redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W22

"Action" trong câu này có nghĩa là gì?

Nguồn gốc của từ "high five" là gì? Có phải bởi vì bàn tay có năm ngón, và hai bàn tay đập vào nhau đúng không?

“A while” và “awhile” khác nhau như thế nào?

Không phải nên có "the" trước từ "funniest" sao, vì nó là câu so sánh nhất?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "undergo"?

"Descriptive" có nghĩa là gì?

Có phải "you won't break it" có nghĩa tương tự như "you have nothing to lose" đúng không?

Why does he use "anything", not "something"?

Không có từ theo sau "finish" thì có sao không?

Shouldn't it be "a prank"? Or in this case, can "a" be skipped?

"The lamest" có nghĩa là gì?

Why is the word "alive" used here? What does it mean?

"Very good" và "pretty good" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng "I have absolutely no idea" mà không phải là "I absolutely have no idea"?

Could you tell me the difference in nuance between "something" and "something like that"?

What does "stand out" mean?

"All-you-can-something" có nghĩa là gì?

I don't understand how to use "where" or "that" when explaining more about the places. - any places where we can walk to - any places that Pudding can run around Does the meaning change if I use it differently? Like "any places that we can walk to" or "any places where Pudding can run around"? Does the speaker just use it by their preference?

Có phải "Gentleman that I am" có nghĩa là "I'm a gentleman"?

"Killing it" có nghĩa là gì?

"Hang out" có nghĩa là gì? Trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng nó?

Tôi không hiểu rõ mối quan hệ giữa nhạc spa và việc đầu bị nổ tung.

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải "sweet and sour" là tên một món ăn sao? Trong bài hát này nó có nghĩa khác à?

"Accuse" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là đổ lỗi cho ai đó không?

What does "under me" mean here?

Có phải anh ấy sử dụng cấu trúc "so... that" không? Tôi có thể hiểu câu này là "they're SO simple (THAT) a child could make them" không?

When can I use the word "initially"?

Tại sao sau "keep" lại dùng "informed" (V-ed)?

"Skybird" có nghĩa là gì? Có phải chỉ chim nói chung không?

"I have expected", "I expected" và "I would've expected" khác nhau như thế nào?

What does "might as well" mean?

Is "on schedule" an idiom? And why does "right" put in front of this idiom?

"Hours and hours" có nghĩa là gì?

"Out of ~" có nghĩa là gì?

"Party animal" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "animal" trong các trường hợp khác không?

"Plan out" và "plan" có khác nhau không?

"All across the world" và "all of the world" khác nhau như thế nào?

"Cleanse" trong câu này có nghãi là gì?

"Gotta" có nghĩa là gì?

What does "long for" mean?

"Bait" có nghĩa là gì? Có phải là thứ để dụ ai đó mắc bẫy đúng không?

What does "get dunked on" mean? and is it general expression?

"Get lost" có nghĩa là gì?

"Sort of like", "kind of", "type of thing" khác nhau như thế nào?

Cụm từ "the sequel to something" có được sử dụng thường xuyên không?

Ngoài bóng đá, tôi có thể sử dụng từ "referee" cho các môn thể thao khác được không?

Is "once" necessary here?

Tôi nghĩ "enter" dùng cho điện thoại thì phù hợp hơn chứ, liệu trong câu này dùng "punch" có phù hợp hơn "enter" không?

Why does he use past tense for "got" here?

Nói "in that box" sau "the world" có được không?

Tôi có thể sử dụng từ "cultivate" cho những thứ không phải nông nghiệp không?

"Drop down" có nghĩa là gì?

"Start off" khác "start" đúng không?

"Till" có thể nói về giả thuyết không? Trong câu này, nó có vẻ như một giả thuyết hay điều kiện.

"Savings" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là tiết kiệm không?

Tôi nghĩ "let me" nghe tự nhiên hơn? Liệu tôi có thể dùng "let me" không?

"Spend a year on something" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "to" thay thế cho "on" không?

Tôi có thể sử dụng "of" thay cho "from" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "thanks, man"?

Sử dụng cụm từ "down the road" như thế nào?

Why does she put "that" in "for a lot of time"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "abrogate"?

What does meaning of "through" here? Does it give additional nuance to "rip"?

"Write a paper" có nghĩa là gì?

What does "freak out" mean? How do you use it?

Tại sao "Vice" lại viết hoa chữ "V"?

Why does he use past tense when he say "bought"? Even though he didn't buy the couch yet?

What does "all" mean here?

"Damn" có nghĩa là gì?

"Show your belly" có nghĩa là gì?

"Neatly away" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "Here's the fun part"?

" 'cause" trong câu này có nghĩa là gì?

"Over someone" có nghĩa là gì?

"Do" trong câu này có nghĩa là gì? "May as well" có nghĩa là gì? Như dụng như thế nào?

Isn't it necessary to put "are" in "where you at"?

Nếu tôi nói là "I am working for Emirates as a first class crew." thì liệu "a first class crew" bị bớt nhấn mạnh hơn không?

