• Tiếng Việt

Question List of W22

"Action" trong câu này có nghĩa là gì?

“A while” và “awhile” khác nhau như thế nào?

Không phải nên có "the" trước từ "funniest" sao, vì nó là câu so sánh nhất?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "undergo"?

"Descriptive" có nghĩa là gì?

Why does he use "anything", not "something"?

Không có từ theo sau "finish" thì có sao không?

Shouldn't it be "a prank"? Or in this case, can "a" be skipped?

"The lamest" có nghĩa là gì?

Why is the word "alive" used here? What does it mean?

"Very good" và "pretty good" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng "I have absolutely no idea" mà không phải là "I absolutely have no idea"?

Could you tell me the difference in nuance between "something" and "something like that"?

What does "stand out" mean?

"All-you-can-something" có nghĩa là gì?

I don't understand how to use "where" or "that" when explaining more about the places. - any places where we can walk to - any places that Pudding can run around Does the meaning change if I use it differently? Like "any places that we can walk to" or "any places where Pudding can run around"? Does the speaker just use it by their preference?

Có phải "Gentleman that I am" có nghĩa là "I'm a gentleman"?

"Hang out" có nghĩa là gì? Trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng nó?

Tôi không hiểu rõ mối quan hệ giữa nhạc spa và việc đầu bị nổ tung.

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải "sweet and sour" là tên một món ăn sao? Trong bài hát này nó có nghĩa khác à?

What does "under me" mean here?

Có phải anh ấy sử dụng cấu trúc "so... that" không? Tôi có thể hiểu câu này là "they're SO simple (THAT) a child could make them" không?

When can I use the word "initially"?

Tại sao sau "keep" lại dùng "informed" (V-ed)?

"Skybird" có nghĩa là gì? Có phải chỉ chim nói chung không?

What is different between using "I have expected" or "I expected" instead of "I would've expected"? It seems all same to me.

What does "might as well" mean?

Is "on schedule" an idiom? And why does "right" put in front of this idiom?

"Hours and hours" có nghĩa là gì?

"Out of ~" có nghĩa là gì?

"Party animal" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng "animal" trong các trường hợp khác không?

"Plan out" và "plan" có khác nhau không?

"All across the world" và "all of the world" khác nhau như thế nào?

"Cleanse" trong câu này có nghãi là gì?

"Gotta" có nghĩa là gì?

What does "long for" mean?

What does "get dunked on" mean? and is it general expression?

"Get lost" có nghĩa là gì?

"Sort of like", "kind of", "type of thing" khác nhau như thế nào?

Cụm từ "the sequel to something" có được sử dụng thường xuyên không?

Is "once" necessary here?

Tôi nghĩ "enter" dùng cho điện thoại thì phù hợp hơn chứ, liệu trong câu này dùng "punch" có phù hợp hơn "enter" không?

Why does he use past tense for "got" here?

Nói "in that box" sau "the world" có được không?

Tôi có thể sử dụng từ "cultivate" cho những thứ không phải nông nghiệp không?

"Drop down" có nghĩa là gì?

"Start off" khác "start" đúng không?

"Till" có thể nói về giả thuyết không? Trong câu này, nó có vẻ như một giả thuyết hay điều kiện.

"Savings" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là tiết kiệm không?

Tôi nghĩ "let me" nghe tự nhiên hơn? Liệu tôi có thể dùng "let me" không?

"Spend a year on something" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "to" thay thế cho "on" không?

Tôi có thể sử dụng "of" thay cho "from" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "thanks, man"?

Sử dụng cụm từ "down the road" như thế nào?

Why does she put "that" in "for a lot of time"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ "abrogate"?

What does meaning of "through" here? Does it give additional nuance to "rip"?

"Write a paper" có nghĩa là gì?

What does "freak out" mean? How do you use it?

Tại sao "Vice" lại viết hoa chữ "V"?

Why does he use past tense when he say "bought"? Even though he didn't buy the couch yet?

What does "all" mean here?

"Damn" có nghĩa là gì?

"Show your belly" có nghĩa là gì?

"Neatly away" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "Here's the fun part"?

" 'cause" trong câu này có nghĩa là gì?

"Over someone" có nghĩa là gì?

"Do" trong câu này có nghĩa là gì? "May as well" có nghĩa là gì? Như dụng như thế nào?

Isn't it necessary to put "are" in "where you at"?

Nếu tôi nói là "I am working for Emirates as a first class crew." thì liệu "a first class crew" bị bớt nhấn mạnh hơn không?

