RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W24

What does "on" mean here?

"Something isn't your thing" có nghĩa là gì?

What does "ourselves" mean here? I don't see what's the different between with and without "ourselves" here.

"Crazy nasty" có nghĩa là gì? Có phải "crazy" được dùng để nhấn mạnh tính từ đứng sau không?

"Hook someone up" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể nói "I know what I'm doing"?

"Made up for it" có nghĩa là gì?

"Rip someone's head off" có phải có nghĩa là lấy đầu ai đó không?

Can the word "landscape" be used as the meaning other than scenery?

"Between" trong câu này có nghĩa là gì?

"Clean you out" có nghĩa là gì?

Từ "here" có thể đặt ở vị trí khác trong câu không? Như "The stigma ends here tonight" hay "The stigma ends tonight here"?

"Nuclear arsenal" khác với "nuclear weapon" như thế nào?

"Backdrop" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tương tự "background" không?

"Should have p.p" có nghĩa là gì? Chỉ nói "should" có được không?

Tôi có thể dùng từ "mix" thay thế cho từ "churn" không?

Tại sao lại dùng "one day" mà không phải "some day"? Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

"City of Palms" là ở đâu?

What is the difference between "I wanna do" and "I would wanna do"?

"Be good at" và "Get good at" khác nhau như thế nào?

Tô có thể dùng "I got it" được không? "You got it" và "I got it" khác nhau như thế nào?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Get" trong "get started" có phải để nhấn mạnh không? Có phải "get started" có nghĩa mạnh hơn "started" không?

"Getting in a fight" có nghĩa là gì? Chỉ nói "fighting" thì nghĩa của câu có khác không?

"I didn't wanna do this" và "I didn't wanna have to do this" khác nhau như thế nào? Có phải anh ấy nói vậy để nhấn mạnh rằng anh ấy không muốn làm điều đó không?

Từ nào là từ đồng nghĩa với từ "stuff" trong câu này?

"Prune" trong câu này có nghĩa là gì? Không phải nó là tên một loại quả sao?

"Be impeached" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể nói "keep your distance"?

When do you use the expression "How could it be"?

What is the meaning of "ass-print"?

Tôi hiểu là "folks" và "people" có nghĩa giống nhau trong trường hợp này, nhưng trong những trường hợp khác thì sao? Khi nào thì dùng "folks", khi nào thì dùng "people"?

Tại sao anh ấy lại nói "can we get" mà không phải là "can I get"? Sắc thái của chúng có khác nhau không?

Is the word "party" implied in "barbecue"? and is it general to use this word (barbecue) like this?

RedKiwi giải thích thêm cụm từ "hot stuff" giúp mình nhé.

"You've got to be kidding me" và "Are you kidding me" khác nhau như thế nào?

Tại sao "whole other bag" lại có nghĩa là "completely different one"?

Why did he suddenly say like this?

Dùng "gotcha" trong giao tiếp hàng ngày có được không? Hay từ này chỉ được dùng với sếp thôi?

"I meant to tell you" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng cụm từ này?

Không dùng giới từ sau "mad" như trong câu này có được không? Tôi tưởng cần dùng "mad about" hay "mad for"?

Tại sao từ "here" lại được sử dụng trong câu?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "bring it"?

Is "your" necessary in this sentence? What does "your character" mean here?

What is the difference between "waiting" and "awaiting"?

"Mac and cheese" là gì?

Is there any word omitted here? This sentence is not quite understandable refer to the translation! I don't know why "made" was placed on there all of sudden.

Câu này có phải là cô ấy cố đánh thức người bạn cô ấy đã chôn hay bản thân cô ấy cố tỉnh giấc?

What is the difference between "at night" and "by night"?

Could you explain more about the expression "win at something"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được cụm từ "tap out"?

"Keep your head" có nghĩa là gì?

"Set the tone" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "few" mà không sử dụng "little"? Có phải vì "heat wave" và "flood" là danh từ đếm được không?

Nói "the plan would be that" nghe tự nhiên hơn không?

Tần suất như thế nào thì dùng được cụm từ "more or less every day"?

"Driven teaching" có nghĩa là gì?

"Angry" và "mad" khác nhau như thế nào?

“Flame” và “fire” khác nhau như thế nào?

What type of person is someone with the guts?

"Waking up to something" có nghĩa là gì?

Can I say "a way too big project" instead? Is it different from "way too big a project"?

What does "how fucked up my life is" mean?

Is "firm" different from "office" or "company"?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

What does "And so" mean?

Câu này có nghĩa là gì? "Pollo", "loco" có nghĩa là gì?

What's the part of speech of "mid-stir"? And is it okay to say "mid-stirred (past participle as a adjective)" which is transformed from "mid-stir"?

