redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W24

What does "on" mean here?

"Something isn't your thing" có nghĩa là gì?

What does "ourselves" mean here? I don't see what's the different between with and without "ourselves" here.

"Crazy nasty" có nghĩa là gì? Có phải "crazy" được dùng để nhấn mạnh tính từ đứng sau không?

"Hook someone up" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể nói "I know what I'm doing"?

"Made up for it" có nghĩa là gì?

"Rip someone's head off" có phải có nghĩa là lấy đầu ai đó không?

Can the word "landscape" be used as the meaning other than scenery?

"Between" trong câu này có nghĩa là gì?

"Clean you out" có nghĩa là gì?

Từ "here" có thể đặt ở vị trí khác trong câu không? Như "The stigma ends here tonight" hay "The stigma ends tonight here"?

"Nuclear arsenal" khác với "nuclear weapon" như thế nào?

"Backdrop" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tương tự "background" không?

"Should have p.p" có nghĩa là gì? Chỉ nói "should" có được không?

Tôi có thể dùng từ "mix" thay thế cho từ "churn" không?

Tại sao lại dùng "one day" mà không phải "some day"? Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

"City of Palms" là ở đâu?

What is the difference between "I wanna do" and "I would wanna do"?

"Be good at" và "Get good at" khác nhau như thế nào?

Tô có thể dùng "I got it" được không? "You got it" và "I got it" khác nhau như thế nào?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Get" trong "get started" có phải để nhấn mạnh không? Có phải "get started" có nghĩa mạnh hơn "started" không?

"Getting in a fight" có nghĩa là gì? Chỉ nói "fighting" thì nghĩa của câu có khác không?

"I didn't wanna do this" và "I didn't wanna have to do this" khác nhau như thế nào? Có phải anh ấy nói vậy để nhấn mạnh rằng anh ấy không muốn làm điều đó không?

Từ nào là từ đồng nghĩa với từ "stuff" trong câu này?

"Prune" trong câu này có nghĩa là gì? Không phải nó là tên một loại quả sao?

"Be impeached" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể nói "keep your distance"?

When do you use the expression "How could it be"?

What is the meaning of "ass-print"?

Tôi hiểu là "folks" và "people" có nghĩa giống nhau trong trường hợp này, nhưng trong những trường hợp khác thì sao? Khi nào thì dùng "folks", khi nào thì dùng "people"?

Tại sao anh ấy lại nói "can we get" mà không phải là "can I get"? Sắc thái của chúng có khác nhau không?

Is the word "party" implied in "barbecue"? and is it general to use this word (barbecue) like this?

RedKiwi giải thích thêm cụm từ "hot stuff" giúp mình nhé.

"You've got to be kidding me" và "Are you kidding me" khác nhau như thế nào?

Tại sao "whole other bag" lại có nghĩa là "completely different one"?

Why did he suddenly say like this?

Dùng "gotcha" trong giao tiếp hàng ngày có được không? Hay từ này chỉ được dùng với sếp thôi?

"I meant to tell you" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng cụm từ này?

Không dùng giới từ sau "mad" như trong câu này có được không? Tôi tưởng cần dùng "mad about" hay "mad for"?

Tại sao từ "here" lại được sử dụng trong câu?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "bring it"?

Is "your" necessary in this sentence? What does "your character" mean here?

What is the difference between "waiting" and "awaiting"?

"Mac and cheese" là gì?

Is there any word omitted here? This sentence is not quite understandable refer to the translation! I don't know why "made" was placed on there all of sudden.

Câu này có phải là cô ấy cố đánh thức người bạn cô ấy đã chôn hay bản thân cô ấy cố tỉnh giấc?

What is the difference between "at night" and "by night"?

Could you explain more about the expression "win at something"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được cụm từ "tap out"?

"Keep your head" có nghĩa là gì?

"Set the tone" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "few" mà không sử dụng "little"? Có phải vì "heat wave" và "flood" là danh từ đếm được không?

Nói "the plan would be that" nghe tự nhiên hơn không?

Tần suất như thế nào thì dùng được cụm từ "more or less every day"?

"Driven teaching" có nghĩa là gì?

"Angry" và "mad" khác nhau như thế nào?

“Flame” và “fire” khác nhau như thế nào?

What type of person is someone with the guts?

"Waking up to something" có nghĩa là gì?

Can I say "a way too big project" instead? Is it different from "way too big a project"?

What does "how fucked up my life is" mean?

Is "firm" different from "office" or "company"?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

What does "And so" mean?

Câu này có nghĩa là gì? "Pollo", "loco" có nghĩa là gì?

What's the part of speech of "mid-stir"? And is it okay to say "mid-stirred (past participle as a adjective)" which is transformed from "mid-stir"?

"SAT prep" là gì?

