student asking question

"Numb" có nghĩa là gì?

teacher

Câu trả lời của người bản ngữ

Rebecca

Nếu cái gì đó "numb" tức là không cảm giác, nhiều lúc nó liên quan đến cảm giác tê do không cử động trong thời gian dài. Nó cũng có nghĩa là không có phản ứng về mặt cảm xúc. Ex: My mouth is numb after going to the dentist. (Sau khi khám nha khoa, miệng tôi bị tê.) Ex: I felt numb after getting a bad grade on my maths test. (Tôi bị đơ người khi nhận điểm kém bài kiểm tra toán.) Ex: My legs have gone numb from sitting cross-legged for so long. (Chân tôi bị tê do ngồi vắt chân quá lâu.)

Hỏi &Đáp phổ biến

04/16

Hoàn thành biểu thức với một bài kiểm tra!

Anh đoán anh thích cách em làm tê liệt mọi nỗi đau