• Tiếng Việt

Question List of W2

Có phải "replace" có nghĩa là "change" (đổi) không?

Vai trò của "in with" trong câu là gì?

Có phải "do" trong câu dùng để nhấn mạnh không?

"Run-in" có nghĩa là gì?

What's "wasabi"?

Trong câu này dùng "start off", tôi chỉ nói "start" có được không?

Có phải "why" cũng được sử dụng với mục đích cảm thán?

“Fietsersbond” là gì?

Nói “off you go” có mất lịch sự không?

Sử dụng "I mean" như thế nào?

"Available" có nghĩa là gì?

"Broody" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với từ "make sure" là từ nào?

Tại sao lại có từ "on" sau "put your seatbelt"? Không có từ "on" có được không?

Có phải dùng “glass shoes” chuẩn xác hơn "glass slippers"?

Tôi có nên luôn luôn sử dụng "the" trước từ "Dutch" không?

"Butt" có nghĩa là gì?

"Path" và "road" khác nhau như thế nào?

"Car crash" có nghĩa là gì?

When can I use "dipshit"? What does it mean?

'Wanna' và 'want to' khác nhau như thế nào?

Royal command có nghĩa là gì?

Trong câu này, "that" chỉ điều gì?

Tại sao lại đặt dấu " ' " trước từ "round"?

“Come to papa” có nghĩa là gì?

"In a rut" có nghĩa là gì?

"Trynna" là gì?

"Beyond belief" có nghĩa là gì?

"Sober" có nghĩa là gì?

What does "beat something out" mean?

"Freakin'" có nghĩa là gì?

Can I just say "take a gondola", not "take a gondola ride"?

"Get lost" có nghĩa là gì? Tôi nghĩ nó có nghĩa là lạc đường, không biết đi đâu, nhưng ở đây lại được dùng như "biến khỏi đây đi". Tôi hiểu có đúng không?

"Send letters" có phải là "apply for a job" (ứng tuyển vào một công việc) không?

In the previous sentence, he said "Some of the groups held their MEETING" (singular), but here he said "the others held THEM" (plural). Why didn't he make it consistent?

"Them" ở đây chỉ cái gì?

"You" dùng để chỉ ai trong câu này?

Tôi không nghe thấy từ "come on". RedKiwi kiểm tra lại sub xem?

"So long" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó như thế nào?

"Screw up" có nghĩa là gì?

Chữ "be" có cần thiết về mặt ngữ pháp không?

"Side note" có nghĩa là gì?

"Out" ở đây chỉ cái gì?

"See" ở đây có nghĩa là gì?

Có phải "Yosemite" là một địa điểm nổi tiếng để cắm trại không?

"Bit" trong câu này có nghĩa là gì?

“Set fire” có đồng nghĩa với “start fire” không?

Tôi nói "walk beside a canal" thay cho "walk along a canal" được không?

"Eligible" có nghĩa là gì?

"Hold" trong câu này có nghĩa là gì?

'Who' và 'whom' khác nhau như thế nào?

"Foyer" là gì?

“Put on” và “wear” khác nhau như thế nào?

"Along" ở đây có nghĩa là gì?

What does "swear to you" mean?

"Mission" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "when you're 7 years old" trong khi anh ấy kể chuyện của anh ấy?

Tôi có thể sử dụng “put someone second” không?

"Trickle down" có nghĩa là gì?

"Pizzazz" có phải có nghĩa là "bảnh bao", phong cách không? Từ điển giải thích nó là năng lượng, sức sống.

'Millennials' có nghĩa là gì? Từ này chỉ nhóm người nào?

"Something is top notch" có nghĩa là gì?

Không phải “moment” là danh từ không đếm được sao? Sao anh ấy lại thêm "s"?

"a.k.a" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng nhiều không?

"Call" ở đây có nghĩa là gì?

"Humungous" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "all momentum" thay vì "all of the momentum" không?

Câu gốc của câu ‘sweet mother of Gandalf’ là câu gì?

Tình huống nào thì tôi có thể dùng "Ok, then"?

Is "at" necessary in "how and at what"? I don't understand why "at" is being used in that phrase.

"Woods" và "grove" khác nhau như thế nào?

"Pick someone up" có nghĩa là gì?

"Auto Universe" là gì? Có phải là tên của một cửa hàng không?

"Put up a fight" có nghĩa là gì?

"Gotta" có nghĩa là gì?

Tại sao "dollar" lại có thêm chữ "s" trong khi “a billion” lại để dạng số ít?

"Dumb" có nghĩa là gì?

What does "stigma" here mean?

Từ đồng nghĩa của cụm "None other than" là từ nào?

Phiền RedKiwi giải thích cách sử dụng "in a jiffy".

Từ đồng nghĩa của "move it" là gì?

"Gird your loins" có nghĩa là gì?

Từ "balls" trong "personal balls" có nghĩa là gì?

"Gonna" và "going to" có khác nhau không?

"Make a global splash" có nghĩa là gì?

"Reach out to" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng "in" sau từ "makeup"?

"Cycle" có phải có nghĩa là đạp xe không?

