RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W4

"Cuz" có nghĩa là gì?

“Shine up” có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể dùng “I can’t wait to + v”?

Is there any difference between saying "back home" and "at home"?

"Would it help" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng trong giao tiếp hàng ngày không?

"Pick up on sth" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "would" trong câu này? Tôi dùng "didn't" thay cho "would" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

RedKiwi có thể đưa ra một vài ví dụ sử dụng từ "crush" không?

What does "at a year high" mean?

“Remind someone of something” có nghĩa là gì?

"Taste fine just the same" có nghĩa là gì?

Sử dụng "only" như thế nào?

Why does he use the word "husking"? I thought "husk" would be just fine.

Tôi nghĩ câu này là câu bị động, vậy thì câu đúng phải là "was opened" thay vì "was open"? Nếu không phải, thì tại sao lại dùng "open"?

"Quite" có nghĩa là gì?

“Take care of something” có nghĩa là gì?

Can I say "You could work even on your bike"?

Is the word "borrowers" used in general? What does it mean?

Khi nào thì tôi có thể dùng "from ear to ear"?

“Usual lineup” có nghĩa là gì? Có phải là “regular routine” (hoạt động hàng ngày) không?

"Physical appearance of the please" có thông dụng không?

Có phải "out of" có nghĩa là "from" không?

Có phải "nerd" có nghĩa là một người ủ rột, rầu rĩ không?

Tôi có thể sử dụng “make sure” thay cho “make certain” không? Còn từ đồng nghĩa nào nữa không?

Tại sao ông ấy lại nói “papaya” là từ "mượn"? RedKiwi giải thích giúp mình với.

Can't I say just "I woke" instead of "I awoke"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "kind of" hay "kinda"?

Khi nào thì tôi có thể dùng "someone bolted"?

Có phải "don't you people" trong câu được nhấn mạnh không?

“Reduce by” và “reduce to” khác nhau như thế nào?

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nói "than SHIELD", mà không phải là "on" hay "from".

Từ đồng nghĩa của "carry out" là gì?

“In the street” và “on the street” khác nhau như thế nào?

Why is the past tense "got" used here when he's asking about the present situation?

“Ask someone out” có nghĩa là gì?

Tại sao "since" lại được đặt giữa "has been"?

Có phải "killing" trong câu này có nghĩa đen không?

Tại sao cô ấy lại tự hỏi khi nào cuộc sống của cô ấy sẽ bắt đầu?

“Help somebody to do something” hay “help somebody do something" đúng?

"Dime" trong câu này có nghĩa là gì?

"Museum victory" có nghĩa là gì?

"Satin" có nghĩa là gì?

Có phải "seeing as" có nghĩa là "it seems as" không?

Tôi có thể sử dụng động từ “play” cho tất cả các nhạc cụ không?

"They" chỉ cái gì?

Câu này đang sử dụng cấu trúc “replace A with B”. Tôi cũng có thể sử dụng cấu trúc “replace someone with someone” đúng không?

Tại sao nhân vật lại dùng "a" trước từ "Yes"? "Yes" có phải là danh từ đếm được không?

"Iridescent" có nghĩa là gì?

Có phải từ “Sweetie” chỉ dùng cho trẻ con?

What does "make sure" mean here?

Nói "we would bike" thay cho "we would make biking" có được không? Nói "we would be able to bike" thì sao?

What does "custody" mean?

Có bắt buộc phải dùng "the" trước "Fietsersbond" không? Nó có khác "at Fietsersbond" không?

"Out in the real world" và "in the real world" khác nhau như thế nào?

“Stop -ing” và “stop to [verb]” khác nhau như thế nào?

"Aid" có nghĩa là gì?

Nói "stay awake in bed" thay cho "stay in bed awake" được không?

Có phải "in turn" cũng có nghĩa là "by turns" không?

Câu này người nói dùng "their pets" nhưng câu khác lại dùng "their pet". Dùng cả số nhiều và số ít như vậy có được không?

"Pain in the ass" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng phổ biến không?

Sử dụng "in fact" như thế nào?

Từ "dress" và "wear" có khác nhau không?

"It's" trong câu này chỉ cái gì? Nó là viết tắt của "it is" hay "it was"?

Có phải "crush on" có nghĩa là "fall in love with someone" (yêu ai đó) không? RedKiwi có thể giới thiệu thêm các diễn đạt tương tự không?

Tại sao lại dùng "find relaxing" mà không phải là “find relaxed”?

"Live off" có nghĩa là gì?

Có pharii “excel in” cũng có nghĩa là “good at” không?

Would it sound weird if I say "having something to say and saying it to be listened to" here instead of "Having something to say... and the way to say it so people listen to it"?

"Civilian airman" có nghĩa là gì? Vị trí của bà ấy là gì?

Từ viết đầy đủ của “gotcha” là gì?

Tôi có thể sử dụng "hit" trong câu “hit him with some scandal” hay “hit me with some suggestion” không?

"Be likely to~" có nghĩa là gì?

Có lạ không nếu tôi nói "Each person eats it 24 quarts per a year"?

'Jockey in' có nghĩa là gì? Từ này có được dùng thông dụng ở Anh không?

What does "slather" mean?

Can "king" be used regardless of gender?

"Your body" trong câu này có nghĩa là gì?

“Rat” và “mouse” khác nhau như thế nào?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Có bất cứ lời khuyên nào để phát âm "There you go" không? Vì tôi đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nghe rõ "There you go".

