• Tiếng Việt

Question List of W26

What does "her" refer to in "her cat"?

Tại sao lại dùng "it" trong câu này mà không phải là "that"?

"So does George" có nghĩa là gì? Tôi có thể nói "so does George too" được không?

Is it natural if I change "head home" to "go home" here?

"Thrust" có nghĩa là gì?

What is "jerk" and "jerky"?

"Be named after someone" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dụng "can" thay cho 'could" không?

What is the difference between "occasionally" and "sometime"?

"Uncanny" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "to you" mà không phải là "to me"? Là họ gửi mail cho người phụ nữ hay cho Conan?

"End up in" có nghĩa là gì?

What does "mad chubs" mean? Is it a common word that I can use?

Could you explain the meaning of "it lasts in love"? I don't get the meaning well.

"Matter" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình nhé.

What is the meaning of "it's the herald of ~"?

Tôi tưởng "purchase" là động từ chứ, nhưng nó là danh từ đúng không? Nó có nghĩa là gì?

Vị trí của từ "first" trong câu có đúng không? Có phải từ "first" trong câu này là trạng từ không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

"Overhead bins" có nghĩa là gì?

"Company" có nghĩa là gì? Nó là danh từ hay động từ?

What does "make sure" mean here?

Tại sao Joey lại nói "nice"?

What does "fetch" mean here?

Có phải động từ tobe trước "allowed" bị lược bỏ rồi không? Hay "allow" chỉ là động từ quá khứ thôi?

"Come in second" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Nếu "keep" thay cho "stay" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Like straight out" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

What does "until" mean here? Is she stuttering, so she didn't finish the sentence starting with "until"?

"Unsee" có nghĩa là gì? Có phải nó trái nghĩa với "see" không?

"Go of something" có nghĩa là gì?

Có phải "on my own" có nghĩa là "alone" không? Từ này khác với "by myself" như thế nào?

Có phải "rolling deep" là thành ngữ đúng không?

Tại sao lại sử dụng "a very first" mà không phải là "the very first"?

Trong trường hợp này sử dụng "What have you guys been up to?" và "What did you guys do?" thì khác gì nhau?

Tôi có thể sử dụng "that" thay cho "what" không?

Does "stay dry" here mean simply not wet?

I don't understand why it's not "Kicking the crotch in a guy", isn't it "kicking a guy in the crotch". Please explain about this.

What is the meaning of "all the way out"?

Can I use "as the fact that" instead of "for the fact that"?

"Don't take it personally" có nghĩa là gì? Cụm từ này khác với "no offense" như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "kind of" hay "kinda"?

What does "what" refer to here?

"In whatever form that takes" có nghĩa là gì? "Take" trong câu này có nghĩa là gì?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

"Name" trong câu này có nghĩa là gì?

"Can" và "be able to" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại sử dụng "why" trong câu này?

Có phải "go out" có nghĩa là "hang out" không?

Can I say "choosing the most important message" instead?

Sử dụng từ "hike" như thế nào?

"Controversial photo" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "controversial" với từ khác không?

"In my disgust" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "got" - động từ quá khứ ở đây?

Khi nào thì tôi có thể dùng "I'm flattered"?

Could you describe the image of "could've set"? Possibility in the past?

Does the meaning change if I change "have" to "get" or "take"? Please tell me the difference in nuance.

Câu trước chỉ có "stay up", nhưng câu này lại có "stay up at". Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

Does "quality time" have close meaning as "good time"?

"Way" trong câu này có nghĩa là gì?

"Work on" có nghĩa là gì?

What does "other than that" mean?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được cụm từ "in terms of~"?

"Well thought out" có nghĩa là gì?

Does "issue" here mean "print"? In what situation can I use "issue"?

Tại sao lại sử dụng "took off" thay cho "go" hay "leave"?

Sử dụng "sure" như câu này như thế nào?

"Tovex" có nghĩa là gì?

What does "nip" mean here? Does it mean to bite something?

Tôi chỉ sử dụng "more" cho "more than" có được không?

How is different between "itinerary" and "schedule"? Or are two words synonym?

Is it same if I change "turn into" to "turn to"?

"Mystic Mountain" ở đâu và nổi tiếng về cái gì?

"No service" có nghĩa là gì?

Từ "for" nghe như âm "i" (như "foir"). Đây có phải cách phát âm Anh - Anh không hay chỉ là do đặc trưng của người nói trong phim này thôi?

What is "shopping potential"?

"Get over" có nghĩa là gì?

"Full" trong câu này có nghĩa là gì?

"So" có nghĩa là gi?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm từ "What's one cause that is dear to your heart?" được không?

"All stealthy like" có nghĩa là gì?

Không phải câu nên bắt đầu bằng "can you" chứ không phải là "you can" sao? Sử dụng "please" trong câu trần thuật như thế nào?

Can I say "keep watching" instead of "keep watch" here?

"Be through a lot" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Nói "Washington DC" là "DC" có phổ biến không? Liệu có nhầm với "DC" nào khác không?

"Catapulted into" có nghĩa là gì?

Can I just say "pity about" instead of "take pity about"?

"Get closure" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Custom" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao lại có "a" ở trước nó?