What does “on tiptoe” mean in this sentence? Does it mean “to reach overhead bins by stretching up on tiptoe”?

What does "wind up" mean here?

What does "deem" mean? What are the synonyms for "deem"?

"Be off one's feet" có nghĩa là gì?

"As" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I replace "entirely" with "all"?

"Like them" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao anh ấy lại nói nó hai lần?

Lời bài hát dùng "a wind", gió đếm được sao? Tôi nghĩ phải dùng "the wind" như "the water" hay "the air" chứ?

What does "be onto that" mean?

Có phải luôn luôn dùng "a" hay "an" giữa "such" và "adjective" không?

"Shoot the person's name" có nghĩa là gì?

What does "take a dive" mean? Does it have a meaning of losing?

Tại sao anh ấy lại nói là "baby"?

"Parc Fermé" là gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "so" trong câu này?

"Not a care in the world" có nghĩa là gì?

"Well" có thể đứng ở vị trí nào trong câu?

"Staircase" và "stair" có khác nhau không?

What's the difference between "accountability" and "responsibility"?

What is the subject for the verb "take"?

"Make it this far" có nghĩa là gì?

The lyric is "like" but why is the script written as "by"?

Từ "pit" trong "pit crew" hay "pit stop" có nghĩa là gì?

Có phải "raise my arms" là từ đồng nghĩa với "wind up" đúng không?

"Cover star" có nghĩa là gì?

"Tire" và "tyre" khác nhau như thế nào?

"Upside down" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "serve" thay cho "help" không?

"Pulling all-nighters" có nghĩa là gì?

Why does he used "have got" not "have"?

Cụm "you know" ở giữa câu có cần thiết không?

"Special operator" có nghĩa là gì?

What is different between "my strategy" and "a strategy of mine"?

"Come in" và "come on in" khác nhau như thế nào?

What does "pop" mean? Does it have same meaning with "put"?

Does it mean same if I say "I'm gonna be gone about a week" instead of "I'm gonna be gone for a week"?

What does "that" refer to here?

Does Pikachu mean "black coffee" by saying "Black as night"?

What does "anywhere" mean here? Is it referring to some place?

"Try to be more descriptive" và "try being more descriptive" khác nhau như thế nào?

Hai câu "A lil' birdie told me you made it official with Tina." và "A lil' birdie told me you were making it official with Tina." nghĩa có khác nhau không?

Không phải câu này là thì hiện tại đơn sao? Có phải "are" đã bị lược bỏ không?

"Your kind" có nghĩa là gì?

"Words to live by" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "at least" ở cuối câu không? "At least" có thể được dùng ở vị trí nào trong câu?

"Ditch this jazz" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy nói "and everything"? Nó có nghĩa gì không?

Không phải "stink" có nghĩa là bốc mùi sao? Tại sao anh ấy lại nói ước mơ của Flynn "stink"?

Tôi có thể sử dụng "go along with" thay cho "go with" được không? Hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

Is "if" skipped in this sentence?

"March on" có nghĩa là gì?

Is "in" necessary after "stay"? Can't I just say "stay there"?

Doesn't he need to use "fingers" instead of "hands" here? I want to know if the expression "five hands" is right.

"Get in" trong câu này có nghĩa là gì?

"Talk of the town" có nghĩa là gì?

What does "prey upon" mean?

Tại sao lại nói một kỷ lục mới mà không có từ "new"?

"Any" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó là đặc trưng của Anh - Anh không?

RedKiwi giải thích thêm giúp mình cụm từ "make the most of it" nhé? "It" trong câu có nghĩa là gì?

What does "blonk out" mean?

When do you use "by God"? What does it mean?

"Marked-up" có nghĩa là gì?

Does "shape" here refer to both appearance and inside of her?

Why did he say "resident" here? What does it mean?

Tôi nghe thấy "operated" chứ không phải "operate". Có phải câu đầy đủ là "how would a hospital like this (be) operated" và động từ đã bị lược bỏ rồi đúng không?

What does "lost" mean here? How does it become "out of someone's mind"?

“Be about to” có nghĩa là gì?

"My giving you the umbrella" có nghĩa là gì? Dùng "my" ở trước danh động từ có thông dụng không?

"Fortune" trong câu này có nghĩa là gì?

"For fun" có nghĩa là gì?

What does "see" mean here?

Sử dụng "dare" như thế nào?

What is the meaning of "after all"?

Why does he use "she" for the bone thing?

Có phải "off day" có nghĩa là "holiday, day off" (ngày nghỉ) không?

What is "sec"?

"Bump it up" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "night date" được không?

