RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W20

Có phải "go a long way" có nghĩa là "make a contribution" không?

"Oughta" có nghĩa là gì?

Do you often use the expression "down to dust"?

"Turn out" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

Có phải "now" có nghĩa là "this moment" không?

"Cut someone down" có nghĩa là gì?

"Sweep me off my feet" có nghĩa là gì?

"Scare someone off" có nghĩa là gì?

"Darn" ở đây là gì?

Tại sao cô ấy lại nói là "there has been" mà không phải là "there was"?

What does "go commando" mean?

Why is it "a friend of his" not "a friend of him"?

Tôi có thể dùng "behind story" được không? Không dùng giới từ "about" thì nghĩa của câu có rõ ràng không?

Tại sao Người Nhện lại nói câu này?

I want to know when to use "pop up". Is "pop up" in this sentence the same as the word "pop-up" in "pop-up store"?

"Mace" có nghĩa là gì?

What does "cheeto" mean?

Some folks nghĩa là gì vậy?

"Yourself" trong câu này chỉ cái gì? Không phải nên sử dụng "themselves" sao?

"No problem" và "can't hurt" khác nhau như thế nào?

"Retire" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "wear" son môi? Tôi có thể dùng từ "wear" cho hoạt động nào?

"Been around" nghĩa là gì ạ?

What does "be willing to" mean?

What is a secret folder?

Can you guess what question he tried to ask?

"Meal", "dish", và "food" có nghĩa giống nhau không?

"One-time thing" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi sử dụng được?

"Run away" có nghĩa là gì?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

"Concerned with" và "concerned about" khác nhau như thế nào? Tôi nghĩ câu này phải sử dụng "concerned about" mới đúng chứ.

"Him" trong câu này chỉ ai?

Why did he put "the" in front of "Flash"?

Nếu chỉ nói “on a date together” thì khác gì với nói “on a date together with each other”?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "more of"? Nói "more emotional connection" có được không?

"Interest" trong câu này có nghĩa tương tự "interest in sth" không?

Tại sao cô ấy lại nói "rocks"? Đó là cái gì vậy?

"By the way" nghĩa là gì ạ ?

What does "one thing" refer to here? Why it is not included in the subtitle?

"Frankly" có nghĩa là gì? Tôi có thể đặt nó ở cuối câu không?

What is Pudding here?

"Buffalo wings" có nghĩa là gì?

It is my first time to see the word "between" is used with 3 different things to compare. Then, can I say "among" instead? What is the difference between "among" and "between"?

"Behave" có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng nó?

"One thing" trong câu này có nghĩa là gì?

Why was "threefold" used here not "three"

Có phải "stay frosty" có nghĩa tương tự "cool down" không?

What does "slutty" mean here? Does it mean the drink has rum in it?

"The bag sit in the water" có nghĩa là gì?

"Spice my mead" có nghĩa là gì?

What does "make up" mean here?

"Pull" trong câu này có nghĩa là gì?

"Red Russian" có nghĩa là gì?

Có từ nào bị lược bỏ trong câu này không? Tôi không hiểu cấu trúc của nó 😢

In this case, does "we" mean "Sheldon" and "Mary" or "Mary" and "Penny"?

"Hey, there" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

"There were once ~" có nghĩa là gì?

"Work at" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Nacho Sunday" là ngày gì?

"Hurt" trong câu này có nghĩa là gi? Có phải "can't hurt" là thành ngữ không?

Does "in the area" mean "near"? If so, how can I use this expression?

What kind of test is "SAT"?

"Sweep" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Có phải "life raft" là "life boat" không?

RedKiwi giải thích thêm về cách dùng "is on" giúp mình với nhé.

When can I use "that's bonkers"?

Tôi vẫn không hiểu tại sao gọi Trung Quốc là "China".

Does "happen" here mean that movie work is released in public? Or is it very exceptional case to use as a meaning of "releasing new movie"?

Does "alone together" here refer two people or one person each? Please explain this expression.

"Shelf life", "expiration date", và "best before" khác nhau như thế nào?

" 'cause" có nghĩa là gì?

What does "better still" mean here? Is it something like slang?

What does "light" mean here?

“Wanna” có nghĩa là gì?

What does "decadent" mean?

What does "a ton of" mean?

What does "have" mean here? (have got to, has got to)

"Boulevard" và "street" khác nhau như thế nào?

Does "burn something up" mean "extinct"? Is there any other meaning to "burn something up"?

What does "spot" mean here?

Khi nào tôi có thể dùng từ "dweller"?

Đây là loại bánh sandwich gì? Có ngon không?