"SAT prep" là gì?

"I beg" có nghĩa là gì?

Could you explain more about the expression "You got it"?

Có phải "You say" có nghĩa là "You should say" không? Có phải là giọng ra lệnh không?

"Going over the top here" có nghĩa là gì?

"Worries" và "cares" có vẻ đều là liệt kê, nhưng tại sao lại dùng từ nối "or"?

"Realise" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "think" không?

Sử dụng "just" như thế nào? "Just" trong câu này có nghĩa là gì?

I'm curious about the pronunciation of "Elizabeth's". Do you weakly pronounce "th" and pronounce "s" right next to it, or do you skip to pronounce the back " 's"?

Does "drive a stick" mean "drive a car with manual transmission"?

"A whole bunch of stuff" có nghĩa là gì?

Có phải anh ấy nói như vậy vì anh ấy đến từ "South" (phía nam) không?

Không phải là câu này cần có "to" ở giữa "helped" và "found" sao?

What is the meaning of "humanity as its finest"?

What is an image of "up against"? In which situation can I use this expression?

What does "make it out" mean here?

What is the meaning of "go" in this sentence?

What does "it" mean in this sentence? Maybe "hugging the Chewbaca doll"?

Why did he ask if someone died by looking at the fancy napkin?

"Have" và "have on" khác nhau như thế nào?

"You leave me no choice" và "you make me no choice" có sắc thái giống nhau không?

"Laugh at" có nghĩa là gì?

"To uncover" có nghĩa là gì?

Có phải từ "poop" chỉ để trẻ em dùng hay dùng với trẻ em không?

What does "see through someone" mean?

"It's letting up" có thông dụng không? Có phải tôi chỉ sử dụng cụm từ này khi mưa ngừng rơi đúng không?

What does "mysteriously vanishes" mean?

Is it common to use "is" or "be" after "and" like this sentence?

It seems there is no verb in "They healthy." Is it common to skip verb like this?

Tôi tưởng "steath" là một loại máy bay phản lực chứ. "Stealth" có nghĩa là gì?

"For" trong câu này có cần thiết không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được "learn on"? Dùng giới từ "on" như thế này có phổ biến không?

What does "so it was that" mean here?

What does "get to" mean?

"A matter of something" có nghĩa là gì? Có phairi tôi chỉ được sử dụng cụm từ này với "time" không?

Từ "work" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là lấy bát không?

Không phải nên sử dụng mạo từ "a" trước "part of work" sao?

What does "from" mean in "you know that girl from Greek restaurant"? Can I replace "from" with "of"?

"LAX" là gì? Có phải như sân vận động không?

Có phải "you name..." là một cụm từ không?

Can I say "I guess all (of) the worst part is..." instead of "I guess the worst part of all is…"?

What does "no competition for something" mean?

"Come to visit" và "visit" khác nhau như thế nào?

"Tag" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "throw on"? Or is "throw on a disguise" an expression?

Is "grubby" different from "polluted"? Is "paw" different from "leg"?

Có phải câu đầy đủ là "It's easy for you to say" đúng không?

"Take what's coming to someone" có phải là thành ngữ không? Nó có nghĩa là gì?

What’s the difference between “fate” and “destiny”?

What does "the next few decades" and "the next decades" mean? I don't know how to use "few".

Lược bỏ từ "between" trong câu thì nghĩa của câu có thay đổi không?

What is "plush action figure"?

"Stand for" có nghĩa là gì?

What does "one way" mean? What's the opposite of this?

What does "this is the pits" mean?

Tại sao lại dùng "in" với "there"?

"You're killing us here" có nghĩa là gì?

Có phải câu này có nghĩa là cô ấy đang nghĩ đến điều gì đó nguy hiểm không?

"that was back in ~" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với "lately" là gì? Đặt "lately" ở cuối câu có phổ biến không?

"Think happy thoughts" hay "think happy things" nghe tự nhiên hơn?

What is the nuance of "come on" in this case?

Người lớn có dùng "nope" không?

Có phải “I don’t care for something” trong câu này có nghĩa là “I don’t like something”?

What is "accouterments"? Is it a common word?

Nói "didn't" thay cho "did not" thì sắc thái của câu có khác nhau không?

"Smart" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự "clever" không?

Tại sao "skies" lại để số nhiều?

"It was true" có nghĩa là gì?

Tại sao từ "notoriety" có nghĩa tiêu cực lại được sử dụng trong trường hơp này?

Look up someone có nghĩa là gì?

"Cars" và "traffic" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng "sharpest" mà không dùng "sharp" trong câu này?

Tôi có thể dùng "onto" thay cho "into" không?

