redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W20

Tôi có thể nói "intriguing" thay cho "interesting" được không?

Có phải "go a long way" có nghĩa là "make a contribution" không?

Có phải "output" trong câu này có nghĩa tương tự như "ability" đúng không?

"Oughta" có nghĩa là gì?

"Attic" và "hayloft" khác nhau như thế nào?

Không phải nói "isn't it" thay cho "is it" mới đúng sao?

Do you often use the expression "down to dust"?

"Turn out" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

Có phải "now" có nghĩa là "this moment" không?

"Along" ở đây có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng động từ khác như "write along" không?

"Cut someone down" có nghĩa là gì?

Có phải từ "haven" có nguồn gốc từ "heaven" không? Có phải nó được gọi là "haven" vì nó cũng an toàn như "heaven"?

"Sweep me off my feet" có nghĩa là gì?

"Scare someone off" có nghĩa là gì?

"Getting thick around the waist" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Shepherd" và "goatherd" khác nhau như thế nào?

"Darn" ở đây là gì?

Tại sao cô ấy lại nói là "there has been" mà không phải là "there was"?

What does "go commando" mean?

"Ted Bundy" là ai?

Why is it "a friend of his" not "a friend of him"?

Tôi có thể dùng "behind story" được không? Không dùng giới từ "about" thì nghĩa của câu có rõ ràng không?

Không phải "breeze" có nghĩa là gió thổi nhẹ sao? Nói "strong breeze" không phải hơi kỳ kỳ sao?

Tại sao Người Nhện lại nói câu này?

Tại sao lại nói "put out" trong khi người ông đang đặt đồ lên bàn?

I want to know when to use "pop up". Is "pop up" in this sentence the same as the word "pop-up" in "pop-up store"?

Có phải từ "pure" được dùng để nhấn mạnh đúng không?

"Mace" có nghĩa là gì?

What does "cheeto" mean?

Some folks nghĩa là gì vậy?

"George Custer" là ai?

"Yourself" trong câu này chỉ cái gì? Không phải nên sử dụng "themselves" sao?

Có phải "well" trong câu này có nghĩa tương tự như "so" đúng không?

"No problem" và "can't hurt" khác nhau như thế nào?

"Save this bit" có nghĩa là gì?

"Retire" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "wear" son môi? Tôi có thể dùng từ "wear" cho hoạt động nào?

"Been around" nghĩa là gì ạ?

What does "be willing to" mean?

"I'm nobody" trong câu này có nghĩa là gì?

What is a secret folder?

Can you guess what question he tried to ask?

"Meal", "dish", và "food" có nghĩa giống nhau không?

"Soundly" có nghĩa là gì? Có phải là Heidi ngủ ngáy không?

"One-time thing" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi sử dụng được?

"Run away" có nghĩa là gì?

Có phải họ đặt tên cho hoàng đế theo tên một loại ngọc không? Có ai được đặt tên như "diamond" hay "emerald" không?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

"Concerned with" và "concerned about" khác nhau như thế nào? Tôi nghĩ câu này phải sử dụng "concerned about" mới đúng chứ.

"Him" trong câu này chỉ ai?

Có phải động từ "near" có nghĩa tương tự như "approach" đúng không?

Why did he put "the" in front of "Flash"?

Can you explain the meaning of "get attacked"? Why did the character say this? Who is getting attacked?

Nếu chỉ nói “on a date together” thì khác gì với nói “on a date together with each other”?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "more of"? Nói "more emotional connection" có được không?

"Interest" trong câu này có nghĩa tương tự "interest in sth" không?

"Emily Post" là ai?

Tại sao cô ấy lại nói "rocks"? Đó là cái gì vậy?

"By the way" nghĩa là gì ạ ?

Tại sao cô ấy lại đề cập đến "28 years"?

"Unabridged" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "unrated version" đúng không?

What does "one thing" refer to here? Why it is not included in the subtitle?

"Grumpy" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là một ông lão có tính cách tồi tệ đúng không?

"Frankly" có nghĩa là gì? Tôi có thể đặt nó ở cuối câu không?

What is Pudding here?

"Buffalo wings" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng "get" mà không dùng "give"?

It is my first time to see the word "between" is used with 3 different things to compare. Then, can I say "among" instead? What is the difference between "among" and "between"?

"Behave" có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng nó?

"One thing" trong câu này có nghĩa là gì?

"Bush League" có nghĩa là gì? Vì anh ấy nói đến "the year 1992", có phải cụm từ này chỉ tổng thống Bush đúng không?

Why was "threefold" used here not "three"

Có phải "stay frosty" có nghĩa tương tự "cool down" không?

What does "slutty" mean here? Does it mean the drink has rum in it?

"The bag sit in the water" có nghĩa là gì?

"Spice my mead" có nghĩa là gì?

Sữa của các động vật khác có uống được không?

What does "make up" mean here?

"Pull" trong câu này có nghĩa là gì?

