RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W7

Tôi có thể gọi ai là “associate”?

"Traction" có nghĩa là gì?

"In detail" có hay đi sau "about" không? Tôi có thể nói "about the detail" được không?

Tôi đã nghe nói nhiều đến "Brexit" tuy nhiên tôi không hiểu từ này. RedKiwi giải thích giúp mình với nhé.

“Windshield” có nghĩa là gì? Có phải từ này chỉ được dùng cho xe ô tô không? Có thể dùng từ khác thay thế từ này không?

“Out of hand” có nghĩa là gì?

“Academic probation” là gì?

Does he really pronounce "if" here?

"Dwindle" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Tại sao anh ấy lại nói thế? Cách nói này có thông dụng không?

"Thunk" có nghĩa là gì?

'A billion dollars' có đúng ngữ pháp không?

Can I understand the meaning of "get me down" as "put me down"?

Nói "pause our quest" thay cho "pause in our quest" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Tôi có thể nói "left alone" thay cho "isolated" được không?

Tại sao lại dùng "for" sau "us"? Lược bỏ "for" trong câu này có được không?

Không giống như tên hay danh hiệu, tên đơn vị tiền tệ không nhất thiết phải được viết hoa đúng không?

RedKiwi nói cho tôi cách sử dụng khác của "settle on" với nhé.

"Despite", "although" và "even though" khác nhau như thế nào? Ba từ này có dùng thay thế cho nhau được không?

"Get to it" có nghĩa là gì?

Sao lại dùng "that'd be great"? Cụm từ này khác gì với "that's great"?

“To take a rain check” có nghĩa là gì?

What does "has urge" mean?

"As" trong câu được sử dụng như thế nào?

RedKiwi có thể giải thích rõ hơn nghĩa của từ "on the house" không ạ?

"Slip away" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "discover" chỉ khi tôi lần đầu tìm thấy cái gì đó không?

Có phải từ "report" trong tình huống trang trọng thôi đúng không?

Họ đang không ở trong văn phòng, tại sao họ lại nhắc tới "office"?

"Surprise" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "recommendation" được không?

"Conferrin'" và "Consultin'" khác nhau như thế nào?

R.I.P là viết tắt của từ gì?

Tôi có thể dùng từ nào để thay thế cho "remedy"?

Cụm từ "A whole new set of" có nghĩa tương tự với "all kinds of" không?

Có phải chữ "is" sau "house" đã bị lược bỏ rồi không?

"Kiddo" có phải là cách gọi khác của trẻ em không?

Có phải “pass on” có nghĩa là “die” (chết) không? Từ đồng nghĩa khác của “pass on” là gì?

Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng "middle of nowhere"?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng từ "chief"?

Does "...ing around ~ing" mean "While ~ing, keep ...ing" ? What does it mean?

Từ trái nghĩa của từ “mass-produce” là gì?

“Worry about sth” và “concern about sth” có cùng nghĩa không?

Tôi có thể nói "clease you" thay cho "clean you up" không?

Có phải "major highways" chỉ những xa lộ nổi tiếng không? Hay nó chỉ những xa lộ có kích thước lớn?

"People" là số nhiều, tại sao lại dùng "there's"?

Can you explain how to use 'imbibe'?

Từ nào có thể thay thế cho từ "paper money"?

Olaf nói như vậy là có ý gì?

“Door-to-door” có nghĩa là gì?

Không dùng "an" trước "unbeatable" có được không?

Tôi có thể dùng "budget" thay cho "expenses" không?

In what situation is 'affirmative' used?

Trong trường hợp nào thì sử dụng "sir"?

“Get ahold of someone” có nghĩa là gì?

“Scared to pieces” có nghĩa là gì?

"Down to 60%" và "down 60%" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại sử dụng động từ "hurt" ở đây? Dùng "pain" thay cho "hurt" được không?

Tôi có thể nói "during holiday season" thay cho "this holiday season" được không?

Có phải "took care" có nghĩa là giải quyết việc gì đó không?

