redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W30

How different "to be eating" and "to eat"?

Tôi có thể dùng "slight" thay cho "mild" được không?

Không dùng "the" trước "game tape" có sao không?

Are "you guys" and "you" the same?

Tại sao anh ấy lại nói "pop-up book" ở đây?

What does "get" mean here?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

Có vẻ cô ấy nói về một người cụ thể, nhưng tại sao cô ấy lại dùng "them" - số nhiều để chỉ một người?

"Couscous" là gì? Món này có phổ biến ở Mỹ không?

"Over first thing" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "We're"? Tôi tưởng dùng "we will" mới đúng chứ?

"Password" và "code" khác nhau như thế nào?

"Repeat" và "repeat back" khác nhau như thế nào?

"In a row" có nghĩa là gì?

He is saying crazy to whom?

"I am all about that" có nghĩa là gì?

"Pleasure to witness" có nghĩa là gì?

“Be about to” có nghĩa là gì?

"Heart is set on the top of it" có nghĩa là gì?

"Fall away" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa giống với "fade away" hay "go away" không?

"That" trong câu này có nghĩa là gì?

"What a boyfriend" có nghĩa là gì? Sử dụng cách nói này như thế nào?

Tôi có thể nói "what make you think" thay cho "why do you think" trong trường hợp này được không?

Tại sao lại sử dụng "cry", không phải từ đúng là "cries" sao?

"Ankle-biter" có nghĩa là gì?

"Is that unheard of?" có phải là một cụm từ không?

Có phải có từ nào bị lược bỏ trong câu này không? RedKiwi giải thích ngữ pháp câu này giúp mình với?

"Be forced to do something" và "leave someone no choice" khác nhau như thế nào?

Không phải nên dùng "however" ở đầu câu sao?

What does "for" mean here?

"Yuck" có nghĩa là gì?

Sao mọi người lại cười khi nghe câu này?

"Flubbed" có nghĩa là gì?

Từ "with" trong câu này có cần thiết không?

"What a shame" và "It's embarrassing" có dùng thay thế cho nhau được không?

Khi nào thì dùng “no offense”?

Tại sao lại sử dụng từ "there" ở đây? Tôi nghĩ từ này không cần thiết.

Tôi có thể dùng "that is good" thay cho "which is good" không? Tại sao lại dùng "which"?

"I'll be back on track" có nghĩa là gì?

Có phải từ "anthem" có nghĩa tương tự như "song" đúng không? Tôi có thể nói "pop anthem" thay cho từ "song" được không?

"Diamonds in the sky" có nghĩa là gì?

Is "close to" a verb here? I don't see any verb here. And what does "close to" mean?

"Contest" và "competition" khác nhau như thế nào?

"Settle" trong câu này có nghĩa là gì?

Is it wrong if I say "to have a baby" instead? For me, "to have a baby" sounds more natural.

Tại sao lại dùng "is it dead" mà không phải là "was it die", hay "is it die"?

"Meh" có nghĩa là gì?

What does "Be in charge of " mean?

Tôi không hiểu câu nói đùa "that is so not the opposite of taking somebody's underwear" này. RedKiwi giải thích giúp tôi nhé.

"On the way out" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

What is "fusion-y"?

RedKiwi có thể giải thích về ngữ pháp "as ~ as" được không?

"Be likely to stick" có nghĩa là gì?

"Blob" có nghĩa là gì?

Có phải từ "fellow" chỉ đàn ông không? Vậy dùng từ nào cho phụ nữ?

Cụm từ "love machine" có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "go on" thay thế cho "roll on" không?

What does "come and go" mean?

"With my luck" có nghĩa là gì?

"Shemp" có nghĩa là gì?

"Get out of there" và "get out from there" khác nhau như thế nào?

"Delete" và "erase" khác nhau như thế nào? Tôi có thể sử dụng từ "delete" cho đồ vật, không phải dữ liệu được không?

“Made-up” có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Got worried" và "worried" khác nhau như thế nào?

What is the meaning of "take over" here?

What does "deliver grades" mean?

RedKiwi có thể dùng ngữ pháp với từ vựng dễ hơn để viết lại câu này được không? Cách nói này hơi bi thảm, nó có hay được dùng không?

"Homecoming" là gì?

What does "Be in charge of " mean?

"It" có nghĩa là gì trong câu này?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của cụm từ "left my head and heart" giúp mình với nhé.

