redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W18

"Guarantee" và "warranty" khác nhau như thế nào?

"Throw a party" có nghĩa là gì?

Từ "chilly" có liên quan đến ớt - "chili" không?

"Bacteria" và "germ" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "siesta" thay cho "nap" trong câu này được không?

What does "dare we say" mean? When can I use it?

"Meeting" và "conference" khác nhau như thế nào? Hai từ này có thể được dùng thay thế cho nhau được không?

"Waterlog" có nghĩa là gì?

Is "that" skipped after "so"? Like "it's to say something so (that) ..."

Khi nấu mà có "lump" thì sao?

Câu này không có động từ, tại sao lại dịch thành thì tương lai đơn.

Tôi không hiểu câu "knocking on a very particular door" có nghĩa là gì?

"Donkey" và "mule" khác nhau như thế nào?

Có phải từ "loaf" chỉ dùng cho bánh mỳ thôi đúng không? Hay tôi có thể sử dụng từ này cho các loại đồ ăn khác nữa?

Có phải từ "store" chỉ được sử dụng cho những thứ không nhìn thấy được đúng không?

"Cheesy" trong câu này có nghĩa là gì?

"On your mark" có phổ biến không?

Tại sao cô ấy lại dùng "Are you bringing ~" mà không phải là "Do you bring ~"?

Để nói phóng đại lên, tôi có thể dùng từ nào khác thay cho "really" trong câu này?

Tại sao cậu ấy lại dùng "a" ở trước "million questions" - danh từ số nhiều?

"Macho-measuring thing" có nghĩa là gì?

Có phải từ "cafe" có nguồn gốc từ "coffee" đúng không?

Không phải dùng "were" mới đúng sao?

"Knock out" trong câu này có nghĩa là gì?

"Until" và "till" khác nhau như thế nào?

"Dumb" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng từ này?

Tại sao một con lạc đà ba bướu có nghĩa là lạc đà mang thai?

What does "around" mean here?

Nếu nó được gọi là "French Crepes" thì liệu còn phiên bản khác như "English Crepes" hay "German Crepes" không?

Tôi đoán "oh, brother" là tiếng than vãn, thở dài. Vậy tôi có thể nói "oh, sister" được không?

What does "fair" mean here?

"Be stranded" có nghĩa là gì?

"Talcum" là gì?

"Leave" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi muốn biết vai trò của "thus" trong câu này.

What does "wish someone well on" mean? and is "on" necessary? What are the other similar expressions of this?

Tôi có thể dùng "but" thay cho "yet" không?

Có phải "jam" - mứt chỉ được dùng để chỉ mứt được làm từ hoa quả thôi đúng không?

Tại sao cậu ấy lại nói "stripes"?

"Fist bump" thể hiện điều gì?

"Be on the move" có nghĩa là gì?

"Falsehood" có được sử dụng nhiều trong giao tiếp không? Tôi có thể dùng "lie" thay thế được không?

"Step off" và "jump off" khác nhau như thế nào? Tôi có thể dùng "jump off" không?

"Weed out" có nghĩa là gì?

"Golden" là gì?

Có phải "Grandmaster" là danh hiệu được sử dụng nhiều đúng không? Nếu vậy thì trong trường hợp nào tôi có thể sử dụng nó?

Yentl là ai?

"Overdue" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "add on top" là thành ngữ không?

What does "As far as" mean here?

"Easy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Villain" và "wicked" khác nhau như thế nào?

"Sweetie" có nghĩa là gì?

Ban đầu anh ấy nói là "making crepes", vì vậy ở đây anh ấy nên nói "crepes" thay cho "pancakes" đúng không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "opponent"?

"Aced it" có nghĩa là gì?

Chữ trên video là "a pound of milk", nhưng anh ấy lại nói "about a pint of milk", hai cụm từ này có tương đương nhau không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "groom"? Tôi có thể sử dụng từ này cho con người không?

"Prawns" và "shrimps" có luôn được dùng thay thế cho nhau không?

