RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W19

What does "every single of" mean?

"Case closed" có nghĩa là gì?

"Truck in" có nghĩa là gì?

"I could sure use" có nghĩa là gì?

"Go for" có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

"Just more" có nghĩa là gì? 🙇🏻‍♀️

"Same with" và "same as" khác nhau như thế nào?

"See the upside" có nghĩa là gì?

"Much of" trong câu này có nghĩa là gì?

"Sweet" và "cute" khác nhau như thế nào? 🤔

Why does the speaker say "faster" not "fast"?

Sao "blue" và "yellow" lại ở dạng số nhiều?

"You made the team" có nghĩa là gì?

"A wrist lock" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "lock" cho bộ phận khác của cơ thể được không?

Cụm từ "don't you..." có nghĩa là gì?

When do you use "off to"?

It seems that "where" here is referring to a quote from the previous sentence. But why did she use "where"? Do native speakers think a 'quote' as an abstract place?

"Boundless" có nghĩa là gì? Nghĩa của nó có giống "endless" hay "infinite" không?

"From time to time" có nghĩa là gì?

"Disproportionately" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "more likely" để thay thế cho "disproportionately" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "it didn't sound right to me either"?

"Bring in" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "80-hour weeks" thay thế cho "80 hours a week" không?

"Fondly" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó trong câu này là gì?

Tại sao lại dùng "some" sau "fresh air"?

Có phải "pack heavy" trái nghĩa với "pack light"?

What are "friendish", "friendoid"?

"Mix up" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Dear" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "yap"?

Tôi không biết khi nào thì sử dụng "Britain", "England", và "United Kingdom".

"Centuries-old" có nghĩa là gì?

"Don't you dare" có nghĩa là gì?

"In public" có nghĩa là gì?

"Fine with" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "okay" để thay thế cho "fine" được không?

Có phải "cams" là viết tắt của "camera" không?

Khi nào thì sử dụng từ "boom"?

"Roll out" có nghĩa là gi?

"Right there" trong câu này có nghĩa là gì?

Why did she say "lights out" not "lights off"?

What does "stop by" mean?

"Ain't" có nghĩa là gì?

Are "I'm gonna be gone" and "I'm gonna go" mean the same thing?

Câu "She’s a quite girl" có cùng ý nghĩa với câu gốc không?

What does "so that" mean?

"Decide" trong câu này có nghĩa là gì?

"Turn" trong câu này có nghĩa là gì?

Có thể đếm "Mississippi" được không?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "field" thay cho "patch" không?

"Saving" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể đặt "into" đằng sau "good men" không? Lược bỏ "into" trong câu này thì có sao không?

Tôi có thể nói "let's go" thay cho "let's roll" không?

"Copy that" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng cụm từ này trong giao tiếp hàng ngày không?

"Do" trong câu này có nghĩa là gì, tại sao nó lại đứng trước "you"?

"Your best" có nghĩa là gì?

"Trip" trong câu này có nghĩa là gì?

What kind of school is a boarding school?

"Baby Corp" có nghĩa là gì?

"Catch up" có nghĩa là gì?

"Later" và "later on" khác nhau như thế nào?

"Form" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi chỉ nói "wasterful food" có được không?

Tại sao trong câu này lại có hai từ "sound"?

What is the meaning and usage of "get this right"?

Why did you shorten the word "something" to "somethin' " in the script? Is there any difference?

Có phải trước "love to stop and catch up" còn có từ nào nữa đúng không?

Có phải "Geez" có nghĩa là "my god" không?

Why does it need “a” before natural? Isn't "natural" adjective?

What does "beeped" mean here? Does it refer to the beeping sound? How can I use this expression?

"Rack focus to me" và "focus to me" và "tighten on me" khác nhau như thế nào?

"You made it" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

What is the difference between "pass" and "hand"?

Câu này có hai từ "us", tôi có thể lược bỏ một từ được không thành "see or hear us"?

"Pretty" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể đặt từ "pretty" ở vị trí nào trong câu?

What is the difference between "inmate" and "prisoner"?

"Went into" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "went through" để thay thế không?

"Stress" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao một vật lại có thể "suggest" được?

