• Tiếng Việt

Question List of W26

What does "her" refer to in "her cat"?

"So does George" có nghĩa là gì? Tôi có thể nói "so does George too" được không?

Is it natural if I change "head home" to "go home" here?

"Thrust" có nghĩa là gì?

What is "jerk" and "jerky"?

"Be named after someone" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dụng "can" thay cho 'could" không?

What is the difference between "occasionally" and "sometime"?

"Uncanny" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "to you" mà không phải là "to me"? Là họ gửi mail cho người phụ nữ hay cho Conan?

"End up in" có nghĩa là gì?

What does "mad chubs" mean? Is it a common word that I can use?

Could you explain the meaning of "it lasts in love"? I don't get the meaning well.

"Matter" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình nhé.

What is the meaning of "it's the herald of ~"?

Tôi tưởng "purchase" là động từ chứ, nhưng nó là danh từ đúng không? Nó có nghĩa là gì?

Vị trí của từ "first" trong câu có đúng không? Có phải từ "first" trong câu này là trạng từ không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

"Overhead bins" có nghĩa là gì?

"Company" có nghĩa là gì? Nó là danh từ hay động từ?

What does "make sure" mean here?

Tại sao Joey lại nói "nice"?

What does "fetch" mean here?

Có phải động từ tobe trước "allowed" bị lược bỏ rồi không? Hay "allow" chỉ là động từ quá khứ thôi?

"Come in second" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Nếu "keep" thay cho "stay" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Like straight out" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

What does "until" mean here? Is she stuttering, so she didn't finish the sentence starting with "until"?

"Unsee" có nghĩa là gì? Có phải nó trái nghĩa với "see" không?

"Go of something" có nghĩa là gì?

Có phải "on my own" có nghĩa là "alone" không? Từ này khác với "by myself" như thế nào?

Có phải "rolling deep" là thành ngữ đúng không?

Tại sao lại sử dụng "a very first" mà không phải là "the very first"?

Trong trường hợp này sử dụng "What have you guys been up to?" và "What did you guys do?" thì khác gì nhau?

Tôi có thể sử dụng "that" thay cho "what" không?

Does "stay dry" here mean simply not wet?

I don't understand why it's not "Kicking the crotch in a guy", it's "kicking a guy in the crotch". Please explain about this.

What is the meaning of "all the way out"?

Can I use "as the fact that" instead of "for the fact that"?

"Don't take it personally" có nghĩa là gì? Cụm từ này khác với "no offense" như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "kind of" hay "kinda"?

What does "what" refer to here?

"In whatever form that takes" có nghĩa là gì? "Take" trong câu này có nghĩa là gì?

"Name" trong câu này có nghĩa là gì?

"Can" và "be able to" khác nhau như thế nào?

Có phải "go out" có nghĩa là "hang out" không?

Can I say "choosing the most important message" instead?

Sử dụng từ "hike" như thế nào?

"Controversial photo" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "controversial" với từ khác không?

"In my disgust" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "got" - động từ quá khứ ở đây?

Khi nào thì tôi có thể dùng "I'm flattered"?

Could you describe the image of "could've set"? Possibility in the past?

Does the meaning change if I change "have" to "get" or "take"? Please tell me the difference in nuance.

Câu trước chỉ có "stay up", nhưng câu này lại có "stay up at". Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

Does "quality time" have close meaning as "good time"?

"Work on" có nghĩa là gì?

What does "other than that" mean?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được cụm từ "in terms of~"?

"Well thought out" có nghĩa là gì?

Does "issue" here mean "print"? In what situation can I use "issue"?

Tại sao lại sử dụng "took off" thay cho "go" hay "leave"?

"Tovex" có nghĩa là gì?

What does "nip" mean here? Does it mean to bite something?

Tôi chỉ sử dụng "more" cho "more than" có được không?

How is different between "itinerary" and "schedule"? Or are two words synonym?

Is it same if I change "turn into" to "turn to"?

"Mystic Mountain" ở đâu và nổi tiếng về cái gì?

"No service" có nghĩa là gì?

Từ "for" nghe như âm "i" (như "foir"). Đây có phải cách phát âm Anh - Anh không hay chỉ là do đặc trưng của người nói trong phim này thôi?

What is "shopping potential"?

"Get over" có nghĩa là gì?

"Full" trong câu này có nghĩa là gì?

"So" có nghĩa là gi?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm từ "What's one cause that is dear to your heart?" được không?

"All stealthy like" có nghĩa là gì?

Không phải câu nên bắt đầu bằng "can you" chứ không phải là "you can" sao? Sử dụng "please" trong câu trần thuật như thế nào?

Can I say "keep watching" instead of "keep watch" here?

"Be through a lot" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Nói "Washington DC" là "DC" có phổ biến không? Liệu có nhầm với "DC" nào khác không?

"Catapulted into" có nghĩa là gì?

Can I just say "pity about" instead of "take pity about"?

"Get closure" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Custom" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao lại có "a" ở trước nó?

