redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W21

"Famous" và "popular" khác nhau như thế nào?

Tôi tưởng "how much" được dùng để hỏi giá cả. "How much" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng từ để hỏi này như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể dùng "Look who's here!"?

Máy bay có những loại ghế nào?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Mine" trong câu này chỉ cái gì?

"For good" có nghĩa là gì?

"Hire" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có phải là danh từ không?

"Figure out" và "find out" khác nhau như thế nào?

Is it okay to replace "ask" to "say" here?

"Work someone's way up" có nghĩa là gì?

Is something skipped after "to"?

"Don't worry" here sounds like "Zan worry". Which accent is it? Is it common to pronounce it like this, or is it exceptional case?

"Plot thickens" có nghĩa là gì?

"Hoard" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

"Arm reach" có nghĩa là gì?

Từ trái nghĩa của "gain weight" là gì? RedKiwi đưa thêm các cụm từ liên quan đến "weight" giúp mình với nhé.

Cụm từ "paint someone a little picture" có thông dụng không?

“A while” và “awhile” khác nhau như thế nào?

Có phải từ "here" dùng để nhấn mạnh rằng "she's HERE" không?

"Fella" có nghĩa là gì?

Tại sao "that" lại được dùng ở đầu câu?

If I change "where" to "which" or "that", does the meaning change?

"Meet" trong câu này có nghĩa là gì? Nghĩa của nó có khác từ "meet" trong câu "nice to meet you" không?

Câu này có nghĩa là gì? Vì gần chết nên anh ấy đói sao? Sử dụng "nothing like" như thế nào? Động từ bị thiếu là động từ nào?

"You bet" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Full dental" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "to" trong "like to party"? Không phải nói "like party" là được rồi sao?

I don't understand the structure of the sentence.

"Chant" và "song" khác nhau như thế nào?

"Frowny face" có nghĩa là gì?

"Welcome to ~" và "welcome aboard ~" có nghĩa giống nhau không?

I think I have heard of the expression "welcome aboard" in the company, too. When can I use this expression?

Thành phần nào đã bị lược bỏ trong câu này vậy?

Why did he say "his people" not just "people"? What kind of people is he referring? Is it common to call people with possessive word like "his"?

Tôi có thể nói "put in a ramp" không?

Can I replace "from" to "to" here? Considering the meaning "to" seems more appropriate.

"Take a step back" có nghĩa là gì?

"Short-haul" có nghĩa là gì?

"Conquer" và "overcome" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể hiểu "elsewhere" là "somewhere else" không?

Tại sao số 6 viết là "six" còn 16 lại viết là số 16 luôn?

This sentence seems grammatically wrong. Is it okay?

Có phải chủ ngữ của câu này bị lược bỏ rồi không?

"All the way" có nghĩa là gì?

Why does she use "either" not "both" here?

RedKiwi giải thích thêm về cụm từ "give no shot" giúp mình với.

"Fast forward" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với "enormity" là gì?

Tôi không hiểu cấu trúc cụm "for some time now", có phải nó có nghĩa là "for a while" không?

"Feline" và "cat" khác nhau như thế nào?

I learned the word "either" is singular. Is the sentence "Have either of you" gramatically correct?

Tôi có thể sử dụng "catch" thay cho "fetch" không?

Would the meaning change if he says "don't" instead of "won't"? I won't ask a second time. VS I don't ask a second time.

"Self-talk" có nghĩa là gì?

"Buy someone off" có nghĩa là gì?

I hear "〇〇 basis" a lot. But when do you use this expression?

"My forest" là hình ảnh ẩn dụ của điều gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ "iconic"? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình với nhé.

"What you got there?" và "what did you get there?" có nghĩa như nhau không?

"Parse out" có nghĩa là gì?

"Grown-up" có nghĩa là gì?

"Oh my God" và "Oh my goodness" có khác nhau không? Sử dụng chúng như thế nào?

"Batch" trong câu này có nghĩa là gì? Từ này có thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm không?

What does "goss" mean?

What does "locals" mean here?

Từ "crew" có thể vừa được sử dụng như một danh từ và một động từ được không?

"Goof" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng từ "hide" thay cho "conceal" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "what's your story"?

Luôn luôn phải sử dụng "over" khi dùng từ "control" có phải không?

"Send-off" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của "send-off" là gì?

What does "Make 'em" mean?

"Pep talk" có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "no matter"?

"Scars" có nghĩa là gì? Có phải "scar" có nghĩa là khiếm khuyết không?

Is something skipped after "will"?

"Come what may" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "come what may" trong giao tiếp hàng ngày không?

Trong trường hợp này thì tôi có thể sử dụng "but the thing is"?

"Wreck up" có nghĩa là gì?

What is the difference between "picture" and "imagine"?

"All that" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

Is it okay to use "better" in front of "have"? Isn't "better" an adjective?

What does "I guess" mean in this case? Is he guessing his own intention?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

"Dealies" là gì?

Tại sao lại dùng "to" ở đầu câu mà không phải là "try"?

Tôi biết là "fella" có nghĩa như "friend". Nhưng trong tình huống này tôi thấy không thân thiện lắm, gọi người khác là "fella" có được không?

What does “throw that word around” mean in this line?

Can I say "Who" instead? Why does he say "What"? Is it because he is referring to non-human?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"As well" trong câu này có nghĩa là gì? "As well" có thể đặt ở vị trí nào trong câu?

Từ "part" khi được sử dụng như một động từ thì có nghĩa là gì?

Sử dụng tính từ đằng sau "one of the most ~" có được không? Tôi nghĩ chỉ được dùng danh từ đằng sau nó?

