• Tiếng Việt

Question List of W21

"Famous" và "popular" khác nhau như thế nào?

Tôi tưởng "how much" được dùng để hỏi giá cả. "How much" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng từ để hỏi này như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể dùng "Look who's here!"?

Máy bay có những loại ghế nào?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Mine" trong câu này chỉ cái gì?

"For good" có nghĩa là gì?

"Hire" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có phải là danh từ không?

"Figure out" và "find out" khác nhau như thế nào?

Is it okay to replace "ask" to "say" here?

"Work someone's way up" có nghĩa là gì?

Is something skipped after "to"?

"Don't worry" here sounds like "Zan worry". Which accent is it? Is it common to pronounce it like this, or is it exceptional case?

"Plot thickens" có nghĩa là gì?

"Hoard" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

"Arm reach" có nghĩa là gì?

Từ trái nghĩa của "gain weight" là gì? RedKiwi đưa thêm các cụm từ liên quan đến "weight" giúp mình với nhé.

Cụm từ "paint someone a little picture" có thông dụng không?

“A while” và “awhile” khác nhau như thế nào?

Có phải từ "here" dùng để nhấn mạnh rằng "she's HERE" không?

"Fella" có nghĩa là gì?

Tại sao "that" lại được dùng ở đầu câu?

If I change "where" to "which" or "that", does the meaning change?

"Meet" trong câu này có nghĩa là gì? Nghĩa của nó có khác từ "meet" trong câu "nice to meet you" không?

Câu này có nghĩa là gì? Vì gần chết nên anh ấy đói sao? Sử dụng "nothing like" như thế nào? Động từ bị thiếu là động từ nào?

"You bet" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Full dental" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "to" trong "like to party"? Không phải nói "like party" là được rồi sao?

I don't understand the structure of the sentence.

"Chant" và "song" khác nhau như thế nào?

"Frowny face" có nghĩa là gì?

"Welcome to ~" và "welcome aboard ~" có nghĩa giống nhau không?

I think I have heard of the expression "welcome aboard" in the company, too. When can I use this expression?

Thành phần nào đã bị lược bỏ trong câu này vậy?

Why did he say "his people" not just "people"? What kind of people is he referring? Is it common to call people with possessive word like "his"?

Tôi có thể nói "put in a ramp" không?

Can I replace "from" to "to" here? Considering the meaning "to" seems more appropriate.

"Take a step back" có nghĩa là gì?

"Short-haul" có nghĩa là gì?

"Conquer" và "overcome" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể hiểu "elsewhere" là "somewhere else" không?

This sentence seems grammatically wrong. Is it okay?

Có phải chủ ngữ của câu này bị lược bỏ rồi không?

"All the way" có nghĩa là gì?

Why does she use "either" not "both" here?

RedKiwi giải thích thêm về cụm từ "give no shot" giúp mình với.

"Fast forward" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với "enormity" là gì?

Tôi không hiểu cấu trúc cụm "for some time now", có phải nó có nghĩa là "for a while" không?

"Feline" và "cat" khác nhau như thế nào?

I learned the word "either" is singular. Is the sentence "Have either of you" gramatically correct?

Tôi có thể sử dụng "catch" thay cho "fetch" không?

Would the meaning change if he says "don't" instead of "won't"? I won't ask a second time. VS I don't ask a second time.

"Self-talk" có nghĩa là gì?

"Buy someone off" có nghĩa là gì?

I hear "〇〇 basis" a lot. But when do you use this expression?

"My forest" là hình ảnh ẩn dụ của điều gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ "iconic"? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình với nhé.

"What you got there?" và "what did you get there?" có nghĩa như nhau không?

"Parse out" có nghĩa là gì?

"Grown-up" có nghĩa là gì?

"Oh my God" và "Oh my goodness" có khác nhau không? Sử dụng chúng như thế nào?

"Batch" trong câu này có nghĩa là gì? Từ này có thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm không?

What does "they" refer here?

What does "goss" mean?

What does "locals" mean here?

Từ "crew" có thể vừa được sử dụng như một danh từ và một động từ được không?

"Goof" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng từ "hide" thay cho "conceal" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "what's your story"?

Luôn luôn phải sử dụng "over" khi dùng từ "control" có phải không?

"Send-off" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của "send-off" là gì?

What does "Make 'em" mean?

"Pep talk" có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

When can I use the expression "no matter"?

"Scars" có nghĩa là gì? Có phải "scar" có nghĩa là khiếm khuyết không?

Is something skipped after "will"?

"Come what may" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "come what may" trong giao tiếp hàng ngày không?

"Wreck up" có nghĩa là gì?

What is the difference between "picture" and "imagine"?

"All that" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

Is it okay to use "better" in front of "have"? Isn't "better" an adjective?

What does "I guess" mean in this case? Is he guessing his own intention?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

"Dealies" là gì?

Tại sao lại dùng "to" ở đầu câu mà không phải là "try"?

Tôi biết là "fella" có nghĩa như "friend". Nhưng trong tình huống này tôi thấy không thân thiện lắm, gọi người khác là "fella" có được không?

What does “throw that word around” mean in this line?

Can I say "Who" instead? Why does he say "What"? Is it because he is referring to non-human?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"As well" trong câu này có nghĩa là gì? "As well" có thể đặt ở vị trí nào trong câu?

Từ "part" khi được sử dụng như một động từ thì có nghĩa là gì?

