redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W26

What does "her" refer to in "her cat"?

Tại sao lại dùng "it" trong câu này mà không phải là "that"?

"So does George" có nghĩa là gì? Tôi có thể nói "so does George too" được không?

Is it natural if I change "head home" to "go home" here?

"Thrust" có nghĩa là gì?

What is "jerk" and "jerky"?

"Be named after someone" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dụng "can" thay cho 'could" không?

What is the difference between "occasionally" and "sometimes"?

"Uncanny" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "to you" mà không phải là "to me"? Là họ gửi mail cho người phụ nữ hay cho Conan?

"End up in" có nghĩa là gì?

What does "mad chubs" mean? Is it a common word that I can use?

Could you explain the meaning of "it lasts in love"? I don't get the meaning well.

"Matter" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình nhé.

What is the meaning of "it's the herald of ~"?

Tôi tưởng "purchase" là động từ chứ, nhưng nó là danh từ đúng không? Nó có nghĩa là gì?

Vị trí của từ "first" trong câu có đúng không? Có phải từ "first" trong câu này là trạng từ không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

"Overhead bins" có nghĩa là gì?

"Company" có nghĩa là gì? Nó là danh từ hay động từ?

What does "make sure" mean here?

Tại sao Joey lại nói "nice"?

What does "fetch" mean here?

Có phải động từ tobe trước "allowed" bị lược bỏ rồi không? Hay "allow" chỉ là động từ quá khứ thôi?

"Come in second" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Nếu "keep" thay cho "stay" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Like straight out" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

What does "until" mean here? Is she stuttering, so she didn't finish the sentence starting with "until"?

"Unsee" có nghĩa là gì? Có phải nó trái nghĩa với "see" không?

"Go of something" có nghĩa là gì?

Có phải "on my own" có nghĩa là "alone" không? Từ này khác với "by myself" như thế nào?

Có phải "rolling deep" là thành ngữ đúng không?

Tại sao lại sử dụng "a very first" mà không phải là "the very first"?

Trong trường hợp này sử dụng "What have you guys been up to?" và "What did you guys do?" thì khác gì nhau?

Tôi có thể sử dụng "that" thay cho "what" không?

Does "stay dry" here mean simply not wet?

I don't understand why it's not "Kicking the crotch in a guy", isn't it "kicking a guy in the crotch". Please explain about this.

What is the meaning of "all the way out"?

Can I use "as the fact that" instead of "for the fact that"?

"Get a check" có nghĩa là gì?

"Don't take it personally" có nghĩa là gì? Cụm từ này khác với "no offense" như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "kind of" hay "kinda"?

What does "what" refer to here?

"In whatever form that takes" có nghĩa là gì? "Take" trong câu này có nghĩa là gì?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

"Name" trong câu này có nghĩa là gì?

"Can" và "be able to" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại sử dụng "why" trong câu này?

Có phải "go out" có nghĩa là "hang out" không?

Can I say "choosing the most important message" instead?

Sử dụng từ "hike" như thế nào?

"Controversial photo" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "controversial" với từ khác không?

"In my disgust" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "got" - động từ quá khứ ở đây?

Khi nào thì tôi có thể dùng "I'm flattered"?

Could you describe the image of "could've set"? Possibility in the past?

Does the meaning change if I change "have" to "get" or "take"? Please tell me the difference in nuance.

Câu trước chỉ có "stay up", nhưng câu này lại có "stay up at". Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

Does "quality time" have close meaning as "good time"?

"Way" trong câu này có nghĩa là gì?

"Work on" có nghĩa là gì?

What does "other than that" mean?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được cụm từ "in terms of~"?

"Well thought out" có nghĩa là gì?

Does "issue" here mean "print"? In what situation can I use "issue"?

Tại sao lại sử dụng "took off" thay cho "go" hay "leave"?

Sử dụng "sure" như câu này như thế nào?

"Tovex" có nghĩa là gì?

What does "nip" mean here? Does it mean to bite something?

Tôi chỉ sử dụng "more" cho "more than" có được không?

How is different between "itinerary" and "schedule"? Or are two words synonym?

Is it same if I change "turn into" to "turn to"?

"Mystic Mountain" ở đâu và nổi tiếng về cái gì?

"No service" có nghĩa là gì?

Từ "for" nghe như âm "i" (như "foir"). Đây có phải cách phát âm Anh - Anh không hay chỉ là do đặc trưng của người nói trong phim này thôi?

What is "shopping potential"?

"Get over" có nghĩa là gì?

"Full" trong câu này có nghĩa là gì?

"So" có nghĩa là gi?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm từ "What's one cause that is dear to your heart?" được không?

"All stealthy like" có nghĩa là gì?

Không phải câu nên bắt đầu bằng "can you" chứ không phải là "you can" sao? Sử dụng "please" trong câu trần thuật như thế nào?

Can I say "keep watching" instead of "keep watch" here?

"Be through a lot" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Nói "Washington DC" là "DC" có phổ biến không? Liệu có nhầm với "DC" nào khác không?

"Catapulted into" có nghĩa là gì?

Can I just say "pity about" instead of "take pity about"?

"Get closure" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Her" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng "her" như vậy có phổ biến không?

"Crib" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the meaning of "haul" in "short-haul" or "long-haul"? Is it okay to use this word to describe the length of golf course?