"In-house counsel" là gì?

Sử dụng cụm từ “all about something” như thế nào?

Tại sao từ "before" lại được sử dụng ở cuối câu? Có vẻ như câu không cần từ "before" này cũng được.

Without omission, what will follow 'If you will'?

Có phải tân ngữ "me" sau "for" đã bị lược bỏ rồi đúng không?

Có cụm từ "lose-lose" thì liệu có "win-win" trong tình huống ngược lại không?

What does "in my possession" mean?

"Tied" trong câu này có nghĩa tương tự như "established" không?

Tại sao anh ấy dùng "Friday salaam", mà không phải là "salaam"?

"Maiden" có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ từ "weird" được sử dụng nhiều trong giao tiếp thông thường. Nhưng có từ nào khác có thể thay thế từ này không?

"Ding-a-derry" có nghĩa là gì?

Is it okay to use "look up self-absorbed" instead of "look self-absorbed up"?

Is it possible to make passive voice by "get + p.p" as "be + p.p" do? Can I apply to all verbs?

"After all" có nghĩa là gì?

"Talk" và "communicate" khác nhau như thế nào? Có phải từ "communicate" còn chỉ việc giao tiếp nhưng không dùng lời nói nữa đúng không?

“Do shopping”, “go shopping” và “go window-shopping” khác nhau như thế nào?

"Imposter" có nghĩa là gì?

In what circumstances can I use ":" and ";" in the sentence?

"RIP" là viết tắt của từ nào?

"Goal" và "object" khác nhau như thế nào? Hai từ này có luôn thay thế cho nhau được không?

Câu hoàn chỉnh của câu "Like taking candy from a..." là gì? Nó có nghĩa là gì?

Dùng "miracle" như trong câu này có phổ biến không ạ? Mình có thể dùng “miracle friend”, “miracle teacher”, vv không?

Can I also say "turn on it"? Does it mean the same thing?

Is it okay to put "build (infinitive)" right after the verb "help"? Could you explain me the grammatical structure of this sentence?

"Play on discord" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Stay feed" có nghĩa là gì?

“Cat’s out of the bag” có nghĩa là gì?

Có từ nào giữa "the sugars" và "it contains" bị lược bỏ không? Tôi không hiểu cấu trúc câu lắm.

Tên "Grizmo" có nghĩa là gì?

"Promise", "oath" và "vow" khác nhau như thế nào? Các từ này có được dùng để thay thế cho nhau được không?

"Pandemic" và "plague" khác nhau như thế nào? Hai từ này có luôn thay thế được cho nhau không?

Có phải "channel" trong câu này chỉ các kênh ngoại giao không? Hay chỉ tần số kỹ thuật?

Tại sao lại dùng "agreed" mà không dùng "agree" ở đây?

“Porcellian” là gì?

Cụm từ "hitting the skies" có thông dụng trong các tình huống thông thường không?

"Parliaments" và "senate" khác nhau như thế nào?

'Chum' có nghĩa là gì?

Tôi nghe nói là nhiều nước cũng sử dụng tiền đô la, như vậy thì giá trị của chúng có bằng đô la Mỹ không?

"Over the course" có nghĩa là gì?

What does 'rah-rah' mean?

Tại sao người nói dùng từ "abandoned" trong câu này? Có phải bởi vì các nước phát triển loại bỏ hệ thống cũ?

Có phải "drumstick" ngoài nghĩa là đùi gà, còn có nghĩa là kem đúng không?

Tôi có thể nói “stay close from someone” không?

"Aftereffect" và "side effect" khác nhau như thế nào?

Danh từ "regret" là danh từ đếm được hay không đếm được? Tại sao lại là "regrets"?

Tại sao động từ sau "left to" lại được dùng ở thì hiện tại hoàn thành? Tôi chỉ nói "study and party" thôi được không?

What does "all of you" mean?

"Be out on the beat" có nghĩa là gì?

" 'em " có nghĩa là gì?

Tại sao "running" lại được sử dụng ở đây?