I'm more familiar with the phrase "be afraid of [something]", but is "be afraid to [verb] also common? Can I use "be afraid of leaving" here instead?

"Bring a picnic" có nghĩa là gì? Sao có thể "bring a picnic"?

Can I say "risk that exposure to" instead of "risking"?

"Cover one's eyes" và "close one's eyes" khác nhau như thế nào?

"Bring in the bread" có nghĩa là gì?

Does this lyrics mean something like never leave you alone?

Nói "too way long" có được không?

Is it okay not to put "the" before "film"?

Hậu tố "-polis" có nghĩa là gì?

"I'mma" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ "I'm telling you"?

Tôi có thể nói "you too" khi tôi vui không?

Tôi có thể dùng "read" thay thế cho "recognize" không?

Từ đồng nghĩa với "lowlife" là gì?

Is it okay to change the order like "bring home dead bird"?

What is the meaning of "redo"?

Tại sao lại dùng số nhiều "they" khi mà ông ấy chỉ có một chiếc kính?

"A lot of feelings in one" có nghĩa là gì?

"Ask someone out" có nghĩa là gì? "Ask someone" có sắc thái khác không?

Could you give some other expressions using "juicy"?

Does "scary" work as noun here? Or something is skipped after "scary"?

Câu này có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "in" trong câu này? Dùng "by" hay giới từ khác thay cho "in" được không?

"Dunce" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "a loser" đúng không?

What does "Be in charge of " mean?

"Even" trong câu này có cần thiết không?

"Sign away" có nghĩa là gì?

"Do I not" có nghĩa giống "I don't" không?

Trong truyện cổ tích, gia đình hoàng gia hay ở trong lâu đài. Vậy thì có thể sử dụng "castle" và "palace" thay thế cho nhau được không?

Nhà ở Mỹ có thường có phòng cho khách không?

"Head count" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng từ "stay" mà không dùng từ "live"?

"Above me" có nghĩa là gì?

Tôi thường thấy "declare" được sử dụng khi nói về "declaration of independence". Nhưng tôi có thể sử dụng từ này để thừa nhận cảm xúc với người khác được không?

Does a verb after "comfortable" always take -ing form i.e. "comfortable putting" instead of "comfortable to put"?

Tại sao lại sử dụng "a" trước "European"?

Nếu lược bỏ "in" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Tại sao lại có từ "up" sau "freak show"? Chỉ nói "freak show here" có được không?

Tôi có thể sử dụng "completed" thay cho "accomplished" không?

“Make up” trong câu này có nghĩa là gì?

"Exempt" có nghĩa là gì?

Tôi tưởng sau dấu câu thì ta phải cách chứ? Có phải dấu gạch ngang thì khác đúng không?

"Come down" và "way down" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "not to mention his arm back on as good as new" không?

Sao lại nói là "helmet" mà không phải là "helmets"?

Could you explain me about the expression "Take a backseat from something."

"As" trong câu này có nghĩa là gì?

I wonder why "to" was used here, because it seems okay for me to say without "to that." And is it okay to replace "to" with "for", "of"?

Could you explain about this sentence "got ourselves the coolest new phones", please.

"Peacock lady" là gì?

Why does she say "I'm not going back" with present progressive tense? Is it a right tense here?

Tôi thường thấy mọi người mắng vật nuôi là "naughty", tôi có thể sử dụng từ này cho người được không?

Why "attending" is used for progressive tense? Can I use "would attend" instead?

Nói "my love to languages" có được không?

Từ "up" trong "pick you up" hay "send you up" có nghĩa là gì?

Can I say "your lips and your tongue" instead of "your lips and tongue on yours"?

What does "quite something" mean here?

Nói "She's coming" có không trịnh trọng lắm không?

"Look down on someone" có nghĩa là gì?

What does "mean to" mean here?

Tôi nghĩ cụm từ "I don't get it" có hơi suồng sã. Trong tình huống trang trọng tôi có thể nói như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "to wit"?

Gọi quốc vương là "your majesty" và "your highness" thì có gì khác nhau?

"Agile board" là gì? Có phải nó là thuật ngữ trong lĩnh vực lập trình không?

Nếu lược bỏ "even" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Hundreds of millions" có khác "millions of hundreds" không?

"Commercial" và "advertisement" khác nhau như thế nào?

