redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W7

Tôi có thể gọi ai là “associate”?

"Traction" có nghĩa là gì?

"In detail" có hay đi sau "about" không? Tôi có thể nói "about the detail" được không?

Tôi đã nghe nói nhiều đến "Brexit" tuy nhiên tôi không hiểu từ này. RedKiwi giải thích giúp mình với nhé.

“Windshield” có nghĩa là gì? Có phải từ này chỉ được dùng cho xe ô tô không? Có thể dùng từ khác thay thế từ này không?

“Out of hand” có nghĩa là gì?

“Academic probation” là gì?

Does he really pronounce "if" here?

"Dwindle" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Tại sao anh ấy lại nói thế? Cách nói này có thông dụng không?

"Get punched" có nghĩa là gì?

"Thunk" có nghĩa là gì?

'A billion dollars' có đúng ngữ pháp không?

Can I understand the meaning of "get me down" as "put me down"?

Nói "pause our quest" thay cho "pause in our quest" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Tôi có thể nói "left alone" thay cho "isolated" được không?

Tại sao lại dùng "for" sau "us"? Lược bỏ "for" trong câu này có được không?

Trong trường hợp nào thì ta sử dụng "instantly"? "Instantly" và "immediately" khác nhau như thế nào?

Không giống như tên hay danh hiệu, tên đơn vị tiền tệ không nhất thiết phải được viết hoa đúng không?

RedKiwi nói cho tôi cách sử dụng khác của "settle on" với nhé.

"Despite", "although" và "even though" khác nhau như thế nào? Ba từ này có dùng thay thế cho nhau được không?

"Get to it" có nghĩa là gì?

Sao lại dùng "that'd be great"? Cụm từ này khác gì với "that's great"?

“To take a rain check” có nghĩa là gì?

What does "has urge" mean?

"As" trong câu được sử dụng như thế nào?

RedKiwi có thể giải thích rõ hơn nghĩa của từ "on the house" không ạ?

"Slip away" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "discover" chỉ khi tôi lần đầu tìm thấy cái gì đó không?

Có phải từ "report" trong tình huống trang trọng thôi đúng không?

Họ đang không ở trong văn phòng, tại sao họ lại nhắc tới "office"?

"Surprise" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "recommendation" được không?

"Conferrin'" và "Consultin'" khác nhau như thế nào?

R.I.P là viết tắt của từ gì?

Anh ấy nói "currently" là có ý gì?

Tôi có thể dùng từ nào để thay thế cho "remedy"?

Cụm từ "A whole new set of" có nghĩa tương tự với "all kinds of" không?

Có phải chữ "is" sau "house" đã bị lược bỏ rồi không?

"Kiddo" có phải là cách gọi khác của trẻ em không?

Có cần dùng từ "next" sau từ "go" không?

Có phải “pass on” có nghĩa là “die” (chết) không? Từ đồng nghĩa khác của “pass on” là gì?

Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng "middle of nowhere"?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng từ "chief"?

Does "...ing around ~ing" mean "While ~ing, keep ...ing" ? What does it mean?

Từ trái nghĩa của từ “mass-produce” là gì?

“Worry about sth” và “concern about sth” có cùng nghĩa không?

Tôi có thể nói "clease you" thay cho "clean you up" không?

Có phải "major highways" chỉ những xa lộ nổi tiếng không? Hay nó chỉ những xa lộ có kích thước lớn?

"People" là số nhiều, tại sao lại dùng "there's"?

Can you explain how to use 'imbibe'?

Từ nào có thể thay thế cho từ "paper money"?

Olaf nói như vậy là có ý gì?

“Door-to-door” có nghĩa là gì?

Không dùng "an" trước "unbeatable" có được không?

Tôi có thể dùng "budget" thay cho "expenses" không?

“Make somebody do something” và “let somebody do something” có nghĩa giống nhau không?

Tôi có thể nói "a tree lover" để nói rằng tôi là người yêu cây được không?

In what situation is 'affirmative' used?

Trong trường hợp nào thì sử dụng "sir"?

“Get ahold of someone” có nghĩa là gì?

“Scared to pieces” có nghĩa là gì?

"Down to 60%" và "down 60%" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại sử dụng động từ "hurt" ở đây? Dùng "pain" thay cho "hurt" được không?