"Purchase" và "buy" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "uncanny"? Từ này có nghĩa tiêu cực không?

"Over" và "during" khác nhau như thế nào?

Tôi nói "eat healthy" có được không?

"Let's start" và "let's get started" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "Little cute guy" được không?

"Take a while" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác để thay thế không?

"Gish" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "here it is" same as "here is" or "here is it"?

Có phải "up" trong câu này là "ready" không?

"Funky-looking" có nghĩa là gì?

“Hang in there” có nghĩa là gì?

"21-gun salute" có nghĩa là gì?

"Scrap" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải "focus" là động từ sao? Tại sao anh ấy lại nói "I have a focus"?

Không cần dùng giới từ giữa "paint" và "the wall" có được không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "keep the change"?

Liệu tôi có phải luôn luôn nói "the HouseS of Parliament" với "houses" là danh từ số nhiều không?

What is "dealt with"?

"Aeroplane" và "plane" khác nhau như thế nào?

"Go about sth" có nghĩa là gì?

"Staterooms" là gì?

What is the difference between "watch out" and "be careful"?

Có phải "on someone's feet" có nghĩa là "stand" không?

Tại sao anh ấy lại nói là "come open" mà không phải là "come to open"?

Could you tell me how the meaning gets changed if I use "saw" instead of "have seen"?

Superfood có nghĩa là gì?

"Bond court" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "District Court" không?

"Meaning" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "wanted" được không?

Tại sao cô ấy lại nói "kid food" chứ không phải "kid's food"?

Tên đêm ở Mỹ có phổ biến không?

Tại sao lại dùng "for" mà không phải là "in"?

Có phải "darn" là tính từ không? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Line" trong câu này có phải là dây chuyền sản xuất không? Có phải Gru đang tính mở xưởng sản xuất mứt không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng câu "I couldn't help it"?

Có phải "dough" có nghĩa là tiền không?

"Get to" trong câu này có cần thiết không? Tôi chỉ nói "meet" thôi có được không?

Có phải Ross ngoại tình không? Tại sao cô ấy lại nói vậy?

"Aptly" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Tôi có thể sử dụng "by foot" thay cho "on foot" không?

Tôi chưa bao giờ thấy từ "upriver". Nó có nghĩa là gì? Liệu có từ "downriver" không?

"Mental that one" có nghĩa là gì?

Sao "handprint" lại trên trái tim được? Câu này có nghĩa là gì?

Tại sao ông ấy nói ông ấy đếm 22 phát súng?

Có phải "what a night" được sử dụng với nghĩa mỉa mai không? Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

"Well" có nghĩa là gì?

"The last but not least" có nghĩa là gì?

"Goons" có nghĩa là gì?

"Stranger" có nghĩa là gì? Tôi có thể gọi ai là "stranger"?

Khi nào thì sử dụng "feet", khi nào dùng "foot"? Cả hai đều là đơn vị đo lường đúng không?

I don't understand the grammatical point of "I'd let you had I known it" part. Could you explain more? (What is the full form of "I'd", which tense it is using, should I split this sentence like "I'd let you had, I know it", etc..)

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "where's your sense at?"?

Sử dụng "embracing" như thế nào?

Does "himself" mean "yourself" here? Why does he say "himself"?

Tôi có thể dùng từ "look" thay thế cho "seem" được không?

"Roundabouts" là gì? Không phải nó có nghĩa là một từ vòng xuyến trong giao thông sao?

"Put sth down" và "put down sth" khác nhau như thế nào?

Từ đồng nghĩa với "adorn" là gì? "Adorn" có thông dụng không?

"My son and I" ở cuối câu có cần thiết không? Tôi có thể nói "my son and me" được không?

Sử dụng "old man" và "father" thì khác nhau như thế nào? Tại sao anh ấy lại nói "old man" chứ không phải là "father"?

"Sth in need" có nghĩa là gì?

Từ "of" trong cụm từ "thought of" có cần thiết không? RedKiwi có thể đưa ra một vài ví dụ sử dụng "thought" mà không có "of" không?

"Its wearer" có nghĩa là gì?

"Find" và "find out" khác nhau như thế nào?

Tại sao "can" lại được sử dụng ở đây? Nó có nghĩa là gì?

"Love machine" có thông dụng không? Nó có nghĩa là gì?

"Man" trong câu này có nghĩa là gì?

"Every hour" và "on the hour" có cùng nghĩa không?

What is the role of "in" here? Is "grow in something" an expression?

"Year-round" có nghĩa là gì? Có từ nào đi cùng với "-round" nữa không?

Can I use "going out of the light" instead of "fading of the light"?

Tôi có thể dùng "working class" để thay thế cho "middle-class" không?

"Lads" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Please tell me the other expression for this sentence. Is it okay to use "sure" or "of course" instead?

"Mess with" có nghĩa là gì?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"Fast forward" có nghĩa là gì?

"Lend" và "borrow" khác nhau như thế nào?

"Knock up" có nghĩa là gì?

"Multimillion-pound" có nghĩa là gì?

What does "kind of thought" mean? Does "kind of" mean something?

"Prop guy" là ai? Có phải là tên một nghề nghiệp không?

"Daily routine" có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích thêm cho mình về câu "It's for a good cause" với nhé.

"Upper-middle" có nghĩa là gì?

Tại sao giáo viên lại dùng từ "sir" với học sinh? Tôi nghĩ "sir" chỉ được dùng cho những người có chức vụ cao hơn hay trong tình huống trang trọng thôi chứ?

Tôi có thể dùng "to learn" thay cho "to learning" không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  It is very good app for learning English .You can choose every video on YouTube and dictat ・・・

  2021-07-07

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26