redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W25

"Take a chance" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao tài xế xe bus lại "take a chance on a student"?

Dùng "I and Finn" thay thế cho "me and Finn" có được không?

How the two verbs "go" and "clean" come in a row?

"Shoulda" là gì?

Có phải "fool someone" có nghĩa tương tự "trick someone" không?

What does "let" mean here?

Không phải "down" đã có nghĩa là cúi xuống rồi sao, tại sao lại cần dùng "low" nữa?

Can I use "covered with" instead?

"Gotcha" có nghĩa là gì?

"Pick up the pieces" có nghĩa là gì?

What does "for now" mean? Is "for" used to emphasize "now"? Does it have same meaning with "by now"?

Nói "expert of something" có sai không? "Expert of something" và "expert on something" khác nhau như thế nào?

Cụm từ “tearing it off” có nghĩ là gì?

Tôi được biết "expect" chỉ dùng cho điều tốt. Nhưng có phải "expect" được sử dụng cho cả điều tốt và xấu không?

What does "get + object + -ing" mean? Is "let" or "make" inappropriate here?

Có phải "bail" có nghĩa là "escape" hay "run" không?

Có phải "to" trước "join" đã bị lược bỏ rồi đúng không?

"Kind of" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải "enough" đóng vai trò là trạng ngữ, bổ nghĩa cho từ "done" không?

Tôi có thể nói "jump off something" thay cho "jump off OF something" được không?

"$100 only" và "only $100" có nghĩa giống nhau không?

"Keep it together" có nghĩa là gì?

"Find oneself left" có nghĩa là gì?

I don't understand the meaning of this "as full ~ as long" phrase. Is this a usual "as...as" phrase? How can I understand this phrase?

Có từ nào bị lược bỏ giữa "women" và "needing" không? Tôi không hiểu rõ câu này.

"Speak one's mind" có nghĩa là gì?

"Head to" và "go to" có khác nhau không?

Why are "single" and "one" located next to each other?

"Good" trong câu này có nghĩa là gì?

Isn't it necessary to put "have" before "ever"?

Từ "for" trong câu này có vai trò gì?

"If you like" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "unique" thay cho "uniquely" không?

“Keep up” có nghĩa là gì?

"With" có vai trò gì trong câu này?

What does "Let me tell you what" mean? Why is "what" at the end?

"Bring along" trong câu này có nghĩa là gì?

"Cramming" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này cho con người được không?

"Come in (came in)" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "become"?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

Chỉ nói "they're somewhere" thôi có được không?

What is "operating system"?

What does "wrapped up" mean?

"Got off the phone" và "I called" khác nhau như thế nào?

Có phải "over" dùng để nhấn mạnh "in the UK" không? "Over" trong câu này có nghĩa là gì?

"In the first place" có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng cụm từ này?

"When" trong câu này có vai trò gì? Sử dụng "when" trong câu điều kiện có phổ biến không?

"That thing" trong câu này chỉ cái gì?

"Counterintuitive" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ này?

Tôi có thể dùng "have to flip" thay cho "have to do a flip" không? Cách dùng nào thông dụng hơn?

"Tardies" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Sit on my chair" và "sit in my chair" khác nhau như thế nào?

"Background" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "career" thay cho "background" không?

Lược bỏ danh từ sau so sánh nhất có được không? Chẳng phải anh ấy nên nói là "one of my brightest and best STUDENT" sao?

Is "set something target of something" an expression? Or is it "set target of something"? I'm confused.

Is "central bank" different from just "bank"?

"Chance" và "opportunity" khác nhau như thế nào?

Dùng "doesn't" thay cho "couldn't" có làm nghĩa của câu thay đổi không?

"Ever-changing" có nghĩa là gì?

What does "ain't" mean here? If "ain't" has "not" inside, how should I accept the "no" right next it? Does "ain't no" have a special meaning?

Sử dụng "what if" như thế nào?

Có phải câu này có nghĩa là bị đau bụng không? Bị buồn nôn hay bị tiêu chảy?

"Uncork deep shit" có nghĩa là gì? Dùng từ "uncork" như trong trường hợp này có phổ biến không?

"Or something" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Insist on something" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

What does "stink up" mean?

What does "rule" mean here?

What is "soap opera"? Can I say "drama" instead?

"Fix one's charges" có nghĩa là gì?

"For instance" và "For example" khác nhau như thế nào?

What does "once" mean? Is it conjunction?

He seems explaining about the past event, but why did he use the present tense "get" rather than "got"?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của cụm từ "stretch of" giúp mình với nhé? Hay "any stretch of imagination" là một cụm từ?

Có phải trong các tổ chức như sở cảnh sát, cứu hỏa... dùng "peer" tự nhiên hơn "co-worker" đúng không?

What does "dang it" mean? Is it commonly used?

"Big deez" có nghĩa là gì?

What does "lead" mean here?

What does "the heck" mean?

"Give someone a ride" có nghĩa là gì?