RedKiwi giải thích thêm giúp mình cụm từ "meant to be" với ạ.

Người lớn cũng sử dụng "dude" được không?

What does "here comes something" mean? Can I say "An airplane comes here" or "here airplane comes" instead?

"When it comes to ~" có nghĩa là gì?

Is "hurray" a word used by children? What does it mean?

I don't understand well about "one hell of a woo". Please let me know the meaning and nuance of it.

Tại sao Gru lại nói "go to bed" trong khi các cô gái đã ở trên giường rồi. Không phải nói "go to sleep" thì tự nhiên hơn sao?

"Slug" có nghĩa là gì? "Slug", "punch" và "hit" khác nhau như thế nào?

Tôi tò mò không biết từ "kids" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói là "I won't ask twice" không? Hay "I won't ask a second time" nghe trang trọng hơn?

What does "at" from "at the heart of" mean? Can I say omitting "at" in this case?

"Web someone up" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

What's the difference between "surrogate" and "someone-in-the-law"?

"Play along" có nghĩa là gì?

Có phải chủ ngữ "I" bị lược bỏ không? Việc này có hay xảy ra không hay chỉ vì đây là lời bài hát?

"Killjoys" có nghĩa là gì?

Is there any difference between "his friend" and "a friend of his"?

"Whereabouts" là gì?

"Party guy" có nghĩa là gì?

Có phải "D-day" là viết tắt của từ nào không?

Tại sao lại nói là "I'm not done" mà không phải là "I haven't done"?

Nói "balanced more than" có đúng không?

Từ "arousal" có thông dụng không?

Tại sao lại dùng từ "surpass" mà không phải là các từ đồng nghĩa khác như "over", "go beyond", vv?

Tại sao "others" và "something of value" lại đi cùng nhau?

Could you teach me how "go out" became to mean "date someone"?

What does "as" do here?

Tại sao người nói lại dùng từ "hit" mà không phải từ "push" hay "press"?

"Speak at the tone" có nghĩa là gì?

"Hold the horses" nghĩa là gì ạ?

Tôi không hiểu cụm từ "just as much my friend". Có phải trong câu còn thiếu từ "as" sau "as much" không?

Tại sao lại dùng "could" trong câu này? Tôi có thể dùng "would" hay trợ động từ khác không?

"at the end of the day" có nghĩa là gì?

"Spry" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Tại sao "going to be sick" lại có nghĩa là "going to puke"?

"In terms of" có nghĩa là gì?

"Would" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao lại dùng "would"?

"Aye" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng là "is to be married" mà không phải là "is going to marry"?

Tại sao họ lại không nhìn thấy cậu nhóc?

"Freaking" có nghĩa là gì?

"Nada" nghĩa là gì ạ?

Isn't it right to say "didn't you" not "did we" considering the meaning? I'm curious why he used positive which is "did" and "we" (but it seems like asking to Ron alone).

What does "someone's in a family way" mean? Shouldn't it be "in the family" here?

"Pollen" là gì?

Tại sao không dùng "week" mà lại dùng "weeks"?

What's the meaning of "defiance"?

Tôi nghĩ là "forever" đã có nghĩa là mãi mãi rồi, liệu "forevermore" có nghĩa mạnh hơn không?

Trong trường hợp nào thì "itself" được dùng ngay sau chủ ngữ?

How do you use “ go through a phase”?

What does "winky" mean here?

"Set someone up" có nghĩa là gì?

"Tell" và "say" khác nhau như thế nào?

What does "stuff" mean here? Can I take this sentence as "there's something you don't know"?

"Speed round" có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu cấu trúc câu này, RedKiwi giải thích thêm giúp mình với? 😥

Khi nào tôi có thể sử dụng "it's a shame"?

"Chillaxing" có nghĩa là gì?

"Long as" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "nickname" cho vật được không?

"Grazed" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa với "graze" là gì?

Có phải "staple" có nghĩa tương tự "product" không?

When do you often use the term turbo-huge?

Tôi nghĩ "Lots of other skills" là tân ngữ, nhưng sao nó lại được đặt ở đầu câu?

Tôi có thể sử dụng "make" thay cho "send" không?

