RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W10

Có phải từ "wild" có nghĩa là "untamed" đúng không?

"Woods" và "forests" khác nhau như thế nào?

Nếu tôi lược bỏ từ "really" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"His own" trong câu này có nghĩa là gì?

"Errand" và "job" khác nhau như thế nào?

"Coppa" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

Từ "stuffing" có nghĩa là gì? Có phải nó giống như "stuffed" được dùng trong "stuffed doll" không?

"Pokey" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích về ngữ pháp "as ~ as" được không?

Trong boxing, "on the canvas" có nghĩa là "defeat" (đánh bại). Vậy "down upon the canvas" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

"The hell" trong câu này có nghĩa là gì?

Khác nhau chính giữa "germ" và "virus" là gì?

“I would kill for something” có nghĩa là gì?

Nếu tôi nói "meal" thay cho "treat" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

"Heel" trong câu này có nghĩa là gì?

“Made-up” có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Hold on" có được sử dụng thường xuyên không? "Hold on" và "wait" khác nhau như thế nào?

"Chicken" có phải thường được dùng để chửi thề không? Hay chỉ khi có từ "butt" đi trước nó mới có nghĩa vậy?

“Fire brigade” có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "brigade" theo cách khác không?

RedKiwi kể chuyện "George Washington and cherry tree" được không? Đây có phải là câu chuyện đạo đức không?

Khi "under" đứng trước động từ, có phải nó có nghĩa là "short of something" (thiếu cái gì đó) không?

“Fit in” có nghĩa là gì?

"A few little" có nghĩa là gì?

Tôi mới chỉ nghe nói "Seven Wonders of the World" (7 kỳ quan của Thế giới), "the eighth wonder of the world" là gì?

Does "on" necessary here? Would "set off a solitary life" be a wrong sentence?

"Camping" và "hiking" khác nhau như thế nào?

"Add up" trong câu này có nghĩa là gì?

"Animal" và "mammal" khác nhau như thế nào?

"Bum" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác thay thế "bum" không?

What does "-in' " mean? Is it an abbreviation?

"Scratch the surface" có nghĩa là gì?

“Spice something up” có nghĩa là gì?

Tại sao "rusty" lại có nghĩa là "red" (đỏ)?

"Lightning" và "thunder" khác nhau như thế nào?

“Someone is in control” có nghĩa là gì?

"Go flat" có nghĩa là gì?

Từ "do" trong câu này có cần thiết không?

"Soylent" là gì?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "nods"?

“Make fun of something” có nghĩa là gì?

“In favor of someone” trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “Holy shmow” không?

"Claw" và "talon" khác nhau như thế nào?

“Someone is so faced” có nghĩa là gì?

"Go to the sound" trong câu này có nghĩa là gì?

Có nhất thiết phải có chữ "the" ở trước chữ "people" không? Nó có nghĩa là gì? Và câu tiếp theo nói "a people who will not" thì khác nhau như thế nào?

"Poncho" có nghĩa là gì?

“Take off” có nghĩa là gì?

"Good" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải từ này chỉ sử dụng khi nói thôi không?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Town" và "village" khác nhau như thế nào? Hai từ này có dùng thay thế được cho nhau không?

Có nên sử dụng "to" khi giới thiệu cái gì đó không? Liệu câu này có nên viết là "Do you recommend people TO eat Durian" không?

Cô ấy nói với Monica về "your steady hand" là có ý gì?

Có một loại nhạc cổ điển tên là "Nocturne". Có phải nó liên quan đến ban đêm không?

Có phải “under the impression” có nghĩa là "think" (nghĩ) không?

"Stable boy" có nghĩa là gì?

“Pull up” có nghĩa là gì?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Hibernate" có nghĩa là gì?

Tôi nghe thấy cụm từ "frowned face" rồi, nhưng có phải từ "frown" có nghĩa tiêu cực không?

What does "About to" mean?

Có phải từ "saw" ám chỉ rằng người nông dân tình cờ tìm thấy chú vịt con đúng không?

Làm nước sốt từ quả nam việt quất chẳng phải sẽ quá ngọt hoặc chua sao? Nước sốt nam việt quất có phải là nguyên liệu phổ biến ở Mỹ không?

“Back on your feet” có nghĩa là gì?

"Young" trong câu có nghĩa là gì? Nó không phải là tính từ đúng không?