Tôi có thể nói "during holiday season" thay cho "this holiday season" được không?

Có phải "took care" có nghĩa là giải quyết việc gì đó không?

"In-house counsel" là gì?

Sử dụng cụm từ “all about something” như thế nào?

Tại sao từ "before" lại được sử dụng ở cuối câu? Có vẻ như câu không cần từ "before" này cũng được.

Without omission, what will follow 'If you will'?

Có phải tân ngữ "me" sau "for" đã bị lược bỏ rồi đúng không?

Có cụm từ "lose-lose" thì liệu có "win-win" trong tình huống ngược lại không?

What does "in my possession" mean?

"Tied" trong câu này có nghĩa tương tự như "established" không?

Tại sao anh ấy dùng "Friday salaam", mà không phải là "salaam"?

"Maiden" có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ từ "weird" được sử dụng nhiều trong giao tiếp thông thường. Nhưng có từ nào khác có thể thay thế từ này không?

"Ding-a-derry" có nghĩa là gì?

Is it okay to use "look up self-absorbed" instead of "look self-absorbed up"?

Is it possible to make passive voice by "get + p.p" as "be + p.p" do? Can I apply to all verbs?

"After all" có nghĩa là gì?

"Talk" và "communicate" khác nhau như thế nào? Có phải từ "communicate" còn chỉ việc giao tiếp nhưng không dùng lời nói nữa đúng không?

“Do shopping”, “go shopping” và “go window-shopping” khác nhau như thế nào?

"Imposter" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "saying" thay cho "talking" không?

In what circumstances can I use ":" and ";" in the sentence?

"RIP" là viết tắt của từ nào?

"Goal" và "object" khác nhau như thế nào? Hai từ này có luôn thay thế cho nhau được không?

Câu hoàn chỉnh của câu "Like taking candy from a..." là gì? Nó có nghĩa là gì?

Dùng "miracle" như trong câu này có phổ biến không ạ? Mình có thể dùng “miracle friend”, “miracle teacher”, vv không?

Can I also say "turn on it"? Does it mean the same thing?

Is it okay to put "build (infinitive)" right after the verb "help"? Could you explain me the grammatical structure of this sentence?

"Play on discord" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Stay feed" có nghĩa là gì?

“Cat’s out of the bag” có nghĩa là gì?

Có từ nào giữa "the sugars" và "it contains" bị lược bỏ không? Tôi không hiểu cấu trúc câu lắm.

Tên "Grizmo" có nghĩa là gì?

"Promise", "oath" và "vow" khác nhau như thế nào? Các từ này có được dùng để thay thế cho nhau được không?

"Pandemic" và "plague" khác nhau như thế nào? Hai từ này có luôn thay thế được cho nhau không?

Có phải "channel" trong câu này chỉ các kênh ngoại giao không? Hay chỉ tần số kỹ thuật?

Tại sao lại dùng "agreed" mà không dùng "agree" ở đây?

“Porcellian” là gì?

Cụm từ "hitting the skies" có thông dụng trong các tình huống thông thường không?

"Parliaments" và "senate" khác nhau như thế nào?

'Chum' có nghĩa là gì?

Tôi nghe nói là nhiều nước cũng sử dụng tiền đô la, như vậy thì giá trị của chúng có bằng đô la Mỹ không?

"Over the course" có nghĩa là gì?

What does 'rah-rah' mean?

"Come" và "come in" khác nhau như thế nào?

Tại sao người nói dùng từ "abandoned" trong câu này? Có phải bởi vì các nước phát triển loại bỏ hệ thống cũ?

Có phải "drumstick" ngoài nghĩa là đùi gà, còn có nghĩa là kem đúng không?

Tôi có thể nói “stay close from someone” không?

"Aftereffect" và "side effect" khác nhau như thế nào?

Danh từ "regret" là danh từ đếm được hay không đếm được? Tại sao lại là "regrets"?

Tại sao động từ sau "left to" lại được dùng ở thì hiện tại hoàn thành? Tôi chỉ nói "study and party" thôi được không?

What does "all of you" mean?

"Be out on the beat" có nghĩa là gì?

" 'em " có nghĩa là gì?

Tại sao "running" lại được sử dụng ở đây?

