redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W47

"Debated ideas" có nghĩa là gì?

Is "can" in this sentence being used to imply the possibility of something? What is the nuance of using "can" here?

How are "admit" and "acknowledge" different? Can I use them interchangeably?

"Protocol" là gì?

Must it be "drawings on" with "s"? Why is the "drawings" plural here?

Tại sao lại nhắc đến "Moses" trong câu này? RedKiwi giải thích nghĩa của cụm từ "play the part like Moses" giúp mình với nhé.

"Skyrocketed" có thông dụng không?

Nói đếm "dream" (ước mơ) được không?

Is subject skipped in this sentence? Who are the subject of "asked" and "said"?

Tôi có thể sử dụng "onwards" thay cho "on end" được không?

"Hand in hand" có nghĩa là gì?

"On earth" có nghĩa là gì?

Cụm từ trái nghĩa với "an emotional moment" là gì?

I thought "congratulations" an exclamation. But can "congratulations" be a noun?

"Somebody who is like that" và "somebody who is being like that" có khác nhau không?

What does "publish" mean here? I thought "book" or "article" can be published, but how can the test be published?

Có phỉa từ "margin" có nghĩa là khoảng cách giữa hai bên không?

If I just say "I must be a difficult man to find a flatmate" without "for" at the end of the sentence, does it become a wrong sentence?

Tại sao lại dùng "got" - động từ quá khứ đơn trong câu này?

Why did it use present perfect tense, not just past tense?

Would the nuance of this sentence change if I just say 'we can make more', not 'we can make some more'?

"Branch out" có nghĩa là gì?

Would it mean the same if I just say "get out here" instead of "get outta here" or "get out of here"?

Nếu tôi dùng "come" thay cho "come along" thì nghĩa của câu có thay đổi không? "Come along" trong câu này có nghĩa là gì?

"The wrong way around" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"No doubt is one" có nghĩa là gì?

"Write" và "write down" khác nhau như thế nào?

What's the difference between "evidence" and "proof"?

Why is 'play' being used after 'at' here?

Can I use the word "breed" to human as well?

Could you tell me the grammar structure of "the process of you learning"?

Is it different between “buy something” and “buy yourself something”?

"Junkyard" là nơi như thế nào?

Is it okay to replace "shut" with "closed"? I think "closed" is more appropriate considering that he is speaking in a formal speech situation. Doesn't "shut" sound too rude?

Tại sao nước Mỹ không dùng hệ thống đo lường m?

"For" ở đầu câu này có nghĩa là gì? Có phải nó dùng để nối với từ "research" ở câu trước đúng không?

Có phải câu "Nails scratchin' my back tatt” là phép ẩn dụ không?

Could you tell me the grammar structure of "Where ain't nobody"? Is the word order of this sentence often used in daily conversation?

"Crime land" trong câu này có nghĩa là gì? Đây có phải là một phép ẩn dụ không?

Why is "could" being used here? If I use "can" or "be able to" instead of "could", will the meaning of this sentence change?

"Out of one's head" và "out of mind" có nghĩa giống không?

Có phải "the end of life choice" có nghĩa là một người có thể chọn cách chết không?

What does "black" imply here? Is there an expression such as "all in white" to express the opposite meaning?

What does "as fast" mean here?

Có phải "numb" là từ lóng không? Tôi có thể sử dụng nó trong tình huống trang trọng không?

Tôi có thể nói "had the key" thay cho "held the key" không?

Can I replace "achieving a goal" with "reaching a goal"? Do both mean the same?

“You’re telling me” trong câu này có nghĩa là gì?

Does "kick one's ass" literally mean kicking someone's hip?

Tôi có thể dùng "hold on" thay cho "stop right there" không?

Có vẻ như có rất nhiều từ trong câu đã bị lược bỏ. RedKiwi viết lại câu hoàn chỉnh được không?

Tôi nghe thấy "long live ~" khá nhiều. "Long live ~" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "across" thay cho "in" trong câu này không?

Có phải tất cả các nước dùng tiếng Anh đều nói ngày, tháng, năm theo thứ này đúng không?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải "motherfucker" là từ chửi thề sao? Tại sao tự nhiên anh ấy lại nói từ này?

Có phải "terminal illness" có nghĩa tương tự "eternal suffering" đúng không?

"Gifted" có nghĩa là gì? Nó có liên quan đến "gift" không?

In this sentence, the speaker used "that" to additionally explain about "a friend." But is it okay to use "who" instead of "that" here? If I can use both "who" and "that," which one sounds more appropriate?

"Get attached" có nghĩa là gì?

Can I use "more" instead of "lots of" in this sentence?

Is there any difference in nuance between "There's no reason to cry" and "That's no reason to cry"?

What is "2015 Paris Agreement"? Could you briefly explain what this agreement is about?

"I don't mind it" có nghĩa tương tự như "I don't care it" không?

