• Tiếng Việt

Question List of W25

"Take a chance" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao tài xế xe bus lại "take a chance on a student"?

Dùng "I and Finn" thay thế cho "me and Finn" có được không?

How the two verbs "go" and "clean" come in a row?

"Shoulda" là gì?

Có phải "fool someone" có nghĩa tương tự "trick someone" không?

What does "let" mean here?

Không phải "down" đã có nghĩa là cúi xuống rồi sao, tại sao lại cần dùng "low" nữa?

Can I use "covered with" instead?

"Gotcha" có nghĩa là gì?

"Pick up the pieces" có nghĩa là gì?

What does "for now" mean? Is "for" used to emphasize "now"? Does it have same meaning with "by now"?

Nói "expert of something" có sai không? "Expert of something" và "expert on something" khác nhau như thế nào?

Cụm từ “tearing it off” có nghĩ là gì?

Tôi được biết "expect" chỉ dùng cho điều tốt. Nhưng có phải "expect" được sử dụng cho cả điều tốt và xấu không?

What does "get + object + -ing" mean? Is "let" or "make" inappropriate here?

Có phải "bail" có nghĩa là "escape" hay "run" không?

"Kind of" trong câu có nghĩa là gì?

Can I say "jump off something" instead of "jump off OF something"?

Are they same to say "$100 only" and to say "only $100"?

"Keep it together" có nghĩa là gì?

"Find oneself left" có nghĩa là gì?

I don't understand the meaning of this "as full ~ as long" phrase. Is this a usual "as...as" phrase? How can I understand this phrase?

Có từ nào bị lược bỏ giữa "women" và "needing" không? Tôi không hiểu rõ câu này.

"Speak one's mind" có nghĩa là gì?

Does "head to" give different nuance from "go to"?

Why are "single" and "one" located next to each other?

"Good" trong câu này có nghĩa là gì?

Isn't it necessary to put "have" before "ever"?

Could you explain the meaning and role of "for"? I have a hard time understanding the structure.

"If you like" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "unique" thay cho "uniquely" không?

“Keep up” có nghĩa là gì?

"With" có vai trò gì trong câu này?

What does "Let me tell you what" mean? Why is "what" at the end?

What does "bring along" mean here?

"Cramming" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này cho con người được không?

"Come in (came in)" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "become"?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

Chỉ nói "they're somewhere" thôi có được không?

What is "operating system"?

What does "wrapped up" mean?

Có phải "over" dùng để nhấn mạnh "in the UK" không? "Over" trong câu này có nghĩa là gì?

"In the first place" có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng cụm từ này?

"When" trong câu này có vai trò gì? Sử dụng "when" trong câu điều kiện có phổ biến không?

"That thing" trong câu này chỉ cái gì?

"Counterintuitive" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ này?

Tôi có thể dùng "have to flip" thay cho "have to do a flip" không? Cách dùng nào thông dụng hơn?

"Tardies" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Sit on my chair" và "sit in my chair" khác nhau như thế nào?

"Background" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "career" thay cho "background" không?

Lược bỏ danh từ sau so sánh nhất có được không? Chẳng phải anh ấy nên nói là "one of my brightest and best STUDENT" sao?

Is "set something target of something" an expression? Or is it "set target of something"? I'm confused.

Is "central bank" different from just "bank"?

"Chance" và "opportunity" khác nhau như thế nào?

"Ever-changing" có nghĩa là gì?

What does "ain't" mean here? If "ain't" has "not" inside, how should I accept the "no" right next it? Does "ain't no" have a special meaning?

Sử dụng "what if" như thế nào?

Có phải câu này có nghĩa là bị đau bụng không? Bị buồn nôn hay bị tiêu chảy?

"Uncork deep shit" có nghĩa là gì? Dùng từ "uncork" như trong trường hợp này có phổ biến không?

"Insist on something" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

What does "stink up" mean?

What does "rule" mean here?

What is "soap opera"? Can I say "drama" instead?

"Fix one's charges" có nghĩa là gì?

"For instance" và "For example" khác nhau như thế nào?

What does "once" mean? Is it conjunction?

He seems explaining about the past event, but why did he use the present tense "get" rather than "got"?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của cụm từ "stretch of" giúp mình với nhé? Hay "any stretch of imagination" là một cụm từ?

Có phải trong các tổ chức như sở cảnh sát, cứu hỏa... dùng "peer" tự nhiên hơn "co-worker" đúng không?

What does "dang it" mean? Is it commonly used?

What is the meaning of "big deez"?

What does "lead" mean here?