What does “on tiptoe” mean in this sentence? Does it mean “to reach overhead bins by stretching up on tiptoe”?

What does "wind up" mean here?

What does "deem" mean? What are the synonyms for "deem"?

"Be off one's feet" có nghĩa là gì?

"As" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I replace "entirely" with "all"?

"Like them" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao anh ấy lại nói nó hai lần?

Lời bài hát dùng "a wind", gió đếm được sao? Tôi nghĩ phải dùng "the wind" như "the water" hay "the air" chứ?

What does "be onto that" mean?

Có phải luôn luôn dùng "a" hay "an" giữa "such" và "adjective" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "dude"?

"Shoot the person's name" có nghĩa là gì?

What does "take a dive" mean? Does it have a meaning of losing?

Tại sao anh ấy lại nói là "baby"?

"Parc Fermé" là gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "so" trong câu này?

"Emoji" có phải là từ tiếng Anh không? Có phải "E" có nghĩa là "English" không?

"Not a care in the world" có nghĩa là gì?

"Well" có thể đứng ở vị trí nào trong câu?

"Staircase" và "stair" có khác nhau không?

What's the difference between "accountability" and "responsibility"?

What is the subject for the verb "take"?

"Make it this far" có nghĩa là gì?

The lyric is "like" but why is the script written as "by"?

"Obviously" có nghĩa là gì?

Từ "pit" trong "pit crew" hay "pit stop" có nghĩa là gì?

Có phải "raise my arms" là từ đồng nghĩa với "wind up" đúng không?

"Cover star" có nghĩa là gì?

"At times" có nghĩa là gì?

"Tire" và "tyre" khác nhau như thế nào?

"Upside down" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "serve" thay cho "help" không?

"Pulling all-nighters" có nghĩa là gì?

Why does he used "have got" not "have"?

Cụm "you know" ở giữa câu có cần thiết không?

"Special operator" có nghĩa là gì?

What is different between "my strategy" and "a strategy of mine"?

"Come in" và "come on in" khác nhau như thế nào?

What does "pop" mean? Does it have same meaning with "put"?

Does it mean same if I say "I'm gonna be gone about a week" instead of "I'm gonna be gone for a week"?

What does "that" refer to here?

Does Pikachu mean "black coffee" by saying "Black as night"?

Nếu tôi nói "moving on" thay cho "moving on to" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

What does "anywhere" mean here? Is it referring to some place?

"Try to be more descriptive" và "try being more descriptive" khác nhau như thế nào?

Hai câu "A lil' birdie told me you made it official with Tina." và "A lil' birdie told me you were making it official with Tina." nghĩa có khác nhau không?

Không phải câu này là thì hiện tại đơn sao? Có phải "are" đã bị lược bỏ không?

"Your kind" có nghĩa là gì?

"Words to live by" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "at least" ở cuối câu không? "At least" có thể được dùng ở vị trí nào trong câu?

"Ditch this jazz" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy nói "and everything"? Nó có nghĩa gì không?

Tôi nghe thây "when" chứ không phải "while", người bản ngữ phân biệt hai từ này như thế nào?

Không phải "stink" có nghĩa là bốc mùi sao? Tại sao anh ấy lại nói ước mơ của Flynn "stink"?

Tôi có thể sử dụng "go along with" thay cho "go with" được không? Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

Is "if" skipped in this sentence?

"March on" có nghĩa là gì?

Is "in" necessary after "stay"? Can't I just say "stay there"?

Doesn't he need to use "fingers" instead of "hands" here? I want to know if the expression "five hands" is right.

"Get in" trong câu này có nghĩa là gì?

"Talk of the town" có nghĩa là gì?

What does "prey upon" mean?

Tại sao lại nói một kỷ lục mới mà không có từ "new"?

"Any" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó là đặc trưng của Anh - Anh không?

RedKiwi giải thích thêm giúp mình cụm từ "make the most of it" nhé? "It" trong câu có nghĩa là gì?

What does "blonk out" mean?

When do you use "by God"? What does it mean?

"Marked-up" có nghĩa là gì?

Does "shape" here refer to both appearance and inside of her?

Liệu có cụm từ "blow down" không?

Why did he say "resident" here? What does it mean?

Tôi nghe thấy "operated" chứ không phải "operate". Có phải câu đầy đủ là "how would a hospital like this (be) operated" và động từ đã bị lược bỏ rồi đúng không?

What does "lost" mean here? How does it become "out of someone's mind"?

“Be about to” có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng từ "play" kể cả khi anh ấy chỉ đang chọn emoji mà không chơi game được không?

"My giving you the umbrella" có nghĩa là gì? Dùng "my" ở trước danh động từ có thông dụng không?

"Fortune" trong câu này có nghĩa là gì?

"Hold one's breath" có nghĩa là gì?

"For fun" có nghĩa là gì?

What does "see" mean here?

Sử dụng "dare" như thế nào?

What is the meaning of "after all"?

Why does he use "she" for the bone thing?

Có phải "off day" có nghĩa là "holiday, day off" (ngày nghỉ) không?

"Lagoon" và "lake" khác nhau như thế nào?

