RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W48

"Mortality rate" và "death rate", từ nào thường được sử dụng hơn?

What does "flirt" mean?

"Oriented" trong câu này có nghĩa là gì?

What's the difference between "pal" and "friend"?

What's the difference between "advocate" and "testify"?

Whom can I call "your majesty"?

Are "all right" and "alright" the same? Which one is more common?

What does "ever" mean here? Will the meaning change without it?

"Get to" trong câu này có cần thiết không?

Nếu tôi nói ai đó là "an imaginative person" thì nó có nghĩa tiêu cực không?

"And this" trong câu này chỉ đối tượng cụ thể hay nói chung thôi?

"Cheat" có nghĩa là gì?

"Duper" có phải từ chuẩn không?

Can I say "check me out" instead of saying "watch me"? What's the difference between "watch" and "check out"?

Could you tell me the difference between "weird" and "awkward"?

"Ya" ở đây có nghĩa là gì?

"Ain't" có nghĩa là gì?

What is "to-do list"? When do you use it?

"Fashion week" là gì? Sự kiện này có gì đặc biệt?

Tại sao anh ấy dùng chủ ngữ là "I" mà lại nói là "If I were you"?

Is the word "stringy" only used to meat? When can I use "stringy"?

Nói "Would you marry me?" thì ý nghĩa có khác không?

“Come to papa” có nghĩa là gì?

Cụm từ "train of something" có thông dụng không?

How different are "lovable" and "lovely"?

What does "shift" mean here?

"Yonder" có nghĩa là gì?

"Mess up" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ nào khác thay thế cho "mess up"?

"In the jeans like Billie" có nghĩa là gì?

What is "shedding" here?

"Stand for" có nghĩa là gì?

Is "Pheebs" a nickname for "Phoebe"? How do you make the nickname after the name?

“Be about to” có nghĩa là gì?

What does "civilians" mean?

Tôi có thể nói "finish this" hay "end this" thay cho "put an end to this" không?

"Scare someone off" và "scare someone" khác nhau như thế nào?

"In favor" có nghĩa là gì?

What does "straight away" mean?

"Speed chess" là gì? "Speed chess" khác với "chess" như thế nào?

Tại sao ông ấy lại dùng "feel" mà không dùng "wish" hay "hope"?

"Make a wish" có nghĩa là gì?

Does "all out" mean "run out of something"?

The expression "come on" seems to have different meanings or nuances depending on the context. Could you explain?

What does "as" mean in this sentence?

"Give away" có nghĩa là gì?

What does "mate" mean? When can I use it?

What does "play for" mean when it comes to the game or gamble?

What's "trick or treating"?

Có phải có từ sau "maybe that's something" đã bị lược bỏ đúng không? Hay "that's something" là thành ngữ? Nó có nghĩa là gì?

Thành phần nào đã bị lược bỏ trong câu này vậy?

Why does she use "spicy" here? Isn't the "spicy" used to express the taste of food?

"Lilliputian" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy tự nhiên lại nói xin lỗi Scott Frank?

Tại sao nước Mỹ không dùng hệ thống đo lường m?

"School" và "academy" khác nhau như thế nào?

Có phải "across" có nghĩa là "one after another" không? "Across the country" và "in the whole country" khác nhau như thế nào?

"An exchange program" có nghĩa là gì?

"Envy" và "jealous" khác nhau như thế nào?

"Until" và "'til" khác nhau như thế nào?

Nói "I can't handle it anymore" được không? Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

It is common to say "hey" in greeting situation? I thought "hey" is only used to call others and grab their attention.

Can I just say "sure" instead of "for sure" here?

"Sole" và "only" khác nhau như thế nào? Tôi nói "only purpose" có được không?

Có phải "Bass" là thuật ngữ âm nhạc không? Hay nó là tên một loại cá?

Can I replace "memory" here with "recollection"? How are they different?

Doesn't "stink" mean to have something smell bad? What does it mean here?

Are "all right" and "alright" the same? Which one is more common?

"A.D." có nghĩa là gì?

If I say just "where's coffee", does the meaning get changed? Please explain the difference between "where's coffee" and "where's the coffee."

"There" đứng đầu câu có nghĩa gì?

Tôi có thể dùng "by order" thay cho "in order" không?

"Pillars of salt and pillars of sand" có nghĩa là gì? Có phải là phép ẩn dụ không?

How different are “breeze” and “wind”?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "whereas"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "big day"?

Can I say "I can't see anybody" instead of "I don't see anybody"?

