redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W39

Tôi nghĩ cả "around" và "about" đều mang nghĩa giống nhau về sự ước lượng, nhưng tại sao anh ấy lại nói "around about" cùng với nhau?

Khi nào thì sử dụng từ "slam"?

Tại sao cô ấy nói "the country of Tanzania" mà không nói "Tanzania"?

Tôi có thể lược bỏ từ "cold" ở đây không?

What does "get to" mean?

"Walk into" ở đây có nghĩa là "visit" có phải không? Cách sử dụng này có phổ biến không?

"Cop-out" có nghĩa là gì?

"drift off" có nghĩa là gì?

"Snakes and stones" ám chỉ đến điều gì?

"Tin" là gì?

"That" trong câu này có nghĩa là gì?

Có gì khác nhau giữa "stay asleep" và "stay sleep"?

Tại sao bánh mỳ nướng hình chữ nhật lại được gọi là "soldier"?

Tôi có thể nói "do a part" thay cho "play a part" không? Hay nghe nó sẽ bị ngượng nghịu?

Có trạng ngữ nào khác mà tôi có thể dùng thay cho "exactly" không?

"On the way" nghĩa là tiện lợi có phải không? Tôi có thể dùng nó như nào?

Khi nào tôi có thể dùng "dim down"?

Is it okay if the location of "ever" is changed?

"Patrón" là gì? Nó có nghĩa là gì?

Từ "bout" ở đây có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng cụm từ gì thay thế cho "gonna work" trong câu này?

Tôi có thể dùng "You'll" thay cho "You'd" ở đây không?

"What would a ranger" có nghĩa là gì? Bạn có thể giải thích thêm về câu này được không?

"Motunui" là gì?

"not so fast" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "about" thay thế cho "roughly" được không?

Tại sao bức tranh về bánh quy lại đột nhiên xuất hiện như vậy? RedKiwi giải thích giúp mình với.

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa "vegan" và "vegeterian" không?

Khi nào tôi có thể sử dụng từ "fragile"?

Does "you see" mean "you know"?

Tôi có thể dùng "hey" để gọi người khác không kể cả khi tôi không biết rõ người đấy?

Từ "glam" có nghĩa là gì?

Bạn có thể giải thích cách nói đùa này không? Tôi không hiểu nó lắm.

If I change the order and say "article about your work in Business Weekly", does it sound weird?

Winding road có nghĩa là gì?

brag sử dụng như thế nào?

"Heart race" có nghĩa là gì?

"Settle for" có nghĩa là gì?

"Menu items" và "menus" khác nhau như thế nào?

Dùng "much" sau "speak" và ở cuối câu thì nghĩa của câu khác nhau như thế nào?

Có kỳ lạ không nếu anh ấy nói "I'd love the movie"? Tôi nghe thấy như này.

"Yet that mean" có nghĩa là gì?

"Fly somebody" có nghĩa là gì? Có phải là làm cho ai đó bay lên không?

Tôi có thể sử dụng "fall" thay cho "drop" không?

"Sign off" có nghĩa là gì?

Sao cô ấy lại nói là "the most strong" mà không phải là "the strongest"?

"Domestic" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này như nào?

"Service" ở đây có nghĩa là gì?

Could you tell me what "even" means here and how to use "even" in a sentence?

Tại sao lại nói "it was about" mà không phải là "it is about"?

"Whence" có được dùng phổ biến không?

Tôi có thể sử dụng "the" thay cho từ "that" thứ hai không?

"pull back from" có nghĩa là gì?

"Back into" có nghĩa là gì?

I can't hear the part "they haven't been touched". It sounds like "they haven't touched". How is it pronounced?

Can I skip "out" from "You're in charge out here"?

"for good measure" có nghĩa là gì?

Nói "I need people" trong trường hợp này có tự nhiên hơn không?

Có thể nói "all hot things" thay vì "all things hot" không?

"Up to" ở đây có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "start about" thay cho "start with" ở đây không?

Từ "it" ở đây ám chỉ cái gì?

Tôi có thể nói "I don't mind" thay cho "I don't care" không?

"Knock-out" có nghĩa là gì?