Có phải "teddy bear" chỉ một thương hiệu đồ chơi thú nhồi bông cụ thể không?

Tại sao lại nói ngựa "noble"? Có phải bởi vì giống ngựa này ưu tú hơn những giống ngựa khác?

"Odor-free" có nghĩa là gì?

"Switch the lights off" và "turn the lights off" có khác nhau không?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"After all" có nghĩa là gì?

What does "chip at something" mean?

"A throne" (ngai vàng) và "a crown" (vương miện), cái nào có quyền lực hơn?

Sử dụng cụm từ “all about something” như thế nào?

Tôi có thể nói "strikes" thay cho "hits" được không?

RedKiwi giải thích thêm về câu này giúp mình với nhé.

"IBM" có nghĩa là gì?

Nói "to spit words" có phổ biến không? Không phải "spit" có nghĩa là nhổ sao?

Bất cứ khi nào tôi xem phim hoạt hình thì lừa luôn đồng hành cùng một nhân vật ngu ngốc, tại sao lại vậy?

"Sort of like", "kind of", "type of thing" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói là "I had filed down them" không?

Có phải "coronation" chỉ lễ kỷ niệm đúng không?

"My being" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa tương tự "myself" không?

"Voila" có nghĩa là gì?

Có phải bánh được đặt tên là "pancake" vì bánh chỉ cần dùng "pan" - chảo không cần dùng lò nướng đúng không?

"Get to you" có nghĩa là gì?

"Fine" trong câu này có nghĩa là gì?

"A ton of~" và "a lot of~" có nghĩa giống nhau không?

"Get suckered" có nghĩa là gì? Nó có phải là từ lóng không? Tôi có thể sử dụng nó trong cuộc họp không?

"Pal" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể dùng nó?

Tại sao tự nhiên cô ấy lại nói "dramatic"? Tôi có thể sử dụng "dramatically" được không?

Tôi có thể gọi chúng là "seagull" thay cho "petrel" được không?

Trong trường hơp này tôi có thể nói "my bad" thay cho "my mistake" được không?

Can I replace "get the fibers broken up" to "make the fibers broken up"? Would it have the same meaning?

Tôi không biết sự khác nhau giữa "germs" và "the germs". Tôi không biết cách sử dụng "the".

Why "over" was used here? Is "over" necessary here? or is "bring over" an idiom?

"Lumping yell at me" có nghĩa là gì? Có phải "lumping" dùng để nhấn mạnh không?

What does "what was I" mean and when can I use "what was I"?

Tại sao trong câu này lại có hai "how'?

What does "ruling" mean here?

Từ "critter" có nghĩa giống với từ "animal" không?

Does the word "occupy" in this context has the same meaning as "concentrate"? Are they interchangeable? Or do they have slightly different meanings?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này trong trường hợp nào?

"An emotional baggage" có nghĩa là gì?

Ở Mỹ, có phải "I'm home" được dùng khá phổ biến khi trở về nhà không?

"Don't tell me" có nghĩa là gì? Tôi nghĩ nó không có nghĩa đen là "đừng nói với tôi".

"How come it cost you 53 dollars?" và "How does it cost you 53 dollars?" và "How was it 53 dollars?" khác nhau như thế nào?

"Tub time" có nghĩa là gì?

What does "be gone" mean? Is "gone" an adjective?

"Sit down" và "put your butt" có cùng ý nghĩa không?

"Taking the work out for someone" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "there you were" thay cho "there you are" được không?

RedKiwi đưa thêm ví dụ sử dụng từ "optima" giúp mình với nhé.

"Face" và "faces" khác nhau như thế nào?

Nghĩa của câu có thay đổi không nếu tôi nói "What were you doing"?

"It" trong câu này chỉ cái gì? Tôi nói mỗi "anything we want to" được không?

Tại sao cậu ấy lại nói "grounded"? Có phải vì họ bị rơi xuống đất không?