What is "lab"? Is it abbreviation or something?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "creep out"?

What does "free" mean if it is a verb? I think I only know the adjective "free."

"To shut someone out" có nghĩa là gì?

Không phải đó là từ "program" sao?

How's "ready to party" different from "ready for party"?

Tại sao lại sử dụng "in" trong câu này?

"How about this" và "what about this" khác nhau như thế nào?

Có cần thiết phải vẽ ra kế hoạch cuộc đời như thế này không?

"Sprinkles" là gì?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"At the same time" có nghĩa là gì?

What's the meaning of "mega" here? Can I use it also in the other situation?

"Poppin' " trong câu này có nghĩa là gì?

"At five" và "at the age of five" có cùng ý nghĩa không?

"Flag" và "banner" khác nhau như thế nào?

"Brim with" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng cụm từ nào khác để thay cho "brim with"?

Có vẻ như một vài người nói "kleenex" để chỉ "tissue", dùng cả hai từ này có được không?

"In my face" có phải là thành ngữ không?

Does "this" here refer to deciding something by rock scissor paper?

"Terminology" và "term" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng "slice" hay "cut" để thay cho từ "go through" không?

"Run a much higher risk" có nghĩa là gì?

Isn't having a picnic outdoor usual thing? Why did he say "outdoor picnic" here?

Hi is this true that 1 degree changing can change the weather so much?

What does "make sense" mean?

"With you fine people" và "with fine people like you" khác nhau như thế nào?

"Thrill" khác với "happy" hay "glad" như thế nào?

“Hang in there” có nghĩa là gì?

Can it be considered as rude if I call somebody "gorgeous"?

Có cách nào thể hiện sự đồng ý ngoài "that's right" không?

Can I say "my apology" instead of "I'm sorry" normally? What's the difference between "I'm sorry" and "my apology"?

Có phải ý của Ross là "let it go" không? "Let go" và "let it go" khác nhau như thế nào?

What kind of mood is "melancholy"? Can I replace this word with something?

"Here" trong câu này có nghĩa là gì?

Có cách nào khác để nói "favorite part" không?

Tại sao lại dùng "was" - động từ quá khứ đơn ở đây?

I'm always confused with "boring" and "bored." Could you tell me the difference?

"I can't hear myself speak" có thông dụng không? Cụm từ này có nghĩa là gì?

"Kind of" trong câu có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "at" trong câu này?

Có phải "would" là thể giả định đúng không?

Tôi có thể sử dụng 'over and over and over' không?

Tại sao Evan lại gọi họ bằng chữ cái đầu của tên?

What is "do-it-yourself"? Is it considered as an one word?

Tôi có thể nói "does she pierce her ears" thay cho "does she have her ears pierced" được không?

"Not being cut out for something" có nghĩa là gì?

Có phải người Mỹ thường sử dụng cụm từ "floating on the air" không?

Nơi nào thì được gọi là "pub"?

What are the synonyms of "sanctuary"?

"Chances are" trong câu này có nghĩa là gì?

"Indecisive" có nghĩa là gì? Có cách nào khác để thể hiện sự "indecisive" không?

What does "on" do here? Is it common to use the expression "raise on"?

What does "party girl" mean? Can I also use it in daily conversation?

Do you just say "morning" not "good morning"? Is it acceptable?

Could you explain U.S Army rank?

Tôi có thể dùng "Your Grace" để xưng hô với ai?

"Hands down" có nghĩ là gì? Nó khác "hand down" như thế nào?

Không nói "the third" có được không? Tại sao anh ấy chỉ nói "third" mà không nói "the"?

Should I use "man" to only male?

“Help somebody to do something” hay “help somebody do something" đúng?

"Enchantress" và "magician" và "sorcerer" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng mạo từ "an" trước "almost perfect 99.1 %"?

"What's the matter" có nghĩa là gì?

"As" trong câu này có nghĩa là gì?

“Pretty” trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nói về thời gian tôi chỉ nói "It's seven" thay cho "It's seven o'clock" được không?

What does the "fluoride-free" mean?

Màu may mắn ở Mỹ và Canada là màu nào?

Từ "in" sau "believe" có cần thiết không?

Sao cô ấy có thể "inhale the book" chứ?

"Life expectancy" có nghĩa là gì?

Sử dụng "flipping" như thế nào? Có phải từ này giới trẻ hay dùng không?

"How many" và "How much" khác nhau như thế nào?

What does "turn into" mean?

"Off the hook" có nghĩa là gì? Nguồn gốc của cụm từ là từ đâu?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.