Tại sao "apologies" lại là dạng số nhiều? Tôi có thể nói "apology" không?

"Under control" có nghĩa là gì ạ?

'Bunch of" có nghĩa là gì? "Bunch of" và "lots of" khác nhau như thế nào?

"Buds" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "opposite" trong câu có nghĩa là gì?

"Of little importance" có đúng ngữ pháp không?

Are there any differences between “make no apologies” and “don’t apologies”?

Tại sao lại dùng "My shadow has gone" mà không dùng "My shadow is gone"?

What does "go nasty" mean? Is it a common expression?

"Hank" trong câu này có nghĩa là gì?

"gonna" là gì?

"PB&J" có được sử dụng phổ biến không?

What does "smother someone" mean? Isn't it suffocating someone?

"Reefer" có nghĩa là gì?

"Cool" có nghĩa là gì?

If I say "other five beans" not "five other beans" , does it sound weird?

“Crave” và “want” khác nhau như thế nào?

"Just" có thể được đặt ở những vị trí nào trong câu?

Từ "love" có thể đứng sau từ "do" không?

What is "a lil' birdie"? Does it really mean a bird?

How long will be the "lifetime ago"?

What does "embark on" mean?

Tôi có thể đổi vị trí của "only" trước "kid food" được không? "Only eats kid food" và "eats only kid food" khác nhau như thế nào?

"Sec" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng “Sorry for that” thay cho "sorry about that" không?

"Through this new hole in my back" có nghĩa là gì?

"Limit someone to something" có nghĩa là gì?

Dùng "in the world" thì có sai không?

"Weird" và "odd" khác nhau như thế nào?

"Pipe dream" có nghĩa là gì?

Can I just say "majesty" here? Why should he put "your"?

Why did he put "a" before "happy birthday"?

"Too gay to function" có nghĩa là gì?

It seems both "sign" and "initial" mean the same thing, but why does he use those verb in a row?

What does "in return" mean?

"Toasted soldier" là gì?

What does "down" mean in this sentence?

Why does he say "that car" not "the car"? What does "that car" mean?

"As though" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng từ "like" thay thế được không?

Tại sao anh ấy lại sử dụng "catch"? Nếu anh ấy nói "see" thì câu có khác không?

What's the difference between "right" and "you know"?

Có thể dùng từ nào khác để thay thế cho từ "naughty"?

Tại sao lại dùng từ "the" ở câu cuối?

"Finish out" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "breaked" thay cho "cracked" không?

"Move on" có nghĩa là gì?

"Down to dust" có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì? Nếu tôi nói "can we all just go back" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Will the meaning change if I say "skunk's butt rug"?

"Drown someone out" có nghĩa là gì?

Tôi dùng "new something" có được không?

"For size" có nghĩa là gì?

Does "Fair enough" mean "okay"? When do you use this expression?

The "one" at the last, shouldn't it be a plural form? What does "one" refer to?

"A dime a dozen" có nghĩa là gì?

"In someone's sleep" có đúng ngữ pháp không?

I'm confused about the phrase "get to go to". Is it different if I use only "go to" in this sentence?

Is "develop a specific appreciation" a common expression?

What does "bloody hell" mean? Do you use it generally?

“Retire to” và “retire from” khác nhau như thế nào?

Có phải "can" trong câu này là mệnh lệnh? Như câu "you can just go to bed".

What does "fluke" refer to here?

"Shut up" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "properties" mean?

Trong cụm từ "half the staff", có phải "of" ở giữa "half" và "the staff" không quan trọng đúng không?

Tại sao "old-school" lại có nghĩa là "old-fashioned"? Có phải vì lý do lịch sử nào đó không?

Tôi không hiểu câu này, không phải "fabric" là một loại vải sao? "Fabric of our lives" có nghĩa là gì?

What does "get in" mean here? and how's it different from using just "get"?

"We so sure" có nghĩa là gì?

“Be in love with someone” có nghĩa là gì?

"Have a crush on" và "like" khác nhau như thế nào?

"Not least" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Không phải "ingredient" là từ đúng khi nói về thành phần của đồ ăn sao? Tôi có thể sử dụng "component" hay "material" thay thế không?

Why was "still" used here?

"Absolutely" có nghĩa là gì?

"Give" trong câu này có nghĩa là gì?

"Good lord" và "oh jesus" có nghĩa giống nhau không?

"Sleep-swimming" có nghĩa là gì??

Taị sao anh ấy nói "it"? Tôi có thể bỏ "it" đi không?

"Garden shed" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.