redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W4

"Cuz" có nghĩa là gì?

“Shine up” có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể dùng “I can’t wait to + v”?

Is there any difference between saying "back home" and "at home"?

"Would it help" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng trong giao tiếp hàng ngày không?

"Pick up on sth" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "would" trong câu này? Tôi dùng "didn't" thay cho "would" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

RedKiwi có thể đưa ra một vài ví dụ sử dụng từ "crush" không?

What does "at a year high" mean?

“Remind someone of something” có nghĩa là gì?

"Taste fine just the same" có nghĩa là gì?

Sử dụng "only" như thế nào?

Why does he use the word "husking"? I thought "husk" would be just fine.

Tôi nghĩ câu này là câu bị động, vậy thì câu đúng phải là "was opened" thay vì "was open"? Nếu không phải, thì tại sao lại dùng "open"?

"Quite" có nghĩa là gì?

“Take care of something” có nghĩa là gì?

Can I say "You could work even on your bike"?

Is the word "borrowers" used in general? What does it mean?

Khi nào thì tôi có thể dùng "from ear to ear"?

“Usual lineup” có nghĩa là gì? Có phải là “regular routine” (hoạt động hàng ngày) không?

"Physical appearance of the please" có thông dụng không?

Có phải "out of" có nghĩa là "from" không?

Có phải "nerd" có nghĩa là một người ủ rột, rầu rĩ không?

Tôi có thể sử dụng “make sure” thay cho “make certain” không? Còn từ đồng nghĩa nào nữa không?

Tại sao ông ấy lại nói “papaya” là từ "mượn"? RedKiwi giải thích giúp mình với.

Can't I say just "I woke" instead of "I awoke"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "kind of" hay "kinda"?

Khi nào thì tôi có thể dùng "someone bolted"?

Có phải "don't you people" trong câu được nhấn mạnh không?

“Reduce by” và “reduce to” khác nhau như thế nào?

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nói "than SHIELD", mà không phải là "on" hay "from".

Từ đồng nghĩa của "carry out" là gì?

“In the street” và “on the street” khác nhau như thế nào?

Why is the past tense "got" used here when he's asking about the present situation?

“Ask someone out” có nghĩa là gì?

Tại sao "since" lại được đặt giữa "has been"?

Có phải "killing" trong câu này có nghĩa đen không?

Tại sao cô ấy lại tự hỏi khi nào cuộc sống của cô ấy sẽ bắt đầu?

“Help somebody to do something” hay “help somebody do something" đúng?

"Dime" trong câu này có nghĩa là gì?

"Museum victory" có nghĩa là gì?

"Satin" có nghĩa là gì?

Có phải "seeing as" có nghĩa là "it seems as" không?

Tôi có thể sử dụng động từ “play” cho tất cả các nhạc cụ không?

"They" chỉ cái gì?

Câu này đang sử dụng cấu trúc “replace A with B”. Tôi cũng có thể sử dụng cấu trúc “replace someone with someone” đúng không?

Tại sao nhân vật lại dùng "a" trước từ "Yes"? "Yes" có phải là danh từ đếm được không?

"Iridescent" có nghĩa là gì?

Có phải từ “Sweetie” chỉ dùng cho trẻ con?

What does "make sure" mean here?

Nói "we would bike" thay cho "we would make biking" có được không? Nói "we would be able to bike" thì sao?

What does "custody" mean?

Có bắt buộc phải dùng "the" trước "Fietsersbond" không? Nó có khác "at Fietsersbond" không?

"Out in the real world" và "in the real world" khác nhau như thế nào?

“Stop -ing” và “stop to [verb]” khác nhau như thế nào?

"Aid" có nghĩa là gì?

Nói "stay awake in bed" thay cho "stay in bed awake" được không?

Có phải "in turn" cũng có nghĩa là "by turns" không?

Câu này người nói dùng "their pets" nhưng câu khác lại dùng "their pet". Dùng cả số nhiều và số ít như vậy có được không?

"Pain in the ass" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng phổ biến không?

Sử dụng "in fact" như thế nào?

Từ "dress" và "wear" có khác nhau không?

"It's" trong câu này chỉ cái gì? Nó là viết tắt của "it is" hay "it was"?

Có phải "crush on" có nghĩa là "fall in love with someone" (yêu ai đó) không? RedKiwi có thể giới thiệu thêm các diễn đạt tương tự không?

Tại sao lại dùng "find relaxing" mà không phải là “find relaxed”?

"Live off" có nghĩa là gì?

Có pharii “excel in” cũng có nghĩa là “good at” không?

Would it sound weird if I say "having something to say and saying it to be listened to" here instead of "Having something to say... and the way to say it so people listen to it"?

"Civilian airman" có nghĩa là gì? Vị trí của bà ấy là gì?

Từ viết đầy đủ của “gotcha” là gì?

Tôi có thể sử dụng "hit" trong câu “hit him with some scandal” hay “hit me with some suggestion” không?

"Be likely to~" có nghĩa là gì?

Có lạ không nếu tôi nói "Each person eats it 24 quarts per a year"?

'Jockey in' có nghĩa là gì? Từ này có được dùng thông dụng ở Anh không?

What does "slather" mean?

Can "king" be used regardless of gender?

"Your body" trong câu này có nghĩa là gì?

“Rat” và “mouse” khác nhau như thế nào?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Có bất cứ lời khuyên nào để phát âm "There you go" không? Vì tôi đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nghe rõ "There you go".

