RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W22

"Action" trong câu này có nghĩa là gì?

“A while” và “awhile” khác nhau như thế nào?

Không phải nên có "the" trước từ "funniest" sao, vì nó là câu so sánh nhất?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "undergo"?

"Descriptive" có nghĩa là gì?

Why does he use "anything", not "something"?

Không có từ theo sau "finish" thì có sao không?

Shouldn't it be "a prank"? Or in this case, can "a" be skipped?

"The lamest" có nghĩa là gì?

Why is the word "alive" used here? What does it mean?

"Very good" và "pretty good" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng "I have absolutely no idea" mà không phải là "I absolutely have no idea"?

Could you tell me the difference in nuance between "something" and "something like that"?

What does "stand out" mean?

"All-you-can-something" có nghĩa là gì?

I don't understand how to use "where" or "that" when explaining more about the places. - any places where we can walk to - any places that Pudding can run around Does the meaning change if I use it differently? Like "any places that we can walk to" or "any places where Pudding can run around"? Does the speaker just use it by their preference?

Có phải "Gentleman that I am" có nghĩa là "I'm a gentleman"?

"Hang out" có nghĩa là gì? Trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng nó?

Tôi không hiểu rõ mối quan hệ giữa nhạc spa và việc đầu bị nổ tung.

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải "sweet and sour" là tên một món ăn sao? Trong bài hát này nó có nghĩa khác à?

What does "under me" mean here?

Có phải anh ấy sử dụng cấu trúc "so... that" không? Tôi có thể hiểu câu này là "they're SO simple (THAT) a child could make them" không?

When can I use the word "initially"?

Tại sao sau "keep" lại dùng "informed" (V-ed)?

"Skybird" có nghĩa là gì? Có phải chỉ chim nói chung không?

"I have expected", "I expected" và "I would've expected" khác nhau như thế nào?

What does "might as well" mean?

Is "on schedule" an idiom? And why does "right" put in front of this idiom?

"Hours and hours" có nghĩa là gì?

"Out of ~" có nghĩa là gì?

"Party animal" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "animal" trong các trường hợp khác không?

"Plan out" và "plan" có khác nhau không?

"All across the world" và "all of the world" khác nhau như thế nào?

"Cleanse" trong câu này có nghãi là gì?

"Gotta" có nghĩa là gì?

What does "long for" mean?

What does "get dunked on" mean? and is it general expression?

"Get lost" có nghĩa là gì?

"Sort of like", "kind of", "type of thing" khác nhau như thế nào?

Cụm từ "the sequel to something" có được sử dụng thường xuyên không?

Is "once" necessary here?

Tôi nghĩ "enter" dùng cho điện thoại thì phù hợp hơn chứ, liệu trong câu này dùng "punch" có phù hợp hơn "enter" không?

Why does he use past tense for "got" here?

Nói "in that box" sau "the world" có được không?

Tôi có thể sử dụng từ "cultivate" cho những thứ không phải nông nghiệp không?

"Drop down" có nghĩa là gì?

"Start off" khác "start" đúng không?

"Till" có thể nói về giả thuyết không? Trong câu này, nó có vẻ như một giả thuyết hay điều kiện.

"Savings" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là tiết kiệm không?

Tôi nghĩ "let me" nghe tự nhiên hơn? Liệu tôi có thể dùng "let me" không?

"Spend a year on something" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "to" thay thế cho "on" không?

Tôi có thể sử dụng "of" thay cho "from" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "thanks, man"?

Sử dụng cụm từ "down the road" như thế nào?

Why does she put "that" in "for a lot of time"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "abrogate"?

What does meaning of "through" here? Does it give additional nuance to "rip"?

"Write a paper" có nghĩa là gì?

What does "freak out" mean? How do you use it?

Tại sao "Vice" lại viết hoa chữ "V"?

Why does he use past tense when he say "bought"? Even though he didn't buy the couch yet?

What does "all" mean here?

"Damn" có nghĩa là gì?

"Show your belly" có nghĩa là gì?

"Neatly away" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "Here's the fun part"?

" 'cause" trong câu này có nghĩa là gì?

"Over someone" có nghĩa là gì?

"Do" trong câu này có nghĩa là gì? "May as well" có nghĩa là gì? Như dụng như thế nào?

Isn't it necessary to put "are" in "where you at"?

Nếu tôi nói là "I am working for Emirates as a first class crew." thì liệu "a first class crew" bị bớt nhấn mạnh hơn không?

What does “on tiptoe” mean in this sentence? Does it mean “to reach overhead bins by stretching up on tiptoe”?

