• Tiếng Việt

Question List of W8

What is the meaning of "be into sth"? Could you teach me some other expressions?

“Tokyo drift” có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể nói "I’m exhausted"?

Cấu trúc “stay + (tính từ)” có nghĩa là gì?

Why is this sentence using past participle of "had earned"?

Tại sao anh ấy lại nói “ME”?

What is a Denzel movie?

Tại sao một luật sư lại có thể xuất hiện và cho dừng chương trình?

"Make sure" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm "at stake" không ạ? Có phải nó có nghĩa là nguy hiểm, rủi ro không?

Can I skip "she" next to "look like"? Because "she" is only appeared at the beginning of the sentence, and there is no "she" in "younger than me" and "weigh less than me". But suddenly "she" appears in front of "weighs less than me". Could you explain more about it?

Có phải 'cobbler' được sử dụng như một động từ không?

"In good hands" có nghĩa là gì?

"Rapid-fire pace" có nghĩa là gì?

Tại sao "without nickel to my name" lại có nghĩa là "no money" (không tiền)?

“Be ashamed of” có nghĩa là gì?

Tại sao lại là "that make" mà không phải là "that makes"? Có phải là lỗi ngữ pháp không?

1. What's the difference between 'make' and 'make out? 2. Is there any difference between ~is made out of taffy' and ' ~is made out taffy? I'm not certain about when to use 'of' here.

“Be out of something” có nghĩa là gì?

“A giant ball of nerves” có nghĩa là gì?

‘Kick in’ có nghĩa là gì?

"Get on with" có nghĩa là gì?

"Hey there" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì từ "classic" dùng để miêu tả người, nó có nghĩa là gì?

“Splurge” có nghĩa là gì?

"Take the easy way out" có nghĩa là gì?

Ở tình huống nào bạn cho rằng ai đó hay cái gì đó là “King”?

"Killer" trong câu có nghĩa là gì?

"Goes without saying" có nghĩa là gì?

"Clown-town" có nghĩa là gì?

What are synonyms for “what’s the deal?” here?

“Sea legs” có nghĩa là gì?

Có cách nào khác với ý nghĩa tương tự "no use" không?

Từ “incredibly” có được sử dụng nhiều không?

“Keep your eye on the prize” có nghĩa là gì?

“La vida loca” có nghĩa là gì?

Tại sao "beat the rush hour" lại có nghĩa là "avoid" (tránh)? Tôi có thể sử dụng "avoid the rush hour" thay thế không?

“Literally” có nghĩa là gì?

"All" có nghĩa là gì?

“Hold on” có nghĩa là gì?

“Give up” có nghĩa là gì?

Có phải "Velcro" là tên thương hiệu?

"On mushrooms" có nghĩa là gì? Tại sao không ăn nó?

E = mc^2, tại sao lại đề cập đến công thức này?

"Plop down" có nghĩa là gì?

“Sometime”, “sometimes”, và "some time" khác nhau như thế nào?

“Usher in” có nghĩa là gì?

"X'ed punk?" có phải là từ lóng không?

Tại sao "made your bed" lại có nghĩa là "you caused sth" (gây ra chuyện gì đó)?

Is it okay to not use "to" after "need"?

"Live and learn" có nghĩa là gì?

“Yet” trong câu có nghĩa là gì?

“Be up to code” có nghĩa là gì?

Có phải "going down" có nghĩa là chuyện gì đó đang xảy ra không?

"Pick up the pace" có nghĩa là gì?

Tôi nói "no more your lies" thì có sai không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “that means a lot to me”?

"Rehab" có nghĩa là gì?

What does "spell something out" mean?

"Keep tabs on" có nghĩa là gì?

What does "go" mean?

What does "top of the morning" mean here?

Từ đồng nghĩa của cụm từ “check it out” là gì?

Jack said "Don’t peek", but how could she respond "I'm not"? I thought “I don’t" is right.

What's a "lazy eye"?

"ain't" là viết tắt của từ nào?

“A piece of cake” có nghĩa là gì?

What does “have something in common” mean?

What does “handful” really mean here?

