• Tiếng Việt

Question List of W25

"Take a chance" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao tài xế xe bus lại "take a chance on a student"?

Dùng "I and Finn" thay thế cho "me and Finn" có được không?

How the two verbs "go" and "clean" come in a row?

"Shoulda" là gì?

Có phải "fool someone" có nghĩa tương tự "trick someone" không?

What does "let" mean here?

Không phải "down" đã có nghĩa là cúi xuống rồi sao, tại sao lại cần dùng "low" nữa?

Can I use "covered with" instead?

"Gotcha" có nghĩa là gì?

"Pick up the pieces" có nghĩa là gì?

What does "for now" mean? Is "for" used to emphasize "now"? Does it have same meaning with "by now"?

Nói "expert of something" có sai không? "Expert of something" và "expert on something" khác nhau như thế nào?

Cụm từ “tearing it off” có nghĩ là gì?

Tôi được biết "expect" chỉ dùng cho điều tốt. Nhưng có phải "expect" được sử dụng cho cả điều tốt và xấu không?

What does "get + object + -ing" mean? Is "let" or "make" inappropriate here?

Có phải "bail" có nghĩa là "escape" hay "run" không?

Có phải "to" trước "join" đã bị lược bỏ rồi đúng không?

"Kind of" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải "enough" đóng vai trò là trạng ngữ, bổ nghĩa cho từ "done" không?

Can I say "jump off something" instead of "jump off OF something"?

Are they same to say "$100 only" and to say "only $100"?

"Keep it together" có nghĩa là gì?

"Find oneself left" có nghĩa là gì?

I don't understand the meaning of this "as full ~ as long" phrase. Is this a usual "as...as" phrase? How can I understand this phrase?

Có từ nào bị lược bỏ giữa "women" và "needing" không? Tôi không hiểu rõ câu này.

"Speak one's mind" có nghĩa là gì?

Does "head to" give different nuance from "go to"?

Why are "single" and "one" located next to each other?

"Good" trong câu này có nghĩa là gì?

Isn't it necessary to put "have" before "ever"?

Could you explain the meaning and role of "for"? I have a hard time understanding the structure.

"If you like" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "unique" thay cho "uniquely" không?

“Keep up” có nghĩa là gì?

"With" có vai trò gì trong câu này?

What does "Let me tell you what" mean? Why is "what" at the end?

What does "bring along" mean here?

"Cramming" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này cho con người được không?

"Come in (came in)" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "become"?

"Sort of" trong câu có nghĩa là gì?

Chỉ nói "they're somewhere" thôi có được không?

What is "operating system"?

What does "wrapped up" mean?

"Got off the phone" và "I called" khác nhau như thế nào?

Có phải "over" dùng để nhấn mạnh "in the UK" không? "Over" trong câu này có nghĩa là gì?

"In the first place" có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng cụm từ này?

"When" trong câu này có vai trò gì? Sử dụng "when" trong câu điều kiện có phổ biến không?

"That thing" trong câu này chỉ cái gì?

"Counterintuitive" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ này?

Tôi có thể dùng "have to flip" thay cho "have to do a flip" không? Cách dùng nào thông dụng hơn?

"Tardies" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Sit on my chair" và "sit in my chair" khác nhau như thế nào?

"Background" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "career" thay cho "background" không?

Lược bỏ danh từ sau so sánh nhất có được không? Chẳng phải anh ấy nên nói là "one of my brightest and best STUDENT" sao?

Is "set something target of something" an expression? Or is it "set target of something"? I'm confused.

Is "central bank" different from just "bank"?

"Chance" và "opportunity" khác nhau như thế nào?

Dùng "doesn't" thay cho "couldn't" có làm nghĩa của câu thay đổi không?

"Ever-changing" có nghĩa là gì?

What does "ain't" mean here? If "ain't" has "not" inside, how should I accept the "no" right next it? Does "ain't no" have a special meaning?

Sử dụng "what if" như thế nào?

Có phải câu này có nghĩa là bị đau bụng không? Bị buồn nôn hay bị tiêu chảy?

"Uncork deep shit" có nghĩa là gì? Dùng từ "uncork" như trong trường hợp này có phổ biến không?

"Or something" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Insist on something" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

What does "stink up" mean?

What does "rule" mean here?

What is "soap opera"? Can I say "drama" instead?

"Fix one's charges" có nghĩa là gì?

"For instance" và "For example" khác nhau như thế nào?

What does "once" mean? Is it conjunction?

He seems explaining about the past event, but why did he use the present tense "get" rather than "got"?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của cụm từ "stretch of" giúp mình với nhé? Hay "any stretch of imagination" là một cụm từ?

Có phải trong các tổ chức như sở cảnh sát, cứu hỏa... dùng "peer" tự nhiên hơn "co-worker" đúng không?

What does "dang it" mean? Is it commonly used?

What is the meaning of "big deez"?

What does "lead" mean here?

