• Tiếng Việt

Question List of W22

"Action" trong câu này có nghĩa là gì?

“A while” và “awhile” khác nhau như thế nào?

Không phải nên có "the" trước từ "funniest" sao, vì nó là câu so sánh nhất?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "undergo"?

"Descriptive" có nghĩa là gì?

Why does he use "anything", not "something"?

Không có từ theo sau "finish" thì có sao không?

Shouldn't it be "a prank"? Or in this case, can "a" be skipped?

"The lamest" có nghĩa là gì?

Why is the word "alive" used here? What does it mean?

"Very good" và "pretty good" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng "I have absolutely no idea" mà không phải là "I absolutely have no idea"?

Could you tell me the difference in nuance between "something" and "something like that"?

What does "stand out" mean?

"All-you-can-something" có nghĩa là gì?

I don't understand how to use "where" or "that" when explaining more about the places. - any places where we can walk to - any places that Pudding can run around Does the meaning change if I use it differently? Like "any places that we can walk to" or "any places where Pudding can run around"? Does the speaker just use it by their preference?

Có phải "Gentleman that I am" có nghĩa là "I'm a gentleman"?

"Hang out" có nghĩa là gì? Trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng nó?

Tôi không hiểu rõ mối quan hệ giữa nhạc spa và việc đầu bị nổ tung.

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải "sweet and sour" là tên một món ăn sao? Trong bài hát này nó có nghĩa khác à?

What does "under me" mean here?

Có phải anh ấy sử dụng cấu trúc "so... that" không? Tôi có thể hiểu câu này là "they're SO simple (THAT) a child could make them" không?

When can I use the word "initially"?

Tại sao sau "keep" lại dùng "informed" (V-ed)?

"Skybird" có nghĩa là gì? Có phải chỉ chim nói chung không?

What is different between using "I have expected" or "I expected" instead of "I would've expected"? It seems all same to me.

What does "might as well" mean?

Is "on schedule" an idiom? And why does "right" put in front of this idiom?

"Hours and hours" có nghĩa là gì?

"Out of ~" có nghĩa là gì?

"Party animal" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "animal" trong các trường hợp khác không?

"Plan out" và "plan" có khác nhau không?

"All across the world" và "all of the world" khác nhau như thế nào?

"Cleanse" trong câu này có nghãi là gì?

"Gotta" có nghĩa là gì?

What does "long for" mean?

What does "get dunked on" mean? and is it general expression?

"Get lost" có nghĩa là gì?

"Sort of like", "kind of", "type of thing" khác nhau như thế nào?

Cụm từ "the sequel to something" có được sử dụng thường xuyên không?

Is "once" necessary here?

Tôi nghĩ "enter" dùng cho điện thoại thì phù hợp hơn chứ, liệu trong câu này dùng "punch" có phù hợp hơn "enter" không?

Why does he use past tense for "got" here?

Nói "in that box" sau "the world" có được không?

Tôi có thể sử dụng từ "cultivate" cho những thứ không phải nông nghiệp không?

"Drop down" có nghĩa là gì?

"Start off" khác "start" đúng không?

"Till" có thể nói về giả thuyết không? Trong câu này, nó có vẻ như một giả thuyết hay điều kiện.

"Savings" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là tiết kiệm không?

Tôi nghĩ "let me" nghe tự nhiên hơn? Liệu tôi có thể dùng "let me" không?

"Spend a year on something" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "to" thay thế cho "on" không?

Tôi có thể sử dụng "of" thay cho "from" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "thanks, man"?

Sử dụng cụm từ "down the road" như thế nào?

Why does she put "that" in "for a lot of time"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "abrogate"?

What does meaning of "through" here? Does it give additional nuance to "rip"?

"Write a paper" có nghĩa là gì?

What does "freak out" mean? How do you use it?

Tại sao "Vice" lại viết hoa chữ "V"?

Why does he use past tense when he say "bought"? Even though he didn't buy the couch yet?

What does "all" mean here?

"Damn" có nghĩa là gì?

"Show your belly" có nghĩa là gì?

"Neatly away" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "Here's the fun part"?

" 'cause" trong câu này có nghĩa là gì?

"Over someone" có nghĩa là gì?

"Do" trong câu này có nghĩa là gì? "May as well" có nghĩa là gì? Như dụng như thế nào?

Isn't it necessary to put "are" in "where you at"?

Nếu tôi nói là "I am working for Emirates as a first class crew." thì liệu "a first class crew" bị bớt nhấn mạnh hơn không?

