• Tiếng Việt

Question List of W3

"Fair" trong câu này có nghĩa là gì?

“Go wrong” có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng “go right” được không?

Tại sao cô ấy lại dùng "supposed to"? Cô ấy không thể chỉ nói "What is that mean?" sao?

"Free ride" thường có nghĩa là gì và trong câu này nó có nghĩa là gì?

"King" có nghĩa là gì?

"Wallow in something" có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ là không có động từ trong câu này. Nếu bổ sung thêm động từ, tôi nên đặt động từ "were" sau "owners", đúng không?

What does "kind" means in here?

"Boop" có nghĩa là gì?

Sử dụng "go about my day" như thế nào?

Tôi có thể chỉ nói “I love summer” không? Vai trò của thì Hiện tại hoàn thành và “the idea of” trong câu này là gì?

Could you tell me the meaning of "lost" here?

"Into" có thường xuyên được sử dụng sau "insight" không? Hay có từ nào khác có thể dùng sau "insight" không?

Please explain about the expression, "who am I to~".

Tôi nói "outside something" thay cho "outside of something" có được không?

Tôi thấy từ "some" trong câu nhưng tại sao lại để "research" ở dạng số ít?

Có phải "mid-yarn" có nghĩa là "yarning" (đang ngáp) không? Tôi có thể sử dụng cấu trúc "mid-V" với các động từ khác không?

"BCE" là gì? "BCE" và "BC" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "there were shepherds in the same country" không? Câu "there were the same country shepherds" và "there were shepherds in the same country" khác nhau như thế nào?

Does "construct" have meaning "thought" or "idea"?

"Asphyxiate" và "suffocate" khác nhau như thế nào?

"Acting bananas" có nghĩa là gì?

"Dance to something" có nghĩa là gì? Chỗ "something" tôi nên bổ sung thông tin gì, điệu nhảy hay tên bài hát để nhảy?

"Fed up" có nghĩa là gì?

"Deep down" có nghĩa là gì?

Có định kiến gì về cái tên "Kyle" sao? Tôi không hiểu tại sao họ lại cười.

Giúp tôi giải thích nghĩa của cụm "Koala face" nhé.

Sử dụng "believe" và "think" như thế nào?

What does "like" here refer to?

"Set it up" có nghĩa la gì?

"It's all relative" có nghĩa là gì?

Khi ai đó nói "Every once in a while", thường chu kỳ này là bao lâu?

"Fairy godmother" là gì?

Có phải "herself" là chỉ Chúa không? Vậy Chúa có giới tính nữ?

Có từ nào khác dùng thay cụm "all-you-can-gorge" không?

"Get you settled" có nghĩa là gì?

Tại sao người nói lại dùng thì hiện tại đơn để nói về sự việc xảy ra trong quá khứ (năm 1963)?

"Can't work 'em" có nghĩa là gì?

"Hair get flat" có nghĩa là gì? Có phải là tóc bết hay tóc bóng dầu không?

'em là viết tắt của từ nào?

Từ "combined" có phải để nhấn mạnh không?

What kind of company does "extermination company" describe?

"Động từ tobe + about to" có nghĩa là gì?

"There we go" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao anh ấy lại nói "we" mà không phải là "I"?

Tôi không thể nghe được từ "and". Em ấy phát âm như thế nào vậy?

Khi nào thì sử dụng "run out"?

"But what" có nghĩa là gì?

"It" trong câu này chỉ cái gì? "Hit" trong cụm từ "hit me yet" có nghĩa là gì?

"Longs to go" có nghĩa là gì?

“Other”, “the other” và “another” khác nhau như thế nào?

"Keep something bottled in" có nghĩa là gì?

Does "going to" have meaning "survive"?

"I’m meant to be" có nghĩa là gì?

"Chip in with" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "scarcely" thay cho "hardly" trong câu này không?

Có phải "report" có nghĩa là "get together" không?

RedKiwi cho mình biết từ đồng nghĩa là “shut st out” với? Cụm từ này có nghĩa là gì?

Is it okay to use "can’t" instead of "won’t"?

