• Tiếng Việt

Question List of W7

Tôi có thể gọi ai là “associate”?

"Traction" có nghĩa là gì?

“Windshield” có nghĩa là gì? Có phải từ này chỉ được dùng cho xe ô tô không? Có thể dùng từ khác thay thế từ này không?

“Out of hand” có nghĩa là gì?

"Thunk" có nghĩa là gì?

'A billion dollars' có đúng ngữ pháp không?

"Get to it" có nghĩa là gì?

Sao lại dùng "that'd be great"? Cụm từ này khác gì với "that's great"?

“To take a rain check” có nghĩa là gì?

What does "has urge" mean?

"As" trong câu được sử dụng như thế nào?

RedKiwi có thể giải thích rõ hơn nghĩa của từ "on the house" không ạ?

Họ đang không ở trong văn phòng, tại sao họ lại nhắc tới "office"?

"Surprise" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "recommendation" được không?

"Conferrin'" và "Consultin'" khác nhau như thế nào?

R.I.P là viết tắt của từ gì?

"Kiddo" có phải là cách gọi khác của trẻ em không?

Có phải “pass on” có nghĩa là “die” (chết) không? Từ đồng nghĩa khác của “pass on” là gì?

Does "...ing around ~ing" mean "While ~ing, keep ...ing" ? What does it mean?

Từ trái nghĩa của từ “mass-produce” là gì?

“Worry about sth” và “concern about sth” có cùng nghĩa không?

Can you explain how to use 'imbibe'?

“Door-to-door” có nghĩa là gì?

Không dùng "an" trước "unbeatable" có được không?

In what situation is 'affirmative' used?

Trong trường hợp nào thì sử dụng "sir"?

“Get ahold of someone” có nghĩa là gì?

“Scared to pieces” có nghĩa là gì?

Có phải "took care" có nghĩa là giải quyết việc gì đó không?

Sử dụng cụm từ “all about something” như thế nào?

Without omission, what will follow 'If you will'?

Tại sao anh ấy dùng "Friday salaam", mà không phải là "salaam"?

"Maiden" có nghĩa là gì?

"Ding-a-derry" có nghĩa là gì?

Is it okay to use "look up self-absorbed" instead of "look self-absorbed up"?

Is it possible to make passive voice by "get + p.p" as "be + p.p" do? Can I apply to all verbs?

"After all" có nghĩa là gì?

“Do shopping”, “go shopping” và “go window-shopping” khác nhau như thế nào?

Câu hoàn chỉnh của câu "Like taking candy from a..." là gì? Nó có nghĩa là gì?

Dùng "miracle" như trong câu này có phổ biến không ạ? Mình có thể dùng “miracle friend”, “miracle teacher”, vv không?

Can I also say "turn on it"? Does it mean the same thing?

“Cat’s out of the bag” có nghĩa là gì?

'Chum' có nghĩa là gì?

What does 'rah-rah' mean?

Có phải "drumstick" ngoài nghĩa là đùi gà, còn có nghĩa là kem đúng không?

Tôi có thể nói “stay close from someone” không?

Danh từ "regret" là danh từ đếm được hay không đếm được? Tại sao lại là "regrets"?

Tại sao động từ sau "left to" lại được dùng ở thì hiện tại hoàn thành? Tôi chỉ nói "study and party" thôi được không?

What does "all of you" mean?

" 'em " có nghĩa là gì?

Tại sao "running" lại được sử dụng ở đây?

'Rest' ở đây có nghĩa là gì?

Có phải “select” ở đây là tính từ không? Nó có được thường xuyên được dùng như một tính từ không?

Why is "at" used after "loss"?

“Spitballing” có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này trong trường hợp nào?

How "merry" became a comparative while "more" came before that?

“A while” và “awhile” khác nhau như thế nào?

“Be more into” có nghĩa là gì?

"Tokyo drift" có nghĩa là gì?

“Lose touch” có nghĩa là gì?

“Rehearsal dinner” là gì?

"So years" có nghĩa là gì?

“Have someone’s back” có nghĩa là gì?

Có phải "running down" có nghĩa là "flowing down" không? RedKiwi giải thích thêm về cách sử dụng khác của "running down" đi.

"Trendsetter" có nghĩa là gì?

"Right fit" có nghĩa là gì? Có thể dùng từ này để diễn tả quan hệ giữa người và vật không?

Có phải "business as usual" là tục ngữ không?

"Be busy hatchin'" có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "no"?

Khi nào thì tôi có thể nói người khác "grow up"?

What does 'go home' mean here?

Tại sao từ "hitman" lại có nghĩa là "assassin" (kẻ ám sát)?

Để miêu tả tình huống chi tiết hơn, tôi có thể nói “Gas tank’s out let is broken” không?

“Bad news” trong câu này có nghĩa là gì?

'As it were' có nghĩa là gì?

"You have faith in me" và "trust you" khác nhau như thế nào?

What does “back down” mean?

"Churn out” có nghĩa là gì?

Có phải tôi chỉ được dùng "what do we owe you?" trong giao tiếp thông thường không?

Tôi thấy từ "financial crisis" có vẻ rất cường điệu, tôi có thể sử dụng nó như một lý do cá nhân được không?

Is the word 'way' have a meaning of 'intention'?

In what situation "supposed to" is used?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17