redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W33

"Hold one's peace" có nghĩa là gì?

Từ "valley" trong câu này có phải chỉ "Silicon Valley" không?

"Point" có nghĩa là gì?

"Rough" và "tough" khác nhau như thế nào?

"Prosper" và "success" khác nhau như thế nào?

Why Sam Mendes remained on his CV?

Có phải "it" có nghĩa là "the way of shopping without plastic" không?

"I would have knocked" và "I should have knocked" khác nhau như thế nào?

Cụm từ "smaller than average" có phải là tính từ không? Nói "might provide dinner plates which are smaller than average" có được không?

If I change "only if" to "in condition of", does it sound awkward?

"Out" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "prize spot" mean? Is it a combination word of two nouns?

Dùng "found" có hợp lý hơn "saw" không?

Is “duh” a common exclamation?

"Sink back" và "sink into" khác nhau như thế nào?

Tôi nói "are you kidding me?" thôi có được không?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "epitomize" mean?

Tại sao lại dùng "what" mà không dùng "who"?

“Board of Directors” là gì?

"A touch of pepper" có nghĩa là gì? Lược bỏ "add" đi thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Dùng "of everything" thay cho "in everything" thì câu nghe có tự nhiên không?

"Put someone up for something" có nghĩa là gì?

Could you explain the meaning of "crack"? Is it same meaning as "over"? And is this sentence a common usage example of the word "crack"?

Tại sao lại sử dụng "drags" trong câu này? "Drags" có nghĩa là gì?

What does "sunny out" mean? Is it a metaphor?

Có phải "they" có nghĩa là bác sĩ không?

What is the role of "happen to" here?

Từ "this" đầu tiên có cần thiết trong câu này không?

"Get around" có nghĩa là gì?

"Abhor" và "hate" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "This sentence is called a X" thay cho "This sentence is what's called a X" được không?

What does “mad tight” mean?

Có phải "polenta" là một loại nguyên liệu để nấu ăn không?

"All matter of the heart" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

What is skipped in front of second sentence?

Tại sao lại dùng mạo từ "the" ở trước "table"? Nếu tôi nói "to a table" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Come along" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể nói người khác "off"?

Tôi có thể dùng từ "effect" thay cho "implication" được không?

"Balls" trong câu này có nghĩa là gì?

"Pretty groovy" có nghĩa là gì?

What does "get it going" mean? How come "going" was used here?

"Come over" trong câu này có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể nói "I'd love some"?

"Come find" có nghĩa là gì?

Tôi có thể lược bỏ "you told me" ở cuối câu được không?

Cách sử dụng cấu trúc "should be about" như thế nào?

"Handling" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "That is really something" mean? How can I use it?

Could you give some other examples using “incomparable”?

Có phải "I can't take it" có nghĩa tương tự "I cannot stand" không?

Từ "none" trong câu này có nghĩa là gì? Có từ nào trong câu "Don't worry none" bị lược bỏ không?

"Any way" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "were" trong câu này? Có phải "if" đã bị lược bỏ không?

"CV" trong câu này có nghĩa là gì?

The pronunciation of "for everyone else" sounds weird, but is it Australian accent?

Dùng "man" sau tên người có phổ biến không?

"Kick someone/something to the curb" có nghĩa là gì?

"Do something up" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "tiny" trước "little"?

Is there any difference between saying "has a big dream" and "dreams big"?

Tại sao lại sử dụng "did" ở giữa câu? "Did" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "deal with" mean?

"Stall for me" có nghĩa là gì?

Có phải "never got to" có nghĩa là "could not" không?

Phantom Menace có nghĩa là gì?

What does "get it going" mean? How come "going" was used here?

"Even further" và "much more" có nghĩa giống nhau không?

What does "painting a picture" mean? Is it same meaning with "think" and "image"?

What's the difference between "originally from" and just "from"? Is it okay to drop "originally" here?

Is there any other special reason to say "I don't have time to stop" instead of just "I don't have time"?

"Swirl" có nghĩa là gì? Có phải nó có kem không?

"On to" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Lược bỏ từ "more" trong câu này có được không?

What does "fatherhood" have to do with "cotton commercial"? I don't understand the context, could you explain, please? 😥

"Ground up" có nghĩa là gì? Có phải "build up" là cụm động từ không?

