redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W2

Có phải "replace" có nghĩa là "change" (đổi) không?

Vai trò của "in with" trong câu là gì?

Có phải "do" trong câu dùng để nhấn mạnh không?

"Close living quaters" có nghĩa là gì?

"Run-in" có nghĩa là gì?

What's "wasabi"?

Trong câu này dùng "start off", tôi chỉ nói "start" có được không?

Có phải "why" cũng được sử dụng với mục đích cảm thán?

“Fietsersbond” là gì?

Nói “off you go” có mất lịch sự không?

Sử dụng "I mean" như thế nào?

"Available" có nghĩa là gì?

"Broody" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với từ "make sure" là từ nào?

Tại sao lại có từ "on" sau "put your seatbelt"? Không có từ "on" có được không?

Tôi có thể dùng "much" thay cho "way" được không?

Có phải dùng “glass shoes” chuẩn xác hơn "glass slippers"?

Tôi có nên luôn luôn sử dụng "the" trước từ "Dutch" không?

"Butt" có nghĩa là gì?

"Path" và "road" khác nhau như thế nào?

"Car crash" có nghĩa là gì?

When can I use "dipshit"? What does it mean?

'Wanna' và 'want to' khác nhau như thế nào?

In this content, the speaker is using present tense to talk about something happened in the past. If I use past tense here, would it sound weird to native speakers?

Royal command có nghĩa là gì?

Trong câu này, "that" chỉ điều gì?

Tại sao lại đặt dấu " ' " trước từ "round"?

“Come to papa” có nghĩa là gì?

"In a rut" có nghĩa là gì?

"Trynna" là gì?

"Beyond belief" có nghĩa là gì?

"Sober" có nghĩa là gì?

What does "beat something out" mean?

"Freakin'" có nghĩa là gì?

Can I just say "take a gondola", not "take a gondola ride"?

Trong câu này, có phải "drop" có nghĩa tương tự như "tell" đúng không?

"Get lost" có nghĩa là gì? Tôi nghĩ nó có nghĩa là lạc đường, không biết đi đâu, nhưng ở đây lại được dùng như "biến khỏi đây đi". Tôi hiểu có đúng không?

"Send letters" có phải là "apply for a job" (ứng tuyển vào một công việc) không?

In the previous sentence, he said "Some of the groups held their MEETING" (singular), but here he said "the others held THEM" (plural). Why didn't he make it consistent?

"Them" ở đây chỉ cái gì?

"You" dùng để chỉ ai trong câu này?

Tôi không nghe thấy từ "come on". RedKiwi kiểm tra lại sub xem?

"Live off his personality" có nghĩa là gì?

"So long" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó như thế nào?

"Screw up" có nghĩa là gì?

Chữ "be" có cần thiết về mặt ngữ pháp không?

"Side note" có nghĩa là gì?

"Out" ở đây chỉ cái gì?

"See" ở đây có nghĩa là gì?

Có phải chủ ngữ của câu bị lược bỏ rồi không?

Có phải "Yosemite" là một địa điểm nổi tiếng để cắm trại không?

"Bit" trong câu này có nghĩa là gì?

“Set fire” có đồng nghĩa với “start fire” không?

Tôi nói "walk beside a canal" thay cho "walk along a canal" được không?

"Eligible" có nghĩa là gì?

"Hold" trong câu này có nghĩa là gì?

'Who' và 'whom' khác nhau như thế nào?

"Foyer" là gì?

“Put on” và “wear” khác nhau như thế nào?

"Along" ở đây có nghĩa là gì?

What does "swear to you" mean?

"Mission" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "when you're 7 years old" trong khi anh ấy kể chuyện của anh ấy?

Tôi có thể sử dụng “put someone second” không?

"Trickle down" có nghĩa là gì?

"Pizzazz" có phải có nghĩa là "bảnh bao", phong cách không? Từ điển giải thích nó là năng lượng, sức sống.

What does "for an instant" and "fold in" mean here?

'Millennials' có nghĩa là gì? Từ này chỉ nhóm người nào?

"Something is top notch" có nghĩa là gì?

