RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W38

"Pack something off" có nghĩa là gì?

Có thể dùng từ "where" thay cho từ "that" ở đây không?

"Stroke out" có nghĩa là gì?

Why aren't there any articles in front of "second" and "first"?

Nói "the idea" thì nghĩa của câu sẽ thay đổi như thế nào?

Are there any words omitted after "so much"?

Why does "a" put before white Christmas? Christmas is a limited day, so I think it should be "the" instead of "a".

Is it okay if I write "icecream" without a space?

Có thể thay thế "this is" với "he is" được không?

"BP" là viết tắt của từ gì?

Có thể thay thế "the reason that" bằng "the reason why" ở đây được không?

Cụm "out of the woods" có phải là thành ngữ không? Nó có nghĩa là gì?

"Wind-down" có nghĩa là gì? Từ này được xuất phát từ đâu?

"For a living" có nghĩa là gì?

What is the difference between just "fix" and "fix up"?

What does "who I am inside" mean?

Từ "tank" ở đây có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng phổ biến không?

Can I use "vary with" instead of "vary over"?

"Kryptonite' là gì?

"Rule of thumb" có nghĩa là gì?

Why is "chance" plural here? Can't I say "What is the change of ~"?

What does "blow a gale" mean? Is it one phase?

Có thể dùng từ "based" thay cho "grounded" không?

"End-tidal CO2" có nghĩa là gì?

Are there any other expressions that use "stay" to indicate weather conditions like "stay sunny"?

Why is there no "article" front of "king" here?

"Air embolism" là gì? Có các loại "embolisms" khác không?

What do "that" and "those" each mean?

Could you explain why there is "the" in front of "weather", but no "the" in front of others(sports, politics)?

Từ "playing" có nghĩa là gì? Nó có cần thiết không?

Is it different from "how much time do I have"? Can I say "how much time do I have" instead here?

Can I use "fine about something" instead of "fine with something"?

Tại sao người nói lại hỏi "what is this" mà không hỏi "where is this"?

Tôi có thể thay từ "tell" bằng từ "say" không?

"Server" và "waiter" có nghĩa giống nhau không?

Is it common to use the word "boast" and "career" together?

Tại sao từ "are" lại được đặt trước "your lands"?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của cấu trúc "find yourself v-ing" giúp mình với nhé.

Is "and yet" same mean with "but"? What are the different ways to use that?

"Recently" và "lately" khác nhau như thế nào?

Is there any difference in nuance between "serve", "give" and "offer"?

Why weren't the plural forms used here like "blow gales"?

Is there any difference between saying "it's snowing" and "it's snowy"?

Can I say "sleep late" instead of "oversleep"? If not, can you introduce some other synonyms for "oversleep"?

"Ever" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "bad sleep" thay cho "bad night of sleep" không? Có khác biệt gì về sắc thái không?

Tại sao câu này lại bắt đầu bằng "-ing"?

Why "of all" is used not "all of"?

Shouldn't "ridiculously (adverb)" be used here to be grammatically correct? Because I've seen few cases using "adverbs" after the verb "sound."

"Scramble for one's life" có phải là một câu thành ngữ không?

What does "ceased to become" mean?

"Someone's" có nghĩa là gì?

Từ "there" biểu thị điều gì? Tôi có thể sử dụng cách biểu đạt này như nào?

"Coachella" là gì?

"Go-to" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó với từ khác được không?

How can I use the expression "all that jazz"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "dude"?

What does "shoot" mean here?

Khi nào tôi có thể nói từ "gross"?

Từ "page" có nghĩa là gì khi nó được sử dụng như một động từ?

"Mechanics" trong câu này có nghĩa là gì?

Is it okay to use "-er"(comparative) like "slimmer" without "than"?

Sử dụng "probably" và "maybe" khác nhau như thế nào?

"Went to" and "went on", what's different between these two? 

Why only "sunshine" is placed after "amount of"? In what kind of situation should I put an "amount of"?

"Crashing" có nghĩa là gì?

Tại sao cậu ấy lại dùng "wanted" - động từ thì quá khứ đơn?

"aka" là gì?

What's "weather vane"?

