• Tiếng Việt

Question List of W10

"His own" trong câu này có nghĩa là gì?

"Errand" và "job" khác nhau như thế nào?

"Coppa" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

"Pokey" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích về ngữ pháp "as ~ as" được không?

Trong boxing, "on the canvas" có nghĩa là "defeat" (đánh bại). Vậy "down upon the canvas" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

“I would kill for something” có nghĩa là gì?

"Heel" trong câu này có nghĩa là gì?

“Made-up” có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Chicken" có phải thường được dùng để chửi thề không? Hay chỉ khi có từ "butt" đi trước nó mới có nghĩa vậy?

“Fire brigade” có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "brigade" theo cách khác không?

Khi "under" đứng trước động từ, có phải nó có nghĩa là "short of something" (thiếu cái gì đó) không?

“Fit in” có nghĩa là gì?

"A few little" có nghĩa là gì?

Does "on" necessary here? Would "set off a solitary life" be a wrong sentence?

"Add up" trong câu này có nghĩa là gì?

"Bum" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác thay thế "bum" không?

"Scratch the surface" có nghĩa là gì?

“Spice something up” có nghĩa là gì?

Tại sao "rusty" lại có nghĩa là "red" (đỏ)?

“Someone is in control” có nghĩa là gì?

"Go flat" có nghĩa là gì?

Từ "do" trong câu này có cần thiết không?

"Soylent" là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "nods"?

“Make fun of something” có nghĩa là gì?

“In favor of someone” trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “Holy shmow” không?

“Someone is so faced” có nghĩa là gì?

"Go to the sound" trong câu này có nghĩa là gì?

Có nhất thiết phải có chữ "the" ở trước chữ "people" không? Nó có nghĩa là gì? Và câu tiếp theo nói "a people who will not" thì khác nhau như thế nào?

"Poncho" có nghĩa là gì?

“Take off” có nghĩa là gì?

"Good" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải từ này chỉ sử dụng khi nói thôi không?

Có nên sử dụng "to" khi giới thiệu cái gì đó không? Liệu câu này có nên viết là "Do you recommend people TO eat Durian" không?

Cô ấy nói với Monica về "your steady hand" là có ý gì?

Có phải “under the impression” có nghĩa là "think" (nghĩ) không?

"Stable boy" có nghĩa là gì?

“Pull up” có nghĩa là gì?

What does "About to" mean?

“Back on your feet” có nghĩa là gì?

"Young" trong câu có nghĩa là gì? Nó không phải là tính từ đúng không?

“Globe” và “world” có khác nhau không?

Woz là gì?

Có phải từ "in" và "out" ở đây là dạng rút gọn của từ nào khác phải không?

"Lump off" có nghĩa là gì?

“Be setting off” có phải có nghĩa là "start" không? Từ đồng nghĩa khác của nó là gì?

"Lose one's nerve" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng từ đồng nghĩa nào thay thế cho "fending"?

Từ “solitary” ở đây có phải có nghĩa là "independence" (độc lập) không?

"About to" có nghĩa là gì?

No.1, No.2 or No.3 có nghĩa là gì?

"Quite a day" có nghĩa là gì?

“Any bit of something” có nghĩa là gì?

Liệu có từ "front flip" không?

"Write prolifically" có nghĩa là gì?

Tại sao "elegant and simple" lại có nghĩa là "chaos" trong câu này?

"Apologize for" có nghĩa là gì?

“Garments” và “clothes” khác nhau như thế nào?

“Be onto someone” có nghĩa là gì?

"Strike" trong câu này có nghĩa là gì?

"Unagi" trong câu này có nghĩa là gì? Không phải nó có nghĩa là con lươn sao?

"Settle down your nerves" và "settle your nerves" có giống nhau không?

“Ready, Steady, Go” có phổ biến không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc “sth is all about sth”?

“Chosen One” có nghĩa là gì?

Tại sao “couldn’t care less” lại có nghĩa là "not interested"? Không phải chỉ "care less" đã có nghĩa là "not interested" rồi sao?

Tôi có thể coi "tough” và “difficult” giống nhau về ý nghĩa không? Từ này thông dụng hơn?

"Pay attention to something" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ "baby bear" thay cho từ "cub" được không?

"Get off on" có nghĩa là gì?

What does "go wrong" mean here?

“Out of control” có nghĩa là gì?

"Shaky" có phải có nghĩa tiêu cực không? RedKiwi có thể cho thêm ví dụ về từ này không?

RedKiwi giải thích giúp tôi nghĩa và cách sử dụng của từ "rowdydow" với nhé.

“Vale-dog-torian” có nghĩa là gì?

Tại sao "ever" lại được sử dụng trong câu? Có thể bỏ "ever" đi được không?

"Drive-by" có nghĩa là gì?

Dùng "let's not" như thế nào?

Sử dụng "out of one's mind" khi nào? Có cách nào tương tự để nói câu này không?

