RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W9

Có phải "tree on a windy day" là thành ngữ đúng không? Nó có nghĩa là gì?

"Sore", "pain", "-attack" và "-ache" khác nhau như thế nào?

What does "wet start" mean? Does it refers to "lousy start to begin a day"? Is it a common phrase?

Có phải cụm từ "go less far" có nghĩa là thiếu tiềm năng hay không?

Tại sao cô ấy lại nói "consider"? Không phải "consider" được dùng khi không chắc chắn sao?

"Fashion doctor" có nghĩa là gì?

"Compel" và "force" khác nhau như thế nào?

What's "Howie"?

Câu này có nghĩa là gì?

How come 'mutually exclusive' became referring to 'logically nonsense'?

“From scratch” có nghĩa là gì?

"Sadly" và "unfortunately" khác nhau như thế nào? Hai từ này có luôn thay thế cho nhau được không?

Tại sao cô ấy lại nói "dry clean"?

What does "water" mean here?

"Song man" có thông dụng không?

Trong trường hợp nào thì ta sử dụng "off that"? Nó có vai trò gì?

Tại sao lại dùng "a" trước danh từ số nhiều "great savings"?

"Revolve around” có nghĩa là gì?

"Flatfoot" có phải có nghĩa là cảnh sát không?

"Up for grabs" có nghĩa là gì?

Từ trái nghĩa với "equality" là gì?

Cụm "my roll dogs for life" có thông dụng không?

“Narrow something down” có nghĩa là gì?

"Over" có nghĩa gì trong câu này?

Are "you guys" and "you" the same?

"Being bold" và "being courageous" khác nhau như thế nào?

"Feed" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

Có phải “see” cũng có nghĩa là "know" không?

“Satirical” và “sarcastic” khác nhau như thế nào?

'Ain't' là viết tắt của từ nào?

"Star" và "celebrity" khác nhau như thế nào?

Sử dụng cụm “be good to go” như thế nào?

Tại sao lại sử dụng "I'm on"? Tại sao không dùng "scent on" hay "notice on"? Hay đây là cách nói ngắn gọn của động từ nào đó?

"Anyway" có nghĩa là gì?

Có cách nào khác để nói "for the record" không?

“Play games with someone” có nghĩa là gì?

"Broke" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "catch up" đằng sau động từ tobe (is) không? Hay từ "to" đã bị lược bỏ?

Tại sao lại dùng giới từ "from" ở đây?

“Make up” trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải “get rid of” có nghĩa là “throw away” không? Từ đồng nghĩa khác của nó là gì?

“Running” trong câu này có nghĩa là gì?

Khi đang nói ‘increase diversity’ tại sao cô ấy lại ra hiệu động tác tay như vậy?

Is "left" a past tense of "leave"? Why "he's left"? Is this a short of "he has left" or "he is left"?

"Benefit" và "profit" khác nhau như thế nào?

"See things wrap up" có nghĩa là gì?

"Floop" có nghĩa là gì?

Có phải "last couple years" có nghĩa là "a few years in the past" không?

"Headlining Vegas" có nghĩa là gì? "Vegas" ở đây có phải là "Las Vegas"?

I've heard the word "grandma" quite often however, do people use "granddad" often?

Không phải dùng hai động từ liền nhau như "is reach" là sai ngữ pháp sao?

“Beef” có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “flirt-with-me” được không?

“Carbs” là gì?

"Stereotype" có nghĩa là gì? Không phải "stereo" là một loại âm thanh sao?

“I have no idea” có nghĩa là gì?

“Game on” có nghĩa là gì?

"Palace like houses" và "houses like palace" có nghĩa giống nhau không?

Có phải “surface” trong câu là động từ không?

“We on the level” có nghĩa là gì? Cụm này có được sử dụng phổ biến không?

Có phải "are" để liên kết với câu trước không?

"Speech" và "speaking" khác nhau như thế nào?

Ở Mỹ mọi người có thay tên thường xuyên không? Nếu có, thì tại sao mọi người lại đổi tên?

Tại sao họ lại gọi nó là "impenetrable"? Có phải bởi vì khu rừng rất rậm rạp, và phức tạp như mê cung không?

Có phải "nowhere" có nghĩa là "desert" hay "wasteland" hay không?

Tại sao câu này lại cần có thêm "yourself"?

"Entire" và "whole" khác nhau như thế nào? Hai từ này có luôn thay thế cho nhau được không?

Is the expression "No ~, no ~" an idiom?

Không phải nói "houses like palace" mới đúng sao? Tại sao lại nói "palace like houses" trong câu này?

“Out of” trong câu này có nghĩa là gì?

Vì từ "prejudice" chỉ ý tưởng cũ, cổ hủ nên tôi có thể dùng từ "dogma" thay thế được không?

Có phải "altitude" chỉ chiều cao của diễn viên đó không?

Đất nước nào dùng đơn vị Fahrenheit thay cho đơn vị Celsius?

"Riduculous" và "absurd" khác nhau như thế nào? Hai từ này có dùng thay thế cho nhau được không?

