• Tiếng Việt

Question List of W24

What does "on" mean here?

"Something isn't your thing" có nghĩa là gì?

What does "ourselves" mean here? I don't see what's the different between with and without "ourselves" here.

"Crazy nasty" có nghĩa là gì? Có phải "crazy" được dùng để nhấn mạnh tính từ đứng sau không?

"Hook someone up" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể nói "I know what I'm doing"?

"Made up for it" có nghĩa là gì?

"Rip someone's head off" có phải có nghĩa là lấy đầu ai đó không?

Can the word "landscape" be used as the meaning other than scenery?

"Between" trong câu này có nghĩa là gì?

"Clean you out" có nghĩa là gì?

Từ "here" có thể đặt ở vị trí khác trong câu không? Như "The stigma ends here tonight" hay "The stigma ends tonight here"?

"Nuclear arsenal" khác với "nuclear weapon" như thế nào?

"Backdrop" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tương tự "background" không?

"Should have p.p" có nghĩa là gì? Chỉ nói "should" có được không?

Tôi có thể dùng từ "mix" thay thế cho từ "churn" không?

Tại sao lại dùng "one day" mà không phải "some day"? Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

"City of Palms" là ở đâu?

What is the difference between "I wanna do" and "I would wanna do"?

"Be good at" và "Get good at" khác nhau như thế nào?

Tô có thể dùng "I got it" được không? "You got it" và "I got it" khác nhau như thế nào?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Get" trong "get started" có phải để nhấn mạnh không? Có phải "get started" có nghĩa mạnh hơn "started" không?

"Getting in a fight" có nghĩa là gì? Chỉ nói "fighting" thì nghĩa của câu có khác không?

"I didn't wanna do this" và "I didn't wanna have to do this" khác nhau như thế nào? Có phải anh ấy nói vậy để nhấn mạnh rằng anh ấy không muốn làm điều đó không?

Từ nào là từ đồng nghĩa với từ "stuff" trong câu này?

"Prune" trong câu này có nghĩa là gì? Không phải nó là tên một loại quả sao?

"Be impeached" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể nói "keep your distance"?

When do you use the expression "How could it be"?

What is the meaning of "ass-print"?

Tôi hiểu là "folks" và "people" có nghĩa giống nhau trong trường hợp này, nhưng trong những trường hợp khác thì sao? Khi nào thì dùng "folks", khi nào thì dùng "people"?

Tại sao anh ấy lại nói "can we get" mà không phải là "can I get"? Sắc thái của chúng có khác nhau không?

Is the word "party" implied in "barbecue"? and is it general to use this word (barbecue) like this?

RedKiwi giải thích thêm cụm từ "hot stuff" giúp mình nhé.

"You've got to be kidding me" và "Are you kidding me" khác nhau như thế nào?

Tại sao "whole other bag" lại có nghĩa là "completely different one"?

Why did he suddenly say like this?

Dùng "gotcha" trong giao tiếp hàng ngày có được không? Hay từ này chỉ được dùng với sếp thôi?

"I meant to tell you" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng cụm từ này?

Không dùng giới từ sau "mad" như trong câu này có được không? Tôi tưởng cần dùng "mad about" hay "mad for"?

Tại sao từ "here" lại được sử dụng trong câu?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "bring it"?

Is "your" necessary in this sentence? What does "your character" mean here?

What is the difference between "waiting" and "awaiting"?

"Mac and cheese" là gì?

Is there any word omitted here? This sentence is not quite understandable refer to the translation! I don't know why "made" was placed on there all of sudden.

Câu này có phải là cô ấy cố đánh thức người bạn cô ấy đã chôn hay bản thân cô ấy cố tỉnh giấc?

What is the difference between "at night" and "by night"?

Could you explain more about the expression "win at something"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được cụm từ "tap out"?

"Keep your head" có nghĩa là gì?

"Set the tone" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "few" mà không sử dụng "little"? Có phải vì "heat wave" và "flood" là danh từ đếm được không?

Nói "the plan would be that" nghe tự nhiên hơn không?

Tần suất như thế nào thì dùng được cụm từ "more or less every day"?

"Driven teaching" có nghĩa là gì?

"Angry" và "mad" khác nhau như thế nào?

“Flame” và “fire” khác nhau như thế nào?

What type of person is someone with the guts?

"Waking up to something" có nghĩa là gì?

Can I say "a way too big project" instead? Is it different from "way too big a project"?

What does "how fucked up my life is" mean?

Is "firm" different from "office" or "company"?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

What does "And so" mean?

Câu này có nghĩa là gì? "Pollo", "loco" có nghĩa là gì?