What does "docket" mean? Could you give some situation that is appropriate to use "docket"?

Tại sao anh ấy lại nói là "there's 'this' trick"mà không phải là "there's the trick"?

What is "major faux pas"?

“Be filled with something” có nghĩa là gì?

"Useless" có nghĩa là không sử dụng được. Không phải rất mất lịch sự khi dùng "useless" như trong câu này sao?

"Bouncing" có nghĩa là gì?

Is there any other way to call "Princess Diana" other than "Di"?

When can I use the expression "seek healthcare"?

"Something is not an option" có nghĩa là gì?

When do you use "Boom"? Do you use when you bump the fist together?

Does "got off" mean "hang up"? Which do you use more between two?

Không phải nói "But then my 90-page senior thesis came" mới đúng sao?

Why does it say "to not get caught" rather than "not to get caught"? Is it same?

Is "blow out" an existing expression?

"I'm afraid" có phải dùng để thể hiện sự lịch sự không? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình nhé.

“Gimme” có nghĩa là gì?

“Come in handy” có nghĩa là gì?

What does "smolder" mean in this sentence? Why does he say that?

"Just so" và "so that" có giống nhau không?

Could you give some other examples using "elicit"?

What does "stop by" mean?

Tôi có thể dùng "keep" thay thế cho "remain" không?

"Building of trust" và "building trust" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại là "Carol's" mà không phải là "Carol"?

Có phải trong câu này từ "like" bị lược bỏ rồi không?

Could you tell me the meaning and usage of "be supposed to ~"?

Không phải nói "people said those 8 things helped them MORE than anything else" đúng hơn là nói "MORE people said those 8 things helped them than anything else" sao?

What is the meaning of "push" here? Does it mean "let's go"?

Sử dụng "get" như thế nào?

Có phải có từ nào đã bị lược bỏ trong cụm "when in uniform" đúng không?

"Stay civil" có nghĩa là gì?

Câu "wind OFF the sea" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là gió từ biển không?

"Fine" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao cậu ấy lại nói "fine" khi nói "mess up"?

Tôi có thể sử dụng "guys" cho cả con trai và con gái không?

"Horse around" có nghĩa là gì?

Should I use "man" to only male?

"I hardly think so" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

How does the meaning get changed by adding the word "more" in this sentence "It's like a jungle"?

I don't understand the meaning of "at scale" well enough.

Can I use the expression "the pleasure's all mine" in general conversation?

Nói "your finest table please" trong nhà hàng có được không?

"Mean" có nghĩa là gì?

What is the meaning and nuance of "ship"? Does it have same meaning with "send"?

Sử dụng "probably" và "maybe" khác nhau như thế nào?

Could you give some examples that use the word "manner" with the same usage here? And what does it mean?

He listed two foods here, so I thought "my favorite meals are" is right. But why did he say "meal is"?

Có phải sau "not to" cụm "remember the names" đã bị lược bỏ? Tại sao người nói lại lược bỏ nó?

What does "all" mean here? Is it different between just "alone" and "all alone"?

"Truth or dare" là gì? Có phải là một trò chơi không?

"Rock-a-bye" có nghĩa là gì?

"Gyrosphere" là gì?

"Garcon" có phải là một từ tiếng Anh không? Từ này có thông dụng không?

What does "hit it off" mean?

Is the expression "hoity-toity" commonly used?

Có phải từ "process" là thuật ngữ khoa học máy tính không?

How come "caring" comes right after "start"?

What is the difference between "have got" and "have"?

"Itself" có nghĩa là gì? Sử dụng từ này như thế nào?

Shouldn't it be "what you can do for me"? Why did he say grammatically wrongly?

How can I use the expression "all that jazz"?

How two verbs "go" and "meet" come in a row?

Tôi có thể dùng "at least" ở cuối câu không? "At least" có thể được dùng ở vị trí nào trong câu?

"Over" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you teach me some examples that use "carry" similarly?

Don't you need a preposition in front of "their entire life"? Like "for their entire life" or "during their entire life".

Tại sao lại dùng "gives" mà không phải là "give"?

"Government major" là ngành gì? Có phải liên quan đến chính trị không?

"Bring something to one's attention" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Blend in to disappear" nghĩa là gì ạ?

"Church roof campaign" có nghĩa là gì?

Can I use "I come here" instead of "here I come"?

What is the meaning of "be on the receiving end of something"?

Tôi có thể sử dụng "without" thay thế cho "not" trong câu này không?

"Be viewed" trong câu này có phải là người khác cho rằng Bill Gates là một người thận trọng, dè dặt không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17