• Tiếng Việt

Question List of W21

"Famous" và "popular" khác nhau như thế nào?

Tôi tưởng "how much" được dùng để hỏi giá cả. "How much" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng từ để hỏi này như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể dùng "Look who's here!"?

Máy bay có những loại ghế nào?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Mine" trong câu này chỉ cái gì?

"For good" có nghĩa là gì?

"Hire" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có phải là danh từ không?

"Figure out" và "find out" khác nhau như thế nào?

Is it okay to replace "ask" to "say" here?

"Work someone's way up" có nghĩa là gì?

Is something skipped after "to"?

"Don't worry" here sounds like "Zan worry". Which accent is it? Is it common to pronounce it like this, or is it exceptional case?

"Plot thickens" có nghĩa là gì?

"Hoard" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

"Arm reach" có nghĩa là gì?

Từ trái nghĩa của "gain weight" là gì? RedKiwi đưa thêm các cụm từ liên quan đến "weight" giúp mình với nhé.

Cụm từ "paint someone a little picture" có thông dụng không?

“A while” và “awhile” khác nhau như thế nào?

Có phải từ "here" dùng để nhấn mạnh rằng "she's HERE" không?

"Fella" có nghĩa là gì?

Tại sao "that" lại được dùng ở đầu câu?

If I change "where" to "which" or "that", does the meaning change?

"Meet" trong câu này có nghĩa là gì? Nghĩa của nó có khác từ "meet" trong câu "nice to meet you" không?

Câu này có nghĩa là gì? Vì gần chết nên anh ấy đói sao? Sử dụng "nothing like" như thế nào? Động từ bị thiếu là động từ nào?

"You bet" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Full dental" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "to" trong "like to party"? Không phải nói "like party" là được rồi sao?

I don't understand the structure of the sentence.

"Chant" và "song" khác nhau như thế nào?

"Frowny face" có nghĩa là gì?

"Welcome to ~" và "welcome aboard ~" có nghĩa giống nhau không?

I think I have heard of the expression "welcome aboard" in the company, too. When can I use this expression?

Thành phần nào đã bị lược bỏ trong câu này vậy?

Why did he say "his people" not just "people"? What kind of people is he referring? Is it common to call people with possessive word like "his"?

Tôi có thể nói "put in a ramp" không?

Can I replace "from" to "to" here? Considering the meaning "to" seems more appropriate.

"Take a step back" có nghĩa là gì?

"Short-haul" có nghĩa là gì?

"Conquer" và "overcome" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể hiểu "elsewhere" là "somewhere else" không?

Tại sao số 6 viết là "six" còn 16 lại viết là số 16 luôn?

This sentence seems grammatically wrong. Is it okay?

Có phải chủ ngữ của câu này bị lược bỏ rồi không?

"All the way" có nghĩa là gì?

Why does she use "either" not "both" here?

RedKiwi giải thích thêm về cụm từ "give no shot" giúp mình với.

"Fast forward" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với "enormity" là gì?

Tôi không hiểu cấu trúc cụm "for some time now", có phải nó có nghĩa là "for a while" không?

"Feline" và "cat" khác nhau như thế nào?

I learned the word "either" is singular. Is the sentence "Have either of you" gramatically correct?

Tôi có thể sử dụng "catch" thay cho "fetch" không?

Would the meaning change if he says "don't" instead of "won't"? I won't ask a second time. VS I don't ask a second time.

"Self-talk" có nghĩa là gì?

"Buy someone off" có nghĩa là gì?

I hear "〇〇 basis" a lot. But when do you use this expression?

"My forest" là hình ảnh ẩn dụ của điều gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ "iconic"? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình với nhé.

"What you got there?" và "what did you get there?" có nghĩa như nhau không?

"Parse out" có nghĩa là gì?

"Grown-up" có nghĩa là gì?

"Oh my God" và "Oh my goodness" có khác nhau không? Sử dụng chúng như thế nào?

"Batch" trong câu này có nghĩa là gì? Từ này có thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm không?

What does "they" refer here?

What does "goss" mean?

What does "locals" mean here?

Từ "crew" có thể vừa được sử dụng như một danh từ và một động từ được không?

"Goof" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng từ "hide" thay cho "conceal" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "what's your story"?

Luôn luôn phải sử dụng "over" khi dùng từ "control" có phải không?

"Send-off" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của "send-off" là gì?

What does "Make 'em" mean?

"Pep talk" có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

When can I use the expression "no matter"?

"Scars" có nghĩa là gì? Có phải "scar" có nghĩa là khiếm khuyết không?

Is something skipped after "will"?

"Come what may" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "come what may" trong giao tiếp hàng ngày không?

Trong trường hợp này thì tôi có thể sử dụng "but the thing is"?

"Wreck up" có nghĩa là gì?

What is the difference between "picture" and "imagine"?

"All that" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

Is it okay to use "better" in front of "have"? Isn't "better" an adjective?

What does "I guess" mean in this case? Is he guessing his own intention?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

"Dealies" là gì?

Tại sao lại dùng "to" ở đầu câu mà không phải là "try"?

Tôi biết là "fella" có nghĩa như "friend". Nhưng trong tình huống này tôi thấy không thân thiện lắm, gọi người khác là "fella" có được không?

What does “throw that word around” mean in this line?

Can I say "Who" instead? Why does he say "What"? Is it because he is referring to non-human?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"As well" trong câu này có nghĩa là gì? "As well" có thể đặt ở vị trí nào trong câu?

Từ "part" khi được sử dụng như một động từ thì có nghĩa là gì?