What does "pass" mean here?

"Go up" có nghĩa là gì? Dùng "go" thôi thì có khác gì không?

When can I call other "honey"?

Dùng từ "bitter" để miêu tả kiểu người như thế nào?

"Sick" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là ốm không?

Why is the first letter in "new" capitalized? Is it emphasizing that it is NEW?

"Break up on me" có nghĩa là gì?

Từ "go" trong cụm "let something go" có nghĩa là gì?

When do you use "huh?"?

Có phải "put" trong câu này có nghĩa là "stay" không?

Why is "maybe" located after the verb? Can I change the location of maybe?

Sao ông ấy vẫn có thể học mặc dù ông ấy đã bỏ học?

Sử dụng "wind up" như thế nào?

When can I use this expression? It should be used when I am interested or disgusted?

"Spending hours" có nghĩa là gì? Có phải nó được dùng để mỉa mai không?

Can I paraphrase this sentence by "we take the tire from the wheel"?

Dùng "in" sau "increase" có phổ biến không? "Increase in" và "increase of" khác nhau như thế nào?

Is something skipped here? Like "(when) the stars (start) exploding"? Can I skip like this even in daily conversation? Would if sound weird if I skip like this?

Is "What’s not to like" often used?

Có phải "better" là viết gọn của "I'd better" đúng không?

Why did he use "we were here" rather than "I was here"?

Does "song as old as tune" deliver the same meaning?

What type of person is not containable? Is it a common expression?

"Cuisine" và "food" khác nhau như thế nào?

"The last but not least" có nghĩa là gì?

Có phải có từ gì đã bị lược bỏ trong câu này không?

What does "make the drop" mean?

What does "blame it on" mean here?

Tôi có thể dùng "damn it" thay thế cho "dang it" không? Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

"Head count" có nghĩa là gì?

"In" trong câu này có nghĩa là gì?

"One up each other" có nghĩa là gì?

Trong câu này có thể chỉ sử dụng "blow" mà không dùng "up" được không?

Isn't it right to say "Love is gone"?

Có phải từ "telephone" có nghĩa tương tự "call" không? Từ nào thông dụng hơn?

Can I say "I'm very so sorry."?

"Job" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "some kind of" trong câu này có nghĩa tương tự như "kind of" trong "kind of funny" đúng không?

I have once learned that I need to put "me" at the back like "you and me" in English. But is it okay to put "me" first like "me and you"? Does it matter?

Could you explain more about the meaning of this sentence? I don't understand why did he say this.

"Reassuring" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa giúp mình với?

What does "let's say" mean?

Có phải "now" sau "up to" đã bị lược bỏ rồi đúng không?

"That's a classic" có nghĩa là gì?

Từ "use" có thể đứng sau từ "did" không?

"To be expected" có phải là một cụm từ không?

Tôi có thể dùng từ "managing" thay thế cho "coping" không?

Tôi tưởng lớp mẫu giáo thì gợi là "preschool" chứ. Có phải trong Anh - Anh, dùng "play group" phổ biến hơn không?

"Relieved oneself" có nghĩa là gì?

Có phải "hope" có nghĩa là "want" không?

"As" trong câu này có vai trò gì?

"A total of $100" và "$100 in total" có nghĩa khác nhau không?

Từ "single" trong câu này có cần thiết không? Nó có nghĩa là gì?

Khi nói viết bằng cái gì, ta thường dùng "with something", nhưng tại sao Rosa lại nói "in crayon"?

Tôi có thể dùng "curious" thay thế cho "inquisitive" không?

"True and all" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Tôi có thể dùng từ "snack" thay cho từ "treat" không?

Có thể dùng từ nào khác để thay thế cho "looking" không?

Is "only" necessary in this sentence?

"At the tone" có nghĩa là gì?

Tại sao không dùng "giving up doing" mà lại dùng "giving up on doing"? Vai trò của "on" là gì?

"Post-war boom" có nghĩa là gì?

Is "I just knew" a one phrase?

"Drink someone down" có nghĩa là gì?

"Faux Asian" có nghĩa là gì? Có phải người nói dùng từ "faux" vì hình dáng chữ nhìn kỳ lạ không?

"I had better help" có nghĩa là gì? Cấu trúc "had + verb" có ý nghĩa gì đặc biệt không?

"Along" trong câu này có nghĩa là gì?

"Twist something" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "no" và "yes" cùng lúc? Anh ấy có ý gì?

What does "here" mean? Is that a place somewhere physical?

"There is no point in something" có nghĩa là gì? Giới từ "in" có cần thiết không?

"Matter" có nghĩa là gì?

What does "be in a rut" mean?

"Know my way around" có nghĩa là gì?

In the previous fragment, I thought "wheels" means "car", but here, does it mean "scooter"?

“Turn up” có nghĩa là gì?

Tại sao không dùng dạng số nhiều "red lipsticks"?

Tôi có thể nói "good boy" với người không?