"Lay" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với từ "be reckoned with" là gì?

"Go about" có nghĩa là gì?

"Pull off" có nghĩa là gì?

What does "lines" mean here?

"Ecstatic" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của từ này giúp mình với nhé.

“Spoken for” có nghĩa là gì?

What does "eligible" mean?

Are there any other expressions that I can use instead of “of course”?

"Unflinching" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của "unflinching" giúp mình với nhé.

Cụm "Got any other question?" có được sử dụng nhiều không?

"Ahead of me" có nghĩa là gì?

"Rule out" có nghĩa là gì?

"Typical" có nghĩa là gì?

"Dig" có nghĩa là gì?

"Ever" có nghĩa là gì?

"Measure" trong câu này có nghĩa là gì?

"By far" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào? 🤔

Tôi có thể nói “make magic” không?

"In and out of the sack" có nghĩa là gì?

"Bored" có nghĩa là gì?

"Tons of" có nghĩa là gì?

“Let off steam” có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"To be with" có nghĩa là gì?

Tại sao "they go" lại được dịch là "they say" (họ nói)?

"Off" trong câu có nghĩa là gì?

"Thee" có nghĩa là gì?

Từ "on" trong cụm từ "head on out" có cần thiết không?

Câu này có được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày không? Trong trường hợp nào tôi có thể sử dụng nó?

Từ "reckon" có phải là Anh-Anh không? Anh-Mỹ có sử dụng từ "reckon" nhiều không? Hãy giải thích thêm về sự khác biệt của từ "reckon".

What's "EMT"?

Có lý do gì khi sử dụng "take a" trước từ "look at" không? Sao không phải là "look at" thôi?

"Complement of" trong câu có nghĩa là gì?

Is " 's" after "He" an ommision for "is"?

RedKiwi nói cách sử dụng cụm từ "be raking in" giúp mình với nhé.

Sử dụng "thing" như trong câu này như thế nào?

"If the shoe fits" có nghĩa là gì?

Có phải "working meal" có nghĩa là "prepare the meal" không? Tại sao lại nói "meal to meal"?

Tại sao Bubbles lại tự gọi mình là "mom"?

Từ đồng nghĩa của “hang on” là gì?

"She'd" là gì?

'a có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Tôi có thể sử dụng số nhiều “personalities” không? Tại sao người nói chỉ sử dụng “personality”?

"Misadventure" và "adventure" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại là "two"? Sao không phải là "too"?

"A force to be reckoned with" có nghĩa là gì?

“Must” và “have to” khác nhau như thế nào?

"Stay true to something" có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "boom"?

"Strong juice" là gì?

"s" trong từ "What's" có phải là viết tắt của "does" không? Có thể viết tắt như thế không?

"Take into account" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về câu này được không? Dùng thì hiện tại tiếp diễn nhưng nghe như ra lệnh vậy.

"Swarm" và "herd" khác nhau như thế nào?

Can I use the expression "the pleasure's all mine" in general conversation?

"Book" và "reserve" khác nhau như thế nào?

Có phải "some" là chủ ngữ không? Nó thay thế cho từ nào vậy?

What does "rotten alley cat" mean?

"In a nod" có nghĩa là gì?

"Go have a ball" có nghĩa là gì?

Có phải "Did you find the house okay" trong trường hợp này có nghĩa là "Did you find the house without any problems/difficulties" không?

Từ "scooter" có thường được sử dụng với vai trò động từ không?

"Widen your horizon" ám chỉ điều gì?

Tôi có thể nói “come back to sleep” được không? RedKiwi có thể nói cho mình biết sự khác nhau giữa "come" và "go" được không?

What does "mate" mean? When can I use it?

Từ đồng nghĩa với "make peace with" là gì?

"Run up to" có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích cách sử dụng "legend has it" giúp mình với nhé.

Are "all right" and "alright" the same? Which one is more common?

Tại sao lại dùng dạng bị động "be prepared"? Nó có khác với "prepare" không?

"Tongue-tied" có nghĩa là gì?

"Line" trong "laugh line" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17