What is "sec"?

"Bump it up" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "night date" được không?

What does "docket" mean? Could you give some situation that is appropriate to use "docket"?

Tại sao anh ấy lại nói là "there's 'this' trick"mà không phải là "there's the trick"?

What is "major faux pas"?

“Be filled with something” có nghĩa là gì?

"Useless" có nghĩa là không sử dụng được. Không phải rất mất lịch sự khi dùng "useless" như trong câu này sao?

"Bouncing" có nghĩa là gì?

Is there any other way to call "Princess Diana" other than "Di"?

When can I use the expression "seek healthcare"?

"Something is not an option" có nghĩa là gì?

When do you use "Boom"? Do you use when you bump the fist together?

Does "got off" mean "hang up"? Which do you use more between two?

Không phải nói "But then my 90-page senior thesis came" mới đúng sao?

Why does it say "to not get caught" rather than "not to get caught"? Is it same?

Is "blow out" an existing expression?

"I'm afraid" có phải dùng để thể hiện sự lịch sự không? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình nhé.

“Gimme” có nghĩa là gì?

“Come in handy” có nghĩa là gì?

What does "smolder" mean in this sentence? Why does he say that?

"Just so" và "so that" có giống nhau không?

Tôi có thể nói "streak" thay cho "in a row" được không?

Could you give some other examples using "elicit"?

What does "stop by" mean?

Tôi có thể dùng "keep" thay thế cho "remain" không?

"Building of trust" và "building trust" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại là "Carol's" mà không phải là "Carol"?

Có phải trong câu này từ "like" bị lược bỏ rồi không?

Could you tell me the meaning and usage of "be supposed to ~"?

Không phải nói "people said those 8 things helped them MORE than anything else" đúng hơn là nói "MORE people said those 8 things helped them than anything else" sao?

What is the meaning of "push" here? Does it mean "let's go"?

Tôi thường chỉ sử dụng từ "item" trong trò chơi điện tử. Nhưng tôi có thể sử dụng từ này trong giao tiếp hàng ngày được không?

Sử dụng "get" như thế nào?

Có phải có từ nào đã bị lược bỏ trong cụm "when in uniform" đúng không?

"Stay civil" có nghĩa là gì?

Câu "wind OFF the sea" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là gió từ biển không?

"Fine" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao cậu ấy lại nói "fine" khi nói "mess up"?

Tôi có thể sử dụng "guys" cho cả con trai và con gái không?

"Horse around" có nghĩa là gì?

Should I use "man" to only male?

"I hardly think so" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

How does the meaning get changed by adding the word "more" in this sentence "It's like a jungle"?

I don't understand the meaning of "at scale" well enough.

Can I use the expression "the pleasure's all mine" in general conversation?

Nói "your finest table please" trong nhà hàng có được không?

"Mean" có nghĩa là gì?

What is the meaning and nuance of "ship"? Does it have same meaning with "send"?

Sử dụng "probably" và "maybe" khác nhau như thế nào?

Could you give some examples that use the word "manner" with the same usage here? And what does it mean?

Khi nào thì sử dụng "run out"?

He listed two foods here, so I thought "my favorite meals are" is right. But why did he say "meal is"?

Có phải sau "not to" cụm "remember the names" đã bị lược bỏ? Tại sao người nói lại lược bỏ nó?

What does "all" mean here? Is it different between just "alone" and "all alone"?

"Truth or dare" là gì? Có phải là một trò chơi không?

"Rock-a-bye" có nghĩa là gì?

"Gyrosphere" là gì?

"Garcon" có phải là một từ tiếng Anh không? Từ này có thông dụng không?

"Tinder" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "hit it off" mean?

Is the expression "hoity-toity" commonly used?

Có phải từ "process" là thuật ngữ khoa học máy tính không?

How come "caring" comes right after "start"?

What is the difference between "have got" and "have"?

"Itself" có nghĩa là gì? Sử dụng từ này như thế nào?

Shouldn't it be "what you can do for me"? Why did he say grammatically wrongly?

How can I use the expression "all that jazz"?

How two verbs "go" and "meet" come in a row?

Tôi có thể dùng "at least" ở cuối câu không? "At least" có thể được dùng ở vị trí nào trong câu?

"Over" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you teach me some examples that use "carry" similarly?

Don't you need a preposition in front of "their entire life"? Like "for their entire life" or "during their entire life".

Tại sao lại dùng "gives" mà không phải là "give"?

"Government major" là ngành gì? Có phải liên quan đến chính trị không?

Tôi nghĩ cụm từ này có nghĩa tương tự "pick me up", nhưng cụm từ này có thông dụng không?

"Bring something to one's attention" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Blend in to disappear" nghĩa là gì ạ?

"Church roof campaign" có nghĩa là gì?

Can I use "I come here" instead of "here I come"?

What is the meaning of "be on the receiving end of something"?

Tôi có thể sử dụng "without" thay thế cho "not" trong câu này không?

"Be viewed" trong câu này có phải là người khác cho rằng Bill Gates là một người thận trọng, dè dặt không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31