RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W8

What is the meaning of "be into sth"? Could you teach me some other expressions?

“Tokyo drift” có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể nói "I’m exhausted"?

Cấu trúc “stay + (tính từ)” có nghĩa là gì?

"Pin" trong câu này có nghĩa tương tự như "bias" không?

Why is this sentence using past participle of "had earned"?

Tại sao anh ấy lại nói “ME”?

What is a Denzel movie?

Tại sao một luật sư lại có thể xuất hiện và cho dừng chương trình?

"Need to save" và "need saving" khác nhau như thế nào?

"Make sure" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm "at stake" không ạ? Có phải nó có nghĩa là nguy hiểm, rủi ro không?

Can I skip "she" next to "look like"? Because "she" is only appeared at the beginning of the sentence, and there is no "she" in "younger than me" and "weigh less than me". But suddenly "she" appears in front of "weighs less than me". Could you explain more about it?

Tại sao lại dùng "to" sau "confusing"? Nếu tôi lược bỏ "to" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Keep someone/something + adjective" có nghĩa là gì?

Có phải từ "which" ở giữa "sugars" và "it" đã bị lược bỏ rồi đúng không?

Có phải 'cobbler' được sử dụng như một động từ không?

Có phải "snow white horse" trong câu này chỉ ngựa thật không?

"In good hands" có nghĩa là gì?

"Rapid-fire pace" có nghĩa là gì?

Tại sao "without nickel to my name" lại có nghĩa là "no money" (không tiền)?

“Be ashamed of” có nghĩa là gì?

"Lock-up", "isolate" và "quarantine" khác nhau như thế nào? Các từ này có luôn thay thế được cho nhau không?

"There you are" và "Here you are" khác nhau như thế nào?

Cụm từ "fashion-forward" có thông dụng không?

Khi nói về tuổi, tôi có thể nói "at+[age]" thay cho "I was+[age]" được không?

Tại sao lại là "that make" mà không phải là "that makes"? Có phải là lỗi ngữ pháp không?

1. What's the difference between 'make' and 'make out? 2. Is there any difference between ~is made out of taffy' and ' ~is made out taffy? I'm not certain about when to use 'of' here.

“Be out of something” có nghĩa là gì?

“A giant ball of nerves” có nghĩa là gì?

"Cave" và "cavern" khác nhau như thế nào?

‘Kick in’ có nghĩa là gì?

"Get on with" có nghĩa là gì?

"Hey there" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì từ "classic" dùng để miêu tả người, nó có nghĩa là gì?

Cụm từ "fizzle out" có được sử dụng thường xuyên trong các tình huống thông thường không?

“Splurge” có nghĩa là gì?

"Agency", "group" và "organization" khác nhau như thế nào?

"Take the easy way out" có nghĩa là gì?

Ở tình huống nào bạn cho rằng ai đó hay cái gì đó là “King”?

Taị sao lại sử dụng "cat prey" mà không phải là "cat's prey"?

"Killer" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải "for the record" có nghĩa tương tự như "officially" hay "technically" không?

Trong tình huống nào thì ta sử dụng từ "plague"?

Có phải từ "behalf" có nghĩa là đại diện cho cái gì đó không?

"Reputation proceeds you" có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể dùng nó?

Nói "My name is..." hay "I'm..." tự nhiên hơn?

Do you just say "morning" not "good morning"? Is it acceptable?

"Goes without saying" có nghĩa là gì?

"Clown-town" có nghĩa là gì?

What are synonyms for “what’s the deal?” here?

Can you tell me how to use the word "gotta"?

“Sea legs” có nghĩa là gì?

Có cách nào khác với ý nghĩa tương tự "no use" không?

"We must do something" và "we gotta do something" khác nhau như thế nào?

Từ “incredibly” có được sử dụng nhiều không?

Tôi nói "Eeyore's house" thay cho "Eeyore a house" có được không?

Có phải từ "slaughter" có sắc thái mạnh hơn "kill" trong câu anfy không?

“Keep your eye on the prize” có nghĩa là gì?

“La vida loca” có nghĩa là gì?

Tại sao "beat the rush hour" lại có nghĩa là "avoid" (tránh)? Tôi có thể sử dụng "avoid the rush hour" thay thế không?

“Literally” có nghĩa là gì?