Khi dịch tôi có thể bỏ qua từ "like" trong câu này không? Tại sao trong video này anh ấy lại nói từ "like" nhiều lần vậy?

What does "get" mean in this situation?

"On the lam" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với từ "rule" trong câu này là từ nào?

Có phải từ "live" có nghĩa là một video không được quay trước không?

Tôi có thể chỉ sử dụng "block" chứ không dùng "block out" được không?

“Hang in there” có nghĩa là gì?

What does 's stand for?

“Push” trong câu có nghĩa là gì?

“Set aside” có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Tôi có thể sử dụng “a dead end relationship” cho các mối quan hệ khác ngoài mối quan hệ yêu đương được không?

What does "like" mean?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "creep out"?

Động từ "plant" có thường đi với "fire" không?

Có phải “hoarding” có nghĩa tương tự với “saving” không? Từ này có được sử dụng nhiều không?

"Idea", "ideal" và "ideology" khác nhau như thế nào? Liệu "ideology" có chỉ điều liên quan đến chính trị không?

“Be down to do something” có nghĩa là gì?

"Toast" có nghĩa là gì?

Có cách nào khác để nói "don't wait up" không?

Có thể dùng từ nào khác thay thế cho "pitch" không?

“Do a number on someone” có nghĩa là gì?

Từ "by" trong câu này có cần thiết không?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "pay to see [something]"?

Dụng cụ uốn tóc gọi là gì?

"Nope" và "No" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng "little" ở đây? Không phải từ "boy" đã có nghĩa là trẻ con rồi sao?

“Being smug” có nghĩa là gì?

Có thể dùng từ nào khác thay thế "giggling" không?

Is the expression "There is this—" generally used? Or it is not a fixed expression?

Tôi có thể nói "shrouding your judgement" thay cho "clouding your judgement" được không?

“Come in handy” có nghĩa là gì?

"Point at" và "point to" khác nhau như thế nào?

"Close proximity" có nghĩa là gì?

Từ "the" có thường được phát âm là "D(ði)" chứ không phải là "the(ðə)" dù "the" không đứng trước nguyên âm?

Có nhiều hơn hai từ "just" trong câu đơn có phù hợp không?

Shouldn't it be "shifted" instead of "shift"? Because I thought he is talking about their past that they shifted the hunting ground.

"TSA number" là gì?

Tôi có thể dùng từ "empire" mặc dù nó không chỉ đất nước được không?

Câu thứ hai có nghĩa là gì? "Doing air quotes" có nghĩa là gì?

"Gal pal" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác thay cho từ "pal" không?

“Human” và “human being” có khác nhau không?

"Settle for" có nghĩa là gì?

"I was like" trong câu này có nghĩa là gì? Và tôi có thể sử dụng nó trong trường hợp nào?

Trong trường hợp nào thì ta sử dụng "roughly"?

“Entrée” có nghĩa là gì?

Có phải rất thô lỗ nếu nói "shady" trước mặt ai đó không?

“Give someone credit” có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm “jump to conclusions”?

Từ "species" là danh từ số nhiều hay số ít?

Khi nào thì sử dụng "run out"?

Tại sao từ "brother" lại ám chỉ người đàn ông da đen?

"Intertwined" có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Rainforest" và "jungle" khác nhau như thế nào?

Cô ấy nói “h-arms” có nghĩa là gì?

“Hold back” có nghĩa là gì?

"Gratification", "satisfaction" và "pleasure" khác nhau như thế nào?

"Notable" và "famous" khác nhau như thế nào? Nếu tôi sử dụng "famous" thì nghe có kỳ quặc không?

"Zoonoses" có nghĩa là gì? Từ này có liên quan gì đến từ "zoo" không?

Why is present perfect tense used in this fragment (you've changed)? Can't I use just "you changed" instead? And when can I use the present perfect?

Is it okay to omit the word "of"?

“Pull way ahead of something” có nghĩa là gì?

'em có nghĩa là gì?

“Plain sight” có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể dùng “don’t get me wrong”?

"Ain't" có nghĩa là gì?

“Back talk” có nghĩa là gì?

“Sneak in incognito” có nghĩa là gì?

"Dab" có nghĩa là gì?

What does "doing" mean? What's different from "How are you back there."?

"Being under pressure" có nghĩa là gì?

Trong trường hợp này, tôi có thể sử dụng “What about that?” được không?

“That a boy” có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Tôi có thể nói "liberated" thay cho "free" được không?

Cụm từ "feeling inside" chỉ điều gì trong câu này?

"Take over" có nghĩa là gì?

"Villains" là người như thế nào?

Tại sao lại nói "You ever think..." ở đây? Không phải nói "Have you ever thought..." mới đúng ngữ pháp sao?

What does "old maid" mean?

Nếu tôi nói "you never were ordinary" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

“Full out something” có nghĩa là gì?

Trong trường hợp này có phải “duplicating” có nghĩa là “repeating” không?

“Coveted” có nghĩa là gì?

"Start dating" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "this" trong khi Bwindi chỉ một địa điểm cụ thể?