"Her" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng "her" như vậy có phổ biến không?

"Crib" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the meaning of "haul" in "short-haul" or "long-haul"? Is it okay to use this word to describe the length of golf course?

Có phải Los Angeles thường âm u không? Tại sao anh ấy nhấn mạnh từ "sunny"?

"Culprit" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

Có phải cụm từ này chỉ được dùng trong các trường hợp thực sự tốt, tuyệt hay không?

"Be implicit in" có nghĩa là gì?

Is there any other word that has a form of "whole...ly"?

Why does he use "with" instead of "of" in "countries with low-income"?

"Savage" có nghĩa là gì?

Can I replace "a rather" to "a little" or "a bit" here?

"Go on turning" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ "go on turning" như thế nào?

I haven’t really understood what was she talking about... magic chicken? Could you please explain to me what is the meaning from the context?

Có phải "you were ever my best friend" có nghĩa là trong quá khứ họ đã từng là bạn nhưng bây giờ thì không đúng không? "Ever" có nghĩa là gì?

"Stand watch" có nghĩa là gì? Tại sao hai động từ này lại đi ngay liền nhau?

"Come off" có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì?

"See the resemblance" có nghĩa là gì?

What does "run on" mean here?

Which word is a subject of "enabled"?

How could 3 verbs (standing, watch and took) comes in a row? I don't understand this sentence grammatically.

Có phải "block" là động từ trong câu này không? Nó có nghĩa là gì?

"Tall" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải "tall story" là thành ngữ không?

"Does it" có nghĩa là gì?

"Stick with someone" có nghĩa là gì?

Does "in 1980" mean only year 1980 or 1980~1989?

Câu nói đùa này có nghĩa là gì?

Tại sao "news" lại ở dạng số nhiều?

"Baby oven" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Unleash something upon us" và "unleash something on us" khác nhau như thế nào?

Is there some words which skipped behind "as" such as "a change is" or "a change"?

What does "chronological order" mean? Could you suggest some other examples that I can use when introducing order?

Tại sao khán giả lại cười khi thầy giáo nói "others"?

Nếu tôi nói "grab only things" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Triggers" có nghĩa là gì?

"Cubs" có nghĩa là gì?

"Per capita generation" có nghĩa là gì?

Có phải "I've been in business" có nghĩa tương tự "I've been working" đúng không?

Có phải "while" là động từ trong câu này không? Nó có nghĩa là gì?

Does "going somewhere" always mean "something goes in a positive way"? also in this context, can I say "going well / improving" instead?

"Here we are" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì dùng nó được?

Tôi không hiểu cấu trúc "more than made up~". Sao từ "made" có thể theo sau "more than"?

"Phase out" có nghĩa là gì?

"Went by" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Có phải trong giao tiếp, dùng "a pair of pants" phổ biến hơn "pants" đúng không?

What is the difference of "since" and "because" in this case?

Why did the speaker use "the following year" instead of "the next year"?

"Mate" trong "mate for life" là động từ không? Nó có nghĩa là gì?

Có phải từ nào đó đã bị lược bỏ trong câu "he's at it" không? Câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi nên sử dụng "pissworm"?

Why did she say "sweaty" here?

"Ease anger" có nghĩa là gì? Dùng từ "ease" cho cảm xúc có phổ biến không?

"On purpose" có nghĩa là gì?

"A mixed bag" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

What does "Palms" mean in the City of Palms?

"Silent auction" có nghĩa là gì? Còn loại đấu giá nào khác không?

What does "in case" mean here?

Có cách nói nào tương tự cụm "just a second" không?

"Burn someone to" có nghĩa là gì?

Tại sao chủ ngữ của câu này là "you", không phải là "I"?

Does "whenever she starts laughing" have the same meaning as "every time she starts laughing"?

"Engagement" và "appointment" khác nhau như thế nào?

Why did he use present progress "would be buying" instead of just "would buy"?

"Much of someone" có thông dụng không? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Set" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "What we have here" refer to?

I can't see the subject in the main clause (help her cat stay dry). How is this sentence structured?

"Bento" có nghĩa là gì? Tôi chưa từng nghe thấy từ này.

"Go for" có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

Tôi có thể thay thế từ "post" bằng từ "write" hay "upload" không?

Dùng từ "bleed" cho vật có phổ biến không?

"Let's go with" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

"Take" trong câu này có nghĩa là gì?

Dùng "have" với nghĩa là "eat' có phổ biến không?

Tại sao lại không có từ "the" trước từ "first"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ "it's a whole another story"?

Why did he used subjunctive here?

"Stand" trong câu này có nghĩa là gì?

"Call for something" có nghĩa là gì?

"Photobooth" là cái gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07
 • person
  おちょぼ口武雄
  starstarstarstarstar
  ディクテーション用アプリでこれほど優れたものは他にないと思う。 フリー登録でも1時間ごとに10分は利用できるので、一本聞き取りを行うのにちょうどいい。 上級者はシャドウイング用にも ・・・
  2020-09-04