Sử dụng tính từ đằng sau "one of the most ~" có được không? Tôi nghĩ chỉ được dùng danh từ đằng sau nó?

"Purchase" và "buy" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "uncanny"? Từ này có nghĩa tiêu cực không?

"Over" và "during" khác nhau như thế nào?

Tôi nói "eat healthy" có được không?

"Let's start" và "let's get started" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "Little cute guy" được không?

"Take a while" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác để thay thế không?

"Gish" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "here it is" same as "here is" or "here is it"?

Có phải "up" trong câu này là "ready" không?

"Funky-looking" có nghĩa là gì?

“Hang in there” có nghĩa là gì?

"21-gun salute" có nghĩa là gì?

"Scrap" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải "focus" là động từ sao? Tại sao anh ấy lại nói "I have a focus"?

Không cần dùng giới từ giữa "paint" và "the wall" có được không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "keep the change"?

Liệu tôi có phải luôn luôn nói "the HouseS of Parliament" với "houses" là danh từ số nhiều không?

What is "dealt with"?

"Aeroplane" và "plane" khác nhau như thế nào?

"Go about sth" có nghĩa là gì?

"Staterooms" là gì?

What is the difference between "watch out" and "be careful"?

Có phải "on someone's feet" có nghĩa là "stand" không?

Tại sao anh ấy lại nói là "come open" mà không phải là "come to open"?

Could you tell me how the meaning gets changed if I use "saw" instead of "have seen"?

Superfood có nghĩa là gì?

"Bond court" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "District Court" không?

"Meaning" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "wanted" được không?

Tại sao cô ấy lại nói "kid food" chứ không phải "kid's food"?

Tên đêm ở Mỹ có phổ biến không?

Tại sao lại dùng "for" mà không phải là "in"?

Có phải "darn" là tính từ không? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Line" trong câu này có phải là dây chuyền sản xuất không? Có phải Gru đang tính mở xưởng sản xuất mứt không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng câu "I couldn't help it"?

Có phải "dough" có nghĩa là tiền không?

"Get to" trong câu này có cần thiết không? Tôi chỉ nói "meet" thôi có được không?

"Aptly" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Tôi có thể sử dụng "by foot" thay cho "on foot" không?

Tôi chưa bao giờ thấy từ "upriver". Nó có nghĩa là gì? Liệu có từ "downriver" không?

Sao "handprint" lại trên trái tim được? Câu này có nghĩa là gì?

Tại sao ông ấy nói ông ấy đếm 22 phát súng?

Có phải "what a night" được sử dụng với nghĩa mỉa mai không? Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

"Well" có nghĩa là gì?

"Goons" có nghĩa là gì?

"Stranger" có nghĩa là gì? Tôi có thể gọi ai là "stranger"?

Khi nào thì sử dụng "feet", khi nào dùng "foot"? Cả hai đều là đơn vị đo lường đúng không?

I don't understand the grammatical point of "I'd let you had I known it" part. Could you explain more? (What is the full form of "I'd", which tense it is using, should I split this sentence like "I'd let you had, I know it", etc..)

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "where's your sense at?"?

Sử dụng "embracing" như thế nào?

Does "himself" mean "yourself" here? Why does he say "himself"?

Tôi có thể dùng từ "look" thay thế cho "seem" được không?

"Roundabouts" là gì? Không phải nó có nghĩa là một từ vòng xuyến trong giao thông sao?

"Put sth down" và "put down sth" khác nhau như thế nào?

Từ đồng nghĩa với "adorn" là gì? "Adorn" có thông dụng không?

"My son and I" ở cuối câu có cần thiết không? Tôi có thể nói "my son and me" được không?

Sử dụng "old man" và "father" thì khác nhau như thế nào? Tại sao anh ấy lại nói "old man" chứ không phải là "father"?

"Sth in need" có nghĩa là gì?

Từ "of" trong cụm từ "thought of" có cần thiết không? RedKiwi có thể đưa ra một vài ví dụ sử dụng "thought" mà không có "of" không?

"Its wearer" có nghĩa là gì?

Tại sao "can" lại được sử dụng ở đây? Nó có nghĩa là gì?

"Love machine" có thông dụng không? Nó có nghĩa là gì?

"Man" trong câu này có nghĩa là gì?

"Every hour" và "on the hour" có cùng nghĩa không?

What is the role of "in" here? Is "grow in something" an expression?

"Year-round" có nghĩa là gì? Có từ nào đi cùng với "-round" nữa không?

Can I use "going out of the light" instead of "fading of the light"?

Tôi có thể dùng "working class" để thay thế cho "middle-class" không?

"Lads" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Please tell me the other expression for this sentence. Is it okay to use "sure" or "of course" instead?

"Mess with" có nghĩa là gì?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"Fast forward" có nghĩa là gì?

"Lend" và "borrow" khác nhau như thế nào?

"Knock up" có nghĩa là gì?

"Multimillion-pound" có nghĩa là gì?

What does "kind of thought" mean? Does "kind of" mean something?

"Prop guy" là ai? Có phải là tên một nghề nghiệp không?

RedKiwi giải thích thêm cho mình về câu "It's for a good cause" với nhé.

"Upper-middle" có nghĩa là gì?

Tại sao giáo viên lại dùng từ "sir" với học sinh? Tôi nghĩ "sir" chỉ được dùng cho những người có chức vụ cao hơn hay trong tình huống trang trọng thôi chứ?

Tôi có thể dùng "to learn" thay cho "to learning" không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07