RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W21

"Famous" và "popular" khác nhau như thế nào?

Tôi tưởng "how much" được dùng để hỏi giá cả. "How much" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng từ để hỏi này như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể dùng "Look who's here!"?

Máy bay có những loại ghế nào?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Mine" trong câu này chỉ cái gì?

"For good" có nghĩa là gì?

"Hire" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có phải là danh từ không?

"Figure out" và "find out" khác nhau như thế nào?

Is it okay to replace "ask" to "say" here?

"Work someone's way up" có nghĩa là gì?

Is something skipped after "to"?

"Don't worry" here sounds like "Zan worry". Which accent is it? Is it common to pronounce it like this, or is it exceptional case?

"Plot thickens" có nghĩa là gì?

"Hoard" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

"Arm reach" có nghĩa là gì?

Từ trái nghĩa của "gain weight" là gì? RedKiwi đưa thêm các cụm từ liên quan đến "weight" giúp mình với nhé.

Cụm từ "paint someone a little picture" có thông dụng không?

“A while” và “awhile” khác nhau như thế nào?

Có phải từ "here" dùng để nhấn mạnh rằng "she's HERE" không?

"Fella" có nghĩa là gì?

Tại sao "that" lại được dùng ở đầu câu?

If I change "where" to "which" or "that", does the meaning change?

"Meet" trong câu này có nghĩa là gì? Nghĩa của nó có khác từ "meet" trong câu "nice to meet you" không?

Câu này có nghĩa là gì? Vì gần chết nên anh ấy đói sao? Sử dụng "nothing like" như thế nào? Động từ bị thiếu là động từ nào?

"You bet" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Full dental" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "to" trong "like to party"? Không phải nói "like party" là được rồi sao?

I don't understand the structure of the sentence.

"Chant" và "song" khác nhau như thế nào?

"Frowny face" có nghĩa là gì?

"Welcome to ~" và "welcome aboard ~" có nghĩa giống nhau không?

I think I have heard of the expression "welcome aboard" in the company, too. When can I use this expression?

Thành phần nào đã bị lược bỏ trong câu này vậy?

Why did he say "his people" not just "people"? What kind of people is he referring? Is it common to call people with possessive word like "his"?

Tôi có thể nói "put in a ramp" không?

Can I replace "from" to "to" here? Considering the meaning "to" seems more appropriate.

"Take a step back" có nghĩa là gì?

"Short-haul" có nghĩa là gì?

"Conquer" và "overcome" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể hiểu "elsewhere" là "somewhere else" không?

Tại sao số 6 viết là "six" còn 16 lại viết là số 16 luôn?

This sentence seems grammatically wrong. Is it okay?

Có phải chủ ngữ của câu này bị lược bỏ rồi không?

"All the way" có nghĩa là gì?

Why does she use "either" not "both" here?

RedKiwi giải thích thêm về cụm từ "give no shot" giúp mình với.

"Fast forward" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với "enormity" là gì?

Tôi không hiểu cấu trúc cụm "for some time now", có phải nó có nghĩa là "for a while" không?

"Feline" và "cat" khác nhau như thế nào?

I learned the word "either" is singular. Is the sentence "Have either of you" gramatically correct?

Tôi có thể sử dụng "catch" thay cho "fetch" không?

Would the meaning change if he says "don't" instead of "won't"? I won't ask a second time. VS I don't ask a second time.

"Self-talk" có nghĩa là gì?

"Buy someone off" có nghĩa là gì?

I hear "〇〇 basis" a lot. But when do you use this expression?

"My forest" là hình ảnh ẩn dụ của điều gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ "iconic"? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình với nhé.

"What you got there?" và "what did you get there?" có nghĩa như nhau không?

"Parse out" có nghĩa là gì?

"Grown-up" có nghĩa là gì?

"Oh my God" và "Oh my goodness" có khác nhau không? Sử dụng chúng như thế nào?

"Batch" trong câu này có nghĩa là gì? Từ này có thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm không?

What does "goss" mean?

What does "locals" mean here?

Từ "crew" có thể vừa được sử dụng như một danh từ và một động từ được không?

"Goof" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng từ "hide" thay cho "conceal" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "what's your story"?

Luôn luôn phải sử dụng "over" khi dùng từ "control" có phải không?

"Send-off" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của "send-off" là gì?

What does "Make 'em" mean?

"Pep talk" có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "no matter"?

"Scars" có nghĩa là gì? Có phải "scar" có nghĩa là khiếm khuyết không?

Is something skipped after "will"?

"Come what may" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "come what may" trong giao tiếp hàng ngày không?

Trong trường hợp này thì tôi có thể sử dụng "but the thing is"?

"Wreck up" có nghĩa là gì?

What is the difference between "picture" and "imagine"?

"All that" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

Is it okay to use "better" in front of "have"? Isn't "better" an adjective?

What does "I guess" mean in this case? Is he guessing his own intention?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

"Dealies" là gì?

Tại sao lại dùng "to" ở đầu câu mà không phải là "try"?

Tôi biết là "fella" có nghĩa như "friend". Nhưng trong tình huống này tôi thấy không thân thiện lắm, gọi người khác là "fella" có được không?

What does “throw that word around” mean in this line?

Can I say "Who" instead? Why does he say "What"? Is it because he is referring to non-human?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"As well" trong câu này có nghĩa là gì? "As well" có thể đặt ở vị trí nào trong câu?

Từ "part" khi được sử dụng như một động từ thì có nghĩa là gì?

