student asking question

"Literally" đóng vai trò gì trong câu?

teacher

Câu trả lời của người bản ngữ

Rebecca

"Literally" được sử dụng để nhấn mạnh ý trong câu. Nếu anh ấy chỉ nói "It is impossible to sink" thì nhiều người có thể nghi ngờ điều đó, vậy nên anh ấy dùng "literally" để nhấn mạnh rằng anh ấy đang nói sự thật.

Hỏi &Đáp phổ biến

04/16

Hoàn thành biểu thức với một bài kiểm tra!

Thật sự là rất khó để bị chìm ở đây.