"On one’s tippy toes" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "drive" trong câu này? Tôi nghĩ nên sử dụng từ "control".

"Pullmans" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ FYI?

What is "fire season"?

"She went on to lose" và "she lost" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng "lot of" mà không dùng "a lot of"?

What does "peek through" mean?

"That's it. I'm done." có nghĩa là gì?

Có phải ý của Rachel là cô ấy không cần hạt tiêu không?

Is there any other word I can use instead of “bin”?

Lược bỏ "about it" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Bumping into" có nghĩa là gì?

"How are you dealing with it?"có phải là một cụm từ không?

What does "this is the most I've seen you" mean? It doesn't make sense to me. Is something skipped after "most"?

Câu này được nói với ai vậy?

“To replace” và “replacing” khác nhau như thế nào?

Không dùng động từ sau "be sure to" có được không?

What is the nuance of "see in 〇〇"? Is it an expression?💦

Tôi có thể dùng "bring" thay cho "sent up" không?

"Go through something" có nghĩa tương tự với "see something" và "check out something" không?

Có phải "suffer" có nghĩa là "have" không?

Is this way of using "elephant" like this common?

"Choked" trong câu này có nghĩa là gì?

Is he really pronouncing "can"?

"Have the guts" có nghĩa là gì?

Có phải cấu trúc "a lot more + adjective" dùng để nhấn mạnh không? Tôi có thể dùng "very" thay thế cho "a lot more" không?

Nói "the work of months" thay cho "months of work" thì câu nghe có tự nhiên không?

Does "bit" necessary in this sentence? What does it mean?

"Come from up" và "come up from" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "time of week" hay "time of month" không?

"Could" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi nói "said it aloud" được không? Từ "out" có cần thiết trong câu này không?

Từ "epitomize" có thông dụng không? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Tôi có thể dùng "to the collage" thay cho "by the college" không?

Dùng "on time" thay cho "on schedule" thì câu nghe có tự nhiên không?

Có phải "physical" có nghĩa là "appearance" không?

RedKiwi giải thích câu này giúp mình với nhé.

“Taekwondo” là gì?

Isn't it right to say "gifts" with a plural form? Or are both acceptable here?

What does "we are homosexual law" mean? How can a person be law?

"Egg in our shoe" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Can I use "whether" instead of "if" here?

"Could I please ~" có thông dụng không?

Nghĩa của câu "all puddles are dry" có khác so với câu gốc không?

Có phải "I don't think you deserve to be there." có nghĩa là "You don't have qualification to be president" không?

Chủ ngữ của câu này là gì?

Is there any other synonym words I can use like "pet"?

"No" và "none" khác nhau như thế nào?

What is the meaning of "lasso"?

What's the difference between "take a look" and just "look"? Is it okay to say just "look" here?

Cụm từ này có thông dụng không?

"Pardon me" có nghĩa là gì?

"Get me Mark on the phone" có nghĩa là gì?

"Wish for something" và "want something" có nghĩa là gì?

Có phải "chunk" là từ lóng chỉ người béo không?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

What does "this" refer to here?

"They" trong câu này có phải chỉ "trees" không?

"Marianne Williamson" là ai? Người này liên quan gì đến "polenta"?

Tại sao lại sử dụng "done" ở đây? Tôi có thể sử dụng "do" được không?

Is "wintry" an adjective? What does it mean?

Lược bỏ từ "with you" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Journal" và "diary" khác nhau như thế nào?

Tại sao anh ấy lại nói "Congratulations"? Có phải anh ấy đang châm biếm không?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

"single" có vai trò gì trong câu so sánh nhấy?

"Haiku" là gì?

Tôi có thể nói "wants to be friend with you" thay cho "wants to be your friend" được không?

"Way harsh" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "short of time" thay cho "short amount of time" được không?

Tôi có thể dùng "cut" thay cho "chop" không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

Tôi có thể lược bỏ từ "turn out" được không?

"Dang forest" có nghĩa là gì?

Không dùng "a" trước "little man" được không?

Câu này có đúng ngữ pháp không? Tôi có thể nói "I was number 46 of workhouse boy." không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31

 • person

  Luis A Muso Q.

  starstarstarstarstar

  Muy buena, la enseñanza debe ser como ESTA visual, oral, y auditiva para aprender Inglés. ・・・

  2021-07-28

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  This app is very good for learning English . Perfect

  2021-07-27

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17