What's the part of speech of "mid-stir"? And is it okay to say "mid-stirred (past participle as a adjective)" which is transformed from "mid-stir"?

"SAT prep" là gì?

"I beg" có nghĩa là gì?

Could you explain more about the expression "You got it"?

Có phải "You say" có nghĩa là "You should say" không? Có phải là giọng ra lệnh không?

"Going over the top here" có nghĩa là gì?

"Worries" và "cares" có vẻ đều là liệt kê, nhưng tại sao lại dùng từ nối "or"?

"Realise" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "think" không?

Sử dụng "just" như thế nào? "Just" trong câu này có nghĩa là gì?

I'm curious about the pronunciation of "Elizabeth's". Do you weakly pronounce "th" and pronounce "s" right next to it, or do you skip to pronounce the back " 's"?

Does "drive a stick" mean "drive a car with manual transmission"?

"A whole bunch of stuff" có nghĩa là gì?

Có phải anh ấy nói như vậy vì anh ấy đến từ "South" (phía nam) không?

Không phải là câu này cần có "to" ở giữa "helped" và "found" sao?

What is the meaning of "humanity as its finest"?

What is an image of "up against"? In which situation can I use this expression?

What does "make it out" mean here?

What is the meaning of "go" in this sentence?

What does "it" mean in this sentence? Maybe "hugging the Chewbaca doll"?

Why did he ask if someone died by looking at the fancy napkin?

"Have" và "have on" khác nhau như thế nào?

"You leave me no choice" và "you make me no choice" có sắc thái giống nhau không?

"Laugh at" có nghĩa là gì?

"To uncover" có nghĩa là gì?

Có phải từ "poop" chỉ để trẻ em dùng hay dùng với trẻ em không?

What does "see through someone" mean?

"It's letting up" có thông dụng không? Có phải tôi chỉ sử dụng cụm từ này khi mưa ngừng rơi đúng không?

What does "mysteriously vanishes" mean?

Is it common to use "is" or "be" after "and" like this sentence?

It seems there is no verb in "They healthy." Is it common to skip verb like this?

Tôi tưởng "steath" là một loại máy bay phản lực chứ. "Stealth" có nghĩa là gì?

"For" trong câu này có cần thiết không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được "learn on"? Dùng giới từ "on" như thế này có phổ biến không?

What does "so it was that" mean here?

What does "get to" mean?

"A matter of something" có nghĩa là gì? Có phairi tôi chỉ được sử dụng cụm từ này với "time" không?

Từ "work" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là lấy bát không?

Không phải nên sử dụng mạo từ "a" trước "part of work" sao?

What does "from" mean in "you know that girl from Greek restaurant"? Can I replace "from" with "of"?

"LAX" là gì? Có phải như sân vận động không?

Có phải "you name..." là một cụm từ không?

Can I say "I guess all (of) the worst part is..." instead of "I guess the worst part of all is…"?

What does "no competition for something" mean?

"Come to visit" và "visit" khác nhau như thế nào?

"Tag" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "throw on"? Or is "throw on a disguise" an expression?

Is "grubby" different from "polluted"? Is "paw" different from "leg"?

Có phải câu đầy đủ là "It's easy for you to say" đúng không?

"Take what's coming to someone" có phải là thành ngữ không? Nó có nghĩa là gì?

What’s the difference between “fate” and “destiny”?

What does "the next few decades" and "the next decades" mean? I don't know how to use "few".

Lược bỏ từ "between" trong câu thì nghĩa của câu có thay đổi không?

What is "plush action figure"?

"Stand for" có nghĩa là gì?

What does "one way" mean? What's the opposite of this?

What does "this is the pits" mean?

Tại sao lại dùng "in" với "there"?

"You're killing us here" có nghĩa là gì?

Có phải câu này có nghĩa là cô ấy đang nghĩ đến điều gì đó nguy hiểm không?

"that was back in ~" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với "lately" là gì? Đặt "lately" ở cuối câu có phổ biến không?

"Think happy thoughts" hay "think happy things" nghe tự nhiên hơn?

What is the nuance of "come on" in this case?

Người lớn có dùng "nope" không?

What is "accouterments"? Is it a common word?

Nói "didn't" thay cho "did not" thì sắc thái của câu có khác nhau không?

"Smart" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự "clever" không?

Tại sao "skies" lại để số nhiều?

"It was true" có nghĩa là gì?

Tại sao từ "notoriety" có nghĩa tiêu cực lại được sử dụng trong trường hơp này?

What does it mean to "look up someone"?

"Cars" và "traffic" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng "sharpest" mà không dùng "sharp" trong câu này?

Tôi có thể dùng "onto" thay cho "into" không?

