• Tiếng Việt

Question List of W27

"All the time" có nghĩa là gì?

Would the meaning be the same if I skip "around" after "place?

"Take roll" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Spring something on somebody" có nghĩa là gì?

"That" trong cụm từ "it's that" có nghĩa là gì? Nói "I'm" thay cho "It's that guy" có được không?

"Dive right into something" có nghĩa là gì?

Từ "one" có cần thiết không?

"Oftentimes" có được sử dụng thường xuyên không? Tôi có thể dùng từ nào thay thế cho "oftentimes"?

What is "baby shower"?

"Burning liquor" có nghĩa là gì?

"Nerve-wracking" có nghĩa là gì?

Không dùng từ "to" trước từ "home" có được không?

"Have" trong câu này có nghĩa là gì?

"Walk out" có nghĩa là gì?

"My bottom dollar" có nghĩa là gì? "Bottom dollar" có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "hell" thay cho "heck" không?

"Get on shoes" và "wear shoes" khác nhau như thế nào?

Isn't "hundred times" plural form? How come "a" came before it?

"Social" và "societal" khác nhau như thế nào?

What does "enemies" mean here? Is it "Anti follower"?

"Soak it in" có nghĩa là gì? "It" chỉ cái gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "no longer"?

"Pawn shop" là cửa hàng gì?

Tôi nghĩ dùng "which is" phù hợp hơn "what's"?

What does "strain" mean here? Could you suggest some other words that is similar to "strain"?

RedKiwi giải thích giúp mình cụm từ "nailed it" với.

Tôi có thể dung "someone's wife" thay cho "missus" không? Tôi không hiểu nghĩa của từ "missus".

"Merrily" có nghĩa là gì? Tra từ điển thì nó chỉ là tên của một cô gái.

What does "it couldn't hurt to look" mean?

What does “along with” mean?

"Defined" trong câu này có nghĩa là gì?

Sử dụng "not if" như thế nào?

Does "essence" mean "sperm" and is it general to call sperm an essence? What's the difference between these two?

Is "only" used for emphasize?

Is "germs" same as "virus"?

"Go into college" khác với "go to college" như thế nào?

"Up" trong câu này có nghĩa là gì? "Call me" và "call me up" có nghĩa là gì?

"Put you on the spot" có nghĩa là gì?

"Reply" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ từ này chỉ dùng trong trả lời tin nhắn chứ.

Tôi có thể dùng "think about" hay "think on" để thay thế cho "think with" được không?

Tại sao lại dùng "renaming" ngay cả khi nói về sự kiện trong quá khứ?

If I change "pet" to "stroke", does it sound too formal? Or do they have the same meaning?

Chủ ngữ của "means" là gì?

Không phải trước từ "desk-dwelling" cần có mạo từ sao?

What does "so bad" mean here?

"Moron" có nghĩa là gì?

What does "this close" mean?

What does "negotiating with" mean here?

"Here we go" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao anh ấy lại nói "we" mà không phải là "I"?

"Be littered with" có nghĩa là gì?

"Good to see ya" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải chữ "the" trước "top" là cần thiết sao?

Tại sao anh ấy nói đây là "racist song"?

RedKiwi có thể cho thêm ví dụ của cụm từ "I'm all about~" được không?

Nói "Whatever form that takes in" có được không?

Có phải "proximity" có nghĩa là "distance" không? Tại sao lại dùng "proximity" mà không phải là "distance'?

Tôi có thể dùng cụm từ "out of one's mind" với bạn bè không?

Tôi có thể dùng câu này để hỏi loại xe ai đó dùng không? Hay hỏi như vậy là bất lịch sự?

Cụm từ "cut the timeline" có thông dụng không?

Why "write" is original form in here? Can I use writing or to write?

Do you use "why would I do that" commonly? When do you use it?

Tôi có thể sử dụng "disposable" thay cho "single-use" không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

"In labor" có nghĩa là gì?

When can I use the expression "no matter"?

"Sick" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại sử dụng "again" ở đây?

When, how can I use "the sooner"?

"Try out" có nghĩa là gì?

Could you tell me about the relative pronoun, please? When can I skip it? Can I say "I know him plays tennis there" instead of "I know him who plays tennis there"?

Không phải "strong" và "powerful" có nghĩa giống nhau sao?

"Cross someone" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "thing" thay thế cho "stuff" không? "Stuff" và "thing" có nghĩa giống nhau không?

Tôi có thể sử dụng "interesting" thay cho "entertaining"?

What is "butting heads"? Is there any synonyms?

"Get stuck" có nghĩa là gì?

Does "you were both of aware" and "both of you were aware" mean the same here?

Tôi nghe thấy "I don't think that's true". "I don't think that's true" và "I think that's not true." khác nhau như thế nào?

"Quilt" có nghĩa là gì?

Who does "we" refer to?

What's the difference between "pet name" and "nickname"?

Tại sao "in" lại được đặt ở trước? "In" trong câu này có nghĩa là gì?

"Reach over" có nghĩa là gì?

Is he speaking in a certain dialect of the UK?

What is the meaning of "lit up"? What can be expressed as "lit up"?

"Distinguished" trong câu này có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Is the phrase "if you like" used only at the end of the sentence?

Từ "much" trong câu này có nghĩa là gì?

"Turning against" có nghĩa là gì?

"Green card" là loại thẻ gì? Còn có loại thẻ nào khác không?

"Literally" đóng vai trò gì trong câu?

"Far along" và "so long" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể nói "that's a plus"?

"Inner city" có nghĩa là gì? Cụm từ này khác với "city" như thế nào?

Tôi có thể nói "the folds of the boxes" thay cho "the box's folds" không? Cách nói nào tự nhiên hơn?

"How-to" có nghĩa là gì?

