• Tiếng Việt

Question List of W10

"His own" trong câu này có nghĩa là gì?

"Errand" và "job" khác nhau như thế nào?

"Coppa" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Pokey" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích về ngữ pháp "as ~ as" được không?

Trong boxing, "on the canvas" có nghĩa là "defeat" (đánh bại). Vậy "down upon the canvas" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

“I would kill for something” có nghĩa là gì?

"Heel" trong câu này có nghĩa là gì?

“Made-up” có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Chicken" có phải thường được dùng để chửi thề không? Hay chỉ khi có từ "butt" đi trước nó mới có nghĩa vậy?

“Fire brigade” có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "brigade" theo cách khác không?

Khi "under" đứng trước động từ, có phải nó có nghĩa là "short of something" (thiếu cái gì đó) không?

“Fit in” có nghĩa là gì?

"A few little" có nghĩa là gì?

Does "on" necessary here? Would "set off a solitary life" be a wrong sentence?

"Add up" trong câu này có nghĩa là gì?

"Bum" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác thay thế "bum" không?

"Scratch the surface" có nghĩa là gì?

“Spice something up” có nghĩa là gì?

Tại sao "rusty" lại có nghĩa là "red" (đỏ)?

“Someone is in control” có nghĩa là gì?

"Go flat" có nghĩa là gì?

Từ "do" trong câu này có cần thiết không?

"Soylent" là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "nods"?

“Make fun of something” có nghĩa là gì?

“In favor of someone” trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “Holy shmow” không?

“Someone is so faced” có nghĩa là gì?

"Go to the sound" trong câu này có nghĩa là gì?

Có nhất thiết phải có chữ "the" ở trước chữ "people" không? Nó có nghĩa là gì? Và câu tiếp theo nói "a people who will not" thì khác nhau như thế nào?

"Poncho" có nghĩa là gì?

“Take off” có nghĩa là gì?

"Good" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải từ này chỉ sử dụng khi nói thôi không?

Có nên sử dụng "to" khi giới thiệu cái gì đó không? Liệu câu này có nên viết là "Do you recommend people TO eat Durian" không?

Cô ấy nói với Monica về "your steady hand" là có ý gì?

Có phải “under the impression” có nghĩa là "think" (nghĩ) không?

"Stable boy" có nghĩa là gì?

“Pull up” có nghĩa là gì?

What does "About to" mean?

“Back on your feet” có nghĩa là gì?

"Young" trong câu có nghĩa là gì? Nó không phải là tính từ đúng không?

“Globe” và “world” có khác nhau không?

Woz là gì?

Có phải từ "in" và "out" ở đây là dạng rút gọn của từ nào khác phải không?

"Lump off" có nghĩa là gì?

“Be setting off” có phải có nghĩa là "start" không? Từ đồng nghĩa khác của nó là gì?

"Lose one's nerve" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng từ đồng nghĩa nào thay thế cho "fending"?

Từ “solitary” ở đây có phải có nghĩa là "independence" (độc lập) không?

"About to" có nghĩa là gì?

No.1, No.2 or No.3 có nghĩa là gì?

"Quite a day" có nghĩa là gì?

“Any bit of something” có nghĩa là gì?

Liệu có từ "front flip" không?

"Write prolifically" có nghĩa là gì?

Tại sao "elegant and simple" lại có nghĩa là "chaos" trong câu này?

"Apologize for" có nghĩa là gì?

“Garments” và “clothes” khác nhau như thế nào?

“Be onto someone” có nghĩa là gì?

"Strike" trong câu này có nghĩa là gì?

"Unagi" trong câu này có nghĩa là gì? Không phải nó có nghĩa là con lươn sao?

"Settle down your nerves" và "settle your nerves" có giống nhau không?

“Ready, Steady, Go” có phổ biến không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc “sth is all about sth”?

“Chosen One” có nghĩa là gì?

Tại sao “couldn’t care less” lại có nghĩa là "not interested"? Không phải chỉ "care less" đã có nghĩa là "not interested" rồi sao?

Tôi có thể coi "tough” và “difficult” giống nhau về ý nghĩa không? Từ này thông dụng hơn?

"Pay attention to something" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "baby bear" thay cho từ "cub" được không?

"Get off on" có nghĩa là gì?

What does "go wrong" mean here?

“Out of control” có nghĩa là gì?

"Shaky" có phải có nghĩa tiêu cực không? RedKiwi có thể cho thêm ví dụ về từ này không?

RedKiwi giải thích giúp tôi nghĩa và cách sử dụng của từ "rowdydow" với nhé.

“Vale-dog-torian” có nghĩa là gì?

Tại sao "ever" lại được sử dụng trong câu? Có thể bỏ "ever" đi được không?

"Drive-by" có nghĩa là gì?

Dùng "let's not" như thế nào?