"Dear life" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "let me on it" mean here? Isn't another verb needed after "me" like "let me do it"? Isn't "on" a preposition here? Do you use this kind of expression in general?

"311 CD" là gì?

Can I use "have" instead of "get" here? And when do people use this kind of expression? 😎

Tôi có thể nói "shut out you" thay cho "shut you out" không?

"Ogre" có phổ biến trong truyện cổ tích phương Tây không?

"Unless" có nghĩa là gì?

"Puke" và "vomit" khác nhau như thế nào? Có phải từ "puke" không trang trọng không?

Tôi có thể nói "suit yourself" thay cho "judge yourself" được không?

Tôi nghĩ "stand by" và "waiting" có cùng nghĩa mà, sao lại dùng ở hai trong một câu?

"Hen" và "chicken" khác nhau như thế nào?

"Grab" là gì?

"Catch someone off guard" có nghĩa là gì?

Tôi phải dùng "I guess" và "I mean" để bắt đầu câu như thế nào?

Không phải bão hay xảy ra vào mùa hè sao? Có phải bão cũng hay xảy ra vào mùa đông không?

Tại sao "circumstances" lại được sử dụng dạng danh từ số nhiều?

"Better" và "better off" khác nhau như thế nào?

What does "joints" mean here? How's different from "ice cream store" and "ice cream stop" or so on?

Nếu tôi nói "relax" thay cho "calm down" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Tại sao anh ấy lại nói "jelly arm"? Có phải bởi vì tay của anh ấy quá mềm và không có cơ bắp đúng không?

Có phải từ "whose" là từ sở hữu của "who" đúng không?

Tôi có thể nói "melancholy" thay cho "sad" được không?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "I'm good in shape"?

"Every now and then" có nghĩa là gì?

Shouldn't it be "homy, cozy and comfortable"? In daily conversation, is it more common to put "and" to all items?

Người bản ngữ có dùng từ "bitches" để gọi bạn không?

Tại sao lại dùng "an" trước tên Emma?

"Good heavens" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ dùng khi ngạc nhiên không?

Có phải "fell out of me" có nghĩa là bà ấy đã sinh anh ấy ở cửa hàng không? Cụm từ này có thông dụng không?

Could you explain the expression "top billing"? What does it mean?

Tôi nói là "Each Australia and Canada ~" có được không?

“Love to do something" và “love doing something“ khác nhau như thế nào?

Có phải từ "spoil" có nghĩa tương tự như phá hủy cái gì đó đúng không?

Có phải từ "luncheon meat" có nguồn gốc từ từ "lunh(luncheon)" đúng không?

"Be tied to" có nghĩa là gì?

Động từ "map" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the nuance of "isn't it" here? Is he purely asking Harry about his opinion?

"Clan", "house" và "family" khác nhau như thế nào?

"Last but not least" có nghĩa là gì?

Does "I’m on top of that" mean "I'm capable of everything"? How come? I thought that "on top of that" refers to "in addition to, also, or and."

"Eat the stress' trong câu này có nghĩa là gì?

What does "savings of course" mean? Is it an expression(savings of course) that always used together?

Tôi có thể dùng "decide" thay thế cho "know" được không?

"Ogre" là gì? Nó có phải là "goblin" hay "troll" không?

"Licorice" có nghĩa là gì? Nguyên liệu này có hay được dùng làm bánh pizza không?

Có từ nào có thể thay thế cho "deserve" trong câu này được không?

Giống như phim "My Little Pony Series", tôi nghĩ kỳ lân một sừng là sinh vật huyền thoại phổ biến. RedKiwi có thể giải thích tại sao không?

"Kinda" có nghĩa là gì?

Có phải nói "a sheet of paper" thay cho "a piece of paper" phù hợp hơn không??

"Shut someone out" có nghĩa là gì?

Ở Mỹ, sử dụng dịch vụ giao đồ ăn có phổ biến không? Hay họ hay mua mang đi hơn?

"Subject oneself" có nghĩa là gì?

