• Tiếng Việt

Question List of W18

"Throw a party" có nghĩa là gì?

"Bacteria" và "germ" khác nhau như thế nào?

What does "dare we say" mean? When can I use it?

"Waterlog" có nghĩa là gì?

Is "that" skipped after "so"? Like "it's to say something so (that) ..."

Câu này không có động từ, tại sao lại dịch thành thì tương lai đơn.

Tôi không hiểu câu "knocking on a very particular door" có nghĩa là gì?

Có phải từ "store" chỉ được sử dụng cho những thứ không nhìn thấy được đúng không?

"Cheesy" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng "Are you bringing ~" mà không phải là "Do you bring ~"?

Tại sao cậu ấy lại dùng "a" ở trước "million questions" - danh từ số nhiều?

"Macho-measuring thing" có nghĩa là gì?

Không phải dùng "were" mới đúng sao?

"Knock out" trong câu này có nghĩa là gì?

"Until" và "till" khác nhau như thế nào?

"Dumb" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng từ này?

Tại sao một con lạc đà ba bướu có nghĩa là lạc đà mang thai?

What does "around" mean here?

What does "fair" mean here?

"Be stranded" có nghĩa là gì?

"Talcum" là gì?

"Leave" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi muốn biết vai trò của "thus" trong câu này.

What does "wish someone well on" mean? and is "on" necessary? What are the other similar expressions of this?

Tôi có thể dùng "but" thay cho "yet" không?

Tại sao cậu ấy lại nói "stripes"?

"Fist bump" thể hiện điều gì?

"Be on the move" có nghĩa là gì?

"Falsehood" có được sử dụng nhiều trong giao tiếp không? Tôi có thể dùng "lie" thay thế được không?

"Step off" và "jump off" khác nhau như thế nào? Tôi có thể dùng "jump off" không?

"Weed out" có nghĩa là gì?

"Golden" là gì?

Yentl là ai?

"Overdue" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "add on top" là thành ngữ không?

What does "As far as" mean here?

"Easy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Villain" và "wicked" khác nhau như thế nào?

"Sweetie" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "opponent"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "groom"? Tôi có thể sử dụng từ này cho con người không?

"Odor-free" có nghĩa là gì?

"Switch the lights off" và "turn the lights off" có khác nhau không?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"After all" có nghĩa là gì?

What does "chip at something" mean?

Sử dụng cụm từ “all about something” như thế nào?

RedKiwi giải thích thêm về câu này giúp mình với nhé.

"IBM" có nghĩa là gì?

Nói "to spit words" có phổ biến không? Không phải "spit" có nghĩa là nhổ sao?

"Sort of like", "kind of", "type of thing" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói là "I had filed down them" không?

"My being" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa tương tự "myself" không?

"Get to you" có nghĩa là gì?

"Fine" trong câu này có nghĩa là gì?

"A ton of~" và "a lot of~" có nghĩa giống nhau không?

"Get suckered" có nghĩa là gì? Nó có phải là từ lóng không? Tôi có thể sử dụng nó trong cuộc họp không?

"Pal" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể dùng nó?

Tại sao tự nhiên cô ấy lại nói "dramatic"? Tôi có thể sử dụng "dramatically" được không?

Tôi có thể gọi chúng là "seagull" thay cho "petrel" được không?

Can I replace "get the fibers broken up" to "make the fibers broken up"? Would it have the same meaning?

Tôi không biết sự khác nhau giữa "germs" và "the germs". Tôi không biết cách sử dụng "the".

Why "over" was used here? Is "over" necessary here? or is "bring over" an idiom?

"Lumping yell at me" có nghĩa là gì? Có phải "lumping" dùng để nhấn mạnh không?

What does "what was I" mean and when can I use "what was I"?

Tại sao trong câu này lại có hai "how'?

What does "ruling" mean here?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này trong trường hợp nào?

"An emotional baggage" có nghĩa là gì?

"How come it cost you 53 dollars?" và "How does it cost you 53 dollars?" và "How was it 53 dollars?" khác nhau như thế nào?

What does "be gone" mean? Is "gone" an adjective?

"Taking the work out for someone" có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm ví dụ sử dụng từ "optima" giúp mình với nhé.

"Face" và "faces" khác nhau như thế nào?

"It" trong câu này chỉ cái gì? Tôi nói mỗi "anything we want to" được không?

"Dear life" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "let me on it" mean here? Isn't another verb needed after "me" like "let me do it"? Isn't "on" a preposition here? Do you use this kind of expression in general?

"311 CD" là gì?

Can I use "have" instead of "get" here? And when do people use this kind of expression? 😎

Tôi có thể nói "shut out you" thay cho "shut you out" không?

"Unless" có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ "stand by" và "waiting" có cùng nghĩa mà, sao lại dùng ở hai trong một câu?

"Grab" là gì?

"Catch someone off guard" có nghĩa là gì?

Tôi phải dùng "I guess" và "I mean" để bắt đầu câu như thế nào?

