redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W8

What is the meaning of "be into sth"? Could you teach me some other expressions?

“Tokyo drift” có nghĩa là gì?

"Up" trong câu này chỉ cái gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể nói "I’m exhausted"?

Cấu trúc “stay + (tính từ)” có nghĩa là gì?

"Pin" trong câu này có nghĩa tương tự như "bias" không?

Why is this sentence using past participle of "had earned"?

Tại sao anh ấy lại nói “ME”?

What is a Denzel movie?

Tại sao một luật sư lại có thể xuất hiện và cho dừng chương trình?

"Need to save" và "need saving" khác nhau như thế nào?

"Make sure" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm "at stake" không ạ? Có phải nó có nghĩa là nguy hiểm, rủi ro không?

Can I skip "she" next to "look like"? Because "she" is only appeared at the beginning of the sentence, and there is no "she" in "younger than me" and "weigh less than me". But suddenly "she" appears in front of "weighs less than me". Could you explain more about it?

Tại sao lại dùng "to" sau "confusing"? Nếu tôi lược bỏ "to" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Keep someone/something + adjective" có nghĩa là gì?

Có phải từ "which" ở giữa "sugars" và "it" đã bị lược bỏ rồi đúng không?

Có phải 'cobbler' được sử dụng như một động từ không?

Có phải "snow white horse" trong câu này chỉ ngựa thật không?

"In good hands" có nghĩa là gì?

"Rapid-fire pace" có nghĩa là gì?

Tại sao "without nickel to my name" lại có nghĩa là "no money" (không tiền)?

“Be ashamed of” có nghĩa là gì?

"Lock-up", "isolate" và "quarantine" khác nhau như thế nào? Các từ này có luôn thay thế được cho nhau không?

"There you are" và "Here you are" khác nhau như thế nào?

Cụm từ "fashion-forward" có thông dụng không?

Khi nói về tuổi, tôi có thể nói "at+[age]" thay cho "I was+[age]" được không?

Tại sao lại là "that make" mà không phải là "that makes"? Có phải là lỗi ngữ pháp không?

1. What's the difference between 'make' and 'make out? 2. Is there any difference between ~is made out of taffy' and ' ~is made out taffy? I'm not certain about when to use 'of' here.

“Be out of something” có nghĩa là gì?

“A giant ball of nerves” có nghĩa là gì?

"Cave" và "cavern" khác nhau như thế nào?

Có phải "which" ở đây chỉ "ransomware" đúng không?

"Such" có nghĩa là gì?

‘Kick in’ có nghĩa là gì?

"Get on with" có nghĩa là gì?

"Hey there" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì từ "classic" dùng để miêu tả người, nó có nghĩa là gì?

Cụm từ "fizzle out" có được sử dụng thường xuyên trong các tình huống thông thường không?

“Splurge” có nghĩa là gì?

"Agency", "group" và "organization" khác nhau như thế nào?

"Take the easy way out" có nghĩa là gì?

Ở tình huống nào bạn cho rằng ai đó hay cái gì đó là “King”?

Taị sao lại sử dụng "cat prey" mà không phải là "cat's prey"?

"Killer" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải "for the record" có nghĩa tương tự như "officially" hay "technically" không?

Trong tình huống nào thì ta sử dụng từ "plague"?

Có phải từ "behalf" có nghĩa là đại diện cho cái gì đó không?

"Reputation proceeds you" có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể dùng nó?

Nói "My name is..." hay "I'm..." tự nhiên hơn?

Do you just say "morning" not "good morning"? Is it acceptable?

"Goes without saying" có nghĩa là gì?

"Clown-town" có nghĩa là gì?

What are synonyms for “what’s the deal?” here?

Can you tell me how to use the word "gotta"?

“Sea legs” có nghĩa là gì?

Có cách nào khác với ý nghĩa tương tự "no use" không?

"We must do something" và "we gotta do something" khác nhau như thế nào?

Từ “incredibly” có được sử dụng nhiều không?

Tôi nói "Eeyore's house" thay cho "Eeyore a house" có được không?

Có phải từ "slaughter" có sắc thái mạnh hơn "kill" trong câu anfy không?

“Keep your eye on the prize” có nghĩa là gì?

“La vida loca” có nghĩa là gì?

Tại sao "beat the rush hour" lại có nghĩa là "avoid" (tránh)? Tôi có thể sử dụng "avoid the rush hour" thay thế không?

“Literally” có nghĩa là gì?

"All" có nghĩa là gì?

