• Tiếng Việt

Question List of W4

"Cuz" có nghĩa là gì?

“Shine up” có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể dùng “I can’t wait to + v”?

"Pick up on sth" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể đưa ra một vài ví dụ sử dụng từ "crush" không?

What does "at a year high" mean?

“Remind someone of something” có nghĩa là gì?

Sử dụng "only" như thế nào?

Tôi nghĩ câu này là câu bị động, vậy thì câu đúng phải là "was opened" thay vì "was open"? Nếu không phải, thì tại sao lại dùng "open"?

"Quite" có nghĩa là gì?

“Take care of something” có nghĩa là gì?

Can I say "You could work even on your bike"?

Is the word "borrowers" used in general? What does it mean?

Khi nào thì tôi có thể dùng "from ear to ear"?

“Usual lineup” có nghĩa là gì? Có phải là “regular routine” (hoạt động hàng ngày) không?

Có phải "nerd" có nghĩa là một người ủ rột, rầu rĩ không?

Tôi có thể sử dụng “make sure” thay cho “make certain” không? Còn từ đồng nghĩa nào nữa không?

Tại sao ông ấy lại nói “papaya” là từ "mượn"? RedKiwi giải thích giúp mình với.

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "kind of" hay "kinda"?

Khi nào thì tôi có thể dùng "someone bolted"?

Có phải "don't you people" trong câu được nhấn mạnh không?

“Reduce by” và “reduce to” khác nhau như thế nào?

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nói "than SHIELD", mà không phải là "on" hay "from".

Từ đồng nghĩa của "carry out" là gì?

“In the street” và “on the street” khác nhau như thế nào?

“Ask someone out” có nghĩa là gì?

Tại sao "since" lại được đặt giữa "has been"?

Tại sao cô ấy lại tự hỏi khi nào cuộc sống của cô ấy sẽ bắt đầu?

“Help somebody to do something” hay “help somebody do something" đúng?

"Satin" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng động từ “play” cho tất cả các nhạc cụ không?

"They" chỉ cái gì?

Câu này đang sử dụng cấu trúc “replace A with B”. Tôi cũng có thể sử dụng cấu trúc “replace someone with someone” đúng không?

Tại sao nhân vật lại dùng "a" trước từ "Yes"? "Yes" có phải là danh từ đếm được không?

"Iridescent" có nghĩa là gì?

Có phải từ “Sweetie” chỉ dùng cho trẻ con?

What does "make sure" mean here?

Nói "we would bike" thay cho "we would make biking" có được không? Nói "we would be able to bike" thì sao?

What does "custody" mean?

Có bắt buộc phải dùng "the" trước "Fietsersbond" không? Nó có khác "at Fietsersbond" không?

"Out in the real world" và "in the real world" khác nhau như thế nào?

“Stop -ing” và “stop to [verb]” khác nhau như thế nào?

"Aid" có nghĩa là gì?

Có phải "in turn" cũng có nghĩa là "by turns" không?

Câu này người nói dùng "their pets" nhưng câu khác lại dùng "their pet". Dùng cả số nhiều và số ít như vậy có được không?

"Pain in the ass" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng phổ biến không?

Sử dụng "in fact" như thế nào?

Từ "dress" và "wear" có khác nhau không?

"It's" trong câu này chỉ cái gì? Nó là viết tắt của "it is" hay "it was"?

Có phải "crush on" có nghĩa là "fall in love with someone" (yêu ai đó) không? RedKiwi có thể giới thiệu thêm các diễn đạt tương tự không?

Tại sao lại dùng "find relaxing" mà không phải là “find relaxed”?

"Live off" có nghĩa là gì?

Có pharii “excel in” cũng có nghĩa là “good at” không?

Từ viết đầy đủ của “gotcha” là gì?

Tôi có thể sử dụng "hit" trong câu “hit him with some scandal” hay “hit me with some suggestion” không?

"Be likely to~" có nghĩa là gì?

Có lạ không nếu tôi nói "Each person eats it 24 quarts per a year"?

'Jockey in' có nghĩa là gì? Từ này có được dùng thông dụng ở Anh không?

What does "slather" mean?

Can "king" be used regardless of gender?

“Rat” và “mouse” khác nhau như thế nào?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Có bất cứ lời khuyên nào để phát âm "There you go" không? Vì tôi đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nghe rõ "There you go".

"Keep it subtle" có nghĩa là gì?

"Dwelling on" có nghĩa là gì?

"Block out" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "cub" cho bất cứ loại động vật nào được không?

“Kuddle-Me-Katie” là gì?

“Odor” và “smell” và “scent” khác nhau như thế nào?

What does "that's my girl/boy" mean and when can I use it?

“Go well with something” có nghĩa là gì?

Tôi tưởng "read" đọc là "ri:d" chứ?

"File" trong câu này có nghĩa là gì?

“Trust” và “believe” có giống nhau không?

“Make a mess” có nghĩa là gì?

Câu này có thể viết là "It just turns out was rumor" không?

“Better still” và “better yet” khác nhau như thế nào?

"Settle someone's nerve" có nghĩa là gì?

"Normally" có nghĩa là gì? Tại sao lại có từ này trong câu?

"My ride or die" trong câu này có nghĩa là gì? Khi này thì cụm này được dùng phổ biến?

“Give it a go” có nghĩa là gì?

Có phải "lay" là động từ quá khứ của "lie" không? Hay "lay" là dạng nguyên thể?

Tôi có thể nói “breathe water” hay “breathe gas” không?

"Buffet age" là gì?

“Much of a something” có giống “too good something” không?

“Start to [verb]” có khác “start -ing" không?

Có phải "thin" cũng có nghĩa là "empty" không?

"Collected personality" có nghĩa là gì?

"Gotta" là gì?

"And" và "and so" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể sử dụng "trick" không chỉ để nói đến trò đùa mà còn chỉ tội lừa đảo nghiêm trọng nữa đúng không?

"By fire" có nghĩa là gì?

"Pack" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

Nếu tôi nói “It’s time we talked” (it’s time + S + past V) thì nghĩa của câu có khác so với “it’s time to do something” không?

Sử dụng "tend to" như thế nào?

"Get dipped" có nghĩa là gì?

“Fish snack” có phải là "bait" (mồi) không? Từ nào thông dụng hơn?

“Go to bed” và “head to bed” khác nhau như thế nào?

RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của "in a hurry" giúp mình với nhé.

"Reform" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng “remember asking” thay thế cho "remember to ask" không?

“Bandar-log” có nghĩa là gì?

"Duck to water" có nghĩa là gì?

"Warren" và "corridor" khác nhau như thế nào?

Dùng “pick me” thay cho “choose me” có được không?

"Even" trong câu này có nghĩa là gì?

Why is "nice" used here?

Trong câu này, "pepper" có nghĩa là gì?

"Seeonee" có nghĩa là gì?

"Quite" trong câu này có nghĩa là gì?

“Have people do (carry out) something” có nghĩa là gì?

In what context can I use the word "redirect"? and how's it different from "shift"?

Does "give it a shot" mean "try"?

“self-absorbed” chỉ kiểu người như thế nào?

“Stare you in the face” có giống cụm “stare your face” không? Cụm từ nào nghe tự nhiên hơn?

Tôi có thể sử dụng “in closing” để kết thúc bài thuyết trình không?

Có phải “stay + tính từ” có nghĩa là “remain” (tiếp tục) không?

Sử dụng "since" như thế nào?

"Red letter" có nghĩa là gì?

"Get this" có nghĩa là gì?

"Belated" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17