"Unleash" có nghĩa là gì?

What does "filed by" mean?

"Home" và "house" khác nhau như thế nào?

Tôi dùng từ "quickly" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Stand" trong câu này có nghĩa là gì?

"Ingredient", "element" và "material" khác nhau như thế nào?

"Needy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Lots and lots" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Hair flick" có nghĩa là gì?

Có phải "get the juice" là từ lóng không?

Why is it "I'm focused on", not "I focused on"? Or can I say "I'm focusing on" instead?

RedKiwi giới thiệu giúp mình một số từ có nghĩa mạnh hơn "stop it" với nhé?

"Too" trong câu này có nghĩa là gì? Có thể đặt "too" ở bất cứ chỗ nào à?

Sử dụng từ "unfold" như thế nào?

Có phải "crush on" có nghĩa là "fall in love with someone" (yêu ai đó) không?

Có nghề nào cũng có chữ "-fighter" ở cuối không?

Tôi tò mò là tại sao lại có định kiến là người Mỹ thích ăn bánh donut?

Có phải tên cậu ấy là "Grounchy" vì cậu ấy hay cằn nhằn không? Có phải tên của các nhân vật trong phim này là kiểu chơi chữ không?

"Stay home" và "stay at home" khác nhau như thế nào?

"H1N1" là gì?

"Set oneself up for" có nghĩa là gì?

"Half-proposal" có nghĩa là gì?

"Promise", "reservation" và "appointment" khác nhau như thế nào?

Can I say "is" instead of "comes" here? In that case, what's the difference in the nuance?

Why is there "a" before "bit"? Is "a bit" an expression?

"Germs are really ~" và "germs really are ~" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "grave raider" như "tomb raider" được không?

"Grinding" trong câu này có nghĩa là gì?

"Hello there" có phải là cách phổ biến để chào người khác không?

What is the meaning of "o" here?

"Do eyebrows" có nghĩa là gì?

"Show up" có nghĩa là gì?

"Go away" có nghĩa là gì?

"Alligator" và "crocodile" khác nhau như thế nào?

Có phải "got to" có nghĩa là "have to" không?

"Epidemic" và "pandemic" khác nhau như thế nào?

Có phải "ya" là tiếng địa phương đúng không? Giống như "y'all(you all)"?

Có phải "47 children" là lời nói đùa mà người Mỹ có thể hiểu với nhau?

What's vibin'? and what does it mean?

"Jam" và "spread" khác nhau như thế nào?

Sử dụng "either" như thế nào?

What does "myself" mean and why did the speaker used this word? Can I say "me" instead of "myself" in this kind of sentence?

"Señor Squeaky" là gì?

Tại sao người nói lại gọi chú khỉ là "naughty"?

"Alright in my book" có nghĩa là gì? Nó có phải là cụm từ lóng không?

"Old" và "senior" khác nhau như thế nào? Chúng có thay thế được cho nhau không?

Did Ellen stutter at the front of the sentence? Should I think the sentence starts from "Was this a role ~?"

"PG" là gì?

"Buy time" có nghĩa là gì?

"Pop out" có nghĩa là gì?

"Yep" có nghĩa là gì?

"Tomb" và "grave" khác nhau như thế nào?

"Be into something" có nghĩa là gì?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Tôi tò mò chút là liệu tính từ "grave" có liên quan gì đến danh từ "grave" không?

Tại sao anh ấy không dùng mạo từ "a" hay "the" trước "buzz"?

Câu này có phải lối chơi chữ không? Tôi thấy nó khá vần.

Có "Ginger ale" và "gingerbread", có phải gừng là nguyên liệu nấu nướng được dùng nhiều ở Mỹ đúng không?

What does "not sure" mean? Is it okay to not put "I'm" at the front? And when can I use this expression?

"Dime piece" có nghĩa là gì?

"Pin the tail on the donkey" có nghĩa là gì? Nó có phải là một loại trò chơi không?

