• Tiếng Việt

Question List of W6

What does 'sort of' mean?

RedKiwi có thể cho thêm ví dụ về “societal convention” không?

Không phải nên dùng "there're" mới đúng sao?

“In the first place” được dùng như thế nào?

'Happy' is an adjective, but what about 'that happy'?

"Flirt" có phải có nghĩa tiêu cực không?

"Hide out" có nghĩa là gì?

Tại sao "had" lại có nghĩa là "hold out"? Tại sao không sử dụng "to me" mà lại dùng "on me"?

Tại sao lại là "skies" dạng số nhiều? Không phải bầu trời chỉ có một thôi sao?

“Take over” có nghĩa là gì?

"Cleansing lifestyle" có nghĩa là gì?

Từ này có nghĩa là gì? Nó có phải là từ lóng không?

Sử dụng cụm từ “never get old” như thế nào?

Nếu tôi dùng "horses" thay cho "hordes" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

“Skinny-dipping” có nghĩa là gì?

Có phải “I’m in” có nghĩa là “I’ll join” không?

Sử dụng "better still" như thế nào?

Does “scare someone but good” mean “scare someone to death”?

What does 'even' mean here?

RedKiwi có thể đưa thêm nhiều ví dụ sử dụng “overcast” được không?

Tôi có thể sử dụng “don’t need” thay cho “no need” không?

Tôi có thể sử dụng "long to" thay cho "long for" không?

Could you explain about "differently engaged" please.

Tôi có thể dùng “couples of” thay vì “a couple of” không?

Tại sao lại dùng "I live on somewhere"? "I live in" and "I live on" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể gọi nhân viên mới trong công ty là “new recruits” được không?

“Do it” và “punch it” khác nhau như thế nào?

“Get someone down” có nghĩa là gì?

Tại sao "get" lại được sử dụng trong câu này? Tôi có thể nói "You have to introduce again." thôi có được không?

Sử dụng "the art of" như thế nào?

Nghĩa của từ 'changeable' là gì?

Có phải “drink” luôn có nghĩa là “alcohol” (đồ uống có cồn) không?

"Teensy" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng nhiều không?

Có phải “throw a party” có nghĩa là “hold a party” không?

Nói phân số 1/5, 1/143 bằng tiếng Anh như thế nào?

Khi tôi muốn nói rằng đừng sợ rủi ro và thách thức, tôi nói "take chances" được không? Nếu tôi chỉ nói "take a chance" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Shoot” có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó khi nào?

Tôi có nên dùng từ "the" ở giữa từ "play" và "guitar" không? Vậy câu sẽ là "play the guitar".

“Throw a scene” có nghĩa là gì?

Có phải "hide out" có nghĩa là "hide" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "no longer"?

“The butt of the joke” có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "got" trong khi cô ấy sẽ có 90 giây mà?

What is the meaning of 'not like the rest'? Does it mean I'm special?

"Get off" và "run away" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại sử dụng "way" ở đây? Tôi nghĩ không cần từ này cũng được rồi.

"Coils" có nghĩa là gì?

'The coils of death' có nghĩa là gì?

"In exchange for" có nghĩa là gì?

"Get worked up" có nghĩa là gì?

Sử dụng cách diễn đạt “something is right up my tail” như thế nào?

Tôi có thể nói “She’s not my style” được không?

Không dùng dấu gạch nối giữa "off" và "key" có được không?

“Elephant in the room” có nghĩa là gì?

What are the differences between 'Adore', 'like', and 'love'?

“Bruising someone” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng “What’s up?” thay cho “Hello” không? Chúng có nghĩa giống nhau không?

“Flat” và “apartment” khác nhau như thế nào?

What does "snatch A from B" mean?

“Soft serve” có nghĩa là gì?

Tại sao "break down" lại có nghĩa là "explain specifically" (giải thích cụ thể)?

Tại sao lại sử dụng "third" mà không sử dụng "three"?

It is written as "We've got", but if it represents a present perfect tense, shouldn't it be "We've gotten"?

“Take to someone” có nghĩa là gì?

Is 'bless me' an idiom? Or is there another meaning in it?

Chúng ta dùng "gonna" trong trường hợp nào?

“Virgin Cuba Libres” là gì? Có phải là tên một loại đồ uống không?

"Get dunked on" có nghĩa là gì?

Should I always use the preposition "on" in front of "course"?

Tôi có thể sử dụng cụm động từ “leap into” trong trường hợp nào?

"Long for" có nghĩa là gì?

'Get dipped in flat' có nghĩa là gì?

“Be reasoned with” có nghĩa là gì?

"How come" và "why" có khác nhau không?

Does 's in "he's" stands for has?

“Cookie-cutter” có nghĩa là gì?

What does "figure" mean? I'd like to know other examples of using "figure."

Tôi tưởng "dry" là tính từ chứ?

"Adore" có nghĩa là gì?

"Maybe" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao hai giới từ "in" và "on" lại đứng cạnh nhau?

Có thể dùng "in 25" thay thế cho "at 25" không? Tôi không biết cách sử dụng giới từ. Tôi có nên ghi nhớ không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17