• Tiếng Việt

Question List of W18

"Throw a party" có nghĩa là gì?

"Bacteria" và "germ" khác nhau như thế nào?

What does "dare we say" mean? When can I use it?

"Waterlog" có nghĩa là gì?

Is "that" skipped after "so"? Like "it's to say something so (that) ..."

Câu này không có động từ, tại sao lại dịch thành thì tương lai đơn.

Tôi không hiểu câu "knocking on a very particular door" có nghĩa là gì?

Có phải từ "store" chỉ được sử dụng cho những thứ không nhìn thấy được đúng không?

"Cheesy" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng "Are you bringing ~" mà không phải là "Do you bring ~"?

Tại sao cậu ấy lại dùng "a" ở trước "million questions" - danh từ số nhiều?

"Macho-measuring thing" có nghĩa là gì?

Không phải dùng "were" mới đúng sao?

"Knock out" trong câu này có nghĩa là gì?

"Until" và "till" khác nhau như thế nào?

"Dumb" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng từ này?

Tại sao một con lạc đà ba bướu có nghĩa là lạc đà mang thai?

What does "around" mean here?

What does "fair" mean here?

"Be stranded" có nghĩa là gì?

"Leave" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi muốn biết vai trò của "thus" trong câu này.

What does "wish someone well on" mean? and is "on" necessary? What are the other similar expressions of this?

Tôi có thể dùng "but" thay cho "yet" không?

Tại sao cậu ấy lại nói "stripes"?

"Fist bump" thể hiện điều gì?

"Be on the move" có nghĩa là gì?

"Falsehood" có được sử dụng nhiều trong giao tiếp không? Tôi có thể dùng "lie" thay thế được không?

"Step off" và "jump off" khác nhau như thế nào? Tôi có thể dùng "jump off" không?

"Weed out" có nghĩa là gì?

"Golden" là gì?

Yentl là ai?

"Overdue" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "add on top" là thành ngữ không?

What does "As far as" mean here?

"Easy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Villain" và "wicked" khác nhau như thế nào?

"Sweetie" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "opponent"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "groom"? Tôi có thể sử dụng từ này cho con người không?

"Odor-free" có nghĩa là gì?

"Switch the lights off" và "turn the lights off" có khác nhau không?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"After all" có nghĩa là gì?

What does "chip at something" mean?

Sử dụng cụm từ “all about something” như thế nào?

RedKiwi giải thích thêm về câu này giúp mình với nhé.

"IBM" có nghĩa là gì?

Nói "to spit words" có phổ biến không? Không phải "spit" có nghĩa là nhổ sao?

"Sort of like", "kind of", "type of thing" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói là "I had filed down them" không?

"Get to you" có nghĩa là gì?

"Fine" trong câu này có nghĩa là gì?

"A ton of~" và "a lot of~" có nghĩa giống nhau không?

"Get suckered" có nghĩa là gì? Nó có phải là từ lóng không? Tôi có thể sử dụng nó trong cuộc họp không?

"Pal" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể dùng nó?

Tại sao tự nhiên cô ấy lại nói "dramatic"? Tôi có thể sử dụng "dramatically" được không?

Tôi có thể gọi chúng là "seagull" thay cho "petrel" được không?

Can I replace "get the fibers broken up" to "make the fibers broken up"? Would it have the same meaning?

Tôi không biết sự khác nhau giữa "germs" và "the germs". Tôi không biết cách sử dụng "the".

Why "over" was used here? Is "over" necessary here? or is "bring over" an idiom?

"Lumping yell at me" có nghĩa là gì? Có phải "lumping" dùng để nhấn mạnh không?

What does "what was I" mean and when can I use "what was I"?

Tại sao trong câu này lại có hai "how'?

What does "ruling" mean here?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này trong trường hợp nào?

"An emotional baggage" có nghĩa là gì?

"How come it cost you 53 dollars?" và "How does it cost you 53 dollars?" và "How was it 53 dollars?" khác nhau như thế nào?

What does "be gone" mean? Is "gone" an adjective?

"Taking the work out for someone" có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm ví dụ sử dụng từ "optima" giúp mình với nhé.

"Face" và "faces" khác nhau như thế nào?

"It" trong câu này chỉ cái gì? Tôi nói mỗi "anything we want to" được không?

"Dear life" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "let me on it" mean here? Isn't another verb needed after "me" like "let me do it"? Isn't "on" a preposition here? Do you use this kind of expression in general?

"311 CD" là gì?

Can I use "have" instead of "get" here? And when do people use this kind of expression? 😎

Tôi có thể nói "shut out you" thay cho "shut you out" không?

"Unless" có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ "stand by" và "waiting" có cùng nghĩa mà, sao lại dùng ở hai trong một câu?

"Grab" là gì?

"Catch someone off guard" có nghĩa là gì?

Tôi phải dùng "I guess" và "I mean" để bắt đầu câu như thế nào?

Tại sao "circumstances" lại được sử dụng dạng danh từ số nhiều?

