RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W2

Có phải "replace" có nghĩa là "change" (đổi) không?

Vai trò của "in with" trong câu là gì?

Có phải "do" trong câu dùng để nhấn mạnh không?

"Run-in" có nghĩa là gì?

What's "wasabi"?

Trong câu này dùng "start off", tôi chỉ nói "start" có được không?

Có phải "why" cũng được sử dụng với mục đích cảm thán?

“Fietsersbond” là gì?

Nói “off you go” có mất lịch sự không?

Sử dụng "I mean" như thế nào?

"Available" có nghĩa là gì?

"Broody" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với từ "make sure" là từ nào?

Tại sao lại có từ "on" sau "put your seatbelt"? Không có từ "on" có được không?

Tôi có thể dùng "much" thay cho "way" được không?

Có phải dùng “glass shoes” chuẩn xác hơn "glass slippers"?

Tôi có nên luôn luôn sử dụng "the" trước từ "Dutch" không?

"Butt" có nghĩa là gì?

"Path" và "road" khác nhau như thế nào?

"Car crash" có nghĩa là gì?

When can I use "dipshit"? What does it mean?

'Wanna' và 'want to' khác nhau như thế nào?

In this content, the speaker is using present tense to talk about something happened in the past. If I use past tense here, would it sound weird to native speakers?

Royal command có nghĩa là gì?

Trong câu này, "that" chỉ điều gì?

Tại sao lại đặt dấu " ' " trước từ "round"?

“Come to papa” có nghĩa là gì?

"In a rut" có nghĩa là gì?

"Trynna" là gì?

"Beyond belief" có nghĩa là gì?

"Sober" có nghĩa là gì?

What does "beat something out" mean?

"Freakin'" có nghĩa là gì?

Can I just say "take a gondola", not "take a gondola ride"?

Trong câu này, có phải "drop" có nghĩa tương tự như "tell" đúng không?

"Get lost" có nghĩa là gì? Tôi nghĩ nó có nghĩa là lạc đường, không biết đi đâu, nhưng ở đây lại được dùng như "biến khỏi đây đi". Tôi hiểu có đúng không?

"Send letters" có phải là "apply for a job" (ứng tuyển vào một công việc) không?

In the previous sentence, he said "Some of the groups held their MEETING" (singular), but here he said "the others held THEM" (plural). Why didn't he make it consistent?

"Them" ở đây chỉ cái gì?

"You" dùng để chỉ ai trong câu này?

Tôi không nghe thấy từ "come on". RedKiwi kiểm tra lại sub xem?

"Live off his personality" có nghĩa là gì?

"So long" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó như thế nào?

"Screw up" có nghĩa là gì?

Chữ "be" có cần thiết về mặt ngữ pháp không?

"Side note" có nghĩa là gì?

"Out" ở đây chỉ cái gì?

"See" ở đây có nghĩa là gì?

Có phải chủ ngữ của câu bị lược bỏ rồi không?

Có phải "Yosemite" là một địa điểm nổi tiếng để cắm trại không?

"Bit" trong câu này có nghĩa là gì?

“Set fire” có đồng nghĩa với “start fire” không?

Tôi nói "walk beside a canal" thay cho "walk along a canal" được không?

"Eligible" có nghĩa là gì?

"Hold" trong câu này có nghĩa là gì?

'Who' và 'whom' khác nhau như thế nào?

"Foyer" là gì?

“Put on” và “wear” khác nhau như thế nào?

"Along" ở đây có nghĩa là gì?

What does "swear to you" mean?

"Mission" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "when you're 7 years old" trong khi anh ấy kể chuyện của anh ấy?

Tôi có thể sử dụng “put someone second” không?

"Trickle down" có nghĩa là gì?

"Pizzazz" có phải có nghĩa là "bảnh bao", phong cách không? Từ điển giải thích nó là năng lượng, sức sống.

What does "for an instant" and "fold in" mean here?

'Millennials' có nghĩa là gì? Từ này chỉ nhóm người nào?

"Something is top notch" có nghĩa là gì?

