being honest" không? Cách dùng nào thông dụng hơn?

"Pre-vetted place" có nghĩa là gì?

Tôi hiểu "run after" chỉ người đang đuổi theo người khác. Vậy từ nào dùng để chỉ người bị đuổi theo?

When do you use "here we go"?

Tôi có thể dùng "and" thay cho "or" không?

Tại sao lại dùng "then" ở cuối câu? "Then" có nghĩa là gì?

"Delivery" ở đây có nghĩa là gì?

Từ "stop" có thể thay thế cho từ "station" được không? Hay có thể nói "last stop" là "final destination" được không?

"Tool" và "equipment" khác nhau như thế nào?

What does "you want a piece" mean here? Does it mean to fight?

"Than" trong cụm từ "other than that" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói vậy? RedKiwi giải thích thêm cho mình được không?

What does "be down to party" mean?

"Buddy" và "buddy boys" có khác nhau về sắc thái hay ý nghĩa không?

What does "part Jewish" mean? Is it different from "I'm Jewish"?

What is the difference between "varies from A to A" and "varies by A"?

Tại sao lại dùng "the" trước "tomatoes"? Tại sao không dùng "the" trước "lettuce" và "cucumber"?

Tại sao lại đo lượng mưa bằng đơn vị mm?

Tên của anh ấy là "Cocky" có phải do anh ấy kiêu ngạo đúng không?

Sử dụng dấu hai chấm ":" như thế nào?

Tooii có thể dùng từ "cheap" thay thế từ "cheesy" không? Nghĩa của câu có bị thay đổi không?

What does "cover Connecticut" mean here?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31