student asking question

"Glassy-eyed mush person" có nghĩa là gì?

teacher

Câu trả lời của người bản ngữ

Rebecca

"A mush person" hay "mushy person" là người quá đa cảm và lãng mạn. "Glassy-eyed" dùng để miêu tả người có ánh mắt không tập trung, thường là do không chú ý hoặc say xỉn. Kết hợp hai cụm từ này thì cụm từ này có nghĩa là người nói đang tạo ra hồ sơ thông tin của những người quá đa cảm và lãng mạn, đến nỗi mà họ không thể tập trung vào việc khác. "Glassy-eyed mush person" không hẳn là một cụm từ, nó chỉ là một từ tượng hình chỉ một đặc tính cụ thể. Ex: You're so mushy. Stop saying such corny things! (Cậu đa cảm quá rồi đấy. Đừng nói mấy thứ ngờ nghệch nữa.) Ex: She saw the handsome movie star and immediately turned glassy-eyed. (Cô ấy thấy một ngôi sao điện ảnh điển trai và ngay lập tức trở nên không tập trung.)

Hỏi &Đáp phổ biến

04/16

Hoàn thành biểu thức với một bài kiểm tra!

cô trở thành người mơ hồ, đa cảm.