Có vẻ như Ice King đang nói về chính mình, tại sao ông ấy lại dùng "you" mà không phải là "I"?

Có phải "final" có nghĩa là "elite" không?

"I doubt I have any choice" có nghĩa là gì?

Does "grown-up" generally mean "adult" in most of the situation? Or does he use "grown-up" as a joking manner here?

What does "kill someone to ~" mean?

"Con Air" là gì?

"Get filed with" có nghĩa là gì?

What does "have" mean here? (have got to, has got to)

What is "the aerodynamics of a brick"?

What does "I decided I wanted to ~" mean? It seems quite enough to just say "I decided to ~".

"To lay crap on somebody" có nghĩa là gì?

Tôi chỉ nói "open" mà không phải "open up" được không?

"Get someone to" có nghĩa là gì?

Could you explain why they are laughing?

"One" trong câu này có nghĩa là gì?

"Stalking" có nghĩa là gì? Có phải mèo "stalk" một người không?

Có phải câu đầy đủ của câu này là "try on a pair of shoes to see if they fit" không?

"Bold" trong câu này có nghĩa là gì? "Bold" có thể có nghĩa tiêu cực không?

Cụm từ “Face blast you” giải nghĩa như thế nào?

"Ask for" có phải là thành ngữ không?

"It's all for the better" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Does "as" here have similar meaning as "like"? How can I use "as" like this?

What's the meaning of "die for something" and how can I use it?

"Like one's chance" có nghĩa là gì?

"Buster" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

"Blow someone's cover" có nghĩa là gì?

What is the role of apostrophe in here? How different 'cause and cause?

Có phải "piece" có nghĩa là "article" không? Sử dụng từ "piece" như thế nào?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"Decent" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

"Abide" có nghĩa là gì?

"Bar none" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Rest" trong câu này có nghĩa là gì?

Trong câu này liệu có thể thay thế “get” bằng “take” không?

Từ "one" trong câu này có cần thiết không? Tôi chỉ nói "that" thôi có được không?

What is the meaning of "take off"?

I'm curious about the meaning of "help out". Is it different from just "help"?

"Go down" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "getting a cold" (bị ốm) không?

Why "the" is put front of plural form? That's because "all" is there?

"Should be" trong câu này có nghĩa là gì?

"Fast forward" có nghĩa là gì?

"Fill in", "fill out", và "fill up" khác nhau như thế nào?

Tại sao nói "the last time" lại dùng thì tương lai?

Sử dụng "at all" như thế nào?

Tôi tưởng "it" chỉ lời do mình nói ra, còn "that" là chỉ lời người khác nói. Nhưng tại sao "that" lại được sử dụng ở đây?

What's the meaning of "what is up with something"?

Could you tell me about "couldn’t quite do stuff" mean?

"Win over someone" có nghĩa là gì?

“A piece of cake” có nghĩa là gì?

Không phải "claw" là danh từ sao? "Clawing" có nghĩa là gì?

"Clutz" có nghĩa là gì?

Goody-two-shoes có nghĩa là gì?

Do "agile" and "quick" have the same meaning?

What is the difference between just "I'm gonna have a baby" and "I'm gonna go have a baby"? (Go + verb)

Tại sao lại dùng "inspiration for" mà không phải là "inspiration of"

Is "damn" an adjective? When can I use it?

What is the nuance of "alright"?

Tại sao lại dùng "is" mà không phải là "are"?

"Load up A with B" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ "it's just good sense to"?

What is the meaning of "good" in this case? Is it an adverb?

Isn't it supposed to be an interrogative sentence?

Can I replace "optimal" with "proper" here?

What does it mean to "clear up something"?

Can I say "How hard can it be"?

"Game tape" là gì?

Tại sao lại dùng "had to" trong câu này?

"Angle" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng từ nào khác thay thế cho từ "angle"?

The sentence "You comin' " looks like wrong grammar. Could you explain about it?

Please explain about the expression "Don't be talking trash". Is it a general expression?

"Instruction" và "education" khác nhau như thế nào?

"Live to see a way" có nghĩa là gì? Có phải "live to" là một cụm từ không?

"On the clock" có nghĩa là gì?

What kind of day is "Hanukkah"? Is it familiar American holiday?

"Got" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "nice and slow" a common expression?

"Mouser in Chief" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Be forced to" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "this job is for a grown-up" không? Hai câu này khác nhau như thế nào?

Nếu dùng "shame" thì viết lại câu này như thế nào?

Có phải tôi chỉ được sử dụng từ "run" với từ "test" không?

"Hard copy" và "soft copy" có nghĩa là gì?

How come "some" was used here when they're referring to a one chicken?

What does "do with an exercise" mean? Could you give some other examples like this? Can I replace it by "as an exercise"?

Could you tell me the meaning of "front and back"?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31

 • person

  Luis A Muso Q.

  starstarstarstarstar

  Muy buena, la enseñanza debe ser como ESTA visual, oral, y auditiva para aprender Inglés. ・・・

  2021-07-28