Tại sao "sore throat" lại có nghĩa tương tự "report to cop"? Đây có phải là thành ngữ không?

“Bust it” có nghĩa là gì?

"Crazy" và "insane" khác nhau như thế nào?

"Day job" có nghĩa là gì?

"Cat" và "feline" khác nhau như thế nào?

Có phải "born + (tính từ)" có nghĩa là "(tính từ) from birth"?

"Slash that move" và "slash the move" khác nhau như thế nào? Tôi hiểu nghĩa "slash something" nhưng "slash the move" có nghĩa là gì, nó vô hình mà?

“One’s very own sth” có nghĩa là gì?

"Face" có nghĩa là gì?

“Take a shot” có nghĩa là gì?

K-mart là gì?

"Brought up" có nghĩa là gì?

“Exercise in futility” có nghĩa là gì?

“Keep up” có nghĩa là gì?

"Buff" có nghĩa là gì?

Để vá xe, liệu tôi có phải luôn luôn dùng từ "mend"?

"Pep talk" có nghĩa là gì?

Tại sao “mess up” lại có nghĩa là "hurt someone's mind" (làm tổn thương ai đó)?

"Good lord" có được sử dụng phổ biến không?

“Hog all the princessin'’” có nghĩa là gì?

Dạng gốc của "How'd" là gì?

Ý của anh ấy là gì khi nói "her thing"?

“Doody” có nghĩa là gì? Từ này có được sử dụng phổ biến không?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “be at perfect liberty” không?

“Scare the bejesus out of someone” có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì sử dụng "mend"?

Tôi có thể dùng từ nào thay cho từ "new guy"?

Chữ "a" trong cụm "a different aspect" nghe giống "eɪ". Vậy khi nào thì người bản ngữ phát âm "ə"?

“Electrocute” có nghĩa là gì?

Có phải "steep" có nghĩa là "high" không? "Steep" trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích cụ thể hơn về cụm từ "world of you" không?

“Their paces” trong câu có nghĩa là gì?

Dấu hai chấm ":" được sử dụng sau chữ "it", khi nào thì dùng dấu hai chấm?

Tại sao lại sử dụng "I won't be long" mà không phải là "it won't be long"?

Tại sao "is" (động từ tobe) lại đi cùng với "go" (động từ thường)?

Shouldn't she use "wake up" for this sentence?

"Kumbaya" có nghĩa là gì?

'Yanno' có nghĩa là gì?

Tại sao Rachel lại gọi Chandler là “Linus”?

“Hats off” có nghĩa là gì?

"No" trong câu này có nghĩa là gì?

"Never mind" có nghĩa là gì? Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng nó?

“Break a leg” có nghĩa là gì? Cô ấy đang trù ẻo người kia à?

Tại sao từ "flat" lại có nghĩa là "punture"? Có từ nào khác thay thế "flat" được không?

Redkiwi có thể giải thích về cụm từ "world-class" không?

"Lighten up" có nghĩa là gì?

What's "whatcha"?

"Super Amadeus" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng phổ biến không?

Tôi không hiểu mục đích của câu hỏi này. Tại sao cô ấy lại nói trả lời câu hỏi này là "too dangerous"?

Tại sao anh ấy lại nói “fake midnight”?

"Bummer-rang" có nghĩa là gì? Khi nào thì dùng dấu gạch ngang?

"Have someone over" có nghĩa là gì?

"Cost a fortune" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "deliver" ở đây? Sao không dùng "do"?

“Beat someone to something” có nghĩa là gì?

Dùng hai trạng từ liền nhau có được không?

Dạng đầy đủ của từ "mustn't" là gì?

Có thể dùng từ nào để thay thế từ "snob"?

"Alone" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “You got this”?

"Backside Ollie" có nghĩa là gì?

Trong trường hợp này thì tôi có thể sử dụng "since when"? Và tôi có thể dùng "has" thay cho "does" không?

"Smoldering" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác để thay thế không?

“Figuring out” có nghĩa là gì?

"Til the rapture" nghĩa là gì ạ?

“Moon” trong câu này có nghĩa là gì?

Trong video này "pence" và "penny" là gì?

Từ "get" có thể đứng sau từ "do" không?

"Dingle" nghĩa là gì ạ?

"Tribute" có nghĩa là gì?

Có thể dùng từ nào để thay thế từ “come apart”?

"Littermates" có nghĩa là gì? Có phải nó chỉ được sử dụng cho động vật không?

“A live one” có nghĩa là gì? Tại sao không dùng mỗi "one" thôi?

"Hold back" có nghĩa là gì?

“Have something to do with” có nghĩa là gì?

Từ "in" sau "believe" có cần thiết không?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “dance it up” không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07
 • person
  おちょぼ口武雄
  starstarstarstarstar
  ディクテーション用アプリでこれほど優れたものは他にないと思う。 フリー登録でも1時間ごとに10分は利用できるので、一本聞き取りを行うのにちょうどいい。 上級者はシャドウイング用にも ・・・
  2020-09-04