RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W18

"Throw a party" có nghĩa là gì?

"Bacteria" và "germ" khác nhau như thế nào?

What does "dare we say" mean? When can I use it?

"Waterlog" có nghĩa là gì?

Is "that" skipped after "so"? Like "it's to say something so (that) ..."

Câu này không có động từ, tại sao lại dịch thành thì tương lai đơn.

Tôi không hiểu câu "knocking on a very particular door" có nghĩa là gì?

Có phải từ "store" chỉ được sử dụng cho những thứ không nhìn thấy được đúng không?

"Cheesy" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng "Are you bringing ~" mà không phải là "Do you bring ~"?

Tại sao cậu ấy lại dùng "a" ở trước "million questions" - danh từ số nhiều?

"Macho-measuring thing" có nghĩa là gì?

Không phải dùng "were" mới đúng sao?

"Knock out" trong câu này có nghĩa là gì?

"Until" và "till" khác nhau như thế nào?

"Dumb" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng từ này?

Tại sao một con lạc đà ba bướu có nghĩa là lạc đà mang thai?

What does "around" mean here?

What does "fair" mean here?

"Be stranded" có nghĩa là gì?

"Talcum" là gì?

"Leave" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi muốn biết vai trò của "thus" trong câu này.

What does "wish someone well on" mean? and is "on" necessary? What are the other similar expressions of this?

Tôi có thể dùng "but" thay cho "yet" không?

Tại sao cậu ấy lại nói "stripes"?

"Fist bump" thể hiện điều gì?

"Be on the move" có nghĩa là gì?

"Falsehood" có được sử dụng nhiều trong giao tiếp không? Tôi có thể dùng "lie" thay thế được không?

"Step off" và "jump off" khác nhau như thế nào? Tôi có thể dùng "jump off" không?

"Weed out" có nghĩa là gì?

"Golden" là gì?

Yentl là ai?

"Overdue" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "add on top" là thành ngữ không?

What does "As far as" mean here?

"Easy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Villain" và "wicked" khác nhau như thế nào?

"Sweetie" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "opponent"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "groom"? Tôi có thể sử dụng từ này cho con người không?

"Odor-free" có nghĩa là gì?

"Switch the lights off" và "turn the lights off" có khác nhau không?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"After all" có nghĩa là gì?

What does "chip at something" mean?

Sử dụng cụm từ “all about something” như thế nào?

RedKiwi giải thích thêm về câu này giúp mình với nhé.

"IBM" có nghĩa là gì?

Nói "to spit words" có phổ biến không? Không phải "spit" có nghĩa là nhổ sao?

"Sort of like", "kind of", "type of thing" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói là "I had filed down them" không?

"My being" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa tương tự "myself" không?

"Get to you" có nghĩa là gì?

"Fine" trong câu này có nghĩa là gì?

"A ton of~" và "a lot of~" có nghĩa giống nhau không?

"Get suckered" có nghĩa là gì? Nó có phải là từ lóng không? Tôi có thể sử dụng nó trong cuộc họp không?

"Pal" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể dùng nó?

Tại sao tự nhiên cô ấy lại nói "dramatic"? Tôi có thể sử dụng "dramatically" được không?

Tôi có thể gọi chúng là "seagull" thay cho "petrel" được không?

Can I replace "get the fibers broken up" to "make the fibers broken up"? Would it have the same meaning?

Tôi không biết sự khác nhau giữa "germs" và "the germs". Tôi không biết cách sử dụng "the".

Why "over" was used here? Is "over" necessary here? or is "bring over" an idiom?

"Lumping yell at me" có nghĩa là gì? Có phải "lumping" dùng để nhấn mạnh không?

What does "what was I" mean and when can I use "what was I"?

Tại sao trong câu này lại có hai "how'?

What does "ruling" mean here?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này trong trường hợp nào?

"An emotional baggage" có nghĩa là gì?

"How come it cost you 53 dollars?" và "How does it cost you 53 dollars?" và "How was it 53 dollars?" khác nhau như thế nào?

What does "be gone" mean? Is "gone" an adjective?

"Sit down" và "put your butt" có cùng ý nghĩa không?

"Taking the work out for someone" có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm ví dụ sử dụng từ "optima" giúp mình với nhé.

"Face" và "faces" khác nhau như thế nào?

"It" trong câu này chỉ cái gì? Tôi nói mỗi "anything we want to" được không?

"Dear life" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "let me on it" mean here? Isn't another verb needed after "me" like "let me do it"? Isn't "on" a preposition here? Do you use this kind of expression in general?

"311 CD" là gì?

Can I use "have" instead of "get" here? And when do people use this kind of expression? 😎

Tôi có thể nói "shut out you" thay cho "shut you out" không?

"Unless" có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ "stand by" và "waiting" có cùng nghĩa mà, sao lại dùng ở hai trong một câu?

"Grab" là gì?

"Catch someone off guard" có nghĩa là gì?

Tôi phải dùng "I guess" và "I mean" để bắt đầu câu như thế nào?

