• Tiếng Việt

Question List of W30

How different "to be eating" and "to eat"?

Tôi có thể dùng "slight" thay cho "mild" được không?

Không dùng "the" trước "game tape" có sao không?

Are "you guys" and "you" the same?

Tại sao anh ấy lại nói "pop-up book" ở đây?

What does "get" mean here?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

Có vẻ cô ấy nói về một người cụ thể, nhưng tại sao cô ấy lại dùng "them" - số nhiều để chỉ một người?

"Couscous" là gì? Món này có phổ biến ở Mỹ không?

"Over first thing" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "We're"? Tôi tưởng dùng "we will" mới đúng chứ?

"Repeat" và "repeat back" khác nhau như thế nào?

"In a row" có nghĩa là gì?

He is saying crazy to whom?

"Pleasure to witness" có nghĩa là gì?

“Be about to” có nghĩa là gì?

"Fall away" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa giống với "fade away" hay "go away" không?

"That" trong câu này có nghĩa là gì?

"What a boyfriend" có nghĩa là gì? Sử dụng cách nói này như thế nào?

Tại sao lại sử dụng "cry", không phải từ đúng là "cries" sao?

"Ankle-biter" có nghĩa là gì?

"Is that unheard of?" có phải là một cụm từ không?

How different "be forced to do something" and "leave someone no choice"?

Không phải nên dùng "however" ở đầu câu sao?

What does "for" mean here?

"Yuck" có nghĩa là gì?

"Flubbed" có nghĩa là gì?

Từ "with" trong câu này có cần thiết không?

Khi nào thì dùng “no offense”?

Tại sao lại sử dụng từ "there" ở đây? Tôi nghĩ từ này không cần thiết.

Tôi có thể dùng "that is good" thay cho "which is good" không? Tại sao lại dùng "which"?

"I'll be back on track" có nghĩa là gì?

Is "close to" a verb here? I don't see any verb here. And what does "close to" mean?

"Settle" trong câu này có nghĩa là gì?

Is it wrong if I say "to have a baby" instead? For me, "to have a baby" sounds more natural.

Tại sao lại dùng "is it dead" mà không phải là "was it die", hay "is it die"?

What does "Be in charge of " mean?

Tôi không hiểu câu nói đùa "that is so not the opposite of taking somebody's underwear" này. RedKiwi giải thích giúp tôi nhé.

"On the way out" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

What is "fusion-y"?

RedKiwi có thể giải thích về ngữ pháp "as ~ as" được không?

"Be likely to stick" có nghĩa là gì?

"Blob" có nghĩa là gì?

Có phải từ "fellow" chỉ đàn ông không? Vậy dùng từ nào cho phụ nữ?

Cụm từ "love machine" có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "go on" thay thế cho "roll on" không?

What does "come and go" mean?

"With my luck" có nghĩa là gì?

"Shemp" có nghĩa là gì?

"Get out of there" và "get out from there" khác nhau như thế nào?

“Made-up” có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Got worried" và "worried" khác nhau như thế nào?

What is the meaning of "take over" here?

What does "deliver grades" mean?

What does "Be in charge of " mean?

"It" có nghĩa là gì trong câu này?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của cụm từ "left my head and heart" giúp mình với nhé.

I'm more familiar with the phrase "be afraid of [something]", but is "be afraid to [verb] also common? Can I use "be afraid of leaving" here instead?

"Bring a picnic" có nghĩa là gì? Sao có thể "bring a picnic"?

Can I say "risk that exposure to" instead of "risking"?

"Cover one's eyes" và "close one's eyes" khác nhau như thế nào?

"Bring in the bread" có nghĩa là gì?

Does this lyrics mean something like never leave you alone?

Nói "too way long" có được không?

Is it okay not to put "the" before "film"?

"I'mma" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ "I'm telling you"?

Tôi có thể nói "you too" khi tôi vui không?

Tôi có thể dùng "read" thay thế cho "recognize" không?

Từ đồng nghĩa với "lowlife" là gì?

Is it okay to change the order like "bring home dead bird"?

What is the meaning of "redo"?

Tại sao lại dùng số nhiều "they" khi mà ông ấy chỉ có một chiếc kính?

"Ask someone out" có nghĩa là gì? "Ask someone" có sắc thái khác không?

Could you give some other expressions using "juicy"?

Does "scary" work as noun here? Or something is skipped after "scary"?

Câu này có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "in" trong câu này? Dùng "by" hay giới từ khác thay cho "in" được không?

What does "Be in charge of " mean?

"Even" trong câu này có cần thiết không?

"Sign away" có nghĩa là gì?

"Do I not" có nghĩa giống "I don't" không?

Nhà ở Mỹ có thường có phòng cho khách không?

"Head count" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng từ "stay" mà không dùng từ "live"?

"Above me" có nghĩa là gì?

Does a verb after "comfortable" always take -ing form i.e. "comfortable putting" instead of "comfortable to put"?

Tại sao lại sử dụng "a" trước "European"?

