redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W10

Có phải từ "wild" có nghĩa là "untamed" đúng không?

"Woods" và "forests" khác nhau như thế nào?

Nếu tôi lược bỏ từ "really" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"His own" trong câu này có nghĩa là gì?

"Errand" và "job" khác nhau như thế nào?

"Coppa" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

Từ "stuffing" có nghĩa là gì? Có phải nó giống như "stuffed" được dùng trong "stuffed doll" không?

"Pokey" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích về ngữ pháp "as ~ as" được không?

Trong boxing, "on the canvas" có nghĩa là "defeat" (đánh bại). Vậy "down upon the canvas" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

"The hell" trong câu này có nghĩa là gì?

Khác nhau chính giữa "germ" và "virus" là gì?

“I would kill for something” có nghĩa là gì?

Nếu tôi nói "meal" thay cho "treat" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

"Heel" trong câu này có nghĩa là gì?

“Made-up” có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Hold on" có được sử dụng thường xuyên không? "Hold on" và "wait" khác nhau như thế nào?

"Chicken" có phải thường được dùng để chửi thề không? Hay chỉ khi có từ "butt" đi trước nó mới có nghĩa vậy?

“Fire brigade” có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "brigade" theo cách khác không?

RedKiwi kể chuyện "George Washington and cherry tree" được không? Đây có phải là câu chuyện đạo đức không?

Khi "under" đứng trước động từ, có phải nó có nghĩa là "short of something" (thiếu cái gì đó) không?

“Fit in” có nghĩa là gì?

"A few little" có nghĩa là gì?

Tôi mới chỉ nghe nói "Seven Wonders of the World" (7 kỳ quan của Thế giới), "the eighth wonder of the world" là gì?

Does "on" necessary here? Would "set off a solitary life" be a wrong sentence?

"Camping" và "hiking" khác nhau như thế nào?

"Add up" trong câu này có nghĩa là gì?

"Animal" và "mammal" khác nhau như thế nào?

"Bum" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác thay thế "bum" không?

What does "-in' " mean? Is it an abbreviation?

"Scratch the surface" có nghĩa là gì?

“Spice something up” có nghĩa là gì?

Tại sao "rusty" lại có nghĩa là "red" (đỏ)?

"Lightning" và "thunder" khác nhau như thế nào?

“Someone is in control” có nghĩa là gì?

"Go flat" có nghĩa là gì?

Từ "do" trong câu này có cần thiết không?

"Soylent" là gì?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "nods"?

“Make fun of something” có nghĩa là gì?

“In favor of someone” trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “Holy shmow” không?

"Claw" và "talon" khác nhau như thế nào?

“Someone is so faced” có nghĩa là gì?

"Go to the sound" trong câu này có nghĩa là gì?

Có nhất thiết phải có chữ "the" ở trước chữ "people" không? Nó có nghĩa là gì? Và câu tiếp theo nói "a people who will not" thì khác nhau như thế nào?

"Poncho" có nghĩa là gì?

“Take off” có nghĩa là gì?

"Good" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải từ này chỉ sử dụng khi nói thôi không?

Tại sao "tax" trong câu này lại để ở dạng số nhiều?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Town" và "village" khác nhau như thế nào? Hai từ này có dùng thay thế được cho nhau không?

Có nên sử dụng "to" khi giới thiệu cái gì đó không? Liệu câu này có nên viết là "Do you recommend people TO eat Durian" không?

Cô ấy nói với Monica về "your steady hand" là có ý gì?

Có một loại nhạc cổ điển tên là "Nocturne". Có phải nó liên quan đến ban đêm không?

Có phải “under the impression” có nghĩa là "think" (nghĩ) không?

"Stable boy" có nghĩa là gì?

“Pull up” có nghĩa là gì?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Hibernate" có nghĩa là gì?

Tôi nghe thấy cụm từ "frowned face" rồi, nhưng có phải từ "frown" có nghĩa tiêu cực không?

What does "About to" mean?

Có phải từ "saw" ám chỉ rằng người nông dân tình cờ tìm thấy chú vịt con đúng không?

Làm nước sốt từ quả nam việt quất chẳng phải sẽ quá ngọt hoặc chua sao? Nước sốt nam việt quất có phải là nguyên liệu phổ biến ở Mỹ không?

“Back on your feet” có nghĩa là gì?

"Young" trong câu có nghĩa là gì? Nó không phải là tính từ đúng không?

“Globe” và “world” có khác nhau không?