"Give it a shot" và "try it again" có nghĩa giống nhau không? "Give it a shot" có được sử dụng nhiều trong giao tiếp không?

"Red Russian" có nghĩa là gì?

Có từ nào bị lược bỏ trong câu này không? Tôi không hiểu cấu trúc của nó 😢

Khi sử dụng thang, ta hay dùng "climb up" hoặc "climb down". Nhưng thang ở thư viện có thể di chuyển sang ngang, ta có nói "climb sideways" được không?

In this case, does "we" mean "Sheldon" and "Mary" or "Mary" and "Penny"?

"Hey, there" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

Tại sao anh ấy lại dùng "nice" ở đây? Không dùng "nice" thì câu cũng có nghĩa rồi mà.

"There were once ~" có nghĩa là gì?

"Work at" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Nacho Sunday" là ngày gì?

"Hurt" trong câu này có nghĩa là gi? Có phải "can't hurt" là thành ngữ không?

"Lure" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là thu hút người khác đúng không?

Does "in the area" mean "near"? If so, how can I use this expression?

Gọi người khác là "this/that" thay cho "him/her" có bị coi là mất lịch sự không?

Hậu tố "-graphy" có nghĩa là gì?

What kind of test is "SAT"?

"Sweep" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Có phải "life raft" là "life boat" không?

RedKiwi giải thích thêm về cách dùng "is on" giúp mình với nhé.

When can I use "that's bonkers"?

Từ "after" có ám chỉ rằng công việc đã hoàn thành không?

Tôi vẫn không hiểu tại sao gọi Trung Quốc là "China".

WikiBear có phải là đồ chơi thực sự không?

"Ever-favorite" có nghĩa là gì?

Does "happen" here mean that movie work is released in public? Or is it very exceptional case to use as a meaning of "releasing new movie"?

Does "alone together" here refer two people or one person each? Please explain this expression.

"Shelf life", "expiration date", và "best before" khác nhau như thế nào?

" 'cause" có nghĩa là gì?

What does "better still" mean here? Is it something like slang?

What does "light" mean here?

Có phải từ "explorer" như trong từ "internet explorer" hoặc "Ford Explorer" có nguồn gốc từ "explore" đúng không?

“Wanna” có nghĩa là gì?

What does "decadent" mean?

"Fir tree" là cây gì?

Có phải anh ấy nói "Ebola virus" là "biological hazard" bởi vì nó không phải do con người tạo ra đúng không?

What does "a ton of" mean?

Tại sao lại cần dùng "a" trước "wartime milk shortage"?

What does "have" mean here? (have got to, has got to)

"Boulevard" và "street" khác nhau như thế nào?

Does "burn something up" mean "extinct"? Is there any other meaning to "burn something up"?

Có phải "angio" là danh từ không đếm được đúng không?

What does "spot" mean here?

Tiền tố "wonder" có nghĩa là gì?

"Baseball" và "softball" khác nhau như thế nào?

Khi nào tôi có thể dùng từ "dweller"?

Đây là loại bánh sandwich gì? Có ngon không?

Tại sao "apologies" lại là dạng số nhiều? Tôi có thể nói "apology" không?

"Under control" có nghĩa là gì ạ?

"Dog days" có nghĩa là gì?

'Bunch of" có nghĩa là gì? "Bunch of" và "lots of" khác nhau như thế nào?

"Buds" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "opposite" trong câu có nghĩa là gì?

Tại sao Conan nói "doesn't" mà không phải là "didn't"? Có phải bởi vì anh ấy tin rằng Emily Post sẽ không bao giờ nói điều này dù bà ấy còn sống đúng không?

"Of little importance" có đúng ngữ pháp không?

Are there any differences between “make no apologies” and “don’t apologies”?

Tại sao lại dùng "My shadow has gone" mà không dùng "My shadow is gone"?

"From the beginning of the time" có thông dụng không?

"Ad-lib" có nghĩa là gì?

What does "go nasty" mean? Is it a common expression?

"Hank" trong câu này có nghĩa là gì?

"gonna" là gì?

"Elsewhere" là gì?

"PB&J" có được sử dụng phổ biến không?

What does "smother someone" mean? Isn't it suffocating someone?

"Springfield" có thật sự tồn tại không? Nếu có thì nó nằm ở đâu?

"Reefer" có nghĩa là gì?

"Shepherd" là người chăn cừu, "goatherd" là người chăn dê, vậy người chăn bò gọi là gì? Có phải gọi là "cowboy" đúng không?

"Cool" có nghĩa là gì?

If I say "other five beans" not "five other beans" , does it sound weird?

"On-base percentage" là gì?

“Crave” và “want” khác nhau như thế nào?

"Giambi" là ai?

"Just" có thể được đặt ở những vị trí nào trong câu?

Từ "love" có thể đứng sau từ "do" không?

What is "a lil' birdie"? Does it really mean a bird?

How long will be the "lifetime ago"?