"All" có nghĩa là gì?

“Hold on” có nghĩa là gì?

“Give up” có nghĩa là gì?

Có phải "Velcro" là tên thương hiệu?

Có phải từ "twist" có nghĩa tiêu cực không? Hay nó cũng có nghĩa tích cực?

"Englishman" và "British" khác nhau như thế nào? Có phải từ "Englishman" chỉ đàn ông không?

"Presumably" và "probably" khác nhau như thế nào?

"Among the ranks of" có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng nó?

"On mushrooms" có nghĩa là gì? Tại sao không ăn nó?

E = mc^2, tại sao lại đề cập đến công thức này?

"Plop down" có nghĩa là gì?

“Sometime”, “sometimes”, và "some time" khác nhau như thế nào?

"Made it" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Bring something up" có nghĩa là gì?

“Usher in” có nghĩa là gì?

"X'ed punk?" có phải là từ lóng không?

Người Mỹ có hay dùng "veil of protection" không?

Tại sao "made your bed" lại có nghĩa là "you caused sth" (gây ra chuyện gì đó)?

Is it okay to not use "to" after "need"?

"Live and learn" có nghĩa là gì?

"In good spirits" có nghĩa là gì?

“Yet” trong câu có nghĩa là gì?

Từ "particular" trong câu này có nghĩa là gì?

“Be up to code” có nghĩa là gì?

Có phải "going down" có nghĩa là chuyện gì đó đang xảy ra không?

"Pick up the pace" có nghĩa là gì?

Tôi nói "no more your lies" thì có sai không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “that means a lot to me”?

"Rehab" có nghĩa là gì?

What does "spell something out" mean?

"Keep tabs on" có nghĩa là gì?

Không phải là cần có giới từ trước "your first day on the beat" sao?

What does "go" mean?

Có phải "my flock" là cách nói của người Anh để cảm thán không?

What does "top of the morning" mean here?

Từ đồng nghĩa của cụm từ “check it out” là gì?

Jack said "Don’t peek", but how could she respond "I'm not"? I thought “I don’t" is right.

What's a "lazy eye"?

"ain't" là viết tắt của từ nào?

“A piece of cake” có nghĩa là gì?

Tôi biết từ "afford" chỉ khả năng chi trả cái gì đó. Nhưng trong trường hợp này, có phải nó có nghĩa tương tự như "earned" không?

Tôi tin là từ "concern" có nghĩa tương tự như "worry", thì liệu có khiến câu có nghĩa tiêu cực không?

"Questionnaire" có nghĩa tương tự "survey" không?

Tôi có thể dùng "not" thay cho "no" được không?

What does “have something in common” mean?

What does “handful” really mean here?

Could you give me some expressions that can be used instead of "free of charge"?

"Not for" có nghĩa là gì? Và trong trường hợp nào thì ta sử dụng được hai từ này?

"Have the guts" có nghĩa là gì?

What does “could have + past participle” mean?

"Get to you" có nghĩa là gì?

What does "in the membrane" mean?

Tôi có thể dùng "gradually" thay cho "steadily" được không?

“On time” và “in time” khác nhau như thế nào?

Tôi nghĩ là anh ấy đang nói đến một bộ phim cụ thể, tại sao cô ấy không dùng "the" trước "last film"?

"Let it go" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "good time call"?

Tôi có thể thay thế "when the sun is up" bằng "in daytime" không?

“End up costing” có nghĩa là gì?

Is "I was like" refer to "I said"?

"Beer pong" có nghĩa là gì?

Why was "to" used at the end of the sentence?

“Hang out with someone” có nghĩa là gì?

"Lagoon" và "lake" khác nhau như thế nào?

“Thanks to someone or something” có nghĩa là gì?

Có phải "be near-obsessive" là thành ngữ đúng không?

Từ "in" sau "believe" có cần thiết không?

“Call shotgun” có nghĩa là gì?

Có phải "let it get to someone" có nghĩa là "get annoyed" (bực tức, bực mình)?

Có phải "you rock" là từ lóng không? Nó có nghĩa là gì?

Có phải “water” trong câu là động từ không?

Why was "a drink" used? Can I use "drinks" instead?

What does "now or never" mean?

Shouldn't it be "I and you"? Not "me and you"?

