redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W48

"Mortality rate" và "death rate", từ nào thường được sử dụng hơn?

What does "flirt" mean?

"Oriented" trong câu này có nghĩa là gì?

What's the difference between "pal" and "friend"?

What's the difference between "advocate" and "testify"?

Whom can I call "your majesty"?

Are "all right" and "alright" the same? Which one is more common?

What does "ever" mean here? Will the meaning change without it?

Tôi có thể sử dụng "have impact on..." thay cho "have impact for..." được không?

"Get to" trong câu này có cần thiết không?

Nếu tôi nói ai đó là "an imaginative person" thì nó có nghĩa tiêu cực không?

"And this" trong câu này chỉ đối tượng cụ thể hay nói chung thôi?

RedKiwi giải thích cấu trúc câu này giúp mình với nhé? Tại sao chủ ngữ là số nhiều "dumplings" mà phần bổ ngữ lại là số ít "a similar shape"?

"Cheat" có nghĩa là gì?

"Duper" có phải từ chuẩn không?

Can I say "check me out" instead of saying "watch me"? What's the difference between "watch" and "check out"?

Could you tell me the difference between "weird" and "awkward"?

"Ya" ở đây có nghĩa là gì?

"Ain't" có nghĩa là gì?

What is "to-do list"? When do you use it?

"Fashion week" là gì? Sự kiện này có gì đặc biệt?

Tại sao anh ấy dùng chủ ngữ là "I" mà lại nói là "If I were you"?

Có phải từ "stringy" này chỉ được dùng cho "meat" đúng không? Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ này?

Nói "Would you marry me?" thì ý nghĩa có khác không?

“Come to papa” có nghĩa là gì?

Cụm từ "train of something" có thông dụng không?

How different are "lovable" and "lovely"?

Tôi có thể nói "The first team that answers the most questions" thay cho "The first team to answer the most questions" được không?

What does "shift" mean here?

"Yonder" có nghĩa là gì?

"Mess up" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ nào khác thay thế cho "mess up"?

"In the jeans like Billie" có nghĩa là gì?

"Successor" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại sử dụng "the" trước "young Enola"?

What is "shedding" here?

"Stand for" có nghĩa là gì?

Is "Pheebs" a nickname for "Phoebe"? How do you make the nickname after the name?

"Forget it" trong câu này có nghĩa là gì?

“Be about to” có nghĩa là gì?

What does "civilians" mean?

Tôi có thể nói "finish this" hay "end this" thay cho "put an end to this" không?

"Scare someone off" và "scare someone" khác nhau như thế nào?

"In favor" có nghĩa là gì?

What does "straight away" mean?

"Speed chess" là gì? "Speed chess" khác với "chess" như thế nào?

Tôi chỉ nói "change" thay cho "change into" được không?

Tại sao ông ấy lại dùng "feel" mà không dùng "wish" hay "hope"?

"Make a wish" có nghĩa là gì?

Does "all out" mean "run out of something"?

The expression "come on" seems to have different meanings or nuances depending on the context. Could you explain?

What does "as" mean in this sentence?

"Give away" có nghĩa là gì?

What does "mate" mean? When can I use it?

What does "play for" mean when it comes to the game or gamble?

What's "trick or treating"?

Có phải có từ sau "maybe that's something" đã bị lược bỏ đúng không? Hay "that's something" là thành ngữ? Nó có nghĩa là gì?

Thành phần nào đã bị lược bỏ trong câu này vậy?

Why does she use "spicy" here? Isn't the "spicy" used to express the taste of food?

"Lilliputian" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy tự nhiên lại nói xin lỗi Scott Frank?

Tại sao nước Mỹ không dùng hệ thống đo lường m?

"School" và "academy" khác nhau như thế nào?

Có phải "across" có nghĩa là "one after another" không? "Across the country" và "in the whole country" khác nhau như thế nào?

"Like I was saying..." được sử dụng trong tình huống nào?

"An exchange program" có nghĩa là gì?

"Envy" và "jealous" khác nhau như thế nào?

"Until" và "'til" khác nhau như thế nào?

Nói "I can't handle it anymore" được không? Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

It is common to say "hey" in greeting situation? I thought "hey" is only used to call others and grab their attention.

Can I just say "sure" instead of "for sure" here?

"Sole" và "only" khác nhau như thế nào? Tôi nói "only purpose" có được không?

Có phải "Bass" là thuật ngữ âm nhạc không? Hay nó là tên một loại cá?

Can I replace "memory" here with "recollection"? How are they different?

Doesn't "stink" mean to have something smell bad? What does it mean here?

Are "all right" and "alright" the same? Which one is more common?

"A.D." có nghĩa là gì?

If I say just "where's coffee", does the meaning get changed? Please explain the difference between "where's coffee" and "where's the coffee."

"There" đứng đầu câu có nghĩa gì?

Có phải "small to say the least" là thành ngữ đúng không?

Tôi có thể dùng "by order" thay cho "in order" không?

"Pillars of salt and pillars of sand" có nghĩa là gì? Có phải là phép ẩn dụ không?

How different are “breeze” and “wind”?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "whereas"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "big day"?

Can I say "I can't see anybody" instead of "I don't see anybody"?

