student asking question

"Gotta gues" và "guess" khác nhau như thế nào?

teacher

Câu trả lời của người bản ngữ

Rebecca

"Gotta" hay "got to" có nghĩa là "have to" (phải). Vậy nên trong trường hợp này "I gotta guess" có nghĩa là "I have to guess". Anh ấy như vậy thay vì chỉ nói "guess" có lẽ bởi vì anh ấy nghĩ "guess" (đoán) là hợp lý nhất nên anh ấy đã chọn đoán thay vì những lựa chọn khác. Ex: I've got to guess it was the dog that ate our food. It's the only thing that makes sense! (Tôi đoán là con chó đã ăn đồ ăn của chúng ta. Chỉ có thể như vậy thôi!)

Hỏi &Đáp phổ biến

04/16

Hoàn thành biểu thức với một bài kiểm tra!

Tôi đoán là hắn đang nhắm tới một mục tiêu rất cụ thể.