• Tiếng Việt

Question List of W8

What is the meaning of "be into sth"? Could you teach me some other expressions?

“Tokyo drift” có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể nói "I’m exhausted"?

Cấu trúc “stay + (tính từ)” có nghĩa là gì?

Why is this sentence using past participle of "had earned"?

Tại sao anh ấy lại nói “ME”?

What is a Denzel movie?

Tại sao một luật sư lại có thể xuất hiện và cho dừng chương trình?

"Make sure" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm "at stake" không ạ? Có phải nó có nghĩa là nguy hiểm, rủi ro không?

Can I skip "she" next to "look like"? Because "she" is only appeared at the beginning of the sentence, and there is no "she" in "younger than me" and "weigh less than me". But suddenly "she" appears in front of "weighs less than me". Could you explain more about it?

Có phải 'cobbler' được sử dụng như một động từ không?

"In good hands" có nghĩa là gì?

"Rapid-fire pace" có nghĩa là gì?

Tại sao "without nickel to my name" lại có nghĩa là "no money" (không tiền)?

“Be ashamed of” có nghĩa là gì?

Tại sao lại là "that make" mà không phải là "that makes"? Có phải là lỗi ngữ pháp không?

1. What's the difference between 'make' and 'make out? 2. Is there any difference between ~is made out of taffy' and ' ~is made out taffy? I'm not certain about when to use 'of' here.

“Be out of something” có nghĩa là gì?

“A giant ball of nerves” có nghĩa là gì?

‘Kick in’ có nghĩa là gì?

"Get on with" có nghĩa là gì?

"Hey there" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì từ "classic" dùng để miêu tả người, nó có nghĩa là gì?

“Splurge” có nghĩa là gì?

"Take the easy way out" có nghĩa là gì?

Ở tình huống nào bạn cho rằng ai đó hay cái gì đó là “King”?

"Killer" trong câu có nghĩa là gì?

"Goes without saying" có nghĩa là gì?

"Clown-town" có nghĩa là gì?

What are synonyms for “what’s the deal?” here?

“Sea legs” có nghĩa là gì?

Có cách nào khác với ý nghĩa tương tự "no use" không?

Từ “incredibly” có được sử dụng nhiều không?

“Keep your eye on the prize” có nghĩa là gì?

“La vida loca” có nghĩa là gì?

Tại sao "beat the rush hour" lại có nghĩa là "avoid" (tránh)? Tôi có thể sử dụng "avoid the rush hour" thay thế không?

“Literally” có nghĩa là gì?

"All" có nghĩa là gì?

“Hold on” có nghĩa là gì?

“Give up” có nghĩa là gì?

Có phải "Velcro" là tên thương hiệu?

"On mushrooms" có nghĩa là gì? Tại sao không ăn nó?

E = mc^2, tại sao lại đề cập đến công thức này?

"Plop down" có nghĩa là gì?

“Sometime”, “sometimes”, và "some time" khác nhau như thế nào?

“Usher in” có nghĩa là gì?

"X'ed punk?" có phải là từ lóng không?

Tại sao "made your bed" lại có nghĩa là "you caused sth" (gây ra chuyện gì đó)?

Is it okay to not use "to" after "need"?

"Live and learn" có nghĩa là gì?

“Yet” trong câu có nghĩa là gì?

“Be up to code” có nghĩa là gì?

Có phải "going down" có nghĩa là chuyện gì đó đang xảy ra không?

"Pick up the pace" có nghĩa là gì?

Tôi nói "no more your lies" thì có sai không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “that means a lot to me”?

"Rehab" có nghĩa là gì?

What does "spell something out" mean?

"Keep tabs on" có nghĩa là gì?

What does "go" mean?

What does "top of the morning" mean here?

Từ đồng nghĩa của cụm từ “check it out” là gì?

Jack said "Don’t peek", but how could she respond "I'm not"? I thought “I don’t" is right.

What's a "lazy eye"?

"ain't" là viết tắt của từ nào?

“A piece of cake” có nghĩa là gì?

What does “have something in common” mean?

What does “handful” really mean here?

Could you give me some expressions that can be used instead of "free of charge"?