Không phải "anti-" có nghĩa là "opposed to something" sao? Tại sao "anti + trust" lại là "anti + monopoly"?

I thought "get open" mean "to open something", but what does it mean here?

What does "mid-stir" mean? Can I replace "mid-" with "half-"?

"It sure is" có nghĩa là gì? Không phải câu đúng là "it is sure" sao?

"Cabbage patch" có nghĩa là gì?

What does 'come out' phrase refer to?

"Overwork something" có nghĩa là gì?

Có phải "will not" nghe nhẹ nhàng hơn "must not" không?

Sử dụng từ "deserve" như thế nào?

"Though" trong câu có nghĩa là gì?

"Gentleman" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ là từ này chỉ được sử dụng trong tình huống trang trọng thôi.

Tại sao lại sử dụng từ "the" trước "rain"?

What does "big ole" mean?

"Totes" trong câu này có nghĩa là gì?

"Trait" và "characteristic" khác nhau như thế nào?

I think there should be one more "as" phrase to make it comparative, so I think "as it comes now" is omitted somehow. Is the phrase "as it comes now" omitted somewhere?

Tôi có thể dùng "have in common" cho vật được không?

What's the nuance of "the idea" here? Would "I've always loved summer and Sun" without "the idea" make the same sentence?

What is the difference between "assignment" and "homework"?

"Winnebago" là gì?

"Freak" và "strange" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng "choose" thay thế cho "pick" không?

Tại sao lại có "the" ở trước "move"? Khi tôi nói câu tương tự, tôi có nên luôn luoonn dùng "move" không?

"Live up" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Be-ith" có nghĩa là gì?

"Roll over" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "attractive" thay cho "alluring" không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

Tại sao "all" lại được đặt ở đó?

"Out" trong cụm từ "test out" có cần thiết không? "Test" và "test out" khác nhau như thế nào?

Trong tình huống nào thì tôi có thể dùng câu "get the green light"?

"Dabble in something" có nghĩa là gì?

"Going to be spending" và "going to spend" khác nhau như thế nào?

Why did she use "homey" instead of "home"? Can I use "home" instead?

"Take it out of someone" có nghĩa là gì?

"Pet peeves" có nghĩa là gì?

"Get a gimmick" có nghĩa là gì?

"Even" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "one" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "full-screen" used as a verb here? I thought only the verb can come after "let's".

Cụm từ "dig in" có khác "eat in" không?

"Something" trong câu này có nghĩa là gì? Và sử dụng nó như thế nào?

Tôi không hiểu tại sao Hiddlestoners trở thành Hiddlestoners lại buồn cười?

Tôi có thể dùng "sometime" thay cho "time to time" không?

"Deal" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "so" commonly used to emphasis things? What's the other expression of "so" in this case?

Có phải Gru nói "never get older" là vì sự ngây thơ của Agnes phải không?

"Render" có nghĩa là gì? Sử dụng từ này trong tình huống khác như thế nào?

Tôi có thể dùng "to be honest" thay cho "if I'm being honest" không? Cách dùng nào thông dụng hơn?

"Pre-vetted place" có nghĩa là gì?

When do you use "here we go"?

Tôi có thể dùng "and" thay cho "or" không?

Tại sao lại dùng "then" ở cuối câu? "Then" có nghĩa là gì?

"Delivery" ở đây có nghĩa là gì?

What does "you want a piece" mean here? Does it mean to fight?

"Than" trong cụm từ "other than that" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói vậy? RedKiwi giải thích thêm cho mình được không?

What does "be down to party" mean?

"Buddy" và "buddy boys" có khác nhau về sắc thái hay ý nghĩa không?

What does "part Jewish" mean? Is it different from "I'm Jewish"?

What is the difference between "varies from A to A" and "varies by A"?

Tại sao lại dùng "the" trước "tomatoes"? Tại sao không dùng "the" trước "lettuce" và "cucumber"?

Sử dụng dấu hai chấm ":" như thế nào?

Tooii có thể dùng từ "cheap" thay thế từ "cheesy" không? Nghĩa của câu có bị thay đổi không?

What does "cover Connecticut" mean here?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.