Tại sao "circumstances" lại được sử dụng dạng danh từ số nhiều?

"Better" và "better off" khác nhau như thế nào?

What does "joints" mean here? How's different from "ice cream store" and "ice cream stop" or so on?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "I'm good in shape"?

"Every now and then" có nghĩa là gì?

Shouldn't it be "homy, cozy and comfortable"? In daily conversation, is it more common to put "and" to all items?

Người bản ngữ có dùng từ "bitches" để gọi bạn không?

Tại sao lại dùng "an" trước tên Emma?

Có phải "fell out of me" có nghĩa là bà ấy đã sinh anh ấy ở cửa hàng không? Cụm từ này có thông dụng không?

Could you explain the expression "top billing"? What does it mean?

Tôi nói là "Each Australia and Canada ~" có được không?

“Love to do something" và “love doing something“ khác nhau như thế nào?

"Be tied to" có nghĩa là gì?

Động từ "map" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the nuance of "isn't it" here? Is he purely asking Harry about his opinion?

Does "I’m on top of that" mean "I'm capable of everything"? How come? I thought that "on top of that" refers to "in addition to, also, or and."

"Eat the stress' trong câu này có nghĩa là gì?

What does "savings of course" mean? Is it an expression(savings of course) that always used together?

Tôi có thể dùng "decide" thay thế cho "know" được không?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"Shut someone out" có nghĩa là gì?

"Subject oneself" có nghĩa là gì?

"Unleash" có nghĩa là gì?

What does "filed by" mean?

"Home" và "house" khác nhau như thế nào?

"Stand" trong câu này có nghĩa là gì?

"Needy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Lots and lots" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Hair flick" có nghĩa là gì?

Có phải "get the juice" là từ lóng không?

Why is it "I'm focused on", not "I focused on"? Or can I say "I'm focusing on" instead?

"Too" trong câu này có nghĩa là gì? Có thể đặt "too" ở bất cứ chỗ nào à?

Sử dụng từ "unfold" như thế nào?

Có phải "crush on" có nghĩa là "fall in love with someone" (yêu ai đó) không?

"Stay home" và "stay at home" khác nhau như thế nào?

"H1N1" là gì?

"Set oneself up for" có nghĩa là gì?

"Half-proposal" có nghĩa là gì?

Can I say "is" instead of "comes" here? In that case, what's the difference in the nuance?

Why is there "a" before "bit"? Is "a bit" an expression?

"Germs are really ~" và "germs really are ~" khác nhau như thế nào?

"Grinding" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the meaning of "o" here?

"Do eyebrows" có nghĩa là gì?

"Show up" có nghĩa là gì?

"Go away" có nghĩa là gì?

Có phải "got to" có nghĩa là "have to" không?

"Epidemic" và "pandemic" khác nhau như thế nào?

Có phải "47 children" là lời nói đùa mà người Mỹ có thể hiểu với nhau?

What's vibin'? and what does it mean?

Sử dụng "either" như thế nào?

What does "myself" mean and why did the speaker used this word? Can I say "me" instead of "myself" in this kind of sentence?

"Señor Squeaky" là gì?

"Alright in my book" có nghĩa là gì? Nó có phải là cụm từ lóng không?

Did Ellen stutter at the front of the sentence? Should I think the sentence starts from "Was this a role ~?"

"PG" là gì?

"Buy time" có nghĩa là gì?

"Pop out" có nghĩa là gì?

"Yep" có nghĩa là gì?

"Be into something" có nghĩa là gì?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Tại sao anh ấy không dùng mạo từ "a" hay "the" trước "buzz"?

What does "not sure" mean? Is it okay to not put "I'm" at the front? And when can I use this expression?

"Dime piece" có nghĩa là gì?

"Mess up" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ nào khác thay thế cho "mess up"?

"Escape sth" và "escape from sth" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "only" here? I don't know the difference when I remove "only" from here.

Tôi có thể sử dụng "whom" thay cho "who" được không?

What does "more of" mean here?

"Angio-" là gì?

Tại sao cô ấy lại nói là “a bathroom“ chứ không phải là “the bathroom“? Có phải phòng đó có nhiều hơn một phòng tắm không?

"Stone" trong câu này có nghĩa là gì?

"Break sth down to sth" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "front of" thay cho "before" không?

Tại sao cô ấy lại nói "us" mà không phải là "me"?

"Deceitful" có nghĩa là gì?

"Duck" trong câu này có nghĩa là gì?

"Condominium" và "apartment" khác nhau như thế nào?

"Chemistry" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "I will be heard"? Tôi có thể sử dụng "People will hear me" thay thế không?

"Stakeouts" có nghĩa là gì?

Có phải "reserve the right" có nghĩa là "have the right" không?

Tại sao "staff" không để dạng số nhiều mà "doctors" và "patients" thì ở dạng số nhiều?

"Dislike" và "can't stand" khác nhau như thế nào?

Dạng đầy đủ của "yo" là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.