redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W32

"Slip-ups" có nghĩa là gì?

What is the difference between "sustain" and "maintain"?

What is "missing piece"?

"Nor" có nghĩa là gì?

Is this a quote from something? I don't understand this sentence.

RedKiwi giải thích cấu trúc câu này giúp mình với nhé.

What's the difference between "blackmailed" and "threatened"?

"Set an example" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

What does "fill up on something" mean? Should I always use preposition "on" to use a drink with this expression?

Có phải từ "gloat" luôn đi cùng từ "over" không?

Tại sao lại dùng "bit" sau "a little"?

Is it okay to remove the part "that's created" from this sentence? Does the meaning stay the same?

Tôi không hiểu câu này. Hình như vế đầu tiên không có động từ.

"Toothin' " và "puncha" là viết tắt của chữ nào?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"Common thread" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

Có phải "dinner thing" có nghĩa là "dinner plans" hay "dinner date" không?

Why progressive tense was used in here?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

Shouldn't it be "used for" to express a purpose of using something? what's different between "used in" and "used for"?

"Get tough with" có khác "be tough with" không?

"Pile up (piling up)" có nghĩa là gì?

"Call it this time" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "get" thay cho "buy" được không?

Shouldn't it be "must be presented" to say this sentence in the passive voice? Is it still correct in grammatically saying just "present"?

Tôi có cần dùng dấu ngạch ngang khi viết "all-you-can-eat" không?

"Sue" có nghĩa là gì?

Lược bỏ "what's" thì câu có đúng ngữ pháp không?

What does "butt-dial" mean?

"Backstabbing" có nghĩa là phản bội đúng không?

Is it right to skip "do" at the end of this sentence? I thought "You just do what your boss tells you to do?" is right.

"Blend in" có nghĩa là gì? Tôi nói "I wanna just blend in" có được không?

"Ever" trong câu này có nghĩa là gì?

"You're on to me" có nghĩa là gì?

"There is a bit of someone" có nghĩa là gì?

Is "come on down" same as "calm down"?

Không phải nên viết thường từ "bay area" sao? "Bay Area" khác với "bay area" như thế nào?

Why did he suddenly talk about "boiler"?

Dùng "hang on" với nghĩa cầm, giữ chặt cái gì đó được không?

Is "whatcha doin'?" a shortened form of "what are you doing"?

What kind of nuance is "towards"? I think it should be "in" or "of".

Có phải "photoshopped" có nghĩa là chỉnh sửa ảnh không?

"Be in need of something" có nghĩa là gì?

Cấu trúc "while + V_ing" có nghĩa là gì?

What does "excuse oneself" mean? Is it commonly used expression?

"That up there" có nghĩa là gì?

Why does she use "a" instead of "the" here?

There are two verbs, thought and was, but why is there no conjunction?

"In years" có nghĩa là gì? "In years" và "for years" khác nhau như thế nào?

RedKiwi giải thích thêm về cụm từ "-free" giúp mình với nhé.

Cụm từ trái nghĩa của cụm từ "get tougher" là gì?

Câu gốc và câu "I was into my modeling career for two years.", câu nào nghe tự nhiên hơn?

Why does she use "was" instead of "were" in here?

It seems to be okay without "ever", but is "never ever" have more stronger meaning than just "never"?

"I'm" và "I come from" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "or as"? Nó có nghĩa là gì?

Không dùng "the" trước "women" có được không?

Is it okay to use the present form "say" and "have" in this situation?

What does "get to" mean?

Có thể lược bỏ "through" trong câu này không?

Tôi có thể dùng "think" thay cho "look at" không?

I've seen so many times that native speakers using "already" at the bottom part of the sentence. What does it mean? I wish to know how to use this expression 🤓

"Some" trong câu này có nghĩa là gì?

Cụm từ "fair enough" có thông dụng không?

"By the way" nghĩa là gì ạ ?

Sử dụng "with just a few trick" trong tình huống trang trọng có được không?

Nói "You're the music to me" thì nghĩa của câu có khác không?

"Upon" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ "I"ll wish a star" đã có nghĩa rồi.

Should not put "that" after "And"?

"Have" trong câu này có nghĩa là gì? Chỉ nói "I will fire you" có được không?

What is the full form of "UN"?

"Best bud" có thể sử dụng cho cả nam và nữ không?