"Right after" có nghĩa là gì?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

"Pull on someone's leg" có nghĩa là gì?

여기서 you set the term은 무슨 뜻인가요? 뭔가를 시작했다는 일반적인 표현인가요?

"Name" và "choose" trong câu này có nghĩa giống nhau không?

Is it common to put complete phrase after relative pronoun (who) common ?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "ta-da"?

"Sell someone on something" có nghĩa là gì?

Why do they refer pushing something like doll as "texting"?

"Steady figure" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Can I say "those words are stretching two city blocks" with present progressive tense? I thought present progressive tense is more right.

Would の用法は何ですか?

"Haul ass" có nghĩa là gì?

What does "did I not" mean? Could you explain about grammar of this please.

"Shake the bushes" có nghĩa là gì?

"Call" trong câu này có nghĩa là gì?

"Dilated" có nghĩa là gì?

"Important to" và "important for" khác nhau như thế nào?

"Make something up to somebody" có nghĩa là gì?

"The month of May" và "May" có khác nhau không?

Không phải ta nên dùng "in online" hay "on online" hay sao, tại sao lại chỉ nói "online"?

Tại sao lại có từ "the" ở trước từ "White House"?

Sử dụng "eliminate" cho người có phổ biến không?

"Being someone's right hand" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "must" và "have to" thay thế cho "oughta" không?

"Push this down" có nghĩa là gì?

Is the verb omitted here? Also, can I say "stretch" instead "stretching" here?

"Start the clock" có nghĩa là gì?

"Once" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nghĩa là "when" không?

"Letters" và "words" khác nhau như thế nào?

Is "not but" an idiom? What does "one" refer to here?

"Figs" có nghĩa là gì?

Có phải từ "gooey" chỉ sử dụng cho đồ ăn đúng không?

Từ "with" có cần thiết trong câu này không? Tôi nghĩ nói "I'd like to present you a gift" là được rồi.

"Before me" trong câu "like my daddy before me" có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích cụm từ "could use" giúp mình với. Có phải nó có nghĩa là "need" không?

"Conmen" có nghĩa là gì?

Vai trò của từ "in" trong cụm từ "expert in the idea" là gì?

"In my transit" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Sắc thái của hai câu "You can't be serious" và "You are not serious" có khác nhau không?

"Dying out" có nghĩa là gì?

Có phải "in under" và "within" có nghĩa giống nhau không?

Tại sao giới từ "in" lại được đặt giữa "painted" và "the words". Giới từ "in" trong câu này có cần thiết không?

Nếu tôi thay từ "biggest" bằng từ "best" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

"Think with", "think about", và "think of" khác nhau như thế nào?

What does "something-borne" mean and how do you use this expression?

What does "I was born yesterday" mean? Is that a metaphor?

Tôi có thể hiểu "the mayor renaming" là "the mayor renamed" không?

"Be timely to do something" có nghĩa là gì?

"Did you" is a grammatical inversion of "you did"? Could you explain why they are inverted?

"Take something away" có nghĩa là gì?

Từ "takeout" có thông dụng không? Nó có khác từ "to go" không?

Có phải câu đúng là "you like to" không phải là "you'd like to" đúng không?

Tại sao "make" lại theo sau "go"?

I don't quite understand why she used "how" here? Isn't it more right to say "that" instead of "how"?

Isn't the article necessary in front of the title of the "king" or the "president"?

Có phải "herb" là "cannabis" (cần sa) không? Còn từ lóng nào có nghĩa là "cannabis" nữa không?

Tại sao anh ấy lại sử dụng giới từ "after" mà không phải là "from"?

"Wind" và "gust" khác nhau như thế nào?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"Distinguish man" có nghĩa là gì? "Distinguish" có thể được sử dụng như một tính từ không?

"Come again" trong câu này có nghĩa là gì?

Dùng "to research something" thay cho "to do something research" có được không?

What is the "con position" here? Is it related to "pro position" at the next sentence?

Does "in times of something" mean "when"? How can I use this expression?

Cụm từ “get enough done” được sử dụng như thế nào vậy ạ?

Can I replace "Sire" with "Your highness" here?

Is it okay to use "is it someone" to person? Shouldn't I use "is she someone"?

What does "underdog" mean here?

Tại sao anh ấy dùng "pals" dạng số nhiều?

Câu này có nghĩa là gì?

"Misstep" và "mistake" khác nhau như thế nào?

Does "distress" have any relation with "stress"? What does "distress" mean?

Sử dụng "wanders" trong các trường hợp khác như thế nào?

What does "everything is by design" mean? Is "by design" an idiom?

Câu này có nghĩa là gì?

What does "I'm the biggest Baz Luhrmann" mean? How can she be other person?

What does "burn it right by" mean? Is it a common expression?

"Nice touch of something" có nghĩa là gì?

Tôi chỉ nói "only two friends" thôi được không? Tại sao cậu ấy lại nói "two friend groups"?

"Fastened with" có nghĩa là gì?

What does "quirks" mean? Is it a common word?

"Boo" và "fly girl" có nghĩa là gì?

"Bring in the bread" có nghĩa là gì?

"In case" nghĩa là gì ạ ?

Tại sao Jake lại dừng lại một chút khi nói "quick" và "walk"?

"Collindin" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của từ này là gì?

"Save" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "prevent something" không?

What does "well" mean here?

Tại sao lại dùng "a" trước tên người?

Tại sao lại dùng "a" trước "dinner"?

"Yes-man" là người như thế nào? Liệu có từ "no-man" không?

"Be high" có nghĩa là gì?

"Financial slaps" có thông dụng không?

"Puny" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Rib cage" là gì? Không phải nó là lồng chim sao?

"Wicked air" có nghĩa là gì?

How do you spend the day "Hanukkah"?

What does "repressant" mean?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07