“Globe” và “world” có khác nhau không?

"y'all's" có nghĩa là gì?

Woz là gì?

Trong chương trình Mỹ, tôi hay thấy mộng du, liệu bệnh này có phổ biến ở Mỹ không?

Có phải từ "in" và "out" ở đây là dạng rút gọn của từ nào khác phải không?

"Lump off" có nghĩa là gì?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

“Be setting off” có phải có nghĩa là "start" không? Từ đồng nghĩa khác của nó là gì?

"Lose one's nerve" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng từ đồng nghĩa nào thay thế cho "fending"?

Từ “solitary” ở đây có phải có nghĩa là "independence" (độc lập) không?

"About to" có nghĩa là gì?

No.1, No.2 or No.3 có nghĩa là gì?

"Quite a day" có nghĩa là gì?

"Make a face" có nghĩa tiêu cực không?

“Any bit of something” có nghĩa là gì?

Liệu có từ "front flip" không?

Sigmund Freud là ai? Có phải là nhân vật lịch sử không?

Tôi không biết khi nào thì sử dụng "Britain", "England", và "United Kingdom".

"Write prolifically" có nghĩa là gì?

Tại sao "elegant and simple" lại có nghĩa là "chaos" trong câu này?

"Apologize for" có nghĩa là gì?

"A butt" và "a hip" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể sử dụng từ "marry" cho động vật không?

Tôi có thể nói "why would everyone hate me" được không?

“Garments” và “clothes” khác nhau như thế nào?

“Be onto someone” có nghĩa là gì?

"Strike" trong câu này có nghĩa là gì?

"Unagi" trong câu này có nghĩa là gì? Không phải nó có nghĩa là con lươn sao?

"Settle down your nerves" và "settle your nerves" có giống nhau không?

"Storm" và "typhoon" khác nhau như thế nào?

“Ready, Steady, Go” có phổ biến không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc “sth is all about sth”?

Có phải "wheel" là bánh xe không? Giống như chuỗi nhượng quyền thương mại "Hot Wheels"?

“Chosen One” có nghĩa là gì?

Tại sao “couldn’t care less” lại có nghĩa là "not interested"? Không phải chỉ "care less" đã có nghĩa là "not interested" rồi sao?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

What does "get to" mean?

Tôi có thể coi "tough” và “difficult” giống nhau về ý nghĩa không? Từ này thông dụng hơn?

"Pay attention to something" có nghĩa là gì?

What does "-in' " mean? Is it an abbreviation?

Tôi có thể dùng từ "baby bear" thay cho từ "cub" được không?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "ship out"?

"Get off on" có nghĩa là gì?

What does "go wrong" mean here?

“Out of control” có nghĩa là gì?

Có phải từ "misty" chỉ không khí ẩm không?

"Shaky" có phải có nghĩa tiêu cực không? RedKiwi có thể cho thêm ví dụ về từ này không?

RedKiwi giải thích giúp tôi nghĩa và cách sử dụng của từ "rowdydow" với nhé.

“Vale-dog-torian” có nghĩa là gì?

Tại sao "ever" lại được sử dụng trong câu? Có thể bỏ "ever" đi được không?

"Drive-by" có nghĩa là gì?

Dùng "let's not" như thế nào?

"Flu" và "cold" khác nhau như thế nào?

Tôi nghĩ "lovely day" là cụm từ khá thông dụng. Nhưng có cách nói nào khác nữa không?

Sử dụng "out of one's mind" khi nào? Có cách nào tương tự để nói câu này không?

Tại sao "now" lại đứng đầu câu?

Tại sao "sore throat" lại có nghĩa tương tự "report to cop"? Đây có phải là thành ngữ không?

“Bust it” có nghĩa là gì?

Does "Fair enough" mean "okay"? When do you use this expression?

Từ "silly" có nghĩa tương tự như "ridiculous" hay "funny" không?

Có phải chim "turkey" phát âm và viết giống đất nước "Turkey" đúng không?

"Crazy" và "insane" khác nhau như thế nào?

"Day job" có nghĩa là gì?

"Cat" và "feline" khác nhau như thế nào?

Có phải "born + (tính từ)" có nghĩa là "(tính từ) from birth"?

"Slash that move" và "slash the move" khác nhau như thế nào? Tôi hiểu nghĩa "slash something" nhưng "slash the move" có nghĩa là gì, nó vô hình mà?