I don't know the grammar well, so I'm curious about the order of the action. Is it "broken down and then cried" or "broken down and cry at the same time"? It can be too minor question, but please teach me the order of the action.

Is it okay to use "month-old" without "a" or "one" in front of it?

Tôi chỉ nói "packaged" thôi có được không?

Có thể dùng câu này trong giao tiếp hàng ngày không? (What can I say except you're welcome)

Is it okay to think that "dare" is implied and dropped between "don't you" and "boys" here?

Tôi có thể nói "race us" được không?

Is the expression "meet quotas" used commonly?

"Too sweet" có phải thể hiện ý tiêu cực không? "Too sweet" và "so sweet" khác nhau như thế nào?

"Margins" trong câu này có nghĩa là gì?

The dictionary says the word "lame" means "weak and not persuasive". And is "lamest" used as a same meaning? Could you give some tip about how to use "lamest"?

Tôi dùng từ "offer" thay cho "have" có được không?

Tại sao lại dùng "has" trong câu này? Tôi dùng "is" thay cho "has" có được không?

What is the meaning of "our" here?

"20-year-olds" có nghĩa là gì? Có phải là độ tuổi từ 20 đến 29 không? Hay là nhiều người ở độ tuổi 20?

Would the meaning get different if I change into "asked me about it" without "have" here?

"Its way" có nghĩa là gì?

When do you use "going back"?

Dùng "a" trước "nothing" có được không?

Nếu tôi dùng "keeps" thay cho "lasts" thì nghĩa của câu thay đổi như thế nào?

"Stood" trong câu này có nghĩa là gì?

Is it okay to say "noted" in a casual conversation? Because I've seen using "noted (understood)" out of business context could be rude.

How's it different "God" from "deity"? Also, it seems like "deity" is a very rare expression, is it right?

"Funny how things worked out" có được sử dụng nhiều với nghĩa này không?

"A lot" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "sort of" mean here?

Tại sao "hopes" là danh từ số nhiều mà lại sử dụng động từ tobe "is"?

"Go grab some lunch" được sử dụng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày không?

Lặp lại từ "really" hai lần liên tục để nhấn mạnh ý đúng không?

"What's in this for someone" có phải là thành ngữ không? Nó có nghĩa là gì?

"Ladyfingers" là gì?

"Blast from the past" có phải là thành ngữ không?

Tại sao lại dùng thì hiện tại tiếp diễn ở đây?

"This close" có nghĩa là gì?

Please explain the expression "into the production".

"Ever after" có nghĩa là gì?

"Limited edition" có thể dùng cho đối tượng khác được không? Như "This bag is limited edition".

Tôi nói "when an inbox is twice fuller, these passes will take twice longer" có được không?

What does "your place (one's place)" mean?

"Say" trong câu này có nghĩa là gì?

“Think to me” và “think of me” có nghĩa giống nhau không?

"Multiply out to" có nghĩa là gì?

"Lost" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "big pressure" thay cho "a lot of pressure" không?

"A sense of" có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích giúp mình câu này với nhé.

What does "rather" do here and what does it mean?

Từ đồng nghĩa với "shady" là gì?

"Baffled by something" có nghĩa là gì?

Có phải "Usher" là tên người không?

Trong câu này có từ nào bị lược bỏ không? Tôi không hiểu câu này.

Tôi có thể dùng "delay" thay cho "tardy" không?

“Pick up something” có nghĩa là gì?

"Fine shorty" có nghĩa là gì?

What is the difference between "concerned about" and "concerned with"?

"Pluck" trong câu này có nghĩa là gì? "Pluck" còn có nghĩa nào nữa không?

Có phải "desserts" cũng có nghĩa là trừng phạt nữa đúng không? Trong câu này nó có nghĩa là gì?

What's "half a something"? How's it different from "half of something"?

"Up to something" có nghĩa là gì?

"Densely-populated" có nghĩa là gì?

Nếu lược bỏ từ "intake" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Cụm từ "be here long" có được sử dụng phổ biến không?

Tôi có thể dùng "retaliation to" thay thế cho "retaliation against" được không?

Liệu có cụm từ "sail down" không?

I'm curious about the nuance difference of "in the summer" and "over the summer".

"Get accustomed to something" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "of" sau "get out"?

Sử dụng "by any means" như thế nào?

