RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W42

Is "she's" an abbreviation of "she has"?

Có gì khác nhau giữa "racket" ở câu trước và "racket" trong câu này?

Tôi có thể nói "make up one" không?

Is there any reason not putting "the" in front of "one last thing"? I thought "the one last things" sounds more natural.

"Set to" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "to" không?

Cách nói "The Person of the Year" nghe có tự nhiên không?

"Lawyer" và "attorney" có gì khác nhau? Tôi không biết phải dùng từ nào trong các bối cảnh cụ thể!

"Matey" có phải cũng là một thuật ngữ liên quan đến thủy thủ không?

"On one's behalf" có nghĩa là gì?

Bạn có sử dụng "choo-choo" để miêu tả đoàn tàu không?

Từ "bet" ở đây có quan trọng không?

"Lucrative" có phải là từ được sử dụng phổ biến không? Nó có nghĩa là gì?

Can I say "I got it" instead in this scene? How is it different?

Ally McBeal là ai?

"Way down" trong câu này có nghĩa là gì?

"Just like that" có nghĩa là gì và khi nào có thể dùng nó?

Can I skip "anyway" here? The meaning will change?

"Ahoy" có nghĩa là gì?

Có phải "drive" trong câu này là danh từ không? Nó có nghĩa là gì?

I think "terrible, horrible, appalling, atrocious" are synonyms of "awful". But how are they different?

"Woe" có nghĩa là gì?

"Tricks" có nghĩa là gì?

Isn't the article necessary in front of the title of the "king" or the "president"?

"Bummer" có nghĩa là gì?

"fail" and "failure", what's the difference between those two when it's used as a noun?

Can I use "if" instead of "whether" here?

Tại sao cô ấy lại dùng "stuffed animal" mà không phải là "doll"? Cách diễn đạt này có thông dụng không?

What does "irrigate" mean if there is no object?

“Sweet-talking” có nghĩa là gì?

Nếu dùng "of" thay cho "about" thì câu nghe có tự nhiên không?

"Go" trong câu này có nghĩa là gì?

"Garner" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Trang phục có liên quan gì đến ngày thứ sáu?

"When it comes to ~" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "if" ở đây?

Nói "snake-like" thay cho "serpent-like" có được không?

What nuance does "genuine" have? How's it different from "real"? When can I use this word?

What is the difference between "every" and "every single"?

What does "take on somebody" mean here?

What does "say" do here? What does it mean?

Jeff Sessions là ai?

"Crag" và "cliff" có giống nhau không? Hình như ở đầu video, người dẫn chuyện đã nói "cliff".

RedKiwi có thể giải thích rõ hơn về "past subjunctive" không?

Tôi có thể dùng "or don't" thay cho "or not" không?

Tại sao cô ấy lại dùng "stuffed animal" mà không phải là "doll"? Cách diễn đạt này có thông dụng không?

Tại sao người nói lại dùng "in order to" mà không dùng "to"?

"The curve players" là gì?

Nếu tôi nói "can't" thay cho "don't", nghĩa của câu có thay đổi không?

Can I use "outbreak" when something bad happens besides pandamic as well?

What does "dedicated to" mean? Could you give me some examples too?

Có gì khác giữa "beauty" và "beautifulness"?

Does "jam" mean "music"?

Tôi có thể nói "Maybe they don’t do it" thay cho "They may not do it" được không?

"Make it home" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

"Bummer" có nghĩa là gì?

Can I skip "that" here? Is it necessary?

"Nautical" và "sailor" khác nhau như thế nào?

"Like a dick" có nghĩa là gì?

Why does he say "in federal funding", not "from federal funding"?

Tôi có thể dùng "winner" thay cho "honoree" không?

Tôi có thể hiểu "for" giống như "represent" ở đây không?

Từ "myself" ở đây có cần thiết không? Tại sao anh ấy lại đặt đại từ phản thân ở đây?

"Pep talk" có nghĩa là gì?

"Dead" ở đây có nghĩa là gì?

Can you tell me a little bit more about the philosopher, Morgan Spurlock?

"Screw it" có nghĩa là gì?🤓🤓

"A ton of" và "tons of" có nghĩa giống nhau không?

"Pre-law" có khác với "law school" không?

What does "capitalize on" mean?

Có phải "we" trước "take" đã bị lược bỏ không?

What does "blow away" mean?

Does "get out" mean here "end" or "finish"?

Tôi có thể sử dụng cách diễn đạt này trong trường hợp khác như nào? Bạn có thể cho tôi thêm một số ví dụ không?

Taị sao tự nhiên Chandler lại nhắc đến Italy?

Can you tell me about recital more specifically?

What does "keep in touch" mean?

Is there any specific rule to place all the adjectives "next", "great", "American"? Can I say "the great next American novel" as well?

When should I use "Coronavirus", and when should I use "Covid19"?

"Set out on" có nghĩa là gì?

Tại sao lại nói "await" thay vì "wait"?

What does "be back with" mean?

Is "infectee" commonly used when saying the patients of confirmed cases? Or is there any other ways I can call them?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.