• Tiếng Việt

Question List of W20

Có phải "go a long way" có nghĩa là "make a contribution" không?

"Oughta" có nghĩa là gì?

Do you often use the expression "down to dust"?

"Turn out" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

Có phải "now" có nghĩa là "this moment" không?

"Cut someone down" có nghĩa là gì?

"Sweep me off my feet" có nghĩa là gì?

"Scare someone off" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói là "there has been" mà không phải là "there was"?

What does "go commando" mean?

Why is it "a friend of his" not "a friend of him"?

Tôi có thể dùng "behind story" được không? Không dùng giới từ "about" thì nghĩa của câu có rõ ràng không?

Tại sao Người Nhện lại nói câu này?

I want to know when to use "pop up". Is "pop up" in this sentence the same as the word "pop-up" in "pop-up store"?

"Mace" có nghĩa là gì?

What does "cheeto" mean?

Some folks nghĩa là gì vậy?

"Yourself" trong câu này chỉ cái gì? Không phải nên sử dụng "themselves" sao?

"No problem" và "can't hurt" khác nhau như thế nào?

"Retire" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "wear" son môi? Tôi có thể dùng từ "wear" cho hoạt động nào?

"Been around" nghĩa là gì ạ?

What does "be willing to" mean?

What is a secret folder?

Can you guess what question he tried to ask?

"Meal", "dish", và "food" có nghĩa giống nhau không?

"One-time thing" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi sử dụng được?

"Run away" có nghĩa là gì?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

"Concerned with" và "concerned about" khác nhau như thế nào? Tôi nghĩ câu này phải sử dụng "concerned about" mới đúng chứ.

"Him" trong câu này chỉ ai?

Why did he put "the" in front of "Flash"?

Nếu chỉ nói “on a date together” thì khác gì với nói “on a date together with each other”?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "more of"? Nói "more emotional connection" có được không?

"Interest" trong câu này có nghĩa tương tự "interest in sth" không?

Tại sao cô ấy lại nói "rocks"? Đó là cái gì vậy?

"By the way" nghĩa là gì ạ ?

What does "one thing" refer to here? Why it is not included in the subtitle?

"Frankly" có nghĩa là gì? Tôi có thể đặt nó ở cuối câu không?

What is Pudding here?

"Buffalo wings" có nghĩa là gì?

It is my first time to see the word "between" is used with 3 different things to compare. Then, can I say "among" instead? What is the difference between "among" and "between"?

"Behave" có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng nó?

"One thing" trong câu này có nghĩa là gì?

Why was "threefold" used here not "three"

Có phải "stay frosty" có nghĩa tương tự "cool down" không?

What does "slutty" mean here? Does it mean the drink has rum in it?

"Spice my mead" có nghĩa là gì?

What does "make up" mean here?

"Pull" trong câu này có nghĩa là gì?

"Red Russian" có nghĩa là gì?

Có từ nào bị lược bỏ trong câu này không? Tôi không hiểu cấu trúc của nó 😢

In this case, does "we" mean "Sheldon" and "Mary" or "Mary" and "Penny"?

"Hey, there" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

"There were once ~" có nghĩa là gì?

"Work at" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Nacho Sunday" là ngày gì?

"Hurt" trong câu này có nghĩa là gi? Có phải "can't hurt" là thành ngữ không?

Does "in the area" mean "near"? If so, how can I use this expression?

What kind of test is "SAT"?

"Sweep" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Có phải "life raft" là "life boat" không?

RedKiwi giải thích thêm về cách dùng "is on" giúp mình với nhé.

When can I use "that's bonkers"?

Tôi vẫn không hiểu tại sao gọi Trung Quốc là "China".

Does "happen" here mean that movie work is released in public? Or is it very exceptional case to use as a meaning of "releasing new movie"?

Does "alone together" here refer two people or one person each? Please explain this expression.

"Shelf life", "expiration date", và "best before" khác nhau như thế nào?

" 'cause" có nghĩa là gì?

What does "better still" mean here? Is it something like slang?

What does "light" mean here?

“Wanna” có nghĩa là gì?

What does "decadent" mean?

What does "a ton of" mean?

What does "have" mean here? (have got to, has got to)

"Boulevard" và "street" khác nhau như thế nào?

Does "burn something up" mean "extinct"? Is there any other meaning to "burn something up"?

What does "spot" mean here?

Khi nào tôi có thể dùng từ "dweller"?

Đây là loại bánh sandwich gì? Có ngon không?

