student asking question

"Sleep-swimming" có nghĩa là gì??

teacher

Câu trả lời của người bản ngữ

Rebecca

"Sleep-swimming" là khi Dory vừa ngủ vừa bơi mà không nhận thức được là mình đang bị mộng du. Cụm từ này có nguồn gốc từ "sleep-walking" (mộng du), nhưng vì nhân vật là cá, bơi trong biển nên họ dùng "sleep-swimming".

Hỏi &Đáp phổ biến

04/19

Hoàn thành biểu thức với một bài kiểm tra!

Bố ơi, cô Dori bị mộng du. Cô ấy vừa ngủ vừa nói.