"Get in the way of something" có nghĩa là gì?

What exactly does "tailor" mean here? Are there any implications of this word?

I think the phrase 'is going to' should be followed by a verb, but why 'all these efforts' comes right after 'to'?

Có phải từ "our" trước "hand" đã bị lược bỏ đúng không?

Tại sao tự nhiên cô ấy lại nhắc tới "64 squares"?

"Take your time" có nghĩa là gì?

When "however" is placed at the front, middle, and end of the sentence, are the nuances getting different?

"Oh, my goodnes" có phải là dạng gốc của "oh, my god" không?

"Edge" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "treasure" trong câu này là động từ đúng không? Có phải "treasure" vừa là danh từ, vừa là động từ đúng không?

"Stepladder" và "ladder" có khác nhau không?

Does 's in "what's" stands for "has"?

"A whole lot" có được sử dụng phổ biên khi giao tiếp không? Nó có nghĩa mạnh hơn "a lot" không?

"Cozy" có nghĩa là gì?

Khi nói " 'cause", ta phát âm "cause" hay "because"?

Is 'in the rush to get ahead' an idiom?

"Post-traumatic stress disorder" là gì? Có phải bệnh này chỉ bị sau chiến tranh không?

Which is correct, "I missed you" or "I've missed you"? What's the difference between those two?

Nếu tôi lược bỏ "being" đi thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Có phải "as grandpa has" đã được ám chỉ rồi không?

It seems like the sentence still makes sense without the word "necessary." If I say "you're less motivated to do the actual hard work" instead of "you're less motivated to do the actual hard work necessary", what gets different?

Có phải "so" có nghĩa tương tự "I heard" không? Vậy tôi có thể nói "I heard you're fast" như "I heard you paint houses" như trong phim "The Irishman" không?

"Check it out" và "check it" khác nhau như thế nào?

“Return to” và “return with” khác nhau như thế nào?

"Give a word" có nghĩa là gì?

What kind of circumstance can I use only "best" without "the"?

Cách nói khác của "I'm quite impressed" là gì?

"I really like" và "I do really like” khác nhau như thế nào?

“Remarkable” có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ này?

"like" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "standing at a street" thay cho "standing on a street" không?

Should I use "man" to only male?

"Get it free like Willy" có nghĩa là gì? "Willy" có phải là tên người không?

What does "get back together" mean here? Does it mean to reconcile the relationship?

What is “apocalyptic prophecies”? Why is it plural?

"Slurpee" là gì?

It seems like “adulthood” can be replaced with “adult”. But is “adulthood” used often in real conversation?

Ý nghĩa là "why don’t you ~?"

"Alight" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

"Every penny counts" có nghĩa là gì?

Could you give more examples using "trick into something"?

"More or less" có nghĩa là gì?

"er" và "uh" khác nhau như thế nào? Từ nào thông dụng hơn? Tôi hỏi vì tôi thấy "er" được sử dụng trong phim Harry Potter.

What does “on volume” mean??

Tôi có thể sử dụng từ "lick" cho kẹo hay đồ uống được không?

Is it common to call audience as "audience"? I thought "everyone" or "ladies and gentlemen" sound more natural.

I learned to put "the" in front of superlative like "biggest." But when I use a possessive form like "your" in front of it, is it okay to skip "the"? (Ex: My smallest dream, his fastest car)

Tôi có thể dụng cụm từ "fade away" cho đối tượng nào?

"But to" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng từ nào khác để thay thế cho "literally"?

Are there any expression that I could use instead of "achieve a goal"?

"Crawlspace" là gì?

"Helicopter parents" là gì?

"Restoration" có nghĩa là gì?

“Blunder” có nghĩa là gì? Có từ nào thông dụng hơn “blunder” không?

“First finger” có nghĩa là gì? Có cách khác để nói không?

Có cách nào khác để nói "ever since" không? "From that time" có nghĩa tương tự với "ever since" không?

"Double dip" có nghĩa là gì? Cụm từ này có phải chỉ sử dụng cho kem không?

"You's" là gì?

"Roll the dice" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "commitment" mean here? Can I replace "commitment" with some other words?

"A-ringing" là gì? Nó có phải là một từ không?

Tại sao "too" được sử dụng ở đây?

"Sort something out" có nghĩa là gì?

What does "hark" mean?

Khi nào tôi có thể sử dụng cụm từ “dangle over”?

Can I use "whose" to a thing? I thought "whose" is used only to a person.

Is "stir up" a noun? I thought it was a verb.

Tôi có thể nói “on the minus side” với nghĩa ngược lại của “on the plus side” không?

How come two verbs (come, take) could put in a row?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"Run wild" có nghĩa là gì?

Would the meaning of this sentence change if I say "has never seen" instead of "has ever seen"?

Is "asking" in the end of the sentence really necessary?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31