Tại sao "apologies" lại là dạng số nhiều? Tôi có thể nói "apology" không?

"Under control" có nghĩa là gì ạ?

'Bunch of" có nghĩa là gì? "Bunch of" và "lots of" khác nhau như thế nào?

"Buds" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "opposite" trong câu có nghĩa là gì?

"Of little importance" có đúng ngữ pháp không?

Are there any differences between “make no apologies” and “don’t apologies”?

Tại sao lại dùng "My shadow has gone" mà không dùng "My shadow is gone"?

What does "go nasty" mean? Is it a common expression?

"Hank" trong câu này có nghĩa là gì?

"gonna" là gì?

"PB&J" có được sử dụng phổ biến không?

What does "smother someone" mean? Isn't it suffocating someone?

"Reefer" có nghĩa là gì?

"Cool" có nghĩa là gì?

If I say "other five beans" not "five other beans" , does it sound weird?

“Crave” và “want” khác nhau như thế nào?

"Just" có thể được đặt ở những vị trí nào trong câu?

Từ "love" có thể đứng sau từ "do" không?

What is "a lil' birdie"? Does it really mean a bird?

How long will be the "lifetime ago"?

What does "embark on" mean?

Tôi có thể đổi vị trí của "only" trước "kid food" được không? "Only eats kid food" và "eats only kid food" khác nhau như thế nào?

"Sec" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng “Sorry for that” thay cho "sorry about that" không?

"Through this new hole in my back" có nghĩa là gì?

"Limit someone to something" có nghĩa là gì?

Dùng "in the world" thì có sai không?

"Weird" và "odd" khác nhau như thế nào?

"Pipe dream" có nghĩa là gì?

Can I just say "majesty" here? Why should he put "your"?

Why did he put "a" before "happy birthday"?

"Too gay to function" có nghĩa là gì?

It seems both "sign" and "initial" mean the same thing, but why does he use those verb in a row?

What does "in return" mean?

"Toasted soldier" là gì?

What does "down" mean in this sentence?

Why does he say "that car" not "the car"? What does "that car" mean?

"As though" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng từ "like" thay thế được không?

Tại sao anh ấy lại sử dụng "catch"? Nếu anh ấy nói "see" thì câu có khác không?

What's the difference between "right" and "you know"?

Có thể dùng từ nào khác để thay thế cho từ "naughty"?

Tại sao lại dùng từ "the" ở câu cuối?

"Finish out" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "breaked" thay cho "cracked" không?

"Move on" có nghĩa là gì?

"Down to dust" có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì? Nếu tôi nói "can we all just go back" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Will the meaning change if I say "skunk's butt rug"?

"Drown someone out" có nghĩa là gì?

Tôi dùng "new something" có được không?

"For size" có nghĩa là gì?

Does "Fair enough" mean "okay"? When do you use this expression?

The "one" at the last, shouldn't it be a plural form? What does "one" refer to?

"A dime a dozen" có nghĩa là gì?

"In someone's sleep" có đúng ngữ pháp không?

I'm confused about the phrase "get to go to". Is it different if I use only "go to" in this sentence?

Is "develop a specific appreciation" a common expression?

What does "bloody hell" mean? Do you use it generally?

“Retire to” và “retire from” khác nhau như thế nào?

Có phải "can" trong câu này là mệnh lệnh? Như câu "you can just go to bed".

What does "fluke" refer to here?

"Shut up" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "properties" mean?

Trong cụm từ "half the staff", có phải "of" ở giữa "half" và "the staff" không quan trọng đúng không?

Tại sao "old-school" lại có nghĩa là "old-fashioned"? Có phải vì lý do lịch sử nào đó không?

Tôi không hiểu câu này, không phải "fabric" là một loại vải sao? "Fabric of our lives" có nghĩa là gì?

What does "get in" mean here? and how's it different from using just "get"?

"We so sure" có nghĩa là gì?

“Be in love with someone” có nghĩa là gì?

"Have a crush on" và "like" khác nhau như thế nào?

"Not least" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Không phải "ingredient" là từ đúng khi nói về thành phần của đồ ăn sao? Tôi có thể sử dụng "component" hay "material" thay thế không?

Why was "still" used here?

"Absolutely" có nghĩa là gì?

"Give" trong câu này có nghĩa là gì?

"Good lord" và "oh jesus" có nghĩa giống nhau không?

"Sleep-swimming" có nghĩa là gì??

Taị sao anh ấy nói "it"? Tôi có thể bỏ "it" đi không?

"Garden shed" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20