• Tiếng Việt

Question List of W42

Is "she's" an abbreviation of "she has"?

Có gì khác nhau giữa "racket" ở câu trước và "racket" trong câu này?

Tôi có thể nói "make up one" không?

Is there any reason not putting "the" in front of "one last thing"? I thought "the one last things" sounds more natural.

"Set to" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "to" không?

Cách nói "The Person of the Year" nghe có tự nhiên không?

"Lawyer" và "attorney" có gì khác nhau? Tôi không biết phải dùng từ nào trong các bối cảnh cụ thể!

"Matey" có phải cũng là một thuật ngữ liên quan đến thủy thủ không?

"On one's behalf" có nghĩa là gì?

Bạn có sử dụng "choo-choo" để miêu tả đoàn tàu không?

Từ "bet" ở đây có quan trọng không?

"Lucrative" có phải là từ được sử dụng phổ biến không? Nó có nghĩa là gì?

Can I say "I got it" instead in this scene? How is it different?

Ally McBeal là ai?

"Way down" trong câu này có nghĩa là gì?

"Just like that" có nghĩa là gì và khi nào có thể dùng nó?

Can I skip "anyway" here? The meaning will change?

"Ahoy" có nghĩa là gì?

Có phải "drive" trong câu này là danh từ không? Nó có nghĩa là gì?

I think "terrible, horrible, appalling, atrocious" are synonyms of "awful". But how are they different?

"Woe" có nghĩa là gì?

"Tricks" có nghĩa là gì?

Isn't the article necessary in front of the title of the "king" or the "president"?

"Bummer" có nghĩa là gì?

"fail" and "failure", what's the difference between those two when it's used as a noun?

Can I use "if" instead of "whether" here?

Tại sao cô ấy lại dùng "stuffed animal" mà không phải là "doll"? Cách diễn đạt này có thông dụng không?

What does "irrigate" mean if there is no object?

Nếu dùng "of" thay cho "about" thì câu nghe có tự nhiên không?

"Go" trong câu này có nghĩa là gì?

"Garner" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Trang phục có liên quan gì đến ngày thứ sáu?

"When it comes to ~" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "if" ở đây?

Nói "snake-like" thay cho "serpent-like" có được không?

What nuance does "genuine" have? How's it different from "real"? When can I use this word?

What is the difference between "every" and "every single"?

What does "take on somebody" mean here?

What does "say" do here? What does it mean?

Jeff Sessions là ai?

"Crag" và "cliff" có giống nhau không? Hình như ở đầu video, người dẫn chuyện đã nói "cliff".

RedKiwi có thể giải thích rõ hơn về "past subjunctive" không?

Tôi có thể dùng "or don't" thay cho "or not" không?

Tại sao cô ấy lại dùng "stuffed animal" mà không phải là "doll"? Cách diễn đạt này có thông dụng không?

Tại sao người nói lại dùng "in order to" mà không dùng "to"?

"The curve players" là gì?

Nếu tôi nói "can't" thay cho "don't", nghĩa của câu có thay đổi không?

Can I use "outbreak" when something bad happens besides pandamic as well?

What does "dedicated to" mean? Could you give me some examples too?

Có gì khác giữa "beauty" và "beautifulness"?

Does "jam" mean "music"?

Tôi có thể nói "Maybe they don’t do it" thay cho "They may not do it" được không?

"Make it home" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

"Bummer" có nghĩa là gì?

Can I skip "that" here? Is it necessary?

"Nautical" và "sailor" khác nhau như thế nào?

"Like a dick" có nghĩa là gì?

Why does he say "in federal funding", not "from federal funding"?

Tôi có thể dùng "winner" thay cho "honoree" không?

Tôi có thể hiểu "for" giống như "represent" ở đây không?

Từ "myself" ở đây có cần thiết không? Tại sao anh ấy lại đặt đại từ phản thân ở đây?

"Pep talk" có nghĩa là gì?

"Dead" ở đây có nghĩa là gì?

Can you tell me a little bit more about the philosopher, Morgan Spurlock?

"Screw it" có nghĩa là gì?🤓🤓

"A ton of" và "tons of" có nghĩa giống nhau không?

"Pre-law" có khác với "law school" không?

What does "capitalize on" mean?

Có phải "we" trước "take" đã bị lược bỏ không?

What does "blow away" mean?

Does "get out" mean here "end" or "finish"?

Tôi có thể sử dụng cách diễn đạt này trong trường hợp khác như nào? Bạn có thể cho tôi thêm một số ví dụ không?

Taị sao tự nhiên Chandler lại nhắc đến Italy?

Can you tell me about recital more specifically?

What does "keep in touch" mean?

Is there any specific rule to place all the adjectives "next", "great", "American"? Can I say "the great next American novel" as well?

When should I use "Coronavirus", and when should I use "Covid19"?

"Set out on" có nghĩa là gì?

Tại sao lại nói "await" thay vì "wait"?

What does "be back with" mean?

Is "infectee" commonly used when saying the patients of confirmed cases? Or is there any other ways I can call them?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15