“Hold on” có nghĩa là gì?

“Give up” có nghĩa là gì?

Có phải "Velcro" là tên thương hiệu?

Có phải từ "twist" có nghĩa tiêu cực không? Hay nó cũng có nghĩa tích cực?

"Englishman" và "British" khác nhau như thế nào? Có phải từ "Englishman" chỉ đàn ông không?

"Presumably" và "probably" khác nhau như thế nào?

"Among the ranks of" có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"On mushrooms" có nghĩa là gì? Tại sao không ăn nó?

E = mc^2, tại sao lại đề cập đến công thức này?

"Plop down" có nghĩa là gì?

“Sometime”, “sometimes”, và "some time" khác nhau như thế nào?

"Made it" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Bring something up" có nghĩa là gì?

“Usher in” có nghĩa là gì?

"X'ed punk?" có phải là từ lóng không?

"Something is getting close" có nghĩa là gì?

Người Mỹ có hay dùng "veil of protection" không?

Tại sao "made your bed" lại có nghĩa là "you caused sth" (gây ra chuyện gì đó)?

Is it okay to not use "to" after "need"?

"Live and learn" có nghĩa là gì?

"In good spirits" có nghĩa là gì?

“Yet” trong câu có nghĩa là gì?

Từ "particular" trong câu này có nghĩa là gì?

“Be up to code” có nghĩa là gì?

Có phải "going down" có nghĩa là chuyện gì đó đang xảy ra không?

"Pick up the pace" có nghĩa là gì?

Tôi nói "no more your lies" thì có sai không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “that means a lot to me”?

"Rehab" có nghĩa là gì?

What does "spell something out" mean?

"Keep tabs on" có nghĩa là gì?

Không phải là cần có giới từ trước "your first day on the beat" sao?

What does "go" mean?

Có phải "my flock" là cách nói của người Anh để cảm thán không?

What does "top of the morning" mean here?

Từ đồng nghĩa của cụm từ “check it out” là gì?

Jack said "Don’t peek", but how could she respond "I'm not"? I thought “I don’t" is right.

What's a "lazy eye"?

"ain't" là viết tắt của từ nào?

“A piece of cake” có nghĩa là gì?

Tôi biết từ "afford" chỉ khả năng chi trả cái gì đó. Nhưng trong trường hợp này, có phải nó có nghĩa tương tự như "earned" không?

Tôi tin là từ "concern" có nghĩa tương tự như "worry", thì liệu có khiến câu có nghĩa tiêu cực không?

"Questionnaire" có nghĩa tương tự "survey" không?

Tôi có thể dùng "not" thay cho "no" được không?

What does “have something in common” mean?

What does “handful” really mean here?

Could you give me some expressions that can be used instead of "free of charge"?

"Not for" có nghĩa là gì? Và trong trường hợp nào thì ta sử dụng được hai từ này?

"Have the guts" có nghĩa là gì?

What does “could have + past participle” mean?

"Get to you" có nghĩa là gì?

What does "in the membrane" mean?

Tôi có thể dùng "gradually" thay cho "steadily" được không?

“On time” và “in time” khác nhau như thế nào?

Tôi nghĩ là anh ấy đang nói đến một bộ phim cụ thể, tại sao cô ấy không dùng "the" trước "last film"?

"Let it go" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "good time call"?

Tôi có thể thay thế "when the sun is up" bằng "in daytime" không?

“End up costing” có nghĩa là gì?

Is "I was like" refer to "I said"?

"Beer pong" có nghĩa là gì?

Why was "to" used at the end of the sentence?

“Hang out with someone” có nghĩa là gì?

"Lagoon" và "lake" khác nhau như thế nào?

“Thanks to someone or something” có nghĩa là gì?

Có phải "be near-obsessive" là thành ngữ đúng không?

Từ "in" sau "believe" có cần thiết không?

“Call shotgun” có nghĩa là gì?

Có phải "let it get to someone" có nghĩa là "get annoyed" (bực tức, bực mình)?

Có phải "you rock" là từ lóng không? Nó có nghĩa là gì?

Có phải “water” trong câu là động từ không?

Why was "a drink" used? Can I use "drinks" instead?

What does "now or never" mean?

Shouldn't it be "I and you"? Not "me and you"?

Từ "themselves" trong câu "they themselves cannot be" có cần thiết không? Nếu tôi chỉ nói "they cannot be" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

“Fry cook material” có nghĩa là gì?

“Be down" nghĩa là gì ạ?

"My bad" có nghĩa là gì?