“One’s very own sth” có nghĩa là gì?

"Face" có nghĩa là gì?

“Take a shot” có nghĩa là gì?

K-mart là gì?

"Brought up" có nghĩa là gì?

“Exercise in futility” có nghĩa là gì?

“Keep up” có nghĩa là gì?

Có phải "peck me if you must" có nghĩa tương tự với "kill me if you must"?

Tôi có thể nói "right away" thay cho "on my way" không?

"Buff" có nghĩa là gì?

What does "-in' " mean? Is it an abbreviation?

Tôi chỉ nói "hey" khi gọi bạn, nhưng từ này có nghĩa là chào không?

Từ đồng nghĩa của cụm từ “check it out” là gì?

Để vá xe, liệu tôi có phải luôn luôn dùng từ "mend"?

"Pep talk" có nghĩa là gì?

Tôi tò mò liệu có phải tên "Scooby-Doo" có nguồn gốc từ "spooky" không?

“Taekwondo” là gì?

Trò "moms and dads" là trò gì?

Tại sao “mess up” lại có nghĩa là "hurt someone's mind" (làm tổn thương ai đó)?

"Good lord" có được sử dụng phổ biến không?

Có cách nói nào khác để chào mừng người quay trở lại không?

"Spooky", "Scary" và "Creepy" khác nhau như thế nào? Các từ này có luốn thay thế cho nhau được không?

Có phải "lean away" có nghĩa là tránh xa không? Cụm từ này có thông dụng không?

“Hog all the princessin'’” có nghĩa là gì?

Có phải "principal" có nghĩa như "head", "senior" đúng không? Các từ này có luôn thay thế cho nhau được không?

Nếu từ "earth" có nghĩa là Trái Đất, không phải nó nên được viết hoa sao?

Có phải từ "nice" chỉ ngoại hình đúng không? Hay hình thức?

"Make it work" có nghĩa tương tự với "deal with it" không?

"Hold on", "hang on" và "just a minute/second" khác nhau như thế nào? Chúng có dùng thay thế cho nhau được không?

Dạng gốc của "How'd" là gì?

Có cụm từ nào có thể thay thế cho "once upon a time" không?

Không phải từ "hound" thông dụng hơn sao? Hay từ "hunting dogs" cũng thông dụng?

Ý của anh ấy là gì khi nói "her thing"?

“Doody” có nghĩa là gì? Từ này có được sử dụng phổ biến không?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “be at perfect liberty” không?

“Scare the bejesus out of someone” có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì sử dụng "mend"?

"Deceive" và "trick" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng từ nào thay cho từ "new guy"?

Chữ "a" trong cụm "a different aspect" nghe giống "eɪ". Vậy khi nào thì người bản ngữ phát âm "ə"?

Tôi có thể gọi động vật là "who" như người được không?

“Hang in there” có nghĩa là gì?

Với động vật thì "nose" và "snout" khác nhau như thế nào?

“Electrocute” có nghĩa là gì?

Có phải "steep" có nghĩa là "high" không? "Steep" trong câu này có nghĩa là gì?

'Gonna' và 'Going to' khác nhau như thế nào?

Có phải hoc sinh Mỹ thường mang theo khăn giấy không?

RedKiwi có thể giải thích cụ thể hơn về cụm từ "world of you" không?

“Their paces” trong câu có nghĩa là gì?

Dấu hai chấm ":" được sử dụng sau chữ "it", khi nào thì dùng dấu hai chấm?

Tại sao lại sử dụng "into" mà không dùng "onto"?

Tôi nghe nói người dân bờ biển phía Đông thích hải sản như món súp nghêu, món bánh hàu có phổ biến không?

Tại sao lại sử dụng "I won't be long" mà không phải là "it won't be long"?

Nếu rơi ăn quả gọi là "fruit bat", vậy loài rơi hút máu gọi là gì?

Không phải "dumpling" là đồ ăn sao? Sao vịt mẹ lại so sánh vịt con xấu xí với đồ ăn?

"Think for oneself" có nghĩa là gì?

Tại sao "is" (động từ tobe) lại đi cùng với "go" (động từ thường)?

Shouldn't she use "wake up" for this sentence?

"Kumbaya" có nghĩa là gì?

'Yanno' có nghĩa là gì?

