• Tiếng Việt

Question List of W34

"I'm wanting to" và "I want to" khác nhau như thế nào?

How come the verb "getting" is used here? Would it be weird to say "having" instead?

"Underdressed" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Remind someone of something" có nghĩa là gì? Khi nào có thể dụng được cụm từ này?

Tôi có thể sử dụng "this" để chỉ địa điểm không? "This" có phải có nghĩa là "here" không?

Is "giving someone away" a general expression? What does it mean?

Can I change the order of the sentence like "The cafe should just be about here"?

What does "just" mean here?

"Met" và "met up" khác nhau như thế nào?

Is it grammatically wrong or unnatural if I put "apology" instead of "apologizing"?

"Zip past something" có nghĩa là gì?

Is "hang in there" often used? What does it mean?

"Get used to something" và "get accustomed to something" có nghĩa giống nhau không?

"Wild" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I replace "type" to "kind" here?

Is "arm is tender" an idiom? I can't match the meaning of this expression with the meaning of the word "tender".

Có phỉa "to" trước "take, come, ruin" đã bị lược bỏ không?

What does "could have + p.p" mean?

Tại sao từ "one" lại được dùng sau "ramekin"?

Is there any difference between "one's friend" and "a friend of someone"?

What does "damn break" mean? Does it necessary to put "damn"? "damn break" and "break" what's different between these two? 

"rock the boat" có nghĩa là gì?

"I'm loving having" và "I love having" khác nhau như thế nào?

Từ trái nghĩa của "major update" là gì?

Có phải "edit" có nghĩa là "fake photo" không?

Khi nào thì sử dụng "hilarious"?

"she would be" và "she was" khác nhau như thế nào?

"A universe" và "the universe" khác nhau như thế nào?

What does "over" mean? Is it connected with "change"?

"Come" and "come up", what's different between these two?

Giới từ "in" trong câu này có cần thiết không?

What background is this song based on?

"Perhaps" thường được đặt ở vị trí nào trong câu?

"Nature preserve trip" là gì?

What is the meaning of "Sup' y'all"?

"An early bird" có nghĩa là gì?

"Boy" trong câu này có nghĩa là gì?

Why is he not saying "a cardboard" instead of just "cardboard"?

Đây có phải cách nói Anh - Anh không? Tôi thấy "It's not an easy task" nghe tự nhiên hơn.

Does "cry over someone" mean "cry because of someone"?

Is "my, my" a general expression which is used nowadays?

Có phải "butter" trong câu này là động từ không? Nó có nghĩa là gì?

Can I replace "survive on" with "survive by"?

"Forever more" and "for ever more", what's the difference between those two?

"Under the spell" có nghĩa là gì?

"Get" trong câu này có nghĩa là gì?

Does the meaning get changed if I replace "whatever" with "what"?

Sắc thái của "I feel like" và "I think" khác nhau như thế nào?

Nếu dùng "why" thay thế cho "how" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Tôi có thể nói "it really like rough guy" thay cho "Like it really rough guy" không?

Can I skip "this" here? If skip it how does the meaning change?

"Be over something" có nghĩa là gì?

Can I say "it was this a role that you wanted to do?" instead? Why does she say "to take on"?

Từ trái nghĩa của "damn break" là gì?

What's "here's the thing"? What kind of expression is this?

Dùng "a less time" có được không?

Nói "the more you are empathic" có đúng không?

"Made up someone's mind" có phải là thành ngữ không? Cụm từ nào đồng nghĩa với nó?

"Bend over backwards" có nghĩa là gì?

Is it common to put "and" between "hundred" and "thousand"? Could I just say "hundred sixty thousand"?

Why did he put "thing" after "arm"? Can't I just say "the arm"?

Is the expression "Full disclosure" used both good and bad situation? Is it a common expression? How is it different from "Actually"?

"Lose control" có nghĩa là gì?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

"Ditto" có nghĩa là gì?

Liệu tôi có phải luôn dùng "on" sau "ride" không? Chỉ nói "ride the potato rocket" có được không?

Could you explain the meaning of "make it" here?

Can't I just say "grow up" instead of "grow up on" here?

How come "(back in) Kansas" was used all of sudden?

Trong trường hợp nào thì "cardboard" được sử dụng?

Tại sao cô ấy tự nhiên noislaf sẽ trang điểm vào thứ Hai?

"Load up somewhere" có nghĩa là gì?

"Date" và "boy/girlfriend" khác nhau như thế nào?

"As different as night and... later that night" có nghĩa là gì?

Is "white shirt now red" a shortened version of "white shirt is now being red"?

"bite one's tongue" có nghĩa là gì?

Is "~ is a real thing" a common expression? What does it mean?

How come "surviving" was used, not "survived" even though it's describing a past.

Is "I" skipped at the beginning of the sentence?

Nếu lược bỏ "to" đi thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Marble" trong câu này có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Why was “finding” used here, not “found”?

"Mr. Potato" và "Mr. Potato himself" khác nhau như thế nào?

Tại sao "are gonna" lại được sử dụng trong câu này?

Từ "the" trong "all the years" có cần thiết không?

"Give a helping hand" và "help" có khác nhau không?

Why is "they're" used, not "it's" at the last? Is it referring to different thing?

"Rear-ends" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói "No" ở đây?

Is "How wonderful to meet you" a polite way to speak? If I say this to the person who I first met, does it sound unnatural or overreacting?

"Heights" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có nên luôn thêm "s" không?

Could you explain the meaning of "make it" here?

Cụm từ nào có nghĩa tương tự "pass out"?

Is "take it now or leave it" an idiom? What does it mean?

Nếu tôi thay từ "biggest" bằng từ "best" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

Is "get shot into space" a common expression?

"I rock" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

Can "a lot of" replace "so much of" here?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17