Có phỉa "men's room" nói chung là nhà vệ sinh không? Nhà vệ sinh có cách gọi nào khác nữa không?

"Be out of my mind" có nghĩa là gì?

Is "is that" skipped after "what I am saying"? (Like, "What I'm saying is that we...")

Is "you think ~" idiom or something? Is it a question? Is it used often?

"Silly" và "stupid" khác nhau như thế nào? Có phải người Anh dùng "silly" nhiều hơn "stupid" không?

"Granny" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "while you are waiting" thay cho "while you wait" không? Liệu nghĩa của câu có thay đổi không?

Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng "You never know"?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "impression" mean here?

Tại sao không dùng từ "per" trước "a day"? Tôi có thể nói "eight glasses per day" không?

"Narrate", "speak" và "talk" khác nhau như thế nào?

Có phải "when" có nghĩa là "whatever" không? Có phải trong trường hợp nào thì hai từ này cũng có thể thay thế cho nhau không?

I don't understand the structure of this sentence well. What does "what's that" do?

"In one's face" có nghĩa là gì?

Why is there no article in front of "door"?

Tại sao lại có từ "no" đằng sau khi trước đó đã có "not" rồi?

"Wait" và "wait up" khác nhau như thế nào?

Có phải "3D print" là động từ trong câu đúng không?

Từ "up" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "being awake" (thức) không?

"Your forever" có nghĩa là gì? "Forever" có thể là danh từ không?

Có phải "Chapstick" chỉ son mỗi nói chung không?

"Any of your business" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Walk" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I use "too" also in positive meaning?

Tôi có thể nói "Chick neck feather was grabbed" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "what the"?

"A scoop of kids" means "kids scoop something to add spice"?

What does "Except" in here?

What does "trippin' " and "sippin' " mean?

Could you tell me how different "Working for", "Working at" and "Working in"?

"Ramble on" có nghĩa là gì?

"Boat food" có nghĩa là gì?

Why is she starting the sentence with the past progressive tense?

"You're going too far" có nghĩa là gì?

Is "little close there" an idiom? What does it mean?

Why did it use present perfect tense, not just past tense? I mean what is different by saying "has made history" and "made history"?

Why did he put "a" in front of "Mr"? Did he just mumble?

"Limb" có nghĩa là gì?

"Tech stooge" có nghĩa là gì?

"Be for" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "receive" không?

What does "submitting your material" mean? Is it a common expression?

Tại sao lại có từ "that" ở cuối câu?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Company from me" có nghĩa là gì?

When can I use this expression? Is it commonly used?

Can I replace "drives me crazy" with "makes me crazy"? What's the difference?

"Bit by bit" có được sử dụng phổ biến trong nấu ăn? Nó có nghĩa là gì?

"Stick shift" là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "offer someone a deal"?

"Go down" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "you see"?

"In your face" có phải là thành ngữ không?

What is “So You Think You Can Dance”?

Tôi có thể dùng "the code of" thay cho "the code to"?

Is “whilst” exactly same as “while”?

When can I say "I mean"? What does it mean?

"Chain" và "grill" có nghĩa là gì?

"At the seams" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "would rank" mà không phải là "ranked"? Khi nào thì tôi có thể sử dụng thì này?

"The lot" có nghĩa là gì?

"That" trong câu này có nghĩa là gì?

"Indivisible" có nghĩa là gì?

Is it normal to put adverb between "to" and "verb"?

"And so on" có nghĩa là gì?

"Oughta" có nghĩa là gì?

"Sesh" có nghĩa là gì?

Is the word 'surrogate mother' used generally?

What is "nitty-gritty"?

"On earth" có nghĩa là gì?

I'm more familiar with the expression "I studied "the major" in university", but does it mean the same when I say "I was "the major""? Could you tell me other expressions that I can use when introducing my major?

"Debutante" là ai?

What is the difference between "every" and "every single"?

What is "layover"?

"What's the holdup" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Is it common to use "trick" as a meaning of "know-how"? Could you give some examples?

"Behave" có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng nó?

What is R&D?

If I change the order of the sentence to "there's one still left", does the nuance get changed?

"Be better off" có nghĩa là gì?

"Covered by mud" và "covered in mud" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể đặt "actually" ở đầu câu không?

"Flick" và "press" khác nhau như thế nào?

"Reading glass" là cái gì? Tôi chỉ nói "glass" có được không?

Tôi có thể dùng "single" thay cho "singleness" không?

Sử dụng "only if" như thế nào?

Nói "the Raise of Dead ability" có được không?

Can I put "an" front of employee like "I’m an employee"?

"Dead in his tracks" có nghĩa là gì?

What is "tush"? Is it a common word?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15