Sử dụng tính từ đằng sau "one of the most ~" có được không? Tôi nghĩ chỉ được dùng danh từ đằng sau nó?

"Purchase" và "buy" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "uncanny"? Từ này có nghĩa tiêu cực không?

"Over" và "during" khác nhau như thế nào?

Tôi nói "eat healthy" có được không?

"Let's start" và "let's get started" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "Little cute guy" được không?

"Take a while" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác để thay thế không?

"Gish" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "here it is" same as "here is" or "here is it"?

Có phải "up" trong câu này là "ready" không?

"Funky-looking" có nghĩa là gì?

“Hang in there” có nghĩa là gì?

"21-gun salute" có nghĩa là gì?

"Scrap" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải "focus" là động từ sao? Tại sao anh ấy lại nói "I have a focus"?

Không cần dùng giới từ giữa "paint" và "the wall" có được không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "keep the change"?

Liệu tôi có phải luôn luôn nói "the HouseS of Parliament" với "houses" là danh từ số nhiều không?

What is "dealt with"?

"Aeroplane" và "plane" khác nhau như thế nào?

"Go about sth" có nghĩa là gì?

"Staterooms" là gì?

What is the difference between "watch out" and "be careful"?

Có phải "on someone's feet" có nghĩa là "stand" không?

Tại sao anh ấy lại nói là "come open" mà không phải là "come to open"?

Could you tell me how the meaning gets changed if I use "saw" instead of "have seen"?

Superfood có nghĩa là gì?

"Bond court" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "District Court" không?

"Meaning" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "wanted" được không?

Tại sao cô ấy lại nói "kid food" chứ không phải "kid's food"?

Tên đêm ở Mỹ có phổ biến không?

Tại sao lại dùng "for" mà không phải là "in"?

Có phải "darn" là tính từ không? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Line" trong câu này có phải là dây chuyền sản xuất không? Có phải Gru đang tính mở xưởng sản xuất mứt không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng câu "I couldn't help it"?

Có phải "dough" có nghĩa là tiền không?

"Get to" trong câu này có cần thiết không? Tôi chỉ nói "meet" thôi có được không?

Có phải Ross ngoại tình không? Tại sao cô ấy lại nói vậy?

"Aptly" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Tôi có thể sử dụng "by foot" thay cho "on foot" không?

Tôi chưa bao giờ thấy từ "upriver". Nó có nghĩa là gì? Liệu có từ "downriver" không?

Sao "handprint" lại trên trái tim được? Câu này có nghĩa là gì?

Tại sao ông ấy nói ông ấy đếm 22 phát súng?

Có phải "what a night" được sử dụng với nghĩa mỉa mai không? Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

"Well" có nghĩa là gì?

"Goons" có nghĩa là gì?

"Stranger" có nghĩa là gì? Tôi có thể gọi ai là "stranger"?

Khi nào thì sử dụng "feet", khi nào dùng "foot"? Cả hai đều là đơn vị đo lường đúng không?

I don't understand the grammatical point of "I'd let you had I known it" part. Could you explain more? (What is the full form of "I'd", which tense it is using, should I split this sentence like "I'd let you had, I know it", etc..)

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "where's your sense at?"?

Sử dụng "embracing" như thế nào?

Does "himself" mean "yourself" here? Why does he say "himself"?

Tôi có thể dùng từ "look" thay thế cho "seem" được không?

"Roundabouts" là gì? Không phải nó có nghĩa là một từ vòng xuyến trong giao thông sao?

"Put sth down" và "put down sth" khác nhau như thế nào?

Từ đồng nghĩa với "adorn" là gì? "Adorn" có thông dụng không?

"My son and I" ở cuối câu có cần thiết không? Tôi có thể nói "my son and me" được không?

Sử dụng "old man" và "father" thì khác nhau như thế nào? Tại sao anh ấy lại nói "old man" chứ không phải là "father"?

"Sth in need" có nghĩa là gì?

Từ "of" trong cụm từ "thought of" có cần thiết không? RedKiwi có thể đưa ra một vài ví dụ sử dụng "thought" mà không có "of" không?

"Its wearer" có nghĩa là gì?

Tại sao "can" lại được sử dụng ở đây? Nó có nghĩa là gì?

"Love machine" có thông dụng không? Nó có nghĩa là gì?

"Man" trong câu này có nghĩa là gì?

"Every hour" và "on the hour" có cùng nghĩa không?

What is the role of "in" here? Is "grow in something" an expression?

"Year-round" có nghĩa là gì? Có từ nào đi cùng với "-round" nữa không?

Can I use "going out of the light" instead of "fading of the light"?

Tôi có thể dùng "working class" để thay thế cho "middle-class" không?

"Lads" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Please tell me the other expression for this sentence. Is it okay to use "sure" or "of course" instead?

"Mess with" có nghĩa là gì?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"Fast forward" có nghĩa là gì?

"Lend" và "borrow" khác nhau như thế nào?

"Knock up" có nghĩa là gì?

"Multimillion-pound" có nghĩa là gì?

What does "kind of thought" mean? Does "kind of" mean something?

"Prop guy" là ai? Có phải là tên một nghề nghiệp không?

RedKiwi giải thích thêm cho mình về câu "It's for a good cause" với nhé.

"Upper-middle" có nghĩa là gì?

Tại sao giáo viên lại dùng từ "sir" với học sinh? Tôi nghĩ "sir" chỉ được dùng cho những người có chức vụ cao hơn hay trong tình huống trang trọng thôi chứ?

Tôi có thể dùng "to learn" thay cho "to learning" không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.