Có phỉa "men's room" nói chung là nhà vệ sinh không? Nhà vệ sinh có cách gọi nào khác nữa không?

"Be out of my mind" có nghĩa là gì?

Is "is that" skipped after "what I am saying"? (Like, "What I'm saying is that we...")

Is "you think ~" idiom or something? Is it a question? Is it used often?

"Silly" và "stupid" khác nhau như thế nào? Có phải người Anh dùng "silly" nhiều hơn "stupid" không?

"Granny" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "while you are waiting" thay cho "while you wait" không? Liệu nghĩa của câu có thay đổi không?

Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng "You never know"?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "impression" mean here?

Tại sao không dùng từ "per" trước "a day"? Tôi có thể nói "eight glasses per day" không?

"Narrate", "speak" và "talk" khác nhau như thế nào?

Có phải "when" có nghĩa là "whatever" không? Có phải trong trường hợp nào thì hai từ này cũng có thể thay thế cho nhau không?

I don't understand the structure of this sentence well. What does "what's that" do?

"In one's face" có nghĩa là gì?

Why is there no article in front of "door"?

Tại sao lại có từ "no" đằng sau khi trước đó đã có "not" rồi?

"Wait" và "wait up" khác nhau như thế nào?

Có phải "3D print" là động từ trong câu đúng không?

Từ "up" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "being awake" (thức) không?

"Your forever" có nghĩa là gì? "Forever" có thể là danh từ không?

Có phải "Chapstick" chỉ son mỗi nói chung không?

"Any of your business" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Walk" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I use "too" also in positive meaning?

Tôi có thể nói "Chick neck feather was grabbed" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "what the"?

"A scoop of kids" means "kids scoop something to add spice"?

What does "Except" in here?

What does "trippin' " and "sippin' " mean?

Could you tell me how different "Working for", "Working at" and "Working in"?

"Ramble on" có nghĩa là gì?

"Boat food" có nghĩa là gì?

Why is she starting the sentence with the past progressive tense?

"You're going too far" có nghĩa là gì?

Is "little close there" an idiom? What does it mean?

Why did it use present perfect tense, not just past tense? I mean what is different by saying "has made history" and "made history"?

Why did he put "a" in front of "Mr"? Did he just mumble?

"Limb" có nghĩa là gì?

"Tech stooge" có nghĩa là gì?

"Be for" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "receive" không?

What does "submitting your material" mean? Is it a common expression?

Tại sao lại có từ "that" ở cuối câu?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Company from me" có nghĩa là gì?

When can I use this expression? Is it commonly used?

Can I replace "drives me crazy" with "makes me crazy"? What's the difference?

"Bit by bit" có được sử dụng phổ biến trong nấu ăn? Nó có nghĩa là gì?

"Stick shift" là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "offer someone a deal"?

"Go down" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "you see"?

"In your face" có phải là thành ngữ không?

What is “So You Think You Can Dance”?

Tôi có thể dùng "the code of" thay cho "the code to"?

Is “whilst” exactly same as “while”?

When can I say "I mean"? What does it mean?

"Chain" và "grill" có nghĩa là gì?

"At the seams" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "would rank" mà không phải là "ranked"? Khi nào thì tôi có thể sử dụng thì này?

"The lot" có nghĩa là gì?

"That" trong câu này có nghĩa là gì?

"Indivisible" có nghĩa là gì?

Is it normal to put adverb between "to" and "verb"?

"And so on" có nghĩa là gì?

"Oughta" có nghĩa là gì?

"Sesh" có nghĩa là gì?

Is the word 'surrogate mother' used generally?

What is "nitty-gritty"?

"On earth" có nghĩa là gì?

I'm more familiar with the expression "I studied "the major" in university", but does it mean the same when I say "I was "the major""? Could you tell me other expressions that I can use when introducing my major?

"Debutante" là ai?

What is the difference between "every" and "every single"?

What is "layover"?

"What's the holdup" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Is it common to use "trick" as a meaning of "know-how"? Could you give some examples?

"Behave" có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng nó?

What is R&D?

If I change the order of the sentence to "there's one still left", does the nuance get changed?

"Be better off" có nghĩa là gì?

"Covered by mud" và "covered in mud" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể đặt "actually" ở đầu câu không?

"Flick" và "press" khác nhau như thế nào?

"Reading glass" là cái gì? Tôi chỉ nói "glass" có được không?

Tôi có thể dùng "single" thay cho "singleness" không?

Sử dụng "only if" như thế nào?

Nói "the Raise of Dead ability" có được không?

Can I put "an" front of employee like "I’m an employee"?

"Dead in his tracks" có nghĩa là gì?

What is "tush"? Is it a common word?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.