Có phải "go into business" có nghĩa tương tự như "do business" đúng không?

"Mess up" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ nào khác thay thế cho "mess up"?

"Escape sth" và "escape from sth" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "only" here? I don't know the difference when I remove "only" from here.

Tôi có thể sử dụng "whom" thay cho "who" được không?

What does "more of" mean here?

"Bounce house" là gì?

"Doorstep" và "entrance" khác nhau như thế nào?

"Angio-" là gì?

Có phải "remove" có nghĩa là "take-off" đúng không?

Tại sao cô ấy lại nói là “a bathroom“ chứ không phải là “the bathroom“? Có phải phòng đó có nhiều hơn một phòng tắm không?

"Stone" trong câu này có nghĩa là gì?

"Chandelier" có nghĩa là gì?

Có từ nào có thể thay thế cho "poor" được không?

Từ trái nghĩa của từ “mass-produce” là gì?

"Cracking up" có nghĩa là gì?

Có phải ở Mỹ, nói từng con số một rất phổ biến đúng không?

"Break sth down to sth" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "front of" thay cho "before" không?

Không phải "gingerbread" là một loại bánh quy chứ không phải bánh mỳ? Tại sao lại gọi bánh là "gingerbread"?

Có phải cô ấy nói "around" bởi vì cô ấy muốn những đứa trẻ đứng thành hình tròn xung quanh cô ấy đúng không?

Tại sao cô ấy lại nói "us" mà không phải là "me"?

"How many left" và "how much left" khác nhau như thế nào? Hai cụm từ này có thay thế được cho nhau không?

Có phải loại nước uống thể thao "Gatorade" được đặt theo tên cá sấu "alligator" đúng không?

"Town", "uptown" và "downtown" khác nhau như thế nào?

"Rise and shine" có nghĩa là gì? Nó có phải là phép ẩn dụ không? Hay là thành ngữ?

Theo như tôi được biết thì "Freddy" là tên rút gọn. Vậy nên chuẩn của nó là gì?

Tôi có thể sử dụng "beautiful" cho đối tượng vô hình được không?

"Unicorn" và "Pegasus" khác nhau như thế nào?

Có phải từ "psyched" có nghĩa tương tự như "excited" đúng không? Hai từ này có dùng thay thế cho nhau được không?

"Knitting" và "sewing" khác nhau như thế nào?

Có phải hai từ "Royalty" và "Loyalty" liên quan tới nhau đúng không? Hai từ này nghe giống giống nhau!

"Deceitful" có nghĩa là gì?

"Duck" trong câu này có nghĩa là gì?

"Condominium" và "apartment" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng từ "pup" cho động vật con khác ngoài chó không?

"Howdy" có nghĩa là gì? Nó có phải là tiếng địa phương không?

"Chemistry" có nghĩa là gì?

Có phải từ "incubator" ở bệnh viện là danh từ của từ "incubate" đúng không?

Nếu "Max" là biệt danh của "Maximilian" thì tên gốc của Duke là gì?

Tôi nghe nói "chicken" (gà) cũng có nghĩa là "coward" (hèn nhát). Tại sao lại vậy?

Tôi cho rằng "glitch" là một từ thông dụng trong ngành IT, nhưng "bug" và "glitch" khác nhau như thế nào?

Tại sao anh ấy lại dùng "I will be heard"? Tôi có thể sử dụng "People will hear me" thay thế không?

Gọi quốc vương là "your majesty" và "your highness" thì có gì khác nhau?

Nguồn gốc của "donuts" là gì?

"Stakeouts" có nghĩa là gì?

Có phải "reserve the right" có nghĩa là "have the right" không?

Tại sao "staff" không để dạng số nhiều mà "doctors" và "patients" thì ở dạng số nhiều?

"Dislike" và "can't stand" khác nhau như thế nào?

Dạng đầy đủ của "yo" là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  It is very good app for learning English .You can choose every video on YouTube and dictat ・・・

  2021-07-07

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26