"y'all's" có nghĩa là gì?

Woz là gì?

Trong chương trình Mỹ, tôi hay thấy mộng du, liệu bệnh này có phổ biến ở Mỹ không?

Có phải từ "in" và "out" ở đây là dạng rút gọn của từ nào khác phải không?

"Lump off" có nghĩa là gì?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

“Be setting off” có phải có nghĩa là "start" không? Từ đồng nghĩa khác của nó là gì?

"Lose one's nerve" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng từ đồng nghĩa nào thay thế cho "fending"?

Từ “solitary” ở đây có phải có nghĩa là "independence" (độc lập) không?

"About to" có nghĩa là gì?

No.1, No.2 or No.3 có nghĩa là gì?

"Quite a day" có nghĩa là gì?

"Make a face" có nghĩa tiêu cực không?

“Any bit of something” có nghĩa là gì?

Liệu có từ "front flip" không?

Sigmund Freud là ai? Có phải là nhân vật lịch sử không?

Tôi không biết khi nào thì sử dụng "Britain", "England", và "United Kingdom".

"Write prolifically" có nghĩa là gì?

Tại sao "elegant and simple" lại có nghĩa là "chaos" trong câu này?

"Apologize for" có nghĩa là gì?

"A butt" và "a hip" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể sử dụng từ "marry" cho động vật không?

Tôi có thể nói "why would everyone hate me" được không?

“Garments” và “clothes” khác nhau như thế nào?

“Be onto someone” có nghĩa là gì?

"Strike" trong câu này có nghĩa là gì?

"Unagi" trong câu này có nghĩa là gì? Không phải nó có nghĩa là con lươn sao?

"Settle down your nerves" và "settle your nerves" có giống nhau không?

"Storm" và "typhoon" khác nhau như thế nào?

“Ready, Steady, Go” có phổ biến không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc “sth is all about sth”?

Có phải "wheel" là bánh xe không? Giống như chuỗi nhượng quyền thương mại "Hot Wheels"?

“Chosen One” có nghĩa là gì?

Tại sao “couldn’t care less” lại có nghĩa là "not interested"? Không phải chỉ "care less" đã có nghĩa là "not interested" rồi sao?

Có phải "cool" là tính từ không? Nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

What does "get to" mean?

Tôi có thể coi "tough” và “difficult” giống nhau về ý nghĩa không? Từ này thông dụng hơn?

"Pay attention to something" có nghĩa là gì?

What does "-in' " mean? Is it an abbreviation?

Tôi có thể dùng từ "baby bear" thay cho từ "cub" được không?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "ship out"?

"Get off on" có nghĩa là gì?

What does "go wrong" mean here?

“Out of control” có nghĩa là gì?

Có phải từ "misty" chỉ không khí ẩm không?

"Shaky" có phải có nghĩa tiêu cực không? RedKiwi có thể cho thêm ví dụ về từ này không?

RedKiwi giải thích giúp tôi nghĩa và cách sử dụng của từ "rowdydow" với nhé.

“Vale-dog-torian” có nghĩa là gì?

Tại sao "ever" lại được sử dụng trong câu? Có thể bỏ "ever" đi được không?

"Drive-by" có nghĩa là gì?

Dùng "let's not" như thế nào?

"Flu" và "cold" khác nhau như thế nào?

Tôi nghĩ "lovely day" là cụm từ khá thông dụng. Nhưng có cách nói nào khác nữa không?

Sử dụng "out of one's mind" khi nào? Có cách nào tương tự để nói câu này không?

Tại sao "now" lại đứng đầu câu?

Tại sao "sore throat" lại có nghĩa tương tự "report to cop"? Đây có phải là thành ngữ không?

“Bust it” có nghĩa là gì?

Does "Fair enough" mean "okay"? When do you use this expression?

Từ "silly" có nghĩa tương tự như "ridiculous" hay "funny" không?

Có phải chim "turkey" phát âm và viết giống đất nước "Turkey" đúng không?

"Crazy" và "insane" khác nhau như thế nào?

"Day job" có nghĩa là gì?

"Cat" và "feline" khác nhau như thế nào?

Có phải "born + (tính từ)" có nghĩa là "(tính từ) from birth"?

"Slash that move" và "slash the move" khác nhau như thế nào? Tôi hiểu nghĩa "slash something" nhưng "slash the move" có nghĩa là gì, nó vô hình mà?

“One’s very own sth” có nghĩa là gì?