RedKiwi có thể giải thích kĩ hơn về câu hỏi “what are you up to?” được không?

Nếu tôi nói "It's all about freedom" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Có phải "back up" đầu tiên là cụm động từ, còn "backup" thứ hai là danh từ không?

"Mom read" và "read Mom" có nghĩa khác nhau không? Trong trường hợp nào thì ta đảo thứ tự từ?

Cụm từ "take up" trong câu này có nghĩa là gì?

"Intent on" có nghĩa là gì?

Nếu tôi nói "I've been practicing all day" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

“Easy for you to say” có phải là thành ngữ không?

"All of a sudden" có nghĩa là gì?

How is this sentence different from "I don't think she likes that"?

"Tune" và "melody" khác nhau như thế nào?

Tôi nghĩ đại từ chỉ định như "this" là chỉ đồ vật thôi. Nhưng tôi có thể sử dụng nó cho địa điểm, nơi chốn được không?

"Bet" có nghĩa là gì?

“Bomb” trong câu có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng “bomb” trong bất cứ sự kiện quan trọng với tôi như kiểm tra, thuyết trình, phỏng vấn hay không?

Giới từ "with" có cần thiết trong câu này không?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của cụm từ "stood out" giúp mình với nhé.

Khi nào thì tôi có thể dùng "my word"?

“Laughing” và “giggling” khác nhau như thế nào?

“Go on” có nghĩa là gì?

Có phải từ "last" có nghĩa là chỉ còn lại một vài khu rừng nhiệt đới đúng không?

"Partake" trong câu này có nghĩa là "hate" đúng không? Từ này có thông dụng không?

“Gimme” có nghĩa là gì?

Có phải “parking ticket” là “parking fine” không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

Từ "order" có phải có nghĩa là "reign" hay "system" không?

“Be in love with someone” có nghĩa là gì?

What does "on the spectrum" mean?

Có cách nói nào khác để nói “give me a hand” không?

"Health intake" có nghĩa là gì?

"AAA" là gì?

RedKiwi có thể giải thích rõ hơn từ “satirical” được không ạ?

"Threatened" và "endangered" khác nhau như thế nào? Khi nói đến sự sinh tồn của động vật, hai từ này có thể thay thế cho nhau được không?

Tại sao từ "cast off" lại có nghĩa là "untie the rope"?

"Attorney" và "lawyer" khác nhau như thế nào?

Is it wrong if I say "live in a farm" instead of "live on a farm"?

"Paraphernalia" có nghĩa là gì?

"Must never have ever been or even" có nghĩa là gì?

“Full wait” có nghĩa là gì?

“Nods” có nghĩa là gì?

"Drug" và "medicine" khác nhau như thế nào?

"Neutralize" nghĩa là gì?

“Be about to” có nghĩa là gì?

“Get someone in trouble” có nghĩa là gì?

Có phải từ "heels" chỉ cụ thể là giày cao gót không? Vì tôi nghĩ là giày nào cũng có gót!

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “ouch”?

Tại sao trong tình huống này cô ấy lại nói là "Hanking out"?

“Pretty” trong câu này có nghĩa là gì?

“Ditch someone” có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác thay thế không?

Tại sao từ "open" lại được sử dụng trong câu này?

Tôi có thể nói "twisted sense" thay cho "distorted sense" được không? Nếu được thì RedKiwi đưa thêm ví dụ của hai cụm từ này giúp mình với nhé.

"Send in" khác gì với "send to"

"Hit me" trong câu này có nghĩa là gì?

“Get something out” có nghĩa là gì?

"You chickens" trong câu này có nghĩa là gì?

"Being normal" và "being ordinary" khác nhau như thế nào?

"Constitute" có nghĩa là gì? Nó có liên quan đến từ "constitution" không?

"Blow up" có nghĩa là gì?

Tôi biết "fashion show" là từ thông dụng nhất để chỉ chương trình trình diễn thời gian, nhưng còn từ khác có nghĩa tương tự không?

I understand that "snow" is a countable noun, but why is the plural form "snows" being used here? I think this should be the singular form "snow" because the word "first" is used.

"Stretch of something" có nghĩa là gì?

"Tote life" có nghĩa là gì?

Không phải từ "eclipse" chỉ hiện tượng tự nhiên sao? Nó có nghĩa ẩn dụ nữa có phải không?

"Possum" là gì?

“Pat-down” có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "destined to be" thay cho "born to be" không? Hai cụm từ này có luôn thay thế cho nhau được không?

“Can’t get over sth” có nghĩa là gì?

“Diss track” có nghĩa là gì?

"Wait a second" nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "don't get yourself killed" thay cho "don't kill yourself" không?

Tại sao từ "long" lại được dùng trong câu này?

"HeForShe" có nghĩa là gì? Nó có phải là một slogan không?

"Dinglehopper" là cái gì?

"Certainly", "definitely" và "absolutely" khác nhau như thế nào? Chúng có thể dùng thay thế cho nhau không?

Tiền tố "re-" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.