'Rest' ở đây có nghĩa là gì?

Có phải “select” ở đây là tính từ không? Nó có được thường xuyên được dùng như một tính từ không?

Tôi có thể dùng từ "pilgrims" thay cho "travelers" được không?

Có phải tiền tố "de-" có nghĩa là loại bỏ cái gì đó đúng không?

"Out of water" có nghĩa là gì?

Why is "at" used after "loss"?

Có phải "overtook" có nghĩa là "be replaced" không?

“Spitballing” có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này trong trường hợp nào?

How "merry" became a comparative while "more" came before that?

"Tariff-free" có nghĩa là gì?

"Currency reserve" có nghĩa là gì?

Liệu có câu lạc bộ tương tự cho con gái không?

“A while” và “awhile” khác nhau như thế nào?

Từ nào có thể thay thế cho từ "explicitly"?

"Stability" và "reliability" khác nhau như thế nào?

“Be more into” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "already" dù "making their way back" đang ở thì hiện tại không?

"Alter ego" có nghĩa là gì?

"Tokyo drift" có nghĩa là gì?

“Lose touch” có nghĩa là gì?

"Sheep" và "wolf" trong câu này có phải là phép ẩn dụ không?

“Rehearsal dinner” là gì?

"So years" có nghĩa là gì?

“Have someone’s back” có nghĩa là gì?

Có phải "running down" có nghĩa là "flowing down" không? RedKiwi giải thích thêm về cách sử dụng khác của "running down" đi.

"Be matched up" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "be compared" không?

"Trendsetter" có nghĩa là gì?

"Less than my best" có nghĩa là gì?

Có phải "surroundings" chỉ những người xung quanh nhân vật đúng không? Hay là bối cảnh xung quanh?

"Right fit" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ này để diễn tả quan hệ giữa người và vật không?

Có phải "business as usual" là tục ngữ không?

"Be busy hatchin'" có nghĩa là gì?

Từ "bulk" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi đưa ra các từ có thể thay thế từ này giúp mình với nhé.

Có phải đó là luật bất thành văn rằng các phóng viên ở các đầu cầu phải chào nhau khi họ được kết nối đúng không?

"First glance" có nghĩa là gì? Liệu có "second glance" không?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "no"?

Khi nào thì tôi có thể nói người khác "grow up"?

What does 'go home' mean here?

Tại sao từ "hitman" lại có nghĩa là "assassin" (kẻ ám sát)?

Vai trò của "diplomat" (nhà ngoại giao) và "ambassador" (đại sứ) khác nhau như thế nào?

"CDC" là viết tắt của từ gì?

Để miêu tả tình huống chi tiết hơn, tôi có thể nói “Gas tank’s out let is broken” không?

"Developed countries" và "developed economies" khác nhau như thế nào?

Định nghĩa của "down syndrome" là gì?

“Bad news” trong câu này có nghĩa là gì?

'As it were' có nghĩa là gì?

"Run out of room to grow" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Nếu dùng "would want" thay cho "would have wanted" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Có phải "paperwork" chỉ "documents" không? Hai từ này có thay thế cho nhau được không?

"You have faith in me" và "trust you" khác nhau như thế nào?

What does “back down” mean?

Có phải "crave" có nghĩa mạnh hơn "want" không? Dùng "desire" thay cho "crave" có được không?

"Deception game" là trò chơi gì?

"You try to..." và "try to..." khác nhau như thế nào?

"Churn out” có nghĩa là gì?

Có phải tôi chỉ được dùng "what do we owe you?" trong giao tiếp thông thường không?

Tôi thấy từ "financial crisis" có vẻ rất cường điệu, tôi có thể sử dụng nó như một lý do cá nhân được không?

Is the word 'way' have a meaning of 'intention'?

In what situation "supposed to" is used?

Tôi có thể sử dụng từ "divorce" khi không chỉ mối quan hệ của con người được không?

"Ain't" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "quite a" hay "significant" thay cho "sizable" được không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.