What does "the heck" mean?

"Give someone a ride" có nghĩa là gì?

What does "pass" mean here?

"Go up" có nghĩa là gì? Dùng "go" thôi thì có khác gì không?

When can I call other "honey"?

Dùng từ "bitter" để miêu tả kiểu người như thế nào?

"Sick" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là ốm không?

Why is the first letter in "new" capitalized? Is it emphasizing that it is NEW?

"Break up on me" có nghĩa là gì?

Từ "go" trong cụm "let something go" có nghĩa là gì?

When do you use "huh?"?

Có phải "put" trong câu này có nghĩa là "stay" không?

Why is "maybe" located after the verb? Can I change the location of maybe?

Sao ông ấy vẫn có thể học mặc dù ông ấy đã bỏ học?

Sử dụng "wind up" như thế nào?

"Spending hours" có nghĩa là gì? Có phải nó được dùng để mỉa mai không?

Can I paraphrase this sentence by "we take the tire from the wheel"?

Dùng "in" sau "increase" có phổ biến không? "Increase in" và "increase of" khác nhau như thế nào?

Is something skipped here? Like "(when) the stars (start) exploding"? Can I skip like this even in daily conversation? Would if sound weird if I skip like this?

Is "What’s not to like" often used?

Có phải "better" là viết gọn của "I'd better" đúng không?

Why did he use "we were here" rather than "I was here"?

Does "song as old as tune" deliver the same meaning?

What type of person is not containable? Is it a common expression?

"Cuisine" và "food" khác nhau như thế nào?

"The last but not least" có nghĩa là gì?

Có phải có từ gì đã bị lược bỏ trong câu này không?

What does "make the drop" mean?

What does "blame it on" mean here?

Tôi có thể dùng "damn it" thay thế cho "dang it" không? Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

"Head count" có nghĩa là gì?

"In" trong câu này có nghĩa là gì?

"One up each other" có nghĩa là gì?

Trong câu này có thể chỉ sử dụng "blow" mà không dùng "up" được không?

Isn't it right to say "Love is gone"?

Có phải từ "telephone" có nghĩa tương tự "call" không? Từ nào thông dụng hơn?

Can I say "I'm very so sorry."?

I have once learned that I need to put "me" at the back like "you and me" in English. But is it okay to put "me" first like "me and you"? Does it matter?

Could you explain more about the meaning of this sentence? I don't understand why did he say this.

"Reassuring" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa giúp mình với?

What does "let's say" mean?

Có phải "now" sau "up to" đã bị lược bỏ rồi đúng không?

"That's a classic" có nghĩa là gì?

Từ "use" có thể đứng sau từ "did" không?

"To be expected" có phải là một cụm từ không?

Tôi có thể dùng từ "managing" thay thế cho "coping" không?

Tôi tưởng lớp mẫu giáo thì gợi là "preschool" chứ. Có phải trong Anh - Anh, dùng "play group" phổ biến hơn không?

"Relieved oneself" có nghĩa là gì?

Are "a total of $100" and "$100 in total" the same? Which one is used more common?

Từ "single" trong câu này có cần thiết không? Nó có nghĩa là gì?

Khi nói viết bằng cái gì, ta thường dùng "with something", nhưng tại sao Rosa lại nói "in crayon"?

Tôi có thể dùng "curious" thay thế cho "inquisitive" không?

"True and all" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Tôi có thể dùng từ "snack" thay cho từ "treat" không?

Is "only" necessary in this sentence?

"At the tone" có nghĩa là gì?

Tại sao không dùng "giving up doing" mà lại dùng "giving up on doing"? Vai trò của "on" là gì?

"Post-war boom" có nghĩa là gì?

Is "I just knew" a one phrase?

"Drink someone down" có nghĩa là gì?

"Faux Asian" có nghĩa là gì? Có phải người nói dùng từ "faux" vì hình dáng chữ nhìn kỳ lạ không?

"I had better help" có nghĩa là gì? Cấu trúc "had + verb" có ý nghĩa gì đặc biệt không?

"Twist something" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "no" và "yes" cùng lúc? Anh ấy có ý gì?

What does "here" mean? Is that a place somewhere physical?

"There is no point in something" có nghĩa là gì? Giới từ "in" có cần thiết không?

"Matter" có nghĩa là gì?

What does "be in a rut" mean?

In the previous fragment, I thought "wheels" means "car", but here, does it mean "scooter"?

“Turn up” có nghĩa là gì?

Tại sao không dùng dạng số nhiều "red lipsticks"?

Tôi có thể nói "good boy" với người không?

