• Tiếng Việt

Question List of W33

"Hold one's peace" có nghĩa là gì?

Từ "valley" trong câu này có phải chỉ "Silicon Valley" không?

"Point" có nghĩa là gì?

"Rough" và "tough" khác nhau như thế nào?

Why Sam Mendes remained on his CV?

Có phải "it" có nghĩa là "the way of shopping without plastic" không?

"I would have knocked" và "I should have knocked" khác nhau như thế nào?

Cụm từ "smaller than average" có phải là tính từ không? Nói "might provide dinner plates which are smaller than average" có được không?

If I change "only if" to "in condition of", does it sound awkward?

"Out" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "prize spot" mean? Is it a combination word of two nouns?

Is “duh” a common exclamation?

What does "epitomize" mean?

Tại sao lại dùng "what" mà không dùng "who"?

“Board of Directors” là gì?

"A touch of pepper" có nghĩa là gì? Lược bỏ "add" đi thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Dùng "of everything" thay cho "in everything" thì câu nghe có tự nhiên không?

"Put someone up for something" có nghĩa là gì?

Could you explain the meaning of "crack"? Is it same meaning as "over"? And is this sentence a common usage example of the word "crack"?

What does "sunny out" mean? Is it a metaphor?

Có phải "they" có nghĩa là bác sĩ không?

What is the role of "happen to" here?

Từ "this" đầu tiên có cần thiết trong câu này không?

"Get around" có nghĩa là gì?

"Abhor" và "hate" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "This sentence is called a X" thay cho "This sentence is what's called a X" được không?

What does “mad tight” mean?

Có phải "polenta" là một loại nguyên liệu để nấu ăn không?

"All matter of the heart" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

What is skipped in front of second sentence?

Tại sao lại dùng mạo từ "the" ở trước "table"? Nếu tôi nói "to a table" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Khi nào thì tôi có thể nói người khác "off"?

Tôi có thể dùng từ "effect" thay cho "implication" được không?

"Balls" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "get it going" mean? How come "going" was used here?

"Come over" trong câu này có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể nói "I'd love some"?

Tôi có thể lược bỏ "you told me" ở cuối câu được không?

Cách sử dụng cấu trúc "should be about" như thế nào?

"Handling" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "That is really something" mean? How can I use it?

Could you give some other examples using “incomparable”?

"Any way" trong câu này có nghĩa là gì?

"CV" trong câu này có nghĩa là gì?

The pronunciation of "for everyone else" sounds weird, but is it Australian accent?

"Do something up" có nghĩa là gì?

Is there any difference between saying "has a big dream" and "dreams big"?

Tại sao lại sử dụng "did" ở giữa câu? "Did" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "deal with" mean?

Có phải "never got to" có nghĩa là "could not" không?

Phantom Menace có nghĩa là gì?

What does "get it going" mean? How come "going" was used here?

"Even further" và "much more" có nghĩa giống nhau không?

What does "painting a picture" mean? Is it same meaning with "think" and "image"?

What's the difference between "originally from" and just "from"? Is it okay to drop "originally" here?

Is there any other special reason to say "I don't have time to stop" instead of just "I don't have time"?

"Swirl" có nghĩa là gì? Có phải nó có kem không?

"On to" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

Lược bỏ từ "more" trong câu này có được không?

What does "fatherhood" have to do with "cotton commercial"? I don't understand the context, could you explain, please? 😥

"Ground up" có nghĩa là gì? Có phải "build up" là cụm động từ không?

"On one’s tippy toes" có nghĩa là gì?

"Pullmans" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ FYI?

What is "fire season"?

"She went on to lose" và "she lost" khác nhau như thế nào?

What does "peek through" mean?

Có phải ý của Rachel là cô ấy không cần hạt tiêu không?

Is there any other word I can use instead of “bin”?

Lược bỏ "about it" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Bumping into" có nghĩa là gì?

"How are you dealing with it?"có phải là một cụm từ không?

What does "this is the most I've seen you" mean? It doesn't make sense to me. Is something skipped after "most"?

Câu này được nói với ai vậy?

“To replace” và “replacing” khác nhau như thế nào?

Không dùng động từ sau "be sure to" có được không?

What is the nuance of "see in 〇〇"? Is it an expression?💦

Tôi có thể dùng "bring" thay cho "sent up" không?

"Go through something" có nghĩa tương tự với "see something" và "check out something" không?

Có phải "suffer" có nghĩa là "have" không?

Is this way of using "elephant" like this common?

Is he really pronouncing "can"?

"Have the guts" có nghĩa là gì?

Có phải cấu trúc "a lot more + adjective" dùng để nhấn mạnh không? Tôi có thể dùng "very" thay thế cho "a lot more" không?

Nói "the work of months" thay cho "months of work" thì câu nghe có tự nhiên không?

Does "bit" necessary in this sentence? What does it mean?

Từ "epitomize" có thông dụng không? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Tôi có thể dùng "to the collage" thay cho "by the college" không?

Có phải "physical" có nghĩa là "appearance" không?

RedKiwi giải thích câu này giúp mình với nhé.

“Taekwondo” là gì?

Isn't it right to say "gifts" with a plural form? Or are both acceptable here?

What does "we are homosexual law" mean? How can a person be law?

"Egg in our shoe" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

Can I use "whether" instead of "if" here?

"Could I please ~" có thông dụng không?

Nghĩa của câu "all puddles are dry" có khác so với câu gốc không?

Có phải "I don't think you deserve to be there." có nghĩa là "You don't have qualification to be president" không?

Chủ ngữ của câu này là gì?

Is there any other synonym words I can use like "pet"?

"No" và "none" khác nhau như thế nào?

What is the meaning of "lasso"?

What's the difference between "take a look" and just "look"? Is it okay to say just "look" here?

Cụm từ này có thông dụng không?

"Pardon me" có nghĩa là gì?

"Get me Mark on the phone" có nghĩa là gì?

"Wish for something" và "want something" có nghĩa là gì?

Có phải "chunk" là từ lóng chỉ người béo không?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

What does "this" refer to here?

"They" trong câu này có phải chỉ "trees" không?

"Marianne Williamson" là ai? Người này liên quan gì đến "polenta"?

Is "wintry" an adjective? What does it mean?

Lược bỏ từ "with you" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Journal" và "diary" khác nhau như thế nào?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

"single" có vai trò gì trong câu so sánh nhấy?

"Haiku" là gì?

Tôi có thể nói "wants to be friend with you" thay cho "wants to be your friend" được không?

Tôi có thể dùng "short of time" thay cho "short amount of time" được không?

Tôi có thể dùng "cut" thay cho "chop" không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

Tôi có thể lược bỏ từ "turn out" được không?

"Dang forest" có nghĩa là gì?

Không dùng "a" trước "little man" được không?

Câu này có đúng ngữ pháp không? Tôi có thể nói "I was number 46 of workhouse boy." không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24