student asking question

"Perk up" có nghĩa là gì?

teacher

Câu trả lời của người bản ngữ

Rebecca

"Perk up" có nghĩa là trở nên vui vẻ hay sống động hơn. Ex: He perked up at the sound of bacon frying. (Anh ấy nhìn tươi tắn hẳn lên khi nghe thấy tiếng rán thit xông khói.) Ex: We perked up when we heard about the upcoming trip. (Chúng tôi phấn chấn hẳn lên khi nghe đến chuyến đi tiếp theo.) Ex: I tend to perk up when I drink a cup of tea. (Tôi vui hơn khi tôi uống trà.)

Hỏi &Đáp phổ biến

04/19

Hoàn thành biểu thức với một bài kiểm tra!

Thằng bé sẽ vui vẻ trở lại vào bữa tối.