What does "joints" mean here? How's different from "ice cream store" and "ice cream stop" or so on?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "I'm good in shape"?

"Every now and then" có nghĩa là gì?

Shouldn't it be "homy, cozy and comfortable"? In daily conversation, is it more common to put "and" to all items?

Người bản ngữ có dùng từ "bitches" để gọi bạn không?

Tại sao lại dùng "an" trước tên Emma?

Có phải "fell out of me" có nghĩa là bà ấy đã sinh anh ấy ở cửa hàng không? Cụm từ này có thông dụng không?

Could you explain the expression "top billing"? What does it mean?

Tôi nói là "Each Australia and Canada ~" có được không?

“Love to do something" và “love doing something“ khác nhau như thế nào?

"Be tied to" có nghĩa là gì?

Động từ "map" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the nuance of "isn't it" here? Is he purely asking Harry about his opinion?

Does "I’m on top of that" mean "I'm capable of everything"? How come? I thought that "on top of that" refers to "in addition to, also, or and."

"Eat the stress' trong câu này có nghĩa là gì?

What does "savings of course" mean? Is it an expression(savings of course) that always used together?

Tôi có thể dùng "decide" thay thế cho "know" được không?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"Shut someone out" có nghĩa là gì?

"Subject oneself" có nghĩa là gì?

"Unleash" có nghĩa là gì?

What does "filed by" mean?

"Home" và "house" khác nhau như thế nào?

"Stand" trong câu này có nghĩa là gì?

"Needy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Lots and lots" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Hair flick" có nghĩa là gì?

Có phải "get the juice" là từ lóng không?

Why is it "I'm focused on", not "I focused on"? Or can I say "I'm focusing on" instead?

"Too" trong câu này có nghĩa là gì? Có thể đặt "too" ở bất cứ chỗ nào à?

Sử dụng từ "unfold" như thế nào?

Có phải "crush on" có nghĩa là "fall in love with someone" (yêu ai đó) không?

"Stay home" và "stay at home" khác nhau như thế nào?

"H1N1" là gì?

"Set oneself up for" có nghĩa là gì?

"Half-proposal" có nghĩa là gì?

Can I say "is" instead of "comes" here? In that case, what's the difference in the nuance?

Why is there "a" before "bit"? Is "a bit" an expression?

"Germs are really ~" và "germs really are ~" khác nhau như thế nào?

"Grinding" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the meaning of "o" here?

"Do eyebrows" có nghĩa là gì?

"Show up" có nghĩa là gì?

"Go away" có nghĩa là gì?

Có phải "got to" có nghĩa là "have to" không?

"Epidemic" và "pandemic" khác nhau như thế nào?

Có phải "47 children" là lời nói đùa mà người Mỹ có thể hiểu với nhau?

What's vibin'? and what does it mean?

Sử dụng "either" như thế nào?

What does "myself" mean and why did the speaker used this word? Can I say "me" instead of "myself" in this kind of sentence?

"Señor Squeaky" là gì?

"Alright in my book" có nghĩa là gì? Nó có phải là cụm từ lóng không?

Did Ellen stutter at the front of the sentence? Should I think the sentence starts from "Was this a role ~?"

"PG" là gì?

"Buy time" có nghĩa là gì?

"Pop out" có nghĩa là gì?

"Yep" có nghĩa là gì?

"Be into something" có nghĩa là gì?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Tại sao anh ấy không dùng mạo từ "a" hay "the" trước "buzz"?

What does "not sure" mean? Is it okay to not put "I'm" at the front? And when can I use this expression?

"Dime piece" có nghĩa là gì?

"Mess up" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ nào khác thay thế cho "mess up"?

"Escape sth" và "escape from sth" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "only" here? I don't know the difference when I remove "only" from here.

Tôi có thể sử dụng "whom" thay cho "who" được không?

What does "more of" mean here?

"Angio-" là gì?

Tại sao cô ấy lại nói là “a bathroom“ chứ không phải là “the bathroom“? Có phải phòng đó có nhiều hơn một phòng tắm không?

"Stone" trong câu này có nghĩa là gì?

"Break sth down to sth" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "front of" thay cho "before" không?

Tại sao cô ấy lại nói "us" mà không phải là "me"?

"Deceitful" có nghĩa là gì?

"Duck" trong câu này có nghĩa là gì?

"Chemistry" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "I will be heard"? Tôi có thể sử dụng "People will hear me" thay thế không?

"Stakeouts" có nghĩa là gì?

Có phải "reserve the right" có nghĩa là "have the right" không?

Tại sao "staff" không để dạng số nhiều mà "doctors" và "patients" thì ở dạng số nhiều?

"Dislike" và "can't stand" khác nhau như thế nào?

Dạng đầy đủ của "yo" là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07
 • person
  おちょぼ口武雄
  starstarstarstarstar
  ディクテーション用アプリでこれほど優れたものは他にないと思う。 フリー登録でも1時間ごとに10分は利用できるので、一本聞き取りを行うのにちょうどいい。 上級者はシャドウイング用にも ・・・
  2020-09-04