Sử dụng "out of one's mind" khi nào? Có cách nào tương tự để nói câu này không?

Tại sao "now" lại đứng đầu câu?

Tại sao "sore throat" lại có nghĩa tương tự "report to cop"? Đây có phải là thành ngữ không?

“Bust it” có nghĩa là gì?

"Crazy" và "insane" khác nhau như thế nào?

"Day job" có nghĩa là gì?

"Cat" và "feline" khác nhau như thế nào?

Có phải "born + (tính từ)" có nghĩa là "(tính từ) from birth"?

"Slash that move" và "slash the move" khác nhau như thế nào? Tôi hiểu nghĩa "slash something" nhưng "slash the move" có nghĩa là gì, nó vô hình mà?

“One’s very own sth” có nghĩa là gì?

"Face" có nghĩa là gì?

“Take a shot” có nghĩa là gì?

K-mart là gì?

"Brought up" có nghĩa là gì?

“Exercise in futility” có nghĩa là gì?

“Keep up” có nghĩa là gì?

"Buff" có nghĩa là gì?

Để vá xe, liệu tôi có phải luôn luôn dùng từ "mend"?

"Pep talk" có nghĩa là gì?

Tại sao “mess up” lại có nghĩa là "hurt someone's mind" (làm tổn thương ai đó)?

"Good lord" có được sử dụng phổ biến không?

“Hog all the princessin'’” có nghĩa là gì?

Dạng gốc của "How'd" là gì?

Ý của anh ấy là gì khi nói "her thing"?

“Doody” có nghĩa là gì? Từ này có được sử dụng phổ biến không?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “be at perfect liberty” không?

“Scare the bejesus out of someone” có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì sử dụng "mend"?

Tôi có thể dùng từ nào thay cho từ "new guy"?

Chữ "a" trong cụm "a different aspect" nghe giống "eɪ". Vậy khi nào thì người bản ngữ phát âm "ə"?

“Electrocute” có nghĩa là gì?

Có phải "steep" có nghĩa là "high" không? "Steep" trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích cụ thể hơn về cụm từ "world of you" không?

“Their paces” trong câu có nghĩa là gì?

Dấu hai chấm ":" được sử dụng sau chữ "it", khi nào thì dùng dấu hai chấm?

Tại sao lại sử dụng "I won't be long" mà không phải là "it won't be long"?

Tại sao "is" (động từ tobe) lại đi cùng với "go" (động từ thường)?

Shouldn't she use "wake up" for this sentence?

"Kumbaya" có nghĩa là gì?

'Yanno' có nghĩa là gì?

Tại sao Rachel lại gọi Chandler là “Linus”?

“Hats off” có nghĩa là gì?

"No" trong câu này có nghĩa là gì?

"Never mind" có nghĩa là gì? Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng nó?

“Break a leg” có nghĩa là gì? Cô ấy đang trù ẻo người kia à?

Tại sao từ "flat" lại có nghĩa là "punture"? Có từ nào khác thay thế "flat" được không?

Redkiwi có thể giải thích về cụm từ "world-class" không?

"Lighten up" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng mạo từ "a" thay cho "the" không?

What's "whatcha"?

"Super Amadeus" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng phổ biến không?

Tôi không hiểu mục đích của câu hỏi này. Tại sao cô ấy lại nói trả lời câu hỏi này là "too dangerous"?

Tại sao anh ấy lại nói “fake midnight”?

"Bummer-rang" có nghĩa là gì? Khi nào thì dùng dấu gạch ngang?

"Have someone over" có nghĩa là gì?

"Cost a fortune" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "deliver" ở đây? Sao không dùng "do"?

“Beat someone to something” có nghĩa là gì?

Dùng hai trạng từ liền nhau có được không?

Dạng đầy đủ của từ "mustn't" là gì?

Có thể dùng từ nào để thay thế từ "snob"?

"Alone" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “You got this”?

"Backside Ollie" có nghĩa là gì?

Trong trường hợp này thì tôi có thể sử dụng "since when"? Và tôi có thể dùng "has" thay cho "does" không?

"Smoldering" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác để thay thế không?

“Figuring out” có nghĩa là gì?

"Til the rapture" nghĩa là gì ạ?

“Moon” trong câu này có nghĩa là gì?

Trong video này "pence" và "penny" là gì?

Từ "get" có thể đứng sau từ "do" không?

"Dingle" nghĩa là gì ạ?

"Tribute" có nghĩa là gì?

Có thể dùng từ nào để thay thế từ “come apart”?

"Littermates" có nghĩa là gì? Có phải nó chỉ được sử dụng cho động vật không?

“A live one” có nghĩa là gì? Tại sao không dùng mỗi "one" thôi?

"Hold back" có nghĩa là gì?

“Have something to do with” có nghĩa là gì?

Từ "in" sau "believe" có cần thiết không?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “dance it up” không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24