• Tiếng Việt

Question List of W20

Có phải "go a long way" có nghĩa là "make a contribution" không?

"Oughta" có nghĩa là gì?

Do you often use the expression "down to dust"?

"Turn out" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

Có phải "now" có nghĩa là "this moment" không?

"Cut someone down" có nghĩa là gì?

"Sweep me off my feet" có nghĩa là gì?

"Scare someone off" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói là "there has been" mà không phải là "there was"?

What does "go commando" mean?

Why is it "a friend of his" not "a friend of him"?

Tôi có thể dùng "behind story" được không? Không dùng giới từ "about" thì nghĩa của câu có rõ ràng không?

Tại sao Người Nhện lại nói câu này?

I want to know when to use "pop up". Is "pop up" in this sentence the same as the word "pop-up" in "pop-up store"?

"Mace" có nghĩa là gì?

What does "cheeto" mean?

Some folks nghĩa là gì vậy?

"Yourself" trong câu này chỉ cái gì? Không phải nên sử dụng "themselves" sao?

"No problem" và "can't hurt" khác nhau như thế nào?

"Retire" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "wear" son môi? Tôi có thể dùng từ "wear" cho hoạt động nào?

"Been around" nghĩa là gì ạ?

What does "be willing to" mean?

What is a secret folder?

Can you guess what question he tried to ask?

"Meal", "dish", và "food" có nghĩa giống nhau không?

"One-time thing" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi sử dụng được?

"Run away" có nghĩa là gì?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

"Concerned with" và "concerned about" khác nhau như thế nào? Tôi nghĩ câu này phải sử dụng "concerned about" mới đúng chứ.

"Him" trong câu này chỉ ai?

Why did he put "the" in front of "Flash"?

Nếu chỉ nói “on a date together” thì khác gì với nói “on a date together with each other”?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "more of"? Nói "more emotional connection" có được không?

"Interest" trong câu này có nghĩa tương tự "interest in sth" không?

Tại sao cô ấy lại nói "rocks"? Đó là cái gì vậy?

"By the way" nghĩa là gì ạ ?

What does "one thing" refer to here? Why it is not included in the subtitle?

"Frankly" có nghĩa là gì? Tôi có thể đặt nó ở cuối câu không?

What is Pudding here?

"Buffalo wings" có nghĩa là gì?

It is my first time to see the word "between" is used with 3 different things to compare. Then, can I say "among" instead? What is the difference between "among" and "between"?

"Behave" có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng nó?

"One thing" trong câu này có nghĩa là gì?

Why was "threefold" used here not "three"

Có phải "stay frosty" có nghĩa tương tự "cool down" không?

What does "slutty" mean here? Does it mean the drink has rum in it?

"Spice my mead" có nghĩa là gì?

What does "make up" mean here?

"Pull" trong câu này có nghĩa là gì?

"Red Russian" có nghĩa là gì?

Có từ nào bị lược bỏ trong câu này không? Tôi không hiểu cấu trúc của nó 😢

In this case, does "we" mean "Sheldon" and "Mary" or "Mary" and "Penny"?

"Hey, there" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

"There were once ~" có nghĩa là gì?

"Work at" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Nacho Sunday" là ngày gì?

"Hurt" trong câu này có nghĩa là gi? Có phải "can't hurt" là thành ngữ không?

Does "in the area" mean "near"? If so, how can I use this expression?

What kind of test is "SAT"?

"Sweep" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Có phải "life raft" là "life boat" không?

When can I use "that's bonkers"?

Tôi vẫn không hiểu tại sao gọi Trung Quốc là "China".

Does "happen" here mean that movie work is released in public? Or is it very exceptional case to use as a meaning of "releasing new movie"?

Does "alone together" here refer two people or one person each? Please explain this expression.

"Shelf life", "expiration date", và "best before" khác nhau như thế nào?

" 'cause" có nghĩa là gì?

What does "better still" mean here? Is it something like slang?

What does "light" mean here?

“Wanna” có nghĩa là gì?

What does "decadent" mean?

What does "a ton of" mean?

What does "have" mean here? (have got to, has got to)

"Boulevard" và "street" khác nhau như thế nào?

Does "burn something up" mean "extinct"? Is there any other meaning to "burn something up"?

What does "spot" mean here?

Khi nào tôi có thể dùng từ "dweller"?

Đây là loại bánh sandwich gì? Có ngon không?