Tại sao "circumstances" lại được sử dụng dạng danh từ số nhiều?

"Better" và "better off" khác nhau như thế nào?

What does "joints" mean here? How's different from "ice cream store" and "ice cream stop" or so on?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "I'm good in shape"?

"Every now and then" có nghĩa là gì?

Shouldn't it be "homy, cozy and comfortable"? In daily conversation, is it more common to put "and" to all items?

Người bản ngữ có dùng từ "bitches" để gọi bạn không?

Tại sao lại dùng "an" trước tên Emma?

Có phải "fell out of me" có nghĩa là bà ấy đã sinh anh ấy ở cửa hàng không? Cụm từ này có thông dụng không?

Could you explain the expression "top billing"? What does it mean?

Tôi nói là "Each Australia and Canada ~" có được không?

“Love to do something" và “love doing something“ khác nhau như thế nào?

"Be tied to" có nghĩa là gì?

Động từ "map" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the nuance of "isn't it" here? Is he purely asking Harry about his opinion?

Does "I’m on top of that" mean "I'm capable of everything"? How come? I thought that "on top of that" refers to "in addition to, also, or and."

"Eat the stress' trong câu này có nghĩa là gì?

What does "savings of course" mean? Is it an expression(savings of course) that always used together?

Tôi có thể dùng "decide" thay thế cho "know" được không?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"Shut someone out" có nghĩa là gì?

"Subject oneself" có nghĩa là gì?

"Unleash" có nghĩa là gì?

What does "filed by" mean?

"Home" và "house" khác nhau như thế nào?

"Stand" trong câu này có nghĩa là gì?

"Needy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Lots and lots" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Hair flick" có nghĩa là gì?

Có phải "get the juice" là từ lóng không?

Why is it "I'm focused on", not "I focused on"? Or can I say "I'm focusing on" instead?

"Too" trong câu này có nghĩa là gì? Có thể đặt "too" ở bất cứ chỗ nào à?

Sử dụng từ "unfold" như thế nào?

Có phải "crush on" có nghĩa là "fall in love with someone" (yêu ai đó) không?

"Stay home" và "stay at home" khác nhau như thế nào?

"H1N1" là gì?

"Set oneself up for" có nghĩa là gì?

"Half-proposal" có nghĩa là gì?

Can I say "is" instead of "comes" here? In that case, what's the difference in the nuance?

Why is there "a" before "bit"? Is "a bit" an expression?

"Germs are really ~" và "germs really are ~" khác nhau như thế nào?

"Grinding" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the meaning of "o" here?

"Do eyebrows" có nghĩa là gì?

"Show up" có nghĩa là gì?

"Go away" có nghĩa là gì?

Có phải "got to" có nghĩa là "have to" không?

"Epidemic" và "pandemic" khác nhau như thế nào?

Có phải "47 children" là lời nói đùa mà người Mỹ có thể hiểu với nhau?

What's vibin'? and what does it mean?

Sử dụng "either" như thế nào?

What does "myself" mean and why did the speaker used this word? Can I say "me" instead of "myself" in this kind of sentence?

"Señor Squeaky" là gì?

"Alright in my book" có nghĩa là gì? Nó có phải là cụm từ lóng không?

Did Ellen stutter at the front of the sentence? Should I think the sentence starts from "Was this a role ~?"

"PG" là gì?

"Buy time" có nghĩa là gì?

"Pop out" có nghĩa là gì?

"Yep" có nghĩa là gì?

"Be into something" có nghĩa là gì?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

Tại sao anh ấy không dùng mạo từ "a" hay "the" trước "buzz"?

What does "not sure" mean? Is it okay to not put "I'm" at the front? And when can I use this expression?

"Dime piece" có nghĩa là gì?

"Mess up" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ nào khác thay thế cho "mess up"?

"Escape sth" và "escape from sth" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "only" here? I don't know the difference when I remove "only" from here.

Tôi có thể sử dụng "whom" thay cho "who" được không?

What does "more of" mean here?

"Angio-" là gì?

Tại sao cô ấy lại nói là “a bathroom“ chứ không phải là “the bathroom“? Có phải phòng đó có nhiều hơn một phòng tắm không?

"Stone" trong câu này có nghĩa là gì?

"Break sth down to sth" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "front of" thay cho "before" không?

Tại sao cô ấy lại nói "us" mà không phải là "me"?

"Deceitful" có nghĩa là gì?

"Duck" trong câu này có nghĩa là gì?

"Condominium" và "apartment" khác nhau như thế nào?

"Chemistry" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "I will be heard"? Tôi có thể sử dụng "People will hear me" thay thế không?

"Stakeouts" có nghĩa là gì?

Có phải "reserve the right" có nghĩa là "have the right" không?

Tại sao "staff" không để dạng số nhiều mà "doctors" và "patients" thì ở dạng số nhiều?

"Dislike" và "can't stand" khác nhau như thế nào?

Dạng đầy đủ của "yo" là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17