Có phải Los Angeles thường âm u không? Tại sao anh ấy nhấn mạnh từ "sunny"?

"Culprit" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

Có phải cụm từ này chỉ được dùng trong các trường hợp thực sự tốt, tuyệt hay không?

"Be implicit in" có nghĩa là gì?

Is there any other word that has a form of "whole...ly"?

Why does he use "with" instead of "of" in "countries with low-income"?

"Savage" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "a" khi sau nó là "minutes" - danh từ số nhiều?

Can I replace "a rather" to "a little" or "a bit" here?

"Go on turning" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ "go on turning" như thế nào?

I haven’t really understood what was she talking about... magic chicken? Could you please explain to me what is the meaning from the context?

Có phải "you were ever my best friend" có nghĩa là trong quá khứ họ đã từng là bạn nhưng bây giờ thì không đúng không? "Ever" có nghĩa là gì?

"Stand watch" có nghĩa là gì? Tại sao hai động từ này lại đi ngay liền nhau?

"Come off" có nghĩa là gì?

"LASIK" là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì?

"See the resemblance" có nghĩa là gì?

What does "run on" mean here?

Which word is a subject of "enabled"?

How could 3 verbs (standing, watch and took) comes in a row? I don't understand this sentence grammatically.

Có phải "block" là động từ trong câu này không? Nó có nghĩa là gì?

"Tall" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải "tall story" là thành ngữ không?

"Does it" có nghĩa là gì?

"Stick with someone" có nghĩa là gì?

Does "in 1980" mean only year 1980 or 1980~1989?

"Heart is borrowed" có nghĩa là gì?

Câu nói đùa này có nghĩa là gì?

Tại sao "news" lại ở dạng số nhiều?

What does "bloody" mean?

"Baby oven" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Unleash something upon us" và "unleash something on us" khác nhau như thế nào?

Is there some words which skipped behind "as" such as "a change is" or "a change"?

What does "chronological order" mean? Could you suggest some other examples that I can use when introducing order?

Tại sao khán giả lại cười khi thầy giáo nói "others"?

Nếu tôi nói "grab only things" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Triggers" có nghĩa là gì?

"Cubs" có nghĩa là gì?

"Per capita generation" có nghĩa là gì?

Có phải "I've been in business" có nghĩa tương tự "I've been working" đúng không?

Có phải "while" là động từ trong câu này không? Nó có nghĩa là gì?

Does "going somewhere" always mean "something goes in a positive way"? also in this context, can I say "going well / improving" instead?

"Here we are" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì dùng nó được?

Tôi không hiểu cấu trúc "more than made up~". Sao từ "made" có thể theo sau "more than"?

"Phase out" có nghĩa là gì?

"Went by" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Có phải trong giao tiếp, dùng "a pair of pants" phổ biến hơn "pants" đúng không?

What is the difference of "since" and "because" in this case?

Why did the speaker use "the following year" instead of "the next year"?

"Mate" trong "mate for life" là động từ không? Nó có nghĩa là gì?

Có phải từ nào đó đã bị lược bỏ trong câu "he's at it" không? Câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi nên sử dụng "pissworm"?

Why did she say "sweaty" here?

"Ease anger" có nghĩa là gì? Dùng từ "ease" cho cảm xúc có phổ biến không?

Không phải nên dùng "then" ở đầu câu sao?

"On purpose" có nghĩa là gì?

"A mixed bag" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

What does "Palms" mean in the City of Palms?

"Silent auction" có nghĩa là gì? Còn loại đấu giá nào khác không?

What does "in case" mean here?

Có cách nói nào tương tự cụm "just a second" không?

"Burn someone to" có nghĩa là gì?

Không phải cần có động từ "is" trước "ready" thì câu mới đúng sao?

"You definitely seemed to be liking" và "you definitely seemed to like" khác nhau như thế nào?

Tại sao chủ ngữ của câu này là "you", không phải là "I"?

"Go public" có nghĩa là gì?

Does "whenever she starts laughing" have the same meaning as "every time she starts laughing"?

"Engagement" và "appointment" khác nhau như thế nào?

Why did he use present progress "would be buying" instead of just "would buy"?

"Questions" để số nhiều nhưng tại sao động từ "wins" lại có "s" đằng sau?

"Much of someone" có thông dụng không? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Set" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "What we have here" refer to?

I can't see the subject in the main clause (help her cat stay dry). How is this sentence structured?

"Bento" có nghĩa là gì? Tôi chưa từng nghe thấy từ này.

"Go for" có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

Tôi có thể thay thế từ "post" bằng từ "write" hay "upload" không?

Dùng từ "bleed" cho vật có phổ biến không?

Dùng "how old" ở giữa câu như vậy có phổ biến không?

"Let's go with" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

"Take" trong câu này có nghĩa là gì?

Dùng "have" với nghĩa là "eat' có phổ biến không?

Tại sao lại không có từ "the" trước từ "first"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ "it's a whole another story"?

Why did he used subjunctive here?

"Stand" trong câu này có nghĩa là gì?

"Call for something" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "is" mà không dùng "has"?

"Photobooth" là cái gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  It is very good app for learning English .You can choose every video on YouTube and dictat ・・・

  2021-07-07

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26