• Tiếng Việt

Question List of W34

"Underdressed" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Remind someone of something" có nghĩa là gì? Khi nào có thể dụng được cụm từ này?

Tôi có thể sử dụng "this" để chỉ địa điểm không? "This" có phải có nghĩa là "here" không?

Is "giving someone away" a general expression? What does it mean?

Can I change the order of the sentence like "The cafe should just be about here"?

What does "just" mean here?

"Met" và "met up" khác nhau như thế nào?

Is it grammatically wrong or unnatural if I put "apology" instead of "apologizing"?

"Zip past something" có nghĩa là gì?

Is "hang in there" often used? What does it mean?

"Get used to something" và "get accustomed to something" có nghĩa giống nhau không?

"Wild" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I replace "type" to "kind" here?

Is "arm is tender" an idiom? I can't match the meaning of this expression with the meaning of the word "tender".

What does "could have + p.p" mean?

Tại sao từ "one" lại được dùng sau "ramekin"?

Is there any difference between "one's friend" and "a friend of someone"?

What does "damn break" mean? Does it necessary to put "damn"? "damn break" and "break" what's different between these two? 

"rock the boat" có nghĩa là gì?

"I'm loving having" và "I love having" khác nhau như thế nào?

Từ trái nghĩa của "major update" là gì?

Có phải "edit" có nghĩa là "fake photo" không?

Khi nào thì sử dụng "hilarious"?

"she would be" và "she was" khác nhau như thế nào?

"A universe" và "the universe" khác nhau như thế nào?

What does "over" mean? Is it connected with "change"?

"Come" and "come up", what's different between these two?

Giới từ "in" trong câu này có cần thiết không?

What background is this song based on?

What is the meaning of "Sup' y'all"?

"Boy" trong câu này có nghĩa là gì?

Why is he not saying "a cardboard" instead of just "cardboard"?

Đây có phải cách nói Anh - Anh không? Tôi thấy "It's not an easy task" nghe tự nhiên hơn.

Does "cry over someone" mean "cry because of someone"?

Is "my, my" a general expression which is used nowadays?

Có phải "butter" trong câu này là động từ không? Nó có nghĩa là gì?

"Forever more" and "for ever more", what's the difference between those two?

"Get" trong câu này có nghĩa là gì?

Does the meaning get changed if I replace "whatever" with "what"?

Sắc thái của "I feel like" và "I think" khác nhau như thế nào?

Nếu dùng "why" thay thế cho "how" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Tôi có thể nói "it really like rough guy" thay cho "Like it really rough guy" không?

Can I skip "this" here? If skip it how does the meaning change?

Can I say "it was this a role that you wanted to do?" instead? Why does she say "to take on"?

Từ trái nghĩa của "damn break" là gì?

What's "here's the thing"? What kind of expression is this?

"Made up someone's mind" có phải là thành ngữ không? Cụm từ nào đồng nghĩa với nó?

"Bend over backwards" có nghĩa là gì?

Is it common to put "and" between "hundred" and "thousand"? Could I just say "hundred sixty thousand"?

Why did he put "thing" after "arm"? Can't I just say "the arm"?

Is the expression "Full disclosure" used both good and bad situation? Is it a common expression? How is it different from "Actually"?

"Lose control" có nghĩa là gì?

Why did he put "get"? Can't he just say "shot" without "get"?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

"Ditto" có nghĩa là gì?

Liệu tôi có phải luôn dùng "on" sau "ride" không? Chỉ nói "ride the potato rocket" có được không?

Could you explain the meaning of "make it" here?

Can't I just say "grow up" instead of "grow up on" here?

How come "(back in) Kansas" was used all of sudden?

Trong trường hợp nào thì "cardboard" được sử dụng?

Tại sao cô ấy tự nhiên noislaf sẽ trang điểm vào thứ Hai?

"Load up somewhere" có nghĩa là gì?

"Date" và "boy/girlfriend" khác nhau như thế nào?

"As different as night and... later that night" có nghĩa là gì?

Is "white shirt now red" a shortened version of "white shirt is now being red"?

"bite one's tongue" có nghĩa là gì?

How come "surviving" was used, not "survived" even though it's describing a past.

Is "I" skipped at the beginning of the sentence?

Nếu lược bỏ "to" đi thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Why was “finding” used here, not “found”?

"Mr. Potato" và "Mr. Potato himself" khác nhau như thế nào?

Tại sao "are gonna" lại được sử dụng trong câu này?

Từ "the" trong "all the years" có cần thiết không?

"Give a helping hand" và "help" có khác nhau không?

Why is "they're" used, not "it's" at the last? Is it referring to different thing?

Tại sao cô ấy lại nói "No" ở đây?

"Heights" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có nên luôn thêm "s" không?

Could you explain the meaning of "make it" here?

Is "take it now or leave it" an idiom? What does it mean?

Nếu tôi thay từ "biggest" bằng từ "best" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

Is "get shot into space" a common expression?

Can "a lot of" replace "so much of" here?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07