redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W42

Is "she's" an abbreviation of "she has"?

Có gì khác nhau giữa "racket" ở câu trước và "racket" trong câu này?

Tôi có thể nói "make up one" không?

Người bản ngữ có dùng cụm từ này nhiều không?

Tôi có thể nói "more than their worth" thay cho "more than they're worth" không?

"Give someone grief" có nghĩa là gì?

Is there any reason not putting "the" in front of "one last thing"? I thought "the one last things" sounds more natural.

Tại sao cô ấy lại nói "introduced me to" mà không phải là "introduced to me"? Hai cụm từ này có nghĩa khác nhau không?

Tôi có thể dùng cụm từ nào thay thế cho "gain weight"?

Tại sao không có mạo từ đứng trước "habitat"?

"Set to" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "to" không?

Cách nói "The Person of the Year" nghe có tự nhiên không?

"Do me a favor" có thông dụng không?

Từ đồng nghĩa của "find up" là gì?

Lược bỏ từ "for" trong câu này có được không?

"Customer", "consumer", "buyer" và "shopper" khác nhau như thế nào?

Tại sao anh ấy lại nói "redheads"? "Redheads" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "people" thay cho "you" không?

"Lawyer" và "attorney" có gì khác nhau? Tôi không biết phải dùng từ nào trong các bối cảnh cụ thể!

"Matey" có phải cũng là một thuật ngữ liên quan đến thủy thủ không?

"On one's behalf" có nghĩa là gì?

Bạn có sử dụng "choo-choo" để miêu tả đoàn tàu không?

Từ "bet" ở đây có quan trọng không?

"Go something like" có nghĩa là gì?

"Lucrative" có phải là từ được sử dụng phổ biến không? Nó có nghĩa là gì?

Can I say "I got it" instead in this scene? How is it different?

Ally McBeal là ai?

"Way down" trong câu này có nghĩa là gì?

"Just like that" có nghĩa là gì và khi nào có thể dùng nó?

Can I skip "anyway" here? The meaning will change?

"Ahoy" có nghĩa là gì?

Có phải "drive" trong câu này là danh từ không? Nó có nghĩa là gì?

"Over" trong câu này có nghĩa là gì?

I think "terrible, horrible, appalling, atrocious" are synonyms of "awful". But how are they different?

"Woe" có nghĩa là gì?

"Tricks" có nghĩa là gì?

Isn't the article necessary in front of the title of the "king" or the "president"?

RedKiwi giải thích nghĩa và cách sử dụng của từ "just" giúp mình với nhé.

"Bummer" có nghĩa là gì?

"Get along" có nghĩa là gì?

Sắc thái của "love to" và "of course" có khác nhau không?

"Bearskin rug waitin'" có nghĩa là gì?

"Burst" và "explode" khác nhau như thế nào?

"fail" and "failure", what's the difference between those two when it's used as a noun?

Nếu tôi chỉ nói "table" thay cho "dining table" thì liệu mọi người có thể hiểu thành cái bàn khác được không?

Tại sao không dùng giới từ "at" sau "look"?

Can I use "if" instead of "whether" here?

Tại sao cô ấy lại dùng "stuffed animal" mà không phải là "doll"? Cách diễn đạt này có thông dụng không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "on the other hand"?

What does "irrigate" mean if there is no object?

Tôi có thể dùng "she seemed to be starting" thay cho "I reckon she was starting" được không?

“Sweet-talking” có nghĩa là gì?

"This" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "a" không?

Nếu dùng "of" thay cho "about" thì câu nghe có tự nhiên không?

"Go" trong câu này có nghĩa là gì?

"Garner" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Trang phục có liên quan gì đến ngày thứ sáu?

Tại sao lại dùng "there's" trong khi anh ấy đang nói đến hai người?

"When it comes to ~" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "if" ở đây?

"Light-years" là gì?

Nói "snake-like" thay cho "serpent-like" có được không?

What nuance does "genuine" have? How's it different from "real"? When can I use this word?

What is the difference between "every" and "every single"?

What does "take on somebody" mean here?

What does "say" do here? What does it mean?

Jeff Sessions là ai?

Khi nào thì tôi có thể dùng "I mean it"? Nó có nghĩa là gì?

"Crag" và "cliff" có giống nhau không? Hình như ở đầu video, người dẫn chuyện đã nói "cliff".

RedKiwi có thể giải thích rõ hơn về "past subjunctive" không?

Tôi có thể dùng "or don't" thay cho "or not" không?

"Get proofed" có thông dụng không?

"Strap in" có nghĩa là gì?

Có phải "I know" ở giữa "now" và "he's" đã bị lược bỏ đúng không?