What does "the heck" mean?

"Give someone a ride" có nghĩa là gì?

What does "pass" mean here?

"Go up" có nghĩa là gì? Dùng "go" thôi thì có khác gì không?

When can I call other "honey"?

Dùng từ "bitter" để miêu tả kiểu người như thế nào?

"Sick" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là ốm không?

Why is the first letter in "new" capitalized? Is it emphasizing that it is NEW?

"Break up on me" có nghĩa là gì?

Từ "go" trong cụm "let something go" có nghĩa là gì?

When do you use "huh?"?

Có phải "put" trong câu này có nghĩa là "stay" không?

Why is "maybe" located after the verb? Can I change the location of maybe?

Sao ông ấy vẫn có thể học mặc dù ông ấy đã bỏ học?

Sử dụng "wind up" như thế nào?

When can I use this expression? It should be used when I am interested or disgusted?

"Spending hours" có nghĩa là gì? Có phải nó được dùng để mỉa mai không?

Can I paraphrase this sentence by "we take the tire from the wheel"?

Dùng "in" sau "increase" có phổ biến không? "Increase in" và "increase of" khác nhau như thế nào?

Is something skipped here? Like "(when) the stars (start) exploding"? Can I skip like this even in daily conversation? Would if sound weird if I skip like this?

Is "What’s not to like" often used?

Có phải "better" là viết gọn của "I'd better" đúng không?

Why did he use "we were here" rather than "I was here"?

Does "song as old as tune" deliver the same meaning?

What type of person is not containable? Is it a common expression?

"Cuisine" và "food" khác nhau như thế nào?

"The last but not least" có nghĩa là gì?

Có phải có từ gì đã bị lược bỏ trong câu này không?

What does "make the drop" mean?

What does "blame it on" mean here?

Tôi có thể dùng "damn it" thay thế cho "dang it" không? Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

"Head count" có nghĩa là gì?

"In" trong câu này có nghĩa là gì?

"One up each other" có nghĩa là gì?

Trong câu này có thể chỉ sử dụng "blow" mà không dùng "up" được không?

Isn't it right to say "Love is gone"?

Có phải từ "telephone" có nghĩa tương tự "call" không? Từ nào thông dụng hơn?

Can I say "I'm very so sorry."?

"Job" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "some kind of" trong câu này có nghĩa tương tự như "kind of" trong "kind of funny" đúng không?

I have once learned that I need to put "me" at the back like "you and me" in English. But is it okay to put "me" first like "me and you"? Does it matter?

Could you explain more about the meaning of this sentence? I don't understand why did he say this.

"Reassuring" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa giúp mình với?

What does "let's say" mean?

Có phải "now" sau "up to" đã bị lược bỏ rồi đúng không?

"That's a classic" có nghĩa là gì?

Từ "use" có thể đứng sau từ "did" không?

"To be expected" có phải là một cụm từ không?

Tôi có thể dùng từ "managing" thay thế cho "coping" không?

Tôi tưởng lớp mẫu giáo thì gợi là "preschool" chứ. Có phải trong Anh - Anh, dùng "play group" phổ biến hơn không?

"Relieved oneself" có nghĩa là gì?

Có phải "hope" có nghĩa là "want" không?

"As" trong câu này có vai trò gì?

Are "a total of $100" and "$100 in total" the same? Which one is used more common?

Từ "single" trong câu này có cần thiết không? Nó có nghĩa là gì?

Khi nói viết bằng cái gì, ta thường dùng "with something", nhưng tại sao Rosa lại nói "in crayon"?

Tôi có thể dùng "curious" thay thế cho "inquisitive" không?

"True and all" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Tôi có thể dùng từ "snack" thay cho từ "treat" không?

Có thể dùng từ nào khác để thay thế cho "looking" không?

Is "only" necessary in this sentence?

"At the tone" có nghĩa là gì?

Tại sao không dùng "giving up doing" mà lại dùng "giving up on doing"? Vai trò của "on" là gì?

"Post-war boom" có nghĩa là gì?

Is "I just knew" a one phrase?

"Drink someone down" có nghĩa là gì?

"Faux Asian" có nghĩa là gì? Có phải người nói dùng từ "faux" vì hình dáng chữ nhìn kỳ lạ không?

"I had better help" có nghĩa là gì? Cấu trúc "had + verb" có ý nghĩa gì đặc biệt không?

"Along" trong câu này có nghĩa là gì?

"Twist something" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "no" và "yes" cùng lúc? Anh ấy có ý gì?

What does "here" mean? Is that a place somewhere physical?

"There is no point in something" có nghĩa là gì? Giới từ "in" có cần thiết không?

"Matter" có nghĩa là gì?

What does "be in a rut" mean?

"Know my way around" có nghĩa là gì?

In the previous fragment, I thought "wheels" means "car", but here, does it mean "scooter"?

“Turn up” có nghĩa là gì?