Không phải “moment” là danh từ không đếm được sao? Sao anh ấy lại thêm "s"?

"a.k.a" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng nhiều không?

"Call" ở đây có nghĩa là gì?

"Humungous" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "all momentum" thay vì "all of the momentum" không?

Why is "you" being used after "find"? Would the sentence make sense if I omit "you" here?

Không phải nói "half of the population" đúng hơn "half the population" sao?

Câu gốc của câu ‘sweet mother of Gandalf’ là câu gì?

Tình huống nào thì tôi có thể dùng "Ok, then"?

Có phải "are" sau "hackers" đã bị lược bỏ đúng không?

Tại sao lại dùng "at" trong "how and at what"?

"Woods" và "grove" khác nhau như thế nào?

"Pick someone up" có nghĩa là gì?

"Auto Universe" là gì? Có phải là tên của một cửa hàng không?

"Put up a fight" có nghĩa là gì?

"Come on" trong câu này có nghĩa là gì?

"Gotta" có nghĩa là gì?

Tại sao "dollar" lại có thêm chữ "s" trong khi “a billion” lại để dạng số ít?

"Dumb" có nghĩa là gì?

What does "stigma" here mean?

Từ đồng nghĩa của cụm "None other than" là từ nào?

Phiền RedKiwi giải thích cách sử dụng "in a jiffy".

Từ đồng nghĩa của "move it" là gì?

"Gird your loins" có nghĩa là gì?

Từ "balls" trong "personal balls" có nghĩa là gì?

"Course" và "so" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải "so" có nghĩa là "kind of" không?

"Gonna" và "going to" có khác nhau không?

"Make a global splash" có nghĩa là gì?

Nếu tôi dùng "you" thay cho "we" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Reach out to" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng "in" sau từ "makeup"?

"Cycle" có phải có nghĩa là đạp xe không?

Isn't the word "hire" used only in company? Can I use it in these casual situation?

"Direction" trong câu có nghĩa là gì?

"Brain jazz" có nghĩa là gì?

"Tough call" có nghĩa là gì?

How can I understand "help" in this sentence?

Tôi có thể dùng để thay thế từ “priceless”?

"Eugenic abortion" có nghĩa là gì?

Nếu tôi lược bỏ "on" và chỉ nói "early in life" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

"Under arrest" có nghĩa là gì?

"You got there" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi không biết vai trò của "as" ở đây. Có phải có nghĩa là "when" không?

"Attend to" có nghĩa là gì?

"Have no money" có nghĩa là không có tiền rồi, tại sao cô ấy lại vẫn nói "don't have no money"?

"Briefing pack" là cái gì?

"Your highness" có nghĩa là gì?

"Doin'" và "doing" khác nhau như thế nào?

"Oh, please" có nghĩa là gì?

"Why" ở đây có nghĩa là gì?

"Dogs" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "employee" (nhân viên) không?

What does "chill the f-out" mean?

Dấu phẩy trên trước chữ "a" có nghĩa là gì?

What does 'no matter' mean?

"T.J. Hooker" là gì?

"Guilty pleasure" có nghĩa là gì?

"Drop someone off" có nghĩa là gì?

"Frustrating" và "disappointed" khác nhau như thế nào? Tôi có thể sử dụng như thế nào?

"All right" và "alright", từ nào đúng?

"Get burn" có nghĩa là gì?

What's "Hot 100 Fest"?

"Young gun" có nghĩa là gì?

"Make it" trong câu có thường được sử dụng không?

Nếu tôi nói "Do clean up yourself", nó có nghĩa là đi thay đồ không?

Viết “bike related” thay vì “bike-related” có được không? Có phải tất cả các cụm "noun + related" phải được liên kết bằng dấu gạch nối?

“Pull off” có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "another" thay vì "other" không?

"Squabble" có nghĩa là gì?

Có phải "freaking out" có nghĩa giống "surprise" không? Từ "freaking out" ở đây có nghĩa là gì?

Does "to take someone into my arms" mean "to hug someone"?

"Leprechaun shoes" là giày gì? "Doggy men" là gì?