"Not for" có nghĩa là gì? Và trong trường hợp nào thì ta sử dụng được hai từ này?

"Have the guts" có nghĩa là gì?

What does “could have + past participle” mean?

"Get to you" có nghĩa là gì?

What does "in the membrane" mean?

“On time” và “in time” khác nhau như thế nào?

"Let it go" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "good time call"?

Tôi có thể thay thế "when the sun is up" bằng "in daytime" không?

“End up costing” có nghĩa là gì?

Is "I was like" refer to "I said"?

"Beer pong" có nghĩa là gì?

Why was "to" used at the end of the sentence?

“Hang out with someone” có nghĩa là gì?

“Thanks to someone or something” có nghĩa là gì?

“Call shotgun” có nghĩa là gì?

Có phải "let it get to someone" có nghĩa là "get annoyed" (bực tức, bực mình)?

Có phải "you rock" là từ lóng không? Nó có nghĩa là gì?

Có phải “water” trong câu là động từ không?

Why was "a drink" used? Can I use "drinks" instead?

What does "now or never" mean?

Shouldn't it be "I and you"? Not "me and you"?

Từ "themselves" trong câu "they themselves cannot be" có cần thiết không? Nếu tôi chỉ nói "they cannot be" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

“Fry cook material” có nghĩa là gì?

“Be down" nghĩa là gì ạ?

"My bad" có nghĩa là gì?

Khi nào thì sử dụng dấu gạch ngang (-)?

"Game" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "later" là cách nói ngắn gọn của "See you later" không? Tôi có thể dùng từ nào khác không?

"Gotten over" có nghĩa là gì?

Shouldn't it be "have known"? Did she omitted "have"?

Có phải “make bank” có nghĩa là “make a lot of money” không?

Có phải “lay it on the line” có nghĩa là "frankly speaking" (nói thật) không? Nếu vậy tôi có thể dùng "speak frankly” để thay thế không?

Khi nào thì chúng ta sử dụng "For a living"?

What does this phrase mean? How can I use the expression “have to be”?

“Catch up with something” có nghĩa là gì?

"Forest" và "woods" có nghĩa là gì?

"Prefer over" và "prefer to" khác nhau như thế nào?

"Mean it" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng “for real”, “really” để thay thế không?

What does "scraped together" mean?

"All" có nghĩa là gì? Câu này khác gì với câu "your hands are sweaty"?

"Minors" trong câu có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng 'little' thay cho 'a little' không?

"Tote life" có nghĩa là gì?

"Down there" có nghĩa là gì?

"Sidecar" là gì?

"Narrow it down" có nghĩa là gì?

Why did she say 'no Denzel movies' in this situation?

"Lifetime movie" có nghĩa là gì?

What does "all over him" mean? and in what situation can it be used?

Có phải "going away" có nghĩa là "give up something" không? Nếu vậy, tôi có thể dùng "giving up" thay thế được không?

"I bet ~" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng “granny” thay luôn cho “grandmother” được không?

"Get the honor of ~" có nghĩa là gì?

"That would be crazy" và "that is crazy" khác nhau như thế nào?

Tôi nghe câu "It’s a big deal to me" rất nhiều, nhưng không biết chắc nghĩa của nó.

Tại sao anh ấy lại nói "He bangs, he bangs"?

“Be after someone” nghĩa là gì ạ?

Why did he use "in little Rachel land" not "in a little Rachel land"?

“For crying out loud” có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể cho thêm ví dụ sử dụng “besides” không?

"Stop" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn một con cá, tại sao lại không dùng "fishes"?

“Pedal to the medal” có nghĩa là gì?

milennials nghĩa là gì vậy

“Behind” trong câu này có nghĩa là gì?

Từ nào đồng nghĩa với "mundane"?

Tại sao lại sử dụng từ "her" ở đây?

“Turn on” có nghĩa là gì?

Có phải “wedding band” là “wedding ring” không?

What does "ranch" mean?

Tại sao "run a plate" lại có nghĩa là "search a plate"? "Run" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cậu ấy lại nói là “hit him good”? "Hit him good" có nghĩa là gì?

Từ "dude" trong câu này có nghĩa là gì?

"Nanite" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15