Could you give me some expressions that can be used instead of "free of charge"?

"Not for" có nghĩa là gì? Và trong trường hợp nào thì ta sử dụng được hai từ này?

"Have the guts" có nghĩa là gì?

What does “could have + past participle” mean?

"Get to you" có nghĩa là gì?

What does "in the membrane" mean?

“On time” và “in time” khác nhau như thế nào?

"Let it go" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "good time call"?

Tôi có thể thay thế "when the sun is up" bằng "in daytime" không?

“End up costing” có nghĩa là gì?

Is "I was like" refer to "I said"?

"Beer pong" có nghĩa là gì?

Why was "to" used at the end of the sentence?

“Hang out with someone” có nghĩa là gì?

“Thanks to someone or something” có nghĩa là gì?

“Call shotgun” có nghĩa là gì?

Có phải "let it get to someone" có nghĩa là "get annoyed" (bực tức, bực mình)?

Có phải "you rock" là từ lóng không? Nó có nghĩa là gì?

Có phải “water” trong câu là động từ không?

Why was "a drink" used? Can I use "drinks" instead?

Shouldn't it be "I and you"? Not "me and you"?

Từ "themselves" trong câu "they themselves cannot be" có cần thiết không? Nếu tôi chỉ nói "they cannot be" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

“Fry cook material” có nghĩa là gì?

“Be down" nghĩa là gì ạ?

"My bad" có nghĩa là gì?

Khi nào thì sử dụng dấu gạch ngang (-)?

"Game" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "later" là cách nói ngắn gọn của "See you later" không? Tôi có thể dùng từ nào khác không?

"Gotten over" có nghĩa là gì?

Shouldn't it be "have known"? Did she omitted "have"?

Có phải “make bank” có nghĩa là “make a lot of money” không?

Có phải “lay it on the line” có nghĩa là "frankly speaking" (nói thật) không? Nếu vậy tôi có thể dùng "speak frankly” để thay thế không?

Khi nào thì chúng ta sử dụng "For a living"?

What does this phrase mean? How can I use the expression “have to be”?

“Catch up with something” có nghĩa là gì?

"Forest" và "woods" có nghĩa là gì?

"Prefer over" và "prefer to" khác nhau như thế nào?

"Mean it" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng “for real”, “really” để thay thế không?

What does "scraped together" mean?

"All" có nghĩa là gì? Câu này khác gì với câu "your hands are sweaty"?

"Minors" trong câu có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng 'little' thay cho 'a little' không?

"Tote life" có nghĩa là gì?

"Down there" có nghĩa là gì?

"Sidecar" là gì?

"Narrow it down" có nghĩa là gì?

Why did she say 'no Denzel movies' in this situation?

"Lifetime movie" có nghĩa là gì?

What does "all over him" mean? and in what situation can it be used?

Có phải "going away" có nghĩa là "give up something" không? Nếu vậy, tôi có thể dùng "giving up" thay thế được không?

"I bet ~" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng “granny” thay luôn cho “grandmother” được không?

"That would be crazy" và "that is crazy" khác nhau như thế nào?

Tôi nghe câu "It’s a big deal to me" rất nhiều, nhưng không biết chắc nghĩa của nó.

Tại sao anh ấy lại nói "He bangs, he bangs"?

“Be after someone” nghĩa là gì ạ?

Why did he use "in little Rachel land" not "in a little Rachel land"?

“For crying out loud” có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể cho thêm ví dụ sử dụng “besides” không?

"Stop" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn một con cá, tại sao lại không dùng "fishes"?

“Pedal to the medal” có nghĩa là gì?

milennials nghĩa là gì vậy

“Behind” trong câu này có nghĩa là gì?

Từ nào đồng nghĩa với "mundane"?

Tại sao lại sử dụng từ "her" ở đây?

“Turn on” có nghĩa là gì?

Có phải “wedding band” là “wedding ring” không?

What does "ranch" mean?

Tại sao cậu ấy lại nói là “hit him good”? "Hit him good" có nghĩa là gì?

Từ "dude" trong câu này có nghĩa là gì?

"Nanite" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07