What does "turn out" mean here?

Bạn có thể giới thiệu cách dùng khác của từ "clasp" không?

Tại sao cô ấy nói "the sound of my voice", không phải chỉ là "my voice"?

Nếu tôi nói "I've seen everywhere" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Bạn có thể giải thích nghĩa câu này không? Tôi không hiểu câu này lắm.

Tôi không hiểu cấu trúc của cụm "cold it must be". Tại sao danh từ và đại từ có thể đặt kế tiếp nhau?

Áp dụng cách diễn đạt này như thế nào?

Từ "Tweet" có phải ám chỉ đến Twitter không?

Tôi có thể dùng từ "it" được không?

What does "as" mean in this sentence?

"take something for granted" có nghĩa là gì?

"Painting" và "picture" có gì khác nhau không?

Tôi có thể thay thế "somebody" bằng từ "someone" được không?

Có phải từ "here" đã bị lược bỏ ở cuối câu không?

hit the road có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói theo cách này không, "I was just saying it"?

Có khác biệt gì về sắc thái giữa "to like" và "to be liking" không?

Do I need a preposition "at" after "cry"?

"bullpen" trong sở cảnh sát là cái gì?

Từ đồng nghĩa của "account for" là từ nào?

"Do tell" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng nó như nào?

What does "-in' " mean? Is it an abbreviation?

Quá khứ phân từ của "cast" là gì? Có phải là "cast" không?

"meter maid" là ai?

"Infernos" có nghĩa là gì?

Khi nào tôi nên nói "welcome to ~" và khi nào tôi nên nói "welcome"?

Có gì khác nhau giữa "nice haircut" và "nice hair" không?

Từ "stake" có nghĩa là gì khi nó được sử dụng như một động từ?

"Get on with" có nghĩa là gì?

What does "well" mean here?

"N.W.A" có nghĩa là gì?

Có cách diễn đạt nào có thể sử dụng thay cho "get one's turn" không?

"Hallows" trong câu này có nghĩa là gì?

Nếu tôi thay đổi trật tự của các từ và nói "defense is not to fight", nghĩa của nó có thay đổi không?

Từ "unmade" có nghĩa là phá hủy "destroy" có phải không?

Có cụm từ hay mệnh đề nào bị lược bỏ giữa "Grizzly" và "needing" không?

Khi nào tôi có thể nói "that was something"?

Có giới từ nào khác mà tôi có thể dùng thay cho "on" ở đây không?

Tôi không thể chỉ nói "have a coffee" sao?

Bạn có thể giới thiệu nhiều cách diễn tả về thời tiết hơn được không? :)

I'd lose my head if it weren't attached to my neck có nghĩa là gì?

"Takin' shots at someone" có nghĩa là gì?

"Plan on something" có nghĩa là gì?

"Notes" ở đây có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "celebrity" như một nghĩa tiêu cực không? Có thể là một tên tội phạm nổi tiếng hoặc gì đó?

Tại sao lại sử dụng "got" thì quá khứ đơn ở đây?

"One thing" trong bài hát này có nghĩa là gì?

Bạn có thể giải thích cách diễn đạt "nothing more than" không?

Can I shorten "what are you doing" as "what you doing"?

Tôi có thể thay "a lot of money" thành "much money" được không?

Không phải câu này là thì hiện tại đơn sao? Có phải "are" đã bị lược bỏ không?

Tại sao cô ấy lại nói "pretending to text" mà không phải "texting"?

"Tums" là gì? Nó có được dùng phổ biến không?

Không phải từ "flush" được dùng trong nhà vệ sinh sao? Ở đây nó có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "about" thay cho "of" được không?

"Natural's call" là gì? Đây có phải là cách diễn đạt thường được sử dụng không?

"on a first-name basis" có nghĩa là gì?

Nó có khác nhau không nếu tôi nói "I'll ask you something" thay cho "let me ask you something"?

Cụm từ "call somebody names" có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm ví dụ sử dụng "since when~" giúp mình với nhé.

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  It is very good app for learning English .You can choose every video on YouTube and dictat ・・・

  2021-07-07

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26