redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W45

"Now" trong câu này có nghĩa là gì?

"Flat" có nghĩa là gì? Có phải từ này thông dụng trong Anh - Anh không?

Dùng "on there" trong câu này có đúng không?

"You got me" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa tương tự "you stole my heart" không?

"hack into" có nghĩa là gì?

Why is there "the" in front of "dollars"? Does the meaning change if I skip the article "the" or say "a" instead of "the"?

Có cách nào khác để nói "commit the sin" không?

What's "premiere"? and what does prefix "pre-" mean?

"I'll give you that" có nghĩa là gì?

"d'ya" là viết tắt của từ nào?

BFF là viết tắt của từ gì?

"aka" là gì?

“Make three rights” có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "how much percentage~" thay cho "what percentage~" không?

Why are Indians good at English?

Tại sao chồng cô ấy lại nói "First of all, you’re married"?

"Hope" và "hopes" khác nhau như thế nào?

Tôi nói "He's a fine industrial artist" thay cho "He's an industrial fine artist" có được không?

Tôi có thể dùng "a variety of" thay cho "a range of" được không?

"All week" và "this whole week" có nghĩa giống nhau không? Tôi có thể nói "in this week" thay cho "all week" không?

What's "masseuse"?

Tôi có thể nói "57 times 135" thay cho "57 multiplied by 135" được không?

Sử dụng "just" như thế nào? "Just" trong câu này có nghĩa là gì?

Ngoài nghĩa là làm việc thì "work" còn có nghĩa nào khác?

Tôi biết đến "got to rush, got to hurry" nhưng có phải "got to dash" cũng có nghĩa tương tự có phải không?

Tôi có thể dùng "annually" thay cho "every year" được không?

"Very fabric" trong câu này có nghĩa là gì?

"Less sure about~" có nghĩa là gì? Có phải cụm từ trái nghĩa của nó là "more sure about~" không?

"Warren" là gì?

"It strikes me that ~" có nghĩa là gì? Có phải "strike" có nghĩa tương tự "think" hay "notice" không?

Nếu tôi nói "a hassle" thay cho "the hassle" thì sắc thái của câu thay đổi như thế nào?

Tại sao người nói lại sử dụng "will use" mà không dùng "use"?

"Give it a try" có nghĩa là gì? Tôi có phải luôn dùng từ "a" trước "try" không?

RedKiwi có thể giải thích thêm về nghĩa của từ "having" ở đầu câu được không?

"Someone is in charge of a company" có phải là CEO hay chủ tịch của công ty không?

"Just around the corner" có nghĩa là gì?

Là cô ấy nói lắp hay cô ấy nói hai từ "do" để nhấn mạnh?

"Mid-summer" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi nên sử dụng tiền tố "mid"?

"Un-ungrounded" có nghĩa là gì? Có phải có liên quan đến "grounded" (cấm túc) không?

"like" có nghĩa là gì?

"Laid off" trong câu này có nghĩa là gì?

"By the amount of love" và "by amount of love" khác nhau như thế nào?

"Bawl one's eyes out" có nghĩa là gì?

Có phải "preach" có nghĩa tương tự như "give a speech" không?

"Chills" có nghĩa là gì?

Dùng "really" ở giữa "I" và "am" có phổ biến không?

“Be smothered by” trong câu này có nghĩa là gì?

"Riding crop" có nghĩa là gì?

“Laughing” và “giggling” khác nhau như thế nào?

"Gain a little perspective" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng cụm từ này trong tình huống khác nữa được không?

"Can tell" trong câu này có nghĩa là gì?

Dùng từ "initiated" thay cho "started" có được không?

What does "play" mean in this case?

Có phải "get it going" có nghĩa tương tự "light it up" đúng không?

"I'm good" trong câu này có nghĩa là gì?

Còn có cách hỏi tuổi nào nữa không?

Có phải từ "is" đã bị lược bỏ trong câu này không?

Có phải "sing at the top of one's lungs" là thành ngữ không?

"Memaw" là gì?

“A while” và “awhile” khác nhau như thế nào?

"Predestined to something" có nghĩa là gì?

Có phải từ "stick" dùng cho kem không? "Stick" có nghĩa là gì?

"Profession" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng từ "job" để thay thế không?

"Ain't" có nghĩa là gì?

Is "be up to" an expression? What does it mean?

"Affair" trong câu này có nghĩa là gì? Không phải nó có nghĩa là "liaison" (quan hệ nam nữ bất chính) sao?

Tại sao người nói tự nhiên lại dùng "good heavens" thay cho "good gracious"?

"Get down" trong câu này có nghĩa là gì?

"Stall" có nghĩa là gì?

"Little devil" có được sử dụng phổ biến không? Tôi có thể sử dụng cụm từ này khi giao tiếp không?

Sự khác biệt giữa "a bug" và "an insect" là gì?

What does "literally" mean in this case? Please introduce the similar expressions and explain the difference between them.

"Company" trong câu này có nghĩa là gì?

Is the word "zillion" used commonly?

Có phải "care for" và "care about" có nghĩa hoàn toàn khác nhau đúng không?

Tại sao lại dùng "available" sau "do you have"?

"Bail" có nghĩa là gì?

"Checkout" và "register" là gì? Hai từ này khác nhau như thế nào?

Nếu tôi nói "that isn't~" thay cho "which isn't" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

Graduate student có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại sử dụng "did"?

Can I say "begin" instead of "start" here?

"Not a word" có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Who is "them" here?

Tôi có thể nói "What do you think about" thay cho "how do you feel about" không?

Tại sao "sights" trong câu này lại để dạng số nhiều? Nếu nói "sight" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Is it okay not to put "a" when saying "He's friend of ~"?

Why does he use 's and say "friend of Rachel’s", not "friend of Rachel"? I know that I should put 's when I'm saying "Rachel's friend".

"Frith" là gì?

"Salty" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "heartbroken"?

Tôi có câu hỏi khác cho Kai, có phải dùng "by" và "near" cùng lúc là sai ngữ pháp đúng không?

"It has a story" và "it tells a story" khác nhau như thế nào? Trong trường hợp nào thì sử dụng "tell" thay cho "have"?

Tôi có thể sử dụng giới từ nào khác ngoài "for" trong câu này?

Tôi dùng "opposite" thay cho "opposed" được không?

Có vẻ như "seriously" và "really" có nghĩa giống nhau, nhưng khi nào thì sử dụng từ nào?

"Up someone's sleeves" có nghĩa là gì?

“Kinda” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "awhile" thay cho "for a while" được không?

"Recognize" có nghĩa là gì?

"Ever" có nghĩa là gì?

"Quality TV" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng cấu trúc "quality + [word]" không?

"Slot machine" và "vending machine" khác nhau như thế nào?

What does "even" mean here?

Nếu tôi dùng "if" thay cho "whether" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Take a breath" và "breathe" có nghĩa giống nhau không?

Is "on" the only preposition that I could use when I talk about social network service?

"On end" có nghĩa là gì?

"All that" trong câu này có nghĩa là gì? "Not very different" và "not all that different" khác nhau như thế nào?

"All those" và "those all" khác nhau như thế nào?

"If I were" và "If I was", hai cụm từ này có gì khác nhau?

"Tight spot" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31

 • person

  Luis A Muso Q.

  starstarstarstarstar

  Muy buena, la enseñanza debe ser como ESTA visual, oral, y auditiva para aprender Inglés. ・・・

  2021-07-28