"One in a million" có nghĩa là gì?

"Keep it subtle" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "can" thay cho "could" được không?

"Dwelling on" có nghĩa là gì?

"Block out" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "cub" cho bất cứ loại động vật nào được không?

“Kuddle-Me-Katie” là gì?

Tại sao "be" lại đứng sau "I"?

"Stare up" và "stare" khác nhau như thế nào?

“Odor” và “smell” và “scent” khác nhau như thế nào?

What does "that's my girl/boy" mean and when can I use it?

“Go well with something” có nghĩa là gì?

Tôi tưởng "read" đọc là "ri:d" chứ?

"File" trong câu này có nghĩa là gì?

"Eat", "eat up" và "eat out" khác nhau như thế nào?

“Trust” và “believe” có giống nhau không?

“Make a mess” có nghĩa là gì?

Trong từ điển "swings and roundabouts" có nghĩa là "having pros and cons" (có ưu và nhược điểm). Trong câu này nó có nghĩa tương tự không?

"Alpha male" là gì?

Câu này có thể viết là "It just turns out was rumor" không?

“Better still” và “better yet” khác nhau như thế nào?

"Settle someone's nerve" có nghĩa là gì?

Why is "while" being used in the sentence? What does this "while" mean?

"Can't say" và "No, I haven't" có sắc thái khác nhau như thế nào?

"Normally" có nghĩa là gì? Tại sao lại có từ này trong câu?

"Signature" và "autograph" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng "pick up" để thay thế cho "collect" trong câu này được không?

"My ride or die" trong câu này có nghĩa là gì? Khi này thì cụm này được dùng phổ biến?

“Give it a go” có nghĩa là gì?

"In the years since" có nghĩa là gì?

Is “your young man” correct here? Isn’t it mistaken for “you’re young man”?

Có phải "lay" là động từ quá khứ của "lie" không? Hay "lay" là dạng nguyên thể?

Tôi có thể nói “breathe water” hay “breathe gas” không?

"Buffet age" là gì?

“Much of a something” có giống “too good something” không?

"Made for" trong câu này có nghĩa là gì?

“Start to [verb]” có khác “start -ing" không?

Có phải "thin" cũng có nghĩa là "empty" không?

"Collected personality" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "so" ở cuối câu?

Tôi nghĩ "a little bit" và "too much" có nghĩa trái ngược nhau. Tại sao chúng lại được sử dụng trong cùng một câu?

"Gotta" là gì?

Tôi có thể dùng từ nào thay cho "steer"?

"And" và "and so" khác nhau như thế nào?

What does "throw in" mean? Can I use "give" instead?

Tôi có thể sử dụng "trick" không chỉ để nói đến trò đùa mà còn chỉ tội lừa đảo nghiêm trọng nữa đúng không?

"By fire" có nghĩa là gì?

"Corden's Wardens" là gì?

"Pack" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

Nếu tôi nói “It’s time we talked” (it’s time + S + past V) thì nghĩa của câu có khác so với “it’s time to do something” không?

"Show off" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của "show off" giúp mình với nhé.

Sử dụng "tend to" như thế nào?

"In a flash" có nghĩa là gì?

I don't really understand why "which is" being used here. Can you give me some example sentences using "which is"?

Tại sao lại dùng "a" trước "199 days"?

"Get dipped" có nghĩa là gì?

"Strapping guy" có thông dụng không?

“Fish snack” có phải là "bait" (mồi) không? Từ nào thông dụng hơn?

Có phải "sit on it" là thành ngữ đúng không? Nó có nghĩa là gì?

“Go to bed” và “head to bed” khác nhau như thế nào?

RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của "in a hurry" giúp mình với nhé.

"Reform" trong câu này có nghĩa là gì?

"Twerps" là gì?

Tôi có thể dùng “remember asking” thay thế cho "remember to ask" không?

“Bandar-log” có nghĩa là gì?

"Duck to water" có nghĩa là gì?

"Warren" và "corridor" khác nhau như thế nào?

Dùng “pick me” thay cho “choose me” có được không?

"Even" trong câu này có nghĩa là gì?

Why is "nice" used here?

Trong câu này, "pepper" có nghĩa là gì?

"Seeonee" có nghĩa là gì?

"Quite" trong câu này có nghĩa là gì?

When can I use the expression "on second thoughts"?

“Have people do (carry out) something” có nghĩa là gì?

Có phải "go for it anyway" có nghĩa tương tự như "try it anyway" hay "do it anyway"?

In what context can I use the word "redirect"? and how's it different from "shift"?

Does "give it a shot" mean "try"?

“self-absorbed” chỉ kiểu người như thế nào?

“Stare you in the face” có giống cụm “stare your face” không? Cụm từ nào nghe tự nhiên hơn?

Tôi có thể sử dụng “in closing” để kết thúc bài thuyết trình không?

"Mob" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "just" ở đây?

Có phải “stay + tính từ” có nghĩa là “remain” (tiếp tục) không?

Sử dụng "since" như thế nào?

"Red letter" có nghĩa là gì?

"Get this" có nghĩa là gì?

Why is "to" being used there? I don't really understand that.

"Belated" có nghĩa là gì?

"I have to ask you" và "I'm going to ask you" khác nhau như thế nào? Khi nào thì tôi có thể sử dụng "I have to ask you?"

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31