"Face" có nghĩa là gì?

“Take a shot” có nghĩa là gì?

K-mart là gì?

"Brought up" có nghĩa là gì?

“Exercise in futility” có nghĩa là gì?

“Keep up” có nghĩa là gì?

Có phải "peck me if you must" có nghĩa tương tự với "kill me if you must"?

Tôi có thể nói "right away" thay cho "on my way" không?

"Buff" có nghĩa là gì?

What does "-in' " mean? Is it an abbreviation?

Tôi chỉ nói "hey" khi gọi bạn, nhưng từ này có nghĩa là chào không?

Từ đồng nghĩa của cụm từ “check it out” là gì?

Để vá xe, liệu tôi có phải luôn luôn dùng từ "mend"?

"Pep talk" có nghĩa là gì?

Tôi tò mò liệu có phải tên "Scooby-Doo" có nguồn gốc từ "spooky" không?

“Taekwondo” là gì?

Trò "mums and dads" là trò gì?

Tại sao “mess up” lại có nghĩa là "hurt someone's mind" (làm tổn thương ai đó)?

"Good lord" có được sử dụng phổ biến không?

Có cách nói nào khác để chào mừng người quay trở lại không?

"Spooky", "Scary" và "Creepy" khác nhau như thế nào? Các từ này có luốn thay thế cho nhau được không?

Có phải "lean away" có nghĩa là tránh xa không? Cụm từ này có thông dụng không?

“Hog all the princessin'’” có nghĩa là gì?

Có phải "principal" có nghĩa như "head", "senior" đúng không? Các từ này có luôn thay thế cho nhau được không?

Nếu từ "earth" có nghĩa là Trái Đất, không phải nó nên được viết hoa sao?

Có phải từ "nice" chỉ ngoại hình đúng không? Hay hình thức?

"Make it work" có nghĩa tương tự với "deal with it" không?

"Hold on", "hang on" và "just a minute/second" khác nhau như thế nào? Chúng có dùng thay thế cho nhau được không?

Dạng gốc của "How'd" là gì?

Có cụm từ nào có thể thay thế cho "once upon a time" không?

Không phải từ "hound" thông dụng hơn sao? Hay từ "hunting dogs" cũng thông dụng?

Ý của anh ấy là gì khi nói "her thing"?

“Doody” có nghĩa là gì? Từ này có được sử dụng phổ biến không?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “be at perfect liberty” không?

“Scare the bejesus out of someone” có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì sử dụng "mend"?

"Deceive" và "trick" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng từ nào thay cho từ "new guy"?

Chữ "a" trong cụm "a different aspect" nghe giống "eɪ". Vậy khi nào thì người bản ngữ phát âm "ə"?

Tôi có thể gọi động vật là "who" như người được không?

“Hang in there” có nghĩa là gì?

Với động vật thì "nose" và "snout" khác nhau như thế nào?

“Electrocute” có nghĩa là gì?

Có phải "steep" có nghĩa là "high" không? "Steep" trong câu này có nghĩa là gì?

'Gonna' và 'Going to' khác nhau như thế nào?

Có phải hoc sinh Mỹ thường mang theo khăn giấy không?

RedKiwi có thể giải thích cụ thể hơn về cụm từ "world of you" không?

“Their paces” trong câu có nghĩa là gì?

Dấu hai chấm ":" được sử dụng sau chữ "it", khi nào thì dùng dấu hai chấm?

Tại sao lại sử dụng "into" mà không dùng "onto"?

Tôi nghe nói người dân bờ biển phía Đông thích hải sản như món súp nghêu, món bánh hàu có phổ biến không?

Tại sao lại sử dụng "I won't be long" mà không phải là "it won't be long"?

Nếu rơi ăn quả gọi là "fruit bat", vậy loài rơi hút máu gọi là gì?

Không phải "dumpling" là đồ ăn sao? Sao vịt mẹ lại so sánh vịt con xấu xí với đồ ăn?

"Think for oneself" có nghĩa là gì?

Tại sao "is" (động từ tobe) lại đi cùng với "go" (động từ thường)?

Shouldn't she use "wake up" for this sentence?

"Kumbaya" có nghĩa là gì?

'Yanno' có nghĩa là gì?

Giống như cú hoặc rơi, những con vật sống về đêm thì ta gọi là gì?

"Touché" và "too bad" khác nhau như thế nào? Hai cụm từ này có thay thế được cho nhau không?