What is "lab"? Is it abbreviation or something?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "creep out"?

What does "free" mean if it is a verb? I think I only know the adjective "free."

"To shut someone out" có nghĩa là gì?

Không phải đó là từ "program" sao?

How's "ready to party" different from "ready for party"?

Tại sao lại sử dụng "in" trong câu này?

"How about this" và "what about this" khác nhau như thế nào?

"Be bad at~" có nghĩa là gì? Có phải "be bad at~" trái nghĩa với "be good at~" không?

Có cần thiết phải vẽ ra kế hoạch cuộc đời như thế này không?

"Sprinkles" là gì?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"At the same time" có nghĩa là gì?

What's the meaning of "mega" here? Can I use it also in the other situation?

"Poppin' " trong câu này có nghĩa là gì?

"At five" và "at the age of five" có cùng ý nghĩa không?

Có phải DMX rất nổi tiếng đúng không?

"Flag" và "banner" khác nhau như thế nào?

"Brim with" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng cụm từ nào khác để thay cho "brim with"?

Có vẻ như một vài người nói "kleenex" để chỉ "tissue", dùng cả hai từ này có được không?

"In my face" có phải là thành ngữ không?

Does "this" here refer to deciding something by rock scissor paper?

"Terminology" và "term" khác nhau như thế nào?

"As" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ sử dụng "I'd rather" và "as" giúp mình với nhé?

Tôi có thể dùng "slice" hay "cut" để thay cho từ "go through" không?

"Run a much higher risk" có nghĩa là gì?

Isn't having a picnic outdoor usual thing? Why did he say "outdoor picnic" here?

Hi is this true that 1 degree changing can change the weather so much?

What does "make sense" mean?

"With you fine people" và "with fine people like you" khác nhau như thế nào?

"Thrill" khác với "happy" hay "glad" như thế nào?

“Hang in there” có nghĩa là gì?

Can it be considered as rude if I call somebody "gorgeous"?

Có cách nào thể hiện sự đồng ý ngoài "that's right" không?

Can I say "my apology" instead of "I'm sorry" normally? What's the difference between "I'm sorry" and "my apology"?

Có phải ý của Ross là "let it go" không? "Let go" và "let it go" khác nhau như thế nào?

What kind of mood is "melancholy"? Can I replace this word with something?

"Here" trong câu này có nghĩa là gì?

Có cách nào khác để nói "favorite part" không?

Tại sao lại dùng "was" - động từ quá khứ đơn ở đây?

I'm always confused with "boring" and "bored." Could you tell me the difference?

"For a minute" và "for a moment" có thay thế được cho nhau không?

"Catch" và "grab" khác nhau như thế nào?

"I can't hear myself speak" có thông dụng không? Cụm từ này có nghĩa là gì?

"Kind of" trong câu có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "at" trong câu này?

Có phải "would" là thể giả định đúng không?

Tôi có thể sử dụng 'over and over and over' không?

Tại sao Evan lại gọi họ bằng chữ cái đầu của tên?

What is "do-it-yourself"? Is it considered as an one word?

Tôi có thể nói "does she pierce her ears" thay cho "does she have her ears pierced" được không?

"Not being cut out for something" có nghĩa là gì?

Có phải người Mỹ thường sử dụng cụm từ "floating on the air" không?

Nơi nào thì được gọi là "pub"?

What are the synonyms of "sanctuary"?

"Chances are" trong câu này có nghĩa là gì?

"Indecisive" có nghĩa là gì? Có cách nào khác để thể hiện sự "indecisive" không?

What does "on" do here? Is it common to use the expression "raise on"?

What does "party girl" mean? Can I also use it in daily conversation?

Do you just say "morning" not "good morning"? Is it acceptable?

Could you explain U.S Army rank?

"Ahead of" có thể đặt ở vị trí nào khác trong câu?

Tôi có thể dùng "Your Grace" để xưng hô với ai?

"Hands down" có nghĩ là gì? Nó khác "hand down" như thế nào?

Không nói "the third" có được không? Tại sao anh ấy chỉ nói "third" mà không nói "the"?

Should I use "man" to only male?

“Help somebody to do something” hay “help somebody do something" đúng?

"Enchantress" và "magician" và "sorcerer" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng mạo từ "an" trước "almost perfect 99.1 %"?

"What's the matter" có nghĩa là gì?

"As" trong câu này có nghĩa là gì?

“Pretty” trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nói về thời gian tôi chỉ nói "It's seven" thay cho "It's seven o'clock" được không?

"Capital" trong câu này có nghĩa là gì?

What does the "fluoride-free" mean?

Màu may mắn ở Mỹ và Canada là màu nào?

Từ "in" sau "believe" có cần thiết không?

Sao cô ấy có thể "inhale the book" chứ?

"Life expectancy" có nghĩa là gì?

Sử dụng "flipping" như thế nào? Có phải từ này giới trẻ hay dùng không?

"How many" và "How much" khác nhau như thế nào?

What does "turn into" mean?

"Off the hook" có nghĩa là gì? Nguồn gốc của cụm từ là từ đâu?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  It is very good app for learning English .You can choose every video on YouTube and dictat ・・・

  2021-07-07

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26