What does "wind up" mean here?

What does "deem" mean? What are the synonyms for "deem"?

"Be off one's feet" có nghĩa là gì?

"As" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I replace "entirely" with "all"?

"Like them" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao anh ấy lại nói nó hai lần?

Lời bài hát dùng "a wind", gió đếm được sao? Tôi nghĩ phải dùng "the wind" như "the water" hay "the air" chứ?

What does "be onto that" mean?

Có phải luôn luôn dùng "a" hay "an" giữa "such" và "adjective" không?

"Shoot the person's name" có nghĩa là gì?

What does "take a dive" mean? Does it have a meaning of losing?

Tại sao anh ấy lại nói là "baby"?

"Parc Fermé" là gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "so" trong câu này?

"Not a care in the world" có nghĩa là gì?

"Well" có thể đứng ở vị trí nào trong câu?

"Staircase" và "stair" có khác nhau không?

What's the difference between "accountability" and "responsibility"?

What is the subject for the verb "take"?

"Make it this far" có nghĩa là gì?

The lyric is "like" but why is the script written as "by"?

Từ "pit" trong "pit crew" hay "pit stop" có nghĩa là gì?

Có phải "raise my arms" là từ đồng nghĩa với "wind up" đúng không?

"Cover star" có nghĩa là gì?

"Tire" và "tyre" khác nhau như thế nào?

"Upside down" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "serve" thay cho "help" không?

"Pulling all-nighters" có nghĩa là gì?

Why does he used "have got" not "have"?

Cụm "you know" ở giữa câu có cần thiết không?

"Special operator" có nghĩa là gì?

What is different between "my strategy" and "a strategy of mine"?

"Come in" và "come on in" khác nhau như thế nào?

What does "pop" mean? Does it have same meaning with "put"?

Does it mean same if I say "I'm gonna be gone about a week" instead of "I'm gonna be gone for a week"?

What does "that" refer to here?

Does Pikachu mean "black coffee" by saying "Black as night"?

What does "anywhere" mean here? Is it referring to some place?

"Try to be more descriptive" và "try being more descriptive" khác nhau như thế nào?

Hai câu "A lil' birdie told me you made it official with Tina." và "A lil' birdie told me you were making it official with Tina." nghĩa có khác nhau không?

Không phải câu này là thì hiện tại đơn sao? Có phải "are" đã bị lược bỏ không?

"Your kind" có nghĩa là gì?

"Words to live by" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "at least" ở cuối câu không? "At least" có thể được dùng ở vị trí nào trong câu?

"Ditch this jazz" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy nói "and everything"? Nó có nghĩa gì không?

Không phải "stink" có nghĩa là bốc mùi sao? Tại sao anh ấy lại nói ước mơ của Flynn "stink"?

Tôi có thể sử dụng "go along with" thay cho "go with" được không? Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

Is "if" skipped in this sentence?

"March on" có nghĩa là gì?

Is "in" necessary after "stay"? Can't I just say "stay there"?

Doesn't he need to use "fingers" instead of "hands" here? I want to know if the expression "five hands" is right.

"Get in" trong câu này có nghĩa là gì?

"Talk of the town" có nghĩa là gì?

What does "prey upon" mean?

Tại sao lại nói một kỷ lục mới mà không có từ "new"?

"Any" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó là đặc trưng của Anh - Anh không?

RedKiwi giải thích thêm giúp mình cụm từ "make the most of it" nhé? "It" trong câu có nghĩa là gì?

What does "blonk out" mean?

When do you use "by God"? What does it mean?

"Marked-up" có nghĩa là gì?

Does "shape" here refer to both appearance and inside of her?

Why did he say "resident" here? What does it mean?

Tôi nghe thấy "operated" chứ không phải "operate". Có phải câu đầy đủ là "how would a hospital like this (be) operated" và động từ đã bị lược bỏ rồi đúng không?

What does "lost" mean here? How does it become "out of someone's mind"?

“Be about to” có nghĩa là gì?

"My giving you the umbrella" có nghĩa là gì? Dùng "my" ở trước danh động từ có thông dụng không?

"Fortune" trong câu này có nghĩa là gì?

"For fun" có nghĩa là gì?

What does "see" mean here?

Sử dụng "dare" như thế nào?

What is the meaning of "after all"?

Why does he use "she" for the bone thing?

Có phải "off day" có nghĩa là "holiday, day off" (ngày nghỉ) không?

What is "sec"?

"Bump it up" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "night date" được không?

What does "docket" mean? Could you give some situation that is appropriate to use "docket"?

