RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W39

Tôi nghĩ cả "around" và "about" đều mang nghĩa giống nhau về sự ước lượng, nhưng tại sao anh ấy lại nói "around about" cùng với nhau?

Khi nào thì sử dụng từ "slam"?

Tại sao cô ấy nói "the country of Tanzania" mà không nói "Tanzania"?

Tôi có thể lược bỏ từ "cold" ở đây không?

What does "get to" mean?

"Walk into" ở đây có nghĩa là "visit" có phải không? Cách sử dụng này có phổ biến không?

"Cop-out" có nghĩa là gì?

"drift off" có nghĩa là gì?

"Snakes and stones" ám chỉ đến điều gì?

"Tin" là gì?

"That" trong câu này có nghĩa là gì?

Có gì khác nhau giữa "stay asleep" và "stay sleep"?

Tôi có thể nói "do a part" thay cho "play a part" không? Hay nghe nó sẽ bị ngượng nghịu?

Có trạng ngữ nào khác mà tôi có thể dùng thay cho "exactly" không?

"On the way" nghĩa là tiện lợi có phải không? Tôi có thể dùng nó như nào?

Khi nào tôi có thể dùng "dim down"?

Is it okay if the location of "ever" is changed?

"Patrón" là gì? Nó có nghĩa là gì?

Từ "bout" ở đây có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng cụm từ gì thay thế cho "gonna work" trong câu này?

Tôi có thể dùng "You'll" thay cho "You'd" ở đây không?

"What would a ranger" có nghĩa là gì? Bạn có thể giải thích thêm về câu này được không?

"Motunui" là gì?

"not so fast" có nghĩa là gì?

Tại sao bức tranh về bánh quy lại đột nhiên xuất hiện như vậy? Bạn có thể giải thích cảnh này không?

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa "vegan" và "vegeterian" không?

Khi nào tôi có thể sử dụng từ "fragile"?

Does "you see" mean "you know"?

Từ "glam" có nghĩa là gì?

Bạn có thể giải thích cách nói đùa này không? Tôi không hiểu nó lắm.

Winding road có nghĩa là gì?

brag sử dụng như thế nào?

"Settle for" có nghĩa là gì?

Có kỳ lạ không nếu anh ấy nói "I'd love the movie"? Tôi nghe thấy như này.

"Yet that mean" có nghĩa là gì?

"Fly somebody" có nghĩa là gì? Có phải là làm cho ai đó bay lên không?

Tôi có thể sử dụng "fall" thay cho "drop" không?

"Domestic" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này như nào?

Could you tell me what "even" means here and how to use "even" in a sentence?

Tại sao lại nói "it was about" mà không phải là "it is about"?

"Whence" có được dùng phổ biến không?

Tôi có thể sử dụng "the" thay cho từ "that" thứ hai không?

"pull back from" có nghĩa là gì?

I can't hear the part "they haven't been touched". It sounds like "they haven't touched". How is it pronounced?

Can I skip "out" from "You're in charge out here"?

"for good measure" có nghĩa là gì?

Nói "I need people" trong trường hợp này có tự nhiên hơn không?

Từ "it" ở đây ám chỉ cái gì?

Tôi có thể nói "I don't mind" thay cho "I don't care" không?

"Knock-out" có nghĩa là gì?

What does "turn out" mean here?

Nếu tôi nói "I've seen everywhere" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Bạn có thể giải thích nghĩa câu này không? Tôi không hiểu câu này lắm.

Tôi không hiểu cấu trúc của cụm "cold it must be". Tại sao danh từ và đại từ có thể đặt kế tiếp nhau?

Áp dụng cách diễn đạt này như thế nào?

Từ "Tweet" có phải ám chỉ đến Twitter không?

Tôi có thể dùng từ "it" được không?

What does "as" mean in this sentence?

"take something for granted" có nghĩa là gì?

"Painting" và "picture" có gì khác nhau không?

Tôi có thể thay thế "somebody" bằng từ "someone" được không?

hit the road có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói theo cách này không, "I was just saying it"?

Do I need a preposition "at" after "cry"?

"bullpen" trong sở cảnh sát là cái gì?

Từ đồng nghĩa của "account for" là từ nào?

"Do tell" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng nó như nào?

What does "-in' " mean? Is it an abbreviation?

Quá khứ phân từ của "cast" là gì? Có phải là "cast" không?

"meter maid" là ai?

Khi nào tôi nên nói "welcome to ~" và khi nào tôi nên nói "welcome"?

Từ "stake" có nghĩa là gì khi nó được sử dụng như một động từ?

"Get on with" có nghĩa là gì?

What does "well" mean here?

"N.W.A" có nghĩa là gì?

Có cách diễn đạt nào có thể sử dụng thay cho "get one's turn" không?

Nếu tôi thay đổi trật tự của các từ và nói "defense is not to fight", nghĩa của nó có thay đổi không?

Từ "unmade" có nghĩa là phá hủy "destroy" có phải không?

Có cụm từ hay mệnh đề nào bị lược bỏ giữa "Grizzly" và "needing" không?

Tôi không thể chỉ nói "have a coffee" sao?

Bạn có thể giới thiệu nhiều cách diễn tả về thời tiết hơn được không? :)

I'd lose my head if it weren't attached to my neck có nghĩa là gì?

"Takin' shots at someone" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "celebrity" như một nghĩa tiêu cực không? Có thể là một tên tội phạm nổi tiếng hoặc gì đó?

Bạn có thể giải thích cách diễn đạt "nothing more than" không?

Can I shorten "what are you doing" as "what you doing"?

Tôi có thể thay "a lot of money" thành "much money" được không?

Không phải câu này là thì hiện tại đơn sao? Có phải "are" đã bị lược bỏ không?

"Tums" là gì? Nó có được dùng phổ biến không?

Không phải từ "flush" được dùng trong nhà vệ sinh sao? Ở đây nó có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "about" thay cho "of" được không?

"Natural's call" là gì? Đây có phải là cách diễn đạt thường được sử dụng không?

"on a first-name basis" có nghĩa là gì?

Nó có khác nhau không nếu tôi nói "I'll ask you something" thay cho "let me ask you something"?

Cụm từ "call somebody names" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.