"I beg" có nghĩa là gì?

Could you explain more about the expression "You got it"?

Có phải "You say" có nghĩa là "You should say" không? Có phải là giọng ra lệnh không?

"Going over the top here" có nghĩa là gì?

"Worries" và "cares" có vẻ đều là liệt kê, nhưng tại sao lại dùng từ nối "or"?

"Realise" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "think" không?

Sử dụng "just" như thế nào? "Just" trong câu này có nghĩa là gì?

I'm curious about the pronunciation of "Elizabeth's". Do you weakly pronounce "th" and pronounce "s" right next to it, or do you skip to pronounce the back " 's"?

Does "drive a stick" mean "drive a car with manual transmission"?

"A whole bunch of stuff" có nghĩa là gì?

Có phải anh ấy nói như vậy vì anh ấy đến từ "South" (phía nam) không?

Không phải là câu này cần có "to" ở giữa "helped" và "found" sao?

"Humanity as its finest" có nghĩa là gì?

What is an image of "up against"? In which situation can I use this expression?

What does "make it out" mean here?

What is the meaning of "go" in this sentence?

What does "it" mean in this sentence? Maybe "hugging the Chewbaca doll"?

Why did he ask if someone died by looking at the fancy napkin?

"Have" và "have on" khác nhau như thế nào?

"You leave me no choice" và "you make me no choice" có sắc thái giống nhau không?

"Laugh at" có nghĩa là gì?

"To uncover" có nghĩa là gì?

Có phải từ "poop" chỉ để trẻ em dùng hay dùng với trẻ em không?

What does "see through someone" mean?

"It's letting up" có thông dụng không? Có phải tôi chỉ sử dụng cụm từ này khi mưa ngừng rơi đúng không?

What does "mysteriously vanishes" mean?

Is it common to use "is" or "be" after "and" like this sentence?

It seems there is no verb in "They healthy." Is it common to skip verb like this?

Tôi tưởng "steath" là một loại máy bay phản lực chứ. "Stealth" có nghĩa là gì?

"For" trong câu này có cần thiết không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được "learn on"? Dùng giới từ "on" như thế này có phổ biến không?

What does "so it was that" mean here?

What does "get to" mean?

"A matter of something" có nghĩa là gì? Có phairi tôi chỉ được sử dụng cụm từ này với "time" không?

Từ "work" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là lấy bát không?

Không phải nên sử dụng mạo từ "a" trước "part of work" sao?

What does "from" mean in "you know that girl from Greek restaurant"? Can I replace "from" with "of"?

"LAX" là gì? Có phải như sân vận động không?

Có phải "you name..." là một cụm từ không?

Can I say "I guess all (of) the worst part is..." instead of "I guess the worst part of all is…"?

What does "no competition for something" mean?

"Come to visit" và "visit" khác nhau như thế nào?

"Tag" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "throw on"? Or is "throw on a disguise" an expression?

Is "grubby" different from "polluted"? Is "paw" different from "leg"?

Có phải câu đầy đủ là "It's easy for you to say" đúng không?

"Take what's coming to someone" có phải là thành ngữ không? Nó có nghĩa là gì?

What’s the difference between “fate” and “destiny”?

What does "the next few decades" and "the next decades" mean? I don't know how to use "few".

Lược bỏ từ "between" trong câu thì nghĩa của câu có thay đổi không?

What is "plush action figure"?

"Stand for" có nghĩa là gì?

What does "one way" mean? What's the opposite of this?

What does "this is the pits" mean?

Tại sao lại dùng "in" với "there"?

"You're killing us here" có nghĩa là gì?

Có phải câu này có nghĩa là cô ấy đang nghĩ đến điều gì đó nguy hiểm không?

"that was back in ~" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với "lately" là gì? Đặt "lately" ở cuối câu có phổ biến không?

"Think happy thoughts" hay "think happy things" nghe tự nhiên hơn?

What is the nuance of "come on" in this case?

Người lớn có dùng "nope" không?

Có phải “I don’t care for something” trong câu này có nghĩa là “I don’t like something”?

"Accoutements" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Nói "didn't" thay cho "did not" thì sắc thái của câu có khác nhau không?

"Smart" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự "clever" không?

Tại sao "skies" lại để số nhiều?

"It was true" có nghĩa là gì?

Tại sao từ "notoriety" có nghĩa tiêu cực lại được sử dụng trong trường hơp này?

Look up someone có nghĩa là gì?

"Cars" và "traffic" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng "sharpest" mà không dùng "sharp" trong câu này?

Tôi có thể dùng "onto" thay cho "into" không?

Có phỉa "men's room" nói chung là nhà vệ sinh không? Nhà vệ sinh có cách gọi nào khác nữa không?

"Be out of my mind" có nghĩa là gì?