"People" đã là số nhiều rồi, nói "peoples" có được không?

What does "drop by" mean?

"In heaven's name" có nghĩa là gì?

Từ "naked" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you tell me how to use "flossin' "?

I haven't seen the word "map" used as a verb, but is it used commonly in verbal situation?

Tôi có thể nói "some of them are closed during hundred days" được không?

"Built-in extendable" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "receive order" hay "get order" thay cho "take order" không?

"Meathead" có nghĩa là gì?

"Quite" và "very" có khác nhau không?

How does he pronounce "180"? Is it common to pronounce "180" like this?

Tại sao lại dùng "in there" mà không dùng "in that"?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì?

Dùng "talk to" thay cho "speak to" trong câu này có được không? Sắc thái của hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

Từ "text" trong câu này có phải có nghĩa là tin nhắn điện thoại đúng không?

Có vẻ như "saucy" vừa có nghĩa tốt, vừa có nghĩa xấu, nhưng nghĩa nào thông dụng hơn?

Chỉ nói "off the phone" thay vì "got off the phone" có được không?

"Checking" trong câu này có nghĩa là gì?

"Plenty of time" và "enough time" khác nhau như thế nào?

What is the difference between "I'm so sorry" and "I'm real sorry"?

Có phải tôi nên luôn sử dụng "in" khi sử dụng từ "hit someone"?

"You should be left with" có thông dụng không? Nó có nghĩa tương tự như "you'll find" không?

Có phải "really" trong câu này có nghĩa là "more" không?

"Poppin" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "at the end of the day" có nghĩa là "eventually" hay "finally" không?

"Get something straight" có nghĩa là gì?

"Specimen" có nghĩa là gì?

"Meow-zer" có nghĩa là gì? Tôi nghĩ "meow" nghe như tiếng mèo kêu, nhưng có thật nó liên quan đến mèo không?

"That" trong "that is incredible" chỉ hành động phết bơ lên bánh mỳ hay chỉ bánh mỳ đã được phết bơ?

"feel bad" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "a" ở đầu câu trong khi "cheeks" đang để số nhiều?

Không phải sử dụng "lie down" mới đúng sao?

"Make an impression on somebody" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy nói "he is a neat guy"?

Isn't it "rumor" used negatively? But this context doesn't seem bad one.

"Out there" có nghĩa là gì? Tôi có thể chỉ nói "there" thôi được không?

What does "on one's own" mean?

Có phải từ "heavy" trong trường hợp này có nghĩa là nhiều đồ ăn đúng không?

"Nanny" và "babysitter" khác nhau như thế nào? Có phải "nanny" là từ Anh - Anh, còn "babysitter" là từ Anh - Mỹ đúng không?

Tôi có thể dùng số nhiều của A khi dùng câu "every other A"?

"Turn to" và "turn into" khác nhau như thế nào? Tại sao cô ấy lại dùng "into"?

"Bullet" và "ammo" có nghĩa là gì?

50-50 là gì? Nó có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "friends" thay cho "buddies" được không?

What does "It’s full of oil, and high in calories" mean? Can I say "It’s full of oil, and full in calories"?

What is the meaning of "soft" here?

Còn câu nào có thể sử dụng có nghĩa tương tự "What can I get you?" trong trường hợp này không?

"Make amends" có nghĩa là gì?

"Appeal" trong câu này có nghĩa là gì?

"Modeling book" có nghĩa là gì?

"Perp" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "suspect" thay cho từ "perp" được không?

Tôi có thể dùng "wonderful" hay "great" thay thế cho "brilliant" không?

Không dùng giới từ trước "the usual way" có được không?

"Have one's own life" có nghĩa là gì?

"Hold on" có được sử dụng thường xuyên không? "Hold on" và "wait" khác nhau như thế nào?

"For a while now" có nghĩa là gì?

"Brace oneself" có nghĩa là gì?

Có phải có từ đằng trước hay đằng sau "Thankful" đã bị lược bỏ không?

"Put hairs on your chest" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng động từ đuôi -ing ở đầu câu?

"Set to" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "to" không?

"Ticker-tape" là gì?

Is "up" necessary to put here?

What does "make the best of it" mean?

"Type of thing" có nghĩa là gì?

"Knee jerk reaction" có nghĩa là gì?

What does "Be in charge of " mean?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31