"Lean in" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "whispering" không?

What does "embark on" mean?

Tôi có thể đổi vị trí của "only" trước "kid food" được không? "Only eats kid food" và "eats only kid food" khác nhau như thế nào?

"Settle down" có thông dụng không? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

"Sec" có nghĩa là gì?

Có phải "belongings" và "things" có nghĩa khác nhau không? Tại sao lại dùng hai từ riêng biệt nhau như vậy?

Tôi có thể sử dụng “Sorry for that” thay cho "sorry about that" không?

"Through this new hole in my back" có nghĩa là gì?

"Limit someone to something" có nghĩa là gì?

Dùng "in the world" thì có sai không?

"Weird" và "odd" khác nhau như thế nào?

"Pipe dream" có nghĩa là gì?

Can I just say "majesty" here? Why should he put "your"?

Có phải từ "troops" có nghĩa tương tự "soldiers" đúng không? Hai từ này có dùng thay thế nhau được không?

Why did he put "a" before "happy birthday"?

"Too gay to function" có nghĩa là gì?

It seems both "sign" and "initial" mean the same thing, but why does he use those verb in a row?

What does "in return" mean?

"Toasted soldier" là gì?

What does "down" mean in this sentence?

"Recognized" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tương tự như "famous" đúng không?

Why does he say "that car" not "the car"? What does "that car" mean?

"As though" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng từ "like" thay thế được không?

"Baby snaps" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại sử dụng "catch"? Nếu anh ấy nói "see" thì câu có khác không?

"Gross" và "creepy" khác nhau như thế nào?

"Cooperstown family" là gì?

What's the difference between "right" and "you know"?

Có thể dùng từ nào khác để thay thế cho từ "naughty"?

Tại sao lại dùng từ "the" ở câu cuối?

"Finish out" có nghĩa là gì?

"Baseball diamond" có nghĩa là gì?

"Springing" có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng từ này?

Tôi có thể sử dụng "broke" thay cho "cracked" không?

"Move on" có nghĩa là gì?

Từ "sacrifice" trong câu này có phải chỉ "a sacrifice hit" không?

Tôi có thể nói "biological threat" thay cho "biological hazard" được không?

"Down to dust" có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì? Nếu tôi nói "can we all just go back" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Will the meaning change if I say "skunk's butt rug"?

"Drown someone out" có nghĩa là gì?

Tôi dùng "new something" có được không?

"Criticize" và "condemn" khác nhau như thế nào?

"Damon" là ai?

"For size" có nghĩa là gì?

Bất cứ lúc nào tôi xem MLB, tôi đều nghe thấy bình luận viên hét "homer" khi người đánh bóng thực hiện cú "home run", có phải "homer" bắt nguồn từ "Homer Simpson" đúng không?

Does "Fair enough" mean "okay"? When do you use this expression?

The "one" at the last, shouldn't it be a plural form? What does "one" refer to?

"A dime a dozen" có nghĩa là gì?

"In someone's sleep" có đúng ngữ pháp không?

I'm confused about the phrase "get to go to". Is it different if I use only "go to" in this sentence?

Is "develop a specific appreciation" a common expression?

Vì "like" và "as" có nghĩa giống nhau, tôi có thể nói "like" thay cho "as" được không?

What does "bloody hell" mean? Do you use it generally?

“Retire to” và “retire from” khác nhau như thế nào?

Tại sao lại có dấy phẩy trên giữa hai chữ O và B? Có phải O là viết tắt của cái gì không?

Có phải "can" trong câu này là mệnh lệnh? Như câu "you can just go to bed".

What does "fluke" refer to here?

"Thunderdome" có nghĩa là gì?

"Improvement over" có nghĩa là gì?

"Shut up" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "properties" mean?

Trong cụm từ "half the staff", có phải "of" ở giữa "half" và "the staff" không quan trọng đúng không?

Tại sao "old-school" lại có nghĩa là "old-fashioned"? Có phải vì lý do lịch sử nào đó không?

Tôi không hiểu câu này, không phải "fabric" là một loại vải sao? "Fabric of our lives" có nghĩa là gì?

What does "get in" mean here? and how's it different from using just "get"?

"We so sure" có nghĩa là gì?

“Be in love with someone” có nghĩa là gì?

"Have a crush on" và "like" khác nhau như thế nào?

"Not least" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Không phải "ingredient" là từ đúng khi nói về thành phần của đồ ăn sao? Tôi có thể sử dụng "component" hay "material" thay thế không?

Why was "still" used here?

"Absolutely" có nghĩa là gì?

"Give" trong câu này có nghĩa là gì?

"Good lord" và "oh jesus" có nghĩa giống nhau không?

"Either" và "neither" khác nhau như thế nào?

"Sleep-swimming" có nghĩa là gì??

Taị sao anh ấy nói "it"? Tôi có thể bỏ "it" đi không?

"Garden shed" có nghĩa là gì?

"Coolness" trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31