Có vẻ như Ice King đang nói về chính mình, tại sao ông ấy lại dùng "you" mà không phải là "I"?

Does "final" have a meaning of "elite"? Or does "final" mean elite's club only in this movie?

"I doubt I have any choice" có nghĩa là gì?

Does "grown-up" generally mean "adult" in most of the situation? Or does he use "grown-up" as a joking manner here?

What does "kill someone to ~" mean?

"Con Air" là gì?

"Get filed with" có nghĩa là gì?

What does "have" mean here? (have got to, has got to)

What is "the aerodynamics of a brick"?

What does "I decided I wanted to ~" mean? It seems quite enough to just say "I decided to ~".

"To lay crap on somebody" có nghĩa là gì?

Tôi chỉ nói "open" mà không phải "open up" được không?

Could you explain why they are laughing?

"One" trong câu này có nghĩa là gì?

"Stalking" có nghĩa là gì? Có phải mèo "stalk" một người không?

Có phải câu đầy đủ của câu này là "try on a pair of shoes to see if they fit" không?

"Bold" trong câu này có nghĩa là gì? "Bold" có thể có nghĩa tiêu cực không?

Cụm từ “Face blast you” giải nghĩa như thế nào?

"Ask for" có phải là thành ngữ không?

Does "as" here have similar meaning as "like"? How can I use "as" like this?

What's the meaning of "die for something" and how can I use it?

"Like one's chance" có nghĩa là gì?

"Buster" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

"Blow someone's cover" có nghĩa là gì?

Có phải "piece" có nghĩa là "article" không? Sử dụng từ "piece" như thế nào?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"Decent" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

"Abide" có nghĩa là gì?

"Bar none" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Rest" trong câu này có nghĩa là gì?

Trong câu này liệu có thể thay thế “get” bằng “take” không?

Từ "one" trong câu này có cần thiết không? Tôi chỉ nói "that" thôi có được không?

What is the meaning of "take off"?

I'm curious about the meaning of "help out". Is it different from just "help"?

"Go down" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "getting a cold" (bị ốm) không?

"Fast forward" có nghĩa là gì?

"Fill in", "fill out", và "fill up" khác nhau như thế nào?

Tại sao nói "the last time" lại dùng thì tương lai?

Sử dụng "at all" như thế nào?

Tôi tưởng "it" chỉ lời do mình nói ra, còn "that" là chỉ lời người khác nói. Nhưng tại sao "that" lại được sử dụng ở đây?

What's the meaning of "what is up with something"?

Could you tell me about "couldn’t quite do stuff" mean?

"Win over someone" có nghĩa là gì?

“A piece of cake” có nghĩa là gì?

Không phải "claw" là danh từ sao? "Clawing" có nghĩa là gì?

"Clutz" có nghĩa là gì?

Goody-two-shoes có nghĩa là gì?

Do "agile" and "quick" have the same meaning?

What is the difference between just "I'm gonna have a baby" and "I'm gonna go have a baby"? (Go + verb)

Tại sao lại dùng "inspiration for" mà không phải là "inspiration of"

Is "damn" an adjective? When can I use it?

What is the nuance of "alright"?

What does "load up A with B" mean?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ "it's just good sense to"?

What is the meaning of "good" in this case? Is it an adverb?

Isn't it supposed to be an interrogative sentence?

Can I replace "optimal" with "proper" here?

What does it mean to "clear up something"?

Can I say "How hard can it be"?

"Angle" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng từ nào khác thay thế cho từ "angle"?

The sentence "You comin' " looks like wrong grammar. Could you explain about it?

Please explain about the expression "Don't be talking trash". Is it a general expression?

"Instruction" và "education" khác nhau như thế nào?

"On the clock" có nghĩa là gì?

What kind of day is "Hanukkah"? Is it familiar American holiday?

Is "nice and slow" a common expression?

"Mouser in Chief" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Be forced to" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "this job is for a grown-up" không? Hai câu này khác nhau như thế nào?

Có phải tôi chỉ được sử dụng từ "run" với từ "test" không?

"Hard copy" và "soft copy" có nghĩa là gì?

What does "do with an exercise" mean? Could you give some other examples like this? Can I replace it by "as an exercise"?

Could you tell me the meaning of "front and back"?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07
 • person
  おちょぼ口武雄
  starstarstarstarstar
  ディクテーション用アプリでこれほど優れたものは他にないと思う。 フリー登録でも1時間ごとに10分は利用できるので、一本聞き取りを行うのにちょうどいい。 上級者はシャドウイング用にも ・・・
  2020-09-04