Tại sao anh ấy lại nói là "there's 'this' trick"mà không phải là "there's the trick"?

What is "major faux pas"?

“Be filled with something” có nghĩa là gì?

"Useless" có nghĩa là không sử dụng được. Không phải rất mất lịch sự khi dùng "useless" như trong câu này sao?

"Bouncing" có nghĩa là gì?

Is there any other way to call "Princess Diana" other than "Di"?

When can I use the expression "seek healthcare"?

"Something is not an option" có nghĩa là gì?

When do you use "Boom"? Do you use when you bump the fist together?

Does "got off" mean "hang up"? Which do you use more between two?

Không phải nói "But then my 90-page senior thesis came" mới đúng sao?

Why does it say "to not get caught" rather than "not to get caught"? Is it same?

Is "blow out" an existing expression?

"I'm afraid" có phải dùng để thể hiện sự lịch sự không? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình nhé.

“Gimme” có nghĩa là gì?

“Come in handy” có nghĩa là gì?

What does "smolder" mean in this sentence? Why does he say that?

"Just so" và "so that" có giống nhau không?

Could you give some other examples using "elicit"?

What does "stop by" mean?

Tôi có thể dùng "keep" thay thế cho "remain" không?

"Building of trust" và "building trust" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại là "Carol's" mà không phải là "Carol"?

Có phải trong câu này từ "like" bị lược bỏ rồi không?

Could you tell me the meaning and usage of "be supposed to ~"?

Không phải nói "people said those 8 things helped them MORE than anything else" đúng hơn là nói "MORE people said those 8 things helped them than anything else" sao?

What is the meaning of "push" here? Does it mean "let's go"?

Sử dụng "get" như thế nào?

Có phải có từ nào đã bị lược bỏ trong cụm "when in uniform" đúng không?

"Stay civil" có nghĩa là gì?

Câu "wind OFF the sea" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là gió từ biển không?

"Fine" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao cậu ấy lại nói "fine" khi nói "mess up"?

Tôi có thể sử dụng "guys" cho cả con trai và con gái không?

"Horse around" có nghĩa là gì?

Should I use "man" to only male?

"I hardly think so" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

How does the meaning get changed by adding the word "more" in this sentence "It's like a jungle"?

I don't understand the meaning of "at scale" well enough.

Can I use the expression "the pleasure's all mine" in general conversation?

Nói "your finest table please" trong nhà hàng có được không?

"Mean" có nghĩa là gì?

What is the meaning and nuance of "ship"? Does it have same meaning with "send"?

Sử dụng "probably" và "maybe" khác nhau như thế nào?

Could you give some examples that use the word "manner" with the same usage here? And what does it mean?

He listed two foods here, so I thought "my favorite meals are" is right. But why did he say "meal is"?

Có phải sau "not to" cụm "remember the names" đã bị lược bỏ? Tại sao người nói lại lược bỏ nó?

What does "all" mean here? Is it different between just "alone" and "all alone"?

"Truth or dare" là gì? Có phải là một trò chơi không?

"Rock-a-bye" có nghĩa là gì?

"Gyrosphere" là gì?

"Garcon" có phải là một từ tiếng Anh không? Từ này có thông dụng không?

What does "hit it off" mean?

Is the expression "hoity-toity" commonly used?

Có phải từ "process" là thuật ngữ khoa học máy tính không?

How come "caring" comes right after "start"?

What is the difference between "have got" and "have"?

"Itself" có nghĩa là gì? Sử dụng từ này như thế nào?

Shouldn't it be "what you can do for me"? Why did he say grammatically wrongly?

How can I use the expression "all that jazz"?

How two verbs "go" and "meet" come in a row?

Tôi có thể dùng "at least" ở cuối câu không? "At least" có thể được dùng ở vị trí nào trong câu?

"Over" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you teach me some examples that use "carry" similarly?

Don't you need a preposition in front of "their entire life"? Like "for their entire life" or "during their entire life".

Tại sao lại dùng "gives" mà không phải là "give"?

"Government major" là ngành gì? Có phải liên quan đến chính trị không?

"Bring something to one's attention" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Blend in to disappear" nghĩa là gì ạ?

"Church roof campaign" có nghĩa là gì?

Can I use "I come here" instead of "here I come"?

What is the meaning of "be on the receiving end of something"?

Tôi có thể sử dụng "without" thay thế cho "not" trong câu này không?

"Be viewed" trong câu này có phải là người khác cho rằng Bill Gates là một người thận trọng, dè dặt không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.