RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W26

What does "her" refer to in "her cat"?

Tại sao lại dùng "it" trong câu này mà không phải là "that"?

"So does George" có nghĩa là gì? Tôi có thể nói "so does George too" được không?

Is it natural if I change "head home" to "go home" here?

"Thrust" có nghĩa là gì?

What is "jerk" and "jerky"?

"Be named after someone" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dụng "can" thay cho 'could" không?

What is the difference between "occasionally" and "sometime"?

"Uncanny" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "to you" mà không phải là "to me"? Là họ gửi mail cho người phụ nữ hay cho Conan?

"End up in" có nghĩa là gì?

What does "mad chubs" mean? Is it a common word that I can use?

Could you explain the meaning of "it lasts in love"? I don't get the meaning well.

"Matter" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình nhé.

What is the meaning of "it's the herald of ~"?

Tôi tưởng "purchase" là động từ chứ, nhưng nó là danh từ đúng không? Nó có nghĩa là gì?

Vị trí của từ "first" trong câu có đúng không? Có phải từ "first" trong câu này là trạng từ không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

"Overhead bins" có nghĩa là gì?

"Company" có nghĩa là gì? Nó là danh từ hay động từ?

What does "make sure" mean here?

Tại sao Joey lại nói "nice"?

What does "fetch" mean here?

Có phải động từ tobe trước "allowed" bị lược bỏ rồi không? Hay "allow" chỉ là động từ quá khứ thôi?

"Come in second" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Nếu "keep" thay cho "stay" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Like straight out" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

What does "until" mean here? Is she stuttering, so she didn't finish the sentence starting with "until"?

"Unsee" có nghĩa là gì? Có phải nó trái nghĩa với "see" không?

"Go of something" có nghĩa là gì?

Có phải "on my own" có nghĩa là "alone" không? Từ này khác với "by myself" như thế nào?

Có phải "rolling deep" là thành ngữ đúng không?

Tại sao lại sử dụng "a very first" mà không phải là "the very first"?

Trong trường hợp này sử dụng "What have you guys been up to?" và "What did you guys do?" thì khác gì nhau?

Tôi có thể sử dụng "that" thay cho "what" không?

Does "stay dry" here mean simply not wet?

I don't understand why it's not "Kicking the crotch in a guy", isn't it "kicking a guy in the crotch". Please explain about this.

What is the meaning of "all the way out"?

Can I use "as the fact that" instead of "for the fact that"?

"Don't take it personally" có nghĩa là gì? Cụm từ này khác với "no offense" như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "kind of" hay "kinda"?

What does "what" refer to here?

"In whatever form that takes" có nghĩa là gì? "Take" trong câu này có nghĩa là gì?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

"Name" trong câu này có nghĩa là gì?

"Can" và "be able to" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại sử dụng "why" trong câu này?

Có phải "go out" có nghĩa là "hang out" không?

Can I say "choosing the most important message" instead?

Sử dụng từ "hike" như thế nào?

"Controversial photo" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "controversial" với từ khác không?

"In my disgust" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "got" - động từ quá khứ ở đây?

Khi nào thì tôi có thể dùng "I'm flattered"?

Could you describe the image of "could've set"? Possibility in the past?

Does the meaning change if I change "have" to "get" or "take"? Please tell me the difference in nuance.

Câu trước chỉ có "stay up", nhưng câu này lại có "stay up at". Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

Does "quality time" have close meaning as "good time"?

"Way" trong câu này có nghĩa là gì?

"Work on" có nghĩa là gì?

What does "other than that" mean?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được cụm từ "in terms of~"?

"Well thought out" có nghĩa là gì?

Does "issue" here mean "print"? In what situation can I use "issue"?

Tại sao lại sử dụng "took off" thay cho "go" hay "leave"?

Sử dụng "sure" như câu này như thế nào?

"Tovex" có nghĩa là gì?

What does "nip" mean here? Does it mean to bite something?

Tôi chỉ sử dụng "more" cho "more than" có được không?

How is different between "itinerary" and "schedule"? Or are two words synonym?

Is it same if I change "turn into" to "turn to"?

"Mystic Mountain" ở đâu và nổi tiếng về cái gì?

"No service" có nghĩa là gì?

Từ "for" nghe như âm "i" (như "foir"). Đây có phải cách phát âm Anh - Anh không hay chỉ là do đặc trưng của người nói trong phim này thôi?

What is "shopping potential"?

"Get over" có nghĩa là gì?

"Full" trong câu này có nghĩa là gì?

"So" có nghĩa là gi?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm từ "What's one cause that is dear to your heart?" được không?

"All stealthy like" có nghĩa là gì?

Không phải câu nên bắt đầu bằng "can you" chứ không phải là "you can" sao? Sử dụng "please" trong câu trần thuật như thế nào?

Can I say "keep watching" instead of "keep watch" here?

"Be through a lot" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Nói "Washington DC" là "DC" có phổ biến không? Liệu có nhầm với "DC" nào khác không?

"Catapulted into" có nghĩa là gì?

Can I just say "pity about" instead of "take pity about"?

"Get closure" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Custom" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao lại có "a" ở trước nó?

