• Tiếng Việt

Question List of W39

Tôi nghĩ cả "around" và "about" đều mang nghĩa giống nhau về sự ước lượng, nhưng tại sao anh ấy lại nói "around about" cùng với nhau?

Tại sao cô ấy nói "the country of Tanzania" mà không nói "Tanzania"?

What does "get to" mean?

"Cop-out" có nghĩa là gì?

"drift off" có nghĩa là gì?

"Snakes and stones" ám chỉ đến điều gì?

"Tin" là gì?

"That" trong câu này có nghĩa là gì?

Có gì khác nhau giữa "stay asleep" và "stay sleep"?

"On the way" nghĩa là tiện lợi có phải không? Tôi có thể dùng nó như nào?

Is it okay if the location of "ever" is changed?

"Patrón" là gì? Nó có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng cụm từ gì thay thế cho "gonna work" trong câu này?

"What would a ranger" có nghĩa là gì? Bạn có thể giải thích thêm về câu này được không?

"not so fast" có nghĩa là gì?

Tại sao bức tranh về bánh quy lại đột nhiên xuất hiện như vậy? Bạn có thể giải thích cảnh này không?

Does "you see" mean "you know"?

Winding road có nghĩa là gì?

brag sử dụng như thế nào?

"Settle for" có nghĩa là gì?

Could you tell me what "even" means here and how to use "even" in a sentence?

Tại sao lại nói "it was about" mà không phải là "it is about"?

"Whence" có được dùng phổ biến không?

"pull back from" có nghĩa là gì?

I can't hear the part "they haven't been touched". It sounds like "they haven't touched". How is it pronounced?

Can I skip "out" from "You're in charge out here"?

"for good measure" có nghĩa là gì?

Từ "it" ở đây ám chỉ cái gì?

"Knock-out" có nghĩa là gì?

What does "turn out" mean here?

Bạn có thể giải thích nghĩa câu này không? Tôi không hiểu câu này lắm.

Tôi không hiểu cấu trúc của cụm "cold it must be". Tại sao danh từ và đại từ có thể đặt kế tiếp nhau?

Áp dụng cách diễn đạt này như thế nào?

Từ "Tweet" có phải ám chỉ đến Twitter không?

Tôi có thể dùng từ "it" được không?

What does "as" mean in this sentence?

"take something for granted" có nghĩa là gì?

Tôi có thể thay thế "somebody" bằng từ "someone" được không?

hit the road có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói theo cách này không, "I was just saying it"?

Do I need a preposition "at" after "cry"?

"bullpen" trong sở cảnh sát là cái gì?

Từ đồng nghĩa của "account for" là từ nào?

"Do tell" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng nó như nào?

What does "-in' " mean? Is it an abbreviation?

Quá khứ phân từ của "cast" là gì? Có phải là "cast" không?

"meter maid" là ai?

Từ "stake" có nghĩa là gì khi nó được sử dụng như một động từ?

"Get on with" có nghĩa là gì?

What does "well" mean here?

"N.W.A" có nghĩa là gì?

Có cách diễn đạt nào có thể sử dụng thay cho "get one's turn" không?

Nếu tôi thay đổi trật tự của các từ và nói "defense is not to fight", nghĩa của nó có thay đổi không?

Từ "unmade" có nghĩa là phá hủy "destroy" có phải không?

Có cụm từ hay mệnh đề nào bị lược bỏ giữa "Grizzly" và "needing" không?

I'd lose my head if it weren't attached to my neck có nghĩa là gì?

"Takin' shots at someone" có nghĩa là gì?

Can I shorten "what are you doing" as "what you doing"?

Không phải câu này là thì hiện tại đơn sao? Có phải "are" đã bị lược bỏ không?

Không phải từ "flush" được dùng trong nhà vệ sinh sao? Ở đây nó có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "about" thay cho "of" được không?

"Natural's call" là gì? Đây có phải là cách diễn đạt thường được sử dụng không?

"on a first-name basis" có nghĩa là gì?

Cụm từ "call somebody names" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20