Sử dụng tính từ đằng sau "one of the most ~" có được không? Tôi nghĩ chỉ được dùng danh từ đằng sau nó?

"Purchase" và "buy" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "uncanny"? Từ này có nghĩa tiêu cực không?

"Over" và "during" khác nhau như thế nào?

Tôi nói "eat healthy" có được không?

"Let's start" và "let's get started" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "Little cute guy" được không?

"Take a while" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác để thay thế không?

"Gish" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "here it is" same as "here is" or "here is it"?

Có phải "up" trong câu này là "ready" không?

"Funky-looking" có nghĩa là gì?

“Hang in there” có nghĩa là gì?

"21-gun salute" có nghĩa là gì?

"Scrap" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải "focus" là động từ sao? Tại sao anh ấy lại nói "I have a focus"?

Không cần dùng giới từ giữa "paint" và "the wall" có được không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "keep the change"?

Liệu tôi có phải luôn luôn nói "the HouseS of Parliament" với "houses" là danh từ số nhiều không?

What is "dealt with"?

"Aeroplane" và "plane" khác nhau như thế nào?

"Go about sth" có nghĩa là gì?

"Staterooms" là gì?

What is the difference between "watch out" and "be careful"?

Có phải "on someone's feet" có nghĩa là "stand" không?

Tại sao anh ấy lại nói là "come open" mà không phải là "come to open"?

Could you tell me how the meaning gets changed if I use "saw" instead of "have seen"?

Superfood có nghĩa là gì?

"Bond court" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "District Court" không?

"Meaning" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "wanted" được không?

Tại sao cô ấy lại nói "kid food" chứ không phải "kid's food"?

Tên đêm ở Mỹ có phổ biến không?

Tại sao lại dùng "for" mà không phải là "in"?

Có phải "darn" là tính từ không? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Line" trong câu này có phải là dây chuyền sản xuất không? Có phải Gru đang tính mở xưởng sản xuất mứt không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng câu "I couldn't help it"?

Có phải "dough" có nghĩa là tiền không?

"Get to" trong câu này có cần thiết không? Tôi chỉ nói "meet" thôi có được không?

Có phải Ross ngoại tình không? Tại sao cô ấy lại nói vậy?

"Aptly" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Tôi có thể sử dụng "by foot" thay cho "on foot" không?

Tôi chưa bao giờ thấy từ "upriver". Nó có nghĩa là gì? Liệu có từ "downriver" không?

Sao "handprint" lại trên trái tim được? Câu này có nghĩa là gì?

Tại sao ông ấy nói ông ấy đếm 22 phát súng?

Có phải "what a night" được sử dụng với nghĩa mỉa mai không? Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

"Well" có nghĩa là gì?

"Goons" có nghĩa là gì?

"Stranger" có nghĩa là gì? Tôi có thể gọi ai là "stranger"?

Khi nào thì sử dụng "feet", khi nào dùng "foot"? Cả hai đều là đơn vị đo lường đúng không?

I don't understand the grammatical point of "I'd let you had I known it" part. Could you explain more? (What is the full form of "I'd", which tense it is using, should I split this sentence like "I'd let you had, I know it", etc..)

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "where's your sense at?"?

Sử dụng "embracing" như thế nào?

Does "himself" mean "yourself" here? Why does he say "himself"?

Tôi có thể dùng từ "look" thay thế cho "seem" được không?

"Roundabouts" là gì? Không phải nó có nghĩa là một từ vòng xuyến trong giao thông sao?

"Put sth down" và "put down sth" khác nhau như thế nào?

Từ đồng nghĩa với "adorn" là gì? "Adorn" có thông dụng không?

"My son and I" ở cuối câu có cần thiết không? Tôi có thể nói "my son and me" được không?

Sử dụng "old man" và "father" thì khác nhau như thế nào? Tại sao anh ấy lại nói "old man" chứ không phải là "father"?

"Sth in need" có nghĩa là gì?

Từ "of" trong cụm từ "thought of" có cần thiết không? RedKiwi có thể đưa ra một vài ví dụ sử dụng "thought" mà không có "of" không?

"Its wearer" có nghĩa là gì?

Tại sao "can" lại được sử dụng ở đây? Nó có nghĩa là gì?

"Love machine" có thông dụng không? Nó có nghĩa là gì?

"Man" trong câu này có nghĩa là gì?

"Every hour" và "on the hour" có cùng nghĩa không?

What is the role of "in" here? Is "grow in something" an expression?

"Year-round" có nghĩa là gì? Có từ nào đi cùng với "-round" nữa không?

Can I use "going out of the light" instead of "fading of the light"?

Tôi có thể dùng "working class" để thay thế cho "middle-class" không?

"Lads" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Please tell me the other expression for this sentence. Is it okay to use "sure" or "of course" instead?

"Mess with" có nghĩa là gì?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"Fast forward" có nghĩa là gì?

"Lend" và "borrow" khác nhau như thế nào?

"Knock up" có nghĩa là gì?

"Multimillion-pound" có nghĩa là gì?

What does "kind of thought" mean? Does "kind of" mean something?

"Prop guy" là ai? Có phải là tên một nghề nghiệp không?

RedKiwi giải thích thêm cho mình về câu "It's for a good cause" với nhé.

"Upper-middle" có nghĩa là gì?

Tại sao giáo viên lại dùng từ "sir" với học sinh? Tôi nghĩ "sir" chỉ được dùng cho những người có chức vụ cao hơn hay trong tình huống trang trọng thôi chứ?

Tôi có thể dùng "to learn" thay cho "to learning" không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15