RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W33

"Hold one's peace" có nghĩa là gì?

Từ "valley" trong câu này có phải chỉ "Silicon Valley" không?

"Point" có nghĩa là gì?

"Rough" và "tough" khác nhau như thế nào?

Why Sam Mendes remained on his CV?

Có phải "it" có nghĩa là "the way of shopping without plastic" không?

"I would have knocked" và "I should have knocked" khác nhau như thế nào?

Cụm từ "smaller than average" có phải là tính từ không? Nói "might provide dinner plates which are smaller than average" có được không?

If I change "only if" to "in condition of", does it sound awkward?

"Out" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "prize spot" mean? Is it a combination word of two nouns?

Is “duh” a common exclamation?

What does "epitomize" mean?

Tại sao lại dùng "what" mà không dùng "who"?

“Board of Directors” là gì?

"A touch of pepper" có nghĩa là gì? Lược bỏ "add" đi thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Dùng "of everything" thay cho "in everything" thì câu nghe có tự nhiên không?

"Put someone up for something" có nghĩa là gì?

Could you explain the meaning of "crack"? Is it same meaning as "over"? And is this sentence a common usage example of the word "crack"?

What does "sunny out" mean? Is it a metaphor?

Có phải "they" có nghĩa là bác sĩ không?

What is the role of "happen to" here?

Từ "this" đầu tiên có cần thiết trong câu này không?

"Get around" có nghĩa là gì?

"Abhor" và "hate" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "This sentence is called a X" thay cho "This sentence is what's called a X" được không?

What does “mad tight” mean?

Có phải "polenta" là một loại nguyên liệu để nấu ăn không?

"All matter of the heart" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

What is skipped in front of second sentence?

Tại sao lại dùng mạo từ "the" ở trước "table"? Nếu tôi nói "to a table" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Khi nào thì tôi có thể nói người khác "off"?

Tôi có thể dùng từ "effect" thay cho "implication" được không?

"Balls" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "get it going" mean? How come "going" was used here?

"Come over" trong câu này có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể nói "I'd love some"?

Tôi có thể lược bỏ "you told me" ở cuối câu được không?

Cách sử dụng cấu trúc "should be about" như thế nào?

"Handling" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "That is really something" mean? How can I use it?

Could you give some other examples using “incomparable”?

"Any way" trong câu này có nghĩa là gì?

"CV" trong câu này có nghĩa là gì?

The pronunciation of "for everyone else" sounds weird, but is it Australian accent?

"Do something up" có nghĩa là gì?

Is there any difference between saying "has a big dream" and "dreams big"?

Tại sao lại sử dụng "did" ở giữa câu? "Did" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "deal with" mean?

Có phải "never got to" có nghĩa là "could not" không?

Phantom Menace có nghĩa là gì?

What does "get it going" mean? How come "going" was used here?

"Even further" và "much more" có nghĩa giống nhau không?

What does "painting a picture" mean? Is it same meaning with "think" and "image"?

What's the difference between "originally from" and just "from"? Is it okay to drop "originally" here?

Is there any other special reason to say "I don't have time to stop" instead of just "I don't have time"?

"Swirl" có nghĩa là gì? Có phải nó có kem không?

"On to" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Lược bỏ từ "more" trong câu này có được không?

What does "fatherhood" have to do with "cotton commercial"? I don't understand the context, could you explain, please? 😥

"Ground up" có nghĩa là gì? Có phải "build up" là cụm động từ không?

"On one’s tippy toes" có nghĩa là gì?

"Pullmans" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ FYI?

What is "fire season"?

"She went on to lose" và "she lost" khác nhau như thế nào?

What does "peek through" mean?

Có phải ý của Rachel là cô ấy không cần hạt tiêu không?

Is there any other word I can use instead of “bin”?

Lược bỏ "about it" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Bumping into" có nghĩa là gì?

"How are you dealing with it?"có phải là một cụm từ không?

What does "this is the most I've seen you" mean? It doesn't make sense to me. Is something skipped after "most"?

Câu này được nói với ai vậy?

“To replace” và “replacing” khác nhau như thế nào?

Không dùng động từ sau "be sure to" có được không?

What is the nuance of "see in 〇〇"? Is it an expression?💦

Tôi có thể dùng "bring" thay cho "sent up" không?

"Go through something" có nghĩa tương tự với "see something" và "check out something" không?

Có phải "suffer" có nghĩa là "have" không?

Is this way of using "elephant" like this common?

Is he really pronouncing "can"?

"Have the guts" có nghĩa là gì?

Có phải cấu trúc "a lot more + adjective" dùng để nhấn mạnh không? Tôi có thể dùng "very" thay thế cho "a lot more" không?

Nói "the work of months" thay cho "months of work" thì câu nghe có tự nhiên không?

Does "bit" necessary in this sentence? What does it mean?

Từ "epitomize" có thông dụng không? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Tôi có thể dùng "to the collage" thay cho "by the college" không?

Có phải "physical" có nghĩa là "appearance" không?

RedKiwi giải thích câu này giúp mình với nhé.

“Taekwondo” là gì?

Isn't it right to say "gifts" with a plural form? Or are both acceptable here?

What does "we are homosexual law" mean? How can a person be law?

"Egg in our shoe" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Can I use "whether" instead of "if" here?

"Could I please ~" có thông dụng không?

Nghĩa của câu "all puddles are dry" có khác so với câu gốc không?

Có phải "I don't think you deserve to be there." có nghĩa là "You don't have qualification to be president" không?

Chủ ngữ của câu này là gì?

Is there any other synonym words I can use like "pet"?

"No" và "none" khác nhau như thế nào?

What is the meaning of "lasso"?

What's the difference between "take a look" and just "look"? Is it okay to say just "look" here?

Cụm từ này có thông dụng không?

"Pardon me" có nghĩa là gì?

"Get me Mark on the phone" có nghĩa là gì?

"Wish for something" và "want something" có nghĩa là gì?

Có phải "chunk" là từ lóng chỉ người béo không?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

What does "this" refer to here?

"They" trong câu này có phải chỉ "trees" không?

"Marianne Williamson" là ai? Người này liên quan gì đến "polenta"?

Is "wintry" an adjective? What does it mean?

Lược bỏ từ "with you" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Journal" và "diary" khác nhau như thế nào?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

"single" có vai trò gì trong câu so sánh nhấy?

"Haiku" là gì?

Tôi có thể nói "wants to be friend with you" thay cho "wants to be your friend" được không?

Tôi có thể dùng "short of time" thay cho "short amount of time" được không?

Tôi có thể dùng "cut" thay cho "chop" không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

Tôi có thể lược bỏ từ "turn out" được không?

"Dang forest" có nghĩa là gì?

Không dùng "a" trước "little man" được không?

Câu này có đúng ngữ pháp không? Tôi có thể nói "I was number 46 of workhouse boy." không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.