• Tiếng Việt

Question List of W2

Có phải "replace" có nghĩa là "change" (đổi) không?

Vai trò của "in with" trong câu là gì?

Có phải "do" trong câu dùng để nhấn mạnh không?

Trong câu này dùng "start off", tôi chỉ nói "start" có được không?

Có phải "why" cũng được sử dụng với mục đích cảm thán?

“Fietsersbond” là gì?

Nói “off you go” có mất lịch sự không?

Sử dụng "I mean" như thế nào?

"Available" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với từ "make sure" là từ nào?

Tại sao lại có từ "on" sau "put your seatbelt"? Không có từ "on" có được không?

Có phải dùng “glass shoes” chuẩn xác hơn "glass slippers"?

Tôi có nên luôn luôn sử dụng "the" trước từ "Dutch" không?

"Butt" có nghĩa là gì?

"Path" và "road" khác nhau như thế nào?

"Car crash" có nghĩa là gì?

'Wanna' và 'want to' khác nhau như thế nào?

Royal command có nghĩa là gì?

Trong câu này, "that" chỉ điều gì?

Tại sao lại đặt dấu " ' " trước từ "round"?

“Come to papa” có nghĩa là gì?

"In a rut" có nghĩa là gì?

"Beyond belief" có nghĩa là gì?

"Sober" có nghĩa là gì?

"Get lost" có nghĩa là gì? Tôi nghĩ nó có nghĩa là lạc đường, không biết đi đâu, nhưng ở đây lại được dùng như "biến khỏi đây đi". Tôi hiểu có đúng không?

"Send letters" có phải là "apply for a job" (ứng tuyển vào một công việc) không?

In the previous sentence, he said "Some of the groups held their MEETING" (singular), but here he said "the others held THEM" (plural). Why didn't he make it consistent?

"Them" ở đây chỉ cái gì?

"You" dùng để chỉ ai trong câu này?

Tôi không nghe thấy từ "come on". RedKiwi kiểm tra lại sub xem?

"So long" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó như thế nào?

"Screw up" có nghĩa là gì?

Chữ "be" có cần thiết về mặt ngữ pháp không?

"Side note" có nghĩa là gì?

"Out" ở đây chỉ cái gì?

"See" ở đây có nghĩa là gì?

“Set fire” có đồng nghĩa với “start fire” không?

"Eligible" có nghĩa là gì?

'Who' và 'whom' khác nhau như thế nào?

“Put on” và “wear” khác nhau như thế nào?

"Along" ở đây có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "when you're 7 years old" trong khi anh ấy kể chuyện của anh ấy?

Tôi có thể sử dụng “put someone second” không?

"Trickle down" có nghĩa là gì?

"Pizzazz" có phải có nghĩa là "bảnh bao", phong cách không? Từ điển giải thích nó là năng lượng, sức sống.

'Millennials' có nghĩa là gì? Từ này chỉ nhóm người nào?

Không phải “moment” là danh từ không đếm được sao? Sao anh ấy lại thêm "s"?

"a.k.a" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng nhiều không?

"Call" ở đây có nghĩa là gì?

"Humungous" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "all momentum" thay vì "all of the momentum" không?

Câu gốc của câu ‘sweet mother of Gandalf’ là câu gì?

Tình huống nào thì tôi có thể dùng "Ok, then"?

"Pick someone up" có nghĩa là gì?

"Auto Universe" là gì? Có phải là tên của một cửa hàng không?

"Put up a fight" có nghĩa là gì?

"Gotta" có nghĩa là gì?

Tại sao "dollar" lại có thêm chữ "s" trong khi “a billion” lại để dạng số ít?

"Dumb" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của cụm "None other than" là từ nào?

Phiền RedKiwi giải thích cách sử dụng "in a jiffy".

Từ đồng nghĩa của "move it" là gì?

"Gird your loins" có nghĩa là gì?

Từ "balls" trong "personal balls" có nghĩa là gì?

"Make a global splash" có nghĩa là gì?

"Reach out to" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng "in" sau từ "makeup"?

"Cycle" có phải có nghĩa là đạp xe không?

"Direction" trong câu có nghĩa là gì?

"Brain jazz" có nghĩa là gì?

"Tough call" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng để thay thế từ “priceless”?