Không phải “moment” là danh từ không đếm được sao? Sao anh ấy lại thêm "s"?

"a.k.a" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng nhiều không?

"Call" ở đây có nghĩa là gì?

"Humungous" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "all momentum" thay vì "all of the momentum" không?

Why is "you" being used after "find"? Would the sentence make sense if I omit "you" here?

Liệu câu nghe có tự nhiên hơn không nếu tôi nói "it's" thay cho "I'm"?

Không phải nói "half of the population" đúng hơn "half the population" sao?

Câu gốc của câu ‘sweet mother of Gandalf’ là câu gì?

Tình huống nào thì tôi có thể dùng "Ok, then"?

Có phải "are" sau "hackers" đã bị lược bỏ đúng không?

Tại sao lại dùng "at" trong "how and at what"?

"Woods" và "grove" khác nhau như thế nào?

"Pick someone up" có nghĩa là gì?

"Auto Universe" là gì? Có phải là tên của một cửa hàng không?

"Put up a fight" có nghĩa là gì?

"Come on" trong câu này có nghĩa là gì?

"Gotta" có nghĩa là gì?

Tại sao "dollar" lại có thêm chữ "s" trong khi “a billion” lại để dạng số ít?

"Dumb" có nghĩa là gì?

What does "stigma" here mean?

Từ đồng nghĩa của cụm "None other than" là từ nào?

Phiền RedKiwi giải thích cách sử dụng "in a jiffy".

Từ đồng nghĩa của "move it" là gì?

"Gird your loins" có nghĩa là gì?

Từ "balls" trong "personal balls" có nghĩa là gì?

"Course" và "so" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải "so" có nghĩa là "kind of" không?

"Gonna" và "going to" có khác nhau không?

"Make a global splash" có nghĩa là gì?

Nếu tôi dùng "you" thay cho "we" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Reach out to" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng "in" sau từ "makeup"?

"Cycle" có phải có nghĩa là đạp xe không?

Isn't the word "hire" used only in company? Can I use it in these casual situation?

"Direction" trong câu có nghĩa là gì?

"Brain jazz" có nghĩa là gì?

"Tough call" có nghĩa là gì?

How can I understand "help" in this sentence?

Tôi có thể dùng để thay thế từ “priceless”?

"Eugenic abortion" có nghĩa là gì?

Nếu tôi lược bỏ "on" và chỉ nói "early in life" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

"Under arrest" có nghĩa là gì?

"You got there" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi không biết vai trò của "as" ở đây. Có phải có nghĩa là "when" không?

"Attend to" có nghĩa là gì?

"Have no money" có nghĩa là không có tiền rồi, tại sao cô ấy lại vẫn nói "don't have no money"?

"Briefing pack" là cái gì?

"Your highness" có nghĩa là gì?

"Doin'" và "doing" khác nhau như thế nào?

"Oh, please" có nghĩa là gì?

"Why" ở đây có nghĩa là gì?

"Dogs" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "employee" (nhân viên) không?

What does "chill the f-out" mean?

Dấu phẩy trên trước chữ "a" có nghĩa là gì?

What does 'no matter' mean?

"T.J. Hooker" là gì?

"Guilty pleasure" có nghĩa là gì?

"Drop someone off" có nghĩa là gì?

"Frustrating" và "disappointed" khác nhau như thế nào? Tôi có thể sử dụng như thế nào?

"All right" và "alright", từ nào đúng?

"Get burn" có nghĩa là gì?

What's "Hot 100 Fest"?

"Young gun" có nghĩa là gì?

"Make it" trong câu có thường được sử dụng không?

Nếu tôi nói "Do clean up yourself", nó có nghĩa là đi thay đồ không?

Viết “bike related” thay vì “bike-related” có được không? Có phải tất cả các cụm "noun + related" phải được liên kết bằng dấu gạch nối?

“Pull off” có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "another" thay vì "other" không?

"Squabble" có nghĩa là gì?

Có phải "freaking out" có nghĩa giống "surprise" không? Từ "freaking out" ở đây có nghĩa là gì?

Does "to take someone into my arms" mean "to hug someone"?

