RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W47

"Debated ideas" có nghĩa là gì?

Is "can" in this sentence being used to imply the possibility of something? What is the nuance of using "can" here?

How are "admit" and "acknowledge" different? Can I use them interchangeably?

"Protocol" là gì?

Must it be "drawings on" with "s"? Why is the "drawings" plural here?

Tại sao lại nhắc đến "Moses" trong câu này? RedKiwi giải thích nghĩa của cụm từ "play the part like Moses" giúp mình với nhé.

"Skyrocketed" có thông dụng không?

Nói đếm "dream" (ước mơ) được không?

Is subject skipped in this sentence? Who are the subject of "asked" and "said"?

"Hand in hand" có nghĩa là gì?

"On earth" có nghĩa là gì?

Cụm từ trái nghĩa với "an emotional moment" là gì?

I thought "congratulations" an exclamation. But can "congratulations" be a noun?

"Somebody who is like that" và "somebody who is being like that" có khác nhau không?

What does "publish" mean here? I thought "book" or "article" can be published, but how can the test be published?

Có phỉa từ "margin" có nghĩa là khoảng cách giữa hai bên không?

If I just say "I must be a difficult man to find a flatmate" without "for" at the end of the sentence, does it become a wrong sentence?

Tại sao lại dùng "got" - động từ quá khứ đơn trong câu này?

Why did it use present perfect tense, not just past tense?

Would the nuance of this sentence change if I just say 'we can make more', not 'we can make some more'?

"Branch out" có nghĩa là gì?

Would it mean the same if I just say "get out here" instead of "get outta here" or "get out of here"?

Nếu tôi dùng "come" thay cho "come along" thì nghĩa của câu có thay đổi không? "Come along" trong câu này có nghĩa là gì?

"The wrong way around" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"No doubt is one" có nghĩa là gì?

"Write" và "write down" khác nhau như thế nào?

What's the difference between "evidence" and "proof"?

Why is 'play' being used after 'at' here?

Can I use the word "breed" to human as well?

Could you tell me the grammar structure of "the process of you learning"?

Is it different between “buy something” and “buy yourself something”?

"Junkyard" là nơi như thế nào?

Is it okay to replace "shut" with "closed"? I think "closed" is more appropriate considering that he is speaking in a formal speech situation. Doesn't "shut" sound too rude?

Tại sao nước Mỹ không dùng hệ thống đo lường m?

"For" ở đầu câu này có nghĩa là gì? Có phải nó dùng để nối với từ "research" ở câu trước đúng không?

Có phải câu "Nails scratchin' my back tatt” là phép ẩn dụ không?

Could you tell me the grammar structure of "Where ain't nobody"? Is the word order of this sentence often used in daily conversation?

"Crime land" trong câu này có nghĩa là gì? Đây có phải là một phép ẩn dụ không?

Why is "could" being used here? If I use "can" or "be able to" instead of "could", will the meaning of this sentence change?

"Out of one's head" và "out of mind" có nghĩa giống không?

Có phải "the end of life choice" có nghĩa là một người có thể chọn cách chết không?

What does "black" imply here? Is there an expression such as "all in white" to express the opposite meaning?

What does "as fast" mean here?

Có phải "numb" là từ lóng không? Tôi có thể sử dụng nó trong tình huống trang trọng không?

Tôi có thể nói "had the key" thay cho "held the key" không?

Can I replace "achieving a goal" with "reaching a goal"? Do both mean the same?

“You’re telling me” trong câu này có nghĩa là gì?

Does "kick one's ass" literally mean kicking someone's hip?

Tôi có thể dùng "hold on" thay cho "stop right there" không?

Có vẻ như có rất nhiều từ trong câu đã bị lược bỏ. RedKiwi viết lại câu hoàn chỉnh được không?

Tôi nghe thấy "long live ~" khá nhiều. "Long live ~" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "across" thay cho "in" trong câu này không?

Có phải tất cả các nước dùng tiếng Anh đều nói ngày, tháng, năm theo thứ này đúng không?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải "motherfucker" là từ chửi thề sao? Tại sao tự nhiên anh ấy lại nói từ này?

Có phải "terminal illness" có nghĩa tương tự "eternal suffering" đúng không?

"Gifted" có nghĩa là gì? Nó có liên quan đến "gift" không?

In this sentence, the speaker used "that" to additionally explain about "a friend." But is it okay to use "who" instead of "that" here? If I can use both "who" and "that," which one sounds more appropriate?

"Get attached" có nghĩa là gì?

Can I use "more" instead of "lots of" in this sentence?

Is there any difference in nuance between "There's no reason to cry" and "That's no reason to cry"?

What is "2015 Paris Agreement"? Could you briefly explain what this agreement is about?