What's "Blanket of Death"?

“Disneyland” và “Disney world” có khác nhau không?

“Think twice” có nghĩa là gì?

"Blow something out of the water" có nghĩa là gì?

"Wispy" có nghĩa là gì?

"Ye" có nghĩa là gì?

"Went on to" có nghĩa là gì? Nó có được dùng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày không?

"Oh, my goodnes" có phải là dạng gốc của "oh, my god" không?

"Point" có nghĩa là gì?

"Way too fly" có nghĩa là gì? Nó có phải là tiếng lóng không?

Tại sao lại nói là "their mother" mà không phải là "her mother"?

Cụm "beef up" này có liên quan gì đến từ "beef" - thịt bò không?

What does "a row of something" mean?

“Get past sth” có nghĩa là gì?

"Have got to" và "have to" khác nhau như thế nào?

"Castle-storming" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "brave" (dũng cảm) không?

"Litter" có nghĩa là gì?

Có phải ma cà rồng có "venom" chứ không phải "poison" không?

Tại sao lại dùng "also" ở cuối câu? Nói "also need a passport" hay "need a passport also" thì sắc thái của câu khác nhau như thế nào?

Chúng ta có thể dùng "kitty" cho con người không?

"Her" được sử dụng trong câu với chức năng gì?

Tôi không hiểu tại sao lại nói "that's manipulation"?

Có phải "get A B" có nghĩa là "give A to B"?

Belle là ai? Tại sao cô ấy lại nhắc đến "Belle"?

"Yes-sir" là người như thế nào?

"Quick fuse" có nghĩa là gì?

In this sentence, the subject of "face" is "young guys"? If so, can I also say "problem that young guys are facing" here? Could you explain the structure of this sentence?

RedKiwi giải thích cụm "you name it" cho mình với. Nó có giống cụm "you know" không?

Có phải "rocks" ở đây liên quan đến môn học "địa chất"?

"In a jiffy" có nghĩa là gì?

"Mighty" trong câu này có nghĩa là gì?

"Give someone the business" có nghĩa là gì?

"Jot something down" có nghĩa là gì?

Is it common to use "salvage" like this way?

Khi nào thì sử dụng "a" thay vì "an"? Ví dụ, "It's an honor." và "It's a cab."

"Ever since" có nghĩa là gì?

"Till" có nghĩa là gì?

"Filter down" có nghĩa là gì?

What does "patented" mean here?

Sử dụng "snuggle up" như thế nào?

Tại sao lại dùng "out" sau "give"?

“Rose-colored glasses” là gì? Có phải nó chỉ là cặp kính hồng không?

What is the difference between “how about” and “what about”?

"Stand a chance" có nghĩa là gì?

“Fall for” có nghĩa là gì?

Tại sao không dùng thì hiện tại hoàn thành?

What does "squeal" mean? Is it similar to "shout" or "scream"?

“Break into” có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng "for" sau từ "on"?

Có phải 'kid' có nghĩa là làm việc mà trẻ con làm?

Tại sao họ lại nhắc đến "Annie"? Nó có ý nghĩa gì?

"Way too much" có nghĩa là gì?

Dùng "get a grip" khi nào?

What does "do" mean here?

'Gonna' và 'Going to' khác nhau như thế nào?

Tại sao bơi không mặc quần áo lại gọi là "skinny dipping"?

"Sing off-key” có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng “I’m bored.” thay vì “I get bored.” được không? Hai câu này có gì khác biệt không?

Tôi không hiểu câu này. Đây là có phải câu nói đùa không?

"You tell me" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được câu "being screwed"?

“Promise the world” có nghĩa là gì?

What does "would've worked this time" refer to here? Does it mean "he could've receive a present this time"?

Có phải "with" trước "five coders" đã bị lược bỏ đúng không?

"Bells and whistles" có nghĩa là gì?

“Wear off” có nghĩa là gì? Có từ nào đồng nghĩa với từ này không?

What does "hassling" mean?

Is it common to use "she" as a pronoun for an audio player?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.