"Leprechaun shoes" là giày gì? "Doggy men" là gì?

What's "Blanket of Death"?

“Disneyland” và “Disney world” có khác nhau không?

“Think twice” có nghĩa là gì?

"Blow something out of the water" có nghĩa là gì?

"Wispy" có nghĩa là gì?

"Ye" có nghĩa là gì?

"Went on to" có nghĩa là gì? Nó có được dùng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày không?

"Oh, my goodnes" có phải là dạng gốc của "oh, my god" không?

"Point" có nghĩa là gì?

"Way too fly" có nghĩa là gì? Nó có phải là tiếng lóng không?

Tại sao lại nói là "their mother" mà không phải là "her mother"?

Cụm "beef up" này có liên quan gì đến từ "beef" - thịt bò không?

Dùng từ "short" trong câu này như thế nào?

What does "a row of something" mean?

“Get past sth” có nghĩa là gì?

"Have got to" và "have to" khác nhau như thế nào?

"Castle-storming" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "brave" (dũng cảm) không?

"Litter" có nghĩa là gì?

Có phải ma cà rồng có "venom" chứ không phải "poison" không?

Tại sao lại dùng "also" ở cuối câu? Nói "also need a passport" hay "need a passport also" thì sắc thái của câu khác nhau như thế nào?

Chúng ta có thể dùng "kitty" cho con người không?

"Her" được sử dụng trong câu với chức năng gì?

Tôi không hiểu tại sao lại nói "that's manipulation"?

Có phải "get A B" có nghĩa là "give A to B"?

Belle là ai? Tại sao cô ấy lại nhắc đến "Belle"?

"Yes-sir" là người như thế nào?

"Quick fuse" có nghĩa là gì?

In this sentence, the subject of "face" is "young guys"? If so, can I also say "problem that young guys are facing" here? Could you explain the structure of this sentence?

RedKiwi giải thích cụm "you name it" cho mình với. Nó có giống cụm "you know" không?

Có phải "rocks" ở đây liên quan đến môn học "địa chất"?

"In a jiffy" có nghĩa là gì?

"Mighty" trong câu này có nghĩa là gì?

"Give someone the business" có nghĩa là gì?

"Jot something down" có nghĩa là gì?

Is it common to use "salvage" like this way?

Khi nào thì sử dụng "a" thay vì "an"? Ví dụ, "It's an honor." và "It's a cab."

"Ever since" có nghĩa là gì?

"Till" có nghĩa là gì?

"Filter down" có nghĩa là gì?

What does "patented" mean here?

Sử dụng "snuggle up" như thế nào?

Tại sao lại dùng "out" sau "give"?

“Rose-colored glasses” là gì? Có phải nó chỉ là cặp kính hồng không?

What is the difference between “how about” and “what about”?

"Stand a chance" có nghĩa là gì?

“Fall for” có nghĩa là gì?

Tại sao không dùng thì hiện tại hoàn thành?

What does "squeal" mean? Is it similar to "shout" or "scream"?

“Break into” có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng "for" sau từ "on"?

Có phải 'kid' có nghĩa là làm việc mà trẻ con làm?

Tại sao họ lại nhắc đến "Annie"? Nó có ý nghĩa gì?

"Way too much" có nghĩa là gì?

Dùng "get a grip" khi nào?

What does "do" mean here?

'Gonna' và 'Going to' khác nhau như thế nào?

Tại sao bơi không mặc quần áo lại gọi là "skinny dipping"?

"Sing off-key” có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng “I’m bored.” thay vì “I get bored.” được không? Hai câu này có gì khác biệt không?

Tôi không hiểu câu này. Đây là có phải câu nói đùa không?

"You tell me" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được câu "being screwed"?

“Promise the world” có nghĩa là gì?

What does "would've worked this time" refer to here? Does it mean "he could've receive a present this time"?

Có phải "with" trước "five coders" đã bị lược bỏ đúng không?

"Bells and whistles" có nghĩa là gì?

“Wear off” có nghĩa là gì? Có từ nào đồng nghĩa với từ này không?

What does "hassling" mean?

Is it common to use "she" as a pronoun for an audio player?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31