Is "is that" skipped after "what I am saying"? (Like, "What I'm saying is that we...")

Is "you think ~" idiom or something? Is it a question? Is it used often?

"Silly" và "stupid" khác nhau như thế nào? Có phải người Anh dùng "silly" nhiều hơn "stupid" không?

"Granny" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "while you are waiting" thay cho "while you wait" không? Liệu nghĩa của câu có thay đổi không?

Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng "You never know"?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "impression" mean here?

Tại sao không dùng từ "per" trước "a day"? Tôi có thể nói "eight glasses per day" không?

"Narrate", "speak" và "talk" khác nhau như thế nào?

Có phải "when" có nghĩa là "whatever" không? Có phải trong trường hợp nào thì hai từ này cũng có thể thay thế cho nhau không?

I don't understand the structure of this sentence well. What does "what's that" do?

"In one's face" có nghĩa là gì?

Why is there no article in front of "door"?

Tại sao lại có từ "no" đằng sau khi trước đó đã có "not" rồi?

"Wait" và "wait up" khác nhau như thế nào?

Có phải "3D print" là động từ trong câu đúng không?

Từ "up" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "being awake" (thức) không?

"Your forever" có nghĩa là gì? "Forever" có thể là danh từ không?

Có phải "Chapstick" chỉ son mỗi nói chung không?

"Any of your business" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Walk" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I use "too" also in positive meaning?

Tôi có thể nói "Chick neck feather was grabbed" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "what the"?

"A scoop of kids" means "kids scoop something to add spice"?

What does "Except" in here?

What does "trippin' " and "sippin' " mean?

Could you tell me how different "Working for", "Working at" and "Working in"?

"Ramble on" có nghĩa là gì?

"Boat food" có nghĩa là gì?

Why is she starting the sentence with the past progressive tense?

"You're going too far" có nghĩa là gì?

Is "little close there" an idiom? What does it mean?

Why did it use present perfect tense, not just past tense? I mean what is different by saying "has made history" and "made history"?

Why did he put "a" in front of "Mr"? Did he just mumble?

"Limb" có nghĩa là gì?

"Tech stooge" có nghĩa là gì?

"Be for" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "receive" không?

What does "submitting your material" mean? Is it a common expression?

Tại sao lại có từ "that" ở cuối câu?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Company from me" có nghĩa là gì?

When can I use this expression? Is it commonly used?

Can I replace "drives me crazy" with "makes me crazy"? What's the difference?

"Bit by bit" có được sử dụng phổ biến trong nấu ăn? Nó có nghĩa là gì?

"Stick shift" là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "offer someone a deal"?

"Go down" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "you see"?

"In your face" có phải là thành ngữ không?

What is “So You Think You Can Dance”?

Tôi có thể dùng "the code of" thay cho "the code to"?

Is “whilst” exactly same as “while”?

When can I say "I mean"? What does it mean?

"Chain" và "grill" có nghĩa là gì?

"At the seams" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "would rank" mà không phải là "ranked"? Khi nào thì tôi có thể sử dụng thì này?

"The lot" có nghĩa là gì?

"That" trong câu này có nghĩa là gì?

"Indivisible" có nghĩa là gì?

Is it normal to put adverb between "to" and "verb"?

"And so on" có nghĩa là gì?

"Oughta" có nghĩa là gì?

"Sesh" có nghĩa là gì?

Is the word 'surrogate mother' used generally?

What is "nitty-gritty"?

"On earth" có nghĩa là gì?

I'm more familiar with the expression "I studied "the major" in university", but does it mean the same when I say "I was "the major""? Could you tell me other expressions that I can use when introducing my major?

"Debutante" là ai?

What is the difference between "every" and "every single"?

What is "layover"?

"What's the holdup" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Is it common to use "trick" as a meaning of "know-how"? Could you give some examples?

"Behave" có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng nó?

What is R&D?

Nói "you don't say" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì ta sử dụng cụm từ này?

If I change the order of the sentence to "there's one still left", does the nuance get changed?

"Be better off" có nghĩa là gì?

"Covered by mud" và "covered in mud" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể đặt "actually" ở đầu câu không?

"Flick" và "press" khác nhau như thế nào?

"Reading glass" là cái gì? Tôi chỉ nói "glass" có được không?

"Bet" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "single" thay cho "singleness" không?

Sử dụng "only if" như thế nào?

Nói "the Raise of Dead ability" có được không?

Can I put "an" front of employee like "I’m an employee"?

"Dead in his tracks" có nghĩa là gì?

What is "tush"? Is it a common word?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31

 • person

  Luis A Muso Q.

  starstarstarstarstar

  Muy buena, la enseñanza debe ser como ESTA visual, oral, y auditiva para aprender Inglés. ・・・

  2021-07-28