"I don't mind it" có nghĩa tương tự như "I don't care it" không?

"Get in the way of something" có nghĩa là gì?

What exactly does "tailor" mean here? Are there any implications of this word?

I think the phrase 'is going to' should be followed by a verb, but why 'all these efforts' comes right after 'to'?

Có phải từ "our" trước "hand" đã bị lược bỏ đúng không?

Tại sao tự nhiên cô ấy lại nhắc tới "64 squares"?

"Take your time" có nghĩa là gì?

When "however" is placed at the front, middle, and end of the sentence, are the nuances getting different?

"Oh, my goodnes" có phải là dạng gốc của "oh, my god" không?

"Edge" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "treasure" trong câu này là động từ đúng không? Có phải "treasure" vừa là danh từ, vừa là động từ đúng không?

"Stepladder" và "ladder" có khác nhau không?

Does 's in "what's" stands for "has"?

"A whole lot" có được sử dụng phổ biên khi giao tiếp không? Nó có nghĩa mạnh hơn "a lot" không?

"Cozy" có nghĩa là gì?

Khi nói " 'cause", ta phát âm "cause" hay "because"?

Is 'in the rush to get ahead' an idiom?

"Post-traumatic stress disorder" là gì? Có phải bệnh này chỉ bị sau chiến tranh không?

Which is correct, "I missed you" or "I've missed you"? What's the difference between those two?

Nếu tôi lược bỏ "being" đi thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Có phải "as grandpa has" đã được ám chỉ rồi không?

It seems like the sentence still makes sense without the word "necessary." If I say "you're less motivated to do the actual hard work" instead of "you're less motivated to do the actual hard work necessary", what gets different?

Có phải "so" có nghĩa tương tự "I heard" không? Vậy tôi có thể nói "I heard you're fast" như "I heard you paint houses" như trong phim "The Irishman" không?

"Check it out" và "check it" khác nhau như thế nào?

“Return to” và “return with” khác nhau như thế nào?

"Give a word" có nghĩa là gì?

What kind of circumstance can I use only "best" without "the"?

Cách nói khác của "I'm quite impressed" là gì?

"I really like" và "I do really like” khác nhau như thế nào?

“Remarkable” có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng từ này?

"like" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "standing at a street" thay cho "standing on a street" không?

Should I use "man" to only male?

"Get it free like Willy" có nghĩa là gì? "Willy" có phải là tên người không?

What does "get back together" mean here? Does it mean to reconcile the relationship?

What is “apocalyptic prophecies”? Why is it plural?

"Slurpee" là gì?

It seems like “adulthood” can be replaced with “adult”. But is “adulthood” used often in real conversation?

Ý nghĩa là "why don’t you ~?"

"Alight" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

"Every penny counts" có nghĩa là gì?

Could you give more examples using "trick into something"?

"More or less" có nghĩa là gì?

"er" và "uh" khác nhau như thế nào? Từ nào thông dụng hơn? Tôi hỏi vì tôi thấy "er" được sử dụng trong phim Harry Potter.

Tôi có thể sử dụng từ "lick" cho kẹo hay đồ uống được không?

Is it common to call audience as "audience"? I thought "everyone" or "ladies and gentlemen" sound more natural.

I learned to put "the" in front of superlative like "biggest." But when I use a possessive form like "your" in front of it, is it okay to skip "the"? (Ex: My smallest dream, his fastest car)

Tôi có thể dụng cụm từ "fade away" cho đối tượng nào?

Tôi có thể dùng từ nào khác để thay thế cho "literally"?

Are there any expression that I could use instead of "achieve a goal"?

"Crawlspace" là gì?

"Helicopter parents" là gì?

"Restoration" có nghĩa là gì?

“Blunder” có nghĩa là gì? Có từ nào thông dụng hơn “blunder” không?

“First finger” có nghĩa là gì? Có cách khác để nói không?

"Double dip" có nghĩa là gì? Cụm từ này có phải chỉ sử dụng cho kem không?

"You's" là gì?

"Roll the dice" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "commitment" mean here? Can I replace "commitment" with some other words?

"A-ringing" là gì? Nó có phải là một từ không?

"Sort something out" có nghĩa là gì?

What does "hark" mean?

Khi nào tôi có thể sử dụng cụm từ “dangle over”?

Can I use "whose" to a thing? I thought "whose" is used only to a person.

Is "stir up" a noun? I thought it was a verb.

Tôi có thể nói “on the minus side” với nghĩa ngược lại của “on the plus side” không?

How come two verbs (come, take) could put in a row?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"Run wild" có nghĩa là gì?

Would the meaning of this sentence change if I say "has never seen" instead of "has ever seen"?

Is "asking" in the end of the sentence really necessary?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.