Tại sao "apologies" lại là dạng số nhiều? Tôi có thể nói "apology" không?

"Under control" có nghĩa là gì ạ?

'Bunch of" có nghĩa là gì? "Bunch of" và "lots of" khác nhau như thế nào?

"Buds" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "opposite" trong câu có nghĩa là gì?

"Of little importance" có đúng ngữ pháp không?

Are there any differences between “make no apologies” and “don’t apologies”?

Tại sao lại dùng "My shadow has gone" mà không dùng "My shadow is gone"?

What does "go nasty" mean? Is it a common expression?

"Hank" trong câu này có nghĩa là gì?

"gonna" là gì?

"PB&J" có được sử dụng phổ biến không?

What does "smother someone" mean? Isn't it suffocating someone?

"Reefer" có nghĩa là gì?

"Cool" có nghĩa là gì?

If I say "other five beans" not "five other beans" , does it sound weird?

“Crave” và “want” khác nhau như thế nào?

"Just" có thể được đặt ở những vị trí nào trong câu?

Từ "love" có thể đứng sau từ "do" không?

What is "a lil' birdie"? Does it really mean a bird?

How long will be the "lifetime ago"?

What does "embark on" mean?

Tôi có thể đổi vị trí của "only" trước "kid food" được không? "Only eats kid food" và "eats only kid food" khác nhau như thế nào?

"Sec" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng “Sorry for that” thay cho "sorry about that" không?

"Through this new hole in my back" có nghĩa là gì?

Dùng "in the world" thì có sai không?

"Weird" và "odd" khác nhau như thế nào?

"Pipe dream" có nghĩa là gì?

Can I just say "majesty" here? Why should he put "your"?

Why did he put "a" before "happy birthday"?

"Too gay to function" có nghĩa là gì?

It seems both "sign" and "initial" mean the same thing, but why does he use those verb in a row?

What does "in return" mean?

"Toasted soldier" là gì?

What does "down" mean in this sentence?

Why does he say "that car" not "the car"? What does "that car" mean?

"As though" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng từ "like" thay thế được không?

Tại sao anh ấy lại sử dụng "catch"? Nếu anh ấy nói "see" thì câu có khác không?

What's the difference between "right" and "you know"?

Có thể dùng từ nào khác để thay thế cho từ "naughty"?

Tại sao lại dùng từ "the" ở câu cuối?

"Finish out" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "breaked" thay cho "cracked" không?

"Move on" có nghĩa là gì?

"Down to dust" có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì? Nếu tôi nói "can we all just go back" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Will the meaning change if I say "skunk's butt rug"?

"Drown someone out" có nghĩa là gì?

Tôi dùng "new something" có được không?

"For size" có nghĩa là gì?

Does "Fair enough" mean "okay"? When do you use this expression?

The "one" at the last, shouldn't it be a plural form? What does "one" refer to?

"A dime a dozen" có nghĩa là gì?

"In someone's sleep" có đúng ngữ pháp không?

I'm confused about the phrase "get to go to". Is it different if I use only "go to" in this sentence?

Is "develop a specific appreciation" a common expression?

What does "bloody hell" mean? Do you use it generally?

“Retire to” và “retire from” khác nhau như thế nào?

Có phải "can" trong câu này là mệnh lệnh? Như câu "you can just go to bed".

What does "fluke" refer to here?

What does "properties" mean?

Trong cụm từ "half the staff", có phải "of" ở giữa "half" và "the staff" không quan trọng đúng không?

Tại sao "old-school" lại có nghĩa là "old-fashioned"? Có phải vì lý do lịch sử nào đó không?

Tôi không hiểu câu này, không phải "fabric" là một loại vải sao? "Fabric of our lives" có nghĩa là gì?

What does "get in" mean here? and how's it different from using just "get"?

“Be in love with someone” có nghĩa là gì?

"Have a crush on" và "like" khác nhau như thế nào?

"Not least" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Không phải "ingredient" là từ đúng khi nói về thành phần của đồ ăn sao? Tôi có thể sử dụng "component" hay "material" thay thế không?

Why was "still" used here?

"Absolutely" có nghĩa là gì?

"Give" trong câu này có nghĩa là gì?

"Good lord" và "oh jesus" có nghĩa giống nhau không?

"Sleep-swimming" có nghĩa là gì??

Taị sao anh ấy nói "it"? Tôi có thể bỏ "it" đi không?

"Garden shed" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09