Khi nào thì sử dụng dấu gạch ngang (-)?

"Game" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "later" là cách nói ngắn gọn của "See you later" không? Tôi có thể dùng từ nào khác không?

"All" trong câu này có nghĩa là gì?

"Gotten over" có nghĩa là gì?

Có phải "shepherd" có nghĩa là "a dog" không? Hay nó chỉ là phép ẩn dụ trong kinh thánh thôi?

Shouldn't it be "have known"? Did she omitted "have"?

Có phải “make bank” có nghĩa là “make a lot of money” không?

"Pandora's box" có nghĩa là gì? Đây có phải là phép ẩn dụ không?

Có phải “lay it on the line” có nghĩa là "frankly speaking" (nói thật) không? Nếu vậy tôi có thể dùng "speak frankly” để thay thế không?

Tại sao chữ "weigh" thứ nhất không có "s" mà chữ "weighs" thứ hai lại có "s"?

Khi nào thì chúng ta sử dụng "For a living"?

What does this phrase mean? How can I use the expression “have to be”?

“Catch up with something” có nghĩa là gì?

"Forest" và "woods" có nghĩa là gì?

Có phải "inderpendent" trong trường hợp này chỉ một tổ chức có thẩm quyền riêng đúng không?

"Prefer over" và "prefer to" khác nhau như thế nào?

RedKiwi đưa thêm ví dụ danh từ chuyển đổi thành động từ giúp mình với nhé? (Ví dụ như "a vaccine" và "vaccinate")

"Mean it" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng “for real”, “really” để thay thế không?

What does "scraped together" mean?

"Look in" và "look at" khác nhau như thế nào?

"Drop out of" có nghĩa là gì?

"Smart" và "intelligent" khác nhau như thế nào?

"All" có nghĩa là gì? Câu này khác gì với câu "your hands are sweaty"?

"Minors" trong câu có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng 'little' thay cho 'a little' không?

What does "get to" mean?

"Tote life" có nghĩa là gì?

Vai trò của từ "a couple of" ở đây là gì? Có gì khác giữa "break a couple of rules" và "break rules"?

"Down there" có nghĩa là gì?

"Sidecar" là gì?

"Narrow it down" có nghĩa là gì?

Why did she say 'no Denzel movies' in this situation?

"Lifetime movie" có nghĩa là gì?

What does "all over him" mean? and in what situation can it be used?

Do you just say "morning" not "good morning"? Is it acceptable?

"Goodwill Ambassador" là gì? Nó có phải là một danh hiệu chính thức không?

Tôi có thể sử dụng "like" thay cho "as" trong câu này không?

Có phải "going away" có nghĩa là "give up something" không? Nếu vậy, tôi có thể dùng "giving up" thay thế được không?

"I bet ~" có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm ví dụ sử dụng "committed" giúp mình với nhé.

Tôi có thể dùng “granny” thay luôn cho “grandmother” được không?

Do you just say "morning" not "good morning"? Is it acceptable?

"Get the honor of ~" có nghĩa là gì?

"Skill set" có nghĩa là gì? Tôi có thể lược bỏ "set" được không?

"That would be crazy" và "that is crazy" khác nhau như thế nào?

Tôi nghe câu "It’s a big deal to me" rất nhiều, nhưng không biết chắc nghĩa của nó.

Tại sao anh ấy lại nói "He bangs, he bangs"?

“Be after someone” nghĩa là gì ạ?

“Orc” có nghĩa là gì? Có từ nào tương tự không ạ?

Why did he use "in little Rachel land" not "in a little Rachel land"?

“For crying out loud” có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể cho thêm ví dụ sử dụng “besides” không?

"Stop" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn một con cá, tại sao lại không dùng "fishes"?

“Pedal to the medal” có nghĩa là gì?

milennials nghĩa là gì vậy

Không phải nói "out of the fridge" mới đúng sao?

“Behind” trong câu này có nghĩa là gì?

Từ nào đồng nghĩa với "mundane"?

Tại sao lại sử dụng từ "her" ở đây?

“Turn on” có nghĩa là gì?

Có phải “wedding band” là “wedding ring” không?

"Doctor" có phải chỉ những người có bằng cấp y tế không?

What does "ranch" mean?

Tại sao "run a plate" lại có nghĩa là "search a plate"? "Run" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cậu ấy lại nói là “hit him good”? "Hit him good" có nghĩa là gì?

Từ "dude" trong câu này có nghĩa là gì?

"Nanite" có nghĩa là gì?

"Got you" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31