Tôi không hiểu câu này. Nó có nghĩa là gì? Đây có phải một câu thành ngữ không hay là gì?

Can I say "had not dropped" instead of "never"? What's different between these two? 

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "inspire" là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "it's Ross" mà không nói "I'm Ross"?

Khi nào có thể sử dụng Mount khi nói về núi?

Shouldn't it be "absolute power" to be grammatically correct? Is "absolutely power" also correct?

Is the word "for" necessary here? Does it still make a sense without "for"?

“Make way for something” có nghĩa là gì?

Why does she used "anything" two times?

Can I replace "everybody" with "everyone"?

"Pantsuit" và "suit" có gì khác nhau?

"Get one's back" có nghĩa là gì?

What does "Packs a punch" mean?

Tôi thường thấy Tiếng Tây Ban Nha trong các bộ phim Mỹ. Hầu hết người Mỹ đều có thể nói Tiếng Tây Ban Nha đúng không?

Isn't it right to say "on saturday" not "saturday"?

Nếu từ "buddy" ám chỉ đến bệnh nhân, tôi có thể nói "hang in there, buddy" thay vào đó được không?

What does "bi-racial" mean?

Is it common to use the word "mama"? Or is it children's word?

Isn't it right to pronounce "the" in front of the "article" as [ði]? And the pronunciation of "data" is also unfamiliar. Is she pronounce "data" in a standard way?

Is the word "on" necessary here? Does it still make a sense without "on"?

Why "you" is used here?

"Riot" có nghĩa là gì?

Does "purchase order" mean the the paper she's looking at? Does "order" itself have a meaning of "printed form"?

Tôi có thể nói "with my heart back" được không?

"If I were" và "If I was", hai cụm từ này có gì khác nhau?

I think "no" is correct here not "not". Is it correct grammatically?

Rất khó để chấp nhận khái niệm "we" = "society" ở đây. Nếu câu này được viết là "we are living in a dark-deprived society" hoặc "we are the member of a dark-deprived society" thì nó sẽ dễ hiểu hơn, nhưng tại sao "we" (chúng ta) có thể là "society" (xã hội)?

Câu này dường như thiếu mất chủ ngữ, vậy chủ ngữ trong câu có phải là "you" không?

Why is the first letter in "Bad Place" capitalized? Is it emphasizing?

What is "firestorm"? Is it a stronger expression than just a "fire"?

Có vẻ như "How many tickets" không phải là câu hoàn chỉnh. Có phải có từ nào bị lược bỏ rồi không?

Khi nào tôi có thể nói "who cares"? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

What does "stay around" mean?

Can I say "a 5 cents at cubic-inch" instead?

Is "went on google" same as "googled"?

What does "as" refer to here?

Bạn có thể giải thích ý nghĩa của "-ness" ở cuối của một từ không?

Is "get hitched" used to more friendly relationship than "get married"? I'm curious about the origin of this expression.

Is it necessary to put comma(,) before "until"?

What does "look forward" mean here?

Is "hungies" a general expression?

"Grow up" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I say "the girl" instead of "a girl" here?

What is "gon' "? When does native speaker use it?

Câu này chính xác có nghĩa là gì?

Can I use "among" instead of "between" here?

"To-bed" có phải là cách diễn đạt đặc biệt trong video này không hay nó là cách diễn đạt được sử dụng phổ biến?

"Diamond rich" có nghĩa là gì?

Từ "reason" ở đây có nghĩa là gì?

Can I replace "join" with "participate" here?

"In detail" có phải là một sự kết hợp thường được sử dụng không? Nếu đúng, bạn có thể cho thêm ví dụ không?

What does "tap craft" mean?

Why did BMO say "say" not "said"?

What does "part" mean here? Can I replace "part" with "role"?

Có thể dùng "not just", hoặc "not a simple" thay cho "no mere" không?

Ký tự ('s) được dùng viết tắt thay cho từ gì? Nó là "has" or "is"?

Is "the" necessary when saying "looks the same"? Can I just say "looks same"?

What does "get that out" mean here?

"Get physical" có nghĩa là gì?

Does "all those years" mean a long time?

Does American also eat a lot of rice?

Isn't it right to say "on the album" not "in the album"?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.