Tại sao không dùng dạng số nhiều "red lipsticks"?

Tôi có thể nói "good boy" với người không?

Có vẻ như Ice King đang nói về chính mình, tại sao ông ấy lại dùng "you" mà không phải là "I"?

Does "final" have a meaning of "elite"? Or does "final" mean elite's club only in this movie?

"I doubt I have any choice" có nghĩa là gì?

Does "grown-up" generally mean "adult" in most of the situation? Or does he use "grown-up" as a joking manner here?

What does "kill someone to ~" mean?

"Con Air" là gì?

"Get filed with" có nghĩa là gì?

What does "have" mean here? (have got to, has got to)

What is "the aerodynamics of a brick"?

What does "I decided I wanted to ~" mean? It seems quite enough to just say "I decided to ~".

"To lay crap on somebody" có nghĩa là gì?

Tôi chỉ nói "open" mà không phải "open up" được không?

"Get someone to" có nghĩa là gì?

Could you explain why they are laughing?

"One" trong câu này có nghĩa là gì?

"Stalking" có nghĩa là gì? Có phải mèo "stalk" một người không?

Có phải câu đầy đủ của câu này là "try on a pair of shoes to see if they fit" không?

"Bold" trong câu này có nghĩa là gì? "Bold" có thể có nghĩa tiêu cực không?

Cụm từ “Face blast you” giải nghĩa như thế nào?

"Ask for" có phải là thành ngữ không?

Does "as" here have similar meaning as "like"? How can I use "as" like this?

What's the meaning of "die for something" and how can I use it?

"Like one's chance" có nghĩa là gì?

"Buster" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

"Blow someone's cover" có nghĩa là gì?

What is the role of apostrophe in here? How different 'cause and cause?

Có phải "piece" có nghĩa là "article" không? Sử dụng từ "piece" như thế nào?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"Decent" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

"Abide" có nghĩa là gì?

"Bar none" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Rest" trong câu này có nghĩa là gì?

Trong câu này liệu có thể thay thế “get” bằng “take” không?

Từ "one" trong câu này có cần thiết không? Tôi chỉ nói "that" thôi có được không?

What is the meaning of "take off"?

I'm curious about the meaning of "help out". Is it different from just "help"?

"Go down" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "getting a cold" (bị ốm) không?

Why "the" is put front of plural form? That's because "all" is there?

"Should be" trong câu này có nghĩa là gì?

"Fast forward" có nghĩa là gì?

"Fill in", "fill out", và "fill up" khác nhau như thế nào?

Tại sao nói "the last time" lại dùng thì tương lai?

Sử dụng "at all" như thế nào?

Tôi tưởng "it" chỉ lời do mình nói ra, còn "that" là chỉ lời người khác nói. Nhưng tại sao "that" lại được sử dụng ở đây?

What's the meaning of "what is up with something"?

Could you tell me about "couldn’t quite do stuff" mean?

"Win over someone" có nghĩa là gì?

“A piece of cake” có nghĩa là gì?

Không phải "claw" là danh từ sao? "Clawing" có nghĩa là gì?

"Clutz" có nghĩa là gì?

Goody-two-shoes có nghĩa là gì?

Do "agile" and "quick" have the same meaning?

What is the difference between just "I'm gonna have a baby" and "I'm gonna go have a baby"? (Go + verb)

Tại sao lại dùng "inspiration for" mà không phải là "inspiration of"

Is "damn" an adjective? When can I use it?

What is the nuance of "alright"?

Tại sao lại dùng "is" mà không phải là "are"?

What does "load up A with B" mean?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ "it's just good sense to"?

What is the meaning of "good" in this case? Is it an adverb?

Isn't it supposed to be an interrogative sentence?

Can I replace "optimal" with "proper" here?

What does it mean to "clear up something"?

Can I say "How hard can it be"?

"Game tape" là gì?

Tại sao lại dùng "had to" trong câu này?

"Angle" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng từ nào khác thay thế cho từ "angle"?

The sentence "You comin' " looks like wrong grammar. Could you explain about it?

Please explain about the expression "Don't be talking trash". Is it a general expression?

"Instruction" và "education" khác nhau như thế nào?

"Live to see a way" có nghĩa là gì? Có phải "live to" là một cụm từ không?

"On the clock" có nghĩa là gì?

What kind of day is "Hanukkah"? Is it familiar American holiday?

"Got" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "nice and slow" a common expression?

"Mouser in Chief" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Be forced to" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "this job is for a grown-up" không? Hai câu này khác nhau như thế nào?

Nếu dùng "shame" thì viết lại câu này như thế nào?

Có phải tôi chỉ được sử dụng từ "run" với từ "test" không?

"Hard copy" và "soft copy" có nghĩa là gì?

How come "some" was used here when they're referring to a one chicken?

What does "do with an exercise" mean? Could you give some other examples like this? Can I replace it by "as an exercise"?

Could you tell me the meaning of "front and back"?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17