Nếu lược bỏ "in" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Tại sao lại có từ "up" sau "freak show"? Chỉ nói "freak show here" có được không?

Tôi có thể sử dụng "completed" thay cho "accomplished" không?

“Make up” trong câu này có nghĩa là gì?

"Exempt" có nghĩa là gì?

"Come down" và "way down" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "not to mention his arm back on as good as new" không?

Sao lại nói là "helmet" mà không phải là "helmets"?

Could you explain me about the expression "Take a backseat from something."

"As" trong câu này có nghĩa là gì?

I wonder why "to" was used here, because it seems okay for me to say without "to that." And is it okay to replace "to" with "for", "of"?

Could you explain about this sentence "got ourselves the coolest new phones", please.

"Peacock lady" là gì?

Why does she say "I'm not going back" with present progressive tense? Is it a right tense here?

Why "attending" is used for progressive tense? Can I use "would attend" instead?

Nói "my love to languages" có được không?

Từ "up" trong "pick you up" hay "send you up" có nghĩa là gì?

Can I say "your lips and your tongue" instead of "your lips and tongue on yours"?

What does "quite something" mean here?

Nói "She's coming" có không trịnh trọng lắm không?

"Look down on someone" có nghĩa là gì?

What does "mean to" mean here?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "to wit"?

"Agile board" là gì? Có phải nó là thuật ngữ trong lĩnh vực lập trình không?

Nếu lược bỏ "even" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Hundreds of millions" có khác "millions of hundreds" không?

"Commercial" và "advertisement" khác nhau như thế nào?

What does "drop by" mean?

"In heaven's name" có nghĩa là gì?

Từ "naked" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you tell me how to use "flossin' "?

I haven't seen the word "map" used as a verb, but is it used commonly in verbal situation?

Tôi có thể nói "some of them are closed during hundred days" được không?

"Built-in extendable" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "receive order" hay "get order" thay cho "take order" không?

"Quite" và "very" có khác nhau không?

How does he pronounce "180"? Is it common to pronounce "180" like this?

Tại sao lại dùng "in there" mà không dùng "in that"?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì?

Dùng "talk to" thay cho "speak to" trong câu này có được không? Sắc thái của hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

Chỉ nói "off the phone" thay vì "got off the phone" có được không?

"Checking" trong câu này có nghĩa là gì?

"Plenty of time" và "enough time" khác nhau như thế nào?

What is the difference between "I'm so sorry" and "I'm real sorry"?

Có phải tôi nên luôn sử dụng "in" khi sử dụng từ "hit someone"?

"You should be left with" có thông dụng không? Nó có nghĩa tương tự như "you'll find" không?

Có phải "really" trong câu này có nghĩa là "more" không?

"Poppin" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "at the end of the day" có nghĩa là "eventually" hay "finally" không?

"Get something straight" có nghĩa là gì?

"Specimen" có nghĩa là gì?

"That" trong "that is incredible" chỉ hành động phết bơ lên bánh mỳ hay chỉ bánh mỳ đã được phết bơ?

"feel bad" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "a" ở đầu câu trong khi "cheeks" đang để số nhiều?

Không phải sử dụng "lie down" mới đúng sao?

"Make an impression on somebody" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy nói "he is a neat guy"?

Isn't it "rumor" used negatively? But this context doesn't seem bad one.

"Out there" có nghĩa là gì? Tôi có thể chỉ nói "there" thôi được không?

What does "on one's own" mean?

Tôi có thể dùng số nhiều của A khi dùng câu "every other A"?

"Turn to" và "turn into" khác nhau như thế nào? Tại sao cô ấy lại dùng "into"?

"Bullet" và "ammo" có nghĩa là gì?

50-50 là gì? Nó có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "friends" thay cho "buddies" được không?

What does "It’s full of oil, and high in calories" mean? Can I say "It’s full of oil, and full in calories"?

What is the meaning of "soft" here?

Còn câu nào có thể sử dụng có nghĩa tương tự "What can I get you?" trong trường hợp này không?

"Make amends" có nghĩa là gì?

"Appeal" trong câu này có nghĩa là gì?

"Modeling book" có nghĩa là gì?

"Perp" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "suspect" thay cho từ "perp" được không?

Tôi có thể dùng "wonderful" hay "great" thay thế cho "brilliant" không?

Không dùng giới từ trước "the usual way" có được không?

"Have one's own life" có nghĩa là gì?

"Hold on" có được sử dụng thường xuyên không? "Hold on" và "wait" khác nhau như thế nào?

"For a while now" có nghĩa là gì?

"Brace oneself" có nghĩa là gì?

Có phải có từ đằng trước hay đằng sau "Thankful" đã bị lược bỏ không?

"Put hairs on your chest" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng động từ đuôi -ing ở đầu câu?

"Set to" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "to" không?

"Ticker-tape" là gì?

Is "up" necessary to put here?

What does "make the best of it" mean?

What does "Be in charge of " mean?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17