"Her" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng "her" như vậy có phổ biến không?

"Crib" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the meaning of "haul" in "short-haul" or "long-haul"? Is it okay to use this word to describe the length of golf course?

Có phải Los Angeles thường âm u không? Tại sao anh ấy nhấn mạnh từ "sunny"?

"Culprit" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

Có phải cụm từ này chỉ được dùng trong các trường hợp thực sự tốt, tuyệt hay không?

"Be implicit in" có nghĩa là gì?

Is there any other word that has a form of "whole...ly"?

Why does he use "with" instead of "of" in "countries with low-income"?

"Savage" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "a" khi sau nó là "minutes" - danh từ số nhiều?

Can I replace "a rather" to "a little" or "a bit" here?

"Go on turning" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ "go on turning" như thế nào?

I haven’t really understood what was she talking about... magic chicken? Could you please explain to me what is the meaning from the context?

Có phải "you were ever my best friend" có nghĩa là trong quá khứ họ đã từng là bạn nhưng bây giờ thì không đúng không? "Ever" có nghĩa là gì?

"Stand watch" có nghĩa là gì? Tại sao hai động từ này lại đi ngay liền nhau?

"Come off" có nghĩa là gì?

"LASIK" là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì?

"See the resemblance" có nghĩa là gì?

What does "run on" mean here?

Which word is a subject of "enabled"?

How could 3 verbs (standing, watch and took) comes in a row? I don't understand this sentence grammatically.

Có phải "block" là động từ trong câu này không? Nó có nghĩa là gì?

"Tall" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải "tall story" là thành ngữ không?

"Does it" có nghĩa là gì?

"Stick with someone" có nghĩa là gì?

Does "in 1980" mean only year 1980 or 1980~1989?

Câu nói đùa này có nghĩa là gì?

Tại sao "news" lại ở dạng số nhiều?

"Baby oven" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Unleash something upon us" và "unleash something on us" khác nhau như thế nào?

Is there some words which skipped behind "as" such as "a change is" or "a change"?

What does "chronological order" mean? Could you suggest some other examples that I can use when introducing order?

Tại sao khán giả lại cười khi thầy giáo nói "others"?

Nếu tôi nói "grab only things" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Triggers" có nghĩa là gì?

"Cubs" có nghĩa là gì?

"Per capita generation" có nghĩa là gì?

Có phải "I've been in business" có nghĩa tương tự "I've been working" đúng không?

Có phải "while" là động từ trong câu này không? Nó có nghĩa là gì?

Does "going somewhere" always mean "something goes in a positive way"? also in this context, can I say "going well / improving" instead?

"Here we are" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì dùng nó được?

Tôi không hiểu cấu trúc "more than made up~". Sao từ "made" có thể theo sau "more than"?

"Phase out" có nghĩa là gì?

"Went by" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Có phải trong giao tiếp, dùng "a pair of pants" phổ biến hơn "pants" đúng không?

What is the difference of "since" and "because" in this case?

Why did the speaker use "the following year" instead of "the next year"?

"Mate" trong "mate for life" là động từ không? Nó có nghĩa là gì?

Có phải từ nào đó đã bị lược bỏ trong câu "he's at it" không? Câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi nên sử dụng "pissworm"?

Why did she say "sweaty" here?

"Ease anger" có nghĩa là gì? Dùng từ "ease" cho cảm xúc có phổ biến không?

Không phải nên dùng "then" ở đầu câu sao?

"On purpose" có nghĩa là gì?

"A mixed bag" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

What does "Palms" mean in the City of Palms?

"Silent auction" có nghĩa là gì? Còn loại đấu giá nào khác không?

What does "in case" mean here?

Có cách nói nào tương tự cụm "just a second" không?

"Burn someone to" có nghĩa là gì?

Không phải cần có động từ "is" trước "ready" thì câu mới đúng sao?

"You definitely seemed to be liking" và "you definitely seemed to like" khác nhau như thế nào?

Tại sao chủ ngữ của câu này là "you", không phải là "I"?

Does "whenever she starts laughing" have the same meaning as "every time she starts laughing"?

"Engagement" và "appointment" khác nhau như thế nào?

Why did he use present progress "would be buying" instead of just "would buy"?

"Questions" để số nhiều nhưng tại sao động từ "wins" lại có "s" đằng sau?

"Much of someone" có thông dụng không? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"Set" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "What we have here" refer to?

I can't see the subject in the main clause (help her cat stay dry). How is this sentence structured?

"Bento" có nghĩa là gì? Tôi chưa từng nghe thấy từ này.

"Go for" có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

Tôi có thể thay thế từ "post" bằng từ "write" hay "upload" không?

Dùng từ "bleed" cho vật có phổ biến không?

Dùng "how old" ở giữa câu như vậy có phổ biến không?

"Let's go with" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

"Take" trong câu này có nghĩa là gì?

Dùng "have" với nghĩa là "eat' có phổ biến không?

Tại sao lại không có từ "the" trước từ "first"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ "it's a whole another story"?

Why did he used subjunctive here?

"Stand" trong câu này có nghĩa là gì?

"Call for something" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "is" mà không dùng "has"?

"Photobooth" là cái gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17