What does “on tiptoe” mean in this sentence? Does it mean “to reach overhead bins by stretching up on tiptoe”?

What does "wind up" mean here?

What does "deem" mean? What are the synonyms for "deem"?

"Be off one's feet" có nghĩa là gì?

"As" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I replace "entirely" with "all"?

"Like them" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao anh ấy lại nói nó hai lần?

Lời bài hát dùng "a wind", gió đếm được sao? Tôi nghĩ phải dùng "the wind" như "the water" hay "the air" chứ?

What does "be onto that" mean?

Có phải luôn luôn dùng "a" hay "an" giữa "such" và "adjective" không?

"Shoot the person's name" có nghĩa là gì?

What does "take a dive" mean? Does it have a meaning of losing?

Tại sao anh ấy lại nói là "baby"?

"Parc Fermé" là gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "so" trong câu này?

"Not a care in the world" có nghĩa là gì?

"Well" có thể đứng ở vị trí nào trong câu?

"Staircase" và "stair" có khác nhau không?

What's the difference between "accountability" and "responsibility"?

What is the subject for the verb "take"?

"Make it this far" có nghĩa là gì?

The lyric is "like" but why is the script written as "by"?

Từ "pit" trong "pit crew" hay "pit stop" có nghĩa là gì?

Có phải "raise my arms" là từ đồng nghĩa với "wind up" đúng không?

"Cover star" có nghĩa là gì?

"Tire" và "tyre" khác nhau như thế nào?

"Upside down" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "serve" thay cho "help" không?

"Pulling all-nighters" có nghĩa là gì?

Why does he used "have got" not "have"?

Cụm "you know" ở giữa câu có cần thiết không?

"Special operator" có nghĩa là gì?

What is different between "my strategy" and "a strategy of mine"?

"Come in" và "come on in" khác nhau như thế nào?

What does "pop" mean? Does it have same meaning with "put"?

Does it mean same if I say "I'm gonna be gone about a week" instead of "I'm gonna be gone for a week"?

What does "that" refer to here?

Does Pikachu mean "black coffee" by saying "Black as night"?

What does "anywhere" mean here? Is it referring to some place?

"Try to be more descriptive" và "try being more descriptive" khác nhau như thế nào?

Hai câu "A lil' birdie told me you made it official with Tina." và "A lil' birdie told me you were making it official with Tina." nghĩa có khác nhau không?

Không phải câu này là thì hiện tại đơn sao? Có phải "are" đã bị lược bỏ không?

"Your kind" có nghĩa là gì?

"Words to live by" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "at least" ở cuối câu không? "At least" có thể được dùng ở vị trí nào trong câu?

"Ditch this jazz" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy nói "and everything"? Nó có nghĩa gì không?

Không phải "stink" có nghĩa là bốc mùi sao? Tại sao anh ấy lại nói ước mơ của Flynn "stink"?

Tôi có thể sử dụng "go along with" thay cho "go with" được không? Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

Is "if" skipped in this sentence?

"March on" có nghĩa là gì?

Is "in" necessary after "stay"? Can't I just say "stay there"?

Doesn't he need to use "fingers" instead of "hands" here? I want to know if the expression "five hands" is right.

"Get in" trong câu này có nghĩa là gì?

"Talk of the town" có nghĩa là gì?

What does "prey upon" mean?

Tại sao lại nói một kỷ lục mới mà không có từ "new"?

"Any" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó là đặc trưng của Anh - Anh không?

RedKiwi giải thích thêm giúp mình cụm từ "make the most of it" nhé? "It" trong câu có nghĩa là gì?

What does "blonk out" mean?

When do you use "by God"? What does it mean?

"Marked-up" có nghĩa là gì?

Does "shape" here refer to both appearance and inside of her?

Why did he say "resident" here? What does it mean?

Tôi nghe thấy "operated" chứ không phải "operate". Có phải câu đầy đủ là "how would a hospital like this (be) operated" và động từ đã bị lược bỏ rồi đúng không?

What does "lost" mean here? How does it become "out of someone's mind"?

“Be about to” có nghĩa là gì?

"My giving you the umbrella" có nghĩa là gì? Dùng "my" ở trước danh động từ có thông dụng không?

"Fortune" trong câu này có nghĩa là gì?

"For fun" có nghĩa là gì?

What does "see" mean here?

Sử dụng "dare" như thế nào?

What is the meaning of "after all"?

Why does he use "she" for the bone thing?

Có phải "off day" có nghĩa là "holiday, day off" (ngày nghỉ) không?

What is "sec"?

"Bump it up" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "night date" được không?