Tại sao Rachel lại gọi Chandler là “Linus”?

“Hats off” có nghĩa là gì?

"No" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ là một gia đình chỉ có một bố hoặc một mẹ. Tại sao tên lại dùng số nhiều?

"Hut", "cabin" và "cottage" khác nhau như thế nào?

"Never mind" có nghĩa là gì? Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng nó?

“Break a leg” có nghĩa là gì? Cô ấy đang trù ẻo người kia à?

Có phải "-ling" chỉ con vật còn nhỏ đúng không?

Tại sao từ "flat" lại có nghĩa là "punture"? Có từ nào khác thay thế "flat" được không?

Redkiwi có thể giải thích về cụm từ "world-class" không?

"Lighten up" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng mạo từ "a" thay cho "the" không?

Không phải nói "guys" hay "fellas" tự nhiên, thân thiện hơn "friends" sao?

What's "whatcha"?

"Super Amadeus" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng phổ biến không?

"Shoots" có nghĩa là gì? Tôi không nghĩ nó là động từ, có phải nó là cuống cây không?

Tôi không hiểu mục đích của câu hỏi này. Tại sao cô ấy lại nói trả lời câu hỏi này là "too dangerous"?

What does nobody's ('s)mean?

Tôi có thể "habitat" thay cho "live" trong câu này không? Tôi có thể sử dụng "habitat" cho con người được không?

Tại sao anh ấy lại nói “fake midnight”?

"Bummer-rang" có nghĩa là gì? Khi nào thì dùng dấu gạch ngang?

"Have someone over" có nghĩa là gì?

Có vẻ như "seriously" và "really" có nghĩa giống nhau, nhưng khi nào thì sử dụng từ nào?

"Cost a fortune" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "deliver" ở đây? Sao không dùng "do"?

“Beat someone to something” có nghĩa là gì?

Dùng hai trạng từ liền nhau có được không?

"Hollow logs" có nghĩa là gì?

Người nói luôn dùng "is" thay cho "was" bởi vì người bố đã sợ ăn bánh hay ông ấy vẫn đang sợ?

Dạng đầy đủ của từ "mustn't" là gì?

"Mouse" và "rat" khác nhau như thế nào?

Có thể dùng từ nào để thay thế từ "snob"?

"Alone" trong câu này có nghĩa là gì?

“Set aside” có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Nếu tôi nói "largest" thay cho "biggest" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

What does "-in' " mean? Is it an abbreviation?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng “You got this”?

"Backside Ollie" có nghĩa là gì?

Từ nào có thể thay thế cho "hey"?

Trong trường hợp này thì tôi có thể sử dụng "since when"? Và tôi có thể dùng "has" thay cho "does" không?

"Smoldering" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ nào khác để thay thế không?

“Figuring out” có nghĩa là gì?

"Til the rapture" nghĩa là gì ạ?

"Watchdog" có nghĩa là gì?

“Moon” trong câu này có nghĩa là gì?

Trong video này "pence" và "penny" là gì?

Tôi có thể nói "swimming suit" thay cho "swimming costume"? Có phải "swimming costume" là Anh Anh không?

Từ "get" có thể đứng sau từ "do" không?

"Bay" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là vịnh không?

"Dingle" nghĩa là gì ạ?

"Tribute" có nghĩa là gì?

Có thể dùng từ nào để thay thế từ “come apart”?

Tại sao Chó lại tặng quà cho tất cả mọi người? Có phải để đút lót họ không?

"Littermates" có nghĩa là gì? Có phải nó chỉ được sử dụng cho động vật không?

"Disgusting", "gross" và "revolting" khác nhau như thế nào?

“A live one” có nghĩa là gì? Tại sao không dùng mỗi "one" thôi?

"Hold back" có nghĩa là gì?

“Have something to do with” có nghĩa là gì?

Từ "in" sau "believe" có cần thiết không?

"Hate", "despise" và "comtempt" khác nhau như thế nào? Chúng có thể được dùng thay thế cho nhau không?

"Mixed up" có nghĩa là gì? Có phải là lai không?

RedKiwi có thể giải thích thêm về cụm “dance it up” không?

Có cách nào khác để nói "Help me" không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31

 • person

  Luis A Muso Q.

  starstarstarstarstar

  Muy buena, la enseñanza debe ser como ESTA visual, oral, y auditiva para aprender Inglés. ・・・

  2021-07-28

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  This app is very good for learning English . Perfect

  2021-07-27

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17