'Rest' ở đây có nghĩa là gì?

Có phải “select” ở đây là tính từ không? Nó có được thường xuyên được dùng như một tính từ không?

Tôi có thể dùng từ "pilgrims" thay cho "travelers" được không?

Có phải tiền tố "de-" có nghĩa là loại bỏ cái gì đó đúng không?

"Out of water" có nghĩa là gì?

Why is "at" used after "loss"?

Có phải "overtook" có nghĩa là "be replaced" không?

“Spitballing” có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này trong trường hợp nào?

How "merry" became a comparative while "more" came before that?

"Tariff-free" có nghĩa là gì?

"Currency reserve" có nghĩa là gì?

Liệu có câu lạc bộ tương tự cho con gái không?

“A while” và “awhile” khác nhau như thế nào?

Từ nào có thể thay thế cho từ "explicitly"?

"Stability" và "reliability" khác nhau như thế nào?

“Be more into” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "already" dù "making their way back" đang ở thì hiện tại không?

Nếu tôi nói "It's just not" thay cho "It's not just" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Alter ego" có nghĩa là gì?

"Tokyo drift" có nghĩa là gì?

“Lose touch” có nghĩa là gì?

"Sheep" và "wolf" trong câu này có phải là phép ẩn dụ không?

“Rehearsal dinner” là gì?

"So years" có nghĩa là gì?

“Have someone’s back” có nghĩa là gì?

Có phải "running down" có nghĩa là "flowing down" không? RedKiwi giải thích thêm về cách sử dụng khác của "running down" đi.

"Be matched up" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là "be compared" không?

"Trendsetter" có nghĩa là gì?

"Less than my best" có nghĩa là gì?

Có phải "surroundings" chỉ những người xung quanh nhân vật đúng không? Hay là bối cảnh xung quanh?

"Right fit" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ này để diễn tả quan hệ giữa người và vật không?

Có phải "business as usual" là tục ngữ không?

"Be busy hatchin'" có nghĩa là gì?

Từ "bulk" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi đưa ra các từ có thể thay thế từ này giúp mình với nhé.

Có phải đó là luật bất thành văn rằng các phóng viên ở các đầu cầu phải chào nhau khi họ được kết nối đúng không?

"First glance" có nghĩa là gì? Liệu có "second glance" không?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "no"?

Khi nào thì tôi có thể nói người khác "grow up"?

What does 'go home' mean here?

Tại sao từ "hitman" lại có nghĩa là "assassin" (kẻ ám sát)?

Vai trò của "diplomat" (nhà ngoại giao) và "ambassador" (đại sứ) khác nhau như thế nào?

"CDC" là viết tắt của từ gì?

Để miêu tả tình huống chi tiết hơn, tôi có thể nói “Gas tank’s out let is broken” không?

"Developed countries" và "developed economies" khác nhau như thế nào?

Định nghĩa của "down syndrome" là gì?

“Bad news” trong câu này có nghĩa là gì?

'As it were' có nghĩa là gì?

"Run out of room to grow" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

"Leads me onto" trong câu này có nghĩa là gì?

Nếu dùng "would want" thay cho "would have wanted" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Có phải "paperwork" chỉ "documents" không? Hai từ này có thay thế cho nhau được không?

"You have faith in me" và "trust you" khác nhau như thế nào?

What does “back down” mean?

Phát âm hai từ liền nhau "that was" như thế nào?

Có phải "crave" có nghĩa mạnh hơn "want" không? Dùng "desire" thay cho "crave" có được không?

"Deception game" là trò chơi gì?

"You try to..." và "try to..." khác nhau như thế nào?

"Churn out” có nghĩa là gì?

Có phải tôi chỉ được dùng "what do we owe you?" trong giao tiếp thông thường không?

Tôi thấy từ "financial crisis" có vẻ rất cường điệu, tôi có thể sử dụng nó như một lý do cá nhân được không?

Is the word 'way' have a meaning of 'intention'?

In what situation "supposed to" is used?

Tôi có thể sử dụng từ "divorce" khi không chỉ mối quan hệ của con người được không?

"Ain't" có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "quite a" hay "significant" thay cho "sizable" được không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  It is very good app for learning English .You can choose every video on YouTube and dictat ・・・

  2021-07-07

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26