Từ "themselves" trong câu "they themselves cannot be" có cần thiết không? Nếu tôi chỉ nói "they cannot be" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

“Fry cook material” có nghĩa là gì?

“Be down" nghĩa là gì ạ?

"My bad" có nghĩa là gì?

Khi nào thì sử dụng dấu gạch ngang (-)?

"Game" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "later" là cách nói ngắn gọn của "See you later" không? Tôi có thể dùng từ nào khác không?

"All" trong câu này có nghĩa là gì?

"Gotten over" có nghĩa là gì?

Có phải "shepherd" có nghĩa là "a dog" không? Hay nó chỉ là phép ẩn dụ trong kinh thánh thôi?

Shouldn't it be "have known"? Did she omitted "have"?

Có phải “make bank” có nghĩa là “make a lot of money” không?

"Pandora's box" có nghĩa là gì? Đây có phải là phép ẩn dụ không?

Có phải “lay it on the line” có nghĩa là "frankly speaking" (nói thật) không? Nếu vậy tôi có thể dùng "speak frankly” để thay thế không?

Khi nào thì chúng ta sử dụng "For a living"?

What does this phrase mean? How can I use the expression “have to be”?

“Catch up with something” có nghĩa là gì?

"Forest" và "woods" có nghĩa là gì?

Có phải "inderpendent" trong trường hợp này chỉ một tổ chức có thẩm quyền riêng đúng không?

"Prefer over" và "prefer to" khác nhau như thế nào?

RedKiwi đưa thêm ví dụ danh từ chuyển đổi thành động từ giúp mình với nhé? (Ví dụ như "a vaccine" và "vaccinate")

"Mean it" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng “for real”, “really” để thay thế không?

What does "scraped together" mean?

"Drop out of" có nghĩa là gì?

"Smart" và "intelligent" khác nhau như thế nào?

"All" có nghĩa là gì? Câu này khác gì với câu "your hands are sweaty"?

"Minors" trong câu có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng 'little' thay cho 'a little' không?

What does "get to" mean?

"Tote life" có nghĩa là gì?

"Down there" có nghĩa là gì?

"Sidecar" là gì?

"Narrow it down" có nghĩa là gì?

Why did she say 'no Denzel movies' in this situation?

"Lifetime movie" có nghĩa là gì?

What does "all over him" mean? and in what situation can it be used?

Do you just say "morning" not "good morning"? Is it acceptable?

"Goodwill Ambassador" là gì? Nó có phải là một danh hiệu chính thức không?

Tôi có thể sử dụng "like" thay cho "as" trong câu này không?

Có phải "going away" có nghĩa là "give up something" không? Nếu vậy, tôi có thể dùng "giving up" thay thế được không?

"I bet ~" có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm ví dụ sử dụng "committed" giúp mình với nhé.

Tôi có thể dùng “granny” thay luôn cho “grandmother” được không?

Do you just say "morning" not "good morning"? Is it acceptable?

"Get the honor of ~" có nghĩa là gì?

"Skill set" có nghĩa là gì? Tôi có thể lược bỏ "set" được không?

"That would be crazy" và "that is crazy" khác nhau như thế nào?

Tôi nghe câu "It’s a big deal to me" rất nhiều, nhưng không biết chắc nghĩa của nó.

Tại sao anh ấy lại nói "He bangs, he bangs"?

“Be after someone” nghĩa là gì ạ?

Why did he use "in little Rachel land" not "in a little Rachel land"?

“For crying out loud” có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể cho thêm ví dụ sử dụng “besides” không?

"Stop" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn một con cá, tại sao lại không dùng "fishes"?

“Pedal to the medal” có nghĩa là gì?

milennials nghĩa là gì vậy

“Behind” trong câu này có nghĩa là gì?

Từ nào đồng nghĩa với "mundane"?

Tại sao lại sử dụng từ "her" ở đây?

“Turn on” có nghĩa là gì?

Có phải “wedding band” là “wedding ring” không?

"Doctor" có phải chỉ những người có bằng cấp y tế không?

What does "ranch" mean?

Tại sao "run a plate" lại có nghĩa là "search a plate"? "Run" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cậu ấy lại nói là “hit him good”? "Hit him good" có nghĩa là gì?

Từ "dude" trong câu này có nghĩa là gì?

"Nanite" có nghĩa là gì?

"Got you" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.