"Her" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng "her" như vậy có phổ biến không?

"Crib" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the meaning of "haul" in "short-haul" or "long-haul"? Is it okay to use this word to describe the length of golf course?

Có phải Los Angeles thường âm u không? Tại sao anh ấy nhấn mạnh từ "sunny"?

"Culprit" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

Có phải cụm từ này chỉ được dùng trong các trường hợp thực sự tốt, tuyệt hay không?

"Be implicit in" có nghĩa là gì?

Is there any other word that has a form of "whole...ly"?

Why does he use "with" instead of "of" in "countries with low-income"?

"Savage" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "a" khi sau nó là "minutes" - danh từ số nhiều?

Can I replace "a rather" to "a little" or "a bit" here?

"Go on turning" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ "go on turning" như thế nào?

I haven’t really understood what was she talking about... magic chicken? Could you please explain to me what is the meaning from the context?

Có phải "you were ever my best friend" có nghĩa là trong quá khứ họ đã từng là bạn nhưng bây giờ thì không đúng không? "Ever" có nghĩa là gì?

"Stand watch" có nghĩa là gì? Tại sao hai động từ này lại đi ngay liền nhau?

"Come off" có nghĩa là gì?

"LASIK" là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì?

"See the resemblance" có nghĩa là gì?

What does "run on" mean here?

Which word is a subject of "enabled"?

How could 3 verbs (standing, watch and took) comes in a row? I don't understand this sentence grammatically.

Có phải "block" là động từ trong câu này không? Nó có nghĩa là gì?

"Tall" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải "tall story" là thành ngữ không?

"Does it" có nghĩa là gì?

"Stick with someone" có nghĩa là gì?

Does "in 1980" mean only year 1980 or 1980~1989?

Câu nói đùa này có nghĩa là gì?

Tại sao "news" lại ở dạng số nhiều?

"Baby oven" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Unleash something upon us" và "unleash something on us" khác nhau như thế nào?

Is there some words which skipped behind "as" such as "a change is" or "a change"?

What does "chronological order" mean? Could you suggest some other examples that I can use when introducing order?

Tại sao khán giả lại cười khi thầy giáo nói "others"?

Nếu tôi nói "grab only things" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Triggers" có nghĩa là gì?

"Cubs" có nghĩa là gì?

"Per capita generation" có nghĩa là gì?

Có phải "I've been in business" có nghĩa tương tự "I've been working" đúng không?

Có phải "while" là động từ trong câu này không? Nó có nghĩa là gì?

Does "going somewhere" always mean "something goes in a positive way"? also in this context, can I say "going well / improving" instead?

"Here we are" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì dùng nó được?

Tôi không hiểu cấu trúc "more than made up~". Sao từ "made" có thể theo sau "more than"?

"Phase out" có nghĩa là gì?

"Went by" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Có phải trong giao tiếp, dùng "a pair of pants" phổ biến hơn "pants" đúng không?

What is the difference of "since" and "because" in this case?

Why did the speaker use "the following year" instead of "the next year"?

"Mate" trong "mate for life" là động từ không? Nó có nghĩa là gì?

Có phải từ nào đó đã bị lược bỏ trong câu "he's at it" không? Câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi nên sử dụng "pissworm"?

Why did she say "sweaty" here?

"Ease anger" có nghĩa là gì? Dùng từ "ease" cho cảm xúc có phổ biến không?

Không phải nên dùng "then" ở đầu câu sao?

"On purpose" có nghĩa là gì?

"A mixed bag" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

What does "Palms" mean in the City of Palms?

"Silent auction" có nghĩa là gì? Còn loại đấu giá nào khác không?

What does "in case" mean here?

Có cách nói nào tương tự cụm "just a second" không?

"Burn someone to" có nghĩa là gì?

Không phải cần có động từ "is" trước "ready" thì câu mới đúng sao?

"You definitely seemed to be liking" và "you definitely seemed to like" khác nhau như thế nào?

Tại sao chủ ngữ của câu này là "you", không phải là "I"?

Does "whenever she starts laughing" have the same meaning as "every time she starts laughing"?

"Engagement" và "appointment" khác nhau như thế nào?

Why did he use present progress "would be buying" instead of just "would buy"?

"Questions" để số nhiều nhưng tại sao động từ "wins" lại có "s" đằng sau?

"Much of someone" có thông dụng không? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Set" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "What we have here" refer to?

I can't see the subject in the main clause (help her cat stay dry). How is this sentence structured?

"Bento" có nghĩa là gì? Tôi chưa từng nghe thấy từ này.

"Go for" có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

Tôi có thể thay thế từ "post" bằng từ "write" hay "upload" không?

Dùng từ "bleed" cho vật có phổ biến không?

Dùng "how old" ở giữa câu như vậy có phổ biến không?

"Let's go with" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

"Take" trong câu này có nghĩa là gì?

Dùng "have" với nghĩa là "eat' có phổ biến không?

Tại sao lại không có từ "the" trước từ "first"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ "it's a whole another story"?

Why did he used subjunctive here?

"Stand" trong câu này có nghĩa là gì?

"Call for something" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "is" mà không dùng "has"?

"Photobooth" là cái gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.