Tại sao cô ấy lại dùng "stuffed animal" mà không phải là "doll"? Cách diễn đạt này có thông dụng không?

Tại sao người nói lại dùng "in order to" mà không dùng "to"?

"The curve players" là gì?

Nếu tôi nói "can't" thay cho "don't", nghĩa của câu có thay đổi không?

Can I use "outbreak" when something bad happens besides pandamic as well?

What does "dedicated to" mean? Could you give me some examples too?

"In one's pursuit" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "and" thay cho "but" không?

Có gì khác giữa "beauty" và "beautifulness"?

Tại sao người nói lại dùng "nappies" số nhiều mà không dùng số ít?

Does "jam" mean "music"?

Tôi có thể nói "Maybe they don’t do it" thay cho "They may not do it" được không?

"Make it home" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Có vẻ như "secret" không đếm được. Nhưng tại sao lại có mạo từ "a" đứng trước nó?

"Flash" trong câu này có nghĩa là gì?

"Bummer" có nghĩa là gì?

"Fly down" có nghĩa là gì?

Can I skip "that" here? Is it necessary?

"Nautical" và "sailor" khác nhau như thế nào?

"Like a dick" có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu rõ câu này, tại sao người thắng cuộc lại có thể thất bại?

"That" trong câu này có nghĩa là gì?

Why does he say "in federal funding", not "from federal funding"?

"I can only think about her" và "I can't stop thinking about her" có khác nhau không?

Tôi có thể dùng "winner" thay cho "honoree" không?

Tôi có thể hiểu "for" giống như "represent" ở đây không?

Sắc thái của "near" và "nearby" khác nhau như thế nào?

Hỏi "what is that again" có được không?

Tôi có thể đặt "will" ở giữa "I" và "swear" được không?

Tại sao không dùng giới từ ở trước "big time"?

Từ "myself" ở đây có cần thiết không? Tại sao anh ấy lại đặt đại từ phản thân ở đây?

Nếu tôi sử dụng "establish", "make" và "set" thay cho "set up" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Dùng "in" trước "ranking tasks" thì nghĩa của câu sẽ khác như thế nào?

Tại sao cậu ấy lại dùng "a shop" mà không dùng "this shop"?

"Mere mortals" có nghĩa là gì?

"Pep talk" có nghĩa là gì?

"Come out on top" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "be the No.1 in something" hay "just win something"?

"Be a long day" có nghĩa là gì?

"Allergy stuff" trong câu này là gì?

"Dead" ở đây có nghĩa là gì?

Dùng "rare" khi nói về "chances" hay "possibilities" có phổ biến không? Tôi có thể dùng từ nào khác ngoài từ "rare"?

Tôi có thể lược bỏ "just" trong câu này được không?

Tại sao lại đặt "very well" trước "hope"? Tôi có thể sử dụng "really" thay cho "very well" được không?

Can you tell me a little bit more about the philosopher, Morgan Spurlock?

"Screw it" có nghĩa là gì?🤓🤓

"Came along" trong câu này có nghĩa là gì?

"A ton of" và "tons of" có nghĩa giống nhau không?

"Pre-law" có khác với "law school" không?

Tôi có thể lược bỏ "of" trong cụm từ "lots and lots of meetings" không?

What does "capitalize on" mean?

Tôi có thể dùng từ "divine" cho đối tượng nào?

Có phải "we" trước "take" đã bị lược bỏ không?

What does "blow away" mean?

Does "get out" mean here "end" or "finish"?

"Station" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng cách diễn đạt này trong trường hợp khác như nào? Bạn có thể cho tôi thêm một số ví dụ không?

Có phải "you know" trong câu này có nghĩa tương tự như "well" không?

Tại sao lại sử dụng "another" ở đây? Tôi có thể dùng "other" hay "the other" được không?

Taị sao tự nhiên Chandler lại nhắc đến Italy?

Can you tell me about recital more specifically?

Ý của cô ấy là gì?

What does "keep in touch" mean?

Is there any specific rule to place all the adjectives "next", "great", "American"? Can I say "the great next American novel" as well?

When should I use "Coronavirus", and when should I use "Covid19"?

“Don’t go anywhere” trong câu này có nghĩa là gì?

"Set out on" có nghĩa là gì?

"Runner-up" có nghĩa là gì?

Tại sao lại nói "await" thay vì "wait"?

What does "be back with" mean?

Cụm từ "lightning round" có phải là cụm từ tiếng Anh chuẩn không?

“Let someone down” có nghĩa là gì?

Is "infectee" commonly used when saying the patients of confirmed cases? Or is there any other ways I can call them?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  It is very good app for learning English .You can choose every video on YouTube and dictat ・・・

  2021-07-07

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26