"A break in the case" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "early" trong câu này là gì?

"Tardy" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

What does "have someone" mean? I don't quite understand this sentence, could someone explain please?

What does "wanting the sheep vote" mean in this context?

Cấu trúc "If ~, then yes" có thông dụng không?

Can I use "have good profit margins" instead of "had good profit margins"? Why did the speaker use past tense?

What does "sauteed" mean? Is it different from "fried"?

What does "the + adjective" mean? How come is that refer to the people?

Có phải luôn dùng giới từ "in" trước từ "agony" không?

"Bigger" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I use "if" instead of "whether"? Would the meaning get changed?

Tôi có thể dùng "use another strategy" thay cho "apply another strategy" không?

"At least" có nghĩa là gì?

"The heck" có thể đứng ở vị trí nào trong câu?

"Supple" có nghĩa là gì? Từ này có thể sử dụng cho thứ khác ngoài xương khớp không?

Tôi nghĩ chỉ sử dụng "lot" là được rồi, sao lại cần sử dụng "more" nữa?

What does "flirt" mean?

"He gets the other one all riled up" có nghĩa là gì?

"Their" trong câu này có cần thiết không?

Can I replace "faith in me" with "believe in me" here?

Does he mean anything here?

Shouldn't it be "It was two years"? How come did she say "I was two years"?

What's "neener-neener"? and do you use this expression commonly?

"Surprisingly" có khác "surprise" không?

Có từ nào bị lược bỏ trong cụm từ "you're ruining date night" không?

Tôi có thể nói "It smells bad, like a bathroom." không?

Có vẻ như "come on man" được dùng cho đàn ông, con trai. Vậy tôi có thể dùng "come on girl" hay "come on woman" cho phụ nữ hay con gái không?

Anh ấy định nói gì sau từ "didn't"?

Does the meaning get changed if we remove the word "along" from this sentence?

Tôi có thể sử dụng "becoming into a frittata" được không?

Is "I'd tell you" a short form of "I would tell you"? Could you give more examples using this expression? Always thanks for the answers full of kind explanation.

What does "even" mean here?

I can't hear the sound "our". How could you distinguish "our" sound here?

I think "the way" and "how" have basically the same meaning, so in this case, would the meaning be the same if I say "cautious in how he approaches"?

Sao "lettuce" và "cucumber" không để ở dạng số nhiều?

"Once upon a time" có nghĩa là gì?

Có phải từ "Google" ở giữa "leave" và "after" đã bị lược bỏ không?

Tôi chỉ dùng "profit" và lược bỏ "margins" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"What luck" có nghĩa là gì?

What does "like" mean?

"Break down one's emotions" có nghĩa là gì?

Có phải "enterprise" ngoài nghĩa là "company" - công ty, nó cũng có nghĩa là "plan" - kế hoạch đúng không?

“Who cares?” có nghĩa là gì?

Why "that" is not skipped after "and"? Can I skip it?

What does "come close to something"?

Tôi có thể dùng cụm từ nào khác thay thế cho "come true" không?

What is the meaning of "take" here?

"As if" là viết tắt của từ gì?

How can I use the expression "something it is" as it is used here?

Sử dụng "right" như thế nào?

"Checkout" là gì? Có phải nó chỉ được sử dụng trong cửa hàng tạp hóa đúng không?

When can I say "I mean"? What does it mean?

What does "wind up" mean?

Please let me know the other examples of "align".

Nếu tôi dùng "will" thay cho "would" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Is there any difference between using "I was told" and using "I was heard"?

Is the "precinct" here mean this room? Why does he use this word?

What does "be taken in" mean?

"Fad diets" là gì?

What's the nuance of "happens to"? How's it different from "if she touches you"?

Tôi có thể nói "with Soda" thay cho "on Soda" không?

Có phải từ "plaza" có nghĩa tương tự với từ "street" không?

"Get my head back on straight" có nghĩa là gì?

How can I use "anarcho-" in other cases? Could you introduce other examples?

"You'd" là viết tắt của từ nào?

Why did the speaker use present progressive form here?

"Then" có vai trò gì trong câu này?

Tại sao lại dùng "like to tell" mà không dùng "told"?

"Get away with something" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  It is very good app for learning English .You can choose every video on YouTube and dictat ・・・

  2021-07-07

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26