student asking question

Nguồn gốc của từ "boxing" là gì? Có phải vì vòng đấu của họ nhìn giống như "a box" - cái hộp đúng không?

teacher

Câu trả lời của người bản ngữ

Rebecca

Câu hỏi rất hay. Từ "boxing" có nguồn gốc từ từ tiếng La tình "pugil", có nghĩa là "boxer". Từ này liên quan tới từ "pugnus" - "fist" (nắm đấm). Đó là lý do ngày nay chúng ta gọi môn thể thao này là "boxing". Ex: I recently took up boxing as a hobby. (Gần đây tôi tập boxing như một sở thích mới.) Ex: I have been boxing since my teenage years. (Tôi tập boxing từ hồi tôi còn niên thiếu.)

Hỏi &Đáp phổ biến

04/16

Hoàn thành biểu thức với một bài kiểm tra!

Nhưng quyền anh thì khác. Đây là môn thể thao công nghệ thấp