Tôi không biết vai trò của "as" ở đây. Có phải có nghĩa là "when" không?

"Attend to" có nghĩa là gì?

"Have no money" có nghĩa là không có tiền rồi, tại sao cô ấy lại vẫn nói "don't have no money"?

"Briefing pack" là cái gì?

"Your highness" có nghĩa là gì?

"Doin'" và "doing" khác nhau như thế nào?

"Oh, please" có nghĩa là gì?

"Why" ở đây có nghĩa là gì?

"Dogs" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "employee" (nhân viên) không?

Dấu phẩy trên trước chữ "a" có nghĩa là gì?

What does 'no matter' mean?

"Guilty pleasure" có nghĩa là gì?

"Frustrating" và "disappointed" khác nhau như thế nào? Tôi có thể sử dụng như thế nào?

"All right" và "alright", từ nào đúng?

"Get burn" có nghĩa là gì?

"Make it" trong câu có thường được sử dụng không?

Nếu tôi nói "Do clean up yourself", nó có nghĩa là đi thay đồ không?

Viết “bike related” thay vì “bike-related” có được không? Có phải tất cả các cụm "noun + related" phải được liên kết bằng dấu gạch nối?

“Pull off” có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "another" thay vì "other" không?

Có phải "freaking out" có nghĩa giống "surprise" không? Từ "freaking out" ở đây có nghĩa là gì?

“Disneyland” và “Disney world” có khác nhau không?

“Think twice” có nghĩa là gì?

"Blow something out of the water" có nghĩa là gì?

"Wispy" có nghĩa là gì?

"Ye" có nghĩa là gì?

"Went on to" có nghĩa là gì? Nó có được dùng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày không?

"Oh, my goodnes" có phải là dạng gốc của "oh, my god" không?

"Point" có nghĩa là gì?

"Way too fly" có nghĩa là gì? Nó có phải là tiếng lóng không?

Tại sao lại nói là "their mother" mà không phải là "her mother"?

Cụm "beef up" này có liên quan gì đến từ "beef" - thịt bò không?

“Get past sth” có nghĩa là gì?

"Have got to" và "have to" khác nhau như thế nào?

"Castle-storming" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "brave" (dũng cảm) không?

"Litter" có nghĩa là gì?

Có phải ma cà rồng có "venom" chứ không phải "poison" không?

Chúng ta có thể dùng "kitty" cho con người không?

"Her" được sử dụng trong câu với chức năng gì?

Có phải "get A B" có nghĩa là "give A to B"?

Belle là ai? Tại sao cô ấy lại nhắc đến "Belle"?

RedKiwi giải thích cụm "you name it" cho mình với. Nó có giống cụm "you know" không?

Có phải "rocks" ở đây liên quan đến môn học "địa chất"?

"In a jiffy" có nghĩa là gì?

"Give someone the business" có nghĩa là gì?

Khi nào thì sử dụng "a" thay vì "an"? Ví dụ, "It's an honor." và "It's a cab."

"Ever since" có nghĩa là gì?

"Filter down" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "out" sau "give"?

“Rose-colored glasses” là gì? Có phải nó chỉ là cặp kính hồng không?

What is the difference between “how about” and “what about”?

"Stand a chance" có nghĩa là gì?

“Fall for” có nghĩa là gì?

Tại sao không dùng thì hiện tại hoàn thành?

“Break into” có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng "for" sau từ "on"?

Có phải 'kid' có nghĩa là làm việc mà trẻ con làm?

Tại sao họ lại nhắc đến "Annie"? Nó có ý nghĩa gì?

"Way too much" có nghĩa là gì?

Dùng "get a grip" khi nào?

'Gonna' và 'Going to' khác nhau như thế nào?

"Sing off-key” có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng “I’m bored.” thay vì “I get bored.” được không? Hai câu này có gì khác biệt không?

“Promise the world” có nghĩa là gì?

"Bells and whistles" có nghĩa là gì?

“Wear off” có nghĩa là gì? Có từ nào đồng nghĩa với từ này không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07
 • person
  おちょぼ口武雄
  starstarstarstarstar
  ディクテーション用アプリでこれほど優れたものは他にないと思う。 フリー登録でも1時間ごとに10分は利用できるので、一本聞き取りを行うのにちょうどいい。 上級者はシャドウイング用にも ・・・
  2020-09-04