Giống như cú hoặc rơi, những con vật sống về đêm thì ta gọi là gì?

"Touché" và "too bad" khác nhau như thế nào? Hai cụm từ này có thay thế được cho nhau không?

Tại sao Rachel lại gọi Chandler là “Linus”?

“Hats off” có nghĩa là gì?

"No" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ là một gia đình chỉ có một bố hoặc một mẹ. Tại sao tên lại dùng số nhiều?

"Hut", "cabin" và "cottage" khác nhau như thế nào?

"Never mind" có nghĩa là gì? Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng nó?

“Break a leg” có nghĩa là gì? Cô ấy đang trù ẻo người kia à?

Có phải "-ling" chỉ con vật còn nhỏ đúng không?

Tại sao từ "flat" lại có nghĩa là "punture"? Có từ nào khác thay thế "flat" được không?

Redkiwi có thể giải thích về cụm từ "world-class" không?

"Lighten up" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng mạo từ "a" thay cho "the" không?

Không phải nói "guys" hay "fellas" tự nhiên, thân thiện hơn "friends" sao?

What's "whatcha"?

"Super Amadeus" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng phổ biến không?

"Shoots" có nghĩa là gì? Tôi không nghĩ nó là động từ, có phải nó là cuống cây không?

Tôi không hiểu mục đích của câu hỏi này. Tại sao cô ấy lại nói trả lời câu hỏi này là "too dangerous"?

What does nobody's ('s)mean?

Tôi có thể "habitat" thay cho "live" trong câu này không? Tôi có thể sử dụng "habitat" cho con người được không?

Tại sao anh ấy lại nói “fake midnight”?

"Bummer-rang" có nghĩa là gì? Khi nào thì dùng dấu gạch ngang?

"Have someone over" có nghĩa là gì?

Có vẻ như "seriously" và "really" có nghĩa giống nhau, nhưng khi nào thì sử dụng từ nào?

"Cost a fortune" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "deliver" ở đây? Sao không dùng "do"?

“Beat someone to something” có nghĩa là gì?

Dùng hai trạng từ liền nhau có được không?

"Hollow logs" có nghĩa là gì?

Người nói luôn dùng "is" thay cho "was" bởi vì người bố đã sợ ăn bánh hay ông ấy vẫn đang sợ?

Dạng đầy đủ của từ "mustn't" là gì?

"Mouse" và "rat" khác nhau như thế nào?

Có thể dùng từ nào để thay thế từ "snob"?

"Alone" trong câu này có nghĩa là gì?

“Set aside” có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Nếu tôi nói "largest" thay cho "biggest" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

What does "-in' " mean? Is it an abbreviation?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “You got this”?

"Backside Ollie" có nghĩa là gì?

Từ nào có thể thay thế cho "hey"?

Trong trường hợp này thì tôi có thể sử dụng "since when"? Và tôi có thể dùng "has" thay cho "does" không?

"Smoldering" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác để thay thế không?

“Figuring out” có nghĩa là gì?

"Til the rapture" nghĩa là gì ạ?

"Watchdog" có nghĩa là gì?

“Moon” trong câu này có nghĩa là gì?

Trong video này "pence" và "penny" là gì?

Tôi có thể nói "swimming suit" thay cho "swimming costume"? Có phải "swimming costume" là Anh Anh không?

Từ "get" có thể đứng sau từ "do" không?

"Bay" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là vịnh không?

"Dingle" nghĩa là gì ạ?

"Tribute" có nghĩa là gì?

Có thể dùng từ nào để thay thế từ “come apart”?

Tại sao Chó lại tặng quà cho tất cả mọi người? Có phải để đút lót họ không?

"Littermates" có nghĩa là gì? Có phải nó chỉ được sử dụng cho động vật không?

"Disgusting", "gross" và "revolting" khác nhau như thế nào?

“A live one” có nghĩa là gì? Tại sao không dùng mỗi "one" thôi?

"Hold back" có nghĩa là gì?

“Have something to do with” có nghĩa là gì?

Từ "in" sau "believe" có cần thiết không?

"Hate", "despise" và "comtempt" khác nhau như thế nào? Chúng có thể được dùng thay thế cho nhau không?

"Mixed up" có nghĩa là gì? Có phải là lai không?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “dance it up” không?

Có cách nào khác để nói "Help me" không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.