What does "docket" mean? Could you give some situation that is appropriate to use "docket"?

Tại sao anh ấy lại nói là "there's 'this' trick"mà không phải là "there's the trick"?

What is "major faux pas"?

“Be filled with something” có nghĩa là gì?

"Useless" có nghĩa là không sử dụng được. Không phải rất mất lịch sự khi dùng "useless" như trong câu này sao?

"Bouncing" có nghĩa là gì?

Is there any other way to call "Princess Diana" other than "Di"?

When can I use the expression "seek healthcare"?

"Something is not an option" có nghĩa là gì?

When do you use "Boom"? Do you use when you bump the fist together?

Does "got off" mean "hang up"? Which do you use more between two?

Không phải nói "But then my 90-page senior thesis came" mới đúng sao?

Why does it say "to not get caught" rather than "not to get caught"? Is it same?

Is "blow out" an existing expression?

"I'm afraid" có phải dùng để thể hiện sự lịch sự không? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình nhé.

“Gimme” có nghĩa là gì?

“Come in handy” có nghĩa là gì?

What does "smolder" mean in this sentence? Why does he say that?

"Just so" và "so that" có giống nhau không?

Could you give some other examples using "elicit"?

What does "stop by" mean?

Tôi có thể dùng "keep" thay thế cho "remain" không?

"Building of trust" và "building trust" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại là "Carol's" mà không phải là "Carol"?

Có phải trong câu này từ "like" bị lược bỏ rồi không?

Could you tell me the meaning and usage of "be supposed to ~"?

Không phải nói "people said those 8 things helped them MORE than anything else" đúng hơn là nói "MORE people said those 8 things helped them than anything else" sao?

What is the meaning of "push" here? Does it mean "let's go"?

Sử dụng "get" như thế nào?

Có phải có từ nào đã bị lược bỏ trong cụm "when in uniform" đúng không?

"Stay civil" có nghĩa là gì?

Câu "wind OFF the sea" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là gió từ biển không?

"Fine" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao cậu ấy lại nói "fine" khi nói "mess up"?

Tôi có thể sử dụng "guys" cho cả con trai và con gái không?

"Horse around" có nghĩa là gì?

Should I use "man" to only male?

"I hardly think so" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

How does the meaning get changed by adding the word "more" in this sentence "It's like a jungle"?

I don't understand the meaning of "at scale" well enough.

Can I use the expression "the pleasure's all mine" in general conversation?

Nói "your finest table please" trong nhà hàng có được không?

"Mean" có nghĩa là gì?

What is the meaning and nuance of "ship"? Does it have same meaning with "send"?

Sử dụng "probably" và "maybe" khác nhau như thế nào?

Could you give some examples that use the word "manner" with the same usage here? And what does it mean?

He listed two foods here, so I thought "my favorite meals are" is right. But why did he say "meal is"?

Có phải sau "not to" cụm "remember the names" đã bị lược bỏ? Tại sao người nói lại lược bỏ nó?

What does "all" mean here? Is it different between just "alone" and "all alone"?

"Truth or dare" là gì? Có phải là một trò chơi không?

"Rock-a-bye" có nghĩa là gì?

"Gyrosphere" là gì?

"Garcon" có phải là một từ tiếng Anh không? Từ này có thông dụng không?

What does "hit it off" mean?

Is the expression "hoity-toity" commonly used?

Có phải từ "process" là thuật ngữ khoa học máy tính không?

How come "caring" comes right after "start"?

What is the difference between "have got" and "have"?

"Itself" có nghĩa là gì? Sử dụng từ này như thế nào?

Shouldn't it be "what you can do for me"? Why did he say grammatically wrongly?

How can I use the expression "all that jazz"?

How two verbs "go" and "meet" come in a row?

Tôi có thể dùng "at least" ở cuối câu không? "At least" có thể được dùng ở vị trí nào trong câu?

"Over" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you teach me some examples that use "carry" similarly?

Don't you need a preposition in front of "their entire life"? Like "for their entire life" or "during their entire life".

Tại sao lại dùng "gives" mà không phải là "give"?

"Government major" là ngành gì? Có phải liên quan đến chính trị không?

"Bring something to one's attention" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Blend in to disappear" nghĩa là gì ạ?

"Church roof campaign" có nghĩa là gì?

Can I use "I come here" instead of "here I come"?

What is the meaning of "be on the receiving end of something"?

Tôi có thể sử dụng "without" thay thế cho "not" trong câu này không?

"Be viewed" trong câu này có phải là người khác cho rằng Bill Gates là một người thận trọng, dè dặt không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07