"One in a million" có nghĩa là gì?

"Keep it subtle" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "can" thay cho "could" được không?

"Dwelling on" có nghĩa là gì?

"Block out" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "cub" cho bất cứ loại động vật nào được không?

“Kuddle-Me-Katie” là gì?

Tại sao "be" lại đứng sau "I"?

"Stare up" và "stare" khác nhau như thế nào?

“Odor” và “smell” và “scent” khác nhau như thế nào?

What does "that's my girl/boy" mean and when can I use it?

“Go well with something” có nghĩa là gì?

Tôi tưởng "read" đọc là "ri:d" chứ?

"File" trong câu này có nghĩa là gì?

"Eat", "eat up" và "eat out" khác nhau như thế nào?

“Trust” và “believe” có giống nhau không?

“Make a mess” có nghĩa là gì?

Trong từ điển "swings and roundabouts" có nghĩa là "having pros and cons" (có ưu và nhược điểm). Trong câu này nó có nghĩa tương tự không?

"Alpha male" là gì?

Câu này có thể viết là "It just turns out was rumor" không?

“Better still” và “better yet” khác nhau như thế nào?

"Settle someone's nerve" có nghĩa là gì?

Why is "while" being used in the sentence? What does this "while" mean?

"Can't say" và "No, I haven't" có sắc thái khác nhau như thế nào?

"Normally" có nghĩa là gì? Tại sao lại có từ này trong câu?

"Signature" và "autograph" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng "pick up" để thay thế cho "collect" trong câu này được không?

"My ride or die" trong câu này có nghĩa là gì? Khi này thì cụm này được dùng phổ biến?

“Give it a go” có nghĩa là gì?

"In the years since" có nghĩa là gì?

Is “your young man” correct here? Isn’t it mistaken for “you’re young man”?

Có phải "lay" là động từ quá khứ của "lie" không? Hay "lay" là dạng nguyên thể?

Tôi có thể nói “breathe water” hay “breathe gas” không?

"Buffet age" là gì?

“Much of a something” có giống “too good something” không?

"Made for" trong câu này có nghĩa là gì?

“Start to [verb]” có khác “start -ing" không?

Có phải "thin" cũng có nghĩa là "empty" không?

"Collected personality" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "so" ở cuối câu?

Tôi nghĩ "a little bit" và "too much" có nghĩa trái ngược nhau. Tại sao chúng lại được sử dụng trong cùng một câu?

"Gotta" là gì?

Tôi có thể dùng từ nào thay cho "steer"?

"And" và "and so" khác nhau như thế nào?

What does "throw in" mean? Can I use "give" instead?

Tôi có thể sử dụng "trick" không chỉ để nói đến trò đùa mà còn chỉ tội lừa đảo nghiêm trọng nữa đúng không?

"By fire" có nghĩa là gì?

"Corden's Wardens" là gì?

"Pack" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

Nếu tôi nói “It’s time we talked” (it’s time + S + past V) thì nghĩa của câu có khác so với “it’s time to do something” không?

"Show off" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của "show off" giúp mình với nhé.

Sử dụng "tend to" như thế nào?

"In a flash" có nghĩa là gì?

I don't really understand why "which is" being used here. Can you give me some example sentences using "which is"?

Tại sao lại dùng "a" trước "199 days"?

"Get dipped" có nghĩa là gì?

"Strapping guy" có thông dụng không?

“Fish snack” có phải là "bait" (mồi) không? Từ nào thông dụng hơn?

Có phải "sit on it" là thành ngữ đúng không? Nó có nghĩa là gì?

“Go to bed” và “head to bed” khác nhau như thế nào?

RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của "in a hurry" giúp mình với nhé.

"Reform" trong câu này có nghĩa là gì?

"Twerps" là gì?

Tôi có thể dùng “remember asking” thay thế cho "remember to ask" không?

“Bandar-log” có nghĩa là gì?

"Duck to water" có nghĩa là gì?

"Warren" và "corridor" khác nhau như thế nào?

Dùng “pick me” thay cho “choose me” có được không?

"Even" trong câu này có nghĩa là gì?

Why is "nice" used here?

Trong câu này, "pepper" có nghĩa là gì?

"Seeonee" có nghĩa là gì?

"Quite" trong câu này có nghĩa là gì?

When can I use the expression "on second thoughts"?

“Have people do (carry out) something” có nghĩa là gì?

Có phải "go for it anyway" có nghĩa tương tự như "try it anyway" hay "do it anyway"?

In what context can I use the word "redirect"? and how's it different from "shift"?

Does "give it a shot" mean "try"?

“self-absorbed” chỉ kiểu người như thế nào?

“Stare you in the face” có giống cụm “stare your face” không? Cụm từ nào nghe tự nhiên hơn?

Tôi có thể sử dụng “in closing” để kết thúc bài thuyết trình không?

"Mob" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "just" ở đây?

Có phải “stay + tính từ” có nghĩa là “remain” (tiếp tục) không?

Sử dụng "since" như thế nào?

"Red letter" có nghĩa là gì?

"Get this" có nghĩa là gì?

Why is "to" being used there? I don't really understand that.

"Belated" có nghĩa là gì?

"I have to ask you" và "I'm going to ask you" khác nhau như thế nào? Khi nào thì tôi có thể sử dụng "I have to ask you?"

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.