Isn't the word "hire" used only in company? Can I use it in these casual situation?

"Direction" trong câu có nghĩa là gì?

"Brain jazz" có nghĩa là gì?

"Tough call" có nghĩa là gì?

How can I understand "help" in this sentence?

Tôi có thể dùng để thay thế từ “priceless”?

"Eugenic abortion" có nghĩa là gì?

"Under arrest" có nghĩa là gì?

Tôi không biết vai trò của "as" ở đây. Có phải có nghĩa là "when" không?

"Attend to" có nghĩa là gì?

"Have no money" có nghĩa là không có tiền rồi, tại sao cô ấy lại vẫn nói "don't have no money"?

"Briefing pack" là cái gì?

"Your highness" có nghĩa là gì?

"Doin'" và "doing" khác nhau như thế nào?

"Oh, please" có nghĩa là gì?

"Why" ở đây có nghĩa là gì?

"Dogs" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "employee" (nhân viên) không?

What does "chill the f-out" mean?

Dấu phẩy trên trước chữ "a" có nghĩa là gì?

What does 'no matter' mean?

"T.J. Hooker" là gì?

"Guilty pleasure" có nghĩa là gì?

"Frustrating" và "disappointed" khác nhau như thế nào? Tôi có thể sử dụng như thế nào?

"All right" và "alright", từ nào đúng?

"Get burn" có nghĩa là gì?

"Young gun" có nghĩa là gì?

"Make it" trong câu có thường được sử dụng không?

Nếu tôi nói "Do clean up yourself", nó có nghĩa là đi thay đồ không?

Viết “bike related” thay vì “bike-related” có được không? Có phải tất cả các cụm "noun + related" phải được liên kết bằng dấu gạch nối?

“Pull off” có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "another" thay vì "other" không?

"Squabble" có nghĩa là gì?

Có phải "freaking out" có nghĩa giống "surprise" không? Từ "freaking out" ở đây có nghĩa là gì?

"Leprechaun shoes" là giày gì? "Doggy men" là gì?

What's "Blanket of Death"?

“Disneyland” và “Disney world” có khác nhau không?

“Think twice” có nghĩa là gì?

"Blow something out of the water" có nghĩa là gì?

"Wispy" có nghĩa là gì?

"Ye" có nghĩa là gì?

"Went on to" có nghĩa là gì? Nó có được dùng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày không?

"Oh, my goodnes" có phải là dạng gốc của "oh, my god" không?

"Point" có nghĩa là gì?

"Way too fly" có nghĩa là gì? Nó có phải là tiếng lóng không?

Tại sao lại nói là "their mother" mà không phải là "her mother"?

Cụm "beef up" này có liên quan gì đến từ "beef" - thịt bò không?

What does "a row of something" mean?

“Get past sth” có nghĩa là gì?

"Have got to" và "have to" khác nhau như thế nào?

"Castle-storming" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "brave" (dũng cảm) không?

"Litter" có nghĩa là gì?

Có phải ma cà rồng có "venom" chứ không phải "poison" không?

Chúng ta có thể dùng "kitty" cho con người không?

"Her" được sử dụng trong câu với chức năng gì?

Có phải "get A B" có nghĩa là "give A to B"?

Belle là ai? Tại sao cô ấy lại nhắc đến "Belle"?

"Yes-sir" là người như thế nào?

RedKiwi giải thích cụm "you name it" cho mình với. Nó có giống cụm "you know" không?

Có phải "rocks" ở đây liên quan đến môn học "địa chất"?

"In a jiffy" có nghĩa là gì?

"Give someone the business" có nghĩa là gì?

"Jot something down" có nghĩa là gì?

Khi nào thì sử dụng "a" thay vì "an"? Ví dụ, "It's an honor." và "It's a cab."

"Ever since" có nghĩa là gì?

"Filter down" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "out" sau "give"?

“Rose-colored glasses” là gì? Có phải nó chỉ là cặp kính hồng không?

What is the difference between “how about” and “what about”?

"Stand a chance" có nghĩa là gì?

“Fall for” có nghĩa là gì?

Tại sao không dùng thì hiện tại hoàn thành?

What does "squeal" mean? Is it similar to "shout" or "scream"?

“Break into” có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng "for" sau từ "on"?

Có phải 'kid' có nghĩa là làm việc mà trẻ con làm?

Tại sao họ lại nhắc đến "Annie"? Nó có ý nghĩa gì?

"Way too much" có nghĩa là gì?

Dùng "get a grip" khi nào?

What does "do" mean here?

'Gonna' và 'Going to' khác nhau như thế nào?

Tại sao bơi không mặc quần áo lại gọi là "skinny dipping"?

"Sing off-key” có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng “I’m bored.” thay vì “I get bored.” được không? Hai câu này có gì khác biệt không?

Tôi không hiểu câu này. Đây là có phải câu nói đùa không?

"You tell me" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được câu "being screwed"?

“Promise the world” có nghĩa là gì?

"Bells and whistles" có nghĩa là gì?

“Wear off” có nghĩa là gì? Có từ nào đồng nghĩa với từ này không?

What does "hassling" mean?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay